Sunteți pe pagina 1din 157

PACHETUL DE SERVICII MEDICAL

Grupa de vârstă

c0
0 - 3 ani
4 - 59 ani
60 ani şi peste

Denumire serviciu medical

c1

A. Pachet minimal
1. Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-
chirurgicală

2. Supraveghere şi depistare de boli cu potenţial


endemo-epidemic
3. Monitorizarea evoluţiei sarcinii şi lehuziei
a) luarea în evidenţă în primul trimestru;
b) supravegherea, de
c) supravegherea, lunar,
douădinori
luna
pe alună,
3-a până în luna
din luna a 7-aapână
7-a; în
luna a 9-a inclusiv;
d) urmărirea lehuzei la externarea din maternitate - la
domiciliu;
e) urmărirea lehuzei la 4 săptămâni de la naştere;
4. Servicii de planificare familială
5. Constatarea decesului cu sau fără eliberarea
certificatului constatator de deces
6. Servicii de prevenţie

Consultaţia preventivă
B. Pachet de bază
1. Serviciile medicale preventive şi profilactice acordate
asiguraţilor cu vârsta 0 - 18 ani
a) - la externarea din maternitate - la domiciliul copilului
b) - la 1 lună - la domiciliul copilului

c) - la 2, 4, 6, 9, 12, 15, 18, 24 şi 36 luni


d) - de la 4 la 18 ani
2. Monitorizarea evoluţiei sarcinii şi lăuziei
a) luarea în evidenţă în primul trimestru;
b) supravegherea, lunar, din luna a 3-a până în luna a 7-a;
c) supravegherea, de două ori pe lună, din luna a 7-a până în
luna a 9-a inclusiv;
d) urmărirea lehuzei la externarea din maternitate - la
domiciliu;
e) urmărirea lehuzei la 4 săptămâni de la naştere;
3. Evaluarea riscului individual la adultul asimptomatic

a) asiguraţi cu vârsta între 18 şi 39 ani


b) asiguraţi cu vârsta între 18 şi 39 ani - persoane
asimptomatice depistate cu risc înalt

c) asiguraţi cu vârsta >40 ani


4. Servicii medicale curative
a) Consultaţia în caz de boală pentru afecţiuni acute,
subacute şi acutizările unor afecţiuni cronice
b) Consultaţii periodice pentru îngrijirea generală a
asiguraţilor cu boli cronice
c) Management de caz:
c.1) evaluarea iniţială a cazului nou

c.1.1) evaluarea iniţială a cazului nou de HTA, dislipidemie şi


diabet zaharat tip 2

c.1.2) evaluarea iniţială a cazului nou de astm bronşic şi


boala cronică respiratorie obstructivă - BPOC

c.1.3) evaluarea iniţială a cazului nou de boală cronică de


rinichi
c.2) monitorizare pentru una sau mai multe dintre bolile
cronice incluse în managementul de caz (HTA, dislipidemie şi
diabet zaharat tip 2, astm bronşic şi boala cronică respiratorie
obstructivă - BPOC, boală cronică de rinichi)
5. Servicii la domiciliu:

a) Urgenţă
b) Episod acut/subacut/ acutizări ale bolilor cronice
c) Boli
d) cronice de caz pentru asiguraţii nedeplasabili înscrişi
Management
pe lista proprie
d.1) evaluarea iniţială a cazului nou

d.1.1) evaluarea iniţială a cazului nou de HTA, dislipidemie şi


diabet zaharat tip 2

d.1.2) evaluarea iniţială a cazului nou de astm bronşic şi


boala cronică respiratorie obstructivă - BPOC

d.1.3) evaluarea iniţială a cazului nou de boală cronică de


rinichi
d.2) monitorizare pentru una sau mai multe dintre bolile
cronice incluse în managementul de caz (HTA, dislipidemie şi
diabet zaharat tip 2, astm bronşic şi boala cronică respiratorie
obstructivă - BPOC, boală cronică de rinichi)
e) Constatarea decesului cu sau fără eliberarea certificatului
constatator de deces
6. Administrare schema tratament direct observat (DOT)
pentru bolnavul TBC

7. Confirmare caz oncologic

8. Serviciile medicale adiţionale


a) ecografie generală - abdomen şi pelvis
ACHETUL DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ PRIMARĂ

Valoare minim garantată a


Număr de puncte/ persoană/an punctului per capita în
vigoare (lei)

c1 c2
11,20
7,20
11,20

Nr. Puncte pentru serviciile


Frecvenţă/Plafon decontate prin plata pe
serviciu

c2 c3

1 consultaţie per persoană pentru


fiecare
1 situaţie
consultaţie depersoană
per urgenţă pentru 5,5 puncte/consultaţie
fiecare boală cu potenţial endemo-
epidemic suspicionată şi confirmată,
inclusiv pentru bolnavul TBC nou
descoperit activ de medicul de familie 5,5 puncte/consultaţie

1 consultaţie 5,5 puncte/consultaţie


1 consultaţie pentru fiecare lună 5,5 puncte/consultaţie
2 consultaţii pentru fiecare lună 5,5 puncte/consultaţie

1 consultaţie la domiciliu 15 puncte/consultaţie


1
2 consultaţie
consultaţii/an calendaristic/persoană 5,5 puncte/consultaţie
5,5 puncte/consultaţie
15 puncte/examinare pentru
1 examinare la domiciliu constatarea decesului

1 consultaţie o dată la 3 ani


calendaristici 5,5 puncte/consultaţie
1 consultaţie la domiciliu 15 puncte/consultaţie
1 consultaţie la domiciliu 15 puncte/consultaţie
1 consultaţie pentru fiecare din lunile
nominalizate 5,5 puncte/consultaţie
1 consultaţie/an/ asigurat 5,5 puncte/consultaţie

1 consultaţie 5,5 puncte/consultaţie


1 consultaţie pentru fiecare lună 5,5 puncte/consultaţie

2 consultaţii pentru fiecare lună 5,5 puncte/consultaţie

1 consultaţie la domiciliu 15 puncte/consultaţie


1 consultaţie 5,5 puncte/consultaţie

2 consultaţii/asigurat o dată la 3 ani


calendaristici pentru completarea
riscogramei 5,5 puncte/consultaţie
1 - 2 consultaţii/asigurat anual pentru
completarea riscogramei 5,5 puncte/consultaţie
1 - 2 consultaţii/asigurat anual pentru
completarea riscogramei 5,5 puncte/consultaţie

maximum 2 consultaţii/asigurat/episod
5,5 puncte/consultaţie

1 consultaţie/asigurat/ lună 5,5 puncte/consultaţie

5,5 puncte/consultaţie în
cadrul evaluării iniţiale a
cazului nou; intervalul de 3 luni
3 consultaţii ce pot fi acordate într-un are ca dată de început data
interval de maxim 3 luni consecutive; primei consultaţii în cadrul
evaluării;
5,5 puncte/consultaţie în cadrul
evaluării iniţiale a cazului nou;
3 consultaţii ce pot fi acordate într-un intervalul de 3 luni are ca dată
interval de maxim 3 Luni consecutive; de început data primei
consultaţii în cadrul evaluării;
5,5 puncte/consultaţie în cadrul
evaluării iniţiale a cazului nou;
3 consultaţii ce pot fi acordate într-un intervalul de 3 luni are ca dată
interval de maxim 3 luni consecutive; de început data primei
consultaţii în cadrul evaluării;
Suplimentar 5,5 puncte/
asigurat - caz nou confirmat de
medicul de specialitate pentru
fiecare dintre serviciile
O singură dată, în trimestrul în care a prevăzute la pct. c.1.1), c.1.2)
fost făcută confirmarea şi c.1.3)
6 puncte/consultaţie în cadrul
monitorizării- management de
caz; Se raportează fiecare
consultaţie odată cu activitatea
lunii în care a fost efectuată, iar
intervalul maxim între cele 2
consultaţii este de 60 de zile; O
nouă monitorizare de
management de caz se
efectuează după 6 luni
consecutive, calculate faţă de
luna în care a fost efectuată
cea de a doua consultaţie din
2 consultaţii în cadrul - monitorizării cadrul monitorizării anterioare a
managementului de caz managementului de caz.

1 consultaţie pentru fiecare situaţie de


urgenţă 15 puncte/consultaţie
2 consultaţii/episod 15 puncte/consultaţie
4 consultaţii/an/asigurat 15 puncte/consultaţie

3 consultaţii ce pot fi acordate într-un


interval de maxim 3 luni consecutive;
intervalul de 3 luni are ca dată de 15,5 puncte/consultaţie în
început data primei consultaţii în cadrul evaluării iniţiale a
cadrul evaluării; cazului nou;
3 consultaţii ce pot fi acordate într-un
interval de maxim 3 luni consecutive;
intervalul de 3 luni are ca dată de 15,5 puncte/consultaţie în
început data primei consultaţii în cadrul evaluării iniţiale a
cadrul evaluării cazului nou;
3 consultaţii ce pot fi acordate într-un
interval de maxim 3 luni consecutive;
intervalul de 3 luni are ca dată de 15,5 puncte/consultaţie în
început data primei consultaţii în cadrul evaluării iniţiale a
cadrul evaluării; cazului nou;
O singură dată, în trimestrul în care a Suplimentar 5,5 puncte/
fost făcută confirmarea asigurat - caz nou confirmat de
medicul de specialitate
16 puncte/consultaţie în cadrul
monitorizării- management de
caz;
- Se raportează fiecare
consultaţie odată cu activitatea
lunii în care a fost efectuată, iar
intervalul maxim între cele 2
consultaţii este de 60 de zile;
- O nouă monitorizare de
management de caz se
efectuează după 6 luni
consecutive calculate faţă de
luna în care a fost efectuată
cea de a doua consultaţie din
cadrul monitorizării anterioare a
2 consultaţii în cadrul - monitorizării managementului de caz.
managementului de caz
15 puncte/examinare pentru
1 examinare la domiciliu constatarea decesului
40 de puncte/ lună /asigurat cu
conform schemei stabilite de către
condiția realizării schemei
medicul pneumolog
complete de tratament
pentru fiecare caz suspicionat de
15 puncte/caz/în luna în care
medicul de familie și confirmat de
medicul de familie a primit
medicul specialist se acorda punctaj
confirmarea
suplimentar

Maximum 3 investigaţii pe oră/medic


MARĂ

Valoare Valoare
Valoare decontată decontată decontată
medic medic primar/ medic /
specialist/ persoană/an persoană/an
persoană/an (lei) (lei) (lei)
c3=c1*c2 c4=c3+c3*20% c5=c3-c3*10%

Valoare minim
Tarif decontat Tarif decontat
garantată a Tarif decontat
pe serviciu pe serviciu
punctului pe pe serviciu
pentru medic pentru medic
serviciu în vigoare pentru medic
specialist primar
(lei)

c4 c5=c3*c4 c6=c5+c5*20% c7=c5-c5x10%


Tarif (lei) Tarif (lei) Tarif (lei)
60 lei 60 lei 60 lei
PACHETUL DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULA
Pachetul minimal de servicii

DENUMIRE SERVICIU MEDICAL


c1
1. Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală

2. Depistarea bolilor cu potenţial endemo-epidemic


3. Consultaţii pentru supravegherea evoluţiei sarcinii şi lehuziei:
a) supravegherea evoluţiei sarcinii, trimestrial;
b) urmărirea lehuzei în primul trimestru de la naştere;

Pachetul de baza de servicii


DENUMIRE SERVICIU MEDICAL
c1
1. Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală

2. Consultaţia medicală de specialitate pentru afecţiuni acute şi subacute precum şi acutizări ale
bolilor cronice

3. Consultaţia medicală de specialitate pentru afecţiuni cronice

4. Depistarea de boli cu potenţial endemo-epidemic


5. Consultaţii pentru acordarea serviciilor de planificare familială

6. Servicii de îngrijiri paliative- consultaţii de îngrijiri paliative


7. Servicii de supraveghere a sarcinii şi lehuziei
a) supravegherea evoluţiei sarcinii, trimestrial;
b) urmărirea lehuzei în primul trimestru de la naştere.

Denumire serviciu medical

c1

Consultaţia pentru specialități medicale a copilului cu vârsta cuprinsă între 0 şi 3 ani (până la împlinire
vârstei de 4 ani)
Consultaţia pentru specialități chirurgicale a copilului cu vârsta cuprinsă între 0 şi 3 ani (până la împlin
vârstei de 4 ani)
Consultaţia de psihiatrie şi psihiatrie pediatrică a copilului cu vârsta cuprinsă între 0 şi 3 ani (până la
împlinirea vârstei de 4 ani)

Consultaţia copilului şi adultului cu vârsta cuprinsă între 4 şi 59 ani pentru specialități medicale

Consultaţia copilului şi adultului cu vârsta cuprinsă între 4 şi 59 ani pentru specialități chirurgicale

Consultaţia de planificare familială


Consultaţia de neurologie a copilului cu vârsta cuprinsă între 0 şi 3 ani (până la împlinirea vârstei de 4

Consultaţia de neurologie a copilului şi adultului cu vârsta cuprinsă între 4 şi 59 ani

Consultaţia de psihiatrie şi psihiatrie pediatrică a copilului şi adultului cu vârsta cuprinsă între 4 şi 59 an

Consultaţia de psihiatrie peste vârsta de 60 ani

Consultaţia pentru specialități medicale peste vârsta de 60 ani

Consultaţia pentru specialități chirurgicale peste vârsta de 60 ani

Consultaţia de neurologie peste vârsta de 60 ani

Consultaţia pentru îngrijiri paliative

Serviciile de sănătate conexe actului medical

Lista serviciilor de sănătate conexe actului medical

c1
a) Neurologie şi neurologie pediatrică:
a1) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi
psihoterapie:
a1.1) evaluare psihologică clinică şi psihodiagnostic;
a1.2) consiliere psihologică clinică pentru copii/adulţi;
a1.3) psihoterapie pentru copii/adult;
a2) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihopedagogie specială -
logoped:consiliere/intervenţie de psihopedagogie specială - logoped;
a3) servicii conexe furnizate de kinetoterapeut/profesor de cultură fizică medicală/fiziokinetoterapeut
a3.1) kinetoterapie individuală;
a3.2) kinetoterapie de grup;
a3.3) kinetoterapie pe aparate speciale: dispozitive mecanice /dispozitive electromecanice / dispozit
robotizate.
b) Otorinolaringologie:
psihoterapie:
b1.1) evaluare psihologică clinică şi psihodiagnostic
b1.2) consiliere psihologică clinică
b2) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihopedagogie specială - logoped:
b2.1) consiliere/intervenţie de psihopedagogie specială - logoped
b2.2) exerciţii pentru tulburări de vorbire (şedinţă)
c) Psihiatrie și psihiatrie pediatrică:
psihoterapie:
c1.1) evaluare psihologică clinică şi psihodiagnostic
c1.2) consiliere psihologică clinică pentru copii/adulti
c1.3) consiliere psihologică clinică pentru copii diagnosticaţi cu tulburări din spectrul autist (numai la
recomandarea medicului cu specialitatea psihiatrie pediatrică) - într-o metodă psihoterapeutică aplicab
copilului diagnosticat cu tulburări din spectrul autist
c1.4) psihoterapia copilului şi familiei - pentru copii (numai la recomandarea medicului cu specialitat
psihiatrie pediatrică) - într-o metodă psihoterapeutică aplicabilă copilului diagnosticat cu tulburări din
spectrul autist
c2) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihopedagogie specială – logoped:
consiliere/intervenţie de psihopedagogie specială – logoped
c3) Servicii furnizate de kinetoterapeut /profesor de cultură fizică medicală/ fiziokinetoterapeut: (numai
recomandarea medicului cu specialitatea psihiatrie pediatrică) pentru copilul diagnosticat cu tulburări di
spectrul autist:
c3.1) kinetoterapie individuală
c3.2) kinetoterapie de grup
c3.3) kinetoterapie pe aparate speciale: dispozitive mecanice/dispozitive electromecanice /dispozitiv
robotizate
d) Reumatologie:
Servicii furnizate de kinetoterapeut/ profesor de cultură fizică medicală/fiziokinetoterapeut:
d1) kinetoterapie individuală
d2) kinetoterapie de grup
d3) kinetoterapie pe aparate speciale: dispozitive mecanice/dispozitive electromecanice/ dispozitive
robotizate
e) Ortopedie şi traumatologie şi ortopedie pediatrică
Servicii furnizate de kinetoterapeut/profesor de cultură fizică medicală/fiziokinetoterapeut:
e1) kinetoterapie individuală
e2) kinetoterapie de grup
e3) kinetoterapie pe aparate speciale: dispozitive mecanice/dispozitive electromecanice /dispozitive
robotizate
f) Oncologie medicală
Serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterap
consiliere psihologică clinică pentru copii şi adulţi cu afecţiuni oncologice
g) Diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice
Serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi
psihoterapie:consiliere psihologică clinică pentru copii şi adulţi cu diagnostic confirmat de diabet zahara
h) Hematologie
Serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihotera
consiliere psihologică clinică pentru copii şi adulţi cu afecţiuni oncologice
i) Nefrologie și nefrologie pediatrică
Serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoter
consiliere psihologică clinică pentru copii şi adulţi cu insuficienţă renală cronică – dializă
j) Oncologie și hematologie pediatrică
Serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapi
consiliere psihologică clinică pentru copii cu afecţiuni oncologice
k) Îngrijiri paliative
k1) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterap
k1.1) evaluare psihologică clinică şi psihodiagnostic
k1.2) consiliere psihologică clinică pentru copii/adulţi
k1.3) psihoterapie pentru copii/adult
k2) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihopedagogie specială - logoped: consiliere/interve
de psihopedagogie specială - logoped;
k3) servicii conexe furnizate de kinetoterapeut/profesor de cultură fizică medicală/fiziokinetoterapeut:
k3.1) kinetoterapie individuală
k3.2) kinetoterapie de grup
k3.3) kinetoterapie pe aparate speciale: dispozitive mecanice/dispozitive electromecanice/dispozitive
robotizate
BULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂȚI CLINICE

FRECVENŢĂ/PLAFON
c2
1 consultaţie per persoană pentru fiecare situaţie de urgenţă
1 consultaţie per persoană pentru fiecare boală cu potenţial endemo-epidemic
suspicionată şi confirmată

1 consultaţie/trimestru
1 consultaţie

FRECVENŢĂ/PLAFON
c2
1 consultaţie/asigurat cu vârsta mai mare de 18 ani pentru fiecare situaţie de urgenţă
maximum 2 consultaţii pentru copiii 0-18 ani pentru fiecare situaţie de urgenţă
maximum 3 consultaţii/asigurat/episod ce pot fi acordate într-un interval de
maximum 60 de zile calendaristice de la data acordării primei consultaţii
maximum 2 consultaţii pentru asiguraţii cu diagnostic deja confirmat la
externarea din spital
maximum 4 consultaţii/trimestru/asigurat, dar nu mai mult de 2 consultaţii
pe lună
maximum 2 consultaţii pentru asiguraţii cu diagnostic deja confirmat la externarea
din spital
1 consultaţie per persoană asigurată pentru fiecare boală cu potenţial endemo-
epidemic suspicionată şi confirmată
4 consultaţii pe an calendaristic/asigurat

maximum 4 consultaţii/trimestru/asigurat , dar nu mai mult de 2 consultaţii pe lună

1 consultaţie/trimestru
1 consultaţie

Tarif decontat
Valoare minim
de casa de
garantată a Tarif decontat de casa de
asigurări de
Număr puncte punctului pe asigurări de sănătate
sănătate
serviciu în pentru medic primar (lei)
pentru medic
vigoare (lei)
specialist (lei)

c2 c3 c4=c2*c3 c5=c4+c4*20%

16,2
17,25

32,4

10,8

11,5

10,8

21,6

14,4

21,6

23,6

12,8

13,5

16,4

18

Valoare minim
Tarif decontat
garantată a
de casa de
Număr puncte punctului pe
asigurări de
serviciu în
sănătate (lei)
vigoare (lei)

c2 c3 c4=c2*c3

x
30 puncte/şedinţă
30 puncte/şedinţă
30 puncte/şedinţă

15 puncte/şedinţă
x
30 puncte/şedinţă
15 puncte/şedinţă

15 puncte/şedinţă

x
30 puncte/şedinţă
30 puncte/şedinţă

15 puncte/şedinţă
15 puncte/şedinţă

x
30 puncte/şedinţă
30 puncte/şedinţă

30 puncte/şedinţă

30 puncte/şedinţă

15 puncte/şedinţă

x
30 puncte
15 puncte

15 puncte

x
30 puncte
15 puncte

15 puncte

x
30 puncte
15 puncte

15 puncte

30 puncte/şedinţă

30 puncte/şedinţă

30 puncte/şedinţă
30 puncte/şedinţă

30 puncte/şedinţă

x
30 puncte/şedinţă
30 puncte/şedinţă
30 puncte/şedinţă

15 puncte/ședință

30 puncte/ședință
15 puncte/ședință

15 puncte/ședință
PACHETUL DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE
Servicii diagnostice şi terapeutice

Denumire procedură
Nr. crt.
diagnostică/terapeutică/tratamente/terapii

c1
A. Proceduri diagnostice simple: punctaj 10 puncte

1 biomicroscopia; gonioscopia; oftalmoscopia*)


2 biometrie
3
4

5 EKG standard

6 peak-flowmetrie

7 spirometrie

8 pulsoximetrie
teste cutanate (prick sau idr) cu seturi standard de
alergeni (maximum 8 teste inclusiv materialul pozitiv şi
9 negativ)
teste de provocare nazală, oculară, bronşică
10
11
12 test la ser autolog
testare cutanată la anestezice locale
13
14
15 examinare cu lampa Wood

determinarea indicelui de presiune gleznă/braţ, respectiv


16 deget/braţ
măsurarea forţei musculare cu dinamometrul
17

teste de sensibilitate (testul filamentului, testul


diapazonului, testul sensibilităţii calorice şi testul
18 sensibilităţii discriminatorii)
teste clinice (EDS, scor miastenic, UPDRS, MMS,
19 Raisberg)

20 recoltare material bioptic


B. Proceduri diagnostice de complexitate medie:
punctaj 20 puncte
determinarea refracţiei (skiascopie, refractometrie,
1 autorefractometrie), astigmometrie
2 explorarea funcţiei binoculare (test worth, Maddox,
sinoptofor), examen pentru diplopie
3
4 foniatrie
audiogramă*) Include audiometrie tonală liminară şi/sau
5 vocală.
examinarea ORL cu mijloace optice (fibroscop,
6 microscop)
7 dermatoscopie
8
9 tensiune arterială continuă - holter TA
10
11 EEG standard

spirogramă + test farmacodinamic bronhomotor


12
osteodensitometrie segmentară cu ultrasunete
13

14 evaluarea cantitativă a răspunsului galvanic al pielii


examen doppler vase extracraniene segment cervical
15 (echotomografic şi duplex)
C. Proceduri diagnostice complexe: punctaj 40
puncte
1
determinarea potenţialelor evocate (vizuale, auditive,
2 somatoestezice)
examen electroencefalografic cu probe de stimulare
3 şi/sau mapping
examen doppler transcranian al vaselor cerebrale şi
4 tehnici derivate

endoscopie digestivă superioară (esofag, stomac,


5 duoden) cu sau fără biopsie, după caz

endoscopie digestivă inferioară (rect, sigmoid, colon) cu


6 sau fără biopsie, după caz
7 colposcopia
monitorizare hemodinamică prin metoda bioimpedanţei
8 toracice
D. Proceduri terapeutice/tratamente chirurgicale
simple: punctaj 15 puncte
extracţie de corpi străini - conjuctivă, cornee, scleră,
1 segment anterior
2 incizia glandei lacrimale şi a sacului lacrimal
3 tratamentul chirurgical al pingueculei
4 tratamentul chirurgical al pterigionului
5
6
7
8
9
10 faringe;
11
12
oprirea hemoragiei nazale prin crioterapie, cauterizare
13 sau diatermie

terapia chirurgicală a afecţiunilor mamare superficiale


14
15 inserţia dispozitivului intrauterin
16
17 crioterapia în leziuni cutanate

tratamentul chirurgical al leziunilor cutanate - plăgi tăiate


superficial, înţepate superficial, necroze cutanate,
escare, dehiscenţe plăgi (anestezie, excizie, sutură,
18 inclusiv îndepărtarea firelor, pansament)

terapia chirurgicală a arsurilor termice < 10%


19

terapia chirurgicală a degerăturilor de grad I şi II


20

terapia chirurgicală a leziunilor externe prin agenţi chimici


21 < 10%

terapia chirurgicală a panariţiului (eritematos, flictenular,


22 periunghial, subunghial, antracoid, pulpar)

terapia chirurgicală a tumorilor mici, chisturilor dermoide


23 sebacee, lipoamelor neinfectate

terapia chirurgicală a furunculului, furunculului antracoid,


24 furunculozei

terapia chirurgicală a abcesului (de părţi moi, perianal,


25 pilonidal)
terapia chirurgicală a panariţiului osos, articular,
26 tenosinoval

27 terapia chirurgicală a hidrosadenitei

terapia chirurgicală a edemului dur şi seromului


28 posttraumatic

terapia chirurgicală a flebopatiilor varicoase superficiale;


29 ruptură pachet varicos

terapia chirurgicală a granulomului ombilical


30

terapia chirurgicală a supuraţiilor postoperatorii


31

32 tratamentul plăgilor
terapia chirurgicală a fimozei (decalotarea, debridarea)
33
tratament postoperator al plăgilor abdominale, al
intervenţiilor chirurgicale după cezariană, sarcină
34 extrauterină operată, histerectomie, endometrioză
E. Proceduri terapeutice/tratamente chirurgicale
complexe: punctaj 25 puncte
tratamentul chirurgical al unor afecţiuni ale anexelor
globului ocular (şalazion, tumori benigne care nu
necesită plastii întinse, chist conjunctival, chist al
1 pleoapei, orjelet, flegmon, abces, xantelasme)
2 tratament cu laser al polului anterior, polului posterior
tratament chirurgical ORL colecţie: sept, flegmon
periamigdalian, furuncul căi aeriene externe, furuncul
3 vestibul nazal, othematom
extragere fibroscopică de corpi străini din căile
4 respiratorii superioare
manevre de mică chirurgie pentru abces şi/sau chist
vaginal sau bartholin cu marsupializare, polipi, vegetaţii
5 vulvă, vagin, col
6 cauterizare de col uterin
7 diatermocoagularea colului uterin

electrochirurgia/electrocauterizarea tumorilor
8 cutanate/leziune
terapia chirurgicală complexă a panariţiului osos,
9 articular, tenosinoval
10 terapia chirurgicală a flegmoanelor
11 terapia chirurgicală a hematomului
12 dilataţia stricturii uretrale
13 criocoagularea (crioaplicaţia) transsclerală
F. Proceduri terapeutice/tratamente medicale
simple: punctaj 7 puncte

1 aerosoli/şedinţă (maxim 3 şedinţe)


2
administrare tratament prin injectarea părţilor moi
3 (intramuscular, intradermic şi subcutanat)
G. Proceduri terapeutice/tratamente medicale de
complexitate medie: punctaj 11 puncte
fotochimioterapie (UVA) cu oxoralen locală sau
1 generală/şedinţă (maxim 4 şedinţe)
fotochimioterapie (UVB cu spectru îngust)/şedinţă
2 (maxim 4 şedinţe)

mezoterapia - injectare terapeutică paravertebrală şi


3 periarticulară
4 probe de repoziţionare vestibulară
imunoterapie specifică cu vaccinuri alergenice
5 standardizate
6

7 infiltraţii nervoase regionale


instalare dispozitiv de administrare a analgeziei
8 controlată de pacient
H. Proceduri terapeutice/tratamente medicale
complexe: punctaj 14 puncte

1 puncţii şi infiltraţii intraarticulare


2 instilaţia uterotubară terapeutică

blocaje chimice pentru spasticitate (toxină botulinică)


3
I. Tratamente ortopedice medicale : punctaj 20
puncte
tratamentul ortopedic al luxaţiei, entorsei sau fracturii
antebraţului, pumnului, gleznei, oaselor carpiene,
1 metacarpiene, tarsiene, metatarsiene, falange
tratamentul ortopedic al entorsei sau luxaţiei patelei,
umărului; disjuncţie acromioclaviculară; tratamentul
fracturii gambei, coastelor, claviculei, humerusului,
scapulei; rupturii tendoanelor mari (achilian, bicipital,
cvadricipital); instabilitate acută de genunchi; ruptură
2 musculară
tratamentul ortopedic al fracturii femurului; luxaţiei,
entorsei de genunchi, fracturii de gambă cu aparat
cruropedios; tratamentul scoliozei, cifozei,
3 spondilolistezisului, rupturii musculare
tratament în displazia luxantă a şoldului în primele 6 luni
4 de viaţă
tratamentul piciorului strâmb congenital în primele 3 luni
5 de viaţă
tratamentul la copii cu genu valgum, genu varum, picior
6 plat valg
tratamentul fracturii amielice fără deplasare a coloanei
7 vertebrale

1
psihoterapie de grup (psihoze, tulburări obsesiv-
compulsive, tulburări fobice, tulburări de anxietate,
2 distimii, adicţii)
psihoterapie individuală (psihoze, tulburări obsesiv-
compulsive, tulburări fobice, tulburări de anxietate,
distimii, adicţii, tulburări din spectrul autist)
3
4

1 Sfat genetic
ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂȚI CLINICE

Valoare minim
Tarif decontat de
garantată a
Specialităţi clinice care pot efectua casa de asigurări de
punctului pe
serviciul respectiv sănătate pentru
serviciu în
medic specialist (lei)
vigoare (lei)
c2 c3 c4=c2*c3
x
oftalmologie, neurologie şi neurologie
pediatrică numai pentru oftalmoscopie*)
oftalmologie
oftalmologie
obstetrică- ginecologie
cardiologie, medicină internă, geriatrie şi
gerontologie, pneumologie, nefrologie
alergologie şi imunologie clinică,
pneumologie, medicină internă
alergologie şi imunologie clinică,
pneumologie, medicină internă, geriatrie şi
gerontologie, pediatrie
medicină internă, geriatrie şi gerontologie,
cardiologie, pneumologie,pediatrie

alergologie şi imunologie clinică


alergologie şi imunologie clinică,
pneumologie
alergologie şi imunologie clinică
alergologie şi imunologie clinică
alergologie şi imunologie clinică, geriatrie şi
gerontologie, specialități chirurgicale
alergologie şi imunologie clinică
dermatovenerologie
chirurgie, reumatologie, neurologie,
neurologie pediatrică, diabet zaharat,
nutriţie şi boli metabolice, medicină
internă, geriatrie şi gerontologie
neurologie, neurologie pediatrică, geriatrie
şi gerontologie
neurologie, neurologie pediatrică, diabet
zaharat, nutriţie şi boli metabolice,
medicină internă, geriatrie şi gerontologie,
ORL
neurologie, neurologie pediatrică,
psihiatrie, geriatrie şi gerontologie

dermatovenerologie, chirurgie generală,


chirurgie pediatrică şi ortopedie pediatrică
x

oftalmologie
oftalmologie

oftalmologie
ORL

ORL

ORL
dermatovenerologie
cardiologie, medicină internă
cardiologie, medicină internă
cardiologie
neurologie, neurologie pediatrică
alergologie şi imunologie clinică,
pneumologie, medicină internă, geriatrie şi
gerontologie
endocrinologie, reumatologie, geriatrie şi
gerontologie, ortopedie și traumatologie
neurologie și diabet zaharat, nutriție și boli
metabolice

neurologie, neurologie pediatrică

x
neurologie, neurologie pediatrică
neurologie, neurologie pediatrică,
oftalmologie, ORL

neurologie, neurologie pediatrică

neurologie, neurologie pediatrică


gastroenterologie, alte specialităţi clinice
pentru care medicii trebuie să facă dovada
deţinerii competenţei/ atestatului de studii
complementare
gastroenterologie, alte specialităţi clinice
pentru care medicii trebuie să facă dovada
deţinerii competenţei/ atestatului de studii
complementare
obstetrică- ginecologie

cardiologie, medicină internă, nefrologie

oftalmologie
oftalmologie
oftalmologie
oftalmologie
oftalmologie
oftalmologie
oftalmologie
oftalmologie
ORL
ORL
ORL
ORL

ORL
obstetrică- ginecologie, chirurgie generală,
chirurgie plastică estetică şi microchirurgie
reconstructivă
obstetrică- ginecologie
dermatovenerologie
dermatovenerologie
dermatovenerologie, chirurgie, inclusiv
chirurgie plastică estetică şi microchirurgie
reconstructivă, chirurgie pediatrică și
ortopedie pediatrică, ortopedie și
traumatodologie
dermatovenerologie, chirurgie generală,
chirurgie plastică estetică şi microchirurgie
reconstructivă, chirurgie pediatrică și
ortopedie pediatrică
dermatovenerologie, chirurgie generală,
chirurgie plastică estetică şi microchirurgie
reconstructivă, chirurgie pediatrică și
ortopedie pediatrică
dermatovenerologie, chirurgie generală,
chirurgie plastică estetică şi microchirurgie
reconstructivă, chirurgie pediatrică și
ortopedie pediatrică
dermatovenerologie, chirurgie generală,
chirurgie plastică estetică şi microchirurgie
reconstructivă, chirurgie pediatrică și
ortopedie pediatrică
dermatovenerologie, chirurgie generală,
chirurgie plastică estetică şi microchirurgie
reconstructivă, chirurgie pediatrică și
ortopedie pediatrică
dermatovenerologie, chirurgie generală,
chirurgie plastică estetică şi microchirurgie
reconstructivă, chirurgie pediatrică și
ortopedie pediatrică

dermatovenerologie, chirurgie generală,


chirurgie pediatrică și ortopedie pediatrică
chirurgie generală, chirurgie plastică
estetică şi microchirurgie reconstructivă,
ortopedie şi traumatologie, ortopedie
pediatrică, chirurgie pediatrică
chirurgie generală, chirurgie plastică
estetică şi microchirurgie reconstructivă,
chirurgie pediatrică și ortopedie pediatrică
chirurgie generală, chirurgie plastică
estetică şi microchirurgie reconstructivă,
ortopedie şi traumatologie, ortopedie
pediatrică, chirurgie pediatrică
chirurgie generală, chirurgie vasculară,
chirurgie plastică estetică şi microchirurgie
reconstructivă, chirurgie pediatrică și
ortopedie pediatrică

chirurgie generală, chirurgie plastică


estetică şi microchirurgie reconstructivă,
chirurgie pediatrică și ortopedie pediatrică

chirurgie generală, chirurgie plastică


estetică şi microchirurgie reconstructivă,
ortopedie şi traumatologie, obstetrică –
ginecologie, chirurgie toracică, chirurgie
cardiovasculară, neurochirurgie, urologie,
chirurgie pediatrică și ortopedie pediatrică
chirurgie generală + toate specialităţile
chirurgicale
urologie, chirurgie pediatrică, chirurgie
generală

obstetrică- ginecologie, chirurgie generală

oftalmologie
oftalmologie

ORL

ORL

obstetrică- ginecologie
obstetrică- ginecologie
obstetrică- ginecologie
dermatovenerologie, chirurgie generală,
chirurgie plastică, estetică şi microchirurgie
reconstructivă

chirurgie
chirurgie
chirurgie
urologie, chirurgie
oftalmologie

alergologie şi imunologie clinică,


pneumologie, pediatrie, ORL
ORL

toate specialităţile

dermatovenerologie

dermatovenerologie
neurologie, neurologie pediatrică,
dermatovenerologie, reumatologie,
geriatrie şi gerontologie
ORL, neurologie, neurologie pediatrică

alergologie şi imunologie clinică


toate specialităţile
anestezie şi terapie intensivă, oftalmologie,
ORL, chirurgie generală, ortopedie şi
traumatologie, ortopedie pediatrică,
obstetrică- ginecologie, chirurgie plastică
estetică şi microchirurgie reconstructivă,
neurochirurgie, chirurgie cardiovasculară

anestezie şi terapie intensivă

x
ortopedie şi traumatologie, ortopedie
pediatrică, reumatologie, geriatrie şi
gerontologie
obstetrică- ginecologie
ortopedie şi traumatologie, ortopedie
pediatrică, reumatologie, neurologie,
neurologie pediatrică

x
ortopedie şi traumatologie, ortopedie
pediatrică, chirurgie generală

ortopedie şi traumatologie, ortopedie


pediatrică, chirurgie generală

ortopedie şi traumatologie, ortopedie


pediatrică, chirurgie generală
ortopedie şi traumatologie, ortopedie
pediatrică, chirurgie pediatrică
ortopedie şi traumatologie, ortopedie
pediatrică, chirurgie pediatrică
ortopedie şi traumatologie, ortopedie
pediatrică, chirurgie pediatrică
ortopedie şi traumatologie, ortopedie
pediatrică, chirurgie generală
x

x
TĂȚI CLINICE

Tarif decontat de
casa de asigurări de
sănătate pentru
medic primar (lei)
c5=c4+c4*20%
PACHETUL DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALIT

Servicii medicale în scop diagnostic - servicii de spitalizare de zi care se acordă în ambulatoriu d


numai dacă s-au efectuat toate serviciile obligatorii

Nr. crt. Denumire serviciu medical

Supravegherea unei sarcini normale


(la gravida care nu deține documente
medicale care să ateste existența în
1.
antecedentele personale patologice a
rubeolei, toxoplasmozei, infecţiei
CMV)

Supravegherea unei sarcini normale


(la gravida care deține documente
medicale ce atestă existența în
2.
antecedentele personale patologice a
rubeolei, toxoplasmozei, infecţiei
CMV)
CMV)

3. Screening prenatal (S11 - S19+6 zile)

Supravegherea altor sarcini cu risc


4.
crescut (edem gestațional)

Supravegherea altor sarcini cu risc


5. crescut (hiperemeză gravidică
ușoară)
Supravegherea altor sarcini cu risc
6. crescut (evaluarea gravidelor cu uter
cicatriceal în trimestrul III)
Depistarea precoce a leziunilor
7.
precanceroase ale sanului

Depistarea precoce a leziunilor


8. precanceroase ale sanului cu
suspiciune identificată mamografic

Depistarea si diagnosticarea precoce


9. a leziunilor displazice ale colului
uterin

Depistarea si diagnosticarea precoce


10. a leziunilor displazice ale colului
uterin cu examen citologic

Diagnosticarea precoce a leziunilor


11.
displazice ale colului uterin
LE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂȚI CLINICE

c - servicii de spitalizare de zi care se acordă în ambulatoriu de specialitate clinic și se decontează


iciile obligatorii

Servicii obligatorii

Consultații de specialitate obstetrică-ginecologie


Hemoleucogramă completă
Determinare la gravidă a grupului sanguin ABO
Determinare la gravidă a grupului sanguin Rh
Uree serică
Acid uric seric
Creatinină serică
Glicemie
TGP
TGO
TSH
Examen complet de urină (sumar + sediment)
VDRL sau RPR
Testare HIV la gravidă
Evaluarea gravidei pentru infecţii cu risc pentru sarcină
(pentru rubeolă, toxoplasmoză, infecţia CMV, hepatită B şi
C)
Secreție vaginală
Examen citologic cervico-vaginal Babeş-Papanicolau (până
la S23+6 zile) sau Test de toleranță la glucoză per os +/-
Hemoglobină glicată (S24 – S28+6 zile) sau Biometrie
fetală (S29-S33+6 zile) sau Detecția Streptococului de grup
B (S34 – S37+6 zile)
Ecografie de confirmare, viabilitate și datare a sarcinii
Consultație de specialitate obstetrică-ginecologie
Hemoleucogramă completă
Determinare la gravidă a grupului sanguin ABO
Determinare la gravidă a grupului sanguin Rh
Uree serică
Acid uric seric
Creatinină serică
Glicemie
TGP
TGO
TSH
Examen complet de urină (sumar + sediment)
VDRL sau RPR
Testare HIV la gravidă
Evaluarea gravidei pentru infecţii cu risc pentru sarcină
(hepatită B şi C)
Secreție vaginală
Examen citologic cervico-vaginal Babeş-Papanicolau (până
la S23+6 zile) sau Test de toleranță la glucoză per os +/-
Hemoglobină glicată (S24 – S28+6 zile) sau Biometrie
fetală (S29-S33+6 zile) sau Detecția Streptococului de grup
B (S34 – S37+6 zile)
Ecografie de confirmare, viabilitate și datare a sarcinii
Consultație de specialitate obstetrică-ginecologie
(interpretare integrative a rezultatelor)
Dublu test / triplu test
Ecografie pentru depistarea anomaliilor fetale (S11 - S19+6
zile)
Consultație de specialitate obstetrică-ginecologie
Hemoleucogramă completă
Creatinina serică
Acid uric seric
TGP
TGO
Examen complet de urină (sumar + sediment)
Dozare proteine urinare
Proteine totale serice
Ecografie obstetricală și ginecologică
Consultație de specialitate obstetrică-ginecologie
Hemoleucogramă completă
Sodiu seric
Potasiu seric
Examen complet de urină (sumar + sediment)
Uree serică
Acid uric seric
Creatinină serică
Ecografie obstetricală și ginecologică
Consultație de specialitate obstetrică-ginecologie
Cardiotocografie
Ecografie obstetricală și ginecologică
Consultatie chirurgie generală/obstetrica-ginecologie
Efectuare mamografie
Comunicare rezultat
Consultație chirurgie generală/obstetrica-ginecologie
Efectuare mamografie
Ecografie sân
Comunicare rezultat
Consultații de specialitate: obstetrică-ginecologie
Testare infecție HPV
Recoltare frotiu citovaginal
Comunicare rezultat si consiliere privind conduita in funcție
de rezultate
Consultații de specialitate: obstetrică-ginecologie
Testare infecție HPV
Recoltare frotiu citovaginal
Examen citologic
Comunicare rezultat si consiliere privind conduita in funcție
de rezultate
Consultații de specialitate: obstetrică-ginecologie
Biopsie
Examen histopatologic
ALITATE PENTRU SPECIALITĂȚI CLINICE

riu de specialitate clinic și se decontează

Tarif pe serviciu medical


contractat cu casa de asigurări
de sănătate (lei)

632.41 lei

388.46 lei
552.00 lei

141.23 lei

142.99 lei
142.00 lei

102.00 lei

182.00 lei

171.24 lei

211.24 lei

217.00 lei
PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATOR
CLINICĂ MEDICINĂ FIZICĂ ŞI DE REABILIT

CONSULTAȚII

CONSULTAŢII

Consultaţie medic specialist în specialitatea clinică medicină


fizică şi de reabilitare

Consultaţie medic specialist în specialitatea clinică medicină


fizică şi de reabilitare cu minim 2 proceduri*)

*) Denumire procedură diagnostică/terapeutică/tratamente


efectuate în cadrul consultației:
Determinarea indicelui de presiune gleznă/braţ, respectiv deget/braţ
Podoscopie
Osteodensitometrie segmentară cu ultrasunete
Administrare tratament prin injectarea părţilor moi (intramuscular,
intradermic şi subcutanat)
Mezoterapia - injectare terapeutică paravertebrală şi periarticulară
Administrare tratament prin puncţie intravenoasă
Puncţii şi infiltraţii intraarticulare
Blocaje chimice pentru spasticitate (toxină botulinică)

FRECVENŢĂ/PLAFON CONSULTAŢII
Pentru situaţiile în care unui asigurat nu i se recomandă o serie de
proceduri specifice de medicină fizică şi de reabilitare

În cazul unor perioade de tratament fracţionate la recomandarea


medicului de specialitate medicină fizică și de reabilitare

Pentru grupele de boli cronice G18, G19, G31b, G31c, G31d, G31e
- prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, pentru un bolnav
cu una sau mai multe afecţiuni cronice
PROCEDURI SPECIFICE DE MEDICINĂ FIZICĂ ŞI DE REABILITARE ACORDATE ÎN BAZ
TRATAMENT
ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIAL
REABILITARE

FRECVENŢĂ/PLAFON

TARIF DECONTAT DE CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE


**) Procedurile specifice de medicină fizică şi de reabilitare care
Nr. crt.
se pot acorda în cadrul unei serii de proceduri
1 Kinetoterapie de grup pe afecţiuni
2 Galvanizare
3 Ionizare
4 Curenţi diadinamici
5 Trabert
6 TENS
7 Curenţi interferenţiali
8 Unde scurte
9 Microunde
10 Curenţi de înaltă frecvenţă pulsatilă
11 Ultrasunet
12 Combinaţie de ultrasunet cu curenţi de joasă frecvenţă
13 Magnetoterapie
14 Laserterapie
15 Solux
16 Ultraviolete
17 Curenţi cu impulsuri rectangulare
18 Curenţi cu impulsuri exponenţiale
19 Contracţia izometrică electrică
20 Stimulare electrică funcţională
21 Băi Stanger
22 Băi galvanice
23 Duş subacval
24 Aplicaţii cu parafină
25 Băi sau pensulaţii cu parafină
26 Masaj regional
27 Masaj segmentar
28 Masaj reflex
29 Limfmasaj
30 Aerosoli individuali
31 Pulverizaţie cameră
32 Hidrokinetoterapie individuală generală
33 Hidrokinetoterapie parţială
34 Kinetoterapie individuală
35 Tracţiuni vertebrale şi articulare
36 Manipulări vertebrale
37 Manipulări articulaţii periferice
Kinetoterapie cu aparatură specială cu dispozitive mecanice,
38 electromecanice şi robotizate
39 Băi minerale (sulfuroase, cloruro-sodice, alcaline)
40 Băi de plante
41 Băi de dioxid de carbon şi bule
42 Băi de nămol
43 Mofete naturale
44 Mofete artificiale
45 Împachetare generală cu nămol
46 Împachetare parţială cu nămol
47 Aplicaţie de unde de şoc extracorporale
48 Aplicaţie de oscilaţii profunde
49 Speleoterapia/Salinoterapia

Procedurile de la pct. 1 - 38 si 47 - 49 din tabelul de mai sus , pot fi efectuate numai de cabine
dispun şi de bază de tratament.
Procedurile de la pct. 39 - 46 pot fi efectuate numai în bazele de tratament din staţiunile balne

Servicii de acupunctură
Consultaţia de acupunctură
Cură de servicii de acupunctură - 10 zile
TENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITATEA
EDICINĂ FIZICĂ ŞI DE REABILITARE

Tarif decontat de casa de


Tarif decontat de casa de asigurări de
asigurări de sănătate pentru
sănătate pentru medic specialist
medic primar
(lei)
(lei)

30 36

40 48

X X
X X
X X
X X

X X

X X
X X
X X
X X

3 consultaţii/trimestru pentru aceeaşi


afecţiune

pentru fiecare perioadă de tratament se


decontează o consultaţie iniţială şi o
consultaţie de reevaluare, dar nu mai mult
de două consultaţii iniţiale şi două consultaţii
de reevaluare pe an/asigurat (funcţie de
fracţionarea sau nu a perioadei de
tratament)

o consultaţie şi prescripţia
medicală/prescripţiile medicale aferente,
trimestrial sau lunar, cu condiţia ca aceste
servicii să nu se fi efectuat de către un alt
medic de specialitate pentru aceeaşi
perioadă.
REABILITARE ACORDATE ÎN BAZELE DE TRATAMENT ȘI DECONTATE PE ZI DE
TRATAMENT
PECIALITATE PENTRU SPECIALITATEA CLINICĂ MEDICINĂ FIZICĂ ŞI DE
REABILITARE

- maximum 21 zile/an/asigurat atât la copii cât şi la adulţi (perioadă ce


poate fi fracţionată în maximum două fracţiuni)

- maximum 42 de zile pe an/asigurat pentru copiii 0 - 18 ani cu


diagnostic confirmat de paralizie cerebrală (perioadă ce poate fi
fracţionată în maximum două fracţiuni)

Tariful pe zi de tratament pentru


procedurile specifice de medicină fizică și de
reabilitare acordate în bazele de tratament, 28 lei
care se decontează pentru un asigurat
pentru 4 proceduri/zi

Tariful pe zi de tratament pentru


procedurile specifice de medicină fizică și de
reabilitare acordate în bazele de
tratament**), care se decontează pentru un
asigurat pentru 4 proceduri/zi, dintre care
cel puțin o procedură pe zi să fie dintre
următoarele:
- Kinetoterapie de grup pe afecţiuni,
- Masaj regional,
42 lei
- Masaj segmentar,
- Masaj reflex,
- Limfmasaj,
- Hidrokinetoterapie individuală generală,
- Hidrokinetoterapie parţială,
- Kinetoterapie individuală,
- Kinetoterapie cu aparatură specială cu
dispozitive mecanice, electromecanice şi
robotizate
s , pot fi efectuate numai de cabinetele medicale care

le de tratament din staţiunile balneoclimaterice.

Tarif decontat de casa de asigurări de


sănătate (lei)
13
140
PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ PENTRU MEDICINA DENTARĂ ACORD

Cod Acte terapeutice Tarif (lei)

c1 c2 c3
Consultaţie - include modelul de studiu, după caz, controlul
1.*) oncologic , evidențierea plăcii dentare prin colorare, după caz 133.00
şi igienizarea bucală.
*) Se acordă o singură consultaţie la un interval de 12 luni
pentru un asigurat peste 18 ani şi o consultaţie la 6 luni
pentru copii până la 18 ani.
2. Tratamentul cariei simple 94.00
Obturaţia dintelui după tratamentul afecţiunilor pulpare sau al
2.1. 120.00
gangrenei
Tratamentul de urgență al traumatismelor dento –
2.2 150.00
alveolare/dinte
3. Tratamentul afecţiunilor pulpare cu anestezie 97.00
4. Pansament calmant/drenaj endodontic 39.00
5. Tratamentul gangrenei pulpare 109.00
6. Tratamentul paradontitelor apicale - prin incizie - cu anestezie 109.00
7. Tratamentul afecţiunilor parodonţiului cu anestezie 94.00
7.1. Tratamentul afecțiunilor mucoasei bucale 40.00
8. Extracţia dinţilor temporari cu anestezie 20.00
9. Extracţia dinţilor permanenţi cu anestezie 70.00
10.**) Chiuretaj alveolar şi tratamentul hemoragiei 86.00
**) În situaţia în care se efectuează în aceeaşi şedinţă în care
a fost extras dintele respectiv, nu este decontat de casa de
asigurări de sănătate.
11. Decapuşonarea la copii 47.00
12. Reducerea luxaţiei articulaţiei temporo-mandibulare 62.00
13.***) Proteza acrilică mobilizabilă pe arcadă 850.00
***) Se acordă o dată la 4 ani.
14.****) Reparaţie proteză 78.00
****) Se acordă o dată pe an.
14.1.****) Rebazare proteză 150.00
****) Se acordă o dată pe an.
Element protetic fizionomic (acrilat / compozit)
15. 78.00
16. Element protetic semi-fizionomic (metal + acrilat / compozit) 170.00
17. Reconstituire coroană radiculară 100.00
Decondiţionarea tulburărilor funcţionale prin aparate
18.*****) ortodontice, inclusiv tratamentul angrenajului invers prin 546.00
inel/gutiere + bărbiţă şi capelină
Tratamentul angrenajului invers prin exerciţii cu
19. 20.00
spatula/şedinţă
Aparate şi dispozitive utilizate în tratamentul malformaţiilor
20.*****) 780.00
congenitale
21. Şlefuirea în scop ortodontic/dinte 20.00
22.*****) Reparaţie aparat ortodontic 390.00
*1) Se decontează pentru tinerii de la 18 ani până la vârsta de
26 de ani, dacă sunt elevi, inclusiv absolvenţii de liceu, până
la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni,
ucenici sau studenţi şi dacă nu realizează venituri din muncă
*****) Se acordă numai de medicii de specialitate în
ortodonţie şi ortopedie dento-facială.
23. Menţinătoare de spaţiu mobile 468.00
24.******) Sigilare/dinte 78.00
******) O procedură decontată la 2 ani.
25 Fluorizare (pe o arcadă dentară) 70
*2) se decontează pentru copii cu vârsta cuprinsă între 6 și 14
ani

PACHETUL MINIMAL DE SERVICII MEDICALE PENTRU MEDICINA DENTARĂ ACORD

Cod Acte terapeutice Tarif (lei)

c1 c2 c3
2.2. Tratamentul de urgență al traumatismelor dento –alveolare/din 150.00
4. Pansament calmant/drenaj endodontic 39.00
6. Tratamentul paradontitelor apicale - prin incizie - cu anestezie 109.00
7. Tratamentul afecţiunilor parodonţiului cu anestezie 94.00
10.*) Chiuretaj alveolar şi tratamentul hemoragiei
*) În situaţia în care se efectuează în aceeaşi şedinţă în care
86.00
a fost extras dintele respectiv, nu este decontat de casa de
asigurări de sănătate.
12. Reducerea luxaţiei articulaţiei temporo-mandibulare 62.00
14.**) Reparaţie proteză
78.00
**) Se acordă o dată pe an.
14.1.**) Rebazare proteză
150.00
**) Se acordă o dată pe an.

Reparaţie aparat ortodontic ***) Se acordă numai de


22.***) medicii de specialitate în ortodonţie şi ortopedie dento-facială. 390.00

PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ PENTRU MEDICINA D


ACORDAT DE DENTIŞTI

Cod Acte terapeutice Tarif (lei)

c1 c2 c3
Consultaţie - include modelul de studiu, după caz, controlul
1.*) oncologic , evidențierea plăcii dentare prin colorare, după caz 133.00
şi igienizarea bucală.
*) Se acordă o singură consultaţie la un interval de 12 luni
pentru un asigurat peste 18 ani şi o consultaţie la 6 luni
pentru copii până la 18 ani.
2. Tratamentul cariei simple 94.00
Obturaţia dintelui după tratamentul afecţiunilor pulpare sau al
2.1. 120.00
gangrenei
4. Pansament calmant/drenaj endodontic 39.00
24.******) Sigilare/dinte 78.00
******) O procedură decontată la 2 ani.

PACHETUL MINIMAL DE SERVICII MEDICALE PENTRU MEDICINA D


ACORDAT DE DENTIŞTI

Cod Acte terapeutice Tarif (lei)


4. Pansament calmant/drenaj endodontic 39.00
EDICINA DENTARĂ ACORDAT DE MEDICII DENTIŞTI

Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate (lei)

Beneficiari ai legilor
speciale (persoane
Copii 0 – 18 ani
Peste 18 ani cu varsta peste 18
(100% din tarif)
ani)
(100% din tarif)
c4=c3 c5 c6=c3

100% 60% 100%

100% 100% 100%


100% 60% 100%

100% 100% 100%


100% 60% 100%
100% 100% 100%
100% 60% 100%
100% 100% 100%
100% 100% 100%
100% 60% 100%
100%
100% 60% 100%
100% 100% 100%

100%
100% 100% 100%
60% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 60% 100%


100% 60% 100%
100% 60% 100%

100%

100%
100%
100%
100% 100%*1)

100%
100%

100% *2)

DICINA DENTARĂ ACORDAT DE MEDICII DENTIŞTI

Tarif decontat de
CAS (lei)

100%
100%
100%
100%
100%

100%
100%

100%

100%

AZĂ PENTRU MEDICINA DENTARĂ


DENTIŞTI

Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate (lei)

Beneficiari ai legilor
Copii 0 – 18 ani speciale (persoane
Peste 18 ani
(100%) cu varsta peste 18
ani)
c4=c3 c5=c3*60% c6=c3

100% 60% 100%

100% 100% 100%


100% 60% 100%
100% 100% 100%
100%

ALE PENTRU MEDICINA DENTARĂ


DENTIŞTI

Tarif decontat
de CAS (lei)
100%
PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE D
SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂŢILE PARACLINICE

Lista investigaţiilor paraclinice - analize de laborator

Nr. Crt. Cod Denumirea analizei de laborator

Hematologie
Hemoleucogramă completă - hemoglobină, hematocrit, numărătoare
1. 2.6001 eritrocite, numărătoare leucocite, numărătoare trombocite, formulă
leucocitară, indici eritrocitari*1)
2. 2.6002 Numărătoare reticulocite

3. 2.6003 Examen citologic al frotiului sanguin*3)

4. 2.6040 VSH*1)

5. 2.60501 Determinare la gravidă a grupului sanguin ABO*1)

6. 2.60502 Determinare la gravidă a grupului sanguin Rh*1)

7. 2.6059 Anticorpi specifici anti Rh la gravidă

8. 2.6101 Timp Quick şi INR*1) (International Normalised Ratio)

9. 2.6102 APTT

10. 2.6103 Fibrinogenemie*1)

Biochimie - serică şi urinară

11. 2.1002 Proteine totale serice*1)

12. 2.1003 Electroforeza proteinelor serice*1)

13. 2.10063 Feritină serică *1)

14. 2.1011 Uree serică*1)

15. 2.1012 Acid uric seric*1)

16. 2.1014 Creatinină serică*1), **)

17. 2.1015 Bilirubină totală*1)


18. 2.1016 Bilirubină directă*1)

19. 2.1020 Glicemie*1)

20. 2.10303 Colesterol seric total*1)

21. 2.10304 HDL colesterol*1)

22. 2.10305 LDL colesterol*1)

23. 2.10306 Trigliceride serice*1)

24. 2.10402 TGP*1)

25. 2.10403 TGO*1)

26. 2.10404 Creatinkinaza CK

27. 2.10406 Gama GT *1)

28. 2.10409 Fosfatază alcalină*1)

29. 2.10500 Sodiu seric*1)

30. 2.10501 Potasiu seric*1)

31. 2.10503 Calciu seric total*1)

32. 2.10504 Calciu ionic seric*1)


Magneziemie*1)
33. 2.10505

34. 2.10506 Sideremie*1)

35. 2.10507 Fosfor (fosfat seric) *9)

36. 2.2600 Examen complet de urină (sumar + sediment) *1)

37. 2.2604 Dozare proteine urinare*1)

38. 2.2612 Microalbuminuria (albumină urinară) *8)

39. 2.2622 Dozare glucoză urinară*1)

40. 2.2623 Creatinină urinară *8)

Imunologie

41. 2.2500 TSH*1)

42. 2.2502 FT4*1)

43. 2.2507 Parathormonul seric (PTH)

44. 2.2509 Hormonul foliculinostimulant FSH

45. 2.2510 Hormonul luteinizant (LH)

46. 2.2514 Cortizol

47. 2.2521 Testosteron

48. 2.2522 Estradiol

49. 2.2523 Progesteron

50. 2.2525 Prolactină

51. 2.327091 Anti-HAV IgM*2)

52. 2.327092 Ag HBs*1)

53. 2.327093 Anticorpi Anti HCV *1)

54. 2.32710 Testare HIV la gravidă*1)

55. 2.40000 ASLO*1)


56. 2.40010 VDRL*1) sau RPR*1)

57. 2.40013 Confirmare TPHA*4)

58. 2.40203 Antigen Helicobacter Pylori*1)

59. 2.430011 Complement seric C3

60. 2.430012 Complement seric C4

61. 2.43010 IgG seric

62. 2.43011 IgA seric

63. 2.43012 IgM seric

64. 2.43014 IgE seric

65. 2.40053 Proteina C reactivă*1)

66. 2.43040 Factor reumatoid

67. 2.43044 ATPO

68. 2.43135 PSA*1)

69. 2.43136 free PSA*6)


Microbiologie

Exudat faringian
Examen bacteriologic exudat faringian - Examen microscopic nativ
70. 2.3025
şi colorat, cultură şi identificare bacteriană*1)
Examen fungic exudat faringian - Examen microscopic nativ şi
71. 2.50102
colorat, cultură şi identificare fungică*1)
Examen urină
Urocultură*1) - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi
72. 2.3100
identificare bacteriană
Examene materii fecale
Coprocultură*1) - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi
73. 2.3062
identificare bacteriană
Examen micologic materii fecale - Examen microscopic nativ şi
74. 2.50120_1
colorat, cultură şi identificare fungică *1)
75. 2.5100 Examen coproparazitologic*1)

76. 2.2701 Depistare hemoragii oculte*1)

Examene din secreţii vaginale


Examene din secreţii vaginale - Examen microscopic nativ şi colorat,
77. 2.3074
cultură şi identificare bacteriană *1)
Examene din secreţii vaginale - Examen microscopic nativ şi colorat,
78. 2.50114
cultură şi identificare fungică *1)
Examene din secreţii uretrale
Examene din secreţii uretrale - Examen microscopic nativ şi colorat,
79. 2.3080
cultură şi identificare bacteriană *1)
Examene din secreţii uretrale - Examen microscopic nativ şi colorat,
80. 2.50115
cultură şi identificare fungică *1)
Examene din secreţii otice
Examen bacteriologic din secreţii otice - Examen microscopic nativ
81. 2.3050
şi colorat, cultură şi identificare bacteriană *1)
Examen fungic din secreţii otice - Examen microscopic nativ şi
82. 2.50119
colorat, cultură şi identificare fungică*1)
Examene din secreţii nazale
Examen bacteriologic din secreţii nazale - Examen microscopic
83. 2.3022
nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană*1)
Examen fungic din secreţii nazale - Examen microscopic nativ şi
84. 2.50103
colorat, cultură şi identificare fungică*1)
Examene din secreţii conjunctivale
Examen bacteriologic din secreţii conjunctivale - Examen
85. 2.3040 microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană *1)
Examen fungic din secreţii conjunctivale - Examen microscopic nativ
86. 250110
şi colorat, cultură şi identificare fungică *1)
Examene din colecţie purulentă
Examen bacteriologic din colecţie purulentă - Examen microscopic
87. 25032
nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană
Examen fungic din colecţie purulentă - Examen microscopic nativ şi
88. 2.50120_2
colorat, cultură şi identificare fungică
Testarea sensibilităţii la substanţe antimicrobiene şi antifungice

89. 2.313 Antibiogramă*5)

90. 2.502 Antifungigramă*5)


Examinări histopatologice şi citologice

91. 2.9021_1 Examen histopatologic procedura completă HE (1 - 3 blocuri) *7)

92. 2.9021_2 Examen histopatologic procedura completă HE (4 - 6 blocuri) *7)


Examen histopatologic procedura completă HE şi coloraţii speciale
93. 2.9010_1
(1 - 3 blocuri) *7)
Examen histopatologic procedura completă HE şi coloraţii speciale (
94. 2.9010_2
4 - 6 blocuri) *7)
95. 2.9030 Teste imunohistochimice*)

96. 2.9022 Citodiagnostic spută prin incluzii la parafină (1 - 3 blocuri)

97. 2.9160 Examen citologic cervico-vaginal Babeş-Papanicolau*1)

98. 2.9025 Citodiagnostic lichid de puncţie

NOTA 1:
*) Un set cuprinde 1 - 4 teste şi se decontează maxim 2 seturi; se efectuează la recomandarea medi
specialitate din specialităţile oncologie şi hematologie sau fără recomandarea medicului specialist pe
răspunderea medicului de pe anatomie patologică atunci când apreciază necesar pentru stabilirea
diagnosticului.
**) Laboratoarele înscriu pe buletinele de analiză rata estimată a filtrării glomerulare (eRGF) prin form
CKD-EPI 2009 la fiecare determinare a creatininei serice, pentru asiguraţii care au evidenţiat pe biletul
trimitere pentru investigaţii paraclinice că aceasta este evidenţiat - management de caz pentru boala cr
rinichi. În situaţia în care pe buletinele de analiză ale pacienţilor cu management de caz, nu este înscris
estimată a filtrării glomerulare (eRGF), investigaţia nu se decontează de casa de asigurări de sănătate.
*1) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate de medicii de familie și de medicii cu competență/at
îngrijiri paliative care au încheiat contract cu casele de asigurări de sănătate pentru furnizare de îngrijiri
paliative în ambulatoriul clinic.
*2) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate şi de medicii de familie numai pentru gravide şi cont
cazurilor diagnosticate de medicii de specialitate.
*3) Se decontează numai dacă este efectuat de medicul de laborator sau de specialişti cu studii supe
nemedicale care au specializare în hematologie în cazul în care hemoleucograma completă prezintă m
de parametri, fără recomandarea medicului specialist sau de familie, pe răspunderea medicului de labo
*4) Se decontează numai în cazul în care VDRL sau RPR este pozitiv, fără recomandarea medicului
familie sau a medicului de specialitate din specialităţile clinice, pe răspunderea medicului de laborator.
*5) Se decontează numai în cazul în care cultura este pozitivă, fără recomandarea medicului de fam
de specialitate din specialităţile clinice, pe răspunderea medicului de laborator. Se decontează o
antibiogramă/antifungigramă, după caz, pentru fiecare din culturile pozitive identificate.
*6) Se recomandă pentru bolnavii cu afecţiuni oncologice, de către medicii de specialitate din specia
clinice oncologie şi hematologie şi de către medicii de specialitate urologie pentru diagnosticul diferenţi
cancerului de prostată. Această investigaţie se decontează şi fără recomandarea medicului de specialit
specialităţile clinice, numai pentru valori determinate ale PSA cuprinse între 4 - 10 nanograme/ml sau în
10 micrograme/litru, pe răspunderea medicului de laborator.
*7) Tariful cuprinde bloc inclus la parafină, secţionare, colorare hematoxilin-eozină şi diagnostic
histopatologic.
CALĂ AMBULATORIE DE
LINICE

Tarif decontat de
casa de asigurări de
sănătate (lei)

14,01

5,62

18,62

2,63

7,54

7,88

7,54

14,68

12,3

13,68

7,04

15,2

40.00

5,86

5,86

5,92

5,86
5,86

5,74

5,74

8,19

7,69

7,04

5,86

5,83

10.00

7,99

7,79

10.00

11.00

5,37

7,88
5,37

7,1

13.00

9,34

5,37

22.00

5,37

8,00

20,50

20,83

43,00

23,82

23,82

27,87

30,10

23,82

25,31

25,31

40,98

31,15

64,90

33,29

11,48
5,49

12,29

40,00

10,84

10,84

14,77

14,77

15,10

14,29

10,67

9,34

39,00

23,07

23,61
15,29

15,29

15,29

15,29

15,29

12,46

25,00

15,29

15,29

15,29

15,29

15,29

15,29

15,29

15,29
15,29

15,29

15,29

15,29

12,23

14,55
130

250

160

280

200 lei/set

100

40

80

ă la recomandarea medicilor de
medicului specialist pe
sar pentru stabilirea

erulare (eRGF) prin formula


au evidenţiat pe biletul de
t de caz pentru boala cronică de
nt de caz, nu este înscrisă rata
e asigurări de sănătate.
medicii cu competență/atestat de
ntru furnizare de îngrijiri

ai pentru gravide şi contacţii

specialişti cu studii superioare


ma completă prezintă modificări
derea medicului de laborator.
ecomandarea medicului de
medicului de laborator.
darea medicului de familie sau
Se decontează o
ntificate.
e specialitate din specialităţile
tru diagnosticul diferenţial al
ea medicului de specialitate din
10 nanograme/ml sau între 4 -

ozină şi diagnostic
PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE
SPECIALITĂŢILE PARACLINICE
Lista investigaţiilor paraclinice de radiologie - imagistică medicală şi medicină nucleară

Nr. crt.

1
2
3
4

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

26.
27.
28
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

38.
39.
40.
41.

42.
43.
44
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.

99
100
101

102
103
104
105
106
107
108
NOTA: Filmele radiologice şi substanţele folosite sunt incluse în tarife.
NOTA:
a) Pentru serviciile prevăzute la poziţiile: 2 - 4, 7, 21, 23, 48, 49, 59, 60, 63, 74, 77, 83, 86, 93 tariful s
singur segment anatomic/membru indiferent de numărul de incidenţe recomandate şi efectuate, cu exc
poz. 2, 3, 4, 7, 21 şi 23 pentru care tariful se referă la minim 2 incidenţe. În cazul explorării mai multor s
decontează tariful pentru fiecare dintre acestea;
b) Pentru serviciul prevăzut la poziţia 25 tariful se referă la explorarea unui singur segment; casele d
deconta maximum 3 segmente/CNP/cod unic de asigurare o dată pe an.

c) În cazul investigaţiilor CT şi RMN efectuate pentru copii cu vârsta cuprinsă între 0 - 8 ani care nec
generale şi implicit prezenţa unui medic cu specialitatea ATI, tarifele aferente acestora se vor majora cu
CT şi RMN prevăzute la poziţiile: 48, 49, 59, 60, 63, 74, 77, 83, 86, 93 la care tariful aferent se referă la
segment anatomic/membru, în cazul examinării simultane a două sau mai multe segmente anatomice/m
de sănătate vor deconta majorarea de 20% aplicată numai la tariful pentru un singur segment, indiferen
anatomice se examinează simultan.
PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIAL
SPECIALITĂŢILE PARACLINICE
Lista investigaţiilor paraclinice de radiologie - imagistică medicală şi medicină nucleară

Denumire examinare radiologică/imagistică medicală/medicină nucleară

I. Radiologie - Imagistică medicală


A. Investigaţii convenţionale
1. Investigaţii cu radiaţii ionizante
Examen radiologic cranian standard*1)
Examen radiologic cranian în proiecţie sinusuri anterioare ale feţei*1)
Examen radiologic părţi schelet în 2 planuri*1)
Radiografie de membre*1):
a) Braţ
b) Cot
c) Antebraţ
d) Pumn
e) Mână
f) Şold
g) Coapsă
h) Genunchi
i) Gambă
j) Gleznă
k) Picior
l) Calcaneu
Examen radiologic articulaţii sacro-iliace*1)
Examen radiologic centură scapulară*1)
Examen radiologic coloană vertebrală/segment*1)
Examen radiologic torace ansamblu*1)
Examen radiologic torace osos (sau părţi) în mai multe planuri/Examen radiologic torace şi
organe toracice*1)
Examen radiologic vizualizare generală a abdomenului nativ*1)
Examen radiologic tract digestiv superior (inclusiv unghiul duodenojejunal) cu substanţă de
contrast*1)
Examen radiologic tract digestiv până la regiunea ileo-cecală, cu substanţă de contrast*1)
Examen radiologic colon dublu contrast
Examen radiologic colon la copil, inclusiv dezinvaginare
Examen radiologic tract urinar (urografie minutată) cu substanţă de contrast
Cistografie de reflux cu substanţă de contrast
Pielografie
Examen radiologic retrograd de uretră sau vezică urinară cu substanţă de contrast
Examen radiologic uretră, vezică urinară la copil cu substanţă de contrast
Examen radiologic uter şi oviduct cu substanţă de contrast
Radiografie retroalveolară
Radiografie panoramică
Mamografie în două planuri*1)
- Obligatoriu în baza unui bilet de trimitere investigaţia se efectuează pentru ambii sâni, cu
excepţia situaţiilor în care asigurata are mastectomie unilaterală
- Tariful se referă la examinarea pentru un sân
Sialografia, galactografia sinusuri, fistulografie cu substanţă de contrast
Osteodensitometrie segmentară (DXA) *1)
2. Investigaţii neiradiante
Ecografie generală (abdomen + pelvis) *1)
Ecografie abdomen*1)
Ecografie pelvis*1)
Ecografie transvaginală/transrectală
Ecografie de vase (vene)
Ecografie de vase (artere)
Ecografie ganglionară
Ecografie transfontanelară
Ecografie de organ/articulaţie/părţi moi*2)
Ecografie obstetricală anomalii trimestrul II
Ecografie obstetricală anomalii trimestrul I cu TN
Senologie imagistică *1)
- Obligatoriu în baza unui bilet de trimitere investigaţia se efectuează pentru ambii sâni, cu
excepţia situaţiilor în care asigurata are mastectomie unilaterală
- Tariful se referă la examinarea pentru un sân
Ecocardiografie
Ecocardiografie + Doppler
Ecocardiografie + Doppler color
Ecocardiografie transesofagiană
B. Investigaţii de înaltă performanţă
CT craniu nativ
CT buco-maxilo-facial nativ
CT regiune gât nativ
CT regiune toracică nativ
CT abdomen nativ
CT pelvis nativ
CT coloană vertebrală nativ/segment
CT membre nativ/membru
CT mastoidă
CT sinusuri
CT craniu nativ şi cu substanţă de contrast
CT hipofiză cu substanţă de contrast
CT buco-maxilo-facial nativ şi cu substanţă de contrast
CT regiune gât nativ şi cu substanţă de contrast
CT regiune toracică nativ şi cu substanţă de contrast
CT abdomen nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos
CT pelvis nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos
CT coloană vertebrală nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos/segment
CT membre nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos/ membru
CT ureche internă
Uro CT
Angiografie CT membre
Angiografie CT craniu
Angiografie CT regiune cervicală
Angiografie CT torace
Angiografie CT abdomen
Angiografie CT pelvis
Angiocoronarografie CT
RMN cranio-cerebral nativ
RMN sinusuri
RMN torace nativ
RMN gât nativ
RMN regiuni coloana vertebrală (cervicală, toracică, lombosacrată) nativ
RMN abdominal nativ
RMN pelvin nativ
RMN extremităţi nativ/segment (genunchi, cot, gleznă etc.)
RMN umăr nativ
RMN umăr nativ şi cu substanţă de contrast
RMN torace nativ şi cu substanţă de contrast
RMN regiune cervicală nativ şi cu substanţă de contrast
RMN cranio-cerebral nativ şi cu substanţă de contrast
RMN regiuni coloana vertebrală (cervicală, toracală, lombosacrată) nativ şi cu substanţă de
contrast
RMN abdominal nativ şi cu substanţă de contrast
RMN pelvin nativ şi cu substanţă de contrast
RMN extrem. nativ/seg. (genunchi, cot, gleznă etc.) cu substanţă de contrast
RMN cord nativ
RMN cord nativ şi cu substanţă de contrast
RMN hipofiză cu substanţă de contrast
Uro RMN cu substanţă de contrast
Angiografia RMN trunchiuri supraaortice
Angiografia RMN artere renale sau aorta
Angiografie RMN/segment (craniu, abdomen, pelvis, membre etc.)
Angiografia carotidiană cu substanţă de contrast
RMN abdominal cu substanţă de contrast şi colangio RMN
Colangio RMN
RMN sâni nativ
RMN sâni nativ și cu substanță de contrast
II. Medicină nucleară
Scintigrafia renală
Scintigrafia cerebrală (scintigrafie SPECT perfuzie cerebrală -30/90 min de la inj.)
Studiu radioizotopic de perfuzie miocardică la efort (scintigrafie SPECT perfuzie miocardică
efort)
Studiu radioizotopic de perfuzie miocardică în repaus (scintigrafie SPECT perfuzie
miocardică repaus)
Studiu radioizotopic de perfuzie pulmonară/scintigrafie perfuzie pulmonară
Scintigrafia osoasă localizată
Scintigrafia osoasă completă
Scintigrafia hepatobiliară
Scintigrafia tiroidiană
Scintigrafia paratiroidiană
NOTA: Filmele radiologice şi substanţele folosite sunt incluse în tarife.
NOTA:
a) Pentru serviciile prevăzute la poziţiile: 2 - 4, 7, 21, 23, 48, 49, 59, 60, 63, 74, 77, 83, 86, 93 tariful se referă
singur segment anatomic/membru indiferent de numărul de incidenţe recomandate şi efectuate, cu excepţia serv
poz. 2, 3, 4, 7, 21 şi 23 pentru care tariful se referă la minim 2 incidenţe. În cazul explorării mai multor segmente/
decontează tariful pentru fiecare dintre acestea;
b) Pentru serviciul prevăzut la poziţia 25 tariful se referă la explorarea unui singur segment; casele de asigură
deconta maximum 3 segmente/CNP/cod unic de asigurare o dată pe an.

c) În cazul investigaţiilor CT şi RMN efectuate pentru copii cu vârsta cuprinsă între 0 - 8 ani care necesită efec
generale şi implicit prezenţa unui medic cu specialitatea ATI, tarifele aferente acestora se vor majora cu 20%. Pe
CT şi RMN prevăzute la poziţiile: 48, 49, 59, 60, 63, 74, 77, 83, 86, 93 la care tariful aferent se referă la explorare
segment anatomic/membru, în cazul examinării simultane a două sau mai multe segmente anatomice/membre, c
de sănătate vor deconta majorarea de 20% aplicată numai la tariful pentru un singur segment, indiferent de câte
anatomice se examinează simultan.
ORIE DE SPECIALITATE PENTRU

Tarif decontat de casa de


asigurări de sănătate (lei)

18
30
35

35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
23
35
32
32
32
56
82
100
70
220
250
250
250
250
280
15
30
35
200
25

60
40
30
50
30
30
30
40
25
350
80
40

40
50
55
170

120
150
130
175
175
175
60
60
150
150
375
375
400
375
450
400
400
400
180
375
400
400
400
400
400
400
400
700
450
450
450
450
450
450
450
450
450
700
700
700
700
700
700
700
700
450
700
700
850
400
400
600
400
800
300
450
700

450
450
450

450
450
450
450
450
450
450
93 tariful se referă la explorarea unui
te, cu excepţia serviciilor prevăzute la
ai multor segmente/membre, se

; casele de asigurări de sănătate vor

care necesită efectuarea anesteziei


majora cu 20%. Pentru investigaţiile
e referă la explorarea unui singur
natomice/membre, casele de asigurări
t, indiferent de câte segmente
PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ RECUPERARE MEDICALĂ ȘI RECUPERARE, MEDICINĂ FIZICĂ ȘI BALNEOLOGIE
SANATORII, INCLUSIV SANATORII BALNEARE ŞI PREVENTORII

Tarif pe zi de spitalizare
Tarif maximal pe zi de negociat şi contractat cu
Denumire serviciu medical
spitalizare (lei) casa de asigurări de
sănătate (lei)

c1 c2 c3
1. Sanatorii balneare/secţii sanatoriale balneare din spitale 129
2. Sanatorii/secţii sanatoriale din spitale altele decât cele balneare 121
3. Preventorii 68

În sanatoriile balneare - durata maximă pentru care pot beneficia asiguraţii de servicii medicale de recuperare, medicină fizică şi balneologie
de
14 - 21 de zile* / an / asigurat - într-un singur episod care cuprinde minim 4 proceduri / zi, pentru minim 5 zile/săptămână
*) Serviciile medicale acordate peste durata de spitalizare de 21 de zile se suportă în întregime de către asiguraţi. Serviciile medicale se aco
pentru durate mai mici de 14 zile.
CUPERARE MEDICALĂ ȘI RECUPERARE, MEDICINĂ FIZICĂ ȘI BALNEOLOGIE ÎN
LUSIV SANATORII BALNEARE ŞI PREVENTORII

Contribuţia personală
a asiguraţilor (lei)

c4=c3*35%

beneficia asiguraţii de servicii medicale de recuperare, medicină fizică şi balneologie este


de

re de 21 de zile se suportă în întregime de către asiguraţi. Serviciile medicale se acordă şi


PACHETUL MINIMAL DE SERVICII MEDICALE PENTRU ASISTENŢA MEDICALĂ SPITALICEASCĂ

1.1. Criteriile pe baza cărora se efectuează internarea pacienţilor în regim de spitalizare continuă sunt:
a) urgenţă medico-chirurgicală în care este pusă în pericol viaţa pacientului sau care are acest potenţial până la rezolvarea situaţiei de urgenţă;
b) boli cu potenţial endemoepidemic până la rezolvarea completă a cazului;
c) naşterea.
1.2. Criteriile pe baza cărora se efectuează internarea pacienţilor în regim de spitalizare de zi sunt:
a) urgenţă medico-chirurgicală;
Tarif negociat şi
Tarif maximal pe contractat cu CAS
a1) serviciu medical (lei) (lei)
Urgenţă
Urgenţă medico-chirurgicală
medico-chirurgicală în
în camerele
structurile de
de gardă
urgenţă din cadrul spitalelor pentru 57 lei/pacient
care finanţarea
nu se face din bugetul Ministerului Sănătăţii 171 lei/pacient
Tarif negociat şi
Tarif maximal pe caz contractat cu CAS
a2) rezolvat medical (lei) (lei)
O02.1 Avort fals 97.77 lei
O03.4 Avort spontan incomplet, fără complicaţii 98.84 lei
S61.0 Plagă deschisă a degetului (degetelor) fără vătămarea unghiei 246.68 lei
S61.88 Plagă deschisă a altor părţi ale pumnului şi mâinii 245.74 lei

b) epidemiologic pentru bolnavii care necesită tratament în afecţiuni care nu necesită izolare:
Tarif negociat şi
Tarif maximal pe contractat cu CAS
serviciu medical (lei) (lei)
Tratamentul şi profilaxia rabiei cu antitetanic 171 lei/administrare
Tratamentul şi profilaxia rabiei fără antitetanic 111 lei/administrare
Monitorizarea sifilisului genital primar şi sifilisului secundar al pielii şi mucoa130 lei/asigurat/ trimest
1.3. Pentru criteriul urgenţă medico-chirurgicală, spitalul acordă serviciile medicale având obligaţia să evalueze situaţia medicală a pacientului
şi să îl externeze dacă serviciile medicale de urgenţă nu se mai justifică. La solicitarea pacientului se poate continua internarea în regim de
spitalizare continuă cu suportarea cheltuielilor aferente serviciilor medicale spitaliceşti de către pacient pentru perioada în care serviciile acordate
nu mai reprezintă urgenţă.
PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ PENTRU ASISTENŢA MEDICALĂ SPITALICEASCĂ

1.1. Criteriile pe baza cărora se efectuează internarea pacienţilor în regim de spitalizare continuă sunt:
a) naştere;
b) urgenţe medico-chirurgicale şi situaţiile în care este pusă în pericol viaţa pacientului sau care au acest potenţial, ce necesită supraveghere
medicală continuă;
c) boli cu potenţial endemoepidemic care necesită izolare şi tratament;

d) bolnavi aflaţi sub incidenţa art. 109, 110, 124 şi 125 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, şi în
cazurile dispuse prin ordonanţă a procurorului pe timpul judecării sau urmăririi penale, care necesită izolare ori internare obligatorie, şi tratamentul
persoanelor private de libertate pentru care instanţa de judecată a dispus executarea pedepsei într-un penitenciar-spital, precum şi tratamentul
pacienţilor din penitenciare ale căror afecţiuni necesită monitorizare şi reevaluare în cadrul penitenciarelor-spital; bolnavii care necesită asistenţă
medicală spitalicească de lungă durată - ani;
e) afecţiuni pentru care diagnosticul şi/sau tratamentul nu pot fi monitorizate în ambulatoriu sau spitalizare de zi.

1.2. Criteriile
a) urgenţe pe baza cărora seceefectuează
medico-chirurgicale internarea pacienţilor
necesită supraveghere în regim
medicală până la 12de
orespitalizare
în condiţiiledestabilite
zi sunt:în norme, doar în unităţile sanitare cu
paturi
care acordă şi asistenţa medicală spitalicească în regim de spitalizare continuă;
b) diagnosticul nu poate fi stabilit şi tratamentul nu poate fi efectuat şi/sau monitorizat în ambulatoriu.
uaţiei de urgenţă;
ală a pacientului
n regim de
erviciile acordate
ă supraveghere

rile ulterioare, şi în
orie, şi tratamentul
m şi tratamentul
ecesită asistenţă

ăţile sanitare cu
PACHETUL DE BAZĂ DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ SPITALICEASCĂ*)
Fiecare unitate sanitară afişează numai afecţiunile (diagnosticele) contractate cu casa de asigurări de sănătate

Lista afecţiunilor (diagnosticelor) medicale caz rezolvat medical în spitalizare de zi

Nr. crt. Cod diagnostic Denumire afecţiune (diagnostic)

1. A04.9 Infecţia intestinală bacteriană, nespecificată


2. A08.4 Infecţia intestinală virală, nespecificată
3. A09 Diareea şi gastro-enterita probabil infecţioase
4. A49.9 Infecţia bacteriană, nespecificată
5. Tumora lipomatoasă benignă a pielii şi a ţesutului subcutanat al
D17.1 trunchiului
6. D50.0 Anemia prin carenţă de fier secundară unei pierderi de sânge (cronică)
7. D50.8 Alte anemii prin carenţă de fier
8. D50.9 Anemia prin carenţă de fier, nespecificată
9. E04.2 Guşa multinodulară netoxică
10 E06.3 Tiroidita autoimună
.11
E10.65 Diabet mellitus (zaharat) tip 1 cu control slab
.12
E10.71 Diabet mellitus tip 1 cu complicatii microvasculare multiple
.13
E11.65 Diabet mellitus (zaharat) tip 2 cu control slab
.14
E11.71 Diabet mellitus tip 2 cu complicatii microvasculare multiple
.15
E11.9 Diabet mellitus (zaharat) tip 2 fără complicaţii
.16
E13.65 Alte forme specificate de diabet mellitus cu control slab
.17
E44.0 Malnutriţia proteino-energetică moderată
.18
E44.1 Malnutriţia proteino-energetică uşoară
.19
E66.0 Obezitate datorită unui exces caloric
.20
E78.2 Hiperlipidemie mixta
.21
E89.0 Hipotiroidism postprocedural
.22
F41.2 Tulburare anxioasă şi depresivă mixtă
.23
F50.9 Tulburare de apetit, nespecificată
.24
G45.0 Sindrom vertebro-bazilar
.25
I20.8 Alte forme de angină pectorală (* fără coronarografie)
.26
I25.11 Cardiopatia aterosclerotică a arterei coronariene native
.27
I25.9 Cardiopatie ischemică cronică, nespecificată, fără coronarografie
.28
I34.0 Insuficienţa mitrală (valva) (* fără indicaţie de intervenţie chirurgicală)
.29
I35.0 Stenoza (valva) aortică (* fără indicaţie de intervenţie chirurgicală)
.
30 Insuficienţă (valva) aortică (* fără coronarografie; fără indicaţie de
I35.1
. intervenţie chirurgicală)
31 I67.2 Ateroscleroza cerebrală
.32
I67.8 Alte boli cerebrovasculare, specificate
.
33 Vene varicoase ale extremităţilor inferioare fără ulceraţie sau
I83.9
. inflamaţie
34 J00 Rino-faringita acută [guturaiul comun] (* pentru copii 0 - 5 ani)
.35
J02.9 Faringita acută, nespecificată (* pentru copii 0 - 5 ani)
.36
J03.9 Amigdalita acută, nespecificată
.37 Alte infecţii acute ale căilor respiratorii superioare cu localizări multiple
J06.8
.
38 J06.9 Infecţii acute ale căilor respiratorii superioare, nespecificate
.39
J12.9 Pneumonia virală, nespecificată
.40
J15.8 Alte pneumonii bacteriene
.41
J18.1 Pneumonia lobară, nespecificată
.42
J18.8 Alte pneumonii, cu micro-organisme nespecificate
.43
J18.9 Pneumonie, nespecificată
.44
J20.9 Bronşita acută, nespecificată
.
45 Boala pulmonară obstructivă cronică cu infecţie acută a căilor
J44.0
. respiratorii inferioare
46 Boala pulmonară obstructivă cronică cu exacerbare acută,
J44.1
. nespecificată
47 J44.9 Boala pulmonară obstructivă cronică, nespecificată
.48
J45.0 Astmul cu predominenţă alergică
.49
J47 Bronşiectazia
.50
J84.8 Alte boli pulmonare interstiţiale specificate
.
51 J84.9 Boala pulmonară interstiţială, nespecificată
.52
K21.0 Boala refluxului gastro-esofagian cu esofagită
.53
K21.9 Boala refluxului gastro-esofagian fără esofagită
.
54 Ulcerul duodenal, acut fără hemoragie sau perforaţie, diagnosticat
K26.3
. anterior
55 K29.1 Alte gastrite acute
.56
K29.5 Gastrita cronică, nespecificată
.57
K29.9 Gastro-duodenita, nespecificată
.58
K30 Dispepsia
.59
K52.9 Gastroenterita şi colita neinfecţioase, nespecificate
.60
K58.0 Sindromul intestinului iritabil cu diaree
.61
K58.9 Sindromul intestinului iritabil fără diaree
.62
K70.1 Hepatita alcoolică
.63
K73.2 Hepatita activă cronică, neclasificată altundeva
.64
K75.2 Hepatita reactivă nespecifică
.65
K76.0 Degenerescenţa grăsoasă a ficatului, neclasificată altundeva
.66
K81.1 Colecistita cronică
.67
K81.8 Alte colecistite
.68
K82.8 Alte boli specificate ale vezicii biliare
.69
K86.9 Boala pancreasului nespecificată
.70
K91.1 Sindroame după chirurgia gastrică
.71
L40.0 Psoriazis vulgaris
.72
L50.0 Urticaria alergică (fără Edem Quinke)
.73
L60.0 Unghia încarnată
.74
M16.9 Coxartroza, nespecificată
.75
M17.9 Gonartroza, nespecificată
.
76 Altă deplasare a unui alt disc intervertebral specificat, fără indicaţie
M51.2
. operatorie
77 M54.4 Lumbago cu sciatică-
.78
M54.5 Dorsalgie joasă-
.79
N30.0 Cistita acută
.80
N39.0 Infecţia tractului urinar, cu localizare nespecificată
.81
N47 Hipertrofia prepuţului, fimoza, parafimoza
.82
N73.9 Boala inflamatorie pelviană feminină, nespecificată
.83
N92.0 Menstruaţie excesivă şi frecventă cu ciclu menstrual regulat
.84
N92.1 Menstruaţie excesivă şi frecventă cu ciclu menstrual neregulat
.85
N92.4 Sângerări excesive în perioada de premenopauză
.86
N93.8 Alte sângerări anormale specificate ale uterului şi vaginului
.87
N95.0 Sângerări postmenopauză
.88
O02.1 Avort fals
.89
O03.4 Avort spontan incomplet, fără complicaţii
.90
O12.0 Edem gestaţional
.91
O21.0 Hiperemeza gravidică uşoară
.92
O23.1 Infecţiile vezicii urinare în sarcină
.
93 Îngrijiri acordate mamei pentru cicatrice uterină datorită unei
O34.2
. intervenţii chirurgicale anterioare
94 R10.4 Altă durere abdominală şi nespecificată
.95
R59.0 Ganglioni limfatici măriţi localizaţi
.96
S61.0 Plagă deschisă a degetului (degetelor) fără vătămarea unghiei
.
97 S61.88 Plagă deschisă a altor părţi ale pumnului şi mâinii
.98
Z46.6 Amplasarea şi ajustarea unei proteze urinare
.99
Z50.9 Îngrijiri implicând o procedură de reabilitare, nespecificată
.10
0.
10 Z51.88 Alte îngrijiri medicale specificate
1.
10 I25.5 Cardiomiopatie ischemică
2.
10 I70.21 Ateroscleroza arterelor extremităţilor cu claudicaţie intermitentă
3.
10 I80.3 Flebita şi tromboflebita extremităţilor inferioare, nespecificată
4.
10 R60.0 Edem localizat
5.
10 I83.0 Vene varicoase cu ulceraţie ale extremităţilor inferioare
6.
10 I87.2 Insuficienţa venoasă (cronică) (periferică)
7. A69.2 Boala Lyme (* diagnostic şi tratament)
MEDICALĂ SPITALICEASCĂ*)
asigurări de sănătate

Tarif maximal pe Tarif pe caz rezolvat medical


negociat şi contractat cu
caz rezolvat casa de asigurări de
medical (lei) sănătate (lei)

304.46
241.74
255.4
304.46
225.87
335.03
532.02
340.34
340.34
316.99
303.12
378.9
341.86
427.32
305.81
427.32
362.46
362.46
305.19
381.48
328.89
297.53
297.53
227.98
273.62
322.4
302.74
379.67
400.68
381.12
322.4
322.4
383.92
167.15
163.63
165.12
171.71
163.56
372.77
398.65
402.62
375.98
417.73
168.46
375.74

370.6
360.39
177.3
355.11
380.09
381.74
307.15
230.01
200.82
311.6
313.43
216.25
180.12
241.02
322.47
309.88
271.45
405.55
474.96
397.1
339.14
290.9
263.17
250
285.59
316.09
204.48
297.32
196.79
202.45
313.33
347.28
378.19
221.39
213.11
229.22
138.35
332.24
233.25
323.27
389.85
311.36
97.77
98.84
198.65
125.86
127.48
464.82
134.41
512.98
246.68
245.74
127.48
331.17
331.17
273.62
273.62
383.92
198.65
383.92
383.92
626.03
PACHETUL DE BAZĂ DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENŢ

Fiecare unitate sanitară afişează numai cazurile rezolvate cu procedură chirurg

Lista cazurilor rezolvate cu procedură chirurgicală - în spitalizare de zi

Denumire caz rezolvat cu procedură Cod


Nr. Crt.
chirurgicală Procedură

1 Miringotomia cu inserţia de tub D01003


2 Miringotomia cu inserţia de tub D01004
3 Amigdalectomie E04301
4 Amigdalectomie E04302
Rinoplastie posttraumatică(reducerea şi
5 imobilizarea fracturilor piramideinazale după un P07001
traumatism recent)
Rinoplastie posttraumatică(reducerea şi
6 imobilizarea fracturilor piramideinazale după un P07002
traumatism recent)
Rinoplastie posttraumatică (reducerea şi
7 imobilizarea fracturilor piramidei nazale după un P07003
traumatism recent)
Rinoplastie posttraumatică (reducerea şi
8 imobilizarea fracturilor piramidei nazale după un P07004
traumatism recent)
Rinoplastie posttraumatică (reducerea şi
9 mobilizarea fracturilor piramidei nazale după un P07005
traumatism recent)
Rinoplastie posttraumatică (reducerea şi
10 imobilizarea fracturilor piramidei nazale după un P07006
traumatism recent)
Rinoplastie posttraumatică (reducerea şi
11 imobilizarea fracturilor piramidei nazale după un P07007
traumatism recent)
Rinoplastie posttraumatică (reducerea şi
12 imobilizarea fracturilor piramidei nazale după un P07008
traumatism recent)
Rinoplastie posttraumatică (reducerea şi
13 imobilizarea fracturilor piramidei nazale după un P07009
traumatism recent)
14 Bronhomediastino - scopie G02401
15 Bronhomediastino - scopie G02403
16 Biopsia pleurei G03103
Biopsie ganglioni laterocervicali şi
17 I00601
supraclaviculari
Puncţie biopsie transparietală cu ac pentru
18 G03102
formaţiuni tumorale pulmonare
19 Implantare cateter pleural G04103
20 Adenoidectomie E04303
21 Extracţia de corpi străini prin bronhoscopie G02502

22 Strabismul adultului C05702


23 Pterigion cu plastie C01302
Refacerea staticii palpebrare (entropion,
24 C08003
ectropion, lagoftalmie) ptoză palpebrală
Refacerea staticii palpebrare (entropion,
25 C08004
ectropion, lagoftalmie) ptoză palpebrală
Refacerea staticii palpebrare (entropion,
26 C08005
ectropion, lagoftalmie) ptoză palpebrală
Refacerea staticii palpebrare (entropion,
27 C08006
ectropion, lagoftalmie) ptoză palpebrală
28 Extracţia dentară chirurgicală F00801
29 Extracţia dentară chirurgicală F00802
30 Extracţia dentară chirurgicală F00901

31 Extracţia dentară chirurgicală F00902

32 Extracţia dentară chirurgicală F00903

33 Extracţia dentară chirurgicală F00904

Excizie polip cervical, dilataţia şi chiuretajul


34 M02601
uterului
Excizie polip cervical, dilataţia şi chiuretajul
35 M02602
uterului
Excizie polip cervical, dilataţia şi chiuretajul
36 M02801
uterului
Excizie polip cervical, dilataţia şi chiuretajul
37 M02802
uterului
Excizie polip cervical, dilataţia şi chiuretajul
38 M03702
uterului
39 Reparaţia cisto şi rectocelului M04402
40 Reparaţia cisto şi rectocelului M04403
41 Artroscopia genunchiului O13205
42 Operaţia artroscopică a meniscului O13404

43 Îndepărtarea materialului de osteosinteză O18104

44 Îndepărtarea materialului de osteosinteză O18106


45 Reparaţia diformităţii piciorului O20404
46 Eliberarea tunelului carpian A07402
47 Eliberarea tunelului carpian A07403
48 Excizia chistului Baker O13601
49 Rezolvarea contracturii Dupuytren O07302

50 Rezolvarea contracturii Dupuytren O08001

51 Repararea ligamentului încrucişat O15303

52 Repararea ligamentului încrucişat O15304


53 Excizia locală a leziunilor sânului Q00501
54 Colecistectomia laparoscopică J10102

55 Colecistectomia laparoscopică J10104

56 Colecistectomia laparoscopică J10105

57 Hemoroidectomia J08504
58 Cura chirurgicală a herniei inghinale J12603

59 Cura chirurgicală a herniei inghinale J12604


Endoscopie digestivă inferioară cu polipectomie
60 J06102
şi biopsie
Endoscopie digestivă inferioară cu polipectomie
61 J06104
şi biopsie
62 Endoscopie digestivă superioară J00101
63 Endoscopie digestivă superioară cu biopsie J01202
64 Endoscopie digestivă superioară J13901
65 Endoscopie digestivă superioară J13903
66 Endoscopie digestivă superioară cu biopsie J14201
67 Endoscopie digestivă superioară cu biopsie J14202
68 Endoscopie digestivă inferioară J05501
69 Endoscopie digestivă inferioară J05502
70 Endoscopie digestivă inferioară cu biopsie J06101

71 Endoscopie digestivă inferioară cu biopsie J06103


72 Terapia chirurgicală a fimozei L03702
73 Terapia chirurgicală a fimozei L04101
74 Chirurgia varicelor H12002

75 Chirurgia varicelor H12501


76 Chirurgia varicelor H12502

77 Chirurgia varicelor H12503

78 Chirurgia varicelor H12601

79 Chirurgia varicelor H12602


Debridarea nonexcizională a tegumentului şi
80 P02103
ţesutului subcutanat
81 Debridarea excizională a părţilor moi O19301
Debridarea excizională a tegumentului şi
82 P02201
ţesutului subcutanat
Dilatarea şi chiuretajul după avort sau pentru
83 M02801
întrerupere de sarcină
Aplicarea dispozitivului de fixare externă
84 O17801
neclasificată altundeva
85 Biopsia tegumentului şi ţesutului subcutanat P01701
Incizia şi drenajul tegumentelor şi ale ţesutului
86 P00701
subcutanat
Incizia şi drenajul tegumentelor şi ale ţesutului
87 P00702
subcutanat
Incizia şi drenajul tegumentelor şi ale ţesutului
88 P00703
subcutanat
89 Examinare fibroscopică a faringelui E04701
Excizia leziunilor tegumentare şi ţesutului
90 P01901
subcutanat
91 Chiuretaj cu biopsia de endometru M02501
92 Chiuretaj cu biopsia de col uterin M03701
Îndepărtarea corpilor străini din tegument şi
93 P00601
ţesutul subcutanat cu incizie
Electroterapia leziunilor tegumentare, leziuni
94 P01309
multiple/leziune unică
Repararea plăgilor tegumentare şi ale ţesutului
95 P02902
subcutanat,implicând ţesuturile mai profunde

96 Extragerea endoscopică a stentului ureteral K02803


97 Rezecţia parţială a unghiei încarnate P02504
98 Îndepărtarea dispozitivului de fixare externă O18108
99 Coronarografie H06801

Realizarea fistulei arteriovenoase la persoanele


100 H15902
dializate

Realizarea fistulei arteriovenoase la persoanele


101 H15903
dializate
102 Biopsia leziunii peniene L03701
103 Terapia chirurgicală a varicocelului L02801
104 Orhidectomia unilaterală (excizia testicolului) L02501
105 Orhidectomia bilaterală (excizia testicolelor) L02502
106 Excizia spermatocelului, unilateral L02303
107 Excizia spermatocelului, bilateral L02304
108 Terapia chirurgicală a hidrocelului L02301
Biopsia transrectală (cu ac de biopsie) a prostatei
109 L00404

110 Rezecţia endoscopică a leziunii prostatice L00302


111 Rezecţia endoscopică transuretrală a prostatei L00601
Uretrotomia optică internă pentru stricturi uretrale
112 K07505
113 Distrugerea endoscopică a verucilor uretrale K07602
Hidrodilatarea vezicii urinare sub control
114 K06801
endoscopic
115 Rezecţia endoscopică vezicală K06001
116 Extragerea endoscopică a litiazei vezicale K05604
Cistostomia percutanată cu inserţia percutanată
117 K05303
a cateterului suprapubic
118 Cistoscopia K04901
119 Rezecţia endoscopică a ureterocelului K03801
120 Excizia tumorii corneoconjunctivale C01201
121 Excizia tumorii corneoconjunctivale C01202
122 Excizia tumorii corneoconjunctivale C02201
123 Repoziţionarea cristalinului subluxat C04401
124 Dacriocistorinostomia C08802

125 Dacriocistorinostomia C09001

126 Septoplastia E01003

127 Chirurgia funcţională endoscopică naso sinusală E01601

128 Chirurgia funcţională endoscopică naso sinusală E01602

129 Chirurgia funcţională endoscopică naso sinusală E01603


Chirurgia funcţională endoscopică naso sinusală
130 E01604
131 Chirurgia funcţională endoscopică naso sinusală E00801
132 Chirurgia funcţională endoscopică naso sinusală E01805
133 Parotidectomia E02805
134 Chirurgia ronhopatiei cronice E03601
135 Timpanoplastia tip I D01401
136 Timpanoplastia tip I D01402
Cura chirurgicală a tumorilor benigne ale
137 G00402
laringelui
138 Terapia chirurgicală a apendicitei cronice J07002
139 Terapia chirurgicală a fisurii perianale J08101

140 Terapia chirurgicală a fisurii perianale J08102


Terapia chirurgicală a tumorilor de perete
141 J12401
abdominal sau ombilic
142 Terapia chirurgicală a granulomului ombilical J12507
143 Hernia ombilicală J12801

144 Hernia epigastrică J12802

145 Eventraţie postoperatorie J12903


SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ SPITALICEASCĂ

ile rezolvate cu procedură chirurgicală contractate cu casa de asigurări de sănătate

n spitalizare de zi

Tarif maximal
Tarif pe caz rezolvat cu
pe caz
procedură chirurgicală
rezolvat cu
Denumire procedură chirurgicală negociat şi contractat
procedură
cu casa de asigurări de
chirurgicală
sănătate (lei)
(lei)

Miringotomia cu inserţie de tub,


283.18
unilateral
Miringotomia cu inserţie de tub, bilateral 283.18
Tonsilectomia fără adenoidectomie 589.67
Tonsilectomia cu adenoidectomie 589.67

Rinoplastie implicând corecţia cartilajului 742.92

Rinoplastia implicând corectarea


742.92
conturului osos

Rinoplastie totală 742.92

Rinoplastie folosind grefa cartilaginoasă


742.92
septală sau nazală

Rinoplastie folosind grefă de os nazal 742.92

Rinoplastie cu grefă de os nazal şi


742.92
cartilaj septal/nazal

Rinoplastie folosind grefa de cartilaj de


742.92
la zona donatoare de la distanţă

Rinoplastia folosind grefa osoasă din


742.92
zona donatoare de la distanţă
Rinoplastia folosind os şi cartilaj ca
grefă de la zona donatoare de la 742.92
distanţă
Bronhoscopia 629.69
Fibrobronhoscopia 629.69
Biopsia pleurei 538.48
Biopsie de ganglion limfatic 416.26
Biopsia percutanată (cu ac) a
696.26
plămânului
Inserția catetetrului intercostal pentru
653.15
drenaj
Adenoidectomia fără tonsilectomie 589.67
Bronhoscopia cu extracţia unui corp
526.19
străin
Proceduri pentru strabism implicând 1
246.93
sau 2 muşchi, un ochi
Excizia pterigionului 246.93
Corecţia ectropionului sau entropionului
prin strângerea sau scurtarea 246.93
retractorilor inferiori
corecţia ectropionului sau entropionului
246.93
prin alte corecţii ale retractorilor inferiori
corecţia ectropion-ului sau entropion-ului
246.93
prin tehnici de sutură
corecţia ectropion-ului sau entropion-ului
246.93
cu rezecţie largă
Extracţie dentară sau a unor părţi de
283.18
dinte
Extracţie dentară cu separare 283.18
Îndepărtare chirurgicală a unui dinte
283.18
erupt
Îndepărtare chirurgicală a 2 sau mai
283.18
mulţi dinţi erupţi
Îndepărtarea chirurgicală a unui dinte
inclus sau parţial erupt, fără îndepărtare 283.18
de os sau separare
Îndepărtarea chirurgicală a unui dinte
inclus sau parţial erupt, cu îndepărtare 283.18
de os sau separare
Dilatarea şi chiuretajul uterin [D&C] 390.76

Chiuretajul uterin fără dilatare 390.76


Dilatarea şi curetajul[D&C] după avort
219.55
sau pentru întrerupere de sarcină
Curetajul aspirativ al cavităţii uterine 219.55

Polipectomia la nivelul colului uterin 390.76


Corecţia chirurgicală a rectocelului 480.31
Corecţia chirurgicală a cistocelului şi
480.31
rectocelului
Artroscopia genunchiului 439.53
Meniscectomie artroscopică a
371.57
genunchiului
Îndepărtarea de brosă, şurub sau fir
492.38
metalic, neclasificată în altă parte
Îndepărtarea de placă, tijă sau cui,
492.38
neclasificată în altă parte
Corecţia diformităţii osoase 1,421.61
Decompresia endoscopică a tunelului
674.75
carpian
Decompresia tunelului carpian 674.75
Excizia chistului Baker 682.96
Fasciotomia subcutanată pentru maladia
674.75
Dupuytren
Fasciectomia palmară pentru
674.75
contractura Dupuytren
Reconstrucţia artroscopică a
ligamentului încrucişat al genunchiului 855.88
cu repararea meniscului
Reconstrucţia ligamentului încrucişat al
855.88
genunchiului cu repararea meniscului
Excizia leziunilor sânului 413.52
Colecistectomia laparoscopică 1,050.94
Colecistectomia laparoscopică cu
extragerea calculului de pe canalul biliar 1,050.94
comun prin ductul cistic
Colecistectomia laparoscopică cu
extragerea calculului de pe canalul biliar
1,050.94
comun prin coledocotomia
laparoscopică
Hemoroidectomia 631.35
Cura chirurgicală a herniei inghinale
589.67
unilaterale
Cura chirurgicală a herniei inghinale
589.67
bilaterale
Colonoscopia flexibilă până la flexura
480.31
hepatică, cu polipectomie
Colonoscopia flexibilă până la cec, cu
480.31
polipectomie
Esofagoscopia flexibilă 371.57
Esofagoscopia cu biopsie 480.31
Panendoscopia până la duoden 371.57
Panendoscopia până la ileum 371.57
Panendoscopia până la duoden cu
480.31
biopsie
Endoscopia ileală cu biopsie 480.31
Colonoscopia flexibilă până la flexura
371.57
hepatică
Colonoscopia flexibilă până la cec 371.57
Colonoscopia flexibilă până la flexura
480.31
hepatică, cu biopsie
Colonoscopia flexibilă până la cec, cu
480.31
biopsie
Circumcizia la bărbat 193.54
Reducerea parafimozei 193.54
Injectări multiple cu substanţe
808.68
sclerozante la nivelul venelor varicoase
Întreruperea joncţiunii safenofemurală
808.68
varicoasă
Întreruperea joncţiunii safenopoplitee
808.68
varicoasă
Întreruperea joncţiunilor safeno-femurală
808.68
şi safeno-poplitee varicoase
Întreruperea a mai multor vene tributare
808.68
unei vene varicoase
Întreruperea subfascială a uneia sau
808.68
mai multor vene perforante varicoase
Debridarea nonexcizională a arsurii 162.44
Debridarea excizională a părţilor moi 649.77
Debridarea excizională a tegumentului şi
649.77
ţesutului subcutanat
Dilatarea şi chiuretajul[D&C] după avort
219.55
sau pentru întrerupere de sarcină
Aplicarea dispozitivului de fixare externă
965.45
neclasificată altundeva
Biopsia tegumentului şi ţesutului
609.55
subcutanat
Incizia şi drenajul hematomului
519.43
tegumentar şi al ţesutului subcutanat
Incizia şi drenajul abceselor
519.43
tegumentelor şi ale ţesutului subcutanat
Alte incizii şi drenaje ale tegumentelor şi
519.43
ţesutului subcutanat
Examinare fibroscopică a faringelui 444.84
Excizia leziunilor tegumentare şi
555.8
ţesutului subcutanat în alte zone
Biopsia de endometru 444.84
Biopsia de col uterin 444.84
Îndepărtarea corpilor străini din
tegument şi ţesutul subcutanat cu incizie 454.09
Electroterapia leziunilor tegumentare,
273.03
leziune unică
Repararea plăgilor tegumentare şi ale
ţesutului subcutanat în alte zone 555.8
implicând şi ţesuturile profunde
Extragerea endoscopică a stentului
360.11
ureteral
Rezecţia parţială a unghiei încarnate 283.18
Îndepărtarea dispozitivului de fixare
379.98
externă
Coronarografie 1,050.94
Efectuarea unei fistule arteriovenoase
native (cu venă) la nivelul membrului 283.18
inferior
Efectuarea unei fistule arteriovenoase
native (cu venă) la nivelul membrului 283.18
superior
Biopsia peniană 538.48
Cura varicocelului 808.68
Orhidectomia unilaterală 480.31
Orhidectomia bilaterală 480.31
Excizia spermatocelului, unilateral 480.31
Excizia spermatocelului, bilateral 480.31
Excizia hidrocelului 480.31
Biopsia transrectală (cu ac de biopsie) a
538.48
prostatei
Rezecţia endoscopică a leziunii
480.31
prostatice
Rezecţia transuretrală a prostatei 742.92
Uretrotomia optică 480.31
Distrugerea endoscopică a verucilor
480.31
uretrale
Hidrodilatarea vezicii urinare sub control
480.31
endoscopic
Rezecţia endoscopică de leziune sau
480.31
ţesut vezical
Litolapaxia vezicii urinare 480.31
Cistotomia percutanată (cistostomia) 259.72
Cistoscopia 297.5
Rezecţia endoscopică a ureterocelului 480.31
Excizia tumorii limbus-ului 246.93
Excizia tumorii limbus-ului cu
246.93
keratectomie
Excizia pingueculei 246.93
Repoziţionarea cristalinului artificial 246.93
Dacriocistorinostomia 589.67
Procedee închise de restabilire a
permeabilităţii sistemului canalicular 589.67
lacrimal, un ochi
Septoplastia cu rezecţia submucoasă a
742.92
septului nazal
Extragere intranazală de polip din
742.92
antrum-ul maxilar
Extragerea intranazală de polip din
742.92
sinusul frontal
Extragere intranazală de polip din
742.92
sinusul etmoidal
Extragere intranazală de polip din
742.92
sinusul sfenoidal
Extragerea de polip nazal 742.92
Antrostomia maxilară intranazală,
589.67
unilateral
Excizia parţială a glandei parotide 589.67
Uvulopalatofaringoplastia 500
Miringoplastia, abord transcanalar 742.92
Miringoplastia, abord postauricular sau
742.92
endauricular
Microlaringoscopia cu extirparea laser a
742.92
leziunii
Apendicectomia laparoscopică 742.92
Excizia fistulei anale implicând
500
jumătatea inferioară a sfincterului anal
Excizia fistulei anale implicând
500
jumătatea superioară a sfincterului anal
Biopsia peretelui abdominal sau a
300
ombilicului
Excizia granulomului ombilical 300
Cura chirurgicală a herniei ombilicale 589.67

Cura chirurgicală a herniei epigastrice 589.67


Cura chirurgicală a eventraţiei
589.67
postoperatorii cu proteză
PACHETUL DE BAZĂ DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICAL
Fiecare unitate sanitară afişează numai serviciile contractate cu casa de asigurări de sănătate

Lista serviciilor medicale în regim de spitalizare de zi decontate asiguraţilor prin tarif pe serviciu

Nr. crt. Denumire serviciu medical

1 Chimioterapie*) cu monitorizare

2 Litotriţie

3 Tratamentul şi profilaxia rabiei cu antitetanic

4 Tratamentul şi profilaxia rabiei fără antitetanic

5 Strabism la copii - reeducare ortooptică

Supleere a funcţiei intestinale la bolnavii cu insuficienţă intestinală


6 cronică care necesită nutriție parenterală pentru o perioadă mai
mare de 3 luni de zile

Lista serviciilor medicale în regim de spitalizare de zi decontate asiguraţilor prin tarif pe serviciu

Nr. crt. Denumire serviciu medical

1 Implant de cristalin**)
1 Implant de cristalin**)

Întrerupere de sarcină cu recomandare medicală * valabil pentru


2
sarcini de până la 12 săptămâni de amenoree

3 Amniocenteză***)

4 Biopsie de vilozităţi coriale***)

5 Monitorizare bolnavi HIV/SIDA*)

Evaluarea dinamică a răspunsului viro - imunologic*)


6
Monitorizarea bolilor neurologice (epilepsie şi tulburări de somn,
boala Parkinson şi alte manifestări extrapiramidale, boli
neuromusculare, miastenia gravis şi sindromul miastenic,
7
neuropatii periferice, boli neurodegenerative ale sistemului
nervos central, scleroza multiplă, stenoze arteriale carotidiene,
vertebrale şi artere subclaviculare, demenţe, paralizii cerebrale)
8 Monitorizarea şi tratamentul talasemiei şi hemofiliei*)

Boli endocrine (acromegalie în tratament medicamentos şi tumori


9
neuroendocrine)****)

10 Boala Gaucher****)

11 Poliartrita reumatoidă pentru tratamentul cu imunosupresoare****)

12 Artropatia psoriazică pentru tratamentul cu imunosupresoare****)

Spondilita ankilozantă pentru tratamentul cu


13
imunosupresoare****)

14 Artrita juvenilă pentru tratamentul cu imunosupresoare****)

Psoriazis cronic sever pentru tratamentul cu


15
imunosupresoare****)
16 Scleroza multiplă****)
17 Boli rare****)

Monitorizare hemodinamică prin metoda bioimpedanţei


18
toracice*******)

19 Analgezia autocontrolată

20 Analgezie subarahnoidiană

21 Analgezie epidurală simplă

22 Analgezie epidurală cu cateter

23 Blocaj nervi periferici

24 Infiltraţie periradiculară transforaminală*****)

25 Bloc de ram median posterior*****)

26 Bloc de plex simpatic

27 Ablaţie cu radiofrecvenţă de ram median******)

Ablaţie cu radiofrecvenţă a inervaţiei genunchiului sau a


28
articulaţiei coxofemurale******)

29 Ablaţie sacroiliac******)

30 Infiltraţie sacroiliacă*****)

31 Discografie stimulată*****)
Proceduri specifice pentru cefalee, algii craniene, sindroame
32 vertiginoase şi crize de pierdere a conştienţei fără diagnostic
etiologic cu investigaţii de înaltă performanţă

Proceduri specifice pentru cefalee, algii craniene, sindroame


33 vertiginoase şi crize de pierdere a conştienţei fără diagnostic
etiologic fără investigaţii de înaltă performanţă

34 Urgenţă medico-chirurgicală în camerele de gardă

Urgenţă medico-chirurgicală în structurile de urgenţă din cadrul


35 spitalelor pentru care finanţarea nu se face din bugetul
Ministerului Sănătăţii

36 Discectomie percutană

37 Endoscopie de canal spinal

38 Flavectomie

Evaluarea gravidei pentru infecţii cu risc pentru sarcină (pentru


39
rubeolă, toxoplasmoză, infecţia CMV, hepatită B şi C)

Monitorizare afecţiuni oncologice cu investigaţii de înaltă


40
performanţă

Monitorizare afecţiuni oncologice fără investigaţii de înaltă


41
performanţă

42 Monitorizare insuficienţă renală cronică


Terapia distoniilor musculare cu dirijare electromiografică
43 (cervicale, craniofaciale, ale membrelor, laringiene etc.) fără
toxină botulinică

Terapia distoniilor musculare fără dirijare electromiografică


44 (cervicale, craniofaciale, ale membrelor, laringiene etc.) fără
toxină botulinică

Terapia distoniilor musculare cu dirijare electromiografică


(cervicale, craniofaciale, ale membrelor, laringiene etc.) cu toxină
botulinică pentru adulţi; Terapia paraliziilor cerebrale/paraliziilor
45
care generează spasticitate cu dirijare electromiografică
(cervicale, craniofaciale, ale membrelor, laringiene etc.) cu toxină
botulinică pentru copii cu greutate peste 25 kg
Terapia paraliziilor cerebrale/paraliziilor care generează
spasticitate cu dirijare electromiografică (cervicale, craniofaciale,
46
ale membrelor, laringiene etc.) cu toxină botulinică pentru copii cu
greutate sub 25 kg

Terapia distoniilor musculare fără dirijare electromiografică


(cervicale, craniofaciale, ale membrelor, laringiene etc.) cu toxină
botulinică pentru adulţi; Terapia paraliziilor cerebrale/paraliziilor
47
care generează spasticitate fără dirijare electromiografică
(cervicale, craniofaciale, ale membrelor, laringiene etc.) cu toxină
botulinică pentru copii cu greutate peste 25 kg

Terapia paraliziilor cerebrale/paraliziilor care generează


spasticitate fără dirijare electromiografică (cervicale, craniofaciale,
48
ale membrelor, laringiene etc.) cu toxină botulinică pentru copii cu
greutate sub 25 kg

Monitorizarea bolilor psihiatrice adulţi şi copii (tulburări cognitive


49 minore, demenţe incipiente, tulburări psihotice şi afective în
perioade de remisiune, tulburări nevrotice şi de personalitate)

Implantarea cateterului venos central long-life destinat:


administrării de medicamente, dializei cronice sau administrării de
50 chimioterapice (în cure lungi de 6 - 24 luni) pentru pacienţii
oncologici, hematologici, dializaţi. Tariful aferent acestui serviciu
include costul cateterului venos central long-life.

Implantarea cateterului venos central cu cameră implantabilă


destinat administrării de chimioterapice (în cure lungi de 6 - 24
51 luni) pentru pacienţii oncologici şi hematologici. Tariful aferent
acestui serviciu include costul cateterului venos central şi camerei
implantabile.

52 Monitorizarea pacemakerelor/defibrilatorului implantabil

Monitorizarea pacienţilor cu insuficienţă cardiacă congestivă


53 pentru asiguraţi cu afecţiuni cardiovasculare grave de debut sau
devenite cronice

Monitorizarea pacienţilor cu tulburări de ritm/ conducere cu


54
afecţiuni cardiovasculare grave de debut sau devenite cronice

Incizia şi drenajul abceselor periosoase (loji superficiale ale


55
capului şi gâtului)
Suprimarea firelor de sutură la pacienţi cu despicături labio-
56
maxilopalatine după plastia buzei sau a palatului

57 Iridectomia sau capsulotomia cu laser

58 Implantare cateter peritoneal (tariful include şi costul cateterului)

Monitorizarea sifilisului genital primar şi sifilisului secundar al pielii


59
şi mucoaselor

Monitorizarea şi tratamentul colagenenozelor: poliartrita


60 reumatoidă, lupus eritematos sistemic, dermato-polimiozită,
sindrom Sjorgen, vasculite sistemice.

61 Diagnostic şi monitorizare artrită precoce

62 Monitorizarea bolilor hematologice

63 Diagnosticarea apneei de somn

64 Bronhoscopia asociată echografiei (EBUS)

Terapia spasticitatii membrului superior aparuta ca urmare a unui


65 accident vascular cerebral pentru pacientul adult - cu toxină
botulinică

66 Cordonocenteza***)

*) Tariful nu cuprinde medicamentele specifice nominalizate prin programele naţionale de sănătate.


**) Tariful nu
***) Biopsia decuprinde
vilozităţi contravaloarea lentilei intraoculare.
coriale se decontează la gravide în Serviciul
trimestrulmedical se acordă
I de sarcină, o singură dată
iar amniocenteza la
numai de către medicii de specialitate obstetrică-ginecologie cu supraspecializare în medicină materno
confirmate imagistic anterior procedurii sau în caz de patologie genetică în familie cu risc de transmiter
genetician sau risc de aneuploidii mai mare de 1/250 în urma screening-ului genetic prenatal: test comb
test); în tarifele aferente acestora este inclusă şi testarea genetică a probelor prelevate. Cordonocentez
sarcină, efectuată numai de către medicii de specialitate obstetrică-ginecologie cu supraspecializare în
indicație în scop diagnostic sau terapeutic; în tarifele aferente acestora este inclusă şi testarea genetica
probelor prelevate prin biopsie de vilozități coriale, amniocenteză sau cordonocenteză se realizează pr
FISH, MLPA, QF-PCR.
****) Monitorizare şi administrare tratament afecţiuni care necesită administrare de medicamente core
şi (**)1Ω, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare cu a
specială; tariful nu cuprinde medicamentele specifice corespunzătoare DCI-urilor notate cu (**)1, (**)1β
nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare

*****) sub ghidaj Rx


******) sub ghidaj Rx şi maşina de ablaţie
*******) Se poate efectua trimestrial la asiguraţii cu diabet zaharat confirmat.
EDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ SPITALICEASCĂ
cu casa de asigurări de sănătate

te asiguraţilor prin tarif pe serviciu medical/vizită (zi)

Tarif pe serviciu medical


negociat şi contractat cu
Tarif maximal pe serviciu medical
casa de asigurări de
sănătate (lei)

280 lei/şedinţă

350 lei/şedinţă

171 lei/administrare

111 lei/administrare

50 lei/şedinţă

1.215 lei / administrare zilnică

te asiguraţilor prin tarif pe serviciu medical

Tarif pe serviciu medical


negociat şi contractat cu
Tarif maximal pe serviciu medical
casa de asigurări de
sănătate (lei)

1.050 lei/asigurat/un serviciu pentru fiecare


ochi, maxim 2 servicii pe CNP
1.050 lei/asigurat/un serviciu pentru fiecare
ochi, maxim 2 servicii pe CNP

272,40 lei/asigurat /serviciu

900 lei/asigurat/ serviciu

900 lei/asigurat/ serviciu

200 lei/lună/asigurat

450 lei/lună/asigurat

200 lei/asigurat/lună

200 lei/lună/asigurat

200 lei/lună/asigurat

200 lei/lună/asigurat

200 lei/lună/asigurat

200 lei/lună/asigurat

200 lei/lună/asigurat

200 lei/lună/asigurat

200 lei/lună/asigurat
200 lei/lună/asigurat
200 lei/lună/asigurat

180 lei/asigurat/ semestru

69,40 lei/asigurat

108,50 lei/asigurat

136,60 lei/asigurat

209,60 lei/asigurat

120,50 lei/asigurat

400 lei/asigurat

120,50 lei/asigurat

400 lei/asigurat

209,60 lei/nivel/ asigurat

690 lei/asigurat

690 lei/asigurat

400 lei/asigurat

400 lei/asigurat
409 lei/asigurat

204,48 lei/asigurat

57 lei/pacient

171 lei/pacient

690 lei/2 discuri/ asigurat/serviciu

690 lei/asigurat/ serviciu

690 lei/2 discuri/ asigurat

340 lei/asigurat/ sarcină

409 lei/asigurat/lună

204,48 lei/asigurat

204,48 lei/asigurat/ lună


349,50 lei/asigurat

133,57 lei/asigurat

1.461,05 lei/asigurat/ trimestru


905,28 lei/asigurat/ trimestru

1.245,12 lei/asigurat/ trimestru

689,35 lei/asigurat/ trimestru

200 lei/asigurat/lună

960 lei/asigurat

1.200 lei/asigurat

309 lei/asigurat/anual

327 lei/asigurat/anual

394 lei/asigurat/anual

519,43 lei/asigurat
412 lei/asigurat

150 lei/asigurat

690 lei/asigurat

130 lei/asigurat/ trimestru

200 lei/asigurat/lună

200 lei/asigurat/lună

200 lei/asigurat/lună

238 lei/asigurat

1.409 lei / asigurat

1.999,36 lei /asigurat / trimestru

900 lei / asigurat /serviciu

n programele naţionale de sănătate.


ciul
strulmedical se acordă
I de sarcină, o singură dată
iar amniocenteza la pentru
gravidefiecare ochi. II de sarcină, efectuate
în trimestrul
praspecializare în medicină materno-fetală, pentru cazuri cu anomalii majore
netică în familie cu risc de transmitere la descendenţi - la recomandarea medicului
ening-ului genetic prenatal: test combinat (markeri ecografici și dublu test sau triplu
a probelor prelevate. Cordonocenteza se decontează la gravide în trimestrul II de
-ginecologie cu supraspecializare în medicină materno-fetală, pentru cazuri cu
stora este inclusă şi testarea genetica a probelor prelevate.Testarea genetică a
sau cordonocenteză se realizează prin una din următoarele tehnici: citogenetică,
ă administrare de medicamente corespunzătoare DCI-urilor notate cu (**)1 (**)1β
ificările şi completările ulterioare cu administrare parenterală sub supraveghere
oare DCI-urilor notate cu (**)1, (**)1β şi (**)1Ω, prevăzute în Hotărârea Guvernului

at confirmat.
PACHETUL DE BAZĂ DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ
Fiecare unitate sanitară afişează numai serviciile contractate cu casa de asigurări de sănătate
A. Lista serviciilor medicale standardizate acordate în regim de spitalizare de zi care se deconte
serviciile obligatorii și pentru care în vederea decontării se închide fişa de spitalizare de zi (FSZ)
finalizării serviciului medical.

Nr. crt. Denumire serviciu medical

Ciroza hepatica – monitorizare cu proceduri


de înaltă performanta la pacienții cu suspiciune
1.
de hepatocarcinom (Serviciu anual per
asigurat)

Ciroză hepatică – monitorizare pacienți cu


2.
ascită/hidrotorax

Ciroză hepatică virală - monitorizare și


3. prescriere tratament antiviral****) (Serviciu
lunar per asigurat)

Hepatita cronica virala B – diagnostic (Serviciu


4.
anual per asigurat)
Hepatită cronica virală B fără agent delta –
5. monitorizare tratament antiviral (Serviciu anual
per asigurat)

Hepatită cronică virală B cu agent delta –


6.
diagnostic (Serviciu anual per asigurat.)

Hepatită cronică virală B cu agent delta -


7. Monitorizarea eficienței și stabilirea continuării
terapiei antivirale (Serviciu anual per asigurat.)
Hepatita cronica virala C – diagnostic (Serviciu
8.
anual per asigurat.)

Boli inflamatorii intestinale – administrare si


9. prescriere tratament biologic****) (Serviciu
lunar per asigurat.)

Boli inflamatorii intestinale – monitorizare


10.
(Serviciu bianual per asigurat.)

Monitorizare lunară și prescriere tratament


11. antiviral B, C, D****) (Serviciu lunar per
asigurat.)

Stadializare fibroza hepatica – Fibroscan la


12. pacienții cu afecțiuni hepatice preexistente
(Serviciu anual per asigurat.)

Evaluare postransplant hepatic (Serviciu anual


13.
per asigurat.)
Evaluare postransplant hepatic (Serviciu anual
13.
per asigurat.)

Depistarea si controlul factorilor de risc ai


14.
bolilor cardiovasculare-tip I

Depistarea si controlul factorilor de risc ai


15. bolilor cardiovasculare - tip II 1
serviciu/asigurat/an
Depistarea si controlul factorilor de risc ai
16. bolilor cardiovasculare - tip III 1
serviciu/asigurat/an

Monitorizarea sarcinii cu risc crescut la gravidă


17. cu tulburari de coagulare / trombofilii ereditare
și dobandite

****) Monitorizare şi administrare tratament afecţiuni care necesită administrare de medicamente core
şi (**)1Ω, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare cu
specială; tariful nu cuprinde medicamentele specifice corespunzătoare DCI-urilor notate cu (**)1, (**)1β
Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare

B. Lista serviciilor medicale standardizate acordate în regim de spitalizare de zi care se contacte


clinic și se decontează numai dacă s-au efectuat toate serviciile obligatorii, și pentru care în ved
spitalizare de zi (FSZ) după terminarea vizitei/vizitelor necesare finalizării serviciului medical
Nr. crt. Denumire serviciu medical

Supravegherea unei sarcini normale (la gravida


care nu deține documente medicale care să
1. ateste existența în antecedentele personale
patologice a rubeolei, toxoplasmozei, infecţiei
CMV)
Supravegherea unei sarcini normale (la gravida
care deține documente medicale ce atestă
2. existența în antecedentele personale
patologice a rubeolei, toxoplasmozei, infecţiei
CMV)

3. Screening prenatal (S11 - S19+6 zile)

Supravegherea altor sarcini cu risc crescut


4.
(edem gestațional)

Supravegherea altor sarcini cu risc crescut


5.
(hiperemeză gravidică ușoară)

Supravegherea altor sarcini cu risc crescut


6. (evaluarea gravidelor cu uter cicatriceal în
trimestrul III)
Depistarea precoce a leziunilor precanceroase
7.
ale sanului

Depistarea precoce a leziunilor precanceroase


8. ale sanului cu suspiciune identificată
mamografic

Depistarea si diagnosticarea precoce a


9.
leziunilor displazice ale colului uterin

Depistarea si diagnosticarea precoce a


10. leziunilor displazice ale colului uterin cu
examen citologic

Diagnosticarea precoce a leziunilor displazice


11.
ale colului uterin
Ă DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ SPITALICEASCĂ
ciile contractate cu casa de asigurări de sănătate
cordate în regim de spitalizare de zi care se decontează numai dacă s-au efectuat toate
a decontării se închide fişa de spitalizare de zi (FSZ) după terminarea vizitei/vizitelor necesare

Tarif pe serviciu medical


Servicii obligatorii contractat cu casa de
asigurări de sănătate (lei)

Consultaţii de specialitate (Gastroenterologie), Creatinina,


CT abdomen cu substanță de contrast / IRM abdomen cu 409 lei/an
substanță de contrast / Colangio-IRM

Consultaţii de specialitate (Gastroenterologie sau Boli


Infecțioase), Hemograma, INR, Albumina, Glicemie,
258.39 lei
Creatinina, Na, K, Citodiagnostic lichid puncție, Administrare
Albumina umana 20%, 100 ml

Consultaţii de specialitate (Gastroenterologie sau Boli


Infecțioase), Hemograma, INR, TGO, TGP, Albumina,
121.80 lei
Glicemie, Bilirubina totala, Bilirubina directa, Creatinina, Na,
K

Consultaţii de specialitate (Gastroenterologie sau Boli


Infecțioase), Ac Anti HBs, AgHBe, Ac anti-HBe, Ac anti-VHD, 793.75 lei
Determinare cantitativa ADN VHB, Fibroscan
Consultaţii de specialitate (Gastroenterologie sau Boli
Infecțioase), Hemogramă, TGO, TGP, Ac Anti HBs, AgHBe, 470 lei
Ac anti-HBe, Determinare cantitativa ADN VHB,

Consultaţii de specialitate (Gastroenterologie sau Boli


391 lei
Infecțioase), Determinare cantitativa ARN VHD

Consultaţii de specialitate (Gastroenterologie sau Boli


391 lei
Infecțioase), Determinare cantitativa ARN VHD
Consultaţii de specialitate (Gastroenterologie sau Boli
500.25 lei
Infecțioase), Determinare cantitativa ARN VHC, Fibroscan

Consultaţii de specialitate (Gastroenterologie), HLG,


95.52 lei
Albumină, Glicemie, Creatinina, TGP, TGO, Na, K,

Consultaţii de specialitate (Gastroenterologie), HLG, INR,


Albumină, Glicemie, Creatinina serica, TGP, TGO, Fosfataza
283.28 lei
alcalina, Gama GT, Proteina C reactiva, VSH, Calprotectina
in materii fecale (cantitativ), Feritina serică, Sideremie

Consultaţii de specialitate (Gastroenterologie sau Boli


61.62 lei
Infecțioase), Hemograma, TGO, TGP, Creatinina

Consultaţii de specialitate (Gastroenterologie sau Boli


230 lei
Infecțioase), Fibroscan,

Consultaţii de specialitate (Gastroenterologie in Clinici de


Gastroenterologie și Hepatologie - Transplant Hepatic) ,
CMV Ig M, EBV Ig M, Tacrolinemie 780.25 lei
/sirolinemie/ciclosporinemie,AFP, Ecografie abdomen +
pelvis, Determinare cantitativa ADN VHB sau ARN VHC
Consultaţii de specialitate (Gastroenterologie in Clinici de
Gastroenterologie și Hepatologie - Transplant Hepatic) ,
CMV Ig M, EBV Ig M, Tacrolinemie 780.25 lei
/sirolinemie/ciclosporinemie,AFP, Ecografie abdomen +
pelvis, Determinare cantitativa ADN VHB sau ARN VHC

Consultații de specialitate (cardiologie), Glicemie,


Hemoglobina glicata, Colesterol seric total, LDL colesterol,
HDL colesterol, Trigliceride serice, Creatinina, Acid uric,
TGO, TGP, ECG de repaus 12 derivatii, Indicele glezna-brat 216.11 lei
(Doppler), Ecografie cardiaca, Calcularea riscului
cardiovascular pe baza modelului Heart Score, Educatie in
domeniul preventiei cardiovasculare

Consultații de specialitate (cardiologie), Glicemie,


Hemoglobina glicata, Colesterol seric total, LDL colesterol,
HDL colesterol, Trigliceride serice, Creatinina, Acid uric,
TGO, TGP, ECG de repaus 12 derivatii, Indicele glezna-brat
246.11 lei
(Doppler), Ecografie cardiaca, Ecografie vasculara (artere)
sau Monitorizare Holter tensiune arteriala, Calcularea
riscului cardiovascular pe baza modelului Heart Score,
Educatie in domeniul preventiei cardiovasculare
Consultații de specialitate (cardiologie), Glicemie,
Hemoglobina glicata, Colesterol seric total, LDL colesterol,
HDL colesterol, Trigliceride serice, Creatinina, Acid uric,
TGO, TGP, ECG de repaus 12 derivatii, Indicele glezna-brat
276.11 lei
(Doppler), Ecografie cardiaca, Ecografie vasculara (artere),
Monitorizare Holter tensiune arteriala, Calcularea riscului
cardiovascular pe baza modelului Heart Score, Educatie in
domeniul preventiei cardiovasculare

Consultații de specialitate obstetrică-ginecologie,


Antitrombină III, Proteină C, Proteină S, Dozarea
hemocisteinei serice, Control hemocisteină serică, Factor V 559 lei
Leyden, Anticoagulant lupic screening, Anticoagulant lupic
confirmare, Ecografie obstetricală și ginecologică

ecţiuni care necesită administrare de medicamente corespunzătoare DCI-urilor notate cu (**)1 (**)1β
. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare cu administrare parenterală sub supraveghere
cifice corespunzătoare DCI-urilor notate cu (**)1, (**)1β şi (**)1Ω, prevăzute în Hotărârea
pletările ulterioare

cordate în regim de spitalizare de zi care se contactează și în ambulatoriul de specialitate


tuat toate serviciile obligatorii, și pentru care în vederea decontării se închide fişa de
i/vizitelor necesare finalizării serviciului medical
Tarif pe serviciu medical
Servicii obligatorii contractat cu casa de
asigurări de sănătate (lei)
Consultații de specialitate obstetrică-ginecologie
Hemoleucogramă completă
Determinare la gravidă a grupului sanguin ABO
Determinare la gravidă a grupului sanguin Rh
Uree serică
Acid uric seric
Creatinină serică
Glicemie
TGP
TGO
TSH
Examen complet de urină (sumar + sediment) 632.41 lei
VDRL sau RPR
Testare HIV la gravidă
Evaluarea gravidei pentru infecţii cu risc pentru sarcină
(pentru rubeolă, toxoplasmoză, infecţia CMV, hepatită B şi
C)
Secreție vaginală
Examen citologic cervico-vaginal Babeş-Papanicolau (până
la S23+6 zile) sau Test de toleranță la glucoză per os +/-
Hemoglobină glicată (S24 – S28+6 zile) sau Biometrie
fetală (S29-S33+6 zile) sau Detecția Streptococului de grup
B (S34 – S37+6 zile)
Ecografie de confirmare, viabilitate și datare a sarcinii
Consultație de specialitate obstetrică-ginecologie
Hemoleucogramă completă
Determinare la gravidă a grupului sanguin ABO
Determinare la gravidă a grupului sanguin Rh
Uree serică
Acid uric seric
Creatinină serică
Glicemie
TGP
TGO
TSH
Examen complet de urină (sumar + sediment) 388.46 lei
VDRL sau RPR
Testare HIV la gravidă
Evaluarea gravidei pentru infecţii cu risc pentru sarcină
(hepatită B şi C)
Secreție vaginală
Examen citologic cervico-vaginal Babeş-Papanicolau (până
la S23+6 zile) sau Test de toleranță la glucoză per os +/-
Hemoglobină glicată (S24 – S28+6 zile) sau Biometrie
fetală (S29-S33+6 zile) sau Detecția Streptococului de grup
B (S34 – S37+6 zile)
Ecografie de confirmare, viabilitate și datare a sarcinii
Consultație de specialitate obstetrică-ginecologie
(interpretare integrative a rezultatelor)
Dublu test / triplu test 552.00 lei
Ecografie pentru depistarea anomaliilor fetale (S11 - S19+6
zile)
Consultație de specialitate obstetrică-ginecologie
Hemoleucogramă completă
Creatinina serică
Acid uric seric
TGP 141.23 lei
TGO
Examen complet de urină (sumar + sediment)
Dozare proteine urinare
Proteine totale serice
Ecografie obstetricală și ginecologică
Consultație de specialitate obstetrică-ginecologie
Hemoleucogramă completă
Sodiu seric
Potasiu seric
Examen complet de urină (sumar + sediment) 142.99 lei
Uree serică
Acid uric seric
Creatinină serică
Ecografie obstetricală și ginecologică
Consultație de specialitate obstetrică-ginecologie
Cardiotocografie 142.00 lei
Ecografie obstetricală și ginecologică
Consultatie chirurgie generală/obstetrica-ginecologie
Efectuare mamografie 102.00 lei
Comunicare rezultat
Consultație chirurgie generală/obstetrica-ginecologie
Efectuare mamografie
182.00 lei
Ecografie sân
Comunicare rezultat
Consultații de specialitate: obstetrică-ginecologie
Testare infecție HPV
Recoltare frotiu citovaginal 171.24 lei
Comunicare rezultat si consiliere privind conduita in funcție
de rezultate
Consultații de specialitate: obstetrică-ginecologie
Testare infecție HPV
Recoltare frotiu citovaginal
211.24 lei
Examen citologic
Comunicare rezultat si consiliere privind conduita in funcție
de rezultate
Consultații de specialitate: obstetrică-ginecologie
217.00 lei
Biopsie
Examen histopatologic
PACHETUL DE BAZĂ DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ SPITALICEASCĂ PE
Fiecare unitate sanitară afişează numai secțiile/compartimentele contractate cu casa de asigu

Nr. Codul secţiei/


Denumire secţie/compartiment
crt. compartimentului*

1. Cronici 1061
2. Geriatrie şi gerontologie 1121
3. Neonatologie (prematuri) 1222
Neonatologie (prematuri) aferente unei maternităţi de
4. 1222.1
gradul II
Neonatologie (prematuri) aferente unei maternităţi de
5. 1222.2
gradul III
6. Pediatrie (Recuperare pediatrică) 1272
7. Pediatrie cronici 1282
8. Pneumoftiziologie 1301
9. Pneumoftiziologie pediatrică 1302
10. Psihiatrie cronici (lungă durată) 1333.1
11. Psihiatrie cronici 1333.2
12. Recuperare, medicină fizică şi balneologie 1371
13. Recuperare, medicină fizică şi balneologie copii 1372
14. Recuperare medicală - cardiovasculară 1383
15. Recuperare medicală – neurologie 1393
16. Recuperare medicală - ortopedie şi traumatologie 1403
17. Recuperare medicală - respiratorie 1413
18. Recuperare neuro-psiho-motorie 1423
19. Îngrijiri paliative 1061PAL
20. Recuperare medicală 1393REC

NOTA 1: Tariful contractat pentru anul 2018 nu poate fi mai mare decât tariful maximal pe zi de spita
excepţia secţiilor de psihiatrie cronici prevăzute la poz. 10 şi 11 a secţiei de recuperare medicală ne
neuropsihomotorie prevăzute la poz. 15 şi 18, din tabelul de mai sus, pentru care tarifele maximale
30%, respectiv secţiilor de pneumoftiziologie şi pneumoftiziologie copii prevăzute la poz. 8 şi 9, pen
pot majora cu până la 15%.

NOTA 2: Pentru secţia clinică recuperare neuromusculară recuperare medicală neurologie din struc
Urgenţă "Bagdasar Arseni", secţia clinică (IV) de recuperare medicală neurologie din cadrul Institutu
Medicină Fizică şi Balneologie şi secţia de recuperare neuropsihomotorie pentru copii de la Centrul
Recuperare Neuropsihomotorie pentru Copii "Dr. N. Robanescu", tariful maximal pe zi de spitalizare
secția de recuperare neurologică de la Spitalul Universitar de Urgență Elias, tariful pe zi de spitaliza

PACHETUL DE BAZĂ DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ SPITALICEAS


CARE PLATA SE FACE PRIN TARIF MEDIU PE CAZ REZOLVAT
Fiecare unitate sanitară afişează numai secțiile/compartimentele contractate cu casa de asigu

Nr. Secţia/compartimen
Grupa
crt. tul (acuţi)

1. Medicale Boli infectioase


2. Medicale Boli infectioase copii
3. Medicale Boli parazitare
4. Medicale Cardiologie
5. Medicale Cardiologie copii
6. Medicale Dermatovenerologie
Dermatovenerologie
Diabet zaharat,
7.
Medicale copii
nutritie si boli
8. Medicale metabolice
Diabet zaharat,
9. nutritie si boli
Medicale metabolice copii
10. Medicale Endocrinologie
11. Medicale Endocrinologie copii
12. Medicale Gastroenterologie
13. Medicale Hematologie
14. Medicale Hematologie copii
Imunologie clinica si
15.
Medicale alergologie
Imunologie clinica si
16.
Medicale alergologie copii
17. Medicale Medicina interna
18. Medicale Nefrologie
19. Medicale Nefrologie copii
Neonatologie (nn si
20.
Medicale prematuri)
Neonatologie (nou
21.
Medicale nascuti)
22. Medicale Neurologie
23. Medicale Neurologie pediatrica
24. Medicale Oncologie medicala
25. Medicale Oncopediatrie
26. Medicale Pediatrie
27. Medicale Pneumologie
28. Medicale Pneumologie copii
29. Medicale Psihiatrie acuti
30. Medicale Psihiatrie pediatrica
31. Medicale Psihiatrie (Nevroze)
Psihiatrie (acuti si
32.
Medicale cronici)
33. Medicale Reumatologie
34. Chirurgicale Arsi
Chirurgie
35.
Chirurgicale cardiovasculara
Chirurgie cardiaca si
36.
Chirurgicale a vaselor mari
37. Chirurgicale Chirurgie generala
Chirurgie si ortopedie
38.
Chirurgicale pediatrica
39. Chirurgicale Chirurgie pediatrica
Chirurgie plastica si
40.
Chirurgicale reparatorie
41. Chirurgicale Chirurgie toracica
42. Chirurgicale Chirurgie vasculara
43. Chirurgicale Ginecologie
44. Chirurgicale Neurochirurgie
45. Chirurgicale Obstetrica
Obstetrica-
46.
Chirurgicale ginecologie
47. Chirurgicale Oftalmologie
48. Chirurgicale Oftalmologie copii
Ortopedie si
49.
Chirurgicale traumatologie
50. Chirurgicale Ortopedie pediatrica
Otorinolaringologie
51.
Chirurgicale (ORL)
Otorinolaringologie
52.
Chirurgicale (ORL) copii
53. Chirurgicale Urologie
Chirurgie maxilo-
54.
Stomatologie faciala
A MEDICALĂ SPITALICEASCĂ PENTRU AFECŢIUNI CRONICE
ntele contractate cu casa de asigurări de sănătate
Tarif pe zi de
Tarif maximal pe zi spitalizare negociat
de spitalizare 2018 şi contractat cu
(lei) casa de asigurări de
sănătate (lei)
198.29
171.05
444.35
573
955.6
199.08
278.04
200.2
258.01
97.32
112.28
202.11
108.5
203.07
217.72
268.52
256.58
206.89
235.62
211.14

e decât tariful maximal pe zi de spitalizare prevăzut în tabel, cu


a secţiei de recuperare medicală neurologie şi recuperare
sus, pentru care tarifele maximale se pot majora cu până la
e copii prevăzute la poz. 8 şi 9, pentru care tarifele maximale se

erare medicală neurologie din structura Spitalului Clinic de


dicală neurologie din cadrul Institutului Naţional de Recuperare
homotorie pentru copii de la Centrul Medical Clinic de
", tariful maximal pe zi de spitalizare este de 400 lei/zi. Pentru
rgență Elias, tariful pe zi de spitalizare este 512,96 lei/zi.

TENŢA MEDICALĂ SPITALICEASCĂ PENTRU AFECŢIUNILE ACUTE PENTRU


TARIF MEDIU PE CAZ REZOLVAT (SPITALE NON-DRG)
ntele contractate cu casa de asigurări de sănătate

Tarif mediu pe caz


Codul secţiei/
Tarif mediu pe caz - negociat şi contractat
Compartimentului
maximal 2018 (lei) cu casa de asigurări
*
de sănătate (lei)

1011 1,128.12
1012 937.24
1033 1,729.39
1051 1,007.13
1052 906.13
1071 1,069.51

1072 783.21
1081 1,030.42

1082 1,061.61
1101 905.37
1102 975.51
1111 1,110.46
1131 1,469.04
1132 951.16

1151 1,114.54

1152 831.69
1171 915.68
1191 1,121.20
1192 839.25

1202 887.21

1212 818.38
1231 1,260.46
1232 1,019.90
1241 998.1
1242 1,224.12
1252 873.16
1291 1,004.69
1292 766.09
1311 1,342.32
1312 1,298.15
1321 1,359.49

1343 1,428.35
1433 958.97
2013 3,108.13

2033 4,193.54

2043 3,255.31
2051 1,269.90

2092 971.69
2102 1,222.82

2113 1,369.70
2123 1,609.44
2133 2,293.84
2141 741.02
2173 2,038.80
2181 946.63

2191 812.51
2201 680.09
2202 738.08

2211 1,288.26
2212 958.86

2221 1,156.22

2222 1,231.83
2301 1,047.77

6013 1,014.38
Unitatile sanitare cu paturi care acorda servicii medicale spitaliceşti a căror plată se fa
pe caz rezolvat - sistem DRG vor afişa următorii indicatori:

ICM 2018
TCP 2018
(indicele de complexitate a
(tarif pe caz ponderat)
cazurilor)
1 2

La contractarea serviciilor medicale spitaliceşti se are în vedere tariful pe caz rezolvat.

La decontarea serviciilor medicale spitalicești (pentru serviciile confirmate și validate), suma d


fiecare caz rezolvat se stabilește prin înmulțirea valorii relative a cazului (complexitate) cu tar
(TCP).
orda servicii medicale spitaliceşti a căror plată se face pe bază de tarif
lvat - sistem DRG vor afişa următorii indicatori:

Tarif pe caz rezolvat

3=1*2

pitaliceşti se are în vedere tariful pe caz rezolvat.

talicești (pentru serviciile confirmate și validate), suma de decontat pentru


înmulțirea valorii relative a cazului (complexitate) cu tariful pe caz ponderat