Sunteți pe pagina 1din 1

Subiecte

Elemente de ingineria frigului – CEPA + IMAPA (sesiunea ianuarie 2015)

1. Definiţii: sisteme termodinamice, parametri de stare, transformări termodinamice


2. Căldura (sensibilă şi latentă), căldura specifică şi lucrul mecanic.
3. Transformări simple ale gazelor perfecte; ecuaţia termică de stare a gazelor perfecte; transf. complexe ale
gazelor perfecte (adiabată, politropă).
4. Primul principiu al termodinamicii: principiul echivalenţei.
5. Primul principiu al termodinamicii pentru transformări deschise.
6. Cel de al doilea principiu al termodinamicii: enunţuri, formularea matematică
7. Transformarea căldurii în lucru mecanic cu ajutorul ciclurilor
8. Ciclul Carnot (reprezentare în diagrama p-V, randament, eficienţă termică).
9. Comprimarea izotermă a gazelor reale.
10. Compresorul cu piston cu spaţiu mort: funcţionare, mărimi caracteristice.
11. Compresorul cu piston cu spaţiu mort: influenţa spaţiului mort
12. Compresorul în două trepte.
13. Agenţi frigorifici.
14. Schema de principiu şi funcţionarea instalaţiei frigorifice cu comprimare mecanică a vaporilor.

15. Subr\cirea cu ap\ `n instala]iile cu comprimare mecanic\ de vapori.


16. Subr\cirea cu agent frigorific (cu schimb\tor intern de c\ldur\) `n instala]iile cu comprimare mecanic\
de vapori.
17. Ciclul real de funcţionare al instalaţiei frigorifice: diferenţe faţă de ciclul teoretic, separarea lichidului,
randamentul izentropic al compresorului.
18. Instala]ia frigorific\ cu comprimare `n trepte: necesitate, răcirea intermediar\ cu ap\.
19. Instala]ia frigorific\ cu comprimare `n trepte: r\cirea intermediar\ cu agent frigorific (cu butelie de r\cire
intermediar\).
20. Instala]ia frigorific\ cu comprimare `n trepte, cu r\cire intermediar\ cu agent frigorific şi subr\cire `n
butelia de r\cire intermediar\.
21. Instalaţii frigorifice cu două niveluri de temperatură de vaporizare.
22. Instalaţii frigorifice în cascadă.
23. Instalaţii frigorifice cu comprimare mecanică ce folosesc CO2.
24. Vaporizatoare şi condensatoare
25. Sisteme de răcire indirectă, cu ajutorul agenţilor intermediari.
26. Instala]ii frigorifice cu absorb]ie.
27. Răcirea prin effect Peltier
28. Schimbătoare de căldură: principiu de funcţionare şi clasificare.
29. Schimbătoare de căldură: elemente de calcul.
30. Transmiterea unidirec]ional\ a c\ldurii, prin conduc]ie, prin perete plan omogen.
31. Transmiterea unidirec]ional\ a c\ldurii, prin conduc]ie, prin perete plan multistrat.
32. Transmiterea combinată a căldurii (conducţie + convecţie) prin perete plan omogen.

Notare:
10% prezenţă curs;
30% activitate laborator;
60% notă examen.
Titular disciplin\,
prof. dr. ing. Ro[ca Radu