Sunteți pe pagina 1din 16

Anexa nr. 3 la OMEdC nr. 4760/26.07.

2006

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII

CURRICULUM
ANUL I, II, III

ASISTENT MEDICAL GENERALIST

2006
Domeniul: Sănătate şi asistenţă pedagogică
Calificarea: Asistent medical generalist
Anul I, Scoală Postliceală, Nivel 3avansat
PLAN DE INVATAMANT

ANUL I

Nr. Detaliere ore


Denumirea modulului Nr. De credite
crt. (T + P)
1 Utilizarea calculatorului 1C 30+30
si tehnologia
comunicatiilor
2 Comunicare 1C 30+30
profesionala
3 Anatomia si fiziologia 2C 90+30
omului
4 Bacteriologie, 2C 90+30
virusologie,
parazitologie
5 Biochimie 1C 30+30
6 Embriologie si genetica 1C 30+30
7 Psihologie generala 2C 60+60
8 Sociologie, politici 2C 60+60
sociale si de sanatate
9 Biofizica si imagistica 1C 30+30
medicala
10 Mediu si sanatate 1C 30+30
11 Educatie pentru sanatate 2C 60+60
12 Farmacologie generala 1C 30+30
13 Bazele stiintei nursing- 2C 60+60
ului
14 Fiinta umana si nursing- 2C 60+60
ul
15 Semiologie medicala 1C 30+30
16 Tehnici si investigatii de 2C 60+60
nursing
17 Protectia si securitatea 1C 30+30
in m unca
18 Administrarea 1C 30+30
medicamentelor
TOTAL 26 C

Consemnarea orelor cu scris italic este pe semestrul II


An scolar: 42 saptamani din care, Sem I si Sem II: cate 15 saptamani teorie si 6
saptamani de practica

Domeniul: Sănătate şi asistenţă pedagogică


Calificarea: Asistent medical generalist
Anul I, Scoală Postliceală, Nivel 3avansat
ASISTENT MEDICAL GENERALIST ANUL I – SEMESTRUL I – 21 SAPTAMANI

TEORIE PRACTICA
NR. TOTAL 15 SAPTAMANI 6 SAPTAMANI
NR.
NR. UNITATEA DE ORE NR. ORE TOTAL
CREDI NR. ORE TEORIE OBSERVATII
CRT COMPETENTA TEORIE / TOTAL ORE / LAB. TEHNOLOGIC/ ORE /
TE +PRACTICA
PRACTICA SAPTAMANA INSTRUIRE PRACTICA SAPTAM
x 15 SAPTAMANI
x 6 SAPTAMANI ANA
1. Utlizarea calculatorului si 1C 30+30 2 h teorie+ 4 - - -
tehnologia comunicatiilor 2h lab. tehnologic
2. Anatomia si fiziologia 2C 90+30 6 h teorie 6 5 h lab. tehnologic 5 -
omului
3. Biochimie 1C 30+30 2 h teorie + 4 - - -
2h lab tehnologic
4. Psihologie generala 2C 60+60 4 h teorie 4 10 h lab. tehnologic 10 -
5. Tehnici si investigatii de 2C 60+60 2 h teorie + 4 10 h instruire practica 10 -
nursing 2 h instr. practica
6. Bazele stiintei nursing-ului 2C 60+60 4 h teorie 4 10 h instruire practica 10 -
7. Semiologie medicala 1C 30+30 2 h teorie 2 5 h lab. tehnologic 5 -
8. Fiinta umana si nursing-ul 2C 60+60 4 h teorie 4 10 h instruire practica 10 -
TOTAL 13 C 420+360 26 h teorie + 32 20 h lab. tehnologic 50 Se vor efectua
4h lab.tehnologic + 30 h instruire practica 5 garzi x 12
2 h instr. practica ore

Domeniul: Sănătate şi asistenţă pedagogică


Calificarea: Asistent medical generalist
Anul I, Scoală Postliceală, Nivel 3avansat
ASISTENT MEDICAL GENERALIST ANUL I – SEMESTRUL II – 21 SAPTAMANI

TEORIE PRACTICA
NR. TOTAL 15 SAPTAMANI 6 SAPTAMANI
NR.
NR. UNITATEA DE ORE NR. ORE TOTAL
CREDI NR. ORE TEORIE OBSERVATII
CRT COMPETENTA TEORIE / TOTAL ORE / LAB. TEHNOLOGIC/ ORE /
TE +PRACTICA
PRACTICA SAPTAMANA INSTRUIRE PRACTICA SAPTAM
x 15 SAPTAMANI
x 6 SAPTAMANI ANA
1. Comunicare profesionala 1C 30+30 2 h teorie+ 4 - - -
2h aplicatii practice
2. Bacteriologie, virusologie, 2C 90+30 6 h teorie 6 5 h lab. tehnologic 5 -
parazitologie
3. Embriologie si genetica 1C 30+30 2 h teorie 2 5 h lab. tehnologic 5 -
4. Sociologie, politici sociale 2C 60+60 4 h teorie 4 10 h lab. tehnologic 10 -
si de sanatate
5. Biofizica si imagistica 1C 30+30 2 h teorie + 4 - - -
medicala 2 h lab.tehnologic
6. Mediu si sanatate 1C 30+30 2 h teorie 2 5 h instruire practica 5 -
7. Farmacologie generala 1C 30+30 2 h teorie 2 5 h lab. tehnologic 5 -
8. Educatie pentru sanatate 2C 60+60 2 h teorie 4 10 h instruire practica 10 -
2 h aplicatii practice
9. Protectia si securitatea in 1C 30+30 2 h teorie 2 5 h insruire practica 5
munca
10. Administrarea 1C 30+30 2 h teorie 2 5 h insruire practica 5
medicamentelor
TOTAL 13 C 450+330 30 h teorie + 34 25 h lab. tehnologic 45 Se vor efectua
2 h lab.tehnologic +2h 25 h instruire practica 3 garzi x 10
aplicatii practice ore

Domeniul: Sănătate şi asistenţă pedagogică


Calificarea: Asistent medical generalist
Anul I, Scoală Postliceală, Nivel 3avansat
Anul I
Nr. Modulul 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
crt.
1. Utilizarea
* * * * * * * * * * * * * * *
calculatorului şi
tehnologia
comunicaţiilor
2. * * * * * * * * * * * * * * *
Comunicare
profesională

3. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Anatomia şi
fiziologia
omului
4. Bacteriologie,
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
virusologie,
parazitologie
5. * * * * * * * * * * * * * * *
Biochimie
6. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Embriologie
genetică
7. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Psihologie
generală
8. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Sociologie,
sănătate şi
politici sociale
9. * * * * * * * * * * * * * * *
Biofizică şi
imagistică
medicală
10. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Mediu şi
sănătate

Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica


Calificarea: Asistent medical generalist
Anul II, Scoala Postliceala, Nivel 3 avansat
11. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Educaţie
pentru
sănătate
12. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Farmacologie
generală
13. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Bazele ştiinţei
nursing-ului

14. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Fiinţa umană
şi nursing-ul
15. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Tehnici şi
investigaţii de
nursing
16. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Protecţia şi
securitatea în
muncă
17. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Administrarea
medicamente
lor

Legendă: * saptamana in care se parcurge modulul

Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica


Calificarea: Asistent medical generalist
Anul II, Scoala Postliceala, Nivel 3 avansat
PLAN DE INVATAMANT ANUL II

Nr. Nr. De Detaliere ore


Denumirea modulului
crt. credite (T + P)
19 Comunicare in limba moderna 2C 48 +72 pe tot anul
scolar
20 Management si legislatie sanitara 1C 24+36
21 Epidemiologie si sanatate publica 1C 24+36
22 Principii de baza ale cercetarii 1C 24+36
23 Pneumologie si nursing specific 2C 60+60
24 Cardiologie si nursing in cardiologie 2C 60+60
25 Gastroenterologie si nursing in 2C 60+60
gastroenterologie
26 Nefrologie si urologie si nursing in 2C 60+60
afectiunile renale
27 Chirurgie generala si nursing in 2C 60+60
chirurgia generala
28 Chirurgie toracica si cardiovasculara si 1C 24+36
nursing specific
29 O. R. L. si nursing O. R. L. 1C 24+36
30 Oftalmologie si nursing in oftalmologie 1 C 24+36
31 Hematologie si nursing in hematologie 1C 24+36
32 Ortopedie, traumatologie si nursing 1C 24+36
specific
33 Reumatologie si nursing in 1C 24+36
reumatologie
34 Dermatologie, B T S si nursing specific 1 C 24+36
35 Boli infecto- contagioase si nursing 1C 24+36
infecto-contagios
36 Endocrinologie si nursing in 1C 24+36
endocrinologie
37 Boli metabolice, de nutritie si nursing 1C 24+36
specific
38 Nutritie si dietetica 1C 24+36
TOTAL 26 C
Consemnarea orelor cu scris italic si subliniat este pe semestrul IIAn scolar: 42
saptamani din care, Sem I si Sem II: cate 12 saptamani teorie si 9 saptamani de
practica

Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica


Calificarea: Asistent medical generalist
Anul II, Scoala Postliceala, Nivel 3 avansat
ASISTENT MEDICAL GENERALIST ANUL II – SEMESTRUL I – 21 SAPTAMANI

TEORIE PRACTICA
NR. TOTAL ORE 12 SAPTAMANI 9 SAPTAMANI
NR. NR.
UNITATEA DE COMPETENTA TEORIE / NR. ORE TEORIE NR. ORE OBSERVATII
CRT. CREDITE TOTAL ORE / TOTAL ORE /
PRACTICA +PRACTICA INSTRUIRE
SAPTAMANA SAPTAMANA
x 12 SAPTAMANI PRACTICA
1. Comunicare in limba moderna 2C 48+72 2 h teorie+ 5 - - -
pe tot anul scolar 3h lab. tehnologic
(24+36/semestru)
2. Management si legislatie sanitara 1C 24+36 2h teorie+ 5 - - -
3h lab. tehnologic
3. Pneumologie si nursing specific 2C 60+60 3h teorie m.instr. 5 60 - -
2h teorie medic
4. Cardiologie si nursing in 2C 60+60 3h teorie m.nstr. 5 60 - -
cardiologie 2h teorie medic
5. Chirurgie toracica si 1C 24+36 1h teorie m.instr. 2 36 - -
cardiovasculara si nursing specific 1h teorie medic
6. O. R. L. si nursing O. R. L. 1C 24+36 1h teorie m.instr. 2 36 - -
1h teorie medic
7. Oftalmologie si nursing in 1C 24+36 1h teorie m.instr. 2 36 - -
oftalmologie 1h teorie medic
8. Ortopedie, traumatologie si nursing 1C 24+36 1h teorie m.instr. 2 36 - -
specific 1h teorie medic
9. Reumatologie si nursing in 1C 24+36 1h teorie m.instr. 2 36 -
reumatologie 1h teorie medic
10. Boli metabolice, de nutritie si 1C 24+36 1h teorie m.instr. 2 36 - -
nursing specific 1h teorie medic
11 Nutritie si dietetica 1C 24+36 1h teorie m.instr. 2 36 - -
1h teorie medic
TOTAL 14 C 24+36 28 h teorie + 34 372 - Se va efectua
312+408 6h lab.tehnologic 1 garda de 12h

Domeniul: Sănătate şi asistenţă pedagogică


Calificarea: Asistent medical generalist
Anul III, Scoală Postliceală, Nivel 3avansat
ASISTENT MEDICAL GENERALIST ANUL II – SEMESTRUL II – 21 SAPTAMANI

TEORIE PRACTICA
NR. TOTAL ORE 12 SAPTAMANI 9 SAPTAMANI
NR. UNITATEA DE NR.
TEORIE / NR. ORE TEORIE NR. ORE OBSERVATII
CRT. COMPETENTA CREDITE TOTAL ORE / TOTAL ORE /
PRACTICA +PRACTICA INSTRUIRE
SAPTAMANA SAPTAMANA
x 12 SAPTAMANI PRACTICA
1. Comunicare in limba moderna - - Vezi semestrul I
2. Epidemiologie si sanatate 1C 24+36 2h teorie+ 5 - - -
publica 3h lab. tehnologic
3. Principii de baza ale cercetarii 1C 24+36 2h teorie 2 36 - -
4. Gastroenterologie si nursing in 2C 60+60 3h teorie m.nstr. 5 60 - -
gastroenterologie 2h teorie medic
5. Nefrologie si urologie si nursing 2C 60+60 3h teorie m.instr. 5 60 - -
in afectiunile renale 2h teorie medic
6. Chirurgie generala si nursing in 2C 60+60 3h teorie m.instr. 5 60 - -
chirurgia generala 2h teorie medic
7. Hematologie si nursing in 1C 24+36 1h teorie m.instr. 2 36 - -
hematologie 1h teorie medic
8. Dermatologie, B T S si nursing 1C 24+36 1h teorie m.instr. 2 36 - -
specific 1h teorie medic
9. Boli infecto- contagioase si 1C 24+36 1h teorie m.instr. 2 36 -
nursing infecto-contagios 1h teorie medic
10. Endocrinologie si nursing in 1C 24+36 1h teorie m.instr. 2 36 - -
endocrinologie 1h teorie medic
TOTAL 12 C 324+396 27 h teorie + 30 360 - -
3h lab.tehnologic

Domeniul: Sănătate şi asistenţă pedagogică


Calificarea: Asistent medical generalist
Anul III, Scoală Postliceală, Nivel 3avansat
Anul II
Legendă: * saptamana in care se parcurge modulul
Nr. Modulul 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4
crt. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
1.
Comunicare
în limba
modernă
2. Management
sanitar –
Leader ship
3. Legislaţie
sanitară şi
sănătate
publică
4. Principii de
bază în
cercetarea
nursing-ului
5. Îngrijirea
pacientului cu
afecţiuni ale
aparatului
respirator
6. Îngrijirea
pacientului cu
afecţiuni ale
aparatului
cardio -
vascular
7. Îngrijirea
pacientului cu
afecţiuni ale
aparatului
digestiv
8. Îngrijirea
pacientului cu
afecţiuni ale
aparatului
excretor
9. Îngrijirea
pacientului cu
afecţiuni de
chirurgie
abdominală
10. Îngrijirea
pacientului cu
afecţiuni de
chirurgie
Domeniul: Sănătate şi asistenţă pedagogică
Calificarea: Asistent medical generalist
Anul III, Scoală Postliceală, Nivel 3avansat
toracică şi
cardio-
vasculară
11.
Îngrijirea
pacientului
cu afecţiuni
O.R.L
12.
Îngrijirea
pacientului
cu afecţiuni
oftalmologic
e
13. Îngrijirea
pacientului cu
afecţiuni
hematologice
14. Îngrijirea
pacientului cu
afecţiuni de
ortopedie -
traumatologie
15. Îngrijirea
pacientului cu
afecţiuni
reumatologic
e
16. Îngrijirea
pacientului cu
afecţiuni
dermato-
venerice
17. Îngrijirea
pacientului cu
afecţiuni
infecto-
contagioase
18. Îngrijirea
pacientului cu
afecţiuni
endocrine
19. Îngrijirea
pacientului cu
afecţiuni
metabolice
20. Nutriţie şi
dietetică

Domeniul: Sănătate şi asistenţă pedagogică


Calificarea: Asistent medical generalist
Anul III, Scoală Postliceală, Nivel 3avansat
PLAN DE INVATAMANT ANUL III

Nr. Detaliere ore


Denumirea modulului Nr. De credite
crt. (T + P)
39 Managementul proiectelor 2C 48+72
40 Managementul calitatii 1C 24+36
41 Deontologie si etica profesionala 1C 24+36 pe tot anul
scolar
42 Psihologie medicala 1C 24+36
43 Pedagogie 1C 24+36
44 Cercetare in nursing 1C 24+36
45 Ginecologie si nursing in 1C 24+36
ginecologie
46 Obstetrica si nursing in obstetrica 2C 48+72
47 Puericultura si pediatrie si nursing 2C 48+72
specific
48 Neurologie si nursing in neurologie 2C 36+84
49 Psihiatrie si nursing in psihiatrie 2C 36+84
50 Anestezie- terapie intensiva si 1C 24+36
nursing specific
51 Conduita in urgente medico- 2C 48+72
chirurgicale
52 Gerontologie si geriatrie si nursing 2C 36+84
specific
53 Oncologie si nursing in oncologie 2C 36+84
54 Ingrijiri paleative si elemente de 1C 24+36
nursing
55 Nursing comunitar 2C 36+84
TOTAL 26 C

Consemnarea orelor cu scris italic si subliniat este pe semestrul II


An scolar: 42 saptamani din care, Sem I si Sem II: cate 12 saptamani teorie si 9
saptamani de practica

Domeniul: Sănătate şi asistenţă pedagogică


Calificarea: Asistent medical generalist
Anul III, Scoală Postliceală, Nivel 3avansat
ASISTENT MEDICAL GENERALIST ANUL III – SEMESTRUL I – 21 SAPTAMANI

NR. TEORIE PRACTICA


TOTAL 12 SAPTAMANI 9 SAPTAMANI
NR. NR.
UNITATEA DE COMPETENTA ORE NR. ORE TEORIE NR. ORE OBSERVATII
CRT. CREDITE TOTAL ORE / TOTAL ORE /
TEORIE / +PRACTICA INSTRUIRE
SAPTAMANA SAPTAMANA
PRACTICA x 12 SAPTAMANI PRACTICA
1. Deontologie si etica profesionala 1C 24+36 2h teorie 5 - - -
3h lab. tehnologic
2. Psihologie medicala 1C 24+36 2h teorie+ 5 - - -
3h lab. tehnologic
3. Pedagogie 1C 24+36 2h teorie+ 5 - - -
3h lab. tehnologic
4. Cercetare in nursing 1C 24+36 2h teorie 5 - - -
3h instr. practica
5. Ginecologie si nursing in ginecologie 1C 24+36 1h teorie m.nstr. 2 36 - -
1h teorie medic
6. Obstetrica si nursing in obstetrica 2C 48+72 2h teorie m.instr. 4 72 - -
2h teorie medic
7. Psihiatrie si nursing in psihiatrie 2C 36+84 2h teorie m.instr. 3 84 - -
1h teorie medic
8. Neurologie si nursing in neurologie 2C 36+84 2h teorie m.instr. 3 84 - -
1h teorie medic
9. Anestezie- terapie intensiva si nursing 1C 24+36 1h teorie m.instr. 2 36 - -
specific 1h teorie medic
TOTAL 12 C 264+456 22 h teorie 34 312 - -
9h lab.tehnologic
3h instr. practica

Domeniul: Sănătate şi asistenţă pedagogică


Calificarea: Asistent medical generalist
Anul III, Scoală Postliceală, Nivel 3avansat
ASISTENT MEDICAL GENERALIST ANUL III – SEMESTRUL II – 21 SAPTAMANI

NR. TEORIE PRACTICA


TOTAL 12 SAPTAMANI 9 SAPTAMANI
NR. NR.
UNITATEA DE COMPETENTA ORE NR. ORE TEORIE NR. ORE OBSERVATII
CRT. CREDITE TOTAL ORE / TOTAL ORE /
TEORIE / +PRACTICA INSTRUIRE
SAPTAMANA SAPTAMANA
PRACTICA x 12 SAPTAMANI PRACTICA
1. Managementul proiectelor 2C 48+72 4h teorie 10 - - -
6h lab. tehnologic
2. Managementul calitatii 1C 24+36 2h teorie+ 5 - - -
3h lab. tehnologic
3. Puericultura si pediatrie si nursing specific 2C 48+72 2h teorie m. Instr. 4 72 - -
2h teorie medic
4. Gerontologie si geriatrie si nursing specific 2C 36+84 2h teorie m.nstr. 3 84 - -
1h teorie medic
5. Oncologie si nursing in oncologie 2C 36+84 2h teorie m.instr. 3 84 - -
1h teorie medic
6. Conduita in urgente medico-chirurgicale 2C 48+72 2h teorie m.instr. 4 72 - -
2h teorie medic
7. Nursing comunitar 2C 36+84 2h teorie m.instr. 3 84 - -
1h teorie medic
8. Ingrijiri paleative si elemente de nursing 1C 24+36 1h teorie m.instr. 2 36 - -
1h teorie medic
TOTAL 14 C 300+540 25 h teorie 34 432 - Se vor
9h lab.tehnologic efectua
8 garzi de 9h

Domeniul: Sănătate şi asistenţă pedagogică


Calificarea: Asistent medical generalist
Anul III, Scoală Postliceală, Nivel 3avansat
Anul III

Nr. Modulul 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4
crt. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
1.
Manageme
ntul
proiectelor
2.
Manageme
ntul calităţii
3.
Etică,
deontologie
în nursing
4.
Psihologie
medicală
5.
Utilizarea
cercetării în
practică
6. Îngrijirea
pacientei cu
afecţiuni
ginecologice
7.
Îngrijiri
maternale
8.
Îngrijirea
copilului
sănătos şi
bolnav
9.
Sănătate
mentală
10.
Îngrijirea
persoanelor
vârstnice

Domeniul: Sănătate şi asistenţă pedagogică


Calificarea: Asistent medical generalist
Anul III, Scoală Postliceală, Nivel 3avansat
11.
Îngrijirea
pacientului
cu afecţiuni
neurologice
12. Îngrijirea
pacientului cu
afecţiuni
oncologice
13. Îngrijirea
pacientului în
terapie
intensivă
14. Conduita în
urgenţe
medico -
chirurgicale
15.
Îngrijiri
comunitare

Legendă: * saptamana în care se parcurge modulul

Domeniul: Sănătate şi asistenţă pedagogică


Calificarea: Asistent medical generalist
Anul III, Scoală Postliceală, Nivel 3avansat