Sunteți pe pagina 1din 4

Şcoala Gimnazială “Ieremia Irimescu” Brusturi

Consilier educativ: Director:


Prof. Tanase Elena Prof. Stafie Costache

11-15 noiembrie 2019


TOAMNA ÎN CLASA NOASTRĂ
Clasa pregătitoare B

COORDONATOR ACTIVITATE: prof. înv.primar Cosma Andreea

DURATA PROIECTULUI:1 SĂPTĂMÂNĂ (11-15 NOIEMBRIE)

LOCUL DESFĂŞURĂRII: Sala de clasă


ARGUMENT:

Toamna este anotimpul atâtor schimbări şi modificări în natură, dar şi în viaţa copiilor
deoarece se îndreaptă cu paşi repezi spre un nou an şcolar.

Într-o lume în care valorile nu îşi mai cunosc identitatea, într-o epocă modernă în care
televizorul şi calculatorul sunt mult mai tentante pentru copii decât lectura sau activităţile în aer
liber, iar mâncarea procesată mai interesantă decât cea sănătoasă, învățătoarea are datoria să
îndrume paşii nesiguri ai elevilor în tărâmul minunat al naturii şi al roadelor acesteia. De aceeea
am propus realizarea unui proiect care să aducă pe masa elevilor fructe, legume şi seminţe,
pentru a conştientiza rolul acestora pentru sănătatea noastră.

Proiectul propus urmăreşte transformarea reală a elevilor în actori principali ai


menţinerii sănătăţii lor, urmărindu-se atingerea unor obiective de natură formală, informală şi
socio-comportamentală.

SCOPUL PROIECTULUI:

Cultivarea interesului pentru o alimentaţie sănătoasă, formată din cât mai multe fructe,
legume şi seminţe.

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

 Stimularea şi promovarea capacităţilor creatoare ale elevilor prin organizarea de


expoziţii care să conţină lucrări artistico-plastice;
 Atragerea efectivă a elevilor în organizarea unor activităţi cu caracter extracurricular,
conducând la conştientizarea importanţei alimetaţiei sănătoase
 Identificarea propriilor valori şi a grupului/comunităţii din care fac parte

GRUP ŢINTĂ: elevii clasei pregătitoare B


PARTICIPANŢI:

- Invăţătoare

- Elevii clasei pregătitoare B


LOCUL DESFĂŞURĂRII: sala de clasă
PERIOADA DE DESFĂŞURARE: 11-15 noiembrie 2019
Resurse umane:

 Învăţătoare
 elevii
Resurse materiale:

 Cărţi cu poveşti şi imagini despre toamna


 Cântece despre toamnă
 Fructe şi legume de toamnă
 Materiale necesare pentru realizarea unei lucrări din diferite tipuri de seminţe numită
“Sporul clasei” (carton, aracet, culori, carioci, seminţe de porumb, grâu, fasole, in, susan,
floarea-soarelui)

RESURSE PROCEDURALE:

-Conversaţia, dialogul, observaţia, explicaţia, lectura explicativă


MODALITĂŢI DE EVALUARE:

-Evaluare orală şi comportamentală

-Expoziţie cu lucrarile realizate de elevi

Activităţi programate
NR. ACTIVITATEA LOC PERIOADA
DESFĂŞURARE
CRT.

1. Discuţii despre toamnă şi roadele ei.Discuţii pe Sala de clasă 11 nov. 2019


baza imaginilor cu activităţi de toamnă.

2. Salată de fructe. Discuţii despre importanţa Sala de clasă 12 nov. 2019


alimentaţiei sănatoase.

3. Salată de legume. Rolul legumelor în Sala de clasă 13 nov. 2019


alimentaţia noastră.

4. Colorarea unei fişe cu fructe şi legume de Sala de clasă 14 nov.2019


toamnă. Interpretarea cântecului “A A A acum e
toamnă da”

5. Realizarea unei lucrari numită “Sporul Sala de clasa 15 nov. 2019


clasei”folosind diferite tipuri de seminţe

Responsabil proiect: Prof. înv. primar Cosma Andreea


Scoala Gimnazială „Ieremia Irimescu” Brusturi

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi, 15.11.2019

Astăzi, 15.11.2019, elevii clasei pregătitoare „Albinuţele” au desfăşurat activitatea


extracurriculară cu tema: „Toamna în clasa noastră” pe durata unei săptămâni.

Locul de desfăşurare a fost: sala de clasă

SCOPUL PROIECTULUI:

Cultivarea interesului pentru o alimentaţie sănătoasă, formată din cât mai multe fructe,
legume şi seminţe.

OBIECTE DE STUDIU INTEGRATE IN PROIECT: CLR,AVAP,MEM, MM

FINALIZAREA PROIECTULUI:

 Realizarea unei lucrări numită “Sporul clasei” folosind diferite tipuri de seminţe.

Activitatea a debutat cu lectura discuţii despre anotimpul toamna, roadele şi activităţile


specifice toamnei.Copiii au participat cu interes și placere răspunzînd la întrebări despre fructele,
legumele şi seminţele recoltate toamna.Am realizat apoi împreună cu copiii salate de fructe şi
legume în care am adăugat seminţe de porumb şi floarea soarelui.În ultima zi a proiectului am
realizat lucrarea numită „Sporul clasei” folosind diferite tipuri de seminţe.

Drept care am întocmit prezentul proces verbal

INVĂTĂTOR:Cosma Andreea