Sunteți pe pagina 1din 3

Fişă de lucru – Formule de calcul prescurtat

Clasa a VIII - a

1. Să se calculeze:

A B C

a) ( x + 9 ) d) ( x 2 + 25 ) ( )
2 2 2
g) 2 3 x + 3 5 y
b) ( 3 x + 1)
2
e) ( 6 x + 5 y ) h) ( 3 2 + 125 )
2 2

c) ( 2 + 5x )
2
f) ( 2a 3 + 5b )
2

i) ( 12 + 3 18 )
2

2. Să se calculeze:

A B C

a) ( x - 6 ) d) ( x3 - 1) ( )
2 2 2
g) 3 3 x - 7 y
b) ( -2x + 1)
2
e) ( 2 x - 5 y ) h) ( 5 2 - 27 )
2 2

c) ( 4 - 5x )
2
f) ( -3 x + 7 y )
2

i) ( 32 - 2 45 )
2

3. Calculaţi:

A B

a) ( x + 9 ) ( x - 9 ) (
e) 3 2 - 24 x 3 2 + 24 x )( )
b) ( 4 x + 5 ) ( 4 x - 5 ) f) ( 2 - 27 )( 2 + 27 )
c) ( 6 x - 2 y ) ( 6 x + 2 y )
2 2

(
g) 5 2 - 2 3 5 2 + 2 3 )( )
(
d) 2 7 x + 1 2 7 - 1 )( )
(
h) 9 + 3 + 2 )( 9 - 3+ 2 )
a) ( a + x + 1) ( )
2 2
e) 2x - 2 3 y + 5z
4. Calculaţi:
b) ( 2a 2 + b 2 + 3c )
2

( )
2
f) 2 7 x + 5 - 2
c) ( 3 x -A2 y + 2 ) B
2

( )
2
g) 5 5 - 2 7 - 8
d) ( 2 x 2 - y - 1)
2

h) ( -5 )
2
2 + 24 - 45

5. Fie numerele a = 2- 2 şi b = 2+ 2

a) calculaţi valoarea produsului a · b

b) calculaţi valoarea numărului (a +b)2

6. Calculaţi valoarea numărului real N = ( 2 + 3 +1)2 – 2( 6 + 3 + 2 )

7. Fie expresia E(x) = (2x +1) 2 - (x - 1)2 + (x - 2) (x +2) – 3x2+14, unde x este număr
real.

a) arătaţi că E(x) = x2 +6x + 10, pentru orice număr real

b) calculaţi valoarea expresiei E(x) pentru x = -3.

Notă: După ce se distribuie fișele elevilor, se stabilesc de comun acord cu aceștia


problemele și exercițiile care se vor rezolva la tablă. Exercițiile sunt grupate pe nivele
de dificultate ( A = facil; B = mediu; C, D = dificil).