Sunteți pe pagina 1din 452
MANUALUL DE INSTAL INSTALATII SANITARE , 7 Instalatii de alimentare cu apa rece si calda pentru cladiri civile ~ si de productie; - Canalizarea apelor menajere si pluviale; - Instalatii pentru combaterea incendiilor; - Instalatii de gaze naturale, petroliere lichefiate si tehnologice; - Echipamente si materiale pentru instalatii sanitare si de gaze. Editura ARTECNO Bucuresti, Romania Prof. univ. dr. ing. Stefan VINTILA, Autori: © Prof. univ. dr. ing. Stefan VINTILA, T2345 678 Prot. oncr. dr. ing. Liviu DUMITRESCU 2:8; 5; 6,7 | Gel corp. arm. cr. ing, Jonel CRACIUN | 2(25; 26; 2.7; 28) 8 (8.5) Prot. univ. d. ing. Radu DAMIAN 2 (2.6; 27; 28); 88.2; 35; 3.6; 37; 38) Prot. univ. dr. ing. Tralan CRUCERU 2 (24: 25; 26) 88.3; 35; 3.6; 37) Prof. univ. cr. ing. Gheorghe BADEA 2 (2.4; 26; 2.7; 29) 8 (3.5; 36; 3.7) Prot. univ. dr. ing. Theodor MATEESCU 2 (24; 26; 2.7; 29; 2.10} 8 (8.5; 3.8) 4 (4.1) Prot. univ. cr. ing. Adrian RETEZAN 41; 4A; 4.6; 47; 4.8; 4,10) 6 | Conf. dr. ing. Daniela TEODORESCU 2 (24 25; 26) Sef lucrr ing. Mihnea SANDU 2 (24; 25; 26) Ing. Vierel POPESCU 8 (6.3; 6.4; 8.5; 6.6; 6.7; 6.8) | Ing. Vietor VoIoU 2 (2.11) 3 (3.9); 6 (6.8); 7 (7.6); 8 (8.6) (ing. Vietor VOINESCU]) | 23:56 Coordonare $i recenzie stlintifica: | (ig hai PETRESCU] | Prof. enor. dr, ing. Liviu DUMITRESCU Membru al Academiei Central Europene de Stinté si Arta; Doctor Honoris Causa al Universiti Tehnice de Construct Bucuresti Coordonare editorial: | Director General ing. Doru PETRESCU Tehnoredactare: | Constanta RASUCEANU Cristian POPESCU Cristina MANOIU lena DOROFTE! Razvan ANISOIU MANUALUL DE INSTALATII ISBN 973-85936-0-3 Instalatii sanitare ISBN 973-85936-3-8 © Editura ARTECNO Bucuresti S.R.L., 2002 Asociatia Inginerllor de Instalatii din Romania Cuprins CUPRINS 4, ELEMENTE GENERALE 1.1 Fazele de elaborare a documentatilor tehnicoeconomice necesare realizirit obiectivelor do investifi publice pentru instalaii de alimentare cu apa, canalizare, gaze naturale si fluide tehnologice 1.1.1 Tema de proiectare . 4.1.2 Studiul de prefezabilitate . 4.144 Projectul tehnic si caietul de sarcini 4.4.5 Detall de executie . . 1.2 Incadrarea obiectivelor de investti publice pentru Instalafi de limentare cu apa, canalizare, ‘gaze naturale i fluide tehnologice, in sisternele de Iucréri hidroedlitare si de gaze ale localittilor 1.2.1 Autorizatia de construire 4.2.2 Planurile urbanistice 41.2.8 Avize si acorduri 1.3 Gerintele esentiale de caltate si eriter de performante pantry instaaile sanitare, de alimentare cu ap, canalizare, gaze naturale si fluide tehnologice - 414 Reglementiri tehnice specitice pentru install sanitare, de alimentare cu ap canalizare, gaze naturale si fluide tehnologice 2, INSTALATII DE ALIMENTARE CU APA 2.1 Surse de alimentere cu apa 22 Cantitatea si caltatea de ap’ necesard pentru dferte folosnte 2.2.1 Structura, normele generale si variatile consumurilor de apa 2.2.1.1 Structura consumului de apa 2.2.1.2 Normele consumului de ep . 2.2.1.3 Variatia consumului de ap’ 2.2.2 Normele de caltate ale epel necesere pentru ciferite folosinis 2.2.3 Procesele §iinstalaile principale pentru corectarea cali apel 2.2.4 Gestiunea gi tarfarea consumulul de apa. . 28 Sisteme si scheme generale de instalatii de alimentare cu apa 2.3.1 Solutl privind sisterale gi schemele generale de alimentare cu apa 23.2 Criterii de clasificare si condi! de realizare a instalatilor de alimentare cu apa din ansambluri de clair 4 2.4 Instelattinterioare de allmentare cu apa rece si calc pentru consum mengler . 2.4.1 Soluti constructive si scheme ale instalatilor interioare de allmentare cu apa rece si cald& pentru consum menajer : 2.41.1 Retele interioare de alimentare cu api rece gi respect, cu apa cald&i de consum, In sistem cu contorizare individuala (pe apartament) 2.4.1.2 Retele interiors de alimentare cu ap rece si respectiv, cu ap cald&i de coneum, in sister cu contorizare colectiva 2.4.1. Reabiltarea $1 modernizarea instalailorinterioare de alimentare cu apa rece si apa calda de consum « 2.4.1.4 Implicaile schimbail destnail cli asupra instlailer Intriogre de almentare ‘cu apa rece si ap cald& de consum 2.4.2 Meteriale si echipamente specie instalatilr interioare de alimentare cu apé rece si apa cald de consum 2.4.2.1 Tow i finguri metelioe 2.4.2.2 Tevi siftinguri din materiale piastice 2.4.23 Armaturi 2.4.2.4 Aparate de masurd si control 7 2.4.2.5 Obiecte sanitere, armaturi si accesoril. . 2.4.2.6 Arm&turi pentru alimentarea cu ap a cblectelor sanitare 2.4.2.7 Accesorl pentru obiecte sanitere fee 2.43 Stabilvea tipurlor, determinarea numarului obiectelor sanitere $i amplaserea lor pe planurile de arhitecturé ale cladiil si in scheme 2.4.8.1 Stablirea tipurilor gt numérului oblectelor sanitare 2.4.3.2 Amplasarea obiectelor sanitare in planurle de arhitectur ale clic gi in scheme. 14 14 7 18 18 18 8 19 19 a 23 32 36 36 36 a

S-ar putea să vă placă și