Sunteți pe pagina 1din 26

28 lei 35 lei 38 lei

13 lei 14 lei 14,5 lei

-54% -60% -62%

Sfântul Ioan Gură de Aur Sfântul Roman Melodul Sfântul Roman Melodul
Comentariu la Iov Imne teologice Imnele Sfintei Scripturi
370 pagini, 14,5 x 23 cm 286 pagini, 14,5 x 23 cm 342 pagini 14,5 x 23 cm
cartonată cartonată cartonată

39 lei 32 lei 38 lei


15,5 lei 16 lei 17 lei

-60% -50% -55%

Sfântul Vasile cel Mare Jean - Claude Larchet Paul L. Gavrilyuk


Omilii inedite. Sfântul Maxim Mărturisitorul, Pătimirea Dumnezeului nepătimitor.
Două cuvinte despre Botez mediator între Răsărit și Apus Dialecticile gândirii patristice
248 pagini, 14,5 x 23 cm 240 pagini, 14,5 x 23 cm 322 pagini, 14,5 x 23 cm
cartonată cartonată cartonată

29 lei 43 lei 44 lei


11 lei 21 lei 18 lei

-62% -51% -59%

Ioannis G. Kourembeles Hannah Hunt Pr. dr. Roger Coresciuc


Viziunea teologică a Plânsul de-bucurie-făcător Omiliile Sfântului Grigorie Palama
Sfântului Roman Melodul 412 pagini, 14,5 x 23 cm 442 pagini, 14,5 x 23 cm
220 pagini, 14,5 x 23 cm cartonată cartonată
cartonată
3
31 lei 38 lei 34 lei
12 lei 19 lei 14,5 lei

-61% -50% -57%

Pr. Stephane Bigham Alexis Torrance Greg Peters


Sf. Epifanie al Salaminei Pocăința în antichitatea târzie Sfântul Petru Damaschinul
în controversa iconoclastă 352 pagini, 14,5 x 23 cm 288 pagini, 14,5 x 23 cm
274 pagini, 14,5 x 23 cm cartonată cartonată
cartonată

33 lei 13 lei 34 lei


13 lei 6 lei 14,5 lei

-61% -54% -57%

George Peter Bithos Cuviosul Teognost, Sfântul Calist Angelicoudes


Sf. Metodie al Constantinopolului Sfântul Amfilohie de Iconium Trei tratate isihaste
324 pagini, 14,5 x 23 cm Cuvinte despre pocăință și moarte 244 pagini, 15 x 23,5 cm
cartonată 100 pagini, 11 x 17 cm catonată

10 lei 56 lei 23 lei


4,5 lei 21 lei 10 lei

-55% -63% -57%

Sfântul Pacian al Barcelonei Viața Sfântului Simeon Stâlpnicul Matei Kamariotis


Despre cei care se pocăiesc din Muntele Minunat. Canoane la dumnezeiasca
48 pagini, 11 x 17 cm Viața Fericitei Marta, mama Sfântului Schimbare la Față a Mântuitorului
Simeon Stâlpnicul din Muntele Minunat 110 pagini, 15 x 22,5 cm
452 pagini, 15 x 23,5 cm cartonată
4 cartonată
65 lei 59 lei 73 lei
35 lei 32,5 lei 39 lei

-46% -45% -47%

Sfântul Neofit Zăvorâtul din Cipru Sfântul Neofit Zăvorâtul din Cipru Sfântul Neofit Zăvorâtul din Cipru
Scrieri 1 Scrieri 2 Scrieri 3
430 pagini, 16 x 24 cm, 412 pagini, 16 x 24 cm, 596 pagini, 16 x 24 cm,
cartonată cartonată cartonată

56 lei 48 lei 22 lei


30 lei 26,5 lei 12 lei

-46% -45% -45%

Sfântul Neofit Zăvorâtul din Cipru Sfântul Neofit Zăvorâtul din Cipru Pr. prof. dr. Viorel Sava,
Scrieri 4 Scrieri 5 „În Biserica slavei Tale”. Studii de
430 pagini, 16 x 24 cm, 374 pagini, 16 x 24 cm, teologie și spiritualitate liturgică, vol. I
cartonată cartonată 206 pagini,16,5 x 23 cm

22 lei 22 lei 25 lei


12 lei 12 lei 7 lei

-45% -45% -72%

Pr. prof. dr. Viorel Sava, Pr. prof. dr. Viorel Sava, Carmen Gabriela Mândrilă Lăzăreanu
„În Biserica slavei Tale”. Studii de „În Biserica slavei Tale”. Studii de Asistența socială și religiozitatea
teologie și spiritualitate liturgică, vol. II teologie și spiritualitate liturgică, vol. III la diferite grupuri de populație vulnerabilă
138 pagini,16,5 x 23 cm 144 pagini,16,5 x 23 cm 256 pagini, 16,5 x 23 cm

5
40 lei 54 lei 39 lei
12 lei 21,5 lei 12 lei

-70% -60% -69%

Pr. prof. dr. Viorel Sava, Pr. Ion Vicovan, Pr. Cătălin Adumitroaie Pr. prof. univ. dr. Gheorghe Petraru,
Pr. lect. dr. Ilie Melniciuc Puică Cuvioasa Parascheva – Pr. asist. univ. dr. Liviu Petcu
Autocefalia Bisericii sfânta populară a ortodoxiei Dimensiunea penitențială și euharistică
și mărturisirea credinței 342 pagini, 16,5 x 23 cm a vieții creștine
566 pagini, 16,5 x 23 cm 626 pagini, 16,5 x 23 cm

38 lei 31 lei 29 lei


15,5 lei 9,5 lei 11 lei

-59% -69% -62%

Diac. lect. dr. Cătălin Vatamanu Pr. prof. dr. Viorel Sava, Pr. asist. univ. dr. Liviu Petcu
Educația la poporul ales Pr. lect. dr. Ilie Melniciuc Puică Hristos, prietenul nostru în suferință
546 pagini, 16,5 x 23 cm Familia în societatea contemporană 330 pagini, 16,5 x 23 cm
542 pagini, 16,5 x 23 cm

31 lei
28 lei 32 lei 9,5 lei
8,5 lei 11 lei

-70% -66% -69%

Pr. Ion Vicovan, Pr. Ion Vicovan, Pr. Dan Sandu Spovedanie și euharistie
Emilian-Iustinian Roman Emilian-Iustinian Roma 300 pagini, 16,5 x 23 cm
Laicii și misiunea creștină Mărturisirea de credință – locul și rolul ei
324 pagini, 16,5 x 23 cm în tradiția Bisericii Ortodoxe
542 pagini, 16,5 x 23 cm
6
34 lei 16 lei 28 lei
12 lei 6 lei 9,5 lei

-65% -63% -66%

Pr. dr. Cristian Prilipceanu Diac. lect. dr. Cătălin Vatamanu Vorbirea și tăcerea în revelație.
Teologia numelor divine Un călugăr putnean mitropolit al Transilvaniei. Festschrift la
din Vechiul Testament Sfântul Ierarh și Mărturisitor Ilie Iorest cea de-a 65-a aniversare
454 pagini, 16,5 x 23 cm 1726 pagini, 16,5 x 23 cm a Prof. dr. pr. Petre Semen
266 pagini, 16,5 x 23 cm

20 lei 16 lei 14 lei


9 lei 9 lei 9 lei

-55% -44% -36%

Jonathan Jackson Monahia Siluana Vlad Monahia Siluana Vlad


Taina artei Cunoaște-L pe Domnul Cel Viu, pe viu! Împreună dumiriri pe cale, vol. I
220 pagini, 14 x 21,5 cm 266 pagini, 13 x 20 cm 266 pagini, 13 x 20 cm

16 lei 13 lei 15 lei


6lei 8,5 lei 6,5 lei

-63% -35%
-57%
Monahia Siluana Vlad Monahia Siluana Vlad Monahia Siluana Vlad
Împreună dumiriri pe cale, vol. IV Împreună dumiriri pe cale, vol. V Meșteșugul bucuriei, vol. 2
280 pagini, 14 x 20 cm 236 pagini, 13 x 20 cm 266 pagini, 14,5 x 20 cm

7
25 lei 30lei 22 lei
13 lei 11lei 9,5 lei

-48% -63% -57%

Dragoș Dâscă Arhim. Placide Deseille Arhim. Placide Deseille


Părinții Bisericii Credința în cel nevăzut Mărturia unui călugăr ortodox
despre război și stagiul militar 288 pagini, 13 x 20 cm 214 pagini, 13 x 20 cm
322 pagini, 14 x 21,5 cm cartonată cartonată

35 lei 13lei 12 lei


12 lei 5 lei 4 lei

-66% -62% -67%

Arhim. Placide Deseille Constantin Cavarnos Constantin Cavarnos


Monahismul ortodox Fericitul Stareț Filotei Zervakos Mărgăritare duhovnicești de suflet ziditoare
224 pagini, 13 x 20 cm 150 pagini, 13 x 20 cm 112 pagini, 13 x 20 cm
cartonată

7 lei 5 lei 10 lei


2,5 lei 2 lei 3,5 lei

-65%

-64% -60%

Constantin Cavarnos Constantin Cavarnos Constantin Cavarnos


Preotul – părintele duhovnicesc Sf. Fotie cel mare, filosof si teolog Sf. Macarie al Corintului
56 pagini, 13 x 20 cm 56 pagini, 13 x 20 cm 66 pagini, 13 x 20 cm

8
11 lei 8 lei 12 lei
3,5lei 3 lei 4 lei

-68% -63%

-67%
Constantin Cavarnos Constantin Cavarnos Constantin Cavarnos
Sf. Nicodim Aghioritul Sfințenia - rostul suprem al omului Sfinții Rafael, Nicolae și Irina
108 pagini, 13 x 20 cm 88 pagini, 13 x 20 cm 136 pagini, 13 x 20 cm

28 lei 15 lei 25 lei


9 lei 6 lei 9,5 lei

-68% -60% -62%

Livia Ciupercă Alexandru Lascarov-Moldovanu Alexandru Lascarov-Moldovanu


Alexandru Lascarov-Moldovanu: Biserica năruită Întoarcerea Părintelui Andrei Pătrașcu
încorsetările unei vieți 156 pagini, 13 x 20 cm 300 pagini, 13 x 20 cm
338 pagini, 16,5 x 23 cm

20 lei 15 lei 78 lei


9 lei 7 lei 25 lei

-55% -53% -68%

Alexandru Lascarov-Moldovanu Alexandru Lascarov-Moldovanu Prof. univ. dr. Mihail Diaconescu


Despre smerenie Tătunu Prelegeri de estetica Ortodoxiei – I.
342 pagini, 13 x 20 cm 234 pagini, 13 x 20 cm Teologie și estetică
466 pagini, 16,5 x 23 cm
cartonată
9
48 lei
78 lei 17 lei 51,5 lei
25lei 18 lei

-68% -65% -65%

Prof. univ. dr. Mihail Diaconescu Prof. univ. dr. Mihail Diaconescu Prof. univ. dr. Mihail Diaconescu
Prelegeri de estetica Ortodoxiei – II. Teologia ortodoxă și arta cuvântului. Teologia ortodoxă și arta cuvântului.
Ipostazele artei Introducere în teoria literaturii. I. Introducere în teoria literaturii. II.
494 pagini, 16,5 x 23 cm Aspecte generale. Personajul în literatură Genul epic. Genul liric
cartonată 586 pagini, 16,5 x 23 cm, cartonată 672 pagini, 16,5 x 23 cm, cartonată

38lei 3,5 lei 4lei


13lei 1,5 lei 1,5 lei

-66% -57% -63%

Prof. univ. dr. Mihail Diaconescu Monahia Florentina Bârdan Pr. Paul Mihail
Teologia ortodoxă și arta cuvântului. Mama Olga Mitropolitul Irineu Mihălcescu
Introducere în teoria literaturii. III. 28 pagini, 11,5 x 19 cm 32 pagini, 11,5 x 19 cm
Genul dramatic. Receptarea operei literare
406 pagini, 16,5 x 23 cm, cartonată

2,5 lei 7 lei 7 lei


1 leu 2 lei 2 lei

-60% -71% -71%

Zoe Dumitrescu-Buşulenga Pr. Paul Mihail Pr. Dimitrie Bejan


Arhimandritul Roman Braga Corespondența monahală O întâmplare cu Tamara Petrov
12 pagini, 11,5 x 19 cm 86 pagini, 11,5 x 19 cm 74 pagini, 11,5 x 19 cm

10
12 lei 5 lei 5 lei
6 lei 2,5 lei 2,5 lei

-50% -50% -50%

Mihai Arăpașu Olguța Creangă – Caia Olguța Creangă – Caia


În memoria copilului desculț Amintiri despre Părintele Cleopa Amintiri despre
92 pagini, 11,5 x 19 cm 58 pagini, 11,5 x 19 cm Preafericitul Patriarh Teoctist
52 pagini, 11,5 x 19 cm

4 lei 4 lei 4 lei


2,5 lei 2,5 lei 2,5 lei

-38% -38% -38%

Credinţa ortodoxă nr.1 - Credinţa ortodoxă nr. 2 - Credinţa ortodoxă nr. 3 -


Descoperirea dumnezeiască Despre Sfânta Scriptură Despre Sfânta Tradiţie
20 pagini, 14,5 x 20 cm 20 pagini, 14,5 x 20 cm 20 pagini, 14,5 x 20 cm

6 lei 4lei 4 lei


3,5 lei 2,5 lei 2,5lei

-38%
-42% -38%

Credinţa ortodoxă nr. 4 - Credinţa ortodoxă nr. 5 - Credinţa ortodoxă nr. 6 -


Învăţătura despre Dumnezeu Despre Biserică Despre Sfintele Taine
128 pagini, 14,5 x 20 cm 28 pagini, 14,5 x 20 cm 52 pagini, 14,5 x 20 cm

11
4 lei 4 lei 5 lei
2,5 lei 2,5 lei 3lei

-38%
-38% -40%

Credinţa ortodoxă nr. 7 - Credinţa ortodoxă nr. 8 - Credinţa ortodoxă nr. 9 -


Despre viaţa viitoare, Despre nădejdea şi dragostea creştină Despre rugăciune
despre cinstirea sfinţilor şi a icoanelor 24 pagini, 14,5 x 20 cm 72 pagini, 14,5 x 20 cm
36 pagini, 14,5 x 20 cm

4 lei 4 lei 4 lei


2,5 lei 2,5 lei 2,5 lei

-38% -38% -38%

Credinţa ortodoxă nr. 10 - Credinţa ortodoxă nr. 11 - Credinţa ortodoxă nr. 12 -


Despre Sfânta Liturghie Despre ierurgii Despre Sărbători. Despre posturi
44 pagini, 14,5 x 20 cm 32 pagini, 14,5 x 20 cm 22 pagini, 14,5 x 20 cm

35 lei 29 lei 29 lei


14 lei 9,5 lei 12lei

-60% -67% -59%

Ierod. Dionisie Marin Arhim. Clement Haralam, Cezar Florin Cocuz Ierod. Dionisie Marin
Buchet muzical Cântări din slujba Sfintei Parascheva Cântări la Vecernie și Utrenie
144 pagini, 16,5 x 23 cm 100 pagini, 16,5 x 23 cm 142 pagini, 16,5 x 23 cm
cartonată cartonată cartonată

12
29lei 38 lei 27 lei
9,5 lei 14,5 lei 9,5 lei

-67% -62% -65%

Cezar Florin Cocuz Cezar Florin Cocuz Cezar Florin Cocuz


Paraclisul și acatistul Sfinților Trei Ierarhi Slujba mutării moaștelor Slujba mutării moaștelor
110 pagini, 16,5 x 23 cm Sf. Ier. Nectarie din Eghina Sf. Ier. Nectarie din Eghina
cartonată 142 pagini, 16,5 x 23 cm 142 pagini, 16,5 x 23 cm
cartonată broșată

70 lei 27 lei 29 lei


30 lei 11 lei 16 lei

-57% -45%
-59%

Cezar Florin Cocuz Cezar Florin Cocuz Olguța Creangă – Caia


Slujba Sfântului Neofit Zăvorâtul Paraclisul și acatistul Sfântului Sava cel Sfințit Copilăria Părintelui Paisie Olaru
din Cipru 106 pagini, 16,5 x 23 cm 96 pagini, 16,5 x 23 cm
122 pagini, 17,5 x 25 cm cartonată policromie, cartonată
cartonată

41lei 29 lei 38 lei


18 lei 14,5 lei 21 lei

-56% -50% -45%

Gabriel Poenaru Dorin Bujdei Dorin Bujdei


Călătorie în Țara Prăjiturilor Peștișorul auriu Luna
116 pagini, 21 x 29,5 cm 20 pagini, 21 x 29,5 cm 112 pagini, 21 x 29,5 cm
cartonată, policromie cartonată, policromie cartonată, policromie

13
28,5 lei 37 lei 26 lei
15,5 lei 21 lei 12 lei

-46% -43% -54%

Dionis Spătaru Dorin Bujdei Gabriel Poenaru


Poveștile pădurii Prietenii din Țara Zăpezii De ce era trist domnul Carte
48 pagini, 21 x 29,5 cm 52 pagini, 21 x 29,5 cm în ziua aceea?
cartonată, policromie cartonată, policromie 36 pagini, 21 x 22 cm
cartonată, policromie

27,5 lei 36 lei 16 lei


14 lei 15,5lei 7,5lei

-49% -57% -53%

Dorin Bujdei Dumitru Vacariu Camelia Poenaru


Aventurile cârtiței debusolate Pasărea fericirii Mare concurs
44 pagini, 20,5 x 29,5 cm 244 pagini,16 x 22,5 cm 66 pagini, 21 x 29,5 cm
cartonată, policromie cartonată, policromie policromie

24 lei 9 lei 4,5 lei


11 lei 3 lei 2 lei

-54% -67% -56%

Nicoleta Leon-Armanu Grația Ionescu, Luminița Preda Gabriel Poenaru


Seeds of wisdom - fruit of joy Material auxiliar pentru clasele pregătitoare Nicodim
20 pagini, 16,5 x 25 cm 32 pagini, 21 x 29,5 cm 16 pagini, 14,5 x 20 cm
policromie

14
5,5 lei 4,2 lei 4 lei
2 lei 2 lei 2 lei

-64% -52% -50%

Gabriel Poenaru Gabriel Poenaru Gabriel Poenaru


Doi prieteni Un prieten de nădejde Bătrânul soldat
16 pagini, 14,5 x 20 cm 16 pagini, 14,5 x 20 cm 16 pagini, 14,5 x 20 cm

6 lei 28,5 lei 30 lei


3 lei 15 lei 12 lei

-50% -47% -60%

Gabriel Poenaru Marius Iordăchioaia Mioara Dragomir


Viața Sfintei Mironosițe Cineva mă caută prin viața mea Iubirea de a trăi - treptele vieții
Maria Magdalena cea întocmai cu Apostolii 224 pagini, 13 x 20 cm 138 pagini, 11 x 19 cm,
16 pagini, 14,5 x 21 cm cartonată cartonată, policromie

11 lei 26 lei 10 lei


3,5 lei 9,5 lei 3,5 lei

-68%

-63% -65%

Nicolae Ionel Pr. Constantin C. Popescu Nicolae Ionel


Lăuntrul luminii Psaltirea în versuri Stâlpul de foc
158 pagini, 13 x 20 cm 272 pagini, 16,5 x 23 cm 78 pagini, 13 x 20 cm

15
28 lei 35 lei 100 lei
16 lei 20 lei 48 lei

-43% -43% -52%

Sfântul Filaret, Sfântul Filaret, Ierom. Mihail Gheaţău


Mitropolitul Moscovei Mitropolitul Moscovei Influențe art nouveau
Pagini de corespondență Predici și cuvântări alese în arta decorativă eclesială
272 pagini, 15,5 x 23 cm 334 pagini, 16,5 x 23 cm 230 pagini, 21 x 29,5 cm
cartonată, policromie

10 lei
3 lei
14 lei 9 lei
5 lei 3 lei

-64% -70% -67%

Arhim. Dionisios Anthopoulos Ierom. Theologos Simonopetritul Dr. Oana Mădălina Popescu
„Povestește ce a făcut Sfântul pentru tine...”. Sfântul Paisie și ucenicii lui Mărturii despre Sfinții Martiri Brâncoveni
Viața și minunile Sfântului Luca Doctorul, în Sfântului Munte 56 pagini, 15 x 22,5 cm
Arhiepiscopul Simferopolului 56 pagini, 15 x 22,5 cm
150 pagini, 13 x 20 cm

14 lei 10 lei 9 lei


4 lei 5 lei 4 lei

-71% -50% -56%

Sfântul Policarp, Episcopul Smirnei Sfinții ocrotitori ai Moldovei Pr. Ioan Andronic
82 pagini, 15 x 22,5 cm canonizați în perioada 1992-2009 Viața Sf. Ioan din Kronstadt
110 pagini, 12 x 20 cm 110 pagini, 11,5 x 19 cm

16
25 lei 22 lei
11 lei 11 lei
18 lei
6 lei

-67% -56% -50%

Viețile celor care au zidit Pr. Sever Negrescu Pr. Sever Negrescu
mănăstirile athonite Zile cu sfinți. Sinaxare, însemnări, Zile cu sfinți. Sinaxare, însemnări,
244 pagini, 13 x 20 cm cântări, lecturi și gânduri filocalice cântări, lecturi și gânduri filocalice
pe luna septembrie pe luna octombrie
164 pagini, 13 x 20 cm, cartonată 174 pagini, 13 x 20 cm, cartonată

26 lei 24 lei 13 lei


14 lei 14,5 lei 6 lei

-46% -40% -54%

Pr. Sever Negrescu Pr. Sever Negrescu Diac. Vasile M. Demciuc


Zile cu sfinți. Sinaxare, însemnări, Zile cu sfinți. Sinaxare, însemnări, Sf. Ioan cel Nou de la Suceava
cântări, lecturi și gânduri filocalice cântări, lecturi și gânduri filocalice 142 pagini, 13 x 20 cm
pe luna noiembrie pe luna decembrie
164 pagini, 13 x 20 cm, cartonată 164 pagini, 13 x 20 cm, cartonată

7,5 lei
34,5 lei 3,5 lei
20 lei 25 lei
11 lei

-42% -56% -53%

Sfântul Nectarie de la Eghina Ierom. Theologos Simonopetritul „Dorind frumusețea Mirelui Celui fără
Studii despre Biserică, despre Tradiție, Sf. Maria Magdalena de moarte”. Sfântul Simeon Stâlpnicul
despre dumnezeieștile Taine și despre 168 pagini, 14,5 x 23 cm din Muntele Minunat.
slujirea în Duh și adevăr Viața și cuvinte de folos
348 pagini, 16,5 x 23 74 pagini, 11,5 x 19 cm
17
95 lei 130 lei 105lei
61 lei 65 lei 68 lei

-36% -50% -35%

Sinaxarul mare al lunii iunie Sinaxarul mare al lunii septembrie Sinaxarul mare al lunii octombrie
826 pagini, 20,5 x 29 cm, cartonată 910 pagini, 20,5 x 29 cm, cartonată 988 pagini, 20,5 x 29 cm, cartonată

132 lei 462 lei 38 lei


74 lei 249 lei 22 lei

-44% -46% -42%

Sinaxarul mare al lunii decembrie Pahet Sinaxare Noul Martirologhion


1102 pagini, 20,5 x 29 cm, cartonată 1102 pagini, 20,5 x 29 cm, cartonată 420 pagini, 14,5 x 20 cm, cartonată

37 lei 15 lei 30,5 lei


17 lei 9 lei 9,5 lei

-40%

-54% -69%

„Înger pământesc și om ceresc”. Pr. Joseph Lucas Puiu Ioniţă


Părintele Eusebiu Giannakakis Rugăciunea vameșului Eminescu de la poetic la divin
(1910-1995) 136 pagini, 13 x 20 cm 260 pagini, 14 x 23 cm
490 pagini, 17 x 24 cm, cartonată

18
12 lei 28 lei 22lei
7 lei 12 lei 8,5 lei

-42% -57% -61%

Arhim. Eusebiu Giannakakis PS Calinic Botoșăneanul Părintele Cleopa - in memoriam


În mijlocul durerii, la căpătâiul celor suferinzi Arhimandrit Mitrofan Băltuță 322 pagini, 16,5 x 23 cm
180 pagini, 13 x 20 cm 470 pagini, 16 x 24 cm cartonată

19 lei
7 lei
24 lei 25 lei
8,5 lei 8,5 lei

-65% -66% -63%

Părintele Cleopa - in memoriam Părintele Dumitru Stăniloae Părintele Paisie Olaru,


322 pagini, 16,5 x 23 cm în conștiința contemporanilor povățuitor spre poarta Raiului
240 pagini, 14,5 x 21 cm 336 pagini, 16 x 22,5 cm
cartonată

9 lei 10 lei 25 lei


3 lei 3,5 lei 10 lei

-60%
-67% -65%

Paul Bălan Mihai Mocanu PS Calinic Botoșăneanul


Păstrați-mă în inimile voastre! Pe urmele Arhimandritului Părintele Hrisostom Dănilă –
Părintele Paisie de la Secu. Isaia Teodorescu (Popa Duhu), matematicianul vieții trăite în Hristos
Viața și lucrarea misionară învățătorul lui Creangă 368 pagini, 13 x 20cm
108 pagini, 13 x 20 cm 256 pagini, 16 x 22,5 cm
19
17 lei 26 lei 17 lei
6 lei 8,5 lei 6 lei

-65% -67% -65%

Pr. lect. dr. Daniel Danielescu, Pr. lect. dr. Daniel Danielescu, Dorin-Demostene Iancu
Emilian-Iustinian Roman Emilian-Iustinian Roman Capela ortodoxă de la Baden-Baden
„Luați Duh Sfânt...” - Izvoare privitoare la istoria 168 pagini, 16,5 x 23 cm
Condica hirotoniilor în diacon și preot monahismului românesc, sec. XVI-XXI
din Arhiepiscopia Iașilor (1875-1985) 376 pagini, 16 x 22,5 cm
180 pagini, 16 x 22,5 cm

52 lei 23 lei 36 lei


17 lei 8,5 lei 12 lei

-67% -63% -67%

Sorin Iftimi Sorin Iftimi Alexandru Elian


Iașii, simbolurile unui oraș simbol Cercetări privitoare Bizanțul, biserica și cultura românească
188 pagini, 16,5 x 23 cm la istoria bisericilor ieșene 432 pagini, 17 x 24 cm
324 pagini, 16,5 x 23 cm cartonată

80 lei 80 lei 80 lei


48 lei 48 lei 48 lei

-40% -40% -40%

Pr. prof. dr. Mircea Păcurariu Pr. prof. dr. Mircea Păcurariu Pr. prof. dr. Mircea Păcurariu
Istoria Bisericii Ortodoxe Române, vol. I Istoria Bisericii Ortodoxe Române, Istoria Bisericii Ortodoxe Române,
592 pagini, 16,5 x 23 cm vol. II vol. III
cartonată 600 pagini, 16,5 x 23 cm 604 pagini, 16,5 x 23 cm
cartonată cartonată
20
15 lei 19 lei 12 lei
6 lei 8,5 lei 5,5 lei

-60%

-55% -54%

Pr. Neculai Cojocariu Ierom. Siluan Antoci Ierom. Siluan Antoci


Mic recurs la memorie Monahii ortodoxe purtătoare de lumină Monahii ortodoxe purtătoare de lumină,
180 pagini, 13 x 20 cm în întunericul comunist, în întunericul comunist,
vol. I vol. II
340 pagini, 13 x 20 cm 160 pagini, 13 x 20 cm

18 lei 56 lei 38 lei


7 lei 20 lei 15,5 lei

-61% -64% -59%

Pr. Nicolae Cătălin Luchian Ierom. Visarion Pr. Ioannis Skiadaresis


Monahismul moldav în primele decenii Stihirarul, tomul al II-lea Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul
ale comunismului românesc 360 pagini, 16,5 x 23 cm 426 pagini, 14,5 x 23 cm
200 pagini, 14,5 x 20 cm cartonată

26 lei 22 lei 6 lei


8,5 lei 6 lei 2,5 lei

-67% -73% -58%

Vasile Cristescu Rodica Țugui, Daniela Țigmeanu Contracepția și avortul - cu ce preț?


Antropologia și fundamentarea ei Asistența socială în biserică 162 pagini, 13 x 20 cm
hristologică la Wol art Pannenberg și 286 pagini, 13 x 20 cm
Dumitru Stăniloae
408 pagini, 14 x 20 cm
21
48 lei 48 lei 41 lei
18 lei 19 lei 14,5 lei

-63% -60% -65%

Alexandru Huțanu Alexandru Huțanu, Ionel Huțanu Pr. Petre Semen,


Arta executării mobilierului Arta ornamentării mobilierului Pr. asist. univ. dr. Liviu Petcu
în Biserica Ortodoxă Română I în Biserica Ortodoxă Română II Credința și mărturisirea ei
320 pagini, 21 x 29,5 cm 228 pagini, 21 x 29,5 cm 540 pagini, 16,5 x 23 cm
cartonată cartonată

16 lei 16 lei 6 lei


6 lei 7 lei 2,5 lei

-63% -56% -58%

Dominique Beaufils Floyd Fran Sfântul Grigorie Decapolitul


Credința ta te-a mântuit Cum tratăm alcoolismul Cuvânt despre minunata convertire
256 pagini, 13 x 20 cm 162 pagini, 14,5 x 20 cm a unui sarazin
68 pagini, 11,5 x 19 cm

36 lei 37 lei
12 lei 17 lei

20 lei
12 lei

-40% -67% -54%

Gheorghe Badea Din comorile teologiei Pr. Dimitrie Bejan


Dicţionar grec-român şi român-grec părinților capadocieni Simple povestiri
al celor trei Sfinte 454 pagini, 16,5 x 20 cm 260 pagini, 13 x 20 cm
şi dumnezeieşti Liturghii
306 pagini, 14,5 x 20 cm
22
22 lei 18 lei 25 lei
12,5 lei 6 lei 9,5 lei

-43% -67% -62%

Pr. prof. dr. Ioan C. Teşu Christos Yannaras Pr. Ilie Macar
Familia contemporană între ideal și criză Adevărul si unitatea bisericii Sfârșitul omului și al lumii
384 pagini, 13 x 20 cm 176 pagini, 12 x 20 cm între adevăr și utopie
384 pagini, 14,5 x 23 cm

25 lei 33 lei 14 lei


8,5 lei 11 lei 7 lei

-66% -67% -50%

Pr. Adrian Lucian Dinu Demetrios J. Constantelos Prof. univ. dr. Constantin Milică,
Fecioara Maria - prototip al vieții Filantropia bizantină și asistența socială Ing. Daniela Troia
duhovnicești 406 pagini, 16,5 x 20 cm Fumatul, dușmanul nemilos al omenirii
256 pagini, 14 x 20 cm 214 pagini, 14 x 20 cm

41 lei 34 lei 33 lei


18 lei 13 lei 11 lei

-56% -62% -67%

Prof. univ. dr. Constantin Milică, Elena Ene D-Vasilescu Pr. Dr. Avva Paul Mihail
Roxana Mihaela Anghel Icoană și iconari în România: Ierarhi în corespondență
Sănătate din pomul Domnului cât Bizanț, cât Occident? cu un preot de enorie
416 pagini, 16,5 x 23 cm 208 pagini, 16,5 x 23 cm 332 pagini, 16,5 x 23 cm

23
15 lei 29 lei 20 lei
5 lei 16 lei 9,5 lei

-67% -45% -53%

Îndemnuri și rugăciuni Pr. Petre Semen Pr. Gheorghe Popa


pentru spovedanie și împărtășanie Introducere în teologia biblică Introducere în Teologia Morală
144 pagini, 14 x 20 cm a Vechiului Testament 232 pagini, 16,5 x 23 cm
236 pagini, 14 x 20 cm

25 lei 16 lei 19 lei


9,5 lei 6 lei 8,5 lei

-62% -63% -55%

Pr. Gheorghe Popa Pr. Florin Bucescu, Vasile Spătărelu Pr. Adrian Lucian Dinu
Teologie și demnitate umană Jertfa laudei Maica Domnului în teologia
304 pagini, 14 x 20 cm 194 pagini, 16 x 24 cm Sfinților Părinți
328 pagini, 16,5 x 23 cm

25 lei 22 lei 26 lei


11 lei 8 lei 16,5 lei

-56% -64% -37%

Ierom. Theologos Simonopetritul Pr. Ioan Leonardo Atudorei Patericul Lavrei Peșterilor de la Kiev
Sfânta Maria Magdalena Antropocentrism și teocentrism 364 pagini, 16,5 x 23 cm
168 pagini, 14,5 x 23 cm în opera Pr. Dumitru Stăniloae
234 pagini, 16,5 x 23 cm

24
29,5 lei 41 lei 49 lei
17,5 lei 14,5 lei 17 lei

-41% -65% -65%

Pr. Dimitrie Bejan Ierom. Mihail Gheaţău Arhim. Melchisedec Ștefănescu


Oranki. Amintiri din captivitate Teofania Teologia pastorală
320 pagini, 13 x 20 cm 284 pagini, 16 x 22,5 cm 290 pagini, 16,5 x 23 cm

19 lei 20 lei 21 lei


6 lei 6 lei 8 lei

-68% -70% -62%

Ionel Ungureanu Ionel Ungureanu Grigore Ilisei


Persoană si ethos Personalizarea socialului Pisanii de azi și de demult
284 pagini, 13 x 20 cm 260 pagini, 13 x 20 cm 320 pagini, 13 x 20 cm

18 lei 42 lei 29 lei


7 lei 13 lei 11 lei

-61% -69% -62%

IPS Simeon Koutsa, Costion Nicolescu Costion Nicolescu


Mitropolit de Nea Smirna Sarea pământului Mic tratat de iubire
Plânsul adamic 548 pagini, 16,5 x 23 cm 458 pagini, 16,5 x 23 cm
224 pagini, 13 x 20 cm

25
8 lei
3,5 lei
38 lei 18 lei
12 lei 7 lei

-68% -56% -61%

Sfânta Scriptură și Sfânta Liturghie – Avva Iulian Pomerius Pr. Sever Negrescu
izvoare ale vieții veșnice Sfaturi către preoți Fărămituri de cuvinte.
616 pagini, 16 x 22,5 cm despre viața contemplativă Lecturi evanghelice pentru duminici
114 pagini, 11,5 x 19 cm 282 pagini, 13 x 20 cm

12 lei 11 lei 38 lei


4 lei 4 lei 12 lei

-67% -64% -68%

Pr. Sever Negrescu Pr. Sever Negrescu Pr. dr. Ioan Valentin Istrati
Prolog din proloage Din cuvinte răstignite Taina veacurilor. Unirea timpului
144 pagini, 13 x 20 cm 68 pagini, 13 x 20 cm cu eternitatea în rugăciunile Bisericii
520 pagini, 16,5 x 23 cm

7 lei 5,5 lei 7 lei


2,5 lei 2 lei 2,5 lei

-64% -64% -64%

Sfântul Ioan Gură de Aur Sfântul Ioan Gură de Aur Sfântul Ioan Gură de Aur
Tâlcuire la Psalmul 7. Tâlcuire la Psalmul 8. Tâlcuire la Psalmul 9.
Judecata lui Dumnezeu – Slavă lui Hristos – Despre încercările omului
dreptate şi milostivire răspuns contra iudeilor și ajutorul lui Dumnezeu
80 pagini, 11,5 x 19 cm 80 pagini, 11,5 x 19 cm 60 pagini, 11,5 x 19 cm
26
30 lei 54 lei 29 lei
12 lei 22 lei 14,5 lei

-60% -59% -50%

Ioan Alexandru Paul Gherasim Ierom. Nathanael Neacșu


Imnele Sfinților Martiri Brâncoveanu Ștergerea urmelor Conștiința dogmatica
16 pagini, 17,5 x 17,5 cm 84 pagini, 17,5 x 17,5 cm și viața duhovnicească
cartonată policromie 370 pagini, 14,5 x 23 cm

38 lei 5 lei 15 lei


17 lei 2,5 lei 7 lei

-55% -50% -53%

Arhim. Cleopa Ilie, Sfântul Ioan Casian Arhim. Cleopa Ilie Simeon, Mitropolitul Evhaitelor,
Urcuş spre Înviere Versuri despre Maica Domnului Ioan Pustnicul, Vasile Maleinos
set 16 cărți, 11 x 16 cm 82 pagini, 10,4 x 15,5 cm Epistole ascetice
80 pagini, 11 x 17 cm

4 lei 2,5 lei 87 lei


2 lei 1,5 lei 48 lei

-50% -40% -45%

IPS Kallistos Ware, Mitropolit de Diokleia Arhim. Gheorghe Kapsanis, Sfânta Cuvioasă Parascheva
Rugăciunea lui Iisus în scrierile Arhim. Ioanichie Bălan mult folositoare
Sfântului Grigorie Sinaitul Ortodoxia astăzi 142 pagini, 20,5 x 29 cm
64 pagini, 11,5 x 19 cm 20 pagini, 11,5 x 19 cm cartonată, policromie

27
11 lei 24 lei 38 lei
5 lei 10 lei 12 lei

-55% -58% -68%

Viața și acatistul Sfintei Parascheva Mănăstirea Sfinții Trei Ierarhi Pilgrim in Iași
56 pagini, 20 x 26,5 cm 56 pagini, 19,5 x 26 cm
cartonată, policromie cartonată, policromie

18 lei 23 lei
8,5 lei 8 lei

-53% -65%

Dr. Gheorghe Iacomi The way of orthodox monasticism


Ceahlăul – ghid turistic in Iasi county
200 pagini, 14,5 x 20 cm 152 pagini, 11 x 19 cm

27 lei 14 lei 30 lei


8,5 lei 5 lei 9,5 lei

-69%

-64% -68%

O voce pentru Fonoteca de aur. Părintele Paisie Duhovnicul Viața Părintelui Cleopa
Ștefan Bănulescu CD audio CD audio
CD audio

28

S-ar putea să vă placă și