Sunteți pe pagina 1din 5

Numele ______________________      

1. Rezolvă  adunările si scăderile de doi termeni:

         4 + 2 = ___   9 – 3 = ___             8 – 4 = ___ 3 + 7 = ___

         3 + 4 = ___   6 – 5 = ___             5 + 4 = ___             10 – 8 = ___

        5 – 4 = ___   3 + 5 = ___             7 – 4 = ___                5 + 5 = ___

2. Rezolvă  adunările si scăderile de trei termeni:

6 + 2 – 3 = _________________________       7 – 3 + 6 = _________________________
7 + 2 – 1 = _________________________     10 – 5 + 2 = _________________________
3. Calculează si colorează  rezultatul  corect.

9 – 7 =                                3 + 6 =                                 8 – 5 =
3 2 5 8 6 9 3 5 2
5 6 7 6 7 8
        10 – 4 =                                4 + 4 =                                 3 + 2 =  5 4 6

4. Compară  sumele cu numerele date folosind semnele  <,  >,  =.

                2 + 5           6      10 – 8            2       7 + 3            8

                6 – 4           5                10 – 4            4       3 + 6            9

5. Completează  cu  unul  din  semnele +  sau  – .

4            3 =  7       8           3 =  5                   2           6 =  8           

          5           4 =  1       4           2 =  2                   3           6 =  9

6. Scrie  termenul  necunoscut.

            5 +         = 7            6 +         = 8         7 +         = 10

            6 –         = 2            7 –         = 1         5 –         = 2


7. Colorează cu galben frunzele cu rezultate pare si cu verde pe cele cu rezultate impare.

5 + 2 4 ­ 2 6 ­ 4 10 ­ 1 8 + 1 3 + 5

6 ­ 5 7 ­ 4 8 ­ 6 9 ­ 3 8 ­ 1

8. Compune si rezolvă probleme după imagini.

9. Efectuează scăderile, apoi ordonează diferențele descrescător pentru a afla care dintre activitățile 
ilustrate sunt cele mai obositoare pentru creier.
AUTOEVALUARE Cum te simti după test?

Matematică si explorarea mediului
Adunarea si scăderea numerelor 0 ­ 10. Stiintele vietii: Corpul
omenesc 
Test  de  evaluare 

1. Competente specifice
                   
                  1.3. Ordonarea numerelor în concentrul 0 ­100, folosind poziţionarea pe axa numerelor, 
                         estimări, aproximări
                 1.4.  Efectuarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, în concentrul  0­100, recurgând 
                        frecvent la numărare
                1.6.  Utilizarea unor denumiri şi simboluri matematice (termen, sumă, total, diferenţă,                   
                        <, >, =,  +. –) în rezolvarea şi/sau compunerea de probleme
                3.1.  Rezolvarea de probleme prin observarea unor regularităţi din mediul apropiat
                5.2.  Rezolvarea de probleme simple în care intervin operaţii de adunare sau scădere în 
                       concentrul 0­100, cu sprijin în obiecte, imagini sau reprezentări schematice

2. Descriptori de performantaă

Com­ Calificativul 
pe­ Itemul 
tenta  Foarte bine Bine Suficient 

1.4 Rezolvă adunări si scăderi cu doi termeni 
10­12 exercitii 7 ­ 9 exercitii 4 ­ 6 exercitii
în concentrul 0 ­ 10

1.4 Rezolvă adunări si scăderi cu trei termeni 
3 – 4  exercitii 2 exercitii 1 exercitiu
în concentrul 0 ­ 10
1.4 Identifică rezultatul corect din trei variante
6  exercitii 4 exercitii 2 exercitii
date
1.6 Compară o sumă/diferentă cu un  număr 
6  exercitii 4 exercitii 2 exercitii
utilizând semnele <, >, =
1.6 Completează cu unul din semnele  ­ sau + 6  exercitii 4 exercitii 2 exercitii
1.6 Află termenul necunoscut 6  exercitii 4 exercitii 2 exercitii
1.4 Identifică sumele/diferentele pare/impare   9­11 exercitii 6 ­ 8 exercitii 3 ­ 5 exercitii
Identifică
5.2 2 probleme 1 problemă
Rezolvă probleme după imagini  operatia, face
corecte corectă  
greseli de calcul
Identifică activitătile cele mai obositoare  Rezolvă si Rezolvă si Rezolvă si
3.1
pentru creier ordonând descrescător  ordonează ordonează cu ordonează cu 2
1.3
rezultatele  scăderilor corect o eroare erori

Evaluare finalaă

ITEMI CALIFICATIVUL  FINAL

Rezolvă integral si corect 7 – 9 itemi FOARTE BINE
Rezolvă integral si corect 4 – 6 itemi; incorect
BINE
/parţial corect restul itemilor
Rezolvă integral si corect 2 – 4  itemi; incorect
SUFICIENT
/parţial corect restul itemilor

REZULTATELE PROBEI DE EVALUARE:

Nr.
Numele si prenumele I1   I2 I3 I4 I5  I6 I7 I8 Cfinal
crt
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

CENTRALIZARE PE CALIFICATIVE

Nr. elevi
I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 Cfinal
Calificativ
FB
B
S
I

      Observatii: FB – %
B– %
S– %
I– %

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

S-ar putea să vă placă și