Sunteți pe pagina 1din 3

STUDIU DE CAZ

B.R. – 10 ani

Iniţiale elev Clasa Cine îl aduc, îl iau de Tipul de Gradul de Vârsta


la şcoală deficiență deficienţă
B.R. A IV-a singur neuropsihică ușoară 10 ani

DIAGNOSTIC:
 Ușoare dificultăți de învățare, ușoare carențe în dezvoltarea intelectuală și emoțională,
intelect liminar probleme de echilibru

COMPORTAMENTUL ÎN FAMILIE
Este cel mai mic dintre frați dar cu toate acestea e un copil
modest, liniștit cu puține manifestări de nemulțumire, în general are
un comportament conformist, cuminte, atașat de mamă. Nu doarme la
amiază, nu își face singur temele, nu reușește chiar dacă se
străduiește, e ajutat de mamă.

DESCRIEREA PARTICULARITĂȚILOR INDIVIDUALE:


- Memoria: volum scăzut, ușor sub nivelul de dezvoltare al vârstei;
- Gândirea: ușoare dificultăți de înțelegere a instrucției, are nevoie adesea de explicații
suplimentare;
- Limbaj: rostește corect sunete;
- Atenția: capacitate de concentrare ușor redusă în raport cu vârsta;
- Afectivitatea: foarte afectuos, ușor rezervat față de cadrele didactice ;
- Trăsături de caracter
Pozitive - amabil, temperat în acțiuni
Negative – ușor retras, poate fi considerat dezinteresat
- Motivația: dacă activitatea implică relaționarea, activitate de grup – foarte motivat să
finalizeze sarcina dar și temător să nu râdă copiii, să nu fie judecat;
- Trăsături de comportament: cooperant, fără tulburări comportamentale manifestate.
COMPORTAMENTUL LA ȘCOALĂ
* are capacitatea de a duce la bun sfârșit sarcina dată;
* manifestă interes scăzut față de grupul de copii, de adulți;
* activitate motrică redusă nu datorită deficiențelor fizice ci modului ușor retras de a fi;
ECHIPA IMPLICATĂ ÎN ACEST CAZ
* învățătoarea
* profesorul de sprijin
* consilierul școlar
PLAN DE INTERVENȚIE
* Comunicare verbală și non-verbală plină de blândețe, caldură și multă răbdare;
* Așezarea în mijlocul grupului de copii în timpul activităților, încurajându-l să
interacționeze cu cât mai mulți copii, să facă schimb de informații, să ceară și să ofere ajutor;
* Menținerea atenției pe o perioadă mai îndelungată de timp prin jocuri și exerciții;
* Aprecierea și încurajarea progreselor, acordarea de stimulente, aplauze, zâmbete și
mângâieri;
* Compararea acțiunilor lui cu cele ale unor personaje pozitive;
* Îmbunătățirea abilităților de scriere și comunicare;
* Implicarea în activități sociale (vizite, drumeții, expoziții);

CONCLUZII
Evaluare inițială:
- test matematică și științe: 50 puncte calificativ, Suficient
- socializare: redusă
- participare și implicare: dacă e solicitat, încurajat
Evaluare sumativă:
- joc construcție figuri geometrice: incomplet, probleme reale de înțelegere a sarcinii
- fișă desen din figuri geometrice: 9 figuri - 1 triunghi, 3 pătrate, 2 cercuri, 3 dreptunghiuri
- socializare: redusă
- participare și implicare: nivel normal
Evaluare finală:
- test matematică și științe: 70 puncte, calificativ Bine
- socializare: normală
- participare și implicare: nivel normal
În urma participării acestuia la prezentul studiu s-au observat rezultate simțitoare mai
bune la matematică, o creștere a socializării, o implicare mai mare. Are achizițiile ușor sub
vârsta cronologică dar s-a integrat în clasa de elevi și mama i-a reactualizat certificatul de
orientare având astfel statutul de elev cu cerințe educative speciale și în următorii patru ani
școlari.

Profesor propunător:
Elena Cerasela Gavrilă
Şcoala Gimnazială „Maria Montessori” Bacău

S-ar putea să vă placă și