Sunteți pe pagina 1din 6

RAPORT

privind activitatile cultural educative si sportivie pe anul 2016

Pe parcursul anului 2016 s-au desfasurat, in conformitate cu calendarul de activitati 2016 al CCSS
TEI si suplimentarile ulterioare, urmatoarele actiuni cultural-artistice, devenite activitati de
traditie, finantate de Ministerul Tineretului si Sportului si din venituri proprii:
A. Activitati subventionate
1. Saptamana nationala a tineretului – Baschet 3x3 , proiect realizat de catre CCSS
TEI in parteneriat cu ASCB – Asociatia Studentilor la Constructii Bucuresti din cadrul
UTCB, Scoala Nationala de Stiinte Politice si Administrative, Academia de Studii
Economice – Economie Agroalimentara si a Mediului, Universitate Bucuresti si
studentii de la UMF – Carol Davila in perioada mai – iunie 2016. Proiectul face parte
din domeniul prioritar 3.2 SANATATE, SPORT SI RECREERE. In cadrul acestui
proiect s-au desfasurat competitii sportive unde s-a promovat sportul de masa si au
participat un numar de 165 de studenti. Bugetul angajat pentru acest proiect a fost de
6031.65 RON.
2. Cupa Tinerilor Interni, s-a derulat in perioada 10- 18.08.2016 impreunacu Cancelaria
Primului Ministru si Ministerul Tineretului si Sportului. Proiectul a reunit stagiarii din
cadrul Guvernului, oferind un cadrul oportun de interactiune si lucru in echipa. Fiecare
participant a fost parte in proiect, fie ca sportiv la una din cele 6 probe sportive, fie ca
voluntar in echipa de organizare. Desfasurarea proiectului a avut loc in incinta CCSS
TEI, in prezenta a 113 participanti. Bugetul angajat pentru acest proiect a fost de 11850
RON.
3. Profesionalizarea Sectorului Asociativ Studentesc Bucurestean – PSASB –
Cursuri formare, s-a derulat in perioada mai-decembrie 2016. Prin acest proiect s-a
urmarit dezvoltarea capacitatii organizatiilor studentesti pentru a raspunde mai bine
nevoilor si intereselor studentilor bucuresteni. In cadrul acestui curs s-au desfasurat 7
cursuri de formare si au fost formati 140 de student in urmatoarele domenii:
- Fundraising
- Management organizational
- Organizare de evenimente
- Management de proiect
- Managementul voluntarilor
- Lucrul cu tinerii
- Lucrul in echipa
Desfasurarea proiectului a avut loc in incinta CCSS TEI, avand ca parteneri
asociatile de studenti din Bucuresti. Bugetul angajat pentru acest proiect a fost de 44458.69
RON.
4. Ziua Europei – Concurs dezbatere, s-a derulat în perioada 01.05-30.05 2016.
Proiectul a fost derulat de COMPLEXUL CULTURAL SPORTIV STUDENTESC
TEI impreuna cu studentii ASCB- ASOCIATIA STUDENTILOR LA CONSTRUCTII
BUCURESTI din cadrul UTCB, studentii SNSPA si studentii SPUB. In cadrul acestui
proiect a avut loc o competitive de debate cu o structura prestabilita, utilizandu-se
formatul de dezbateri Karl Popper – forma structurata de dezbatere educationala, ce are
la baza dialogul dintre doua echipe, numite in mod formal Afirmatori si Negatori.
Desfasurarea proiectului a avut loc in incinta CCSS TEI in prezenta a 30 de participanti.
Bugetul angajat pentru acest proiect a fost de 2361.27 RON.
5. Engineers League - Proiectul studenţesc „Egineers League” s-a derulat în perioada
01.05-30.05 2016. Proiectul a fost derulat de COMPLEXUL CULTURAL SPORTIV
STUDENTESC TEI impreuna cu studentii ASCB- ASOCIATIA STUDENTILOR LA
CONSTRUCTII BUCURESTI din cadrul UTCB. Proiectul face parte din domeniul
prioritar 3.2 SANATATE SPORT SI RECREERE. Desfasurarea proiectului a avut loc
in incinta CCSS TEI, in prezenta a 85 de participanti/beneficiari directi. Bugetul
angajat pentru acest proiect a fost de 955.14 RON, proiectul a fost finantat exclusiv din
fonduri proprii.
6. Primavara Studenteasca - Proiectul studențesc „PRIMAVARA STUDENTEASCA”
s-a derulat în perioada 01.05-30.06 2016. Proiectul a fost derulat de COMPLEXUL
CULTURAL SPORTIV STUDENTESC TEI împreună cu studenții din cadrul
Universitatea Națională de Educație Fizica si Sport. Proiectul face parte din domeniul
prioritar 3.2 SANATATE SPORT SI RECREERE. Desfășurarea proiectului a avut loc
in incinta UNEFS , in prezenta a 194 de participanți/beneficiari direcți, din care 50
voluntari. In cadrul acestui proiect s-au desfasurat competitii sportive prin care s-a dorit
atragerea tinerilor la practicarea sistematica a activitatilor sportive. Bugetul angajat
pentru acest proiect a fost de 13212.19 RON.
7. ReArt Tei – Cursuri Foto - Proiectul „ReArtTei – Organizare cursuri FOTO” a fost
derulat de catre CCSS TEI in perioada septembrie – octombrie 2016. Proiectul a fost
structurat in 3 serii de participanti, prima serie a proiectului a fost in data 14 – 16
octombrie 2016, a doua serie a proiectului in data de 21-23 octombrie 2016, iar a treia
seria a fost derulata in data de 24-26 octombrie 2016. Obiectivul general al cursului a
fost reprezentat de utilizarea eficientă a aparatului foto precum şi a accesoriilor
acestuia, prelucrarea digitală a fotografiilor dar şi cunoasterea modului de compunere
şi abordare a celor mai utilizate genuri fotografice. Desfasurarea proiectului a avut loc
in incinta CCSS TEI, in prezenta a 30 de participanti. Bugetul angajat pentru acest
proiect a fost de 12150 RON.
8. ReArtTei – Student videograf - Proiectul „ReArtTei – Student videograf” a fost
derulat de catre CCSS TEI in perioada noiembrie – decembrie 2016. Atelierul a avut
drept scop familiarizarea participantilor cu elementele de baza si tehnice in domeniul
audio-video(regie si imagine de film documentar) si punerea in aplicare a inforamtiilor
teoretice insustie in cadrul atelierului. Proiectul face parte din domeniul prioritar 3.1
CULTURA SI EDUCATIE NON-FORMALA. Desfasurarea proiectului a avut loc in
incinta CCSS TEI, in prezenta a 16 de participanti/beneficiari directi. Bugetul angajat
pentru acest proiect a fost de 4496 RON.
9. Deschiderea anului universitar si serbarile studentesti de toamna - Proiectul
studențesc „DESCHIDEREA ANULUI UNIVERSITAR SI SERBARILE
STUDENTESTI DE TOAMNA” s-a derulat în perioada octombrie – noiembrie 2016.
Proiectul a fost derulat de COMPLEXUL CULTURAL SPORTIV STUDENTESC
TEI împreună cu studenții din cadrul Universitatea Națională de Educație Fizica si
Sport. Proiectul face parte din domeniul prioritar 3.2 SANATATE SPORT SI
RECREERE.
Desfășurarea proiectului a avut loc in incinta Complexului Cultural Sportiv Studentesc
TEI , in prezenta a 84 de participanți/beneficiari direcți, din care 20 voluntari.
Obiectivele proiectului :
- Organizarea de campionate de fotbal, volei și baschet 3x3, tenis
de câmp. Prin aceste competiții se dorește atragerea tinerilor la
practicarea sistematica a activităților sportive.
- Creșterea numărului practicanților de sport in rândul studenților
inclusiv prin amplificarea sistemului de competiții sportive de
masa.
Bugetul angajat pentru acest proiect a fost de 3776.66 RON.
10. Tei verde - Prin realizarea acestui proiect s-a droit stimularea implicarii studentilor in
actiuni de voluntariat bazate pe ecologizare. Proiectul a oferit posibilitatea de a
desfăşura activităţi de educaţie ecologică prin care să cultivăm interesul pentru lumea
înconjurătoare, pentru protejarea mediului. Totodată urmăreşte responsabilizarea
studenților faţă de importanţa protejării mediului înconjurător, conturarea deprinderilor
şi a atitudinilor de a preţui şi respecta mediul prin comportamente civilizate, dar şi
sensibilizarea cetăţenilor privind importanţa mediului înconjurător. In cadrul acestui
proiect studentii din cadrul LSA-UNEFS si USR au participat la o actiune de
ecologizare in incinta CCSS TEI. Proiectul s-a desfsurat in doua etape:
- Actiune de ecologizare si curatenie a spatiilor verzi.
- Amenanajarea unui spatiu verde prin plantarea a 30 de trandafiri si
a unui brad. Bradul plantat in cadrul acestui proiect a devenit
”Bradul Studențesc”.
Implementarea acestor activitati are un impact pozitiv asupra atitutdinii fata de mediul
inconjurator cu efecte benefice in mediul educational si comunitatea locala. Proiectul
face parte din domeniul prioritar 3.3 PARTICIPARE SI VOLUNTARIAT.
Desfasurarea proiectului a avut loc in incinta CCSS TEI, in prezenta a 24 de
participanti/beneficiari directi. Bugetul angajat pentru acest proiect a fost de 1625.82
RON, proiectul a fost finantat exclusiv din fonduri proprii.
11. Wintercamp - Proiectul studenţesc „WINTERCAMP” s-a derulat în perioada
noiembrie-decembrie 2016, constând în perioada de pregătire a proiectului (25
noiembrie-06 decembrie 2016), perioada efectivă de desfăşurare (07 – 10 decembrie
2016), respectiv perioada de evaluare a proiectului (10.12- 20.12 2016). Proiectul a fost
derulat de UNIUNEA STUDENTILOR DIN ROMANIA în parteneriat cu Complexul
Cultural Sportiv-Studenţesc Tei (CCSS Tei). Desfăşurarea proiectului a avut loc la
Pensiunea ALPINA, din localitatea Paltinis, judeţul Sibiu, în prezenţa a 80 de
participanţi / beneficiari direcţi, conform cu prevederile proiectului din nota de
fundamentare, respectiv, prin diseminarea informaţiilor, un număr de 5000 de tineri
informaţi, beneficiari indirecţi ai proiectului. Proiectul face parte din domeniul prioritar
3.1 CULTURA SI EDUCATIE NON-FORMALA. Prin organizarea programului
WINTERCAMP s-a propus incurajarea conservarii si evidentierii importantei
traditiilor, precum si imbinarea acestora cu activitati de educatie non-formala si
dezvoltare personala. Bugetul angajat pentru acest proiect a fost de 26494.80 RON.
12. InfoStudent V2 - Proiectul studenţesc „INFOSTUDENT V2 ” s-a derulat în perioada
decembrie 2016, perioada de impelementare 01-17.12.2016, perioada de desfasuare 16
– 18 decembrie 2016, respectiv 19 – 22 decembrie, perioada de evaluare. Prin
organizarea proiectului InfoStudent v2.0 s-a propus dezvoltarea competentelor de
sporire a angajabilitatii studentilor din Bucuresti. Angajarea dupa terminarea studiilor,
din ce in ce mai des chiar in timpul studiilor, reprezinta una din preocuparile principale
ale studentilor. Programul a propus o serie de ateliere practice si sesiuni de informare
si formare axate pe dezvoltarea competentelor de comunicare interpersonala si de lucru
in echipa pentru 50 de studenti inregistrati in univesitati in Bucuresti. Desfăşurarea
proiectului a avut loc statiunea Predeal, la pensiunea Milcov(SC VLADET COM SRL).
Proiectul face parte din domeniul prioritar 3.1 CULTURA SI EDUCATIE NON-
FORMALA. Bugetul angajat pentru acest proiect a fost de 11909.80 RON.
13. Sesiuni de formare pentru dezvoltarea organizational a ANOSR 2016 - Proiectul
studenţesc „SESIUNI DE FORMARE PENTRU DEZVOLTAREA
ORGANIZATIONALA A ANOSR 2016”, implementat de ANOSR s-a derulat în
perioada decembrie 2016. Proiectul face parte din domeniul prioritar PARTICIPARE
SI VOLUNTARIAT

Obiectivele proiectului au fost urmatoarele:


- Imbunatatirea abilitatilor de negociere si relationare cu partenerii din
mediul privat a 45 studenti, membrii in organizatiile studentesti din
Romania, într-o sesiune de formare, pe o perioada de 3 zile;
- Imbunatatirea abilitatilor de a scrie un proiect de finantare nerambursabila
a 45 studenti, membrii în organizatiile studentesti din Romania, într-o sesiune
de formare, pe o perioada de3 zile;
- Dezvoltarea abilitatilor de comunicare publica a 30 studenti pe o perioada
de 3 zile;
- Dezvoltarea abilitatii de utilizare a programelor de editarea grafica a 30
studenti pe o perioada de 3 zile;
- Dezvoltarea abilitatilor de a influenta deciziile la nivel de universitate –
90 studenti, pe o perioada de trei zile
-Dezvoltarea abilitatilor de realizare si administrare
Bugetul angajat pentru acest proiect a fost de 43200 RON.

14. Body in (e)motion – Dansul Contemporan ca instrument de dezvoltare personala


- Proiectul studenţesc „Body in (e)motion – Dansul Contemporan ca instrument de
dezvoltare personala” s-a derulat în perioada noiembrie - decembrie 2016. Proiectul a
fost dezvoltat in urma consultarilor publice cu studentii intreprinse de CCSS Tei si CCS
Bucuresti in primavara anului 2016 in urma carora a reiesit foarte clar nevoia
studentilor de a participa la programe de dezvoltare personala si invatare nonformala /
alternativa. Necesitatea si iminenta proiectului au aparut in timpul desfasurarii
cursurilor de dezvoltare a capacitatii organizationale a asociatiilor studentesti
organizate de CCSS Tei in noiembrie 2016 unde, la atelierul de management si scriere
de proiecte, 4 din 5 proiecte dezvoltate de participanti au fost indreptate catre programe
de dezvoltare personala pentru studenti vizand diferite domenii si arii de interventie.
Printre atelierele propuse de studenti s-au regasit de mai multe ori Dansul, Improvizatia
de teatru, Stand-up Comedy si ateliere artistice in general. Unul dintre proiecte a vizat
in mod explicit promovarea programelor de dezvoltare personala catre stundentii de
anul I. Proiectul a propus un atelier de dans contemporan desfasurat pe parcursul lunilor
noiembrie si decembrie in 6 intalniri si o mini-campanie de promovare, pe mediile
online, a diferitelor oportunitati de dezvoltare personala pentru studenti. Bugetul
angajat pentru acest proiect a fost de 6548.45 RON.
15. PSASB – Cursuri organizate in tara - Proiectul studenţesc „PSASB-Cursuri
organizate in tara” s-a derulat în perioada noiembrie-decembrie 2016, constând în
perioada de pregătire a proiectului (21-30 noiembrie 2016), perioada efectivă de
desfăşurare (01 – 04 decembrie 2016), respectiv perioada de evaluare a proiectului
(04.12- 12.12 2016). Proiectul a fost derulat de Asociaţia Liga Studenţilor şi
Absolvenţilor din Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport (LSAUNEFS) în
parteneriat cu Complexul Cultural Sportiv-Studenţesc Tei (CCSS Tei). Desfăşurarea
proiectului a avut loc la COMPLEX PANORAMIC, din localitatea Campulung-
Muscel, judeţul Arges, în prezenţa a 50 de participanţi / beneficiari direcţi, conform cu
prevederile proiectului din nota de fundamentare, respectiv, prin diseminarea
informaţiilor, un număr de 500 de tineri informaţi, beneficiari indirecţi ai proiectului.
Sesiunile de informare si formare au fost sustine de formatori si facilitatori pusi la
dispozitie in mod gratuit de parteneri. Proiectul face parte din domeniul prioritar 3.2
MUNCA SI ANTREPRENORIAT. Obiectivul proiectului a fost dezvoltarea
abilitatilor de antreprenoriat si a cunostiinteleor legate de infiintarea unui SRL-D.
Bugetul angajat pentru acest proiect a fost de 15384 RON.

In luna noiembrie Complexul Cultural Sportiv Studentesc TEI a gazdut intalnirea


dintre directori CCS/CCSS TEI cu reprezentatii MTS, intalnire in cadrul careia s-au
discutat aspecte legate de activitatiile studentesti comune ce s-ar putea desfasura in anul
2017. Bugetul angajat pentru aceasta intalnire a fost de 2740.29 RON.
Dupa desfasurarea fiecarui proiect CCSS TEI a transmis catre DPTTS rapoartele de
evaluare confom metodologiei si normelor in vigoare.
CCSS TEI a avut o implicare deosebita in organizarea taberelor studentesti de vara la care
au participat 688 de studenti.
Despre activitatea fiecarei serii au fost transmise informatii saptamanale la MTS.

Din bugetul aprobat CCSS TEI a utilizat ………….. RON din care :
- Tabere : ……….. RON
- Actiuni : ……….. RON
La terenurile de sport cu chirie(la care studentii beneficiaza de 25% reducere), precum si
cele la liber (2 terenuri de baschet, 12 panouri de baschet, 2 terenuri volei pe plaja si unul pe zgura,
terenul de iarba pe zgura), la o statistica de 5ore/zi cu participare de 200 persoane/ora si o medie
de 200 de zile, rezulta un minim de 200.000 de ore de sport.
Firmele care au inchiriate terenuri de sport – tenis de camp si minifotbal, organizeaza
turnee de copii si juniori, precum si scoli de initiere a copiilor in tenis si fotbal.