Sunteți pe pagina 1din 5

Ministerul Educației Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova

Școala Profesională Nr.2, or. Cahul

Proiect didactic

Obiectul:__Dezvoltare personală______________
Anul:___I__; Grupa:__13
Profesor:_______Nemţan Tatiana________________,grad didactic __–__
Profesor: Nemțan Tatiana

Data: 13.12.2019

Grupa: 13

Unitatea de învățare: Modul de viață sănătos

Unitatea de conținut: Conceptul – modul de viață sănătos

Durata: 45 min ;

Competența specifică: Adoptarea unui mod de viață activ, în vederea protecției sănătății proprii și a celor din jur,

prin asumarea responsabilă a consecințelor deciziilor luate;

Obiective operaționale. Elevul va fi capabil să:

O1: să identifice o definiție adecvată, pentru conceptul – mod de viață sănătos

O2: să selecteze elementele specifice conceptului sus-numit

O3: să identifice consecințele firești unui mod sănătos de viață.

Tipul lecției: Mixtă

Strategii didactice:

Metode și procedee: Discuția, analiza,observarea,generalizarea, brainstormingul, problematizarea, studiul de caz, exerciţiul.

Mijloace de învățare: Fișe de lucru,poster, markere.

Forme de activitate: Frontal, individual,înperechi, în grup.


Etapele lecției Conținutul informațional al lecției Strategii didactice Timp

Moment Profesorul stabileşte ordinea şi disciplina în sala de clasă și pregăteşte materialele Salutul 1-2 min
organizatoric necesare pentru desfăşurarea activităţii; face apelul;
Evocarea Profesorul propune expunerea opiniei proprii față de expresia : O minte Brainstroming
sănătoasă într-un corp sănătos. Conversația 3-5 min

Realizarea Profesorul anunță tema nouă: Conceptul- modul sănătos de viață


sensului
Profesorul propune elevilor să noteze pe posterul fixat la tablă ce idei apar în Lucrul cu posterul 2- 5 min
minte la tema nouă.

Profesorul formează grupe, elevilor se înmânează fișe de lucru. Ei trebuie să


selecteze și să identifice o definiție adecvată conceptului; să selecteze elementele 7-10min
specifice și consecințele firești al unui mod sănătos de viață.
Prezentare
La dispoziție se dă 7-10 min pentru citit și scris pe poster; 3-5 min pentru
prezentare. 3-5 min

Reflecția Profesorul atașează la tablă o schemă, la care elevii trebuie să o completeze cu Demonstrația 3-5 min
activitați specifice. Anexa 1
Se acordă 5 min pentru completare, 10 min pentru prezentare. Aplicația

Chestionarea 7-10 min


Extensia Profesorul propune elevilor , să ia aminte că nu există nimic mai important decît
un mod de viață sănătos.
Conexiunea 1-3min
Profesorul urează o zi bună în continuare elevilor.
MOD SĂNĂTOS DE VIAȚĂ
Anexa 1
Completează cu activități potrivite !

IGIENA

ACTIVITATE
FIZICĂ SĂNĂTATE ODIHNA

ALIMENTAȚI
E