Sunteți pe pagina 1din 1

BIBLIOGRAFIE

“ ELECTRICIAN EXPLOATARE STATII

I . Securitate, sanatate in munca si aparare impotriva incendiilor

1. Legea 319 / 2006 a securitatii si sanatatii in munca


2. HG 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006
3. Instructiune proprie de securitate in munca pentru instalatii electrice in exploatare
IPSM-IEE 2012. Numai pentru angajatii CEZ.

II. Legislatie nationala, ANRE

1. Ordin ANRE nr.128/2008, de aprobare a Codului tehnic al retelelor electrice de


distributie-revizia 1
2. Ordin ANRE nr. 291/18.04.2016, privind aprobarea Standardului de performanta
pentru serviciul de distributie a energiei electrice
3. electrice
4. Ordin ANRE nr. 2/2003, NTE 001/03/00 Normativ privind alegerea izolatiei,
coordonarea izolatiei si protectia instalatiilor electroenergetice impotriva
supratensiunilor
5. Ordin ANRE nr. 08/2005, NTE 004/05/00 Normativ pentru analiza si evidenta
evenimentelor accidentale din instalatiile de producere, transport si distributie a
energiei electrice si termice
6. Ordin ANRE nr. 25/2010, NTE 009/10/00 Regulament general de manevre in
instalatiile elctrice de medie si inalta tensiune
7. Ordin ANRE nr. 20/2004, pentru aprobarea Codului tehnic al retelei electrice de
transport-Partea III - Regulament pentru conducerea prin dispecer a sistemului
electroenergetic national

III. Literatura tehnica de specialitate

1. Bazele electrotehnicii I + II - M. Preda, P. Cristea, Ed. Didactica si Pedagogica


Bucuresti , 1981
2. Aparate electrice - Gh. Hortopan, Ed. Didactica si Pedagogica Bucuresti , 1980
3. Retele si sisteme electrice - Gh. Iacobescu, I. Iordanescu s.a. , Ed. Didactica si
Pedagogica Bucuresti , 1981
4. Protectia prin relee si automatizari in energetica - S. Calin s.a. , Ed. Didactica si
Pedagogica Bucuresti , 1980
5. Verificarea aparatajului primar din statii si posturi de transformare - A. A. Ionescu,
I. Tomescu, Ed. Tehnica Bucuresti , 1983
6. Mijloace moderne de protectie impotriva tensiunilor accidentale in instalatii
electrice de joasa tensiune - M. Sufrim, V. Hristea s.a. , Oradea 2000
7. Cartea electricianului din statii electrice si posturi de transformare - I. Conecini, S.
Rasanu s.a., Ed. Tehnica Bucuresti, 1986
8. Primul ajutor la locul accidentului - MMPS - Departament Protectia Muncii,
Bucuresti , 1999