Sunteți pe pagina 1din 5

NOI ȘI MEDIUL ÎNCONJURĂTOR

PERIOADA : 7-11 OCTOMBRIE 2019

Profesor învăţământ primar ,


SCRIDON CORNELUȚA
MOLDOVAN DORIS

MOTTO : « A înţelege natura înseamnă a înţelege viitorul,dar a face ceva pentru salvarea
naturii ameninţată astăzi,înseamnă a contribui la fericirea omenirii. »

1
DESCRIEREA PROIECTULUI

Argument:
Protejarea mediului este o necesitate imperioasă generată de certitudinea că
oamenii sunt parte integrantă din natură şi nicidecum superiorii acesteia. Problemele
educaţionale ridicate de mediul ecologic ne-a făcut să optăm pentru acest proiect. Cunoaşterea
responsabilă a mediului înconjurător oferă copiilor ocazia de a gândi, a învăţa, de a-şi dezvolta
curiozitatea şi interesul pentru anumite aspecte din lumea înconjurătoare.
Schimbarea mentalităţii oamenilor se face prin educaţie ecologică şi prin
sensibilizarea copilului şi a adultului .
Atitudinea omului se formează şi se afirmă în strânsă legătură cu :
cunoştinţele ecologice , teoretice pe care acesta le posedă ;
convingerile , semnificaţia morală şi estetică ;
activitatea practică în raport cu mediul înconjurător ;
Activităţile teoretice de educaţie ecologică vor fi îmbinate cu activităţile practice ,
respectând cele trei abordări principale :
educaţia despre mediu ;
educaţia in mediu ;
educaţia pentru mediu .
Astfel se vor forma atitudini pozitive faţă de natură, faţă de importanţa modului
de gestionare a resurselor comune .

Scop:
Proiectul îşi propune să determine elevii să-şi reconsidere stilul de viaţă în raport
cu lumea înconjurătoare, să conştientizeze copiii şi adulţii de necesitatea protejării mediului
natural, ei fiind primii şi principalii beneficiari ai atitudinii protectoare faţă de darurile pe care
natura ni le-a pus în mod generos la dispoziţie.
Continuarea unui program de educaţie ecologică la nivel şcolar în vederea protejării
mediului înconjurător

2
Obiective:
 conştientizarea relaţiei dintre om şi natură, interdependenţa dintre calitatea
mediului şi calitatea vieţii;
promovarea unui mediu natural propice vieţii;
sensibilizarea comunităţii în privinţa problemelor de mediu prin atitudinile şi activităţile
elevilor;
dezvoltarea unei atitudini pozitive faţă de curăţarea şi protejarea mediului în care trăim;
sensibilizarea populaţiei privind importanţa voluntariatului ecologic în zona pădurilor;
dezvoltarea capacităţii elevilor de a proiecta şi desfăşura în echipă activităţi ecologice/de
educaţie pentru mediu în şcoală şi comunitate;
îmbunătăţirea şi armonizarea relaţiilor dintre şcoală şi comunitate.

Grup ţintă:  direct: 22 elevi din clasa a II-a F SBS de la Şcoala Gimnazială Nr.1 Bistrița
 indirect: cadre didactice, părinţi
Perioada de desfăşurare:

Strategii de realizare
Metode şi procedee: activităţi de informare, activităţi practice, munca în echipă, desene.

Resurse materiale:saci din plastic, materiale şi unelte necesare desfăşurării activităţilor, mape,
coli de scris, pliante, markere, pensule
Puncte tari: -copiii vor descoperi şi învăţa diferite aspecte legate de mediul înconjurător, de
respectarea normelor faţă de acesta;
împreună îşi vor împărtăşi experienţele;
va spori relaţia elev-elev, elev-cadre didactice

Evaluare:- realizarea unor poze, pliante de sensibilizare cu privire la necesitatea protejarii


naturii, a pădurii
Modalităţi şi activităţi de diseminare:
miniexpoziţii cu materiale publicitare şi rezultate ale activităţilor desfăşurate;
dialoguri deschise, schimburi de idei.

Impact (feed- back concret)


Pentru sondarea impactului se vor realiza diverse strategii: observări curente, chestionare,
discuţii cu participanţii la proiect.
Atitudini pozitive ale copiilor pentru păstrarea unui mediu înconjurător curat, nepoluat;
Lucrări realizate de copii din diferite materiale refolosibile;
Implicarea cât mai multor factori educativi în iniţierea diferitelor acţiuni în scopul
păstrării şi protejării mediului înconjurător(să nu arunce gunoaie decât în locurile special
amenajate, să protejeze plantele şi animalele);
Manifestarea spiritului de toleranţă şi cooperare între copii în realizarea activităţilor;

3
ACŢIUNI:

Rolul pădurilor în reglarea climei planetei (acţiune comună)


,,Pădurea, aurul verde”- vizionare materiale video- laptop;
,,Pădurea, plămânul planetei”-concurs expoziţie;
Activităţi comune de ecologizare a unor spaţii;

,, ŞI AŞTEPTAREA CA ALTCINEVA SĂ IA ATITUDINE


UCIDE.
SĂ NU FIM NEPĂSĂTORI!!!!!!"

4
,, În natură trebuie să mergi ca în vizită la
un prieten . La plecare nu-i iei tablourile,
cărţile, florile. Nu-i distrugi pereţii.”

,,OCROTIND NATURA, POLUAREA DISTRUGE


OCROTIM VIAŢA PĂDUREA
 Observare;
 ,,Cercetaşii”-  Experimentul;
experiment;  Vizionarea unor
 Pădurea, în ochi filmulețe
de copil!

S.O.S. PĂDUREA

CINE SUNT PRIETENII ,,ÎN ARMONIE CU


PĂDURII? NATURA
 Ziua pădurii;
 Ne informăm din  Ziua păsărelelor;
mass-media;  Ziua pământului.
 Descoperim!
Imnul

,,CE FAC EU PENTRU


BINELE NATURII?
 Ecologizare