Sunteți pe pagina 1din 1

Nume:

Clasa:

LUCRARE SEMESTRIALA FIZICA CLASA A - X – A

Subiectul nr. I Alegeți răspunsul corect: (3p)


1. Unitatea de măsură pentru intensitatea curentului electric în S.I. este:
a). A b). C c). mA d). V
2. Expresia legii lui Ohm pentru o porțiune de circuit este:
𝑈 𝐸
a). 𝐼 = 𝑈 ∙ 𝑅 b). 𝐼 = 𝑅 c). 𝐼 = 𝑅+𝑟 d). 𝐼 = 𝐸(𝑅 + 𝑟)
3. Transferul maxim de putere pe rezistorul de rezistență R, se obține dacă:
a). 𝑅 = 0 b). 𝑅 = 4𝑟 c). 𝑅 = 2𝑟 d). 𝑅 = 𝑟
4. Unitatea de măsură în S.I. :
a). pentru inductanță este Hm
b). pentru impedanță este Ω
c). pentru reactanța capacitivă este Ω-1
d). pentru puterea electrica este J
5. Frecvența de rezonanță într-un circuit RLC este:
1 1
a). 2𝜋√𝐿 ∙ 𝐶 b). 𝜔2 c). 2𝜋 𝐿∙𝐶 d). 𝐿 ∙ 𝐶

6. Expresia valorii intensității maxime in curent alternativ este:
𝐼
a). ). 𝐼𝑚 = 2 b). 𝐼𝑚 = 𝐼√2 c). 𝐼𝑚 = 𝑖 sin(𝜔𝑡 + 𝜑) d). 𝐼𝑚 = 𝐼 sin(𝜔𝑡 + 𝜑)

Subiectul nr. II (3p)


1. Un circuit electric este format din două rezistoare R1 = 20Ω, respectiv R2 = 20Ω conectate ca în figura
și alimentate de o baterie cu tensiunea electromotoare E = 60V și rezistența internă r = 2 Ω. Determinați:
a). Rezistența echivalenta a circuitului exterior
b). Intensitatea curentului I in ramura principală
c). Randamentul circuitului electric

Subiectul nr. III (3p)


1. Un circuit serie format dintr-un rezistor cu rezistența R = 2Ω, o bobină cu inductanța L = 159,23mH și
un condensator cu capacitatea C = 49,76𝜇F este alimentat la o tensiune de 220V, cu frecvența de 200 Hz.
Determinați:
a). Realizați o schemă a circuitului
b). Intensitatea curentului prin circuit
c). Frecvența pentru care apare rezonanța

1p Oficiu