Sunteți pe pagina 1din 2

Analiza PEST

Factori sociali
Factori economici
Factori tehnologici
Factori politici

Modelul lui Simon

Intelegerea problemei Proiectarea Alegerea

Faza1 Faza 2 Faza 3 Faza 4 Faza 5 Faza 6

Elaborarea
unui set de
strategii Cea mai buna
privind
solutie
depasirea crize
economice din
Romania.

Analiza Gantt

Actv/Timp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 X
2 X
3 X X
4 X
5 X
6 X X
7 X
8 X
9 X
10 X
11 X
12 X X
13 X
14 X
15 X

SWOT

Puncte tari Oportunităţi


-existenţa unor exemple de bune practici -dezvoltarea economică impune o atenţie
privind parteneriatul social în sectorul de sporită asupra sectorului de construcţie, cu
construcţii (Casa Socială a Constructorilor, prioritate asupra dezvoltării infrastructurii
Casa de Meserii a Constructorilor etc.)
Puncte slabe Ameninţări
-slaba dezvoltare a sistemului de sănătate şi -costuri financiare încă mari datorate
securitate în muncă (încurajarea muncii „la dobânzilor practicate de unele bănci, pe
negru”) fondul lipsei de lichiditate a sistemului
bancar