Sunteți pe pagina 1din 24

Metode de ajustare şi previziune

a trendului

Extrapolarea creșterii economice


Metode de ajustare şi previziune a
trendului
• Metode mecanice
– Met. modificării medii absolute
– Met. indicelui mediu de dinamică

• Metode analitice
– Metoda regresiei

• Previziunea seriilor cronologice


Previziunea tendinței
• Metode mecanice:
– Met. modificării medii absolute
yˆ nh  y1  (n  h  1)  yˆ n h1  
– Met. indicelui mediu de dinamică
yˆ n h  y1  i n h1  yˆ n h1  i

• Metode analitice – met. regresiei


yˆ nh  aˆ 0  aˆ1t i
yˆ n  h  aˆ0  aˆ1ti , unde ti  [n / 2]  1, [n / 2]  2,..., [n / 2]  h dacă n este par
ti  n  1, n  3,... (n  1)  2h dacă n este impar
Metode mecanice de ajustare
a trendului
- Met. modificării medii absolute (sporului mediu):

yt  y1    (t  1)

yˆi  y1  ti    yˆi 1  
– Met. indicelui mediu de dinamică:
 ( t 1)
yt  y1  i

yˆi  y1  i  yˆi 1  i
ti
Indicatori nominali
Evolutia PIB nominal in Romania in perioada 1990-2014
700000

600000

500000
mii lei(pr crt.)

400000

300000

200000

100000

0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

ani
Deflatorul PIB
Indicatori reali
Evolutia PIB real in Romania in perioada 1990 - 2014
140

130

120

110
mil lei(pr.ct 90)

100

90

80

70

60
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

ani
Indicatori reali
Evolutia PIB real in Romania in anii 1990-2014 și previziunea
pentru anii 2015 și 2016
150

140

130

120
mil lei(pr.ct 90)

110

100

90

80

70

60
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

PIB PIB teo PIB teo-ind ani


Indicele Preturilor Consumatorilor
(IPC)
Creşterea economică – definiție
• Presupune considerarea unui interval lung de timp şi
determinarea trendului (a tendinţei generale) de evoluţie a
indicatorilor macroeconomici.
• Separarea trendului de oscilaţiile ciclice, conjuncturale,
care nu exclud creşterea economică, permite separarea
studiului dinamicii economice în două părţi distincte, strâns
legate între ele:
– teoria ciclurilor de afaceri şi
– teoria creşterii economice.

• Pentru a accentua faptul că analiza creşterii economice se


abordează pe o durată mai mare de timp, se foloseşte
uneori denumirea de creştere economică pe termen lung.
Creşterea economică - istoria
• Conceptul modern de creştere economică a apărut odată
cu revoluţia industrială de la începutul secolului al XIX-lea.
• În trecutul mai îndepărtat, creşterea economică a fost
redusă.
– Între anii 1580-1820, Olanda, ţară aflată în poziţia de lider
mondial în acea perioadă, a înregistrat o medie anuală a
ratelor de creştere a Produsului Intern Brut real pe locuitor de
circa 0,2%.
– Anglia, care a fost lider mondial în perioada 1820-1890, a
înregistrat rate anuale de creştere de circa 1,2%.
– În perioada 1890-1900, Statele Unite ale Americii, care au
preluat treptat rolul de lider mondial, au înregistrat rate medii
anuale de creştere de circa 2,2%.
Rata anuală de creştere a PIB pe locuitor

• Cele mai puternice economii din decursul secolelor


trecute, au avut mai degrabă de stagnare decât de
creştere economică.
• O rată anuală de creştere a PIB pe locuitor de peste
2% nu reprezintă ceva spectaculos, dar dezvăluie
un enorm potenţial în ceea ce priveşte schimbarea
condiţiilor de viaţă pentru populaţie.
• Un calcul simplu arată că, la o rata de creştere de
2% pe an, PIB pe locuitor se dublează în decurs de
35 de ani.
Extrapolarea normativă
• Extrapolarea normativă :
când se cunoaste ritmul mediu anual de dezvoltare al
unei unităţi administrativ-teritoriale si se pune problema:
– dupa ce numărul de ani fenomenul s-ar modifica de un
numar de ori
– sau de câte ori se va modifica fenomenul dupa un timp
dat.

• Unitatile teritoriale cu niveluri si ritmuri de dezvoltare


diferite
– cand va ajunge din urma o unitate teritoriala pe alta,
considerând ca evoluţia lor se face in progresie
geometrica cu ratia egala cu indicele mediu de
crestere.
Extrapolare normativă - calcule
• Un calcul simplu arată că, la o rata de creştere de 2% pe an, PIB
pe locuitor se dublează în decurs de 35 de ani:
1,02 t  k , unde k=2, în cazul dublării, k=3, în cazul triplării, s.a.m.d.
1,02 t  2 , prin logaritmare, rezultă: ln( 2)
t ln(1,02)  ln(2) t   35
ln(1,02)
• La o rată de creştere de 3% pe an, PIB se dublează în circa 23 de
ani:
ln( 2)
1,03t  2 , t   23,45 .
ln(1,03)
• Dacă rata de creştere ar fi de 5% pe an, dublarea PIB ar avea loc
în circa 14 ani, timp suficient de scurt în raport cu speranţa
medie de viaţă a indivizilor:
ln( 2)
1,05  2 , t 
t
 14,2 .
ln(1,05)