Sunteți pe pagina 1din 1

Doamna Presedinte de sedintă Raiciu Daniela

Trebuie să vină şi dânsa pentru ordinea de zi suplimentară.


Haideţi să începem cu proiectele depuse!
Proiectul doamnei consilier general Roxana Wring.
Domnule arhitect şef Dumitraşcu, vă rog frumos, punctul
dumneavoastră de vedere. Nu are raport de specialitate. Dln cauza asta.
Da? Deci, nu are raport de specialitate.
O să vă spună domnul Dumitraşcu. Vă rog.

Domnul Arhitect Set Dumitrascu Stefan

• Doamna preşedinte, vă mulţumesc!


într-adevăr, doamna Roxana Wring a înaintat în cursul lunii
ianuarie o propunere de proiect de hotărâre pentru prelungirea
valabilităţii unui plan urbanistic zonal aprobat prin hotărârea nr. 34 din
2009, motivând faptul că acest proiect are o valabilitate de 1o ani
conform hotărârii de aprobare. Dar conform prevederilor Legii nr. 350,
posibilitatea prelungirii unei documentaţii de urbanism prin hotărâre de
consiliu general este prevăzută numai pentru planul urbanistic general.
În articolul 56 alineatul 4 din acelaşi act normativ se face referire la
stabilirea valabilită~i unei documenta~i de urbanism, la articolul 5 sunt
precizate situaţiile în care valabilitatea se prelungeşte de drept.
Valabilitatea unul plan urbanistic general se prelungeşte de drept atâta
vreme cât există investiţii începute până la finalizarea acestora. Nu este
o grijă a municipalităţii că la această oră un PUZ aprobat acum aproape
1O ani îşi pierde valabilitatea, dat fiind că sunt în curs documentaţii
I certificate de urbanism emise şi autorizaţii de construire care sunt în
perioada de execuţie.
Pe de altă parte, acest plan urbanistic zonal a luat în vedere numai
12 zone protejate din cele 98 de zone. La această oră, Direcţia de
Urbanism lnten~onează extinderea acestui studiu la nivelul întregului
întregului areal protejat al municipiului Bucureşti. Nu este niciun fel de
grijă că se vor desfiinţa sau Bucureştiul va fi mutilat pentru că prevederile
Planului Urbanistic Zonal aprobat în 2009 sunt în curs şi aplicabile.
Vă mulţumesc!