Sunteți pe pagina 1din 13

REZOLVAREA CONFLICTELOR

CE ÎNŢELEGEM PRIN CONFLICT?

TENSIUNE CEARTĂ NEÎNŢELEGERE

DISCONFORT DEZACORD
CONFLICT

SCANDAL INCIDENT
LUPTĂ

Termenul „conflict“ provine de la verbul latinesc „confligo“ = a se lupta, a


se bate, ciocnire, şoc, ceartă, luptă împotriva cuiva.
DEFINIREA CONFLICTULUI

 KOLT (1992): „Conflictul este o situaţie în care oamenii


prezintă diferenţe în ceea ce priveşte satisfacerea nevoilor
şi intereselor individuale.“
 KIM (2000): „Este o divergenţă de interese.“

→ Orice conflict porneşte de la o problemă, o stare de


disconfort, tensiune, între două sau mai multe persoane,
care au valori, scopuri, nevoi şi interese diferite,
incompatibile.
→ Conflictele fac parte din viaţă, apar în toate domeniile: la
şcoală, în familie, la locul de muncă, în localuri etc.
SURSELE CONFLICTELOR

 DIFERENŢELE ŞI  PERCEPŢII ŞI
INCOMPATIBILITĂŢILE INTERPRETĂRI GREŞITE
DINTRE PERSOANE

 COMUNICAREA  COMPETIŢIA

 COMPORTAMENTELE  INVIDIA
NEADECVATE

 NEÎNCREDEREA  OBOSEALA
CLASIFICAREA CONFLICTELOR PRIN PRISMA
EFECTELOR
 FUNCŢIONALE (dacă sunt rezolvate eficient)
-Fiecare persoană poate să-şi exprime părerile,
doleanţele, astfel extind viziunea asupra situaţiilor
-Diminuează tensiunile acumulate
-Stimulează rezolvarea problemei
-Asigură schimbarea şi dezvoltarea

▪ DISFUNCŢIONALE (dacă sunt amânate sau ineficient


rezolvate)
-Starea de tensiune se întăreşte
-Pot apărea acte de violenţă
-Afectează sănătatea psihică şi relaţiile interpersonale
REZOLVAREA CONFLICTELOR

STUDIUL DE CAZ

- Prietenul tău mereu vrea să ştie unde eşti, ce faci şi cu cine


eşti. Dacă nu sunteţi împreună, te sună în mod constant. Dacă
nu răspunzi la telefon, vine să te caute şi se supără că nu i-ai
spus unde eşti. Îţi iubeşti cu adevărat partenerul, dar el vrea să-
şi petreacă tot timpul cu tine. Nu te mai întâlneşti cu prietenii. În
ultima perioadă partenerul ţi-a spus că nu îi plac prietenii tăi şi
că nu mai ai voie să vorbeşti cu ei. Simţi că această persoană
are prea mult control asupra vieţii tale şi acest lucru te
deranjează...
STRATEGII DE REZOLVARE ALE CONFLICTELOR

1) Strategie orientată spre agresivitate

-Reprezintă o tehnică ce presupune utilizarea abuzivă a puterii,


încercarea de a domina celelalte persoane implicate în conflict.
Descrie o dorinţă de a-şi satisface propriile nevoi fără a lua în
considerare aşteptările, nevoile şi sentimentele celorlalţi. Cu alte
cuvinte, se maximizează interesul propriu şi se minimizează
interesul celuilalt.

→ Pe termen scurt, forţa poate reduce conflictul, dar efectele nu


sunt favorabile pe termen lung.
STRATEGII DE REZOLVARE ALE CONFLICTELOR
2) Strategie orientată spre evitare

-Preocupare redusă atât pentru rezultate, cât şi pentru relaţiile


interpersonale. Indivizii care adoptă aceasta soluţie se retrag din
conflict, amână asumarea responsabilităţilor. Evitarea conflictului
presupune ignorarea acestuia in speranţa că va dispare de la sine.
Politica struţului — „ascunderea capului in nisip”.
→ Conflictul însă nu dispare, ci rămâne în stare latentă. El poate
reizbucni cu o intensitate mult mai mare.
STRATEGII DE REZOLVARE ALE CONFLICTELOR
3) Strategie orientată spre acomodare

- Această strategie de rezolvare se întâlneşte atunci când una dintre


părţi este dispusă să satisfacă interesele celeilalte părţi, în dauna
propriilor sale interese, fie pentru a obţine un credit din partea
celorlalţi, fie pentru că armonia şi stabilitatea este vitală in relaţie.

→ O situaţie în care o parte este dispusă să se auto-sacrifice.


STRATEGII DE REZOLVARE ALE CONFLICTELOR
4) Strategie orientată spre compromis

- Apare când fiecare parte este dispusă să cedeze ceva, să facă


unele compromisuri necesare, prin urmare ambele părţi obţin o
oarecare satisfacţie.

→ Compromisul este de fapt o soluţie superficială de impăcare care


presupune sacrificarea convingerilor şi uneori a raţionalităţii.
STRATEGII DE REZOLVARE ALE CONFLICTELOR

5) Strategie orientată spre colaborare

- Reprezintă tehnica ce presupune rezolvarea tuturor doleanţelor


prin lucrul împreună şi găsirea unor soluţii optime din care toată
lumea are de câştigat. Accentul se pune pe o situaţie de tip câştig-
câştig în care se presupune că soluţionarea conflictului poate
aduce ambele părţi într-o situaţie mai bună.

→ Reprezintă singură cale de rezolvare definitivă a conflictului.


MODALITĂŢI DE PREVENIRE ALE CONFLICTELOR

- Comunicarea sinceră şi onestă


- Răbdarea
- Adresarea nemulţumirilor într-o manieră constructivă
- Atitudinea deschisă, calmă
- Controlarea emoţiilor negative
- Înţelegerea şi acceptarea dorinţelor, preocupărilor, dificultăţilor
celorlalţi
- Acceptarea diferenţelor şi a defectelor
- Încercarea de a se transpune în situaţia celuilalt
- Toleranţa
VĂ MULŢUMESC PENTRU ATENŢIE !