Sunteți pe pagina 1din 2

RAPORTAREA REZULTATULUI

PENTRU 50 DE SUBIECTI AU FOST CONSIDERATE SALARIILE, SALARIUL


INITIAL SI CEL PESTE 2 ANI FIIND INREGISTRATE CA 2 VARIABILE
SCALARE CU MEDIILE M1=1719,28 SI M2=3011,88.

AM CONSIDERAT IPOTEZA DE NUL PRIN CARE NU EXISTA DIFERENTA


INTRE MEDIILE SALARIILOR INTIAL SI PE 2 ANI.

AM APLICAT TESTUL T PENTRU VARIABILE DEPENDENTE OBTINAND

t=19,325, df=49, p<005.

ACEASTA CONFIRMA FAPTUL CA PUTEM RESPINGE IPOTEZA DE NUL.


ADICA EXISTA O DIFERNTA SEMNIFICATIV STATISTIC INTRE MEDIILE
CELOR 2 SALARII.
𝑚1 −𝑚2
CALCULAM MARIMEA EFECTULUI CU FORMULA 𝑑 = ADICA
𝑠𝐷
d=2,7329 CEEA CE INSEAMNA CA INTRE CELE 2 VARIABILE EXISTA O
DIFERENTA SEMNIFICATIVA.

LIMITELE DE INCREDERE ALE DIFERENTEI CELEI 2 VARIABILE PENTRU


95% SAU 99% SUNT SITUATE INTRE 1158,184 SI 1427,016.

ACESTE REZULTATE SUNT CONFORME CU TABELUL OBTINUT IN SPSS.


Paired Samples Test

Paired Differences t df Sig. (2-

Mean Std. Std. Error 95% Confidence Interval of tailed)

Deviation Mean the Difference

Lower Upper

P
a
Salariul peste 2
i 1292,600 472,968 66,888 1158,184 1427,016 19,325 49 ,000
ani - Salariul initial
r
1