Sunteți pe pagina 1din 1

ROMÂNIA

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE


ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,I.L. CARAGIALE,,
MUNICIPIUL SIBIU, JUDEŢUL SIBIU

Nr. ............ din ..........................

AVIZAT APROBAT
Contabil, Director,
Cristea Marioara
Prof. Simion Constantin Romulus

REFERAT DE NECESITATE

Subsemnatul ……………………………………………................, angajat al scolii în funcţia de


……………………………………, la compartimentul ……………………………………, prin prezentul solicit să
întreprindeţi cele legale pentru: achiziţionarea produselor/ prestarea serviciilor/executarea lucrărilor descrise
în tabelul de mai jos:

Nr. Denumire U/M Cantitate Preţ Valoare* Destinaţia


Crt. produse / servicii / lucrări unitar
(lei cu
TVA)*

Motivarea solicitării :

Data şi semnătura solicitantului

*Pretul unitar, valoare va fi trecuta cu aproximatie.

Str. Vasile Alecsandri, Nr.10, Cod poştal: 550372,Telefon/Fax: (+40269) 252 345, CUI: 17753542, E-mail:
scoalailcsb@yahoo.com Site:http://www.sc16caragiale.ro/ Pagina:https://www.facebook.com/I.L.CaragialeSibiu/

S-ar putea să vă placă și