Sunteți pe pagina 1din 1

Tehnici de protectie a bancilor impotriva riscului de credit

1. Riscul de credit
2. Analiza riscului de credit in perioada 2014-2018 asupra bancilor ...
3. Concluzii

Lumea financiară de astăzi este marcată de mutaţii de fond generate, pe de o parte, de inovaţiile
financiare, pe de altă parte, de schimbările instituţionale care remodelează întregul sistem al relaţiilor
între actorii pieţelor financiare. Printre principalele modificări financiar-instituţionale pot fi menţionate
liberalizarea fluxurilor de capital, competiţia mai accentuată între instituţiile financiar-bancare şi volumul
ridicat al tranzacţiilor, factori care au contribuit la instabilitatea mai ridicată a domeniului financiar.