Sunteți pe pagina 1din 4

Descǎrcarea datelor SRTM şi încǎrcarea lor în ILWIS

Descǎrcarea datelor SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) şi încǎrcarea lor


în ILWIS

Datele de elevaţie SRTM la nivel global, cu rezoluţie de 3 arc-secunde pot fi descǎrcate gratuit de pe
site-ul CGIAR – CSI: http://srtm.csi.cgiar.org/. Aceste date sunt deja pre-procesate în format GeoTIFF, cu
dimensiunea pixelului de 90 m, ceea ce înseamnǎ cǎ datele sunt deja georeferenţiate în proiecţie World Geodetic
System (Sistemul Geodezic Global) 1984, cu elipsoidul WGS1984.
Mai întâi trebuie sǎ selectaţi tile-ul SRTM pe care doriţi sǎ îl descǎrcaţi având la dispoziţie o hartǎ
globalǎ; dupǎ care descǎrcaţi datele. Datele, dupǎ ce sunt dezarhivate pot fi importate direct în programul
ILWIS. O procesare ulterioarǎ a acestora poate fi fǎcutǎ în modulul Hydro – DEM modeling. În acest modul
putem aplica o paletǎ potrivitǎ de culori şi umbre, astfel încât sǎ rezulte o bunǎ reproducere a terenului din
realitate.
Mai multe informaţii referitoare la datele SRTM puteţi gǎsi la adresa: http://srtm.usgs.gov/.

A. Coordonatele zonei ce urmeazǎ sǎ fie descǎrcatǎ

Mai întâi selectaţi coordonatele zonei pe care vreţi sǎ o descǎrcaţi în coordonate geografice Lat./Long. de pe
site-ul CGIAR.

Ex (Tegucigalpa, Latitude Longitude UTM X UTM Y (Zona


Honduras) (Latitudine) (Longitudine) (Zona 16) 16)
Upper Left Corner
14° 15’ 00” N 88° 00’ 00” W 448.000 1.570.000
(Colţul stânga sus)
Lower Right Corner
13° 30’ 00” N 87° 00’ 00” W 497.000 1.532.000
(Colţul dreapta jos)

Zona dumneavoastrǎ de studiu (opţional):

Upper Left Corner


(Colţul stânga sus)
Lower Right Corner
(Colţul dreapta jos)
Notǎ: Mai multe detalii despre conversia Lat-Long în UTM gǎsiţi la adresa: www.cellspark.com/UTM.html

Traducere si adaptare dupa ITC, 2009, student master Diana Gheorghe, prof.dr. Iuliana Armas 1
Descǎrcarea datelor SRTM şi încǎrcarea lor în ILWIS

B. Descǎrcarea datelor SRTM de pe site-ul CGIAR – CSI

Fişierele de date SRTM trebuie sǎ fie descǎrcate de pe site-ul CGIAR – CSI în ,,calupuri” cu dimensiuni
de 5X5 grade. Reţineţi cǎ fişierele GeoTIFF au extensia .tif (deci, fǎrǎ ,,Geo”) şi sunt în proiecţie WGS 84 cu
coordonate geografice (Lat./Long.). Aveţi grijǎ ca în folderul în care aveţi fişierul cu extensia *.tif sǎ aveţi şi
fişierul cu extensia *.tfw.


 Intraţi pe site-ul CGIAR – CSI: http://srtm.csi.cgiar.org/
 Selectaţi din meniul SRTM Content: SRTM Data Search and Download
 Selectaţi serverul de pe care doriţi sǎ descǎrcaţi, metoda de selectare (Data Selection Method) şi formatul
datelor (File Format). Puteţi începe cu urmǎtoarele opţiuni: (mai târziu puteţi încerca şi altele)
Notǎ: încercaţi mai întâi serverul JRC (IT), care vǎ va furniza şi fişierele de georefenţiere pentru
datumul WGS84.
o Server: JRC (IT)
o Data Selection Method: Input Coordinates/ Coordonate de intrare (Decimal Degrees/Grade
zecimale sau Degrees, Minutes, Seconds/Grade, minute, secunde)
o Tastaţi de la Longitudine şi Latitudine valorile Min. şi Max.
o Select File Format: GeoTIFF
 Dacǎ aţi terminat apǎsaţi Click here to Begin Search (Daţi Click aici pentru a începe cǎutarea)
Se va deschide o nouǎ paginǎ de internet cu preview-uri şi scurte informaţii cu privire la zona selectatǎ.
Bifaţi zonele pe care doriţi sǎ le descǎrcaţi.
 Din banda de jos, selectaţi: Data Download (HTTP).
 Selectaţi Save din fereastra de descǎrcare. Creeaţi un folder şi salvaţi în acesta toate tile-urile SRTM.
 Dezarhivaţi tile-ul. Verificaţi sǎ
aveţi nu numai fişierul *.tif, ci şi
fişierele *.hdr şi *.tfw (vedeţi
exemplul).

Din pǎcate nu aceasta este procedura şi pentru TelaScience (USA) şi AGDevSolutions. Aşadar
folosiţi mai întâi serverul JRC (IT).
 Deschideţi fişierul *.hdr cu Word. Citiţi informaţiile cu privire la datele SRTM.

C. Importul şi vizualizarea datelor SRTm în format GeoTIFF în ILWIS

Datele în format GeoTIFF pot fi importate cu uşurinţǎ în programul ILWIS. Acest fişier va pǎstra atât
coordonatele geografice, cât şi aceeaşi dimensiune a pixelilor, în grade. Aceastǎ unitate de mǎsurǎ este de 3 arc-
secunde, corespunzǎtor dimensiunii de aproximativ 90 m, în sistem de coordonate UTM.

Traducere si adaptare dupa ITC, 2009, student master Diana Gheorghe, prof.dr. Iuliana Armas 2
Descǎrcarea datelor SRTM şi încǎrcarea lor în ILWIS


 Deschideţi programul ILWIS
 Cu ajutorul navigatorului, mergeţi la folderul în care aţi salvat fişierele SRTM dezarhivate pe care le-aţi
descǎrcat anterior
 Selectaţi din meniul principal al ILWIS: File > Import > Via GDAL
 Selectaţi în fereastra Import fişierul SRTM de forma *.TIF; tastaţi numele fişierului la Output File
name şi daţi OK.
 Vizualizaţi SRTM-ul prin dublu-click pe iconiţa Raster Map. Din fereastra Display – Raster map,
selectaţi:
o Representation: Elevation 1.
o Bifaţi cǎsuţa: Info
o Strech: Linear
o Acceptaţi celelalte valori implicite
o Daţi OK când aţi terminat.
 Deplasaţi cursorul peste imaginea cu DEM-ul
SRTM. Valorile indicate sunt exprimate în metri.
 Selectaţi Properties prin dublu-click. Citiţi din
fereastra Properties of Raster Map (Proprietǎţile
hǎrţii raster) dimensiunea pixelilor (Pixel size) şi
coordonatele colţurilor (Corner Coordinates).
Dimensiunea pixelilor şi coordonatele colţurile sunt
încǎ exprimate în grade, şi nu în metri (pentru
proiecţia UTM WGS84). La domeniu (Domain)
trebuie selectat Value.

D. Crearea unui subset în proiecţie UTM WGS 84 şi pixel de 90 metri

Pentru a converti datele în coordonate UTM cu unitatea de mǎsurǎ în metri, în loc de coordonate
geografice (Lat./Long.) cu unitatea de mǎsurǎ în grade, setul de date trebuie convertit (prin crearea unui nou
fişier de georefenţiere/GeoReference). Mai întâi trebuie creat un nou sistem de coordonate specific ILWIS, apoi
setul de date trebuie sǎ fie redimensionat cu pixelul de 90 metri.


 Selectaţi din meniul principal al ILWIS: File > Create > Coordinate System …
 Selectaţi sau tastaţi în fereastra Create Coordinate System (Crearea sistemului de coordonate):
o Coordinate System Projection
o Tastaţi la Coordinate system name numele sistemului de coordonate
o Daţi OK.
 Selectaţi în fereastra Create Coordinate System (Crearea sistemului de coordonate)
o Tab-ul Projection: selectaţi: UTM, daţi OK
o Tab-ul Ellipsoid: selectaţi: WGS 84, daţi OK
o Tab-ul Datum: selectaţi: WGS 1984, daţi OK
o Puteţi gǎsi o listǎ cu zonele UTM o meniul Help al ILWIS. La cǎutare tastaţi: Projections:
UTM zones (Proiecţii: zonele UTM)
o Daţi OK când aţi terminat.

Traducere si adaptare dupa ITC, 2009, student master Diana Gheorghe, prof.dr. Iuliana Armas 3
Descǎrcarea datelor SRTM şi încǎrcarea lor în ILWIS


 Selectaţi din meniul principal al ILWIS: File > Create > GeoReference.
 Selectaţi sau tastaţi în fereastra Create GeoReference:
o GeoRef Corners (Coordonatele colţurilor)
o Tastaţi la GeoReference name numele fişierului de georeferenţiere
o Selectaţi la Coordinate system name numele sistemului de coordonate (creat anterior)
o Tastaţi la Pixel size (dimensiunea pixelului): 90 (metri)
 Tastaţi coordonatele UTM pentru zona de studiu cu valorile minime pentru x şi y (Min x, y) şi valorile
maxime (Max x, y)

În final, setul de date trebuie redimensionat (Resampled) dupǎ noua georeferenţiere (GeoReference), cu
o dimensiune a pixelilor din 92 metri.


 Selectaţi din meniul principal al ILWIS: Operations > Image processing > Resample
 Selectaţi din fereastra Resample map (Redimensionarea hǎrţii):
o Raster Map: selectaţi fişierul SRTM descǎrcat în proiecţie geograficǎ (Lat/Long)
o Resampling Method (Metodǎ de redimensionare): Bicubic
o Tastaţi la Output Raster Map numele hǎrţi raster redimensionatǎ
o GeoReference: selectaţi fişierul de georeferenţiere creat anterior
o Daţi OK când aţi terminat
 Vizualizaţi fişierul SRTM nou-creat. Analizaţi caracteristicile din Properties.

E. Crearea şi aplicarea unei game de culori şi a unui hillshade (umbre)

Un script pentru aplicarea unei palete de culori şi umbre pentru date de elevaţie a fost creat de Koert.
Sijmons, ITC.


 Selectaţi din meniul principal al ILWIS: Scurtǎ explicaţie asupra calculelor din script:
Operations > DEM Hydro-Processing >
DEM Visualization o Mai întâi sunt create trei hǎrţi cu umbre
folosind filtrele ShadowW (vest), Shadow
 Selectaţi din fereastra DEM Hydro- (nord-vest) şi ShadowN (nord).
Processing datele SRTM; tastaţi la
Output File name numele fişierului ce o Cele trei hǎrţi cu umbre sunt expandate
urmeazǎ sǎ fie creeat. Daţi OK. Pentru folosind metoda expandǎrii liniare.
adǎugarea hillshade-ului se va folosi un
script. Acest proces poate fi destul de
cronofag. o Cromatica creatǎ din aceste trei hǎrţi de umbre
 Analizaţi harta coloratǎ şi umbritǎ. Daţi expandate are o gamǎ de culori de 24-biţi.
zoom in şi zoom out dacǎ doriţi.
o În final, hǎrţile raster temporare sunt şterse şi
este vizualizatǎ harta coloratǎ.

Traducere si adaptare dupa ITC, 2009, student master Diana Gheorghe, prof.dr. Iuliana Armas 4