Sunteți pe pagina 1din 2

IMST IIC – TEMA 2 : ȘOC + FL

Nume Prenume Grupă Dată predare

𝑃 [𝑘𝑁] 𝑎1 𝑎2 𝑎3 𝑎4 𝑆1 𝑆2 𝑑 [𝑚𝑚] 𝑡 [𝑚𝑚] 𝑙 [𝑚𝑚] ℎ [𝑚𝑚]

1. Particularizarea problemei cu parametrii proprii:


Grinda (se adaugă articulația, stâlpul și greutatea P) Secțiune grindă Date problemă

𝐸 = 2 ∙ 105 𝑀𝑃𝑎;
𝜎𝑎 = 150 𝑀𝑃𝑎;
𝑎 = 0,2 𝑚;
Secțiune stâlp
𝜆0 = 105; 𝜆1 = 60; 𝑐𝑎𝑓 = 4;
𝜎𝑐𝑟 = 302 − 1,14𝜆 [𝑀𝑃𝑎].

2. Coeficientul de zveltețe al stâlpului (𝜆) și sarcina capabilă a acestuia la flambaj (𝑃𝑚𝑎𝑥 ):

𝐼𝑦 = 𝐴=

𝐼𝑧 = 𝑙𝑓 =

𝐼𝑚𝑖𝑛 = 𝑖𝑚𝑖𝑛 =

𝜆= ⇒

𝑃𝑚𝑎𝑥 =

3. Reacțiunile din stâlp și articulație (𝑁 și 𝑉) și diagrama de moment încovoietor pentru grindă:

𝑀𝑦

𝑉= 𝑁=

4. 𝑧𝐺 , 𝐼𝑦 și 𝑊𝑦 pentru secțiunea grinzii:

𝑧𝐺 =

𝐼𝑦 =

𝑊𝑦 =

5. Tensiunea statică maximă din grindă și cea din stâlp:


Grindă: 𝑠𝑡
𝜎𝑚𝑎𝑥 =

Stâlp: 𝑠𝑡
𝜎𝑚𝑎𝑥 =
1
6. Diagrama 𝑚 și săgeata secțiunii de impact în cazul solicitării în regim static, 𝑤𝑠𝑡 (notată 𝛿𝑠𝑡 = 𝑤𝑠𝑡 ):

𝐸𝐼𝑦 𝑤𝑠𝑡 =

1
𝛿𝑠𝑡 = 𝑤𝑠𝑡 =

2
7. Deformația stâlpului și deplasarea punctului de impact cauzată de deformarea stâlpului (notată 𝛿𝑠𝑡 ):
Poziția deformată a sistemului
𝛥𝑙 =

2
Relația dintre 𝛥𝑙 și 𝛿𝑠𝑡 :

2
𝛿𝑠𝑡 =

8. Deplasarea totală a punctului de impact (𝛿𝑠𝑡 ) și multiplicatorul de impact (𝜓):


1 2
𝛿𝑠𝑡 = 𝛿𝑠𝑡 + 𝛿𝑠𝑡 =

𝜓=

9. Verificarea elementelor de rezistență la șoc (grinda și stâlpul):


Grindă: 𝑑
𝜎𝑚𝑎𝑥 𝑠𝑡
= 𝜓 ∙ 𝜎𝑚𝑎𝑥 = ⇒

Stâlp: 𝑑
𝜎𝑚𝑎𝑥 𝑠𝑡
= 𝜓 ∙ 𝜎𝑚𝑎𝑥 = ⇒

10. Verificarea stâlpului la flambaj:


𝑃𝑚𝑎𝑥 𝜓𝑁 ⇒

11. Concluzii:
I. Ce soluții pot fi adoptate pentru ca 𝜎𝑑𝑚𝑎𝑥 să aibă valoarea cât mai apropiată de 𝜎𝑎 în cazul ambelor elemente
de rezistență?

II. Ce condiții trebuie îndeplinite pentru ca soluțiile de mai sus să nu influențeze valorile lui 𝜓 și 𝜆?