Sunteți pe pagina 1din 1

Lista cu subiectele de la examenul practic – Farmacologie

Anul III
1. Interacţiuni de tip farmacocinetic.
2. Interacţiuni de tip farmacodinamic.
3. Reacţii adverse şi toxice ale medicamentelor. Farmacovigilența.
4. Reguli generale de tratament în intoxicaţii.
5. Efecte farmacodinamice ale parasimpaticoliticelor.
6. Intoxicaţia acută şi cronică cu organofosforate.
7. Intoxicaţia acută şi intoxicaţia cronică cu nicotină.
8. Intoxicaţia acută cu atropină.
9. Eliberatori de catecolamine şi simpaticomimetice speciale.
10. Intoxicaţia acută şi intoxicaţia cronică cu cocaină.
11. Efecte farmacodinamice ale betablocantelor la nivel cardiovascular şi metabolic.
12. Intoxicaţia cu monoxid de carbon.
13. Grupe de agenţi activi farmacologic cu acţiune la nivelul musculaturii netede vasculare.
14. Intoxicaţia cu metilxantine.
15. Intoxicaţia cu cianuri.
16. Intoxicaţia acută cu substanţe methemoglobinizante.
17. Grupe de agenţi activi farmacologic cu acţiune la nivelul musculaturii netede bronşice.
18. Intoxicaţia acută cu solvenţi organici.
19. Grupe de agenţi activi farmacologic indicaţi în tulburările de metabolism lipidic.
20. Grupe de agenţi activi farmacologic indicaţi în tratamentul anginei pectorale.
21. Intoxicaţia cu digitalice.
22. Supradozarea din tratamentul cu heparine.
23. Supradozarea din tratamentul cu anticoagulante orale.
24. Intoxicaţia cu metale grele.
25. Grupe de agenţi activi farmacologic indicaţi în tratamentul hipotensiunii arteriale, în tratamentul hipertensiunii arteriale, în
tratamentul insuficienţei cardiace.
26. Alegerea chimioterapicelor antibacteriene în funcţie de capacitatea de a traversa barierele fiziologice, în funcţie de boli
asociate.
27. Alegerea chimioterapicelor antibacteriene în funcţie de spectrul antibacterian (anti-H. pylori, anti-K. pneumoniae, anti-S.
aureus, anti-P. aeruginosa).
28. Interacţiuni ale derivaţilor imidazolici (antifungici, antiparazitari).
29. Grupe de agenţi activi farmacologic indicaţi în tratamentul glaucomului.
30. Interacţiuni ale antiacidelor.
31. Grupe de agenţi activi farmacologic cu acţiune inhibitoare la nivelul musculaturii netede digestive.
32. Intoxicaţia acută cu substanţe corozive.