Sunteți pe pagina 1din 1

Numele…………………………………………….

Data………………
Înmulţirea numerelor naturale prin adunare repetată de termeni egali
Fişă de exerciţiu
1. Completează adunările repetate, încât sa fie adevărate egalităţile:
2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 4 +.....
4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 6 +.....
5 + 5 + 5 = 3 +.....
6 + 6 + 6 + 6 + 6 = 5 +.....
2. Completează spaţiile libere pentru a fi adevărate egalităţile:
4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = .... x 6
7 + 7 + 7 + 7 + 7 = 7 x .....
9 + 9 + 9 + 9 + 9 = .... x 5
5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 5 x .....
9 +....+ 9 + 9 + 9 = 9 x 5
5 + 5 + 5 +....+ 5 + 5 = 5 x 6
3. Înlocuieşte suma printr-un produs unde este posibil:
11 + 11 + 11 = ___ ___________ 8 + 8 + 8 = ___ _________
12 + 13 + 12 = ___ ___________ 9 + 7 + 8 = ___ _________
15 + 15 + 15 = ___ ___________ 6 + 6 + 6 = ___ _________

4. Notează cu A sau F:
Triplul lui 6 este egal cu dublul lui 9. ……
10 este egal cu dublul lui 5. …...
Dublul lui 6 este egal cu triplul lui 4. ……
Triplul lui 8 este egal cu dublul lui 11 . ……

5. Se dau numerele: 8, 9, 7, 6, 10; uneşte fiecare număr cu dublul său apoi cu


triplul său:
Dublul Triplul
12 8 30
14 10 27
20 9 18
16 7 24
18 6 21

6. Elena a rezolvat cinci zile la rând cate 6 probleme, iar Ana în şase zile cate 5
probleme. Ele spun că au rezolvat acelaşi număr de probleme.
Calculaţi şi răspundeţi cu A sau F
Soluţie:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
____________________________________________________________R = .......