Sunteți pe pagina 1din 1

Test de evaluare cls V

Nume și prenume ....................................................................

1. Indicați câte trei viețuitoare care trăiesc in cele trei medii de viață:

Mediul terestru Mediul acvatic Mediul subteran

2. Alegeți răspunsul/ răspunsurile corecte :

I. Sunt factori abiotici :

a. Aerul, b. Plantele, c. Solul, d. Temperatura , e. Apa

II. Sunt factori biotici :

a. Plantele, b. Apa, c. Animalele, d. Vântul, e. Microorganisme

III. Sunt ecosisteme naturale :

a. Pădurea, b. Parcul , c. Acvariul, d. Pajiștea, e. Râul

IV. Sunt ecosisteme artificiale:

a. Balta, b. Livada, c. Grădina de legume , d. Pădurea , e. Lacul de acumulare

3. Completați cu noțiunile învățate urmatoarele enunțuri :

Biotopul și ............................. alcătuiesc un .................................... .

Ecosistemele pot fi .................................. și ...................................... .

Mai multe lanțuri trofice alcătuiesc o .............................................. trofică.

4. Realizează un lanț trofic

5.Așează viețuitoarele următoare în categoria trofică corespunzătoare : ghindă, uliu, pițigoi, ciuperci, trifoi,
iepure, jder, șarpe, bacterii descompunătoare, șoarece, omidă, grău, vulpe, arici, cărăbuș.

Producători Consumatori Descompunători

4. Realizează un lanț trofic alegând din viețuitoarele enumerate la punctul 4.

( Barem de notare :punctul 1=1,5puncte, punctul 2:0,5*4=2 puncte, punctul 3=2puncte, punctul 4 =1,5puncte, punctul 5 = 2 puncte, din oficiu 1
punct ; total 10 puncte )

S-ar putea să vă placă și