Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC

DATA: 21.10.2019
GRĂDINIȚA: ”Peștișorul de aur”
GRUPA: mijlocie
PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR: Florescu Claudia
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Când, cum și de ce se întâmplă?
TEMA SĂPTĂMÂNII: ”LEGUME DE TOAMNĂ”
DOMENIUL EXPERIENȚIAL: ȘTIINȚĂ
DISCIPLINA: Cunoașterea mediului
TEMA ACTIVITĂȚII: ”Roșia”
MIJLOC DE REALIZARE: observare

SCOPUL ACTIVITĂȚII: identificarea caracteristicilor legumei observate și a modalităților de îngrijire specifice acesteia.

OBIECTIVE:

 Să enumere cel puțin 3 dintre însușirile vizibile ale roșiei cu ajutorul acesteia;
 Să integreze în enunțuri cel puțin 2 dintre cuvintele: rotund, miez, coajă, sâmbure;
 Să denumească cel puțin 2 părți componente ale roșiei;
 Să arate părțile componente ale roșiei în momentul enumerării acestora;
 Să enumere 2 reguli de igienă cu privire la consumarea legumelor

STRATEGII DIDACTICE:

Metode și procedee: explicația, conversația, exercițiul, demonstrația, metoda R.A.I.


Resurse materiale: roșii, farfurii, cuțit, minge, coș

BIBLIOGRAFIE:
 MEN, 2019, Curriculum pentru educație timpurie;
 Taiban M., Nistor V.,1979,Cunoștințe despre natură și om în grădinița de copii, Editura Didactică și Pedagogică, București;
 Tătaru L.,Glava A.,Chiș O.,Piramida cunoașterii. Repere metodice în aplicarea curriculumului preșcolar, Editura Diamant, Pitești,
2014.
SCENARIUL DIDACTIC

Strategii didactice
Nr. Evaluare/Metode
Etapele activității Metode și Mijloace de
Crt. Conținut științific și indicatori
procedee învățământ
1. Moment organizatoric Se asigură condițiile optime necesare derulării activității didactice conversația
și anume: se aerisește sala de grupă, se aranjează scăunele în formă
de semicerc, se pregătește materialul necesar și se introduc copiii
în liniște în sală; aceștia se așează pe scăunele.
2. Captarea și Apelul la curiozitatea intelectuală a copiilor și orientarea și farfurie Recunoașterea
orientarea atenției concentrarea activității psihice se realizează prin elementul observația cutia cu corectă a
surpriză-cutia ”primită” de la Spiridușul Legumelor. explicația mesaj insușirilor roșiei.
Se orientează atenția copiilor către instrumentele din fața lor, conversația coș
respectiv intuirea tuturor materialelor. roșii
3. Anunțarea temei și a Se prezintă copiilor tema și obiectivele activității pe înțelesul lor: conversația
obiectivelor „Astăzi vom învăța despre o legumă ce se află în coșul nostru.
Leguma despre care vom vorbi astăzi este roșia.”
4. Prezentarea noului Se împarte fiecărui copil câte o farfurie și o roșie și se adresează Conversația Roșii Cunoașterea și
conținut și dirijarea întrebările, făcând apel la cunoștințele matematice anterioare: Explicația Farfurie aplicarea unor
învățării „Ce formă are roșia?” („...rotundă.”) Demonstrația Cuțit noțiuni matematice
„Cu cine seamănă roșia?” („...cu un măr.”) Metoda RAI
„Ce culoare are roșia?” („...roșie.”) Observația
„Cum este roșia când o pipăim?” („...moale.”)
Sinteza parțială se realizează prin jocul: “Spune mai departe” Voi
începe o propoziţie, iar copilul, care prinde mingea spune cuvântul
potrivit.
Roșia se rostogoleşte fiindcă este…(rotundă).
Ea seamănă cu …(un măr).
Are culoarea…(roşie). Verbalizarea
Roșia este …(o legumă). acțiunilor efectuate
În continuare tai cu cuțitul o roșie. Curăț coaja și o arat copiilor. prin utilizarea unui
„Ce fac eu acum?” limbaj științific
„Cu ce este acoperită roșia?” („...coajă”) adecvat
„Cum este coaja roșiei dacă o pipăiți?” („...subțire.”)
Cer copiilor să indice cu degetul care este coaja și care este miezul. Observarea
Cum este interiorul roșiei?” („...zemos.”) sistematică a
Se trece apoi la intuirea sâmburilor. coomportamentului
”Ce se află în mijlocul roșiei?” („...sâmburi.”) Sâmburele este în copiilor
interiorul roșiei.
Sinteza finală : Invit un copil să spună Spiridușului tot ce a învățat
despre roșie.
5. Obținerea Împart copiilor o bucată de roșie și îi îndemn să guste din ea. Exercițiul Roșie Rezolvarea corectă
performanței „Va plac roșiile? Ce gust au ele?” („...acrișor.”) Explicația Farfurii a sarcinilor de
„Copii, roșiile se mănâncă în salată sau se face bulion din ele. Conversația lucru
Înainte de a fi mâncate, ele se spală cu apă curată. Legumele
nespălate pot să îi îmbolnăvească pe toți cei care le consumă.” Un
copil spală roșiile.
6. Evaluarea Se fixează tema. Conversația
Se fac aprecieri verbale individuale și generale asupra desfășurării Simboluri de
activității. pus în piept
Se împart recompense copiilor