Sunteți pe pagina 1din 25

STUDII DE FEZABILITATE

1. La data de 01 ianuarie N, depuneţi 1.000 u.m. într-un cont bancar de economii care vă
aduce o dobândă de 8%.

a. Care va fi suma disponibilă în cont la 01 ianuarie N+3, dacă banca aplică


dobânda anual?

Suma de 1.000 u.m. este compusă pe o perioadă de 3 ani, astfel încât suma disponibilă în cont
la 01 ianuarie N+3 este:

VV=VP(1+k)n = (1.000)(1+0,08)3=(1.000)(1,08)3==(1.000)(1,25971)=1.259,71 u.m.

b. Care va fi suma disponibilă în cont la 01 ianuarie N+3 dacă banca aplică


dobânda trimestrial?

Rata efectivă anuală a dobânzii pentru o rată nominală de 8% şi o perioadă de compunere


trimestrială este:

În cazul nostru, (1+0,08/4)4-1= (1,02)4-1 = 1,0824 - 1=0,0824=8,24%

Astfel,

VV=VP(1+k)n = (1.000)(1+0,0824)3=(1.000)(1,0824)3==(1.000)(1,2681)=1.268,10 u.m.

Ca metodă de rezolvare alternativă, se poate folosi o rată de actualizare de 2% pe timp de 3


ani * 4 trimestre = 12 perioade.

c. Care va fi suma disponibilă în cont la 01 ianuarie N+3 dacă suma de 1.000


u.m. aţi depune-o în 4 plăţi a câte 250 u.m. la data de 1 ianuarie N+1, N+2 şi
N+3?

VVAk,n= PMT+PMT(1+k)1 + PMT(1+k)2 + … … + PMT (1+k)n-1

adică,

VVAk,n = 250 + 250(1+0,08)1 + 250(1+0,08)2 +250(1+0,08)3 =

= 250 + 250(1,08)1 + 250(1,08)2 +250(1,08)3 =

= 250 + 250(1,08) + 250(1,1664) +250(1,2597=

= 250+270+291,6 + 314,93 = 1.126,53 u.m.

1
O altă abordare utilizează factorul de compunere al unei anuităţi

În cazul nostru,

Adică,

Dacă plăţile ar fi fost făcute la începutul fiecărui an, am fi avut a face cu o anuitate specială;

Pentru a lucra cu anuităţi speciale, se modifică ecuaţia

Adică, în (1+k)

Deoarece fiecare plată efectuată este supusă procedeului de compunere pentru încă un an, şi
aceasta se obţine prin multiplicarea factorului cu (1+k).

În cazul nostru,

d. Dacă aţi face patru plăţi egale în datele de 1 ianuarie N+1, N+2 şi N+3, cât de
mare trebuie să fie fiecare dintre aceste plăţi pentru a se obţine în cont suma
disponibilă calculată la punctul a?

Valoarea prezentă a unui flux de numerar plătibil peste n ani în viitor este reprezentată de
suma care, dacă ar fi plătibilă în momentul prezent, va creşte, astfel încât să atingă valoarea
respectivă în viitor.

Găsirea valorii prezente a unui flux de numerar viitor se numeşte actualizare şi este inversul
operaţiei de compunere, adică, pornind de la ecuaţia de compunere:

este factorul de actualizare pentru o rată a dobânzii k şi n perioade.

2
Valoarea prezentă a unei anuităţi ordinare

VP = 1.259,71 * =1,259,71 * 0,2219 = 279,53 u.m.

Valoarea prezentă a unei anuităţi speciale

Dacă plăţile din exemplul precedent ar fi fost făcute la începutul fiecărui an, am fi avut a face
cu o anuitate specială. Prin urmare, fiecare plată ar fi fost actualizată pentru o perioadă mai
mică cu un an, comparativ cu exemplul precedent, adică, pe axa temporală, fiecare plată ar fi
fost deplasată spre stânga cu o perioadă.

Datorită faptului că fiecare plată s-ar fi făcut cu o perioadă mai devreme, anuitatea specială
are o valoare prezentă mai mare decât anuitatea obişnuită. Surplusul de valoare poate fi găsit
prin înmulţirea valorii prezente a unei anuităţi prezente cu factorul (1+k), adică,

În cazul nostru,

VP = 1.259,71 * * (1,08)=1,259,71 * 0,2219 (1,08)= 301,893 u.m.

2. La data de 01 ianuarie N+3 aveţi nevoie de 1.000 u.m. Banca oferă conturi bancare de
depunere cu o rată anuală a dobânzii de 8%.

a. Care este suma de care va trebui să dispuneţi la 01 ianuarie N pentru a o


depune în cont astfel încât la 01 ianuarie N+3 să aveţi disponibil în cont 1.000
u.m. ?

Suma depusă creşte vreme de 3 ani la o rată de 8%. Valoarea prezentă este cea de la
momentul N+1, iar valoarea viitoare, cei 1.000 u.m.

FAAn = = 0,7938

VP = 1.000 *0,7938 = 793,80 u.m.

b. Dacă aţi opta să efectuaţi în contul dumneavoastră plăţi egale începând cu 1


ianuarie N , care este suma care trebuie depusă de fiecare dată pentru a atinge
obiectivul fixat pentru 01 ianuarie N+3?

În această situaţie, avem de a face cu o anuitate pe o perioadă de 4 ani a cărei primă plată se
efectuează la un an începând din momentul prezent, adică la 01 ianuarie N+1 şi a cărei
valoare trebuie să fie egală cu 1.000 u.m.

3
Plata =VV*FAAn = = 1.000 = 1.000*0,22192=221,92 u.m.

c. Dacă un client al dumneavoastră v-ar propune să efectueze plăţi, virate în


contul de depunere, în echivalentul celor determinate la punctul b sau,
alternativ, să efectueze o singură plată de 750 u.m. la data de 01 ianuarie N,
care ar fi alegerea dumneavoastră?

Răspunsul este nu, pentru că 750 *(1+0,08)3 = 750*1,2597 = 944,78 u.m.

d. Pentru a vă atinge obiectivul, la data de 01 ianuarie N dispuneţi de 400 u.m. şi


aveţi ca alternativă posibilitatea de a efectua 6 plăţi suplimentare egale, la câte
6 luni consecutiv după această dată. În condiţiile în care banca oferă o
dobândă de 8% aplicabilă semestrial, care va trebui să fie suma plătibilă la
fiecare din cele 6 depuneri consecutive?

Valoarea viitoare a depunerii iniţiale de 400 u.m. este:

VV=VP*FCA4%, 6 = VP * FCA= 400*(1,04)6 = 400*1,2653= 506,12

Aceasta înseamnă că la data de 01 ianuarie N+3, veţi avea nevoie în plus de suma 1.000 -
506,12 =493,88 u.m.

Aceasta se va acumula în urma efectuării a 6 plăţi egale cu o rată nominală a dobânzii de 8%


şi pe o perioadă de compunere semestrială sau cu o rată a dobânzii de 4% aplicabilă la fiecare
6 luni.

VV = 493,88, n=6, k=4

VVA =PMT*FVIFA4%,6

PMT = VVA/ FVIFA= 493,88/6,6325=74,46 u.m.

e. Care este rata anuală efectivă a dobânzii plătite de bancă la punctul d?

4
Rata efectivă anuală a dobânzii este rata cu care, folosind compunerea anuală, am obţine
aceeaşi valoare pe care am obţine-o prin folosirea ratei periodice respective şi a numărului de
perioade m dintr-un an.

Rata efectivă anuală a dobânzii se află după relaţia :

Unde, este rata periodică a dobânzii iar m este numărul de perioade de compunere pe un

an.

-1 = (1,02)4-1 = 1,0824-1=8,24%.

3. Gestionaţi un proiect al cărui cost este de 52.125 u.m. asupra căruia se estimează să
genereze, pentru o perioadă de 8 ani, intrări nete anuale de numerar a câte 12.000
u.m.

a. Care este perioada de recuperare a investiţiei?

Perioada de recuperare a investiţiei este definită ca numărul de ani în care o firmă îşi
recuperează investiţia iniţială din fluxurile de numerar.

anul Fluxuri anuale Fluxuri cumulate


0 (52.125) (52.125)
1 12.000 40.125
2 12.000 28.125
3 12.000 16.125
4 12.000 4.125
5 12.000 - 7.875

Perioada de recuperare a investiţiei este 4+(4.125/12.000) = 4+0,34 =4,34 ani

b. Care este valoarea actualizată netă a proiectului pentru un cost al capitalului de


12% ?

VAN = -52.125

5
VAN = - 52.125 +

VAN = -52.125 + 10.714,28 + 9.566,33 + 8.540,93 + 7.626,31 + 6.809,28 + 6.079,64 +


5.428,14 + 4.846,72

VAN = -52.125 + 59.611,63 = 7.486,63 u.m.

VAN pozitiv, proiectul este acceptabil.

c. Presupunând o rată a costului capitalului de 12%, care este perioada de recuperare


actualizată a proiectului?

anul Fluxuri anuale Fluxuri cumulate


0 (52.125) (52.125)
1
1 10.714,28 (12.000/1,12 ) 41.410,72
2 9.566,33 (12.000/1,122) 31.844,39
3
3 8.540,93 (12.000/1,12 ) 23.303,46
4 7.626,31 (12.000/1,124) 15.677,15
5
5 6.809,28 (12.000/1,12 ) 8,867,87
6
6 6.079,64 (12.000/1,12 ) 2.788,23
7 5.428,14 (12.000/1,126) - 2.639,91
Perioada de recuperare a investiţiei este 6+(2.788,23/5.428,14) = 6+0,51 =6,51 ani

4. Vi se solicită să analizaţi două propuneri de investiţii aferente proiectelor P1 şi P2.


Costurile fiecăruia dintre proiecte este de 10.000 u.m. iar rata costului capitalului
pentru fiecare proiect este de 12%. Pentru fiecare proiect, au fost estimate următoarele
fluxuri de numerar:

anul P1 P2

1 6.500 u.m 3.500 u.m

2 3.000 u.m 3.500 u.m

3 3.000 u.m 3.500 u.m

4 1.000 u.m 3.500 m

a. Calculaţi pentru fiecare proiect perioada de recuperare a investiţiei,


perioada de recuperare actualizată a investiţiei şi valoarea
actualizată netă;

6
Perioada de recuperare a investiţiei:

P1 P2
anul
fluxuri anuale fluxuri cumulate fluxuri anuale fluxuri cumulate

0 (10.000) (10.000) (10.000) (10.000)

1 6.500 3.500 3.500 6.500

2 3.000 500 3.500 3.000

3 3.000 - 2.500 3.500 - 500

4 1.000 3.500

Perioada de recuperare a investiţiei 1 = 2 + 500/3.000 = 2,17 ani

Perioada de recuperare a investiţiei 2 = 2 + 3.000/3.500 = 2,86 ani

Perioada de recuperare actualizată a investiţiei:

P1 P2

anul fluxuri anuale fluxuri cumulate fluxuri anuale fluxuri cumulate

0 (10.000) (10.000) (10.000) (10.000)

1 5.803,57 4.196,43 3125,0 6.875

6.500 /(1,12)1 3.500/ (1,12)1

6.500 /1,12 3.500/ 1,12

2 2.391,58 1.804,85 2.790,18 4.084,82

3.000/ (1,12)2 3.500/ (1,12)2

3.000/ 1,2544 3.500/ 1,2544

3 2.135,38 - 330,53 2.491,28 1.593,54

3.000/ (1,12)3 3.500/ (1,12)3

3.000/ 1,4049 3.500/ 1,4049

4 635,53 2.224,34 - 630,80

1.000/ (1,12)4 3.500/ (1,12)4

7
1.000/ 1,5735 3.500/ 1,5735

perioada de recuperare actualizată a investiţiei 1 = 2+ 1.804,85/2.135,38 =2,85 ani

perioada de recuperare actualizată a investiţiei 2 = 3+ 1.593,54/2.224,34 =3,71 ani

Valoarea actualizată netă a investiţiei 1 = - 10.000 + (5.803,57+2.391,58+2.135,38+635,53) =


- 10.000 +10.966,06 =966,06 u.m.

Valoarea actualizată netă a investiţiei 2 = - 10.000 + (3125,0+2.790,18+2.491,28+2.224,34) =


- 10.000 +10.630,80 =630,80 u.m.

b. Dacă cele două proiecte sunt independente, care ar trebui să fie


acceptat?

Dacă proiectele sunt independente, ambele sunt acceptabile.

c. Dacă proiectele se exclud reciproc, care trebuie acceptat?

Dacă proiectele se exclud reciproc, se alege proiectul cu VAN cel mai mare, deci proiectul 1.

5. În urmă cu 5 ani, societatea la care lucraţi a achiziţionat un echipament cu valoare de


achiziţie de 200.000 u.m. a cărui durată normală de utilizare expiră peste 15 ani, prin
vânzarea căruia s-ar obţine 50.000 u.m.

Conducerea societăţii vă solicită analizarea oportunităţii de a instala un echipament


nou al cărui cost de achiziție este de 600.000 u.m., a cărui durată normală de utilizare
va fi 15 ani şi prin vânzarea căruia la valoarea terminală zero s-ar obţine 150.000 u.m.
Asupra noului echipament, în condiţiile în care costurile anuale de operare ar creşte de
la 350.000 u.m. la 400.000 u.m., se preconizează că va conduce la o creştere a
veniturilor anuale din exploatare de la 700.000, cât este în prezent, la 1.200.000 u.m.

Rata impozitului este de 16% iar rata costului capitalului este de 12%.

Recomandaţi achiziţionarea noului echipament?

Problema face referire la o decizie de înlocuire. Analiza legată de decizia de înlocuire ia în


considerare şi fluxurile de numerar provenite de la activele vechi

I. Calcularea costului proiectului

Costurile proiectului u.m.

Investiţia în echipamentul nou 600.000


Venituri din vânzarea echipamentului vechi (50.000)

8
Total costuri proiect 550.000

II. Calcularea beneficiilor anuale

Beneficii anuale u.m.

Modificarea veniturilor anuale din 500.000


exploatare
(1.200.000 – 700.000)
Reduceri de costuri (50.000)

(350.000 – 400.000)

Modificări în venitul din exploatare 450.000

Impozit (16%) 72.000

(450.000 * 16%)
Modificări în venitul din exploatare după 378.000
impozitare
(450.000 – 72.000)

III. Actualizarea modificărilor în venitul din exploatare după impozitare


(modificarea în valoare de 378.000 u.m. înmulţită cu factorul de actualizare
pentru o anuitate pe o perioadă de 15 ani la o rată a dobânzii de 12%)

Factorul de actualizare pentru o anuitate pe o perioadă n la rata dobânzii k :

Unde:

n = numărul de perioade

k = dobânda

9
IV. Calcularea valorii actualizate a economiilor din impozitare dacă se
achiziţionează noul echipament

Se calculează creşterea valorii contabile datorate achiziţionării noului echipament; aceasta


este egală cu costul de achiziţie al echipamentului nou (600.000 u.m.) minus valoarea
terminală a echipamentului vechi (valoarea din vânzarea acestuia, respectiv 50.000 u.m.)

C = 600.000 – 50.000 = 550.000 u.m.

Se calculează valoarea actuală a economiilor din impozitare incluzând influenţa valorii


terminale.

unde, valoarea terminală a utilajului nou este valoarea care s-ar obţine prin vânzarea ei la
valoare terminală 0, după 15 ani de funcţionare, respectiv 150.000 u.m. şi cota de amortizare
d este :

V. Calcularea valorii actualizate nete

Elemente de calcul u.m.

Valoarea actualizată a modificărilor în 2.569.266


venitul din exploatare după impozitare

10
Valoarea actualizată a economiilor din 101.989
impozitare (inclusiv valoarea terminală)

Valoarea actualizată a intrărilor de 2.671.255


numerar

Costul proiectului (550.000)

Valoarea actualizată netă (VAN) 2.121.255

Valoarea actualizată netă a proiectului este pozitivă. Astfel încât este recomandabilă
achiziţionarea noului echipament.

6. În cadrul societăţii funcţionează un utilaj cu o vechime de 2 ani achiziţionat cu 72.000


u.m. şi a cărui valoare de piaţă este în prezent de 16.000 u.m. În scopuri contabile,
amortizarea se face pe o durată de 12 ani.

Echipa managerială doreşte achiziţionarea unui utilaj nou, aparţinând aceleiaşi grupe,
care va costa 75.000 u.m. şi care, după 10 ani de funcţionare va avea valoarea
terminală de 10.000 u.m. Capacitatea sporită a noului utilaj va conduce la o creștere a
cifrei de afaceri de la 1 milion la 1,01 milioane u.m. iar creşterea eficienţei
operaţionale va duce la economii prin reducerea costurilor cu 10.000 u.m.

Rata costului capitalului este de 8% iar rata impozitului 16%. Costurile de operare
anuale totale însumează 800.000 u.m.

a. Se impune înlocuirea vechiului utilaj?

b. Analiza pieţei descoperă un alt utilaj a cărui valoare este de 140.000 u.m. a cărui
valoare terminală este estimată la 20.000 u.m. ,care conduce prin exploatare la
economii provenite din reduceri de costuri în valoare de 25.000 u.m. anual pe tot
parcursul duratei de funcţionare care este de 10 ani şi la o creştere a cifrei de
afaceri cu 10.000 u.m.

În urma analizei, care alternativă o propuneţi conducerii: păstrarea vechiului utilaj,


achiziţionarea celui de 75.000 u.m. sau a celui de 140.000 u.m. ?

c. Dacă în condiţiile de piaţă nu există decât utilajul de 75.000 u.m. dar în următorii
2 ani se aşteaptă o nouă generaţie de utilaje care în condiţiile aceloraşi costuri şi
durate de funcţionare vor atrage economii mai mari, care va fi decizia
dumneavoastră?

a.

I. Calcularea costului proiectului

11
Costurile proiectului u.m.

Investiţia în echipamentul nou 75.000


Venituri din vânzarea echipamentului vechi (16.000)
Total costuri proiect 59.000

II. Calcularea beneficiilor anuale

Beneficii anuale u.m.

Modificarea veniturilor anuale din 10.000


exploatare
(1.010.000 – 1.000.000)
Reduceri de costuri 10.000

Modificări în venitul din exploatare 20.000

Impozit (16%) 3.200

(20.000 * 16%)
Modificări în venitul din exploatare după 16.800
impozitare
(20.000 – 3.200)

III. Actualizarea modificărilor în venitul din exploatare după impozitare


(modificarea în valoare de 16.800 u.m. înmulţită cu factorul de actualizare
pentru o anuitate pe o perioadă de 10 ani la o rată a dobânzii de 8%)

Factorul de actualizare pentru o anuitate pe o perioadă n la rata dobânzii k :

Unde:

n = numărul de perioade

k = dobânda

12
IV. Calcularea valorii actualizate a economiilor din impozitare dacă se
achiziţionează noul echipament

Se calculează creşterea valorii contabile datorate achiziţionării noului echipament; aceasta


este egală cu costul de achiziţie al echipamentului nou (75.000 u.m.) minus valoarea
terminală a echipamentului vechi (valoarea din vânzarea acestuia la valoarea de piaţă,
respectiv 16.000 u.m.)

C = 75.000 – 16.000 = 59.000 u.m.

Se calculează valoarea actuală a economiilor din impozitare incluzând influenţa valorii


terminale.

unde, valoarea terminală a utilajului nou este valoarea care s-ar obţine prin vânzarea ei la
valoare terminală de 10.000 u.m., după 10 ani de funcţionare şi cota de amortizare d este :

13
V. Calcularea valorii actualizate nete

Elemente de calcul u.m.

Valoarea actualizată a modificărilor în 112.694


venitul din exploatare după impozitare
Valoarea actualizată a economiilor din 57.076
impozitare (inclusiv valoarea terminală)

Valoarea actualizată a intrărilor de 169.770


numerar

Costul proiectului (59.000)

Valoarea actualizată netă (VAN) 110.770

Valoarea actualizată netă a proiectului este pozitivă. Astfel încât este recomandabilă
achiziţionarea noului echipament.

b.

I. Calcularea costului proiectului

Costurile proiectului u.m.

Investiţia în echipamentul nou 140.000


Venituri din vânzarea echipamentului vechi (16.000)
Total costuri proiect 124.000

II. Calcularea beneficiilor anuale

Beneficii anuale u.m.

Modificarea veniturilor anuale din 10.000


exploatare
Reduceri de costuri 250.000

(25.000*10)

Modificări în venitul din exploatare 260.000

Impozit (16%) 41.600

14
(260.000 * 16%)
Modificări în venitul din exploatare după 218.400
impozitare
(260.000 – 41.600)

III. Actualizarea modificărilor în venitul din exploatare după impozitare


(modificarea în valoare de 218.400 u.m. înmulţită cu factorul de actualizare
pentru o anuitate pe o perioadă de 10 ani la o rată a dobânzii de 8%)

Factorul de actualizare pentru o anuitate pe o perioadă n la rata dobânzii k :

Unde:

n = numărul de perioade

k = dobânda

IV. Calcularea valorii actualizate a economiilor din impozitare dacă se


achiziţionează noul echipament

Se calculează creşterea valorii contabile datorate achiziţionării noului echipament; aceasta


este egală cu costul de achiziţie al echipamentului nou (140.000 u.m.) minus valoarea
terminală a echipamentului vechi (valoarea din vânzarea acestuia la valoarea de piaţă,
respectiv 16.000 u.m.)

C = 140.000 – 16.000 = 124.000 u.m.

15
Se calculează valoarea actuală a economiilor din impozitare incluzând influenţa valorii
terminale.

unde, valoarea terminală a utilajului nou este valoarea care s-ar obţine prin vânzarea ei la
valoare terminală de 10.000 u.m., după 10 ani de funcţionare şi cota de amortizare d este :

V. Calcularea valorii actualizate nete

Elemente de calcul u.m.

Valoarea actualizată a modificărilor în 1.465.027


venitul din exploatare după impozitare
Valoarea actualizată a economiilor din 20.286
impozitare (inclusiv valoarea terminală)

Valoarea actualizată a intrărilor de 1.485.313


numerar

Costul proiectului (124.000)

Valoarea actualizată netă (VAN) 1.361.313

Valoarea actualizată netă a proiectului este pozitivă. Astfel încât este recomandabilă, şi în
acest caz, înlocuirea vechiului echipament.

Dintre cele două alternative ale deciziei de înlocuire, ar trebui selectată cea de a doua
deoarece are VAN cea mai mare.

16
d. Investiţia odată făcută, costul ei este considerat nerecuperabil şi, din momentul
alocării de capital, orice generaţie nouă de echipamente care ar genera, prin
raportare la ea, o valoare VAN pozitivă ar trebui acceptată, indiferent de
investiţiile din trecut.

7. Evaluaţi propunerea conducătorului societăţii de a achiziţiona un utilaj cu valoare de


50.000 u.m. a cărui punere în exploatare solicită cheltuieli suplimentare de 10.000
u.m. Datorită stocurilor de piese de schimb, este necesară o creştere a capitalului de
lucru net în valoare de 2.000 u.m. Durata normală de exploatare a utilajului este de 10
ani dar, după 3 ani de exploatare, utilajul se preconizează a fi vândut pentru suma de
20.000 u.m.

Achiziționarea utilajului nu are efect asupra veniturilor dar se estimează economii la


costurile legate de manoperă estimate la 20.000 u.m. anual. Rata impozitării 16%.

a. Prezentaţi fluxurile de numerar în cazul achiziţionării utilajului, începând de la


anul 0 până la anul 3 inclusiv.

b. Dacă rata costului capitalului este 10%, care este valoarea actualizată netă a
proiectului?

c. Decizia dumneavoastră este pentru achiziţionarea utilajului?

a.

Elemente de calcul u.m. An 1 An 2 An 3

Costul achiziţiei utilajului (50.000)


Cheltuieli suplimentare (10.000)
Cheltuieli legate de creşterea (2.000)
capacităţii de lucru
Modificări în venitul din exploatare 0 0 0
Diminuarea costurilor cu manopera 20.000 20.000 20.000
Cheltuieli cu amortizarea (5.000) (5.000) (5.000)
(d=100/10=10%

Venituri nete din exploatare 15.000 15.000 15.000


înainte de impozitare

Impozit pe veniturile din exploatare (2.400) (2.400) (2.400)


(16%)

17
Venituri nete din exploatare 12.600 12.600 12.600
după impozitare

Cheltuieli cu amortizarea 5.000 5.000 5.000

Fluxuri de numerar din 17.600 17.600 17.600


exploatare

Recuperarea capitalului de lucru 2.000


net
Valoarea terminală 20.000
Pierderea economiilor din (800)
impozitare la vânzare (5.000
*16%)
Economii din impozit rămase 5.600
(7*5.000*16%)
Fluxuri nete de numerar (62.000) 17.600 17.600 44.400
Valoarea actualizată a fluxurilor de 16.000 14.545 33.358
numerar (CFn/(1+k)n
17.600/1,11 17.600/1,12 44.400/1,13

17.600/1,21 44.400/1,331

b.

VAN = -62.000 +16.000+14.545+33.358 = 1.903 u.m.

Deoarece este pozitiv, utilajul ar trebui achiziţionat.

d. Pe baza criteriilor de decizie VAN, utilajul ar trebui achiziţionat.

8. Societatea pentru care lucraţi anticipează o creştere a cererii pentru produsele sale.
Pentru a face faţă cererii, este necesar un nou utilaj care costă 10.000 u.m. utilajul ar fi
achiziţionat şi instalat la sfârşitul anului N şi plătit la 31 decembrie N. Proiectul
necesită o investiţie iniţială de 2.000 u.m. în capital de lucru net care trebuie făcută
până la 31 decembrie N.

Utilajul are o durată de funcţionare de 5 ani şi se estimează ca nu va fi vândut la


începutul anului următor expirării duratei de utilizare

Nivelul estimat al vânzărilor preconizează că utilajul va genera o creştere a venitului


net operaţional în valoare de 3.500 u.m. anual, pe toată durata de funcţionare a
utilajului.

18
Rata impozitării este de 16% iar costul capitalului este de 10%.

Recomandați achiziționarea utilajului?

Elemente de calcul N An 1 An 2…4 An 5

Costul achiziţiei utilajului (10.000)


Cheltuieli legate de creşterea (2.000)
capacităţii de lucru

Venituri nete din exploatare 3.500 3.500 3.500


înainte de impozitare

Impozit pe veniturile din exploatare (560) (560) (560)


(16%)

Venituri nete din exploatare după 2.940 2.940 2.940


impozitare

Cheltuieli cu amortizarea 2.000 2.000 2.000


(d=100/5=20%)

Fluxuri de numerar din exploatare 4.940 4.940 4.940

Valoarea terminală 0
Pierderea economiilor din impozitare 0
la vânzare
Economii din impozit rămase 0
Fluxuri nete de numerar (12.000) 4.940 4.940 4.940
Valoarea actualizată a fluxurilor de 4.491 4.083 3.711
numerar (CFn/(1+k)n
4.940/1,11 4.940/1,1n 4.940/1,15

4.940/1,21

VAN = -12.000 +(4.940/1,1+4.940/1,21+4.940/1,331+4.940/1,4641+4.940/1,6105)= 285


u.m.

VAN = -12.000 +(4.490,91+4.410,71+3.711,49+3.374,08+2.787,95)= -12.000 +18.775,14=


6.775,14

VAN = 6.775,14 u.m.

Deoarece VAN este pozitiv, utilajul poate fi achiziţionat.

19
9. În urmă cu 5 ani, societatea pentru care lucraţi a achiziţionat un utilaj care a costat
7.500 u.m. la data achiziţiei, utilajul avea o durată de funcţionare estimată la 15 ani şi
o valoare terminală 0. În prezent, la începutul celui de al şaselea an de funcţionare,
managerul a raportat că poate să achiziţioneze un nou tip de utilaj al cărui cost de
punere în exploatare este de 12.000 u.m. Utilajul, având durata de funcţionare de 10
ani, are o valoare terminală de 1.300 u.m. Valoarea de piaţă actuală a utilajului vechi
este de 1.000 u.m. Achiziţionarea noului utilaj va conduce la o creştere a vânzărilor de
la 10.000 la 11.000 anual. În plus, utilajul va reduce cheltuielile cu manopera şi
materiile prime suficientă pentru ca costurile de operare să scadă de la 7.000 la 5.000
u.m. anual.

Rata impozitării este de 16% iar costul capitalului pentru societate este de 10%.

Considerați profitabilă achiziționarea utilajului?

Elemente de calcul u.m. An 1 An 2 …9 An 10

Costul achiziţiei utilajului (12.000)


Venituri din vânzarea utilajului vechi 1.000

Total costuri proiect (11.000)

Modificări în venitul din exploatare 1.000 1.000 1.000


Diminuarea costurilor cu manopera 2.000 2.000 2.000
Cheltuieli cu amortizarea (1.200) (1.200) (1.200)
d=100/10=10%

Venituri nete din exploatare 1.800 1.800 1.800


înainte de impozitare

Impozit pe veniturile din exploatare (128) (128) (128)


(16%)

Venituri nete din exploatare după 1.672 1.672 1.672


impozitare

Cheltuieli cu amortizarea 1.200 1.200 1.200

Fluxuri de numerar din exploatare 2.872 2.872 2.872

Valoarea terminală 1.300


Pierderea economiilor din impozitare (128)
la vânzare (5.000 *16%)
Fluxuri nete de numerar (62.000) 1.872 1.872 4.044

20
Valoarea actualizată a fluxurilor de 1.872/1,11 1.872/1,1n 4.044/1,110
numerar (CFn/(1+k)n

VAN = -11.000 + (1.872/1,1 + 1.872/1,21 + 1.872/1,331 + 1.872/1,4641 + 1.872/1,6105 +


1.872/1,7716 + 1.872/1,9487 + 1.872/2,1436 + 1.872/2,3579 + 4.044/2,5937 )

VAN = -11.000 + (1.872/1,1 + 1.872/1,21 + 1.872/1,331 + 1.872/1,4641 + 1.872/1,6105 +


1.872/1,7716 + 1.872/1,9487 + 1.872/2,1436 + 1.872/2,3579 + 4.044/2,5937 )

VAN = 6.775,14 u.m.

Deoarece VAN este pozitiv, utilajul poate fi achiziţionat.

10. Pentru un nou proces de fabricaţie, au fost estimate următoarele fluxuri nete de
numerar şi probabilităţi:

anul Scenariu pesimist Situaţie de bază Scenariu optimist


(p=0,2) (p=0,6) (p=0,2)

0 (100.000) (100.000) (100.000)

1 20.000 30.000 40.000

2 20.000 30.000 40.000

3 20.000 30.000 40.000

4 20.000 30.000 40.000

5 20.000 30.000 40.000

Valori reziduale 0 20.000 30.000


estimate la sfârşitul
anului 5

Proiectul este de risc mediu şi are un cost al capitalului de 10%.

a. Calculaţi valorile estimate ale VAN ale proiectului.

Se calculează fluxurile de numerar estimate,

anul Scenariu Situaţie de bază Scenariu Valoarea


pesimist (p=0,2) (p=0,6) optimist (p=0,2) estimată VAN

0 (20.000) (60.000) (20.000) (100.000)

(0,2*100.000) (0,6*100.000) (0,2*100.000)

1 4.000 18.000 8.000 30.000

21
0,6*30.000 0,2*40.000

(0,2*20.000)

2 4.000 18.000 8.000 30.000

(0,2*20.000) 0,6*30.000 0,2*40.000

3 4.000 18.000 8.000 30.000

(0,2*20.000) 0,6*30.000 0,2*40.000

4 4.000 18.000 8.000 30.000

(0,2*20.000) 0,6*30.000 0,2*40.000

5 4.000 18.000 8.000 30.000

(0,2*20.000) 0,6*30.000 0,2*40.000

Valori reziduale 0 12.000 6.000 18.000


estimate la
sfârşitul anului 0,6*20.000 0,2*30.000
5

total 0 42.000 26.000 68.000

Apoi se determină VAN pe baza fluxurilor de numerar estimate (ultima coloană):

b. Calculaţi valorile VAN estimate pentru scenariul optimist şi pentru cel


pesimist.

Se utilizează valorile fluxurilor de numerar din coloanele corespunzătoare.

Pentru scenariul optimist:

22
Pentru scenariul pesimist:

c. Care este probabilitatea de apariţie a scenariului pesimist dacă fluxurile


de numerar sunt perfect dependente în timp?

Dacă fluxurile de numerar sunt perfect dependente în timp, atunci fluxul de numerar scăzut
din primul an va determina un flux de numerar scăzut în fiecare an. Astfel, probabilitatea de
apariţie a scenariului pesimist este probabilitatea de a obţine un flux net de numerar de
20.000 în anul 1, adică 20%.

d. Care este probabilitatea de apariţie a scenariului pesimist dacă fluxurile


de numerar sunt perfect independente în timp?

Dacă fluxurile de numerar sunt independente, fluxul de numerar din fiecare proces poate fi
mare, mic sau mediu şi probabilitatea ca fluxurile de numerar să fie mici este:

Probabilitatea =(0,2)5=0,00032=0,032%

e. Presupunând că fluxurile de numerar sunt corelate perfect pozitiv,


calculaţi valoarea estimată a VAN, deviaţia standard şi coeficientul de
variaţie.

Astfel, valoarea estimată a VAN este VAN pesimist*0,2+ VAN de bază*0,6+VAN


optimist*0,2. În general, valoarea estimată VAN este valoarea fluxurilor de numerar estimate
şi calculate la punctul a.

Pentru scenariul de bază:

23
Luând în considerare VAN pentru fiecare dintre scenarii, distribuţia VAN este următoarea:

Deviaţia standard a valorii actualizate nete este:

δ2=0,2(VAN pesimist – VAN proiect) + 0,6(VAN de bază - VAN Proiect + 0,2(VAN optimist
–VAN proiect)=

δ2=0,2( )2 + 0,6( - 2
+ 0,2(
2
=

δ2=0,2( )2 + 0,6( 2
+ 0,2 =

δ2=0,2*2.409.293.049 + 0,6*1.542.191,42+ 0,2 =

δ2=481.858.609,8 + 925.314,85+ 411.487.957,6 = 894.271.882,3

abaterea stan

coeficientul de variaţie este abaterea standard/VAN proiect = / =1,20

f. Coeficientul de variaţie al societăţii este 0,8 – 1,0. Care este costul


capitalului proiectului?

Deoarece coeficientul de variaţie este 1,20 costul capitalului ajustat este 12%.

g. Firma ar trebui să opteze pentru acceptarea sau pentru respingerea


proiectului?

Proiectul trebuie acum reevaluat calculând VAN a fluxurilor estimate de numerar ca la


punctul a dar cu rata de 12%.

24
25