Sunteți pe pagina 1din 3

APROB Teză scrisă

Director În cadrul sesiunii de vară 2011


Data______________ la matematică
pentru clasa X-a profil real
Coordonat: Liceul Teoretic „Constantin Negruzzi”
Director adjunct Data________________
Data____________ Numele________________________________
Prenumele_____________________________
Discutat la şed. catedrei Clasa__________________________________
Şefa catedrei _________ Profesor________________________________
Data ________ Nota___________________________________

În itemul 1 încercuiţi litera corespunzătoare variantei corecte de răspuns.


1. Expresia Ann15 are sens pentru: L
0
A. n  1 şi n  N ; B. n  5 ; C. n  5 şi n  Z ; D. n  5 şi n  N . 2

2. Încercuiţi litera A, dacă propoziţia este adevărată, sau F ,dacă propoziţia este falsă: L
„ Valoarea expresiei numerice: ctg( arcctg 3+ arccos 1) este 3 ” A F 0
2
3. Completaţi astfel încît propoziţia obţinută să fie adevărată. L
Un patrulater este circumscris unui cerc, dacă şi numai dacă 0
2
________________________________________________________________.

În itemii 4–10 scrieţi rezolvările complete.


 3 
4. Fie     , 
2 
şi cos   0,6 . Aflaţi: sin 2 . L
 0
1
2
3
4

Răspuns:______________
5. Aflaţi mulţimea soluţiilor în N a ecuaţiei: P x  5   A
6
x 1  42  P x 1

L
0
1
2
3
4
5
6

Răspuns:_______________________________
6. Determinaţi raza cercului circumscris triunghiului dreptunghic cu lungimea unei catete
egală cu 10 cm şi raza cercului înscris egală cu 4cm.

L
0
1
2
3
4
5
6
7

Răspuns:______________________

7.Aflaţi suma soluţiilor întregi ale inecuaţiei.


x 2x
1 1
10       9
 3  3 L
0
1
2
3
4
5
6
7

Răspuns:__________________________________
8. Aflaţi soluţiile reale ale ecuaţiei log x  2  4 x  3  2 , care aparţin domeniului maxim de
x5
definiţie al funcţiei f  x  .
lg 3x  14

L
0
1
2
3
4
5
6
7

Răspuns:________________________

9. Rezolvaţi în R ecuaţia cos x  ctg x  ctg x  sin x  0 .

L
0
1
2
3
4
5
6
7
8

Răspuns:_______________________________

Rezolvaţi pe verso
5 x
2
10. Pentru care valori reale ale parametrului m ecuaţia (5  m)   m 2  25 admite soluţii
5
reale? L 0 1 2 3 4 5 6