Sunteți pe pagina 1din 2

Miercuri, 15 ianuarie 2020

 Formular 010
-TVA -perioada fiscala: trimestru-CA< 100.000 euro(477.850 lei) si nu a efectuat achizitii
intracomunitare: luna: CA>100.000 euro sau a efectuat achizitii intracomunitare.(se ia in calculul
CA si contul 472 si contul 419) curs euro=4.7785
-impozit : CA <1.000.000euro(4.779.300 lei) -platitor de impozit pe venit;
CA>1.000.000 euro(4.779.300 lei)-platitor de impozit pe profit;
Total venituri-709-765/768+609+[(765-665)daca e mai mare decat 0] curs: 4,7793
 Declarația intrastat pentru luna precedentă

27 ianuarie 2019
 Formularul 094 - Declaraţie privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care
perioada fiscală este trimestrul calendaristic şi care nu au efectuat achiziţii intracomunitare de
bunuri în anul precedent (CA<100.000 euro) curs euro=4.7785
ATENTIE !
*ESTE VORBA DE CIFRA RECALCULATA IN CAZUL IN CARE SOCIETATEA SE
INFIINTEAZA IN CURSUL ANULUI!
*La determinarea cifrei de afaceri prevăzute la art. 156^1 alin. (2) din Codul fiscal se cuprind
inclusiv facturile emise pentru avansuri încasate sau neîncasate şi alte facturi emise înainte de
data livrării/prestării pentru operaţiunile prevăzute la art. 156^1 alin. (2) din Codul fiscal.

 Formular 097 – Notificare privind aplicarea sistemului TVA la încasare / încetarea aplicării
sistemului TVA la încasare CA:2.250.000 LEI
 Formular 107- Declaratia informativa privind beneficiarii sponzorizarilor/mecenatului/burselor
private-pentru microintreprinderile care au acordat sponzorizari in 2019( in cazul in care societatea
este platitoare de impozit pe profit termenul de depunere este 25.03.2020)

31 ianuarie 2019
Declaratia 205- Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile
realizate, pe beneficiari de venit
Declaratia 207 Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă/veniturile scutite, pe
beneficiari de venit nerezidenţi

Cursul euro la care se vor reevalua creanțele și obligațiile exprimate în valută= 4,7793lei/euro