Sunteți pe pagina 1din 2

ACTIVITATEA COMISIEI

PLANUL DE ACTIVITATE AL COMISIEI, ANUL ŞCOLAR 2019 –


2020
SEPTEMBRIE

 Analiza activității comisiei metodice desfășurate în anul de învățământ


2018-2019
 Întocmirea planului de lucru al comisiei metodice în anul de
învățământ 2019-2020
 Prezentarea și coordonarea proiectelor de lungă durată la disciplinele
reale: matematică, fizică, chimie, biologie, informatică, precum și la
orele opționale pentru anul de studii 2019-2020

NOIEMBRIE

 Analiza evaluării inițiale la disciplinele din aria curriculară Matematică și


Științe în clasele a V-a – matematica, clasa a VI-a - fizica, biologia, clasa a
VII-a – chimia, informatica.
 Comunicare cu subiectul: „ Implementarea curriculei 2019 la disciplinele
reale”

DECEMBRIE-IANUARIE

 Stabilirea termenilor de desfășurare a olimpiadelor școlare la disciplinele


reale și analiza conținuturilor.

MARTIE
 Analiza rezultatelor olimpiadelor școlare, etapa raională
 Precăutarea planului de desfășurare a săptămânii Matematică-Fizică-
Informatică-Chimie-Biologie
 Organizarea și desfășurarea concursului la matematică Kangourou 2018

MAI

 Evaluarea rezultatelor școlare în clasa a V-a: aspecte de continuitate

din perspectiva Evaluării Criteriale prin Descriptori

 Totalurile activității comisiei metodice a disciplinelor din aria

curriculară Matematică și Științe