Sunteți pe pagina 1din 1

DOMNULUI INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL

Subsemnatul(a)_________________________________________________________,

încadrat (ă) la ___________________________________________________________,

sector _____, București, pe catedra de __________________________________________,

vă rog sa-mi aprobați retragerea de la Examenul național de definitivare în învățământ,

sesiunea 2021, la specialitatea __________________________________________________.

Solicit retragerea din motive____________________________________________________.

Vă mulțumesc!

Data Numele și prenumele

___________________________________

Semnătura

__________________