Sunteți pe pagina 1din 1

DOAMNĂ INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL

Subsemnatul(a)_________________________________________________________,

încadrat(ă) la ___________________________________________________________, sector

_____, București, pe catedra de __________________________________________, vă rog sa-

mi eliberați o adeverință că sunt înscris(ă) la examenul național pentru definitivare în

învățământ - sesiunea 2022, la specialitatea ___________________________________.

Solicit eliberarea documentului pentru a-mi servi la depunerea dosarului în vederea

participării la etapele de mobilitate ale personalului didactic - an școlar 2021-2022.

Telefon __________________, e-mail___________________________.

Data Numele și prenumele

___________________________________

Semnătura

__________________

S-ar putea să vă placă și