Sunteți pe pagina 1din 3

Lista figurilor

Figura 3.1. Procentajul respondenților care au achiziționat parfumuri Avon. Error! Bookmark not
defined.
Figura 3.2. Procentajul respondenților care au achiziționat parfumuri de la Avon în funcție de gen.
Error! Bookmark not defined.
Figura 3.3. Numărul respondenților grupați în funcție de vârstă. Error! Bookmark not defined.
Figura 3.4. Numărul respondenților grupați în funcție de statutul profesional Error! Bookmark not
defined.
Figura 3.5. Procentajul respondenților privind importanța utilizării parfumului zi de zi. Error!
Bookmark not defined.
Figura 3.6. Procentajul venitului alocat de către respondenți pentru achiziția unui parfum. Error!
Bookmark not defined.
Figura 3.7. Importanța motivelor de achiziție a unui parfum în funcție de gen. Error! Bookmark not
defined.
Figura 3.8. Importanța motivelor de achiziție a unui parfum în funcție de gen. Error! Bookmark not
defined.
Figura 3.9. Importanța influenței factorilor personali asupra deciziei de cumpărare a unui parfum pentru
genul feminin Error! Bookmark not defined.
Figura 3.10. Importanța influenței factorilor personali asupra deciziei de cumpărare a unui parfum pentru
genul masculin Error! Bookmark not defined.
Figura 3.11. Importanța influenței factorilor situaționali asupra deciziei de cumpărare a unui parfum
pentru genul feminin Error! Bookmark not defined.
Figura 3.12. Importanța influenței factorilor situaționali asupra deciziei de cumpărare a unui parfum
pentru genul masculin Error! Bookmark not defined.
Figura 3.13. Importanța influenței factorilor sociali asupra deciziei de cumpărare a unui parfum pentru
genul feminin Error! Bookmark not defined.
Figura 3.14. Importanța influenței factorilor sociali asupra deciziei de cumpărare a unui parfum pentru
genul masculin Error! Bookmark not defined.

Lista figurilor Error! Bookmark not defined.


Introducere Error! Bookmark not defined.
Capitolul 1. Factorii ce influențează cumpărarea unui produs Error! Bookmark not defined.
Figura 1. 1 Factorii ce influenţează comportamentul consumatorului Error! Bookmark not defined.
1.1 Factorii psihologici Error! Bookmark not defined.
1.1.1 Percepţia ....................................................................................................... Error! Bookmark not defined.
1.1.2 Motivația ....................................................................................................... Error! Bookmark not defined.
1.1.3 Învățarea ....................................................................................................... Error! Bookmark not defined.
1.1.4 Atitudinile și convingerile ............................................................................. Error! Bookmark not defined.
1.2 Factorii sociali Error! Bookmark not defined.
1.2.1 Familia .......................................................................................................... Error! Bookmark not defined.
1.2.3 Grupurile sociale........................................................................................... Error! Bookmark not defined.
1.3 Factorii personali Error! Bookmark not defined.
1.3.1 Vârsta și stadiul din ciclul de viață ............................................................... Error! Bookmark not defined.
1.3.2 Ocupația ........................................................................................................ Error! Bookmark not defined.
1.3.3 Stilul de viață................................................................................................. Error! Bookmark not defined.
1.3.4 Personalitatea individului și imaginea de sine ............................................ Error! Bookmark not defined.

1.4 Factorii culturaliError! Bookmark not defined.


1.4.1 Cultura .......................................................................................................... Error! Bookmark not defined.
1.4.2 Subcultura ..................................................................................................... Error! Bookmark not defined.
1.4.3 Clasele sociale ............................................................................................... Error! Bookmark not defined.
Capitolul 2. Analiza pieței companiei Avon Cosmetics Error! Bookmark not defined.
2.1 Istoria parfumului, de la origini și până în prezent Error! Bookmark not defined.
2.1.1 Istoria grandioasă a parfumului ................................................................... Error! Bookmark not defined.
2.1.2 Egiptenii- inventatorii sticlei de parfum ...................................................... Error! Bookmark not defined.
2.1.3 Parfumul în istoria Greciei Antice ................................................................. Error! Bookmark not defined.
2.2 Ce fel de parfumuri preferă românii Error! Bookmark not defined.
2.3 Compania Avon Error! Bookmark not defined.
2.3.1 Mic istoric al companiei Avon ...................................................................... Error! Bookmark not defined.
Fig. 2.1: Prima femeie voiajor din cadrul companiei Avon Error! Bookmark not defined.
Fig. 2.2: Publicația Avon Outlook, iulie 1930 Error! Bookmark not defined.
2.3.2 Avon Cosmetics în România ......................................................................... Error! Bookmark not defined.
2.3.3 Profilul companiei Avon Products, Inc. ........................................................ Error! Bookmark not defined.

2.4 Analiza pieței companiei Avon Cosmetics România Error! Bookmark not defined.
2.4.2 Principalii concurenți ai companiei Avon ..................................................... Error! Bookmark not defined.
2.4.3 Concurenții indirecți ai companiei Avon Products, Inc. ............................... Error! Bookmark not defined.

2.5 Mixul de marketing al companiei Avon Products, Inc. Error! Bookmark not defined.
2.5.1 Mixul de marketing al companiei Avon- Produsul ....................................... Error! Bookmark not defined.
2.5.2 Mixul de marketing al companiei Avon- Preț .............................................. Error! Bookmark not defined.
2.5.3 Mixul de marketing al companiei Avon- Promovare ................................... Error! Bookmark not defined.
2.5.4 Mixul de marketing al companiei Avon- Plasare ......................................... Error! Bookmark not defined.
Capitolul 3. Raportul de cercetare Error! Bookmark not defined.
3.2 Problema de cercetare și obiectivele de cercetare Error! Bookmark not defined.
3.2.1 Descrierea contextului decizional ................................................................. Error! Bookmark not defined.
3.2.2 Obiectivele de cercetare ............................................................................... Error! Bookmark not defined.
3.3 Metodologia de cercetare Error! Bookmark not defined.
3.3.1 Design-ul cercetării ....................................................................................... Error! Bookmark not defined.
3.3.2 Design-ul chestionarului ............................................................................... Error! Bookmark not defined.
3.3.3 Eșantionul și procedura de eșantionare ....................................................... Error! Bookmark not defined.
3.3.4 Operaționalizarea-culegerea datelor ........................................................... Error! Bookmark not defined.
3.3.5 Stabilirea planului de acțiune ....................................................................... Error! Bookmark not defined.
3.4 Rezultatele cercetării ....................................................................................... Error! Bookmark not defined.
Tabel 3.1. Procentajul și numărul respondenților care au achiziționat parfumuri Avon. Error!
Bookmark not defined.
Tabel 3.2. Procentajul și numărul respondenților care au achiziționat parfumuri Avon pe genuri. Error!
Bookmark not defined.

Tabel 3.3. Importanța utilizării parfumului zi de zi în funcție de gen. Error! Bookmark not defined.