Sunteți pe pagina 1din 2

Anexa nr.

Cheltuielile bugetului de stat conform clasificației funcționale

Denumirea Cod Suma, mii lei


Servicii de stat cu destinatie generală 01 7965623,5
Autorități legislative și executive, servicii bugetar-fiscale, afaceri
externe 011 2356800,0
Servicii generale 013 586643,5
Cercetări științifice fundamentale 014 225103,1
Cercetări științifice aplicate legate de servicii de stat cu destinație
generală 015 39084,6
Servicii de stat cu destinație generală neatribuite la alte grupe 016 483077,9
Serviciul datoriei 017 1947501,2
Raporturi între nivelele administrației publice 018 2327413,2
Apărare națională 02 650095,1
Forțe de apărare națională 021 416094,3
Alte servicii în domeniul apărării neatribuite la alte grupe 025 234000,8
Ordine publică și securitate națională 03 5256134,2
Afaceri interne 031 2718935,0
Servicii de protecție civilă și situații excepționale 032 352229,0
Justiție 033 1041789,7
Sistemul penitenciar 034 979093,1
Cercetări științifice aplicate în domeniul ordinii publice și
securității naționale 035 1934,2
Alte servicii în domeniul ordinii publice și securității naționale
neatribuite la alte grupe 036 162153,2
Servicii în domeniul economiei 04 9635156,6
Servicii economice generale, comerciale și în domeniul forței de
muncă 041 609656,2
Agricultură, gospodărie silvică, gospodărie piscicolă și gospodărie
de vânătoare 042 1865813,1
Combustibil și energie 043 296547,7
Minerit, industrie și construcții 044 26890,1
Transport 045 6312137,0
Comunicații 046 10455,4
Alte activități economice 047 278821,7
Cercetări științifice aplicate în domeniul economiei 048 234835,4
Protecția mediului 05 268394,3
Colectarea și distrugerea deșeurilor 051 68068,1
Protecție împotriva poluării mediului 053 115157,3
Protecție a biodiversității 054 10975,0
Alte servicii în domeniul protecției mediului neatribuite la alte
grupe 056 74193,9
Gospodăria de locuințe și gospodăria serviciilor comunale 06 409928,1
Gospodăria de locuințe 061 11229,2
2
Anexa nr. 4 (sfârșit)

Denumirea Cod Suma, mii lei


Aprovizionare cu apă 063 393698,9
Alte servicii în domeniul gospodăriei de locuinţe şi a gospodăriei
serviciilor comunale neatribuite la alte grupe 066 5000,0
Ocrotirea sănătății 07 4537299,4
Produse, utilaje și echipament medical 071 39504,2
Servicii de ambulator 072 45731,7
Servicii spitalicești 073 297812,6
Servicii de sănătate publică 074 697732,6
Cercetări științifice aplicate în domeniul ocrotirii sănătății 075 44136,3
Alte servicii în domeniul sănătății neatribuite la alte grupe 076 3412382,0
Cultură, sport, tineret, culte și odihnă 08 890086,0
Servicii de sport, tineret și odihnă 081 387422,0
Servicii în domeniul culturii 082 354889,3
Servicii tele-radio și de presă 083 145316,4
Alte servicii în domeniul culturii, tineretului, sportului, odihnei și
cultelor neatribuite la alte grupe 086 2458,3
Învătământ 09 12362187,2
Educație timpurie și învățământ primar 091 44096,5
Învățământ secundar 092 378246,9
Învățământ profesional tehnic 093 1088005,6
Învățământ superior profesional 094 1088302,0
Învățământ nedefinit după nivel 095 9550101,7
Servicii afiliate învățământului 096 17374,6
Alte servicii din domeniul învățământului neatribuite la alte grupe 098 196059,9
Protecție socială 10 9577040,6
Protecție în caz de boală sau incapacitate de muncă 101 173389,5
Protecție persoanelor în etate 102 162623,4
Protecție a familiei și a copiilor 104 93872,0
Protecție în caz de șomaj 105 51949,9
Protecție în domeniul asigurării cu locuințe 106 22080,1
Protecție împotriva excluziunii sociale 107 90963,9
Alte servicii în domeniul protecției sociale neatribuite la alte grupe 109 8982161,8
TOTAL 51551945,0