Sunteți pe pagina 1din 4

Ministerul Educaţiei Nationale

Liceul Teoretic Gradistea


Com. Gradistea jud. Vâlcea CP. 247250
Tel/fax : 0250/867061
Unitatea scolara: Liceul Teoretic Gradistea
Profesor:Maria Laurentiu Catalin
Disciplina:TIC AVIZAT:
Clasa: a IX-a
Nr. de ore pe saptamana: 2
An scolar: 2019-2020
Conform programei aprobate prin Ordinul nr5099/09.09.2009

Planificare calendaristică
Semestrul I(30 ore)

Competenţe Nr. ore Saptamana Observatii


Competenţe specifice Conţinuturi
generale alocate
1. Dezvoltarea  NORME DE PROTECŢIE A MUNCII, SECURITATE ŞI S1
deprinderil ERGONOMIE. REGULI DE CONDUITĂ privind 2
or moderne desfăşurarea activităţilor educative şi de instruire în
de laboratorul de informatică/TIC;
utilizator
 Test predictiv 2 S2
 Unitatea centrală 2 S3
 Dispozitive de intrare
1.1 identificarea componentelor hard şi soft  Dispozitive de ieşire
ale unui calculator personal  Memorii
 Conceptul de sistem de operare
 Tipuri de software
1.2 descrierea funcţionării unui calculator  Rolul şi funcţiile componentelor unui calculator personal
personal
1.3 definirea conceptului de reţea de S4
 Tipuri de reţele (LAN, MAN, WAN, Internet)
calculatoare şi enumerarea avantajelor lucrului 2
 Partajare resurse, comunicaţii în reţea
în reţea
1.4 argumentarea necesităţii securizării  Drepturi de acces S5
2
computerelor şi a reţelelor  Viruşi informatici şi antiviruşi
 Ergonomia postului de lucru S6
1.5 descrierea implicaţiilor utilizării
 Măsuri de sănatate şi siguranţă în utilizarea calculatorului
calculatorului, din punct de vedere al sănătăţii
 Afecţiuni provocate de un mediu de lucru inadecvat
 Legislaţia referitoare la drepturile de autor privind produsele 2
software
1.6 descrierea aspectelor de bază legale
 Aspecte economice ale nerespectării legislaţiei (pentru
privind utilizarea soft-ului
producător, pentru utilizator)
 Evaluare
2.  Pornirea/oprirea corectă/repornirea calculatorului
Cunoaşterea  Vizualizarea informaţiilor referitoare la resursele hardware şi
2.1 operarea corectă la nivel elementar
modului de software ale calculatorului (versiune sistem de operare, tipul
utilizare a procesorului, memorie instalată, etc.) S7
unor medii  Desktop: data şi ora, volumul, opţiuni desktop de afişare (de 2
informatice exemplu: opţiuni pentru fundal, screen saver, diverse opţiuni
de lucru 2.2 descrierea interfeţei sistemului de operare de setare)
 Pictograme
 Ferestre: descriere, operaţii cu ferestre
2.3 descrierea organizării informaţiilor pe  Disc logic, director, fişier: identificare, proprietăţi,
2
S8
suport extern vizualizare conţinut
 Operaţii cu directoare şi fişiere: creare, copiere, mutare, S9
ştergere, căutare, redenumire, realizarea unei copii de
2..4 dobândirea deprinderilor de lucru cu siguranţă pe dischetă, pe CD, sau pe un alt suport extern,
2
discuri logice, directoare, fişiere vizualizarea conţinutului, determinarea dimensiunii
 Schimbarea discului de lucru curent
 Schimbarea directorului de lucru curent
 Notepad S10
2.5 utilizarea unor accesorii ale sistemului de
operare Windows
 Paint 2
 Calculator
2.6 aplicarea modalităţii de tipărire a unui  Imprimantă 2
fişier  Instalarea în sistem a unei imprimante
2.7 realizarea unor aplicaţii practice  Sugestii: realizarea unei felicitări, realizarea unei diplome, S11
editarea unui afiş sau a unei foi publicitare
 Organizarea aplicaţiilor realizate într-o structură de directoare
proprie
 Descrierea diverselor tipuri de tastaturi
 Funcţiile tastelor
2.8 cunoaşterea tastaturii ca dispozitiv de  Taste speciale Windows. Deplasarea cursorului şi click-uri
introducere a datelor şi în special de obţinute cu tastatura.
editare. Funcţiile mouse-ului.  Tastele de editare
2.9 Dobândirea deprinderilor de utilizare a  Tastele funcţionale, rol
tastaturii în procesul de procesare text sau S12
 Shortcut-uri – combinaţii de taste
grafică; 2
 Poziţia corpului în timpul lucrului
2.10 Operarea ergonomică şi eficientă cu 
 Utilizarea corectă a mâinilor(degetelor) în timpul lucrului
tastatura (introducerii sau editării)
2.11 Realizarea unor deprinderi practice de   Conştientizarea lucrului eficient prin exerciţii practice
lucru rapid  Jocuri practice şi aplicaţii dedicate învăţării
 Folosirea unui software de instruire specializat
 Evaluare
 Lansarea unei aplicaţii de procesare de text
 Deschiderea unui document existent – modificarea şi salvarea
lui
2.12 enumerarea şi aplicarea operaţiilor de S13
 Crearea unui document nou 2
bază necesare prelucrării unui text
 Închiderea unui document
 Utilizarea „Ajutor”-ului
 Închiderea aplicaţiei de procesare de text
 Iniţializarea paginii de lucru
 Introducerea informaţiilor în text, funcţia „Anulare”
 Selectarea informaţiilor – caracter, cuvânt, paragraf, întregul
2.13 utilizarea operaţiilor de bază în document
2
EDITORUL procesarea textului  Copierea, mutarea, ştergerea - folosirea comenzilor S14
„ Copiere”, „Lipire”, „Decupare”
DE TEXTE  Căutarea şi înlocuirea – utilizarea comenzilor „Găsire” şi
WORD „Înlocuire”
 Schimbarea dimensiunii şi tipului caracterelor
 folosirea stilului: bold (caractere aldine), italice (caractere
cursive) şi subliniere.
 marcare vizuală (neprintabil) paragraf, text
 utilizarea culorilor în text S15
2.14 aplicarea diferitelor modalităţi de
 alinierea textului în cadrul documentului 2
formatare a textului
 spaţierea rândurilor
 Copierea formatului unui text selectat
 Folosirea şi setarea tabulatorilor: aliniere stânga, dreapta,
centru, pe punctul zecimal, poziţionarea tabulatorilor
 Evaluare