Sunteți pe pagina 1din 1

Anexa 2

Regiunea Tip de Populația Rata Natalitatea Mortalitatea Speranța % populației Vîrsta %


reproducere mln. loc. anuala la 1000 la 1000 loc. de viață, 0-15 peste medie,ani populației
a loc. la ani 65 de urbane
creșterii naștere, ani
Țara % ani
2016-2017
Europa Tradițional 66,2 mln 0,4% 6,25% 11,0% 82,27 16,0% 22% 38,2 78,0%
Franța ani
Asia Modern 127 mln -0,2% 9,37% 9,17% 83,98 25,0% 11,6% 26,6 35,0%
Japonia ani

Concluzie:

Oamenii din țările dezvoltate tind să aibă mai puțini copii. Indicele de creștere a populației a scăzut, în ciuda faptului că
speranța de viață a crescut în acele țări. Această creștere lentă, sau de inexistență a creșterii, în țări preindustrializate, urmată
de o creștere rapidă, urmată apoi de o creștere lentă odată ce fenomenul se termină se numește tranziție demografică.
Același șablon se observă în mult mai multe țări aflate în dezvoltare, astfel încât ea să fie diminuată în secolul următor, până
când se va ajunge la un punct fix. Schimbarea s-ar putea face și cu migrări masive de populație, din zone mai mult ocupate
către cele mai puțin ocupate.
Un factor important ar servi si tipurile de reproducere tradițional și modern.
Odată cu cresterea populației în Japonia, țara a modificat politica demografica , trecând de la tipul de reproducere tradițional
la cel modern. Această schimbare a avut scop de a reduce densitatea populației pe suprafața țarii.
Între timp, Franța cît și în alte țari ale Europei, are prezent tipul de reproducere tradițional. Scopul acestei politici demografice
este de a stimula cresterea populatiei, pe un teritoriu cu speranța de viață ridicată.