Sunteți pe pagina 1din 10
Motian Hotiunea - Hoti une currant gi . -
Motian
Hotiunea
-
Hoti une
currant
gi
.
-
prof-Mariusme.nu

prof-Mariusme.nu

* La nivelul gon y din ii . au em ' al notiuni_despreobiectelereale.aclicE@Tns.iruiredeTns.us ri specific
*
La nivelul
gon
y
din ii
.
au em
'
al notiuni_despreobiectelereale.aclicE@Tns.iruiredeTns.us ri specific e
ace Ion obiecte ;
b) obiecteideale , adieu obie Cte pe cane
le goin dim
.
+
+
b) obiecteideale , adieu obie Cte pe cane le goin dim . + L a nirelullimbajului-avemnumeeprinc.am

La nirelullimbajului-avemnumeeprinc.am reclaim a no fi ane , i ar acosta

reclaim a no f i ane , i ar acosta sun complies . p o a
sun complies .
sun complies .

poale fi in fun e. tie

de ruminal
de ruminal

de Curiate , simply

+
+
t i e de ruminal d e Curiate , s i m p l y +
t i e de ruminal d e Curiate , s i m p l y +
t i e de ruminal d e Curiate , s i m p l y +

termen este ansamblulalcituitdintr-unnume.io no .fi ane .

ansamblulalcituitdintr-unnume.io no . f i ane . Beef : cevac.ci exists , es are an unite
ansamblulalcituitdintr-unnume.io no . f i ane . Beef : cevac.ci exists , es are an unite
Beef : cevac.ci exists , es are an unite puepmete-t.it .
Beef :
cevac.ci exists , es are an unite puepmete-t.it .

Hoti une a este Cea mai simple format logics ee repo e zinta ,

la niuelul
la niuelul

gcindirii , or ice Obie at San class ch obiectedesp.ae cane satin

Structure nofiunii
Structure
nofiunii
- 1- Hotiunea - al contain - propriety ' I I \ bi ⇐ obieck
-
1- Hotiunea - al contain -
propriety '
I
I
\ bi ⇐
obieck
-
+ termen - a) intensive - continent -
\h ) extensive - spent
propriety .
- obiccte
.
t
Hotiune a pref . Marius Banu - - + Holier es le alee tuite din
Hotiune a
pref
. Marius Banu
-
-
+ Holier
es le alee tuite
din :
to
talita
a) continue -
tea
proprietor
.fi/oupecarenofiuneaLerepneznto1aniuelulgkneliriui
;
b) sferi - totalit aka
obiecte force an acute proprieties .
1- Terminal este ale Et uit din :
a)
intensive - core spun ele eouatinutului notice nii gi se refers la propriety ;
by extensile -
Sei se refers la obie cite
cones punch gferei no .fi un ii
.
Rapontul de dnualitate dintne spent
gieouatinut
#
le douai sunt spume ee ee
le
douai
sunt
spume
ee
ee

elemeutecorelefiuecontinut.nl

este element din structure
este
element
din
structure
elemeutecorelefiuecontinut.nl este element din structure . D e o a r e e e

.

Deoareee putemdefinieont.im/-ulpninsfenigisferaprincon.tinut , putem

, putem notianii , aketuit d i n proprietor file

notianii , aketuit din proprietorfile

, putem notianii , aketuit d i n proprietor file obiectelon care for m e a
, putem notianii , aketuit d i n proprietor file obiectelon care for m e a

obiectelon care for meat gfenanofiuni .

file obiectelon care for m e a t gfenanofiuni . S t e r n e

Stern este element elin struck - a notion ,

alcituit din obiectek ale cannon
alcituit din obiectek ale cannon

proprietor ti form eazi continental nofianii .

Legea variate i inverse a sferei in funet.ie de continent -
Legea variate i inverse a sferei in funet.ie de continent
-
' Spera unci not uni ge modified , in mod necessary in Sens in vers
'
Spera unci not uni ge modified , in mod necessary in Sens in vers modifier is
coat
Contai nu tu lui . Atunci een d continental create
s Aero Sea de ,
iar cand
,
.im/ru1scade,gferecreqTe.triungihi
=3
triuagh
Sica
dncptunghic
pisici
persons
pi
,
)
Sfi
et
Sf k
ex
2
OBI : Accosts variate inverse are toe , in med de le continent necesan ,
OBI :
Accosts variate inverse
are toe ,
in
med
de le continent
necesan ,
numai
C Etna
s fer E
fiint.ir
fi in ! E
pisica person c- →
-
A : Tipuridenotiuni I Dupe Speers ( obiecte ) : - vide Ine vide a)
A
:
Tipuridenotiuni
I
Dupe
Speers ( obiecte ) :
-
vide Ine vide
a)
notice ni
-
n
n

coat.int/=7sferas

) : - vide Ine vide a) notice ni - n coat .int/=7sferas D not une
) : - vide Ine vide a) notice ni - n coat .int/=7sferas D not une
D not une este vida deduces aspera sa nu confine niciun obicct . I not
D not une este vida deduces aspera sa nu confine niciun obicct
.
I
not une este nevidci ddacci
Spera sa
confine cel putin un obtect .
OBI Holy unite vide pet fi logicvide-atuncieendredaucanfnach-c.tw
lagace ( cereal - petal ;D carat murder ) , San factual wide - a tuna ice . et
se refers
la ohiecte
Ce
exists in real - take ( Cahul Regas , Centaur ,
m
i nonce g)
3
' Hoti . Marius Manu une a prof - - Example . . - notiunivi.de
' Hoti
. Marius
Manu
une a
prof
-
-
Example .
.
-
notiunivi.de : Centaur , inonog.ca/ulPegas , Mo ? ereciun , cereal pet rat
;
notiuninevc.de : elev , professor , mami fer .
B) not.iuniindividue.IE/genera#
Dhoti une este individual ddace se refers la au
Singur object .
0 not une este generate
ddace
se
referee la cel putin done obiecte
.
OBI
Pentru u
o no .fi une individuals
fo login
re da
name propr in ' Sau expires is ' Ce
contain anti cold hoteaat
.
Exempt pregedinteks.UA . profesional de i' Storie , legea lui Ohm , , Mihai Eminescu
Exempt
pregedinteks.UA .
profesional de i' Storie , legea lui Ohm
,
,
Mihai Eminescu ; Cahul Pegasi ,
notiunigenerc.ly : elev , pnefesor , mami fer , Centaur , ino rag .
C) not.im:6/ective/diviziveDnotiuneesteeolectivE-ddacE reeler o coleqtie de obiecttee ( individual - colectivos ) Sau o
C)
not.im:6/ective/diviziveDnotiuneesteeolectivE-ddacE reeler o coleqtie de obiecttee ( individual -
colectivos ) Sau o Clase de astfeldi.co/eqtiildgeneral-eolectiuE ) .
O not ' une este divine ddaei Spero sa a heat nagtere pain select area ,
unul crate unul , a obicdelon Ceo alccituiese , pebafapnoprictifilon aces to na .
In
OBI
Cazul not .eu nil on co lectin e nu preteen war hides 1pm an transfer al proprio -
tattler
de la class cetane obiecte
gi in vers
.
De exempla , dace eleuiidintar.ee class pravin de la 15 5. coli generale , asta
M
Prof . Marius Banu Hoti un ca - - nu inseam ni CE fie cane
Prof . Marius Banu
Hoti
un ca
-
-
nu inseam ni
CE
fie cane
s
coli generale . Tot a ?a , nuputew
elev provine de le
15
,
ele vis ' Cenci
CE
close pravin de la a sin guns g. Coale generals ,
dat find
Spu ne
car
fiecunc elev provine
de la o single - I 9. cook generate .
fiecunc elev provine de la o single - I 9. cook generate . Exemplenat.iuniindiuidual-eolectiue-i.co/egiulrHct.ional H

Exemplenat.iuniindiuidual-eolectiue-i.co/egiulrHct.ional H . Eminescu , Biblioteca Jude teams

B i b l i o t e c a J u d e t e
B i b l i o t e c a J u d e t e
V. Voiculescu , Poidurcaspetaru . .
V. Voiculescu , Poidurcaspetaru .
.

notciunigenerul.co/ectiue-:colegiuHa.tiona1 , Biblioteca , pick - e carinate

B i b l i o t e c a , pick - e carinate notiunidiucz.ve
B i b l i o t e c a , pick - e carinate notiunidiucz.ve

notiunidiucz.ve : elev , professor , mami fer .

: elev , p r o f e s s o r , mami fer .
d)
d)
notiuni precise Nagi -
notiuni precise Nagi -

notiuni precise Nagi

notiuni precise Nagi -

-

dace face parte din sferano.tt unii . In cat coutnar , notiunea eat Lage .
dace face parte din sferano.tt unii .
In cat coutnar , notiunea
eat Lage .
din sferano.tt unii . In cat coutnar , notiunea eat Lage . D r o t
din sferano.tt unii . In cat coutnar , notiunea eat Lage . D r o t

D roti une este precise deduce oricane ar fi obieetul ales putempneazu

r fi o b i e e t u l a l e s putempneazu EYemple-i.no#uniprecise:elev,prufesor,mamifer

EYemple-i.no#uniprecise:elev,prufesor,mamifer , minge , catalog .

, m i n g e , catalog . tannin , bun , in alt ,
tannin , bun , in alt , Frumos .
tannin ,
bun , in alt , Frumos
.
netiuniuagi : OBI : Sutera uaei not uni margin e . - - . .
netiuniuagi :
OBI :
Sutera uaei not uni
margin e
.
-
-
.
.
.
'
: Sutera uaei not uni margin e . - - . . . ' v a
: Sutera uaei not uni margin e . - - . . . ' v a
: Sutera uaei not uni margin e . - - . . . ' v a

vagi este alcitniti dintu - an nucleus .io

Trainer . ' i' ::i : ' ' ' am ' 50 no - '
Trainer
.
'
i'
::i :
'
'
'
am
'
50
no -
'
/
-
-
.
.
5
Hot ! anca Prof . Marius Banu - - I Pupi conf . nut (
Hot ! anca
Prof . Marius Banu
-
-
I Pupi
conf . nut (
propriety )
:
-
ayfiuniabstacteoncre.ie
O notice ne este abstracter aldaco redi o prop nictate heater in sine ,
de
ca
obiect.cl
relegate
un
est
no
ti
concrete
ddaeci redi propriety ' a apart ' n un or
une
obiecte .
Exempted . notiuniabstraotycura.mg , bani tate , frumusete , corcctitudine ; not.iuuconerck-n.ca rajos , bun
Exempted .
notiuniabstraotycura.mg , bani tate , frumusete , corcctitudine ;
not.iuuconerck-n.ca rajos , bun , frames , erect , careful lui Magellan , bunoitatea
bunicii , frumusqtea ManaliSei , corectitudina paofesoualui de
istoria
.
b)
notiuni absolute I relative
'
0
este
absolute
ddaci
ale
not
redo
'
une
propriety
un
or
obiecteganditeca separate
de
alle
obiecte
.
O notice ne este relative
ddacE
'
redi relate Tutu douai sauna .
Malte obiecte
.

Exempt :

redi relate Tutu douai sauna . Malte obiecte . Exempt : Ho.tiuniab-utei-mamiferipis.IE , minge ; can
redi relate Tutu douai sauna . Malte obiecte . Exempt : Ho.tiuniab-utei-mamiferipis.IE , minge ; can

Ho.tiuniab-utei-mamiferipis.IE , minge;

can Ea . pro fe son ,
can Ea .
pro fe son ,
, minge ; can Ea . pro fe son , Ho!iuairelat : , m a m

Ho!iuairelat :

,
,

mami , fin , frate , mai mic , la stingo , Tatra , elev

: , m a m i , fin , frate , m a i m i
6
6
Hotianea - e) notiuni independent / corelative -
Hotianea
-
e)
notiuni independent / corelative
-
Prof - Marius Banu -
Prof - Marius Banu
-
not ' une est independence nu autre neat : nicio altar note une Sei nici
not ' une est independence nu autre neat : nicio altar note une
Sei nici negation vreunei alle nofiuni .
O
In Cat Contra , notice nea
est corelative .
Exempla
'
.
-
Holyi¥ : pi sica , minge , mami fer , catalog ;
HotiuniCone1ativ Canta - effect ; bun - rou ; elev - professor , adeuinat - fats .
d)
notion :
pozitive
/
negative
-
D roti une este pozitiue deduct redi pretend a
uneia
saw a
mai
obicct
mutton tnsus.in ' la
un
.
O not 't une
este
negative ddacoi redi priv area San lips . ' - ca unni
obieet
de
una
Sau mai mulk proprietor 't '
.
OBI : Hu tnebuie SE con function negation gramatica )i can ceca logica , deoarcce
OBI : Hu tnebuie SE con function negation gramatica )i can ceca logica ,
deoarcce nu existence supra pun ene perfects infra ace ska . De exempla ,
"
'
" nevid " nu rect o negate logics , ian
" orb ' ,
" surd
mat " redan
,
negate logic , des ! nu contain negation gnamahealo .
Example :
-
HatIunipozit : elev , professor , mamifer , pisicc , minge , new 'd
.
Hotiuninegatiuei incorrect , agramat , necorespanziton , i moral
orb , surd , nut
.
,
F
Notice nea -
Notice nea
-
Prof . Marius Manu -
Prof . Marius
Manu
-
raporturiintreno.hu#RaporturileTntnenotiuni au Ioe numen ' sub aspects spend s ! pot fi ch concordant .ci
raporturiintreno.hu#RaporturileTntnenotiuni au
Ioe
numen ' sub aspects spend
s ! pot fi
ch concordant .ci
San eh dpofitie
I Raporturiledeconcordau.fi#secaracterizeaziprinfapdu1ce
sferele celer
done mefniuni an cel putin an object Coman
.
Exists
3 tipuni de raportuni de
concordant : :
A- id 's ① ALTA
A- id 's
ALTA

a) Rapontuldeidentit

concordant : : A- id 's ① ALTA a) Rapontuldeidentit Douai identitate ddaci nation , Agi
Douai identitate ddaci
Douai
identitate ddaci
① ALTA a) Rapontuldeidentit Douai identitate ddaci nation , Agi D nap on tell se after
① ALTA a) Rapontuldeidentit Douai identitate ddaci nation , Agi D nap on tell se after
① ALTA a) Rapontuldeidentit Douai identitate ddaci nation , Agi D nap on tell se after
① ALTA a) Rapontuldeidentit Douai identitate ddaci nation , Agi D nap on tell se after

nation , Agi D

nap on tell se after in gferek deed au Ion coined perfect aches ,
nap on tell
se after
in
gferek
deed au
Ion coined
perfect
aches
,

aeeeas.is/eroExem-ple:celibatar-necese-torit

;

Jon Barbu - Dan Barbi Lian ;
Jon Barbu -
Dan
Barbi Lian ;

Mihai Eminescu - auto nul poemuhri

"
"
" .
"
.

1- uceafivul

u t o n u l poemuhri " " . 1- uceafivul B) Rqpontuldeordonare-maiestecunoscutqicaraportgen-sp.ee \
u t o n u l poemuhri " " . 1- uceafivul B) Rqpontuldeordonare-maiestecunoscutqicaraportgen-sp.ee \
u t o n u l poemuhri " " . 1- uceafivul B) Rqpontuldeordonare-maiestecunoscutqicaraportgen-sp.ee \
u t o n u l poemuhri " " . 1- uceafivul B) Rqpontuldeordonare-maiestecunoscutqicaraportgen-sp.ee \

B) Rqpontuldeordonare-maiestecunoscutqicaraportgen-sp.ee

\
\
B) Rqpontuldeordonare-maiestecunoscutqicaraportgen-sp.ee \ ' ' ' I I : : :
' ' '
' '
'
\ ' ' ' I I : : :
\ ' ' ' I I : : :

II : :: .is?.::::::::e:i::an.::::::::::.@a-s::raoraon*i

specie ( subordinate )
specie
( subordinate )
Bout nootiuni Agi b se af lie in na pont chardon are ddacci §f era
Bout nootiuni Agi b se af lie in na pont chardon are
ddacci §f era uneia
latte , feni Test
se include
total in
Spera celei -
ACB
s fer ele Ior sci coincides
ca
.
Hotunea Prof . Manius Banu - -
Hotunea
Prof . Manius Banu
-
-
Hotunea Prof . Manius Banu - - E x e m p t : p i

Exempt : pisici - feline , tnandafin - flea re , vertebral - animal , tniunghi -

, vertebral - animal , t n i u n g h i - figures geometrical
, vertebral - animal , t n i u n g h i - figures geometrical
, vertebral - animal , t n i u n g h i - figures geometrical
, vertebral - animal , t n i u n g h i - figures geometrical
, vertebral - animal , t n i u n g h i - figures geometrical

figures geometrical .

, t n i u n g h i - figures geometrical . c) raportuldeinerucis.ae# AANB

c) raportuldeinerucis.ae#

h i - figures geometrical . c) raportuldeinerucis.ae# AANB Done notum ' A sirs se after
h i - figures geometrical . c) raportuldeinerucis.ae# AANB Done notum ' A sirs se after
h i - figures geometrical . c) raportuldeinerucis.ae# AANB Done notum ' A sirs se after
h i - figures geometrical . c) raportuldeinerucis.ae# AANB Done notum ' A sirs se after

AANB

Done notum ' A sirs se after in report de ele coined numai print r
Done notum ' A sirs
se
after in
report de
ele coined numai print r - o
Tncruci gave
ddaci
parte a
sferei lov ,
sale
fie care
a sfenei
.

deosebindn - se de cealalte printer - o atte

e de cealalte p r i n t e r - o a t t e
Exempt : medic - per inte ; pnofe metal - he hid . son -
Exempt :
medic - per inte ; pnofe
metal - he hid .
son - magician ; elev - Spontini ,
I Raportu
rile
de
opoti.ie
secaracterizeazia pain faptul E
-
sferele color
done notice ni nu au
niciun
Obie et Coman
.
a) Raportuldecontrarietate-arelocnumaiintrespeciileaceluias.is
#
unci
card
Sant
a
Trdepliniteurmetoarele
conclifii
:
gen
,
Iii ) niciuna o alta .
Iii ) niciuna
o alta
.

ti ) genal respects are cel putti

Frei specii ;
Frei
specii ;

dintne aeeste specie nu este nici

specii ; dintne aeeste s p e c i e nu este nici g e n
specii ; dintne aeeste s p e c i e nu este nici g e n

gen gi specie pentru

nici g e n g i s p e c i e p e n t
- - - - - . . . - D - - . ' r
-
-
-
-
-
.
.
.
-
D
-
-
.
'
r
t
,
t
Douai roti unni Agin se after Tn report de caofetsnarietateddaei.orica-earpiob.edu ta dan ate i Tn
Douai roti unni
Agin
se after Tn report de
caofetsnarietateddaei.orica-earpiob.edu
ta
dan
ate
i
Tn
aces
nu
face
parte
@
lips
, p
(
acela ? i timp
din
Spera ambelor .
dad poate fi C.)
p ( acela ? i timp din Spera ambelor . dad poate fi C.) ( n

( nap ate fi a fat A cents :B ,

g
g
Notice nee Prof . Marius B.anu - - Exempt . roger - gal ben -
Notice nee
Prof . Marius B.anu
-
-
Exempt .
roger - gal ben - albastru , ca speciale genu lui ca Ioane pninaaa
" .
Ciampi e - deal - podiq , ca
ate
gpecii
genu lui former de relief ,
leu -
feline .
p is ice -
tigra , ca specii ate genu lui
by Rqportuldecoatnadict.ie#
Univers dldiseuns
D. out notice ni Agin
se after in rap ont
da::÷::¥i : :c: :* :c : : :÷:÷i÷:*
/ ①
in acelagi timp din Spera ambelor
( nu poale fi
.
.
atat
A- Eat gin , dar este
ori A , oni
BD
Example
.
'
-
in cadrul
de
vertebral - never tebrat
unni univers
dis cars .
.
-
adevcivat - fats
core of - incorrect
in afar a unni univers de discus
:
pi sica - minge
-
trandafir - piatra
autoturism - catalog
to