Sunteți pe pagina 1din 147

MINISTERULLUCRRILORPUBLICE I AMENAJRIITERITORIULUI

ORDINNR.24/N din:19.02.1997 Avndnvedere: AvizeleConsiliuluiTehnicotiinificnr.156/96205/96206/96 ntemeiulH.G.nr.456/1994privindorganizareaifuncionarea MinisteruluiLucrrilorPubliceiAmenajriiTeritoriului nconformitatecuHotrreaParlamentuluinr.12/1996iaDecretului nr. 591/1996 MinistrulLucrrilorPubliceiAmenajriiTeritoriuluiemiteurmtorul

ORDIN Art.1Seaprob: "Normativprivindcalcululcoeficientuluiglobaldeizolaretermic lacldiridelocuit"IndicativC107/197, "Normativpentrucalcululcoeficientuluiglobaldeizolaretermic lacldiricualtdestinaiedectceledelocuit"IndicativC107/2 97 "Normativprivindcalculultermotehnicalelementelorde construciealecldirilor"IndicativC107/397 "Ghidpentrucalcululperformanelortermotehnicealcldirilorde locuit"IndicativC107/497 "Normativprivindcalculultermotehnicalelementelorde construciencontactcusolul"IndicativCI07/597. Art.2 Reglementriledelaart.1intrnvigoareladatapublicrii nBuletinulConstruciilor. Art.3 DireciaProgramedeCercetareiReglementriTehniceva aducelandeplinireprevederileprezentuluiordin.

MINISTRU NICOLAENOICA MINISTERULLUCRRILORPUBLICEIAMENAJRII TERITORIULUI DIRECIACOORDONARE,CERCETARETIINIFICI REGLEMENTRITEHNICEPENTRUCONSTRUCII

NORMATIV
PRIVIND CALCULULTERMOTEHNICALELEMENTELORDE CONSTRUCIENCONTACTCUSOLUL
Indicativ C107/51997

Elaboratde: INSTITUTULDEPROIECTARE,CERCETAREITEHNICDE CALCULNCONSTRUCII S.A. Directorgeneral: Responsabillucrare: ing.ERBANSTNESCU ing.MIHAELAGEORGESCU

Elaboratori:

ing.MOSESDRIMER ing.MIHAELAGEORGESCU

Avizatde: DIRECIAPROGRAMEDECERCETAREIREGLEMENTRI TEHNICE Director: ResponsabildelucrareMLPAT: ing.OCTAVIANMNOIU arh.DOROTEIACOCHECI

CUPRINS 1. OBIECTIDOMENIUDEAPLICARE 2. ACTENORMATIVECONEXE 3. DEFINIIIISIMBOLURI 4. CARACTERISTICITERMOTEHNICE 5. TEMPERATURIDECALCUL 6. DIMENSIUNIDECALCUL 7. DETERMINAREACARACTERISTICILORTERMOTEHNICE ALE ELEMENTELORDECONSTRUCIENCONTACT CUSOLUL 7.1. PLACAPESOL 7.2. SUBSOLULNCLZIT,PARIALNGROPAT 7.3. DOUSUBSOLURINCLZITE,SUPRAPUSE 7.4. SPAIUSUBTERAN,NCLZIT,COMPLETNGROPAT 7.5. SUBSOLNENCLZIT,PARIALNGROPAT 7.6. SUBSOLURIPARIALE 7.7. SUBSOLNCLZIT+SUBSOLNENCLZIT 7.8. PEREIINTERIORIPESOL 8. EFECTULAPEISUBTERANE 9. DETERMINAREATEMEPERATURILORPESUPRAFA INTERIOARAELEMENTELORDECONSTRUCIEN CONTACTCUSOLUL 10. VALORINORMATE ANEXE: A.CARACTERISTICILETERMOTEHNICEALEPMNTURILOR B. CARACTERISTICILETERMOTEHNICEALEMATERIALELOR DECONSTRUCIEUTILIZATENCADRULNORMATIVULUI C. CALCULULNUMERICAUTOMAT D. DETERMINAREAREZISTENELORTERMICECORECTATE VARIANTDECALCUL Dl.PLACAPESOL D2.IZOLAIIPERIMETRALELAPLACAPESOL E. VENTILAREASUBSOLULUINENCLZIT F. INFLUENASTRATULUIMOBILDEAPFREATIC EXEMPLEDECALCUL TABELECUCOEFICIENIILINIARIDETRANSFERTERMICI TEMPERATURISUPERFICIALEMINIME
NORMATIVPRIVINDCALCULUL TERMOTEHNICALELEMENTELORDE CONSTRUCIENCONTACTCUSOLUL

INDICATIVC107/5 1997

1.OBIECTIDOMENIUDEAPLICARE 1.1. Prezentul normativ se refer la calculul termotehnic, pentru timpul

iernii,alelementelordeconstruciencontacttermiccusolul. 1.2. Prevederilenormativuluiseaplic laelementeledeconstruciecare delimiteaz,fadesol,spaiilenclziteinenclzitealecldirilordelocuit, socialculturaleiindustriale,ncondiiideexploatarenormal. 1.3. Prevederile prezentului normativ nu se aplic la elementele de construcie aferente cldirilor i ncperilor la care seimpun cerine speciale aleregimuluidetemperaturideumiditate,cumsunt:spaiilefrigorifice,cu mediuagresiv,.a. 1.4. Izolarea termic a elementelor de construcie n contact cu solul, care delimiteaz ncperile nclzite, se realizeaz n vederea asigurrii climatuluiinteriorimpusdecerineleigienicosanitarelacldiriledelocuiti social culturale, de condiiile necesare desfurrii muncii i procesului tehnologic la cldirile industriale, precum i pentru reducerea, in ct mai maremsur,aconsumuluideenergieicombustibilnexploatare. 1.5. La ncperile nenclzite delimitate de elemente de construcie .n contact cu solul, aplicarea prevederilor prezentului normativ: permite determinarea temperaturii interioare a acestor spaii, pe baza unui calcul de bilantermic. 1.6. Elementele de construcie n contact cu solul, care fac obiectul prezentuluinormativsunturmtoarele:
Elaboratde: INSTITUTULDEPROIECTARE,CERCETARE ITEHNICDECALCULNCONSTRUCII I.P.C.T S.ABucureti Aprobatde: MLPATDGRATDPCRT cuordinnr.24/N din19.02.199*7

plcile pe sol, amplasate la nivelul terenului sistematizat sau pesteacestnivel,peumplutur plciledelaparteainferioarasubsoluriloriaaltorspaii subterane pereiidepeconturulexterioralsubsolurilorparialngropaten pmntialdemisolurilor pereii de pe conturul exterior al subsolurilor i al altor spaii subterane,completngropate plcile de la partea superioar a spaiilor subterane acoperite cu pmnt pereiidepeconturulinterioralsubsolurilorpariale. 1.7. Prevederile prezentului normativ se aplic tuturor elementelor de construcie, sau unor pri din acestea, amplasate sub un plan orizontal care treceprinpereiidepeconturulcldirii,situat: pentruplcilepesollanivelulsuperioralpardoseliidelaparter pentru pereii de pe conturul interior al subsolurilor pariale la nivelulplaneuluidepestesubsol pentru celelalte elemente la nivelul terenului sistematizat din exteriorulcldirii. 1.8. Normativulestentocmitnurmtoareleipotezegenerale transferultermicsefacenregimstaionar toate caracteristicile termofizice sunt independente de temperatur toate calculele termotehnice se bazeaz pe calculul numeric automatalcmpuluiplan,bidimensional,detemperaturi. 1.9. Pebazaprevederilordinprezentulnormativsepotdetermina: Rezistenteletermicespecificecorectatealeelementelordeconstrucien

contactcu solul,culuareanconsiderare ainflueneipunilortermiceia aportuluipmntului,permind: comparareaacestorvalori,calculatepentrufiecarencperenparte, cu rezistenele termice minime necesare din considerente igienico sanitare comparareaacestorvalori,calculatepentruansamblulcldirii,curezistenele termiceminimenormate,nscopuleconomisiriienergieinexploatare determinarea coeficientului global de izolare termic, n scopul stabilirii nivelului de performan termotehnic de ansamblu a cldirii i a comparrii cu valoarea normat, stabilit n vederea limitriiconsumuluideenergiepentrunclzireacldirilor utilizarea rezistenelor termice specifice corectate i a coeficienilor liniari de transfer termic la calculul necesarului de cldur,nvedereaproiectriiinstalaiilordenclzire. Temperaturilepesuprafaainterioar aelementelordeconstrucien contactcusolul,permind: verificarea riscului de condens superficial, prin compararea temperaturilorminimecutemperaturapunctuluiderou verificarea condiiilor de confort interior, prin asigurarea indicilor globali de confort termic PMV i PPD, n funcie de temperaturile medii de pe suprafeele interioare ale elementelor de construcie perimetrale. 1.10. Pentru cazuri speciale i studii termotehnice, prin efectuarea unui calcul numeric automat al cmpului plan, bidimensional, de temperaturi, pe bazaprevederilordinprezentulnormativ,sepotdeterminaireprezentagrafic: variaia temperaturilor pe suprafeele interioare ale elementelor de construciencontactcusolul curbeleizotermensol(geozotermele). 2.ACTENORMATIVECONEXE Prezentul normativ se va utiliza mpreun cu urmtoarele reglementri tehnice:

Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcie ale cldirilor [1]C107/3 1997 (nlocuieteSTAS6472/389). Ghid pentru calculul performanelor termotehnice alecldirilordelocuit. [2]C107/4 1997 Ghidpentrucalcululnecesaruluidecldurdecalcul ialnecesaruluideclduralecldirilor. Izolaietermic.Mrimifiziceidefiniii. [3] Terotehnicconstruciilor.Terminologie,simbolurii [4]SRISO7345:1994 unitidemsur. [5]STAS7109 86 Sistemul internaional de uniti (SI). Uniti ale mrimilorcaracteristicefenomenelorcalorice. [6]STAS737/1087 Fizica construciilor. Termotehnica. Comportarea elementelordeconstrucieladifuziavaporilordeap. [7]STAS6472/4 89 Prescripiidecalcul,(cumodificriledinanexaKdin [1]). Fizica construciilor. Proiectarea termotehnica aelementelordeconstruciecupunitermice. [8]STAS6472/6 88 Fizica construciilor. Ambiane termice moderate. Determinarea indicilor PMV i PPD i nivele de [9]STAS 13149 93 performanpentruambiane. Normativ privind calculul coeficienilor globali de izolaretermiclacldiriledelocuit. [10]C107/1 1997 Normativ privind calculul coeficienilor globali de izolare termic la cldiri cu alt destinaie dect cea [11]C107/2 1997 delocuit. Thermalperformanceofbuildings Heat transferviathegroundCalculationmethod. [12]CEN/TC89N455E

3.DEFINIIIISIMBOLURI 3.1.Definiii Pentru necesitile prezentului normativ, se dau urmtoarele definiii specifice: Cota terenului sistematizat (CTS): Nivelul pmntului n exteriorul cldirii,dupexecutareasistematizriipevertical. Cotastratuluiinvariabil(CSI):Nivelullacaretemperaturanpmnteste constant tot timpul anului (nivelul pn la care se resimt oscilaiile anuale aletemperaturiiexterioare). Nivelul hidrostatic maxim (NHM): cota superioar maxim la care poate ajungestratulacvifersubteran. Plac pe sol: Plac de beton slab armat rezemat direct pe sol, la nivelul CTSsaupesteacestnivel,peoumpluturdinpmnt. Subsol: Spaiu accesibil i utilizabil, dispus total sau parial sub CTS. Subsolurile pot fi nclzite (n cazul cnd sunt prevzute cu o instalaie de nclzire)saunenclzite.Subsolurilepotfigeneralesaupariale. Flux termic: Cantitatea de cldur transmis la, sau de la un sistem, raportatlatimp. Densitatea fluxului termic: Fluxul termic raportat la aria prin care se face transferulcldurii. Rezistena termic: Diferena de temperatur raportat la densitatea fluxuluitermic,nregimstaionar. Coeficient de transfer termic: Fluxul termic n regim staionar, raportat la ariadetransfertermiciladiferenadetemperaturdintremediilesituatede oparteidealtaaunuisistem.Inversulrezisteneitermice. Coeficient de cuplaj termic: Fluxul termic n regim staionar, raportat la diferenadetemperaturntredoumediicaresuntlegatentreeledinpunct devederetermic,printrunelementdeconstrucie.

Coeficientliniardetransfertermic:Termendecoreciecareineseamade influena unei puni termice liniare, fa de un calcul unidirecional al coeficientuluidetransfertermic. Geoizoterme: Linii care unesc punctele avnd aceleai temperaturi n sol, determinate pe baza unui calcul al cmpului plan, bidimensional, de temperaturi. Linii de flux: Linii perpendiculare pe geoizoterme reprezentnd direcia i sensulfluxuluitermicnsol. Suprafaadiabatic:Suprafaprincarenuseproduceniciun transfertermic. Regim(termic)staionar:Ipotezconvenionaldecalcultermotehnic,n cadrulcreiaseconsiderctemperaturilenuvariazntimp. Calculunidirecional(1D):Modeldecalcultermotehnicsimplificat,ncare se consider c liniile de flux sunt perpendiculare pe elementul de construcie. Calcul bidimensional (2D): Model de calcul termotehnic, n care se ine seama de influena punilor termice liniare i care se bazeaz pe un calcul plan,bidimensional,alcmpuluidetemperaturi. Calcul tridimensional (3D): Model de calcul termotehnic, n care se ine seama de influena tuturor punilortermice liniare i punctuale i care se bazeazpeuncalculspaial,tridimensional,alcmpuluidetemperaturi. 3.2.Simboluriiunitidemsur Simbolurile i unitile de msur ale principalilor termeni utilizai n prezentulnormativsuntdaten TabelulI. Majoritatea simbolurilor folosite sunt n conformitate cu SR ISO 7345:1994iSTAS737/1087pentruuniitermenisaumeninutsimbolurile prevzutenSTAS710986. Observaii: 1. Temperaturileidifereneledetemperatursepotnotaicusimbolurile irespectiv . 2. Se d mai jos corespondena ntre simbolurile utilizate n cadrul prezentului normativ i simbolurile folosite n prescripiile tehnice elaborateanterior:

3.3.Indici nprezentulnormativseutilizeaznprincipal,urmtoriiindici: i e si se u P w interior exterior suprafainterioar suprafaexterioar spaiunenclzit pmnt apa

r t m min max nec

rou,condens timp mediu minimum maximum necesar

3.4.Sistemuldeunitidemsur Sefolosetesistemulinternaionaldeunitidemsur(SI).Pentruunele transformrisepotfolosirelaiile: 1W=1J/s=0,860kcal/h 4 1J =1Ws=2,3910 kcal 1Wh =3600J=0,860kcal 1kcal/h =1,163W=1,163J/s

SIMBOLURIIUNITIDEMSUR TABELUL I

4.CARACTERISTICITERMOTEHNICE 4.1. Caracteristiciletermotehnicealepmntului Caracteristiciletermotehnicealepmntuluidepinddeoseriedefactori,n primulrnddenaturamineralidemrimeaparticulelor,deporozitateaide densitateaaparent,deumiditateaidegraduldesaturaie,precumidestarea pmntuluinraportcufenomenuldenghe. Caracteristiciletermotehnicealepmntuluivariaznlimitefoartemari,n funciedeloc(amplasamentuliadncimeafadeCTS)idetimp(coninutul deumiditateaistareafadefenomenuldenghe). Avndnvederecelede m'aisus,precumidificultilededeterminare a caracteristicilor termotehnice reale ale solului pentru fiecare situaie n parte, calculeletermotehnicesevorfaceconsiderndurmtoarelevalori,acoperitoare pentrumajoritateasituaiilor: Conductivitateatermicdecalcul pnlaadncimeade3,0mdelaCTS subadncimeade3,0mdelaCTS Capacitateacaloricmasic Densitateaaparentnstareuscat Capacitateacaloricvolumic

X=2,0W/(mK) X=4,0W/(mK) cp =1110J/(kgK) 3 p=1800kg/m 3 pcp =2,010Ws/(m K)

Seprecizeazctabelele1...18aufostntocmitepebazaconductivitilor termiceartatemaisus. n anexa A se dau unele date informative referitoare la caracteristicile termotehnicealepmnturilor. 4.2. Caracteristiciletermotehnicealematerialelordeconstrucie Caracteristiciletermotehnicedecalculalematerialelordeconstruciecare seutilizeazlaalctuireaelementelordeconstruciencontactcusolul,sevor consideranconformitatecuanexaAdin[1]. Pentrumaterialeleutilizatelaelementeledeconstruciencontactcusolul, neprotejatesauinsuficientprotejatehidrofug,valorile conductivitilortermice decalculsevormajora,nfunciedeumiditateaprevizibilaacestormateriale. nanexaBsuntprecizatecaracteristiciletermotehnicealematerialelorutilizate ncadrulprezentuluinormativ,pentrudeterminareavalorilordintabele1...18, precuminexempleledecalcul. 4.3.Rezistenteletermicesuperficiale La calculele termotehnice ale elementelor de construcie n contact cu solulsevorutilizaurmtoarelerezistenetermicesuperficiale: Suprafeeexterioareorizontale(lanivelulCTS)sauverticale:

Suprafeeverticale,nspaiinclzite:

Suprafeeorizontale,nspaiinclzite,lafluxultermicdesusnjos:

Idem,lafluxultermicdejosnsus:

Suprafeeorizontalesauverticale,nspaiinenclzite,ventilate:

Suprafeeverticalencontactcupmntul,sausuprafaaorizontaldin pmnt,laCSI: Rsi=Rse=0 Lacolurileintrndealespaiilornclzite,peolungimede25cm,seconsider ovariaieliniaracoeficientuluidetransfertermicsuperficialinterior,dela i 2 2 =8W/(m K)ncmp,lai =6W/(m K)lacol. 5.TEMPERATURIDECALCUL 5.1. Temperaturileexterioare(Te) Se consider temperaturile exterioare convenionale de calcul conform [11],nfunciedezoneleclimatice. 5.2. Temperaturilenpmnt(Tp) Lacotastratuluiinvariabil(CSI),consideratlaadncimea de7,0mdela CTS,temperaturaesteconstanttottimpulanuluiiarevaloriledintabelulII, nfunciedezonaclimatic. n fig.l se prezint variaia convenional atemperaturilor nsol,rezultat dintruncalculunidirecional,pebazatemperaturilorTe iTp dintabelul IIia conductivitilortermiceprecizatelapct.4.1. Se precizeaz caracterul convenional i acoperitor al variaiei temperaturilor n sol.ntre valorile efective ale temperaturilor de calcul Te (la CTS)iTi (laCSI). TEMPERATURICONVENIONALEDECALCIL TABELULII

5.3.Temperaturileinterioarealencperilornclzite(Ti) Se consider aceleai temperaturi interioare convenionale de calcul utilizateilaproiectareainstalaiilordenclzire,conform[3]. Dacncperileautemperaturidecalculdiferite,darexistotemperatur predominant,ncalculeseconsideraceasttemperaturdeexemplu,la cldiriledelocuitseconsiderTi =+20C

Dac nu exist o temperatur predominant, temperatura interioar de calcul se consider temperatura medie ponderat a tuturor ncperilor de la acelainivel:

ncareAj=ariancperii"j",avndtemperaturainterioarTij. 5.4. Temperaturileinterioarealespatiilornenclzite (Tu) Temperaturile interioare ale spaiilor nenclzite (ncperi supraterane sau subsoluri) se determin pe baz de bilan termic, n funcie de temperaturiledecalculalencperilorispaiiloradiacente. ncalculesevaineseamanmodobligatoriuidevitezadeventilare a spaiuluinenclzit. Pentrusubsolurilenenclzite,temperaturileinterioaresevordetermina pe bazarelaiilordecalculdelapct.7.5.3idinanexaE,precumiavalorilor dintabelele14,16i17.

6.DIMENSIUNIDECALCUL 6.1. Caprincipiugeneral,suprafeelesedelimiteazprinaxelegeometriceale elementelor de construcie interioare i prin feele interioare ale elementelordeconstrucieperimetrale. 6.2.Suprafeeleorizontale(placapesol,plcileinferioareisuperioareale subsolurilornclziteinenclzite,precumialespaiilorsubteranecomplet ngropate)sedelimiteazprinaxelegeometricealepereilorinterioristructurali inestructuraliiprinconturulinterioralpereilorexteriori(fig.2).

Pe ansamblul nivelului, aria orizontal este delimitat exclusiv prin conturulinterioralpereilorexteriori

6.3.Suprafeele verticale exterioare (pereii exteriori ai subsolurilor i ai spaiilor subterane complet ngropate) se delimiteaz pe orizontal prin axele geometrice ale pereilor interiori structurali i nestructurali, precum i prin colurile, intrnde sau ieinde, ale feelor interioare ale pereilorexteriori(fig.2). Pevertical,suprafeeleverticaleexterioare,sedelimiteazconformfig.3 (cotaHlancperinclziteicotaHu laspaiinenclzite). 6.4.Partea subteran a pereilor subsolurilor care face obiectul prezentului normativ este delimitat pe vertical prin faa superioar a pardoselii subsolului i prin cota terenului sistematizat CTS (cota z din fig. 3 cazurile2,3,5). Peansamblu,ariaverticalsubteraneste: 6.5.Lungimile "1" ale punilor termice liniare se stabilesc, n principiu, n funcie de lungimile reale pe care se prevd detaliile respective, cu urmtoareleprecizri: lungimile se msoar n cadrul ariilor A determinate conform pct. 6.2i6.3nconsecinelesuntdelimitatelaextremitideconturul suprafeelorrespective interseciile punilor termice orizontale cu cele verticale se includ att n lungimile punilor orizontale, ct i n cele ale punilor verticale. 6.6. Volumelencperilorialespaiilornclziteinenclzitesecalculeaz pebazaariilororizontaledeterminateconformpct.6.2ianlimilor H,respectivHu. 7. DETERMINAREA CARACTERISTICILOR TERMOTEHNICE ALE ELEMENTELOR DE CONSTRUCIE N CONTACT CU SOLUL n acest capitol se dau relaii de calcul pentru determinarea rezistenelor termice specifice corectate (R') i a coeficienilor de transfer termic (U' = l/R')aleelementelordeconstruciencontactcusolul. Rezistenele termice specifice corectate (R') se caracterizeaz prin urmtoarele: suntraportateladiferenadetemperaturntremediulinteriornclzitsau nenclzitimediulexterior(Ti T),respectiv(T Te) e u sebazeazpeuncalculbidimensional(2D),innddeciseamadeefectul punilortermice includaportulpmntului. nTabelulIIIseprezinto sistematizareacazurilorcurentecareaparn proiectare,precumiosintezarelaiilordecalculcareseutilizeaz,iarn fig.3suntreprezentateprincipalele5cazuricaracteristice. Relaiile de calcul pentru determinarea rezistenelor termice specifice corectate(R')suntdatenfunciedecoeficieniiliniaridetransfertermic() care in seama de toate efectele bidimensionale (coluri, puni termice, .a.), precumideefectulspecificaltransferuluitermicprinpmnt. Pentru situaiile curente i uzuale, coeficienii sunt dai n tabelele 1...18,cumeniuneacpentrupereiisubsolurilorparialngropate(tabelele11 i14),precumipentrupereiisubsolurilorpariale(tabelele15i16),nloc

decoeficienii ,sedaudirectvalorilerezistenelortermiceR'. Coeficienii au valori pozitive saunegative iei seintroduc nrelaiile de calcul cu semnele lor coeficienii cu valori pozitive conduc la micorarea rezistenelor termice R', n timp ce coeficienii cu valori negative conduc la cretereaacestora. Referitorlarelaiiledecalculila tabelelecaresedaunacestcapitol,sefac urmtoareleprecizri:

Temperaturile T se introduc n relaiile de calcul cu semnele lor algebrice. Avnd n vedere valorile apropiate ale conductivitilor termice ale pmnturilor i ale betonului, dimensiunile fundaiilor nu au nici o influenasupravalorilor iR'dintabele. Tabelele 14, 16 i 17, carese refer la subsoluri nenclzite, pot fi utilizate i n cazul unor subsoluri nclzite avnd temperaturi interioare convenionalede calculTi =10...12C,prinextrapolareavalorilordin tabele. Valoriledintabelele1...18saudeterminatpebazaunorcalcule numericeefectuatepentruzona II climaticipentruotemperatur interioarancperilornclziteTi=+20C,darelesuntvalabilei pentrualtezoneclimaticeprecumipentrutemperaturiinterioarede calculTi =+18C...+22C. n cazulunordetaliicaredifersubstanialdedetaliileaferentetabelelor 1... 18,coeficienii irezisteneletermice R' sevordeterminapebaza unui calculautomatalcmpuluiplan,bidimensional(2D),detemperaturi, conform indicaiilordinanexaC. Pe baza rezistenelor termice specifice corectateR'i a coeficienilor de transfer termic U', se pot calcula coeficienii de cuplai termic (L) i fluxuriletermice (),curelaiile:

SINTEZACAZURILORIRELAIILORDECALCUL TABELUL III

LEGENDA: R rezistenatermicspecificunidirecional R' rezistenatermicspecificcorectat R' m rezistenatermicspecificcorectatmedieapereilorinintregime(parteasubteran+ parteasuprateran) A SUBSOLURINCLZITE B SUBSOLURIPARIALE C DOUSUBSOLURISUPRAPUSE ') Lanumrtorplacasuperioar,lanumitorplacainferioar ") Lanumrtorsubsolnclzit,lanumitorsubsolneinclzit

.1.Placa pesol 7.1.1. Placa pe sol este un planeu cu o alctuire constructiv specific, carereazemdirectpepmnt,lanivelulCTSsaupesteacestnivel. nalctuireaplciipesolintrtoatestraturilecuprinsentrecotasuperioar apardoselii(0,00) icotasuperioar apmntuluinaturalsauapmntului deumplutur(pegrosimeaf). Placapesolincludeoplacdebetonarmat,straturilepardoselii,straturile termoizolantedispusepestesausubplac,hidroizolaiaorizontalieventualul stratdepietridesubplac. Relaiiledecalculdemaijos,precumitabeleleaferentesunt valabilepentruncperilenclziteamplasatepesteCTS,avnd0,20m z1,50m.

7.1.3.RezistenatermicspecificcorectataplciipesolR'l irespectiv coeficientuldetransfertermicUl =1/Rl,sedetermincurelaia:

ncare: 2 A ariancperiisauantreguluiparter[m ] 1 lungimeaconturuluiexterioralcldirii,aferentsuprafeeiA[m] Rl rezistena termic specific unidirecional a tuturor straturilor 2 cuprinsentrecota0,00icotastratuluiinvariabilCSI[m K/W] l coeficientulliniarde transfertermicaferentconturuluiexterior al cldirii[W/(mK)]. 7.1.4. Rezistena termic specific unidirecional a plcii pe sol Rl se calculeazcurelaia:

ncare:

7.1.5. Valorile R' i respectivU 'l se pot calcula att pentru fiecare l ncpere,ctipentruntreagasuprafaaparterului. Pentru ncperile care nu au laturi adiacente conturului exterior al cldirii,termenulaldoileaalrelaiei(1)estenul. Dac detaliul de alctuire a soclului este acelai pe tot conturul exterioralcldirii,lacalcululvalorilorR'l iU'l pentruansamblulcldirii, nlocul termenului perimetrulcldirii. 7.1.6. Coeficienii liniari de transfer termic 1 se determin, de regul, pentru situaiile curente i uzuale, din tabelele 1... 10, cu urmtoarele precizri: a)Seconsidercoeficienii1 afereniplciipesol,coeficienii0 dintabele urmndafiavuinvederelacalculultermotehnicalpereilorexterioridela parterseadmitecapentrusimplificareacalculelor ,seconsidertermenul ,ncarePeste

aferente pereilor, coeficienii 1 s fie majorai cu valorile corespunztoare0. b)Valorileseobinprindublainterpolaresauextrapolareavalorilordin tabele,nfunciedenlimeah iderezistenatermicRl. c) Dacnlimeazasocluluiarevaloridiferitepeconturulcldirii(deex. n cazul unui teren sistematizat n pant sau n cazul unor denivelri interioare),sevorconsiderancalculevaloricorespunztoare. d)Valorile din tabele sunt calculate pentru cazul unei plci de 10 cm grosime,darelepotfiutilizatein cazulncaregrosimeaplciiare alte valori ntre7i15cm. e) nlimileh iz nuincludistraturiletrotuaruluidinjurulcldirii. f)Dacterenulsistematizat are pante pedireciaperpendicularpesoclu, nlimilehiz semsoarlaodistandecca.3,0mdelafaaexterioar asoclului. 7.1.7. Influena punilor termice interioare, create prin ntreruperea continuitii termoizolaiei n dreptul pereilor interiori structurali sau nestructurali, se poate neglija sau se poate avea n vedere la calculul valorilor R'l, introducnd n relaia (1) coeficienii 9 din tabelul 18, multiplicaiculungimileaferente. Coeficienii9 seobinprininterpolare,nfunciederezistenatermicR9 idenlimeah. 7.1.8. Pentru0,00m z 0,60m, rezistenatermicspecific corectat R'l sepoatedeterminaipebazaprevederilordinanexaDl. 7.1.9. n cazul prevederii pe conturul exterior al cldirii a unor fii termoizolante dispuse orizontal sau vertical, coeficienii liniari de transfer termic1 sevormicoracuvaloarea,caresedeterminconformanexei D2. .2.Subsolnclzit,parialngropat 7.2.1. nalctuireapereteluiiplciisubsoluluinclzitsecuprindtoate straturilecuprinsengrosimilegirespectivf. 7.2.2. Relaiiledecalculdemaijossuntvalabilepentruspaiilenclzite amplasateparialsubCTS: demisoluriavndz 0,20m subsoluriavndz 2,50m RezistenatermicspecificcorectatapereilorsubsoluluiR'3, calculatncadrulacestuicapitol,sereferexclusivlaporiuneasubte ranaacestora,penlimeaz,ntreCTSicotasuperioara pardoseliidelasubsolpentruzoneledepereiexterioriaisubsolului depesteCTS,seaplicrelaiiledecalculfolositelapereiiexteriori cureni[1].

7.2.3.

7.2.4.P e n t r u s i t u a i i l e curente, rezistena termic specific corectat R'3 se determin prin dubla i n t e r p o l a r e sau extrapolare a valorilor din tabelul 11, n funcie de nlimea h i de rezistenele termice specificeunidirecionaleR2 iR3. Suntvalabileprecizrile deprincipiu de lapct.7.1.6.c...7.1.6.f.

7.2.5. Rezistena termic specific unidirecional a pereilor R3 se calculeazcurelaia:

7.2.6. Rezistena termic specific corectat a plcii subsolului R'2 sedetermincurelaia:

2 ariancperiisauantreguluisubsolnclzit(m ) lungimea conturului exterior al subsolului, aferent suprafeei A (m) R2 rezistena termic specific unidirecional a tuturor straturilor cuprinsentrecotapardoseliidelasubsolicota stratului 2 invariabil,CSI[m K/W] 2 coeficientul liniar de transfer termic aferent conturului exterior al subsolului[W/mK]. 7.2.7. RezistenatermicspecificunidirecionalR2 secalculeazcu relaia:

ncare: A 1

Incare:

7.2.8.

Coeficieniiliniaridetransfertermic2 sedetermin,deregul, pentrusituaiilecurenteiuzuale,dintabelul11,prininterpolaresau extrapolarenfunciedenlimeahiderezisteneletermice R2 i R3. Sunt valabileprecizriledeprincipiudelapct.7.1.6c...7.1.6f.

7.2.9. Valorile U'2 i respectiv R'2 se pot calcula att pentru fiecare ncpere,ctipentruntreagasuprafaasubsoluluinclzit. Pentru ncperile care nu au laturi adiacente conturului exterior al subsolului,termenulaldoileaalrelaiei(4)estenul. Dacdetaliiledealctuireapereiloriplciisubsoluluisuntaceleaipe totconturulexterioralsubsolului,lacalcululvalorilorU' 2 iR'2 pentru ansamblulcldirii,nlocultermenului ncarePesteperimetrulsubsolului. 7.2.10. Influena punilor termice interioare, create prin ntreruperea continuitii termoizolaiei n dreptul pereilor interiori structurali sau nestructurali,sepoateneglijasausepoateaveanvederelacalcululvalorii R'2,introducndnrelaia(4)coeficienii9 dintabelul18,multiplicaicu lungimileaferente. Coeficienii9 seobinprininterpolare,nfunciederezistenatermic R9 idenlimeah. 7.2.11. PentrudeterminarearezisteneitermicespecificecorectateR'm aferentepereilorexterioriaisubsolurilornntregime(partea subteran+ parteasuprateran)seutilizeazrelaia: seconsidertermenul

ncareindiceleosereferlazonasuprateran,iarindicele3 lazona subteranapereilorsubsolului. 7.3.Dousubsolurinclzite,suprapuse 7.3.1. n acest capitol se dau relaii de calcul ale rezistenelor termice specificecorectatepentru: poriuneasubteran(subCTS)apereteluidemisoluluisau subsolului1,penlimeaz4 (indici4) peretelesubsolului2,penlimeaz3 (indici3) placainferioarasubsolului2(indici2).

7.3.2. Relaiiledecalculdemaijossuntvalabilepentruspaiilenclzite amplasatesubCTS,avndnlimilez,iz4 astfelnct: z<6,0m z4 >0,0m 7.3.3.Pentru rezistena termic specific corectat aferent zonei de peste CTS a pereilor subsolului, se aplic relaiile de calcul folosite la pereii exterioricureni[1]. 7.3.4.Pentrusituaiilecurente,rezisteneletermice specificecorectate(R'ji R'4)alepereilorsubsolurilorpenlimilez3 iz4,sedetermin cu ajutorulvalorilorT,...Y1S,caresedauintabelul12. Valorile T,...T15 se determin prininterpolarea valorilor corespunztoaredin tabel,n funciedenlimeaz,derezistenatermicspecificaperetelui(R,= R4) calculat pe baza relaiei (3) i de rezistena termic specific a plcii inferioareasubsolului2 R:. i". Sunt v a l a b i l e

Suntv a l a b i l e p r e c i z r i l e de principiudelapct. 7.1.6c...7.1.6f. 7.3.5.RezisteneletermicespecificecorectateR'3 i R'4 se calculeazcurelaiile:

7.3.6. Pentru determinarea rezistenei termice specifice corectate a plcii subsolului R\ sunt valabile relaiile (4) i (5), precum i prevederile delapct.7.2.9i7.2.10. Coeficienii ty: se determin, de regul, din tabelul 12, prin interpolare sau extrapolare, in funcie de nlimea z i de rezistenele termice R, i R,. Sunt valabileprecizriledeprincipiudelapct.7.1,6c...7.1.6f. 7.3.7. Pentru determinarea rezistenei termice specifice medii R' m aferente pereilor exteriori ai subsolului 1 in ntregime (partea subteran + partea suprateran) se utilizeaz relaia (6). n care produsul A,U\ se nlocuietecuprodusulA,U',. 7.4.Spaiusubterannclzit,completngropat 7.4.1. nacestcapitolsedaurelaiidecalculalerezistenelortermice specificecorectatepentru: placainferioaraspaiuluisubteran(indici2) peretelespaiuluisubteran(indici3): placasuperioaraspaiuluisubteran(indici5). 7.4.2. Relaiiledecalculdemaijossuntvalabilepentruspaiilenclzite amplasatesubCTS,avndnlimeaastfelnct: z<6,0m z'>0.8mz,<5.2m 7.4.3.Pentrusituaiilecurente,rezistenatermicspecificcorectat R'3 , aferent peretelui, pe nlimea z3, se determin cu ajutorul valorilor y1 ..... 15 caresuntdatentabelele 12i13Valorilecoeficienilorspecifici y liniari de transfer termic se determin prin interpolarea valorilor corespunztoare din tabele, n funcie de rezistena termic specific unidirecional a peretelui R3, calculat pe baza relaiei (3) i de rezistenele termicespecificeunidirecionalealeplcilor,R2 irespectiv R5. De regul, se va considera un numr aproximativ egal de coeficieni dincele2tabeleastfel: pentrujumtateainferioaranlimiiliberez3 tabelul12 pentrujumtateasuperioaranlimiiliberez3 tabelul13.

Numruldecoeficienicareseiaudincele2tabelepotfidiferii,urmrind s se obin o variaie continu a valorilor pe vertical, pe nlimea z3, cu precizarea c n zonele adiacente colurilor, pe nlimi de cel puin 80 cm, trebuiesseutilizezevaloridintabeleleaferente. Pe zona mijlocie se pot adopta valori intermediare, ntre valorile corespunztoaredinceledoutabele. Racordareacoeficienilor nzonamijlocieanlimiiz3 serecomanda severificapecalegrafic. RezistenatermicspecificcorectatR' 3 secalculeazcurelaia(7). 7.4.4. Pentru determinarea rezistenei termice specifice corectate a plcii inferioare R'2 sunt valabile relaiile (4) i (5), precum i prevederile delapct.7.2.9i7.2.10. Coeficieniiliniaridetransfertermic2 seiaudintabelul12,prin interpolare sauextrapolare,nfunciedenlimeaziderezisteneletermicespecificeR 2 siR3

7.4.5.RezistenatermicspecificcorectataplciisuperioareR' 5

ncare: R5

rezistena termic specific unidirecional a tuturor straturilor cuprinseintretavaniCTS(mK/W) 2 Aariancperiisauantreguluispaiusubteran(m ) 1lungimeaconturuluiexterioralncperii,aferentsuprafeeiA(m).

Coeficienii liniari de transfer termic 5 se iau din tabelul 13, prin interpolare sau extrapolare n funcie de nlimea z' i de rezistenele termiceR3 iR5 . 7.4.6.Rezistenatermicspecificunidirecional R5 secalculeazcu relaia:

ncare:

7.5.Subsolnenclzit,parialngropat 7.5.1. n acest capitol se dau relaii de calcul ale rezistenelor termice specificecorectatepentru: placainferioarasubsoluluinenclzit peretelesubsoluluinenclzitpenlimeaz. SedaudeasemeneairelaiidecalculpentrudeterminareatemperaturiiTu in subsolulnenclzit. 7.5.2.Sefolosescurmtoarelenotaii: Tu temperaturaaeruluiinsubsolulnenclzit[C| U0 coeficientul detransfertermicunidirecionalal pereteluiexterior 2 alsubsoluluipesteCTS,desuprafaA0 [W/(m K)] U'l coeficientuldetransfertermic corectat,aferentplaneuluidepeste 2 subsol,desuprafaA1 [W/(m K)] U'6 coeficientul de transfer termic corectat, aferent plcii inferioare 2 asubsolului,desuprafaA6 [W/(m K)] U'7 coeficientuldetransfer termiccorectat,aferentperetelui exterior 2 alsubsoluluisubCTS[W/(m K)]. CoeficieniidetransfertermicU0,U',iU'~suntraportailadiferenade f temperatur(Tu T,).ntimpcecoeficientulU', esteraportat ladiferenade temperatur(T,Tu ).

7.5.3.Temperaturaaeruluinsubsolnenclzitsedeterminpebaza bilanuluitermic,curelaia:

ncare: 2 A0 =hP(m ) 2 A7 =zP(m ) V =A5 u (m) H 3 P perimetrulsubsoluluinenclzit(m) 3 V volumulinterioralsubsoluluinenclzit(m ) n viteza de ventilare a'subsolului nenclzit, respectiv numrul de schimburi de aer pe or, aferent ventilrii naturale a subsolului 1 nenclzit(h ). 7.5.4. CoeficientuldetransfertermiccorectatU'6 sedetermincu relaia:

Coeficienii 6 se iau din tabelul 14, prin interpolare n funcie de nlimeaz. CoeficientuldetransfertermiccorectatU'6 seintroducenrelaia(11)cu semnulalgebricrezultatdincalcululcuformula(12). 7.5.5. RezistenatermicspecificunidirecionalR6,sedetermin curelaia:

ncare:

7.5.6. Coeficientul de transfer termic specific corectat aferent pereilor subterani ai subsolului, U7 = 1/R7, se determin pe baza valorilor R7 dintabelul14,prininterpolarenfunciedez. Coeficientuldetransfertermicspecificunidirecionalaferentpereilor suprateraniaisubsolului,U0,secalculeazcurelaia:

ncare:g=d 7.5.8. RezistenatermicspecificcorectatR1 irespectiv coeficientuldetransfertermicU1 = l/R'1 aferenteplaneuluide peste subsolulnenclzit,sedeterminpebazarelaiilordecalculia coeficienilordin[1]lacalcululrezisteneitermiceunidirecionale R1 se consider:

7.5.9.

nabsenaunorcerinespeciale,vitezadeventilarenatural n asubsoluluinenclzit,respectivnumruldeschimburideaerpeor, seva alegenfunciededestinaiasubsoluluiidealteconsiderente:

Determinareavitezeideventilarenaturalasubsoluluinenclzit,nfunciede ariagolurilorprevzutenpereiiexteriorisuprateraniaisubsoluluiideviteza decalculavntului,sevafaceconformanexeiE. 7.5.10. Deoarecevalorile6 iR'7 dintabelul14suntnfunciede temperaturaaeruluidinsubsol,determinareaacesteia,precumia rezistenelortermicespecificecorectateR' 6 iR'7 sevafaceprin ncercri succesive 7.6. Subsoluripariale

7.6.1.Subsolnclzit n aceast situaie, subsolul nclzit se realizeaz numai pe o parte din suprafaa cldirii, pe restul suprafeei ncperile de la parter avnd la partea inferioaroplacpesol(cazul1combinatcucazul2dintabelulIII). Celedouzonesecalculeazseparat,cuurmtoareleprecizri: La subsolul nclzit se consider i fluxul termic care se transmite prin pereiiinterioricaredelimiteazsubsoluldesol rezistenatermic specific corectat R'3 a acestor perei se determin din tabelul 15, prin interpolare, n funcie de nlimea H a subsolului, de rezistena termic unidirecionalR3 aperetelui,caresecalculeazcurelaia(3)iderezistena termicunidirecionala plcii inferioare asubsolului R2,calculatcurelaia (5). La determinarea rezistenei termice specifice corectate R'2 i a plcii inferioare a subsolului, n relaia de calcul (4) se introduce i produsul 2l, n care 1 este lungimea pereilor interiori de pe conturul subsolului, iar 2 coeficientul liniar de transfer termic, a crui valoare se ia din tabelul 15. prin interpolare. n funcie de nlimea H i de rezistenele termice R2 iR3 caresecalculeazcurelaiile(5)irespectiv(3).

Peolungimede2,0mdelainterseciapereilorinterioride peconturul subsolului,cupereiiexteriori,valorileU'3 =l/R'3 i2,determinateconform tabelului15,sevordubla. Pentruaevitacomportareadefavorabildinpunctdevederetermotehnic a zonei de col de la intersecia pereilor exteriori ai subsolului cu pereii interiori de pe conturul subsolului, este necesar ca termoizolaia vertical a pereilor exteriori ai subsolului s fie prevzut i n continuare, pe faa exterioarasocluluiadiacentplciipesol,peolungimedecelpuin60cmipe ntreaga nlime a subsolului se va urmri,n msur ctmai mare. s nu se ntrerupcontinuitateastraturilortermoizolante. Ladeterminarearezistenelortermicespecificecorectatealeplciipesol ialeplaneuluidepestesubsol,incalculeseneglijeazcoeficieniiliniaride transfertermicdinzonaintersecieiacestoracupereiisubsolului. Stratultermoizolantaferentplciipesoldelacota0.00vadepizona intersecieicupereiisubsoluluicucelpuin30cm

7.6.2.Subsolnenclzit naceastsituaie,subsolulnenclzitserealizeaznumaipeopartedin suprafaacldirii,perestulsuprafeeincperiledelaparteravndlapartea inferioaroplacpesol(cazul1combinatcucazul5dintabelulIII)

Celedouzonesecalculeazseparat,cuurmtoareleprecizri: LadeterminareatemperaturiiTu dinsubsolulnenclzitcurelaia(11), se va ine seama i de fluxul termic care se transmite prin pereii interiori care delimiteaz subsolul de sol n relaia (11) produsul A7U'7, aferent acestor perei, se introduce, att la numrtor ct i la numitor, cu semnul minus. Rezistena termic specific corectat R'7 a acestor perei se determin din tabelul16. LadeterminarearezisteneitermicespecificecorectateR'6 aplcii inferioareasubsolului,nrelaiadecalcul(12)seintroduceiprodusul6l, ncarelestelungimeapereilorinterioridepeconturulsubsolului,iar6 coeficientulliniardetransfertermic,acruivaloareseiadintabelul16. Ladeterminarea rezistenei termice specifice corectateR',aplciipe soldela cota0,00,nrelaiadecalcul(1)seintroduceiprodusul 1 ln care 1 este lungimea pereilor interiori de pe conturul subsolului, iar 1 coeficientulliniardetransfertermic,conformtabelului16. ValorileR'7,1 i6 se obindintabelul16,prindublinterpolare, n funcie de nlimea Hu i de rezistena termic a stratului termoizolant de la planeuldepestesubsol(Rt=d l/). Avndnvederecvalorile1,6 iR'7,dintabelul16difernfuncie de temperatura Tu, determinarea acesteia, precum i a rezistenelor termice specificecorectateR' 1,R'6 i R'7,sevafaceprinncercrisuccesive. Peolungimede2,0mdelaintersecia pereilorinterioridepeconturul subsolului cu pereii exteriori, valorile 1, 6 i U'7, determinate conform tabelului16,sevordubla. Ladeterminarearezisteneitermicespecificecorectateaplaneuluide pestesubsolulnenclzit,seneglijeazcoeficieniiliniaridetransfertermic dinzonadeinterseciecupereiisubsolului. 7.7.Subsolnclzit+subsolnenclzit 7.7.1. Acestcapitolsereferlasituaiancarenumaiopartedinsuprafaa

subsolului este nclzit, restul subsolului fiind un spaiu nenclzit, ventilat (cazul2combinatcucazul5dintabelulIII). 7.7.2. Rezistenele termice specifice corectate aferente planeelor de peste cele dou tipuri de subsoluri, precum i cele aferente pereilor din subsoluri,sedeterminconformprevederilordin[1]. Ladeterminarearezisteneitermicespecificecorectateaferentepereilor dintresubsoluri,R'8,coeficieniiliniaridetransfertermicdelabaza pereilor,seconsideregalicuzero,valorilecorespunztoarefiind incluse, pentrusimplificareacalculelor,ncoeficienii2,6 afereniplcilordela parteainferioarasubsolurilor 7.7.3.LadeterminareatemperaturilorT u dinsubsolulnenclzitsevaine seamaidefluxultermiccaresetransmiteprinpereiiinterioricaresepar zonanclzitdezonanenclzit,introducndnrelaia(11)lanumrtor termenulA8 U8Ti,iarlanumitortermenulA8U8

7.7.4.Ladeterminarearezisteneitermicespecificecorectateaplciidela parteainferioarasubsoluluinclzitR'2 , nrelaia(4)sevaintroducei produsul2lncare1estelungimeapereteluidintreceledousubsoluri 7.7.5. Ladeterminarearezisteneitermicespecificecorectateaplciide laparteainferioarasubsoluluinenclzitR'6,nrelaia(12)seintroducei produsul6lncare1areaceiaispecificaiecamaisus. 7.7.6. Coeficieniiliniaridetransfertermic2 i 6 seiaudintabelul17, prin dubl interpolare, n funcie de rezistenele termice specifice unidirecionaleR2: iR8. 7.7.7. Avndnvederecvalorile2 i6 dintabelul17difernfuncie de temperatura Tu, determinarea acesteia, precum i a rezistenelor termice specificecorectateR2 iR6 sevafaceprinncercrisuccesive. 7.7.8. nlimiledecalculalesubsolurilorsevorconsidera: Hpentrusubsolulnclzit Hu pentrusubsolulnenclzit. 7.7.9. Pentru a evita comportarea defavorabil din punct de vedere termotehnic a zonei de col de la intersecia pereilor exteriori ai subsolului nclzit cu pereii interiori care separ cele dou zone ale subsolului, este

necesar ca termoizolaia vertical a pereilor exteriori ai subsolului nclzit s fie prevzut i n continuare pe peretele exterior al subsolului nenclzit, pe o lungime de cel puin 60 cm. Se va urmri, n msur ct mi mare, s nusentrerupcontinuitateastraturilortermoizolante. Stratul termoizolant aferent planeului de peste subsolul nenclzit va depizonaintersecieicupereteledintreceledousubsoluri,cucelpuin30 cm. 7.7.10. Prevederile din acest capitol, inclusiv valorile din tabelul 17, se pot utiliza i n situaiile n care cele dou spaii alturate sunt amplasate la nivelul terenului sistematizat sau chiar peste CTS valorile din tabelul 17 sunt,nacestecazuri,acoperitoare.

7.8.Pereiinterioripesol 7.8.1. Acest capitol se refer la influena negativ pe care o determin ntreruperea continuitii straturilor termoizolante orizontale asupra rezistenelortermicespecificecorectate: R'1 laplcilepesol R'2 laplcileinferioarealesubsolurilorialespaiilor subteranenclzite. 7.8.2. Prin luarea n consideraie a coeficienilor liniari de transfer termic 9, se reduc ntro oarecare msur, valorile rezistenelor termice specifice corectate,calculatecurelaiile: (1) ncazulplcilorpesol:cap.7.1 (4) ncazulplcilorinferioarealesubsolurilorialespaiilorsubterane nclzite:cap.7.2,7.3(subsolul2),7.4,7.6.1i7.7(subsolulnclzit)

7.8.3. n cazul n care distanele dintre pereii interiori (structurali i nestructurali) sunt relativ mari i/sau grosimea acestora este mic, influena ntreruperiicontinuitiistratuluitermoizolantorizontalesteredusisepoate neglijancalcul. Luareanconsideraie,ncalcul,ainflueneiprezeneipereilorinteriori,seface prinintroducereanrelaiile(1)i(4)aprodusului 91,ncare:

coeficienii 9 depind de alctuirea i de grosimea pereilor interiori i se iau din tabelul 18, prin interpolare, n funcie de adncimeah iderezistenatermicunidirecionalR9 lungimile1reprezintlungimilepereilorinterioridincadrulariilor Aalencperilorsaualentreguluispaiunclzitlungimilegolurilor deuisescaddinlungimilepereilorinteriori. Se atrage atenia asupra faptului c valorile 9 din tabelul 18 corespund unei jumti din grosimea peretelui (d/2), astfel nct, n situaia n care calculul se face pentru ansamblul spaiului nclzit, lungimile 1 trebuie s fie dublate. Rezistena termic specific unidirecional R9 a tuturor straturilor cuprinse ntre cota superioar a pardoselii i cota stratului invariabil CSI se calculeazcurelaiile: (2)laplacapesol(R 9 =Rl) (5) laplacainferioarasubsolurilornclzite(R9 =R2). 7.8.5. Valorile 9 din tabelul 18 sunt date pentru dou situaii extreme ianume: cazul1(tabelulIII)placpesol,h=120cmpesteCTS cazul2(tabelulIII)subsolnclzit,h=240cmsubCTS. Pentru situaii intermediare, interpolarea se face ntre valorile extreme 9 date n tabel, corespunztoare unei diferene de nlimi de 120 + 240 =360cm. 7.8.6. La pereii interiori amplasai n cadrul unei fii de 2,0 m lime adiacentpereilorexteriori,valorilorcoeficienilor9 sevordubla.

8.EFECTULAPEISUBTERANE De regul, stratul acvifer are o influen redus asupra cuantumului fluxuluitermicprinsol. n ceea ce privete modul de considerare n calcul a prezenei apei subteranensol,sedisting3cazuri: a) Stratuldeapsubteranesteimobiliarnivelulhidrostaticmaximeste laoadncimemaimarede5,0mdelaCTS. n acest caz, nu se ine seama n calcul de existena stratului de ap subteran. b) Stratul de ap subteran este imobil iar nivelul hidrostatic maxim este la o adncime mai mic de 5,0 m de la CTS. n acest caz, n calcul se opereazurmtoarelemodificri: temperaturileTp dintabelulII seconsidernulaadncimeaCSI(7,0 mdelaCTS),cilanivelulhidrostaticmaxim,cuprecizareacNHM va fi amplasat mai jos dect faa inferioar a plcii eventualelor subsoluri rezistenele termice specifice unidirecionale R1, R2 i R6 se vor calcula considernd toate straturile cuprinse ntre cota superioar a pardoselii i NHM (n loc de CSI), iar conductivitatea termic a pmntului se va considera cu valoarea unic p = 2,0 W/(mK) pe ntreagaadncimentreCTSiNHM. Valorile coeficienilor liniari de transfer termic i ale rezistenelor termiceR3 iR7,dintabelele1...18rmnvalabile. c) Stratul de ap subteran este mobil iar viteza de curgere a curentului subteranestesemnificativ. naceast situaieseproduceun fluxtermicsuplimentar,careestecu att mai mare cu ct viteza este mai mare, cu ct adncimea la care se gsete,

nivelulsuperioralstratuluiacviferestemaimicicucttermoizolaiaplcii depesol(sauaplciiinferioareasubsolului)estemairedus. Dac se cunosc viteza i adncimea apei subterane, se poate calcula un factor de multiplicare supraunitar Gw care majoreaz coeficienii de transfer termicU,micorndcorespunztorrezisteneletermicespecificecorectateR' aletuturorelementelordeconstruciencontactcusolul. FactoruldemultiplicareGw sedeterminconformanexeiF. Concomitentseaplic dacestecazulmodificrilereferitoarelacalcul, precizatelacazulb). 9. DETERMINAREA TEMPERATURILOR PE SUPRAFAA INTERIOAR A ELEMENTELOR DE CONSTRUCIE N CONTACTCUSOLUL 9.1. Temperaturapesuprafaapardoseliilaplcilepesolalencperilor nclzite,ncmpcurent,sedetermincurelaia:

ncare: 2 i = 6W/(m K) Rl rezistenatermicunidirecionalaplcii,inclusivaportul pmntului,calculatcurelaia(2). Temperaturapesuprafaapardoseliilaplcileinferioarealesubsolurilor ialealtorspaiisubterane nclzite,ncmpcurent,sedetermincu relaia (15) n care n loc de Rl se introduce rezistena termic unidirecional R2, calculatcurelaia(5). 9.2. Temepratura pe suprafaa tavanului la spaiile subterane nclzite, completngropate (cazul 4 din tabelul III), n cmp curent, se determin cu relaia:

ncare: 2 i =8W/(m K) R5 rezistena termic unidirecional a plcii superioare, inclusiv aportulpmntului,calculatcurelaia(10). 9.3. Temperaturile minime de pe suprafaa interioar (Ts| mim) a elementelor de construcii n contact cu solul, rezultate din calculul cmpului plandetemperaturi, se iaudintabelele 1...11, 15,17i 18,prin interpolare. ValoriledintabelesuntvalabilepentruzonaII climaticipentruo temperatur interioarTi =+20C Pentrualtecondiiidetemperatur(Te iTi),temperaturaminim(Tsi
min)sepoatedeterminacurelaia:

ncare:

9.4. Temperatura superficial medie, aferent unui element de construciincontactcusolul,sepoatedeterminacurelaia:

ncare: 2 i =6sau8W/(m K),conformpct.4.3 R'rezistenatermicspecificcorectat,calculatconformcap.7. 9.5. Pe baza temperaturii superficiale medii Ti m se poate calcula s raportulecartuluidetemperatursuperficialmedie,curelaia:

n care R' este rezistena termic specific corectat, cu luarea n consideraieainflueneipunilortermiceiaaportuluipmntului. 9.6. Lacolurileintrnde(nplan)alecldirilor,temperaturileTsi colt de la intersecia pardoselii cu suprafeele verticale interioare ale pereilor adiaceni, se pot determina dac nu se iau msuri de izolare suplimentar aacestorzone curelaia:

ncareTsi min estetemperaturaminimdelainterseciapardoseliicupereii adiaceni,determinatconformpct.9.3. 9.7. Pentrualtedetaliiisituaiidectceledintabelele1...11,15,17 i 18, precum i pentru determinarea curbei de variaie a temperaturilor superficiale, se va efectua un calcul numeric automat al cmpului plan, bidimensional, de temperaturi, pe baza prevederilor din anexa C. n fig. 4 se prezint un exemplu de reprezentare grafic a temperaturilor superficiale pe pereteleipeplacainferioaraunuisubsolnclzit. 9.8. PentrudeterminareamaiexactatemperaturiiTsi colt estenecesara sefaceuncalculnumericautomatalcmpuluispaialdetemperaturi(3D). 9.9. Prin efectuarea unui calcul numeric automat al cmpului plan de temperaturi (2D), se pot reprezenta grafic curbele izoterme att n sol (geoizotermele)ctinelementeledeconstrucie. nfigurile5,6,7i8seprezintexemplificativ alurageoizotermeloria liniilordefluxtermic,pentrucazurile1,2i4dintabelulIII,nipoteza convenionalcTe =15C.

10.VALORINORMATE 10.1. Rezistena termic necesar din considerente igienico sanitare se calculeazcurelaia:

diferenamaximdetemperatur,admisntre temperatura interioar i temperatura medie a suprafeeiinterioare:Ti max=(TiTim) s Valorile Ti max sedauntabelulIV,nfunciededestinaiacldiriloride tipulelementuluideconstrucie. 10.2. Rezistenele termice specifice corectate R ale tuturor elementelor de construcie n contact cu solul, calculate pentru fiecare ncpere n parte, trebuiesfiemaimaridectrezisteneletermicenecesare:

ncare:Ti max

La pereii subsolurilor parial ngropate condiia (22) trebuie verificat separatpentrucele2zone:subipesteCTS. 10.3. n scopul reducerii consumului de energie n exploatare, rezistena termic corectat, medie pe cldire, a fiecrui element de construcie n contact cu solul, trebuie s fie mai mare dect rezistena termic minim prescrisnactelenormativenvigoare.Trebuiesfiendeplinitcondiia:

10.4. Temperaturile de pe suprafeele interioare ale elementelor de construcie in contact cu solul, att in cmp curent i n dreptul punilor termice, ct i la intersecii i coluri trebuie s fie mai mari dect temperaturapunctuluiderour:

TemperaturapunctuluiderousedetermindinanexaBdin[1],nfunciede temperaturainterioardecalculTi ideumiditatearelativaaeruluiinteriori, consideratconformtabeluluiIV 10.5.Cuajutorultemperaturilorsuperficialemedii,aferenteelementelorde construciencontactcusolul,determinateconformpct.9.4.,sepotcalculai verificaindiciiglobalideconforttermicPMViPPD,precumiindicatorii specificidisconfortuluilocal:temperaturasuprafeeipardoselii,variaiape verticalatemperaturiiaeruluiiasimetriatemepraturiiradiante,n conformitatecu[9].

VALORINORMATETimax
TABELULIV

ANEXE
ANEXAA CARACTERISTICILETERMOTEHNICEALE PMNTURILOR ANEXABCARACTERISTICILETERMOTEHNICEALE MATERIALELORDECONSTRUCIIUTILIZATENCADRUL NORMATIVULUI ANEXACCALCULULNUMERICAUTOMAT ANEXADDETERMINAREAREZISTENTELORTERMICE CORECTATEVARIANTADECALCUL ANEXAEVENTILAREASUBSOLULUINEINCALZIT ANEXAFINFLUENTASTRATULUIMOBILDEAPAFREATICA

ANEXAA CARACTERISTICILETERMOTEHNICEALEPMNTURILOR

I.Conductivitateatermic 1.1. Conductivitateatermicapmnturilorvariaznlimitetoartelargi, ntre0,4i4,5W/(mK),darmaifrecventntre0,6i3,5W/(mK). Factoriicareinflueneazsemnificativasupraconductivitiitermicep a pmnturilorsunturmtorii: Densitatea aparent a pmntului uscat, care este n funcie de porozitate, adic de raportul dintre volumul porilor i volumul total, exprimatnprocenteconductivitiletermicesuntcuattmaimaricu ct porozitatea este mai mic i densitatea mai mare. n cazul unor pori de dimensiuni mari i care comunic ntre ei, apar i fenomene convective,careconduclamrireaconductivitiitermice. Umiditateapmntului,adicraportuldintremasaapeiconinutn pori i masa particulelor solide, exprimat n procente pe msur ce umiditateacrete,creteiconductivitateatermic. Natura mineral i dimensiunile particulelor care intr n alctuirea pmntului: pmnturile nisipoase au. n general, conductiviti mai maridectpmnturile.argiloaseimaimicidectcelestncoase. Starea pmntului n raport cu fenomenul de nghe n general, solurile ngheate au conductiviti termice mai mari dect cele nengheate. La unele roci ngheate, conductivitatea termic depinde i de natura, amorf sau cristalin a rocii, precum i de direcia de propagareaclduriinraportcuplanuriledeclivaj. 1.2. Densitatea aparent a pmntului n stare uscat, n funcie de porozitateaacestuia,sepoatedeterminacurelaia:

ncare: 3 densitateaaparentapmntuluinstareuscatnt/m 3 s densitateaaparentaparticulelordepmnt nt/m ,cuurmtoarele valori: 3 pmnturiargiloase =2,8t/m s 3 pmnturinisipoase s=2,6t/m nporozitateapmntului

Orientativ,sepotconsideraurmtoarelevalori: pmnturiargiloase loessuri n=4060% argilemoi n=5070% argileconsistenteivrtoase n=3050% argiletari n=2030% pmnturinisipoase n=2050% Pentruvalorileextremealeporozitilorseobinurmtoareledensiti aparente: 3 3 Argile = 0,8....2,2t/m nmedie1,5t/m 3 3 Nisipuri =1,3.....2,1t/m nmedie1,7t/m 1.3.Umiditateapmntului,adicraportuldintremasaapeiconinutn pori imasaparticulelorsolide,sepoatedeterminacurelaia:

ncare:

3 mw masaapeiconinutnpori(t/m )

Umiditateamaxim(pmntsaturat)secalculeazcurelaia:

Cu valorile de mai sus, rezult urmtoarele umiditi maxime (de saturaie): pmnturiargiloase wmax=10....90% pmnturinisipoase wmax=10....40% nmoduzual,pmnturilepotaveaurmtoareleumiditi: pmnturiargiloase w=10....40% pmnturinisipoase w=5....20% pmnturistncoase w3%(cuexcepiarocilorporoase)

1.4. n figurile A1 i A2: se dau grafice care permit determinarea conductivitilortermice ale pmnturilor nengheate, argiloase i nisipoase, n funcie de densitatea aparent i de umiditatea pmntului. Graficele sunt construitepebazarelaiilorluiKersten. 1.5. Pentru straturile de pmnt vegetal i pentru umpluturi se pot consideraurmtoareleconductivitidecalcul: 3 cuumiditatenatural =1,8t/m p =1,2 1,5W/(mK) 3 nstarengheat =2,0t/m p =1,5 1,8W/(mK) 1.6. Pentru pmnturile stncoase (roci omogene) se pot considera urmtoareleconductivitidecalcul,nfunciededensitateaaparent: 3 =2,0t/m p =2,5W/(mK) 3 =2,5t/m p =3,5W/(mK) 3 =3,0t/m p =4,5W/(mK) 1.7. Dac plcilepesolseamplaseaz peun stratdeumpluturrealizat din materiale cu proprieti termoizolante (nisipuri uscate, pietri, zgur, granulit.a.),caracteristiciletermotehniceseiaudinanexaAdin [1]. 2.Capacitateacaloric 2.1. Capacitatea caloric masic a pmnturilor la presiune constant (cp) sepoatedeterminacurelaia:

ncare: cs capacitateacaloricaparticulelordepmnt,nJ/(KgK): cs =1000J/(KgK) pentruargileinisipuri cs=800J/(KgK) pentrurociomogene cw capacitateacaloricaapei,nJ/(KgK) o cw=4180J/(KgK),la+10 C wumiditateapmntului,n% dinmasapmntuluiuscat: Cu valorile cs i cw de mai sus i cu valorile uzuale w de la pct. 1.3, rezult:

pmnturiargiloasecp=1400...2600J/(KgK) pmnturinisipoasecp=1200...1800J/(KgK) pmnturistncoasecp= 800J/(KgK) 2.2.Capacitateacaloricvolumicseobineprinmultiplicareacapacitii calorice masice cu densitatea aparent a pmntului n stare uscat () uzual,sepotconsideraurmtoarelevalori:
1 3 pmnturiargiloase =800....2200Kg/m nmedie1500kg/m 3 3 pmnturinisipoase =1300....2100Kg/m nmedie1700kg/m 3 3 pmnturistncoase =2000....3000Kg/m nmedie2500kg/m

Rezult urmtoarelevalori mediipentrucapacitateacaloricraportatla unitateadevolum: pmnturiargiloase pmnturinisipoase pmnturistncoase


6 3 .cp =3,0x10 J/(m K) 6 3 .cp =2,5xIO J/(m K) 6 3 .cp =2,0x10 J/(m K)

* * *

Considerentele din aceast anex permit efectuarea calculelor termotehnicepebazaunor caracetristicitermotehniceale pmnturilor,mai apropiatedecondiiilespecificereale. nacestsens,existurmtoareleposibiliti: a) n toate cazurile n care este posibil, i n funcie de importana cldirii,sepotdeterminacaracteristiciletermotehnicealepmntuluipe bazancercrilorefectuateinlaboratoareaprobelorluatedin amplasament. Probelesevorluadinzonaviitoareicldiriidinimediataeivecintate (45minjurulcldirii),peoadncimede67mdelaCTS. Se va ine seama de condiiile specifice locale privind umiditatea pmntului, ascensiunea capilar a apei din stratul de ap freatic, adncimeadengheialtefenomenecarepotvariaintimp.

b) Dac varianta a) de mai sus nu este posibil, dar exist un studiu geotehnic corespunztor, caracteristicile termotehnice ale pmntului se pot evalua pe baza indicaiilor cuprinse n capitolul 1 i 2 din prezenta anex.Esteindicatca, fadeumiditateanatural constatat,sseaibe n vedere o oarecare majorare, care s in seama de posibilitatea creteriiumiditiipmntuluintimp. Se va avea n vedere ca i in varianta a) c pe o nlime de 1,0 ... 1,5 m de la CTS, iarna, adic n perioada pentru care se fac calculele termotehnice, straturile de pmnt sunt ngheate, avnd deci conductiviti mai mari, cu pn la 60% dect aceleai pmnturi n starenengheat. c) Dac nu exist un studiu geotehnic, dar se cunosc totui unele date privind natura pmntului, la calculele termotehnice se pot avea n vederecaracteristiciletermotehnicedintabelulA3. TabelulA3 Categoria Descrierea Conductivitatea termicp W/(mK) 1 2 Pmnturiargiloase cuumiditateredus Pmnturiargiloase cuumiditateridicat Nisipurii pietriuricu umiditateredus Nisipurii pietriuricu umiditateridicat Rociomogene 1,5 2,0 Capacitatea caloric.cp
3 J/(m K) 6 3,0x10

6 2,5x10

2,5

6 2,5x10

3,5

6 2,0x10

ANEXAB CARACTERISTICILETERMOTEHNICEALEMATERIALELORDE CONSTRUCIIUTILIZATENCADRULNORMATIVULUI Densita Conductivi Coefi tatea cientde tea aparent termicde asimilare calcul termic s
3 kg/m

Nr.crt. din ANEXA Adin[1] 5 6 7 15 22 23 35 63 64

Denumireamaterialului

W/(mK) 0,17 1,74 1,39 0,93 0,048 0,050 0,70 0,80 0,75 0,70 0,64 0,58

2 W/(mK)

BITUM BETONARMAT BETONSIMPLU MORTARDECIMENT PLACIDINVATA MINERALTIPG100 PLACIRIGIDEDINFIBRE DEBAZALTTIPPB160 UMPLUTURDIN PIETRI ZIDRIEDINCRMIZI PLINE ZIDRIEDINCRMIZI CUGURIVERTICALE, TIPGVP

1100 2500 2200 1800 100 160 1800 1800 1700 1550 1450 1350

3,37 16,25 13,62 10,08 0,51 0,66 8,74 9,51 8,95 8,26 7,64 7,02

Nr.crt. din ANEXA A din[1] 67

Denumireamaterialului

Densita Conductivi Coefi tea tatea cientde aparent termicde asimilare calcul termic s
3 kg/m

W/(mK) 0,30

2 W/(mK)

ZIDRIEDIN BLOCURIDE BETON AUTOCLAVI ZATCU ROSTURI OBINUITE FIIARMATE DINBETONCE LULARAUTO CLAVIZAT

TIPGBN 35

725

3,70

TIPGBN 50 TIPGBN 35 TIPGBN 50

825

0,34

4,20

68

625 725 20 1800 600

0,25 0,28 0,044 0,38 0,17

3,13 3,57 0,30 8,49 3,28

72 75 76

POLIESTERCELULAR COVORPVCFARA SUPORTTEXTIL PNZABITUMINATA, CARTONBITUMAT

ANEXAC CALCULULNUMERICAUTOMAT 1. Generaliti Metodeledecalculnumericautomatpotfiutilizatepentrudeterminarea caracteristicilor termotehnice ale elementelor de construcie n contact cu solul, n combinaie cu metoda de calcul dat n cap. 7 (i n completarea acesteia)saucaometodalternativ,astfel: a) Metoda utilizat n cap. 7, care furnizeaz coeficieni liniari sau punctualidetransfertermic: 1 calcul plan, bidimensional (2D), al cmpului de temperaturi, carepermitedeterminareacoeficienilorliniaridetransfertermic () 2calculspaial,tridimensional(3D),alcmpuluidetemperaturi, carepermitedeterminareacoeficienilorpunctualidetransfertermic ( ). b) Metoda alternativ, care d direct rezultatele pentru o anumit cldire: 1calculplan,bidimensional(2D),alcmpuluidetemperaturi 2calculspaial,tridimensional(3D),alcmpuluidetemperaturi. Indicaiile cuprinse mai jos, n prezenta anex, se refer exclusiv la utilizareacalcululuiplan(2D)alcmpuluidetemperaturi,careoferun graddepreciziesuficientpentrusituaiileicalculelecurente. Cmpul spaial de temperaturi este recomandabil a fi utilizat pentru determinarea temperaturilor superficiale Tsi col la colurile intrnde ale cldirilor. Se precizeaz c indicaiile din prezenta anex sunt date n condiiile utilizriiprogramelordecalculautomatexistenteactualmentenar. 2.Modelulgeometric Spre deosebire de calculul de temperaturi aferente interseciilor i altor punitermicedelasuprastructuracldirilor,lacalculelenumericeefectuate pentru elementele de construcie n contact cu solul, modelul geometric trebuiesaibedimensiunimultmaimari.

Pentrucalcululcumetodaa,,sevoradoptaurmtoareledimensiuniale modeluluigeometricplan(fig.C1): ninteriorulcldirii Bi =10,0m nexteriorulcldirii Be =10,0m pestecota0,00laplacapesol(cazul1)B0 1,2m(fig.C 1,C2) pestecotaplciilacazul7 B 1,2m(fig.G6) pesteCTSlacazurile2,3i5 B 1,0m(fig.C3,C4) pestecotapardoselii,lapereiiinteriori pesol(cap.7.8) B1,0m(fig.C7) subCTS,ntoatesituaiile Bp =7,0m Pentru calculul cu metoda b1, poziiile planurilor de decupaj, care separ modelul de restul cldirii, sunt aceleai ca mai sus, cu urmtoarele diferene: modelul cuprinde ntreaga lime convenional (B') a cldirii, cu distaneB e peambelelaturi limeaconvenionalacldiriiesteegalcuariacldirii(A)mprit lajumtatedinperimetru(P): B poziia planului vertical de decupaj din exteriorul cldirii este determinatdedistana Be Limea convenional B' reprezint "dimensiunea caracteristic" a cldirii. 3.Subdiviziunilemodeluluigeometric Modelul geometric, cuprins ntre planurile verticale i orizontale de decupaj se submparte cu planuri auxiliare, formnd reeaua de calcul a cmpuluiplandetemperaturi. nmodnormal,distaneledintreplanurileauxiliarevor aveaocretere gradatspreplanurilededecupajinutrebuiesdepeasc: 25mm ninteriorulelementuluideconstrucie 50mm primele 6 distane de la feele interioare i exterioarealeelementelordeconstrucie 100mm urmtoarele3distane 200mm urmtoarele2distane

500mm 1000mm 2000mm

urmtorii pai pn la distana de 3,0 m de la feeleelementelordeconstrucie pnlamax. 10,0 m de la feele elementelor de construcie nrest.

4. Temperaturiledecalcul Calcululcmpuluidetemperaturisevafacepebazatemperaturilordin cap.5dinnormativ,cuurmtoareleprecizri: planurile verticale de decupaj, precum i planul orizontal de decupaj de la partea superioar a modelului geometric sunt adiabatice planul orizontal de decupaj de la partea inferioar a modelului geometric, amplasat la adncimea de 7,0 m de la CTS, are o temperaturimpus,constant(Tp) temperatura n interiorul spaiilor nenclzite va fi egal cu temperaturaTu rezultatdintruncalculdebilantermic. 5. Caracteristiciletermotehnicedecalcul Conductivitiletermicedecalculalematerialelordeconstrucieiale pmntului, precum i rezistenele termice superficiale se vor lua, de regul,conformcap.4dinnormativ,cuurmtoareleprecizri: pentru calculul cu metoda b dac exist date certe privind caracteristiciletermotehniceale pmntuluidinamplasamentidin imediata vecintate a cldirii, se pot utiliza i alte valori pentru conductivitateatermica pmntului, nconformitatecuindicaiile dinanexaA ncondiiilencarefundaiilesuntnglobatentrunsolcu p =2,0 W/(mK), pentru simplificare, se poate considera c betonul din fundaiiareaceeaiconductivitatecuceaapmntului, astfelnct fundaiile pot fi eliminate din modelul geometric de calcul al cmpuluidetemperaturi straturiledeaerneventilatnglobatenelementeledeconstrucievor fi introduse n calculul cmpurilor de temperaturi cu o conductivitatetermicechivalenta:

ncare:

da grosimeastratuluideaer.inmetri: Ra rezistenatermicastratuluideaer.conform[1].

6.Programeledecalculautomat Se vor folosi exclusiv programe de calcul atestate, care dispun de urmtoarelefaciliti: permitalctuireauneireeledecalculcuunnumrmaredepai (celpuin200x200pai): pot furniza temperaturile Tsi pe suprafeele interioare ale elementelor de construcie, n condiiile considerrii la colurile interioareintrnde,auneivariaiiarezisteneitermicesuperficiale: permitconsiderareaa3mediicutemperaturidiferite pot furniza fluxurile termice aferente oricror poriuni din suprafeeleinterioare,valorile fiinddeterminatepebazarelaiei: = [ll(TiTi )][W/m] s sau = [ll(TuTsi)][W/m] ncarelreprezintlungimileaferentefiecruipunctdinreeauadecalcul. Pentruaverificacorectitudineadatelordeintrare,serecomandcauna din verificri s fie compararea temperaturilor Tsi i Tse de la toate marginile modelului geometric, rezultate din calculul automat, cu cele rezultate dintruncalculunidirecional(1D). 7.Relaiidecalcul Sedaumaijosrelaiiledecalcul,pebazacrorasaucalculatvalorile iRdintabelele1...18icaresepotfolosiincazurisimilare,pebazaunui calculautomat(2D)alcmpuluidetemperaturi. Placa pesol(tabeleleI...10)

ncare: l Rl

fluxultermicpelimeaBi,rezultatdintruncalcul automat(2D)[W/m]fig.C2: rezistenatermicunidirecional[m2:K/W],relaia(2).

Placainferioarasubsoluluinclzit (tabelele11.12,15)

ncare: 2 R2:

fluxultermicpelimeaBi,rezultatdintruncalcul automat(2D)[W/m]fig.C3: rezistenatermicunidirecional[m2:K/WJ,relaia(5).

Placasuperioaraspaiuluisubterancompletngropat (tabelul13)

ncare: 5 R5

fluxultermicpelimeaBi,rezultatdintruncalcul automat(2D)[W/m] rezistenatermicunidirecional[m2K/W],relaia(10).

Placainferioarasubsoluluinenclzit(tabelele14.16)

ncare: 6

R, (

fluxultermicpelimeaBi,rezultatdintruncalcul automat(2D)[W/m]fig.C4fluxul6 seconsidern calculcusemnul+ rezistenatermicunidirecional[m2K/W],relaia(13).

Pereteleexteriorpesteplacapesol(tabelele1....10)

ncare: 0 fluxultermic(2D)penlimeaB0[W/m]fig.C2:. R0 rezistenatermicunidirecional(1D)aferentpereteluiexteriorde 2 pestecota0.00,penlimeaB 0 [m K/W]. Peretelesubsoluluinclzit,parialngropat(tabelul11)

incare: 3 fluxultermic(2D)[W/m]penlimeaB 3 =z+Bfig.C3 Rrezistenatermicunidirecional(1D)azoneideperetedepeste 2: CTS,penlimeaB[m K/W]. Pereiisubsolurilornclzitesuprapuseiaispaiilorsubterane nclzitecompletngropate(tabelele12i13)

ncare:

fluxultermic(2D)[W/mJaferentzoneij
(j=1....15)de0,4mnlime.

Peretelesubsoluluinenclzit,parialngropat(tabelul14)

incare: 7 fluxultermic(2D)[W/m]penlimeaB7 =z+Bfig.C4 Rrezistenatermicunidirecional(1D)azoneideperetedepeste 2: CTS,penlimeaB[m K/W]. Pereteleinterioralsubsoluluiparial.nclzit(tabelul15)

ncare: 3 fluxultermic(2D)[W/m]penlimealiberasubsolului. Pereteleinterioralsubsoluluiparial,nenclzit(tabelul16)

ncare: 7 fluxultermic(2D)[W/m]penlimealiberHu asubsolului fig. C5 Placapesoladiacentsubsoluluiparial,nenclzit(tabelul16)

n care fluxurile termice l i sunt figurate n figura C5 . Placainferioarasubsoluluinclzit+ nenclzit (tabelul17)

n care fluxurile termice 2 6, i 8 sunt figurate n figura C6 , . Pereiiinterioripesol(tabelul18)

ncarefluxuriletermice 9i suntfiguratenfiguraC7 .

* ** n general, coeficientul liniar de transfer termic se determin cu relaia: =L j2DUj lj ncare: Lj2D U j lj coeficientul de cuplaj termic obinut pe baza unui calcul (2D) al cmpului de temperaturi pe suprafaa "j". de inline "1j" i un metrulungime[W/(mK)] coeficientul de transfer termic al suprafeei "j" obinut printrun 2 calculunidirecional|W/(m K)] limeaadoptatlacalculul(2D)alcoeficientuluidecuplajtermic [m] [W/(mK)]

RelaiademaisusestevalabilincondiiilencarevalorileLj iUj sunt raportatelaaceeaidiferendetemperatur.

ANEXAD DETERMINAREAREZISTENELORTERMICECORECTATE VARIANTDECALCUL Relaiile de calcul din prezenta anex sunt extrase din Normativul CEN/TC89N455Edin1995[12]. Dl. Placapesol Relaiiledemaijossuntvalabilenurmtoarelecazuri: fr termoizolaie orizontal sau cu termoizolaie orizontal general,pestesausubplac. frtermoizolaievertical frpunitermicesemnificativentreplacisoclu diferenadenivelntrecotasuperioarapardoseliiiCTS,celmult 60cm.

Secalculeazgrosimeaechivalentaplcii:

Secalculeaz limeacaracteristic,convenional,a cldiriisauancperii: [m] ncareAesteariaiPesteperimetrulcldiriisaualncperii.

a)df <B' plcineizolatesaumoderatizolate

b)df B'plcifoartebineizolate

Observaie: Se utilizeaz logaritmi naturali ntre logaritmii naturali (In) i logaritmii zecimali(log)existrelaia:

InA =2,3026log A
Exempledecalcul 1) Se consider o plac din beton armat de 15 cm grosime i o ap din mortar de ciment de 5 cm grosime. Dimensiunile cldirii sunt 25 x 8 m. Soclulare40cmgrosime,iarconductivitateatermicapmntuluieste2 W/(m/K). SsecalculezeR'. l

1 2 Rl==1,74m KIW 0,575 2)Idemcamaisus,darcuunstrattermoizolantdinpolistirencelularde15cm grosime.

D2.Izolaiiperimetralelaplacapesol nacestcapitolsedaurelaiidecalculacoeficienilorliniaridetransfer termic afereniunor fiidetermoizolaie,orizontale sau verticale,dispuse peconturulexterioralunorplcipesolamplasatelanivelulCTS,saulacel mult60cmpesteCTS. Coeficienii au valori negative i conduc la rezistene termice specificecorectatemaimari. Coeficienii sunt valabili att n cazulunor plcineizolate ct in cazul unor plci avnd o termoizolaie de grosime constant, dispus pe toat suprafaaplcii. Coeficienii sunt valabili numai n cazul n care limea fiei termoizolantesuplimentareestemicnraportculimeacldirii. Coeficieniisuntvalabilincazulabseneiuneipunitermicentreplac i soclu, dar pot fi utilizai i n cazul existenei unor puni termice de dimensiunireduse(sub10cm). Dac se prevd att fii verticale ct i orizontale, se consider coeficieniicuvalorileabsolutecelemaimari. Sedetermin: Rt rezistena termic a stratului termoizolant suplimentar,vertical sau orizontal:

ncared estegrosimeafieitermoizolante,nmetri. t R rezistenatermicsuplimentar:

n care este conductivitatea termic a materialului nlocuit, fa de situaiadincmpcurentianume: pmnt sau pietri, dac fia suplimentar este dispus sub plac mortarsaunisip,dacfiasuplimentarestedispuspesteplac. d' grosimeasuplimentarechivalent

d=Rp
df

[m]

grosimeaechivalentaplcii

df = g+p (R si +Rf +Rse)


[m]

d =g + (0,21+ R ) p f f
a)Izolaiiperimetraleorizontale

Stratul suplimentar poate fi dispus sub sau peste plac stratul termoizolant generalpoatedeasemeneafidispussubsaupesteplac.

ncareDestelimeafieitermoizolante,nmetri. b)Izolaiiperimetraleverticale

Stratul suplimentar poate fi dispus n interiorul sau n exteriorul peretelui.

* *

Coeficienii seutilizeazastfel: 1) Dac coeficienii de transfer termic Ul' sau determinat conform cap. 1 din prezenta anex, rezistena termic corectat se determin cu relaia:

n care Ul' este coeficientul de transfer termic corectat al plcii pe sol fr influenafieitermoizolanteperimetrale. 2)Daccoeficieniiliniaridetransfertermic lsaudeterminatpebaza

tabelelor1...10dinNormativ,valorileseadunalgebriccuvalorile l. Exempledecalcul 1) S se calculeze valorile pentru fii termoizolante perimetrale orizontale/verticale de 1,00 m lime i 10 cm grosime avnd = 0,05 W/(mK). Placa de beton armat are 15 cm grosime, iar pardoseala este realizat dinmortardecimentngrosimede5cm. Seconsider: p =2,0W/(mK) D=1,00m dt =0,10m t =0,05W/(mK) g=0,40m Secalculeaz:

Termoizolaieorizontal:

Termoizolaievertical:

2)Ssecalculezeinfluenaunor fiitermoizolante perimetraleorizontale asuprarezisteneitermicespecificecorectateaplciipesol,pentruocldirede dimensiuninplan 25x8m,cualctuireaconformschieialturate,amplasat n zona climatic II, n cazul determinrii coeficienilor 1 conform prevederilordinNormativ. ConformNormativ,cap.7.1.

Conformtabelului1,pentru: h=40cm d=36,5cm =0,8W/(mK) rezult: 1=l,50W/(mK) Conformexempluluidecalcul(1):=0,29W/(mK) Noulcoeficient,cuinfluenaizolaieiorizontalesuplimentare: =1+=1,50 0,29=1,21 Secalculeazsuprafaaiperimetrul:
2 A=200m P=66m

W/(mK)

Rezistenatermiccorectatnvariantafrfiiperimetrale:

Rezistenatermiccorectatnvariantacufiiperimetrale:

ANEXAE VENTILAREASUBSOLULUI NEINCLZIT Prezenta anex este intoemit pe baza prevederilor de principiu din NormativulCEN/TC89N455Edin1995[12]. Viteza de ventilare natural, respectiv numrul de schimburi de aer pe or,aferentventilriinaturaleasubsoluluineinclzit.sedetermincu relaia: n = 2124 g A 2124 Av V numrul de schimburi de aer pe or atcrcnt ventilrii 1 naturaleasubsoluluineinclzit(h). 3 volumulinterioralsubsoluluineinclzit (m ) aria golurilor de ventilare natural din pereii subsolului, 2 distribuitepeconturulacestuia(m ) viteza de calcul a vntului, n apropierea solului, n funcie de zona eolian i de clasa de adpostire (m/s), conformtabelului E: . Vitezedecalculale vntului (m/s)
Clasadeadpostire 1 1 Cldirineadpostite 2 Cldirimoderaiadpostite 3 Cldiriadpostiie 1.00 0.50 0.25 Zonaeolian II 0.80 0.40 0.20 III 0.60 0.30 0.15 IV 0.40 0.20 0.10

ncare: n V A g v

Tabelul E

ncadrarea localitilor n zone eoliene se face conform hrii din fig. E2 preluat din [3], in funcie de viteza convenional, medie, n extravilan, a vntuluilanlimeade10mdelaCTS.consideratastfel: zonaI 10m/s zonaII 8m/s zonaIII 6m/s zonaIV 4m/s

Clasadeadpostireseconsiderastfel: Neadpostite cldirinmediulruralsaulaperiferiaoraelor Moderatadpostite cldirininterioruloraelorcuminimum3 cldirinapropiere Adpostite cldirincentrulorauluisaunpduri.

ANEXAF INFLUENASTRATULUIMOBILDEAPFREATIC PrezentaanexestentocmitpebazaNormativuluiCEN/TC89N455E din1995[12]. Efectul unui strat mobil de ap freatic se consider n calcul prin multiplicareacoeficienilordetransfer termicU'aletuturor elementelorde construciencontactcusolulcuunfactorsupraunitarGw. ValorilefactoruluiGw suntnfunciedeurmtoriiparametri: adncimeazw vitezav w conductivitatea p rezistenatermicR t adncimea,msuratdelaCTS,anivelului superioralstratuluiacvifer(m) vitezamedie(aparent)decurgerea curentuluisubteran(m/s) conductivitateatermicapmntului [W/(mK)] rezistenatermicaunidirecionalaplcii pe sol sau a plcii inferioare a subsolului, incluznd toate straturile existente ntre suprafaa pardoselii i pmnt precum i 2 rezisteneletermicesuperficiale(m K/W)

Factorul Gw se determin pe ansamblul cldirii i el este cu att mai marecu ctvitezavw estemai mareicuct adncimea zw conductivitatea p irezistenatermicRt auvalorimaimici. ValorileGw seiaudintabelulF2,nfunciederapoartele zw /B,df /B i1w/Bncare: Blimeacaracteristic,convenional,aplcii(m): ncare:
2 Aariaplcii(m ) P perimetrulplcii(m) Limea caracteristic variaz intreB' =1/2(la unptratcu latura1)i B'=1(laundreptunghiculimea1ilungimeainfinit). df grosimea echivalenta plcii(m) df =g+p(Rsi +R f +R se) ncare:

g grosimeatotalapereteluiexterior,curpinzndtoatestraturile(m)

lw lungimea convenionalearestabileteorelaieintrefluxultermic prineondueie.ifluxultermicdeterminatdeexistenastratuluimobilde apfreatic(m) ncare: capacitateacaloricmasicaapeilapresiuneaconstant [4180J / ( K g K ) ] 3 w densitateaapei[1000(Kg/m )] 6 3 w cw =4.18x10 [Ws/(m K)] cw Pentrup =2W/(mK),rezult:

Viteza medie de curgere a curentului subteran de ap freatic vw se poate determinaaplicndlegealuiDarcy: vw =ki [m/s] incare: k coeficientuldepermeabilitateDarcy ( m/ s) i pantahidraulicastratuluiacvifer() Coeficientul de permeabilitate Darcy se determin fie experimental in laborator, fie prin msurtoridirecte peteren,efectundprobede pompare inmai multeforajedestudiu.Orientativ,intabelulF1 sedaucteva valori alecoeficienilork.nfunciedenaturapmnturilor.

Coeficienidepermeabilitatek TabelulF1 Naturapmnturilor m/zi Nisipuriargiloase Nisipurifine Nisipuricugranulemijlocii Nisipuricupietri Pietrieunisip Pietricugranulemari Bolovnicupietri 15 510 1525 50150 75150 100200 300 k cm/s 0,001 0.006 0.0060.012 0,0170.029 0.0580.174 0.0870.174 0.1160.231 0.347

Panta hidraulic se stabilete cu ajutorul nivelurilor de ap msurate simultan in reeaua de foraje de studiu: in general, panta hidraulic a stratuluiacvifernudepete10(i<0.01). FactoridemultiplicareGw lw B 0.1 0.00 0.02 0,10 0.20 1,00 2.00 1.78 1.33 1.16 1,01 zw/B=0,00 dl/B 0.5 1.74 1.50 1.20 1.11 1.01 1.0 1.39 0.1 1,20 zw/B=0,50 dl/B 0.5 1.12 1.08 1.04 1,03 1.00 1.0 1.08 1.05 1.02 1.01 1.00 0.1 1.05 1.04 1.03 1.02 1.00 TabelulF2 zw/B=1,00 dl/B 0.5 1.04 1,03 1,03 1.02 1.00 1.0 1.02 1.02 1.01 1.01 1.00

1.28 1 . 1 1 1.13 1.07 1.01 1.06 1,05 1.00

Exempludecalcul Seconsiderocldirecuurmtoarelecaracteristici: Dimensiunilecldirii Conductivitateatermicapmntului Grosimeatotalapereteluiexterior 30x10m p =2,0W/(mK) g=0,55m

Adncimea,msuratdeIaCTS,aniveluluisuperioralstratului mobildeap freatic zw =4,5m Alctuireaplciipesol: pardosealdinmortardeciment polistirencelular placbetonarmat pietri Pantahidraulicastratuluiacvifer CoeficientuldepermeabilitateDarcy

5cm 10cm 15cm 10cm i=0,005 k=0,001m/s

SeceressedeterminecoeficientuldemultiplicareGw
2 A=30x10=300m

P=(30+10)2=80m

df =0,55+0,42+22,555=6,08
5 vw =ki=0,0010,005=0,510 ms

Rezulturmtoarelerapoarte:

Pentru aceste rapoarte, conform tabelului F2 prin interpolare, rezult: Gw =1,065

EXEMPLE DE CALCUL

I II III IV V VI

Placpesol Subsolnclzit Dousubsolurinclzite.suprapuse Spaiusubterannclzit,completngropat Subsolnenclzit Subsolparial,nclzit

EXEMPLE DE CALCUL EXEMPLULIPLACAPESOL S se verifice din punct de vedere termotehnic placa de pe sol de la parterulcldiriidelocuitdinfigura1. S se calculeze parametrii care urmeaz a fi utilizai la determinarea necesaruluidecldur,nvedereaproiectriiinstalaiilordenclzire. Cldireaesteamplasatnzona IIclimatic.Seconsider:Te =15C T =+10CTi =+20CT=35KTp =10K. p Pereii exteriori ai cldirii sunt alctuii din zidrie din blocuri BCA GBN50curosturiobinuite,de30cmgrosime.Celelaltedetaliirezultdin figura2. 1)DETERMINAREAREZISTENEITERMICESPECIFICE UNIDIRECIONALE Pentru stratul de polistiren celular, avnd grosimea nominal egal cu 96mm,seconsidergrosimeadecalculreduscuabatereanegativadmis: dl =966=90mm Conform anexei B din NORMATIV, caracteristicile termotehnice ale materialelorutilizatesunturmtoarele: covorPVC Mortardeciment Polistiren Betonarmat Pietri
3 =1800Kg/m 3 =1800Kg/m 3 =20Kg/m 3 =2500Kg/m 3 =1800Kg/m

=0,38W/(mK)poz.75 =0,93W/(mK)poz.15 =0,044W/(mK)poz.72 =1,74W/(mK)poz.6 =0,70W/(mK)poz.35

n conformitate cu "NORMATIVUL PENTRU CALCULUL TERMOTEHNIC AL ELEMENTELOR DE CONSTRUCIE N CONTACT CU SOLUL", pentru umplutura de pmnt i pentru pmntul naturalpe adncimeade3,00mdelaCTSse consider p =2,0W/(mK) iar n continuare, pn la adncimea de 7,00 m de la CTS se consider p=4,0W/(mK).

2)DETERMINAREAREZISTENELORTERMICESPECIFICE CORECTATE Pentrucoeficientulliniardetransfertermicaferentconturuluicldirii,se utilizeazvalorile1 dintabelul7,pentrud=30cm,h=80cm(z=94cm) id0 =10cm. Coeficientul1 se calculeaz prinextrapolare, nfunciedeR1 :1 = 0,39 (0,52 0,39)(5,2965,15)=0,37w/(mK) Seneglijeazcoeficienii 9 aferenipereilorinteriori. Tabel1

ntabelul1saucalculatsuprafeele"A"ilungimile"1"alencperilor ialecldirii nansamblu,precumi valorilerezistenelortermice specifice corectate,determinatecurelaia:

2 ncare:Rl =5,296m K/w l =0,37w/(mK) Peansamblulcldirii,valoareaR'l sepoatecalculasau/iverificacu relaia:

Peambelecirezult:
2 Rm'=6,06m K/w

3)COMPARAREACUREZISTENELETERMICENORMATE a) Rezistena minim la transfer termic, necesar din considerente igienico sanitareideconfortsecalculeazcurelaia: ,ncare:

T=Ti T =20C+15C=35K e 2 i =6w/m K Tjmax =2,5K(tabelulIV) Rezult: Aacumrezultdintabelul1,toatencperileauvaloriRlmaimari dectRnec .

b)Rezistenamediepecldireeste,conformpct.2itabelului1: 2 Rm '=6,06m K/w Aceast rezisten trebuie comparat cu valoarea R'min stabilit conform actelornormativenvigoare(pct.10.3). Conform anexei 3 din [10] nr.crt.7, pentru cldiri de locuit proiectate 2 dup1.01.1998,R'min =4,50m K/w.Rezult: R' >R'min m

4) VERIFICAREATEMPERATURILORSUPERFICIALE Temperatura minim pe suprafaa pardoselii este la intersecia acesteia cusuprafeeleinterioareverticalealepereilorexteriori. Conformtabelului7aceasttemperaturesteTi mjn =15,0C. s La intersecia acestor muchii, la colurile n plan ale cldirii, n lipsa unuicalculspaialalcmpuluidetemperaturi,temperaturaT5i sedetermin curelaia: Tsicol =l,3 Timin 0.3 Ti =1,3 15,00,3 20=13,5C s n condiiile uneiumiditirelative a aeruluiinterior i =60% i a unei temperaturiinterioareTi =+20C,temperaturapunctuluideroueste: r =+12C RezultTsi >+12C 5) DATEPENTRUPROIECTAREAINSTALAIEIDE NCLZIRE Pentru determinarea necesarului de cldur de calcul, se selecteaz urmtoareledate: a) suprafeeleA1 alencperilor1...9,dintabelul1 b)lungimile conturuluiexteriorl,aferentesuprafeelorncperilor 1...9, dintabelul1 c) rezistena termic specific Rl a straturilor orizontale existente ntre cota+0,00icotastratuluiinvariabilCSI: 2 Rl =5,27m K/w d)coeficientul liniar de transfer termic, aferent conturului exterior al ncperilor: 1 =0,37w/(mK) Dateledemaisussefolosesclacalcululfluxuluitermiccedatprinsol, pebazarelaiilordecalcul(3)din[3].

EXEMPLULII SUBSOLNCLZIT Ssecalculezerezisteneletermicespecificecorectatepentruelementele de construcie n contact cu solul aferente subsolului nclzit, din fig.3 calcululsevafacepentruansamblulsubsolului. CldireaesteamplasatnzonaII climatic. Se consider: Te = 15C, Tp = +10C, Ti = + 20C, T = 35 K, T =10K. p 1)DETERMINAREAREZISTENELORTERMICESPECIFICE UNIDIRECIONALE Caracteristiciletermotehnicealematerialelorutilizateseiaudinanexa "B"aNORMATIVULUI a)PereiisubsoluluisubCTS 1) Betonarmat: 3 = 2500Kg/m poz.6 =l,74w/(mK) 2) Hidroizolaiebituminoas: 3 =1100Kg/m poz.5i76 =0,17w/(mK)i76 3) VatmineralPB160: 3 =160Kg/m poz.23 =0,050w/(mK) 4) Zidriedincrmizipline 3 =1800Kg/m poz.63 =0,80w/(mK) 5)Mortardecimert 3 =1800Kg/m =0,93w/(mK)

Grosimeade100mmastratuluitermoizolantreprezintgrosimea nominal,egalcu110mm,reduscuabatereanegativadmis: d3 =110 10=100mm

b)Placainferioarasubsolului 6) Pietri: 3 =1800Kg/m poz.35 =0,70w/(mK) 7) Polistirencelular: 3 =20Kg/m poz.72 =0,044w/(mK) 8)CovorPVC: 3 =1800Kg/m poz.75X =0,38w/(mK) 1,2i5calapereteleexterior Pentru stratul de polistiren celular, avnd grosimea nominal egal cu 108mmseconsidergrosimeadecalculreduscuabatereanegativadmis: d2 =1088=100mm n conformitate cu "NORMATIVUL PENTRU CALCULUL TERMOTEHNIC AL ELEMENTELOR DE CONSTRUCIE N CONTACT CU SOLUL", pentru umplutura de pmnt i pentru pmntul natural pe adncimea de 3,00 m de la CTS se consider p =2,0w/(mK),iar n continuare, pn la adncimea de 7,00 m delaCTSseconsider p =4,0w/(mK)

2) DETERMINAREA REZISTENELOR TERMICE SPECIFICE CORECTATEPEANSAMBLULSUBSOLULUI a)Suprafeei lungimi 2 Placasubsolului A2 =9,25x9,65=89,262m 2 Perimetrul P=2(9,25+9,65)=37,80m nlime Z=3,10 1,65=1,45m 2 Pereteexterior A3 =37,80x1,45=54,81m sub CTS b)Placainferioarasubsolului Pentru coeficientul specific liniar de transfer termic de pe conturul cldirii se utilizeaz valorile 2 din tabelul 11, pentru h = 1,60 m (Z = 1,45m).

2 Pentru R3 = 2,38...3,38 m K/w, valorile 2 nu difer nfuncie de R3, astfelnctvalorilecoeficientului2 secalculeazprininterpolare,numain funciedeR2: 2=0,19 (0,19 0,16)(4,308 3,95)=0,18 w/(mK)

c)Pereiisubsoluluisub CTS Pentru determinarea rezistenei termice specifice corectate R' se 3 utilizeaz valorile din tabelul 11, pentru h = 1,60 m (Z = 1,45 m). ValoareaR' sedeterminprininterpolare,nfunciedeR2 iR3,astfel: 3 2 2 pentruR3 =2,38m K/wiR2 =4,308m K/w:
2 R'3 =2,24+(4,954,308)(2,272,24)=2,259 m K/w 2 2 pentruR3 =3,38m K/wiR2 =4,308m K/w: 2 R'3 =2,70+(4,95 4,308)(2,73 2,70)=2,719 m K/w 2 2 pentruR2 =4,308m K/wiR 3 =2,435m K/w 2 R'3 =2,259+(2,435 2,38)(2,719 2,259)=2,284 m K/w

Pentrucolurilecldirii(nplan)seconsider: 1=4x1,45=5,80m =0,09w/(mK)prinasimilarecuuncolasemntor,peste CTS(acoperitor) Seutilizeazrelaiile(8)i(9)din[1]:

EXEMPLULIIIDOUSUBSOLURINCLZITE,SUPRAPUSE S se determine rezistenele termice specifice corectate ale pereilor exteriori aisubsolurilor1i2 din fig. 4,precumi rezistenatermic specific corectat, medie, a plcii inferioare a subsolului, care are dimensiunidecalculnplan10,5x18,3miseciuneaverticalconform fig.4. Alctuireapereilor betonarmat 300mm X =1,74w/(mK) plcirigidedin 50mm X =0,05w/(mK) fibredebazalt zidriedincrmizipline 65mm X =0,80w/(mK) Alctuireaplciiinferioareasubsolului2 betonarmat 100mm X =1,74w/(mK) mortardeciment 50mm X =0,93w/(mK) CldireaesteamplasatnzonaIIclimatic(Te = 15CTp = +10C).TemperaturainterioarTi =+20C. Stratuldeapsubteranesteimobilisegsetelaoadncimemaimare de7,0mdelaCTS. Seneglijeazinfluenapereilorinteriori.
* * *

Secalculeazrezisteneletermiceunidirecionale:

Se extrag valorile din tabelul 12, pentru z = 3,60 m, R3 = 1,38 2 2 m K/wiR2 =1,11m K/w:

Se determin valoarea 2 pentru placa inferioar a subsolului (z=3,50m):

SecalculeazvaloareaR2 curelaia(4):

SecalculeazvaloareaR'4 curelaia(8):

SecalculeazvaloareaR'3,curelaia(7):

EXEMPLULIVSPAIUSUBTERANNCLZIT,COMPLET NGROPAT Se cere s se determine rezistenele termice specifice corectate ale tuturor elementelor de construcie n contact cu solul, aferente spaiului subteran nclzit, complet ngropat, adiacent subsolului nclzit al unei cldiri. Dimensiunile n plan ale spaiului subteran complet ngropat sunt 10,0 x 30,0 m (dimensiuni ntre suprafeele interioare ale pereilor de contur) racordarea cu subsolul nclzit adiacent se face pe una din cele 2 laturi de 10,0m. Seciuneaverticalaspaiuluisubteranestedatnfigura5. CldireaesteamplasatnzonaIIIclimatic(Te =18CTp =+9C). Nivelul hidrostatic maxim al stratului imobil de ap subteran, avnd temperaturaTp,estelaadncimeade4,5mdelaCTS. PereiisuntalctuiicalaexemplulIII. Alctuireaplciiinferioareaspaiuluisubteran: betonarmat 150mm plciPB160 50mm mortardeciment 50mm Alctuirea plcii superioare a spaiului subteran este aceiai cu cea a plciiinferioare,dargrosimeaplciidebetonarmatestede100mm,iarcea astratuluitermoizolantdinplcirigidedinfibredebazalt(PB160)estede 100mm. La calculul rezistenei termice specifice corectate a plcii inferioare se neglijeazinfluenapereilorinteriori. * * Efectul apei subterane se consider n calcul conform prevederilor din cap.8cazulb. Rezisteneletermicespecificeunidirecionale *

Coeficieniiliniaridetransfertermicpentruplci #Conformtabelului12: 2 PentruZ=3,60miR 3 =1,38m K/w 2 pentruR 2: =1,11m K/w 2 =0,36w/(mK) 2 pentruR 2 =2,10m K/w 2 =0,13w/(mK) 2 PentruR 2 =1,682m K/w,seinterpoleaz:

#Conformtabelului13: PentruZ'=100,R3 =1,38i

2 PentruR5 =2,653m K/w 5 =0,051w/(mK)

Rezistenetermicespecificecorectatelaplci l=2 x30+10=70 m


2 A=30 x10=300 m

Rezistenatermicspecificcorectataperetelui Seextragvalorile3...9 dintabelele12i13prininterpolare, adoptndusevaloriledecalcul,conformprecizrilordinNORMATIV. Tabel1

Pentrudeterminareavalorii R'3seutilizeazrelaia(7):

EXEMPLUL VSUBSOLNENCLZIT Se ceresse determinetemperaturansubsolultehnic din figura6. Pereiisubsoluluisuntdinbetonarmatde30cmgrosimeplacainferioar asubsolului,de10cmgrosime,estedeasemeneadinbetonarmatmonolit.

RezistenatermicspecificcorectataplaneuluipestesubsolesteR' 2 =0,95m K/w. Sevaasiguraovitezdeventilarenaturalasubsoluluide0,5schimburi deaerpeor.Temperaturainterioarconvenionaldecalculancperilor delaparterestede+20C. CldireaesteamplasatnBucureti: zona II climatic zona II eolian clasadeadpostire2(cldiremoderatadpostit)

Sedau: Ti =+20C(zonaIIclimatic) Tp =+10C(zonaII climatic) 2 A1 =A6 =10,5x18,3=192,15m P=2(10,5+18,3)=57,6m h=1,10 0,08=1,02m z=2,70 1,10=1,60m 3 V=10,5x18,3x2,5=480m 2 A7 =Pz=57,6x1,60=92,16m 2 A0 =Ph=57,6x1,02=58,75m 2 R1 =0,95m K/w 1 n=0,5h Secalculeaz

SepresupuneTu =0.Rezult,pentruZ=160cm(Tabel14): 2 R'7 =0,87m K/w 6 = 0,52w/(mK)

Seaplicrelaia(11):

SereiacalcululcuTu =1,0C(tabel14): 2 R'7 =0,900m K/wprininterpolare 2 U'7 1,111w/m K 6 =0,500w/(mK)prininterpolare

SerecalculeazU'6:

2 SerecalculeazTu cuvaloareaU'6 =0,285w/m Krezultnd:

Diferena ntre T = 1,08C i T = 1,05C este foarte mic, astfel nct u u calcululseoprete. 2 RezultTu =1,1CiR'7 =0,903m K/w Verificare(pentruT =1.06C): u APORTDECLDUR

PIERDEREDECLDUR

* *

1 Pentruaasiguravitezadeventilarenaturalv=0,5h ,trebuiesse prevadgolurideaerisirepeconturulsoclului,ncadrulsuprafeeiA0. AriagolurilorAgsedetermincurelaiadinanexaE:

v=0,40m/s(zonaeolian II iclasadeadpostire2)

Seprevd13guri15x15cm: 2 Ag =13x0,15x0,15=0,293m

EXEMPLULVI SUBSOLPARIAL,NCLZIT Subsolulparial,nclzit,dinfig.7estemrginitpeolaturdeunparter pe umplutur (plac pe sol) i pe latura opus, de un subsol neanclzit, pentrucare,pebazdebilantermicsadeterminattemperaturaTu =+3C. C CldireaesteamplasatnzonaIIclimatic(Tc =15 CTp =+10C). Stratul de ap subteran se gsete la adncimea de 8 m de la CTS. TemperaturainterioarconvenionaldecalculesteTi =+20C. Seceressedeterminerezisteneletermicespecificecorectatepentru: pereteleexteriorntrecotele3,20il,30m peretele interior, spre umplutur, pe nlimea H = 3,05 m, ntre cotele3,20i 0,15m(axageometricaplciidepestesubsol) placa inferioar a subsolului, cu luarea n consideraie i a punilor termice create prin ntreruperea stratului termoizolant orizontal n dreptul pereilor interiori structurali (beton armat 25 cm) i nestructurali(zidriedinBCA10cm). Alctuireaelementelordeconstruciencontactcusolulesteurmtoarea: Pereiinterioriiexteriori 2 tencuiala 2cm =0,93m K/w 2 betonarmat 25cm =l,74m K/w 2 plcitipPB160 5cm =0,05m K/w 2 zidriecrmizipline 6,5cm =0,80m K/w Placainferioarasubsolului 2 betonarmat 10cm =l,74m K/w 2 plcitipPB160 4,5cm =0,05m K/w 2 mortardeciment 5,5cm =0,93m K/w

1)Determinarearezistenelortermiceunidirecionale Pereiexterioriiinteriori

Placainferioarasubsolului

2)Determinarearezistenelortermicecorectate a) Pereiexteriori SeconsiderZ=1,90m(3,20 1,30=1,90m) h=2,00m(1,90+0,10=2,00m) Dintabelul11seextragurmtoarelevalori,pentruh=2,00miR3 = 2 2 l,38m K/w1,371m K/w. pentruR2 =1,75 .................. R'3 =1,89 pentruR2 =2,75 .................. R' =1,77 3 2 Seinterpoleaz,pentruR 2 =2,633m K/w
2 R'3 =1,77+(1,89 1,77)(2,752,633)=1,78 m K/w

Aceastrezistentermicesteaferentuneisuprafee: 2 A3 =2x10,55x1,90=40,09m b) Pereiinteriori 2 SeutilizeazvalorileR'3 dintabelul15 pentruR3 =1,38m K/w


2 pentruH=2,80miR2 =2,55R'3 =10,27m K/w 2 =2,80miR2 =3,55R'3 =10,21m K/w 2 pentruH=3,20miR2 =2,55R'3 =10,93m K/w 2 =3,20miR2 =3,55R'3 =10,86m K/w 2 pentruH=3,05miR2 =2,55R'3 =10,682m K/w 2 =3,05miR 2 =3,55R'3 =10,616m K/w 2 pentruH=3,05miR2 =2,659R'3 =10,674m K/w 2 RezultdeciR'3 =10,672m K/w Lacapete,pelungimidecte2m,rezistenatermicsereducela jumtate: 2 R'3 =5,337m K/w Rezulturmtoareavaloaremedie:

Aceastrezistentermicesteaferentuneisuprafee: 2 A3 =10,55x3,05=32,18m

c)Placainferioa.asubsolului Seextragdintabeleurmtoriicoeficieni(prininterpolare): peconturulexterior(tabel 11) pelaturadinspreinterior(tabel15) pelaturadinsresubsolul nenclzit(tabel17) lapereiinterioridinbetonarmat de25cmgrosime(tabel18) lapereiinterioridinBCA de10cmgrosime(tabel18) 2=0.337w/(mK) 2=0.034 " 2=0,393 " 2=0,033 " 2=0,012 "

Secalculeazlungimileaferenteiprodusul (/): 0,337x2x10,55 ............................................... =7,111w/K 0,034x10,55 ........................................................... =0,359 " 0,393x10,55 ........................................................... =4,146 " 2x0,033x18,40 .................................................. =1,214 " 2x0,012x20,00 .................................................. =0,480 "" ___________________ (/)=13,310w/K Seadaugsuplimentulpentrupereiiinterioriamplasaipeofiede2m adiacentpereilorexteriori: (/)= 13,310 0,034x2x2 +0,066 x2x2 +0,024 x2x2 =13,806 w/K Rezistenatermicspecificcorectat:

Aceastrezistentermicesteaferentuneisuprafee: 2 A2 =10,55x10,55=111,30m

TABELE COEFICIENIILINIARIDETRANSFERTERMIC() TEMPERATURISUPERFICIALEMINIME(Tsimin) 1) Placpesolfrtermoizolaie 2) Placpesolfrtermoizolaie 3) Placpesolcutermoizolaieorizontal 4) Placpesolcutermoizolaieorizontal 5) Plac pe sol fr termoizolaie orizontal, cu soclul termoizolat la exterior 6) Plac pe sol fr termoizolaie orizontal, cu soclul termoizolat la exterior 7) Plac pe sol cu termoizolaie orizontal, cu soclul termoizolat la exterior 8) Plac pe sol cu termoizolaie orizontal, cu soclul termoizolat la exterior 9) Plac pe sol cu termoizolaie orizontal, cu soclul termoizolat la interior 10) Plac pe sol cu termoizolaie orizontal, cu soclul termoizolat la interior 11) Subsolnclzit,parialngropat 12) Dousubsolurinclzite,suprapuse 13) Spaiusubterannclzit,completngropat 14) Subsolnenclzit,parialngropat 15) Subsoluriparialesubsolnclzit 16) Subsoluriparialesubsolnenclzit 17) Subsolnclzit+subsolnenclzit 18) Pereiinterioripesol LEGEND Betonarmat Zidriedincrmizi ZidriedinblocuriB.C.A Termoizolaie=0,05W/(mK) Pmnt Mortar Fundaiesaugrind(eventual)

a b c e f g i