Sunteți pe pagina 1din 2

REFERINŢĂ

Rezidenta Universităţii de Stat de Medicină şi


Farmacie „N.Testemiţanu” anul IV,
cadetra Oftalmologie
Moroșan Anna

Doamna Moroșan Anna a petrecut stagiul practic în funcție de medic rezident oftalmolog,
în Serviciu Asistență Medicală Specializată de Ambulator (Secția Consultativă) a IMSP Spitalul
Raional Soroca “A. Prisacari” în perioada 30.03.2018 – 29.06.2018.
Activitateaa în calitate de medic rezident oftalmolog a cuprins:
 Consultarea pacienților;
 Lucrul cu cartelele medicale;
 Stabilirea diagnosticului clinic;
 Participarea la diverse proceduri diagnostice și curative.
În cadrul practicii, medicul rezident a făcut cunoștință cu modul în care funcționeză spitalul
raional, cu modul de organizare și dirijare a lucrului în secția consultativă și în cabinetul de
oftalmologie.
Pe perioada practicii medicul rezident a dat dovadă de răspundere, cunoștințe temeinice în
domeniul medicinii. S-a prezentat ca o persoană competentă, determinată, capabilă de perceperea
și asimilarea informației obținute.
Comportarea etică şi activitatea social-obştescă depusă, comportarea etică e conform
cerinţelor deontologice medicale. Relaţiile medic-pacient, medic-medic sunt foarte bune şi
calduroase.
A îndeplinit cu certitudene cerinţele şi obligaţiunile de serviciu pe intreaga perioadă de
stagiu.

Directorul al IMSP Spitalul


Raional Soroca „A.Prisacari” A. Rusnac

Sef Serviciul Asistență


Medicală Specializată
De Ambulator R.Toderean