Sunteți pe pagina 1din 6

Exploatatie : SC. RUSU.

SRL Suprafata : 90 ha

Distanta medie : 1 km Suprafata utila : 85,8 ha

FIŞA TEHNOLOGICĂ A CULTURII: ÎNTREŢINERE AN I

Lucrări executate
Lucrări executate manual Consum de material
mecanizat

Nor Grupa
Nr. Lucrări tehnologice în Chelt.
Luna ma de Chelt. cu
crt. ordine cronologică UM Vol. Tarif cu lucr. Necesarul Felul Consum Pret
Vol. lucrării de complex forţa de UM Total lei
lucrării lei/UM mec. de ZO materialului normat lei/UM
mun i- muncă
lei
că tate

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 Desfacere muşuroi mii buc 13384,8 0,3 III/1 44616 4461600

2 Scurtarea verigii mii buc 13384,8 1,5 II/1 8923,2 669240

3 Praşilă între rânduri x 3 ha 257,4 150 38610

4 Transport apă erbicidat t/km 17,16 5 85,8 Apă mc 17,16 2 34,32

5 Deservit echip. de erbicidat mii l 197,34 2,5 IV/1 78,93 9866,25 Simanex l 197,34 4 789,36

6 Erbicid preemergent ha 85,8 100 8580

13985.
7 Încărcat îngrăş. ch. complex t 139,85 18 II/2 7,76 1164 Complex kg 3 41956,2
4

8 Transport îngrăş. chimice t/km 13985.4 5 66927

9 Descărcat îngrăş. chimice t 139,85 18 II/2 7,76 1164

10 Administrat îngrăş. chimice ha 85,8 100 8580


11 Combatere boli, dăunători ha 85,8 1,5 II/1 57,2 4290 Carbetox 37 l 64,35 9 579,15

12 Sinoratox 35 l 98,67 10 986,7

13 Transport apă tratamente t/km 17,16 5 85,8 Apă mc 17,16 2 34,32

14 Preparare soluţie x 5 mii l 171,6 2,4 IV/1 71,5 8937,5

15 Administrat tratamente x 5 ha 429 150 64350 Topsin kg 25,74 15 386,1

16 Merpan 50 kg 51,48 32 1647,36

17 Dithane M45 kg 42,9 20 858

18 Dibutox25EC l 120,12 8 960,96

19 Aliette80WG kg 68,64 7 480,48

20 Alcupral50 kg 60,06 11 660,66

21 Zeamă bord. l 137,28 1,6 219,64

22 Transport apă pt. erbicid t/km 25,74 5 128,7 Apă mc 25,74 2 51,48

23 Deservit echip. pt. erbicidat mii l 25740 2,5 IV/1 10296 1287000 Galigan240 l 96,95 65 6301,75

24 Erbicid postemergent ha 85,8 100 8580

1338,4
25 Încărcat pomi mii buc 1338,48 2 II/2 669,24 100386 Pomi buc 15 34260
8

26 Transport pomi t/km 0,73 5 3,65

27 Descărcat pomi mii buc 0,73 2 II/2 0,36 54

0,1
28 Săpat gropi mii buc 0,73 III/1 4,86 486
5

29 Mocirlit mii buc 0,73 0,3 I/1 2,43 121,5


30 Completat goluri buc 1338,48 56 II/2 23,90 3441,6

31 Arătura norm. printre rând. ha 85,8 250 21450

Recoltare 10 % din Prod


32 t 64,68 0,4 II/10 161,7 121275 Galeti buc 15 5 75
med

Saci buc 1000 1 1000

TOTAL 217380,95 6669025,85 91281,48

TOTAL GENERAL 6977688,28

FIŞA TEHNOLOGICĂ A CULTURII: ÎNTREŢINERE AN II

Luna Lucrări executate mecanizat Lucrări executate manual Consum de material


Grupa
Chelt. cu Norma de Chelt. cu
Vol. Tarif Vol. Necesarul Felul Consum Pret
Nr. Lucrări tehnologice în UM lucr. mec. de complex forţa de UM Total lei
lei/UM lucrării de ZO materialului normat lei/UM
crt. ordine cronologică lucrării lei muncă i- muncă
tate

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 Tăieri de formare mii buc 13,38 0,31 IV/1 43,16 5395

2 Adunat crengi ha 85,8 0,7 II/1 122,57 9192,75

3 Praşile între rânduri x4 ha 343,2 150 51480

4 Transport apă erbicidat t/km 17,16 5 85,8 Apă mc 17,16 2 34,32

5 Deservit echip. pt. erbicidat mii l 0,19 2,5 IV/1 0,07 8,75 Simanex l 197,34 4 789,36

6 Erbicid preemergent ha 85,8 100 8580

15615,
7 Încărcat îngrăş. ch. complex t 15,61 18 II/2 0,86 129 Complex kg 3 46846,8
6

8 Transport îngrăş. chimice t/km 15,61 5 78,05

9 Descărcat îngrăş. chimice t 15,61 18 II/2 0,86 129

10 Administrat îngrăş. chimice ha 85,8 100 8580

11 Operaţiuni în verde mii buc 13,38 160 II/1 0,08 6

12 Combatere ha 85,8 1,5 II/1 57,2 4290 Carbetox 37 l 64,35 9 579,15

13 Sinoratox 35 l 98,67 10 986,7

14 Transport apă tratamente t/km 17,16 5 85,8 Apă mc 17,16 2 34,32

15 Preparare soluţie x 7 mii l 0,12 2,4 IV/1 0,05 6,25


16 Administrat tratament x 7 ha 85,8 150 600,6 Topsin kg 25,74 15 386,1

17 Merpan 50 kg 51,48 32 1647,36

18 Dithane M45 kg 42,9 20 858

19 Dibutox25EC l 120,12 8 960,96

20 Aliette80WG kg 68,64 7 480,48

21 Alcupral50 kg 60,06 11 660,66

22 Zeamă bord. l 137,28 1,6 219,64

23 Transport apă pt. erbicide t/km 25,74 5 128,7 Apă mc 25,74 2 51,48

24 Deservit echip. pt. erbicidat mii l 0,12 2,5 IV/1 0,04 5 Galigan240 l 96,95 65 6301,75

25 Erbicid postemergent ha 85,8 100 8580

26 Arătură norm. între rânduri ha 8580 250 21450

27 Recoltat 30% 205,92 0,4 II/15 514,8 579150 Galeti Buc 15 5 75

saci buc 2000 1 2000

TOTAL 99648,95 598311,75 62912,08

TOTAL GENERAL 760 872,78