Sunteți pe pagina 1din 3

Agenda şedinţei

Plenului Consiliului Superior al Magistraturii


nr. 28
19 noiembrie 2019 mun. Chişinău
ora 900

1. Cu privire la cererea de demisie a judecătorului Xenofon Ulianovschi de la Curtea de


Apel Chişinău.
Raportor: dl Dorel Musteață

2. Cu privire la cererile unor judecători, referitor la propunerea de numire în funcție


până la atingerea plafonului de vârstă (Lista se anexează).
Raportor: dl Anatolie Galben

3. Cu privire la desfășurarea concursului pentru suplinirea funcției de inspector-


judecător în cadrul Inspecției judiciare (Lista se anexează).
Raportor: dna Nina Cernat

4. Cu privire la avizarea proiectului de hotărîre privind aprobarea proiectului de lege


pentru modificarea unor acte normative.
Raportor: dna Nina Cernat

5. Cu privire la deciziile Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter


Personal, emise în rezultatul examinării unor plîngeri.
Raportor: dna Luiza Gafton

6. Cu privire la Raportul de audit intern al Agenției de Administrare a Instanțelor


Judecătorești cu titlul „Evaluarea funcționalității sistemului de control intern managerial în
judecătoriile Orhei și Chișinău”.
Raportor: dl Petru Moraru

7. Cu privire la demersurile unor preşedinţi şi vicepreşedinţi ai instanţelor judecătoreşti,


referitor la acordarea gradelor de calificare unor judecători.
Raportor: dl Victor Micu

8. Cu privire la aprobarea dispoziţiilor emise de Preşedintele interimar al Consiliului


Superior al Magistraturii.
Raportor: dl Anatolie Galben

9. Cu privire la stabilirea interimatului funcției de președinte al Colegiului penal al


Curții Supreme de Justiție.
Raportor: dl Dorel Musteață

10. Cu privire la demersul președintelui Judecătoriei Criuleni, Veaceslav Suciu, referitor


la transferul unui judecător de la sediul Dubăsari la sediul central.
Raportor: dna Luiza Gafton

11. Cu privire la Decizia Inspecției judiciare în temeiul sesizării Consiliului Superior al


Magistraturii pe marginea faptelor elucidate în cadrul emisiunii ”La ordinea zilei” din 01
august 2019 la postul de radio Sputnik Moldova.
Raportor: dna Nina Cernat
12. Cu privire la cererea judecătorului Victor Sandu, referitor la remiterea materialelor
Colegiului pentru evaluarea performanțelor judecătorilor, în vederea realizării procedurii de
evaluare pentru numirea în funcție pînă la atingerea plafonului de vîrstă.
Raportor: dna Luiza Gafton

13. Cu privire la cererea judecătorului Angela Braga de la Judecătoria Chișinău,


referitor la suspendarea din funcție în legătură cu acordarea concediului parţial plătit pentru
îngrijirea copilului.
Raportor: dna Mariana Timotin

14. Cu privire la cererea judecătorului Ecaterina Silivestru de la Judecătoria Chișinău,


referitor la suspendarea din funcție în legătură cu acordarea concediului suplimentar neplătit
pentru îngrijirea copilului minor.
Raportor: dna Mariana Timotin

15. Cu privire la cererea judecătorului Marina Curtiș de la Judecătoria Cahul, referitor la


suspendarea din funcție în legătură cu acordarea concediului suplimentar neplătit pentru
îngrijirea copilului minor.
Raportor: dna Mariana Timotin

16. Cu privire la cererea judecătorului Diana Cristian de la Judecătoria Strășeni,


referitor la suspendarea din funcție în legătură cu acordarea concediului parțial plătit.
Raportor: dna Mariana Timotin

17. Cu privire la solicitarea judecătorului Natalia Clevadî de la Judecătoria Chișinău,


referitor la apărarea onoarei și demnității.
Raportor: dl Victor Micu

18. Cu privire la cererea ex-judecătorului Lilia Vasilevici, cu privire la reexaminarea


Hotărîrii CSM nr. 135/7 din 03 martie 2015 și a hotărîrii Colegiului disciplinar nr.6/1 din 30
ianuarie 2015.
Raportor: dl Anatolie Galben

19. Cu privire la cererea ex-judecătorului Victor Orîndaș, cu privire la revizuirea


hotărîrilor CSM nr. 392/17 din 31 mai 2016 și nr. 393/17 din 31 mai 2016.
Raportor: dl Petru Moraru

20. Cu privire la demersul INJ, referitor la delegarea unor judecători la seminarele


regionale privind individualizarea și aplicarea pedepsei penale, ce vor avea loc la 22, 29
noiembrie și 06 decembrie 2019.
Raportor: dna Mariana Timotin

21. Cu privire la demersul INJ, referitor la delegarea judecătorului Maria Frunze la


întîlnirea regională a reprezentanților instituțiilor naționale pentru formarea judecătorilor din
Comunitatea Energetică, ce va avea loc în perioada 20-23 noiembrie 2019 la Skopje,
Republica Macedonia de Nord.
Raportor: dl Ion Postu

22. Cu privire la demersul USM, referitor la delegarea judecătorului Gheorghe Mîțu la


Conferința internațională „Zilele Moldova-România: Comparație între Codul civil român și
Codul civil al Republicii Moldova”, ce va avea loc în perioada 20-23 noiembrie 2019.
Raportor: dl Ion Postu
23. Cu privire la cererea judecătorului Eugeniu Beșelea, referitor la delegarea la
Programul de instruire ”Investigarea și urmărirea penală a încălcărilor drepturilor omului”,
care va avea loc în Statele Unite ale Americii.
Raportor: dl Ion Postu

24. Cu privire la demersul Programului pentru Justiție Transparentă, referitor la


desemnarea instanțelor-pilot pentru utilizarea raportării statistice electronice.
Raportor: dl Victor Micu

25. Cu privire la contestarea Hotărârii Plenului Colegiului disciplinar nr. 29/9 din 13
septembrie 2019, emise în privința judecătorului Djeta Chistol de la Judecătoria Chișinău.
Raportor: dl Petru Moraru

26. Cu privire la contestarea Hotărârii Plenului Colegiului disciplinar nr. 30/9 din 13
septembrie 2019, emise în privința judecătorilor Corneliu Guzun și Tatiana Avasiloaie de la
Judecătoria Chișinău.
Raportor: dna Nina Cernat

27. Cu privire la cererile unor preşedinţi şi vicepreşedinţi ai instanţelor judecătoreşti,


referitor la acordarea concediului de odihnă anual sau rechemarea din concediul de odihnă
anual (Lista se anexează).
Raportor: dl Ion Postu

Președinte interimar al Consiliului


Superior al Magistraturii Dorel MUSTEAȚĂ