Sunteți pe pagina 1din 15

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU D.

CHICA” OLTENIŢA
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 6 OLTENIȚA
PROF. ÎNV. PREŞCOLAR: POPA MIHAELA
GRUPA: MIJLOCIE
DATA: 12.04.2019

PROIECT DE ACTIVITATE
TEMA ANUALĂ: CÂND/CUM ŞI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ?
TEMA PROIECTULUI: PRIMĂVARĂ, TE-AŞTEPTAM!
TEMA SĂPTĂMÂNII: ,,CE-AM ÎNĂŢAT DESPRE PRIMĂVARĂ!”
ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

I. ADP: ACTIVITATE DE DEZVOLTARE PERSONALĂ


RUTINE: Sosirea copiilor, micul dejun, întâlnirea de dimineață.
Întâlnirea de dimineață:
- Salutul
- Calendarul naturii
- Prezența
- Activitatea de grup: ghicitori despre primăvară

TRANZITII
II. Jocuri și activități la alegere (ALA I)
 JOC DE ROL: “Gospodinele iscusite”
 BIBLIOTECĂ: “Imagini primăvară” (citire de imagini)
 ARTĂ: “Coroniţe pentru carnavalul primăverii”

III. Activități pe domenii experiențiale:


 Activitati pe domenii experientiale: DEC “Fluturi multicolori”

IV. Jocuri și activități alese (ALA II)


- Joc de mişcare: “Carnavalul primăverii ”
SCENARIUL ZILEI
INTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ
Copiii aşezaţi în semicerc participă la următoarele momente:
 Salutul:“Dimineața a sosit
La gradiniță am venit
În semicerc ne așezăm
Cu toți să ne salutăm!
A-nceput o nouă zi
Buna dimineața, copii!” - Copiii se salută dând din mână în mână o floare.
 Calendarul naturii: se va discuta despre vremea din dimineaţa respectivă, despre cum au venit îmbrăcaţi la grădiniţă, vor
completa calendarul naturii cu jetoane corespunzătoare vremii de afară..
 Prezența: Se strigă prenumele copiilor, se așează la panou copiii care sunt prezenți.
 Activitatea de grup: Educatoarea va enunţa diferite ghicitori al căror răspuns au legatură cu primăvara.
Se incheie cu intonarea cântecului “Am o căsuţă mică” (TRANZIŢIE).

Le sunt puse la dispoziție trei centre unde copiii se vor repartiza în funcție de dorința fiecăruia.
1. JOC DE ROL: Preșcolarii care aleg acest centru au la dispoziție sorțulețe, biscuiți, miere, bombonele, tăvițe cu ajutorul
cărora vor juca rol de gospodina harnică “albina” sau “furnica”, pregătind niște prăjiturele. Se pune accent pe verbalizare și
interpretare.
2. BIBLIOTECĂ: La măsuţă sunt imagini despre primăvară unde copiii au sarcina să citească imaginile.
3. ARTĂ: Copiii au sarcina să confecţioneze coroniţe pentru carnavalul primăverii.
La finalizarea sarcinilor copiii se rotesc pentru a lucra și la celelalte centre. În finalul activității se va realiza evaluarea centrelor unde
toate lucrările finalizate vor fi expuse într-un colț special amenajat.
După activitatea la centre copiii intonează cântecul “Zum, zum, albinuţa mea”(TRANZIȚIE), îndreptându-se către baie.
RUTINE: “Mâinile curate un plus pentru sănătate” – exersarea unor deprinderi igienice.
La activitatea pe domenii experenţiale, copiii vor picta fluturi multicolori prin tehnica presării şi fuzionării. Se anunță tema și
obiectivele activității.

RUTINE: “Singurel îmi fac ordine la locul de muncă” – exersare de muncă gospodărească – copiii fac ordine la locul de lucru.
TRANZITIE: Înfloresc grădinile - copiii merg spre baie pentru a putea continua cu un carnaval.
Cu coroniţele confecţionate la centrul artă şi cu prăjiturelele făcute de gospodinele iscusite, am realizat carnavalul primăverii unde
copiii au cântat şi dansat.
ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ
ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAȚĂ
SCOPUL ACTIVITĂȚII:
 Participarea şi implicarea activă a copiilor în vederea stimulării comunicării, favorizării relaţionării, împărtăşirii cu ceilalţi şi
formării comportamentului empatic la preşcolari.
FORMA DE ORGANIZARE: frontal
RESURSE TEMPORALE:15-20 minute
OBIECTIVE OPERAȚIONALE:

Pe parcursul și la sfârșitul activității, copiii vor fi capabili:


O1: să utilizeze formule de salut adecvate momentelor zilei sau în diferite împrejurări, obiectivul se consideră atins dacă toţi copiii vor
utiliza formule de salut;
O2: să adopte un comportament adecvat în timpul salutului (mimică, gesturi, privire), obiectivul se consideră atins dacă toţi copiii vor
adopta un comportament civilizat în timpul salutului;
O3: să sesizeze absenţa sau prezenţa unui coleg, cunoscându-i chipul şi în acelaşi timp numele, obiectivul se consideră atins dacă toţi
copiii vor sesiza absenţa colegilor;
O4: să observe cu atenţie vremea de afară, oferind verbal câteva caracteristici ale acesteia, marcându-le prin simbolul adecvat,
obiectivul se consideră atins dacă toţi copiii vor spune cel puţin o caracteristică a acesteia.
STRATEGII DIDACTICE:
Metode și procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia
Materiale didactice: panoul „Întâlnirea de dimineață”, jetoane,fotografii cu copiii.
Salutul Copiii se vor aduna în semicerc şi se pregătesc pentru salut; la început vor recita versurile:
,,Dimineaţa a sosit,
Ştrumfii au venit,
În semicerc ne aşezăm
Şi frumos ne salutăm!”
Salutul meu adresat copiilor este: “Bună dimineaţa, drăgălaşii mei!” iar copiii răspund: “Bună dimineaţa,
doamna educatoare!” apoi copiii se vor saluta dând o floare din mână în mână.
Prezenţa copiilor Se realizează prin aşezarea fotografiilor copiilor la panou. Această etapă este un prilej în care copiii
conştientizează componenţa grupului, eventualii absenţi; ei pot discuta motivele pentru care unii colegi
lipsesc, aceasta fiind încă o modalitate prin care se consolidează relaţiile în cadrul grupului.
Calendarul Prin intermediul unei conversaţii se va stabili, împreună cu copiii, anotimpul în care ne aflăm,
naturii caracteristicile zilei respective, iar apoi din coşuleț, un copil desemnat va lua imaginile adecvate şi le va
ataşa zilei corespunzătoare. Copiii denumesc ziua săptămânii, iar educatoarea indică jetonul pe care este
scrisă denumirea acesteia. În continuare, copiii sunt îndemnaţi să spună ce au observat ei dimineaţă când au
venit la grădiniţă pentru a stabili cum este vremea.

Activitatea Această secvenţă se desfăşoară în formaţie de cerc în cadrul căreia educatoarea reamintește copiilor tema
de grup săptămânii și dă startul unei scurte discuții despre anotimpul primăvara: Se va citi câteva ghicitori pe care
copiii le vor dezlega.
Moment de mişcare Se realizează prin intermediul cântecului “Am o căsuţă mică”
JOCURI ȘI ACTIVITĂȚI LA ALEGERE (I)

TIPUL DE ACTIVITATE: Formare de priceperi și deprinderi


FORMA DE REALIZARE: Lucru pe centre de interes
DURATA:15-20 minute

CENTRE DESCHISE ȘI MATERIALE PUSE LA DISPOZIȚIA COPIILOR:

JOC DE ROL BIBLIOTECĂ ARTĂ


Gospodinele iscusite Citim imagini despre Coroniţe
primăvară

Şorţulete Planşe Coroniţe


Biscuiți Cărţi Flori şi fluturi
Miere Lipici
Bombonele colorate
Tăvițe
Farfurii plastic
Cereale
JOC ROL:
Sarcina didactică:
Copiii au ca sarcina să intre în rolul de “Gospodină iscusită” pentru a pregăti fursecuri, prăjiturele. Peste biscuiți vor întinde miere,
apoi vor presăra bombonele colorate, semințe și cereale. Se urmărește dezvoltarea deprinderilor pentru activitățile practic-
gospodărești.
O1-să interpreteze din propria imaginaţie rolul, după ce i s-au dat indicaţii din partea educatoarei, obiectivul se consideră atins dacă
toţi copiii vor interpreta rolul de gospodină iscusită;
O2-să realizeze produsul respectând algoritmul de pregătire a unor prăjiturele, obiectivul se consideră atins dacă toţi copiii vor pregăti
prăjiturele.

BIBLIOTECĂ
Sarcina didactică:
Copiii au puse la dispoziție diferite planşe şi cărţi despre anotimpul primavara, sarcina lor este de a citi imaginile.
O1 –Să ,,citească“ imaginile prezentate, obiectivul fiind realizat dacă toți copiii vor citi cel puțin 2 din 5 imagini
O2– Să selecteze imaginile aferente temei, obiectivul fiind realizat dacă toți copiii vor alege cel puțin 3 din 5 imagini corespunzătoare
anotimpului primăvara.

ARTĂ:
Sarcinadidactica:
Le sunt puse la dispoziţie copiilor coroniţe şi flori iar sarcina lor este să realizeze coroniţe pentru carnaval.
O1 – să realizeze coroniţele, obiectivul fiind realizat dacă toți copiii vor realiza coroniţa cu flori
O2 – sa coopereze, lucrând în echipă pentru realizarea temei propuse, obiectivul fiind realizat dacă toți copiii vor coopera pentru a
realiza tema propusă.

METODE SI PROCEDEE:
 Explicația, exercițiul, conversația.
FORME DE ORGANIZARE:grup, individual, în echipă.
Evenimentul
Conţinutul ştiinţific Strategii didactice Evaluare
didactic
1.Momentul Se asigură condiţiile optime necesare desfaşurării
organizatoric activităţii: aerisirea sălii de grupă, aranjarea măsuţelor şi a Instructaj verbal
scaunelor, pregătirea materialulul didactic necesar.

Captarea atenţiei se va realiza prin prezentarea centrelor


2.Captarea atenţiei de interes şi a materialelor didactice specifice fiecărui centru.
Aceştia recunosc şi denumesc materialele de pe măsuţe. Conversaţia Verificare orală

3.Anunţarea temei Copiii sunt anunţaţi că astăzi se vor juca în mai multe
şi a obiectivelor moduri la diferite centre. Acțiunile desfășurate vor avea
legatură cu primăvara. Astfel, la centrul JOC DE ROL copiii
au ca sarcina să intre în rolul de “Gospodină iscusită” pentru a
pregăti fursecuri, prăjiturele. Peste biscuiți vor întinde miere, Conversația
apoi vor presăra bombonele colorate, semințe și cereale. La
centrul BIBLIOTECĂ vor citi imaginile despre anotimpul
primăvara, iar la centrul ARTĂ vor realiza coroniţe. Explicaţia
Copiii îşi aleg centrul unde vor să îşi desfăşoare Criterii:
4.Dirijarea activitatea în funcție de dorinţa fiecăruia. Educatoarea trece  respectarea tehnicilor de
învăţării pe la fiecare centru şi dă indicaţii cu privire la ceea ce au de lucru,
făcut, punând accent pe criteriile de reușită, deasemenea  originalitatea
sprijină preșcolarii în realizarea sarcinii. Copiii îşi desfăşoară  creativitatea,
activitatea colaborând, comunicând liber, exersând Exercițiul  finalizarea lucrărilor,
deprinderile de lucru învăţate pentru a duce la bun sfârşit Conversația  colaborarea cu ceilalți
sarcina specifică centrului ales. copii.

5.Obţinerea Se realizează rotații între centre, dar numai după Observare curentă
performanţei îndeplinirea totală a sarcinilor, apoi se realizează o scurtă
evaluare a activităţii. Se trece pe la fiecare centru, cei care au
lucrat acolo vor explica ce au avut de făcut, iar restul
preşcolarilor, sprijiniți de către educatoare vor aprecia în ce
măsură au realizat sarcina de lucru, conform cu criteriile Dialogul dirijat Verificare orală
enunțate anterior.

6.Încheierea Vor fi apreciaţi copiii pentru modul în care şi-au desfăşurat


activităţii activitatea.
PROIECT DIDACTIC
EDUCATOARE: Popa Mihaela
DATA: 12.04.2019
GRUPA: mijlocie
DOMENIUL ESTETIC ŞI CREATIV (EDUCAŢIE PLASTICĂ)
TEMA: „ Fluturi multicolori”
TIPUL DE ACTIVITATE: formare de priceperi şi deprinderi
FORMA DE REALIZARE: pictură
SCOPUL ACTIVITĂŢII: Formarea priceperilor şi deprinderilor de utilizare a tehnicilor picturii ( pata de culoare şi presare)

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
Pe parcursul şi la sfârşitul activităţii toţi copiii vor fi capabili:
 O1 – Să denumească materialele și instrumentele de lucru puse la dispoziție, obiectivul fiind realizat dacă toți copiii vor denumi
corect cel puțin două dintre materialele și instrumentele de lucru primite;
 O2 – Să aplice culoarea pe suprafaţa dată, cu degetul, obiectivul fiind realizat dacă toți copiii vor picta folosind degetul pentru a
realiza un fluture multicolor;
 O3 - Să preseze cele două părţi ale siluetei, obiectivul fiind realizat dacă toți copiii vor presa cele două părţi ale siluetei pentru a
obţine pete de culoare;
 O4 – Să evalueze și autoevalueze lucrările realizate, respectând criteriile enunțate, motivându-și părerea cu ajutorul educatoarei,
obiectivul fiind realizat dacă toți copiii își vor exprima părerea cel puțin față de lucrarea proprie;
 O5 - să ordoneze materialele cu care lucrează, lăsând ordine şi curăţenie la masa de lucru, obiectivul fiind realizat dacă toți copiii
vor păstra curățenia și ordinea.

Metode şi procedee: conversaţia, conversaţia euristică, explicaţia, observaţia, exerciţiul, descrierea, demonstraţia, turul galeriei.
Resurse materiale: planşa-model, recompense, CD muzical, guașe, șervețele.
Forme de organizare: individual, frontal

DURATA: 15 – 20 min.
STRATEGII DIDACTICE
ETAPELE CONŢINUTUL ACTIVITĂŢII EVALUARE
ACTIVITĂŢII Metode Resurse
didactice materiale
 Se amenajează spaţiul educaţional şi materialele Mobilier
Moment didactice; şcolar, material
organizatoric  Se asigură climatul favorabil desfăşurării activităţii. didactic
Voi descoperi planşa de la tablă.
Captarea atenţiei - Ce observaţi în această imagine? ( Fluture
un fluture)
Acest fluture este foarte supărat că este singur şi nu are cu
cine să se joace.
- Vreţi să-l înveselim ?

Anunţarea temei Se anunţă tema activităţii şi obiectivele urmărite pe înţelesul Conversaţia


şi a obiectivelor copiilor pentru activitatea plastică. Explicaţia
Ca să ne bucurăm și noi de culorile minunate ce se regăsesc
pe fluturi, vă propun să realizăm un „fluture multicolor”-
pictat utilizand tehnica dactilopicturii.
Intuirea Copiii intuiesc materialele didactice necesare realizării temei Conversaţia
materialelor propuse. euristică
didactice
Explicarea si Educatoarea explică și demonstrează modul de realizare a Planșă model
demonstrarea temei propuse, discutând pe baza planșei model: Gouache
tehnicii de lucru - Ce vedeţi pe această planşă? Șervețele
- Ce culori am folosit? Conversaţia
Se explică copiilor că pentru a picta se introduce degetul în euristică
culoare, cu atenţie să nu fie prea multă, apoi se lasă amprenta
pe suprafaţa de lucru. Înainte de a schimba culoarea se șterge
degetul cu șervețel umed. Se enunță criteriile de reușită pe
înțelesul copiilor:
 Utilizarea culorilor corespunzătoare; Criteriile de
 Creativitate și originalitate. reuşită
Se execută câteva mișcări pentru încălzirea mușchilor mici ai
mâinii:
„Mişcăm degeţelele
Batem tare palmele
Cade ploaia binişor
Stoarcem rufele uşor.”
Realizarea Copiii încep lucrul supravegheați și îndrumați de către Explicaţia
lucrării educatoare având ca fundal muzică lentă pentru relaxare. Exerciţiul Gouache
Li se atrage atenția asupra utilizării corecte a uneltelor de Șervețele
lucru și siguranța fizică: poziția corpului, coordonarea
acțiunii mâinii cu privirea. Se urmărește executarea corectă a
tehnicilor de lucru, parcurgerea etapelor și respectarea
criteriilor de reușită. Primesc indicaţii individuale şi
colective, dacă este cazul.
Evaluarea Se va realiza o expoziţie cu lucrările copiiilor ca si cum Chestionare
lucrărilor am fi intr-o galerie de artă. Copiii vor evalua și autoevalua Șevalet orală:
lucrările realizate pe baza criteriilor de evaluare prezentate, Turul galeriei I1: Ce lucrare
notând cu o bulinuță fiecare: Observarea Buline iti place?
respectarea etapelor de lucru;
finalizarea lucrării; Evaluare
acuratețe și originalitate orală:
Se vor face aprecieri individuale şi colective asupra modului -Sunteţi
în care copiii au participat la activitate şi se vor acorda mândri de
recompense. voi?
(gradul de
stimulare,
stima de sine)
Încheierea  Se vor face aprecieri legate de participarea la Aplauze Baloane
activităţii activitate, de disciplina şi bunele maniere de care au Felicitări colorate
dat dovadă.
 Se oferă recompense- baloane colorate.
 Ziua se încheie cu ,,Carnavalul primăverii”- vor
interpreta cântece învăţate şi vor dansa.

S-ar putea să vă placă și