Sunteți pe pagina 1din 16

Anexa nr.

Bugetele autorităților finanțate de la bugetul de stat

3.1. Cheltuieli
Denumirea Cod Suma, mii lei
Secretariatul Parlamentului 0101
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 164442,8
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 164442,8
Activitatea Parlamentului 0101 164442,8

Aparatul Președintelui Republicii Moldova 0102


Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 35262,1
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 35262,1
Activitatea Președintelui Republicii Moldova 0201 35262,1

Curtea Constituțională 0103


Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 18138,5
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 18138,5
Jurisdicție constituțională 0401 18138,5

Curtea de Conturi 0104


Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 54151,8
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 54151,8
Auditul extern al finanțelor publice 0510 54151,8

Cancelaria de Stat 0201


Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 636501,7
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 428865,3
Exercitarea guvernării 0301 79910,1
Servicii de suport pentru exercitarea guvernării 0302 132687,5
e-Transformare a Guvernării 0303 214767,7
Susținerea diasporei 2403 1500,0
Servicii în domeniul economiei 04
Cheltuieli și active nefinanciare, total 194040,0
Sistem de evaluare și reevaluare a bunurilor imobiliare 6904 194040,0
Învățământ 09
Cheltuieli și active nefinanciare, total 13596,4
Învățământ superior 8810 12565,2
Perfecționarea cadrelor 8812 1031,2
2
Anexa nr. 3 (continuare)

Denumirea Cod Suma, mii lei


Ministerul Finanțelor 0203
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 1400607,5
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 1400607,5
Politici și management în domeniul bugetar-fiscal 0501 100915,8
Administrarea veniturilor publice 0502 1260949,4
Inspecția financiară 0504 32118,3
Administrarea achizițiilor publice 0508 6624,0

Ministerul Justiției 0204


Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 1196219,9
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 10320,5
Servicii de arhivă 1203 10320,5
Ordine publică și securitate națională 03
Cheltuieli și active nefinanciare, total 1185899,4
Politici și management în domeniul justiției 4001 36827,1
Apărare a drepturilor și intereselor legale ale persoanelor 4008 64787,8
Expertiză legală 4009 12739,6
Sistem integrat de informare juridică 4010 9894,9
Administrare judecătorească 4015 40073,2
Asigurarea măsurilor alternative de detenție 4016 42483,7
Sistemul penitenciar 4302 979093,1

Ministerul Afacerilor Interne 0205


Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 2914012,9
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 88655,8
Politici și management al rezervelor materiale ale statului 2701 15215,2
Rezerve materiale ale statului 2702 63025,6
Servicii de suport în domeniul rezervelor materiale ale
statului 2703 10415,0
Ordine publică și securitate națională 03
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2595269,7
Politici și management în domeniul afacerilor interne 3501 23150,2
Ordine și siguranță publică 3502 1327581,3
Migrație și azil 3503 29856,1
Trupe de carabinieri 3504 194464,5
Servicii de suport în domeniul afacerilor interne 3505 149049,7
Managementul frontierei 3506 518938,9
Protecția civilă și apărarea împotriva incendiilor 3702 352229,0
Protecția mediului 05
Cheltuieli și active nefinanciare, total 4880,4
Managementul deșeurilor radioactive 7006 4880,4
Ocrotirea sănătății 07
Cheltuieli și active nefinanciare, total 89304,2
Asistență medicală primară 8005 27760,9
3
Anexa nr. 3 (continuare)

Denumirea Cod Suma, mii lei


Asistență medicală spitalicească 8010 61543,3
Învățământ 09
Cheltuieli și active nefinanciare, total 135629,4
Învățământ profesional tehnic postsecundar 8809 13273,0
Învățământ superior 8810 56892,1
Perfecționarea cadrelor 8812 65464,3
Protecție socială 10
Cheltuieli și active nefinanciare, total 273,4
Protecție a familiei și copilului 9006 101,7
Protecție socială unor categorii de cetățeni 9019 171,7

Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene 0206


Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 505689,5
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 505689,5
Politici și management în domeniul relațiilor externe 0601 36461,1
Promovarea intereselor naționale prin intermediul
instituțiilor serviciului diplomatic 0602 469228,4

Ministerul Apărării 0207


Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 769886,4
Apărare națională 02
Cheltuieli și active nefinanciare, total 648514,7
Politici și management în domeniul apărării 3101 14037,3
Servicii de suport în domeniul apărării naționale 3104 218383,1
Forțele Armatei Națíonale 3106 416094,3
Ocrotirea sănătății 07
Cheltuieli și active nefinanciare, total 86645,8
Asistență medicală primară 8005 12442,4
Asistență medicală spitalicească 8010 74203,4
Învățământ 09
Cheltuieli și active nefinanciare, total 34197,1
Învățământ superior 8810 34197,1
Protecție socială 10
Cheltuieli și active nefinanciare, total 528,8
Protecție socială a unor categorii de cetățeni 9019 528,8

Ministerul Economiei și Infrastructurii 0218


Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 5923893,7
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 65088,3
Tehnologii informaționale 1504 65088,3
Servicii în domeniul economiei 04
Cheltuieli și active nefinanciare, total 5853805,4
Politici și management în domeniul macroeconomic și de
dezvoltare a economiei 5001 36447,0
Promovarea exporturilor 5002 73290,5
4
Anexa nr. 3 (continuare)

Denumirea Cod Suma, mii lei


Susținerea întreprinderilor mici și mijlocii 5004 136082,6
Protecția drepturilor consumatorilor 5008 13292,5
Securitate industrială 5011 26260,5
Politici și management în sectorul energetic 5801 23085,6
Rețele și conducte de gaz 5802 4500,0
Rețele electrice 5803 130050,0
Eficiență energetică și surse regenerabile 5804 114550,0
Rețele termice 5805 3145,0
Dezvoltarea bazei normative în construcții 6104 20604,2
Dezvoltarea drumurilor 6402 5036898,0
Dezvoltarea transportului naval 6403 19286,0
Dezvoltarea transportului auto 6404 42946,4
Dezvoltarea transportului feroviar 6405 88317,3
Dezvoltarea transportului aerian 6406 63749,3
Dezvoltarea sistemului național de standardizare 6802 5200,0
Dezvoltarea sistemului național de metrologie 6804 12900,5
Dezvoltarea sistemului național de acreditare 6805 3200,0
Gospodăria de locuințe și gospodăria serviciilor comunale 06
Cheltuieli și active nefinanciare, total 5000,0
Gestionarea și menținerea fondului locativ 7508 5000,0

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și


Mediului 0219
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 2628103,5
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 1762,9
Cercetări științifice fundamentale în direcția strategică
„Biotehnologie” 1605 1762,9
Servicii în domeniul economiei 04
Cheltuieli și active nefinanciare, total 1773253,9
Susținerea întreprinderilor mici și mijlocii 5004 31500,0
Politici și management în domeniul agriculturii, dezvoltării
regionale și mediului 5101 41372,3
Dezvoltarea durabilă a sectoarelor fitotehnie și horticultură 5102 453686,2
Creșterea și sănătatea animalelor 5103 9100,0
Dezvoltarea viticulturii și vinificației 5104 47563,0
Subvenționarea producătorilor agricoli 5105 997867,9
Securitate alimentară 5106 500,0
Cercetări științifice aplicate în domeniul agriculturii, în
direcția strategică „Biotehnologie” 5107 86359,1
Sisteme de irigare și desecare 5108 10422,5
Eficienţă energetică şi surse regenerabile 5804 21217,1
Reglementare și control al extracției resurselor minerale
utile 5902 2504,9
Explorarea subsolului 5903 3781,0
Implementarea proiectelor de dezvoltare regională 6105 13359,1
Dezvoltarea drumurilor 6402 39020,8
5
Anexa nr. 3 (continuare)

Denumirea Cod Suma, mii lei


Dezvoltarea turismului 6602 15000,0
Protecția mediului 05
Cheltuieli și active nefinanciare, total 263513,9
Prognozarea meteo 5010 26442,2
Politici şi management în domeniul protecţiei mediului 7001 38993,8
Colectarea, conservarea și distrugerea poluanților organici
persistenți, a deșeurilor menajere solide și deșeurilor
chimice 7002 63187,7
Securitate ecologică a mediului 7003 47211,2
Monitoringul calității mediului 7004 67946,1
Protecția și conservarea biodiversității 7005 10975,0
Radioprotecție și securitate nucleară 7008 2282,9
Atenuarea şi adaptarea la schimbările climatice 7011 6475,0
Gospodăria de locuințe și gospodăria serviciilor comunale 06
Cheltuieli și active nefinanciare, total 404928,1
Aprovizionarea cu apă și canalizare 7503 393698,9
Construcția locuințelor 7504 11229,2
Învățământ 09
Cheltuieli și active nefinanciare, total 182480,3
Învățământ profesional tehnic postsecundar 8809 101818,3
Învățământ superior 8810 80101,0
Servicii generale în educație 8813 561,0
Protecție socială 10
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2164,4
Protecție a familiei și copilului 9006 2164,4

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării 0220


Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 3033123,4
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 216837,3
Cercetări științifice aplicate în direcția strategică
„Patrimoniul național și dezvoltarea societății” 0807 37746,1
Cercetări științifice fundamentale în direcția strategică
„Materiale, tehnologii și produse inovative” 1602 54450,8
Cercetări științifice fundamentale în direcția strategică
„Eficiența energetică și valorificarea surselor regenerabile
de energie” 1603 1937,3
Cercetări științifice fundamentale în direcția strategică
„Sănătate și biomedicină” 1604 5494,6
Cercetări științifice fundamentale în direcția strategică
„Biotehnologie” 1605 24575,1
Cercetări științifice fundamentale în direcția strategică
„Patrimoniul național și dezvoltarea societății” 1606 44477,1
Politici și management în domeniul cercetărilor științifice 1901 10181,0
Servicii de suport pentru sfera ştiinţei şi inovării 1907 37975,3
Servicii în domeniul economiei 04
Cheltuieli și active nefinanciare, total 136159,3
6
Anexa nr. 3 (continuare)

Denumirea Cod Suma, mii lei


Cercetări științifice aplicate în domeniul politicilor
macroeconomice și programelor de dezvoltare economică,
în direcția strategică „Materiale, tehnologii și produse
inovative” 5007 100671,0
Cercetări științifice aplicate în domeniul agriculturii, în
direcția strategică „Biotehnologie” 5107 27003,4
Cercetări științifice aplicate în sectorul energetic în direcția
strategică „Eficiența energetică și valorificarea surselor
regenerabile de energie” 5807 8484,9
Ocrotirea sănătății 07
Cheltuieli și active nefinanciare, total 3339,6
Cercetări științifice aplicate în domeniul sănătății publice și
serviciilor medicale, în direcția strategică „Sănătate și
biomedicină” 8007 3339,6
Cultură, sport, tineret, culte și odihnă 08
Cheltuieli și active nefinanciare, total 533785,2
Dezvoltarea culturii 8502 258274,0
Protejarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural
național 8503 83281,2
Susținerea culturii scrise 8504 8229,4
Susținerea cinematografiei 8510 13334,1
Sport 8602 150062,3
Tineret 8603 20604,2
Învățământ 09
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2116010,1
Politici și management în domeniul educației, culturii și
cercetării 8801 181400,9
Învățământ gimnazial 8804 8666,6
Învățământ special 8805 55117,3
Învățământ liceal 8806 142182,0
Învățământ profesional tehnic secundar 8808 471075,0
Învățământ profesional tehnic postsecundar 8809 414943,3
Învățământ superior 8810 695880,2
Perfecționarea cadrelor 8812 18694,7
Servicii generale în educație 8813 16426,1
Educație extrașcolară și susținerea elevilor dotați 8814 35383,7
Curriculum 8815 61581,3
Asigurarea calității în învățământ 8816 14659,0
Protecție socială 10
Cheltuieli și active nefinanciare, total 26991,9
Protecție a familiei și copilului 9006 26991,9

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale 0221


Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 2316772,4
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 6480,7
Cercetări științifice fundamentale în direcția strategică 1604 6480,7
7
Anexa nr. 3 (continuare)

Denumirea Cod Suma, mii lei


„Sănătate și biomedicină”
Servicii în domeniul economiei 04
Cheltuieli și active nefinanciare, total 54665,2
Servicii generale în domeniul forței de muncă 5003 54665,2
Ocrotirea sănătății 07
Cheltuieli și active nefinanciare, total 1309990,9
Sănătate publică 8004 192693,0
Asistență medicală specializată de ambulatoriu 8006 5528,4
Cercetări științifice aplicate în domeniul sănătății publice și
serviciilor medicale, în direcția strategică „Sănătate și
biomedicină” 8007 37974,2
Asistență medicală de reabilitare și recuperare 8013 162065,9
Medicină legală 8014 54775,0
Programe naționale și speciale în domeniul ocrotirii
sănătății 8018 428641,4
Dezvoltarea și modernizarea instituțiilor în domeniul
ocrotirii sănătății 8019 428313,0
Învățământ 09
Cheltuieli și active nefinanciare, total 306490,2
Învățământ profesional tehnic postsecundar 8809 86896,0
Învățământ superior 8810 150683,0
Învățământ postuniversitar 8811 57983,4
Perfecționarea cadrelor 8812 10540,3
Servicii generale în educație 8813 387,5
Protecție socială 10
Cheltuieli și active nefinanciare, total 639145,4
Politici și management în domeniul ocrotirii sănătății și
protecției sociale 9001 23635,7
Protecție a persoanelor în etate 9004 162623,4
Protecție a familiei și copilului 9006 64614,0
Protecție a șomerilor 9008 51949,9
Protecție în domeniul asigurării cu locuințe 9009 385,0
Asistență socială a persoanelor cu necesități speciale 9010 173389,5
Protecție socială în cazuri excepționale 9012 90963,9
Serviciul public în domeniul protecției sociale 9017 8932,0
Protecție socială a unor categorii de cetățeni 9019 55922,9
Susținerea activităților sistemului de protecție socială 9020 6729,1

Biroul Național de Statistică 0241


Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 107053,2
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 107053,2
Politici și management în domeniul statisticii 1201 32293,0
Lucrări statistice 1202 58190,2
Desfășurarea recensămintelor 1204 16570,0

Agenția Relații Funciare și Cadastru 0242


8
Anexa nr. 3 (continuare)

Denumirea Cod Suma, mii lei


Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 46363,8
Servicii în domeniul economiei 04
Cheltuieli și active nefinanciare, total 46363,8
Politici și management în domeniul geodeziei, cartografiei și
cadastrului 6901 5286,1
Dezvoltarea relațiilor funciare și a cadastrului 6902 8005,0
Valorificarea terenurilor noi și sporirea fertilității solurilor 6903 12300,0
Sistem de evaluare și reevaluare a bunurilor imobiliare 6904 3950,0
Geodezie, cartografie și geoinformatică 6905 16822,7

Agenția Relații Interetnice 0243


Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 4228,2
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 4228,2
Politici și management în domeniul minorităților naționale 2401 3728,2
Relații interetnice 2402 500,0

Agenția „Moldsilva” 0244


Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 14571,9
Servicii în domeniul economiei 04
Cheltuieli și active nefinanciare, total 14571,9
Politici și management în domeniul sectorului forestier 5401 3571,9
Dezvoltarea silviculturii 5402 11000,0

Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale 0248


Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 39504,2
Ocrotirea sănătății 07
Cheltuieli și active nefinanciare, total 39504,2
Management al medicamentelor și dispozitivelor medicale 8016 39504,2

Agenția Proprietății Publice 0249


Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 26020,0
Servicii în domeniul economiei 04
Cheltuieli și active nefinanciare, total 26020,0
Administrarea patrimoniului de stat 5009 26020,0

Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare 0250


Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 31721,3
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 16581,8
Cercetări știintifice aplicate în direcția strategică
„Patrimoniul național și dezvoltarea societății” 0807 1338,5
Cercetări științifice fundamentale în direcția strategică
„Materiale, tehnologii și produse inovative” 1602 1535,0
Cercetări științifice fundamentale în direcția strategică
„Eficiența energetică și valorificarea surselor regenerabile
de energie” 1603 250,0
9
Anexa nr. 3 (continuare)

Denumirea Cod Suma, mii lei


Cercetări științifice fundamentale în direcția strategică
„Sănătate și biomedicină” 1604 680,0
Cercetări științifice fundamentale în direcția strategică
„Patrimoniul național și dezvoltarea societății” 1606 1267,0
Politici și management în domeniul cercetărilor științifice 1901 6796,2
Servicii de suport pentru sfera ştiinţei şi inovării 1907 1350,0
Pregătirea cadrelor prin postdoctorat 1908 3365,1
Servicii în domeniul economiei 04
Cheltuieli și active nefinanciare, total 12317,0
Cercetări științifice aplicate în domeniul politicilor
macroeconomice și programelor de dezvoltare economică,
în direcția strategică „Materiale, tehnologii și produse
inovative” 5007 8685,0
Cercetări științifice aplicate în domeniul agriculturii, în
direcția strategică „Biotehnologie” 5107 2432,0
Cercetări științifice aplicate în sectorul energetic în direcția
strategică „Eficiența energetică și valorificarea surselor
regenerabile de energie” 5807 1200,0
Ocrotirea sănătății 07
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2822,5
Cercetări științifice aplicate în domeniul sănătății publice și
serviciilor medicale, în direcția strategică „Sănătate și
biomedicină” 8007 2822,5

Agenția de Investiții 0251


Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 41258,3
Servicii în domeniul economiei 04
Cheltuieli și active nefinanciare, total 41258,3
Promovarea exporturilor 5002 36667,6
Promovarea investiților 5016 4590,7

Agenţia de Stat pentru Proprietate Intelectuală 0252


Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 64706,0
Servicii în domeniul economiei 04
Cheltuieli și active nefinanciare, total 64706,0
Proprietate intelectuală 5017 64706,0

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor 0275


Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 229404,2
Servicii în domeniul economiei 04
Cheltuieli și active nefinanciare, total 229404,2
Dezvoltarea durabilă a sectoarelor fitotehnie şi horticultură 5102 600,0
Creșterea și sănătatea animalelor 5103 33812,7
Securitate alimentară 5106 194991,5
Agenția Națională Antidoping 0277
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 2458,3
Cultură, sport, tineret, culte și odihnă 08
10
Anexa nr. 3 (continuare)

Denumirea Cod Suma, mii lei


Cheltuieli și active nefinanciare, total 2458,3
Politici și management în domeniul tineretului și sportului 8601 2458,3

Centrul Serviciului Civil 0279


Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 1580,4
Apărare naţională 02
Cheltuieli și active nefinanciare, total 1580,4
Serviciul civil de alternativă 3105 1580,4

Consiliul Superior al Magistraturii 0301


Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 442113,3
Ordine publică și securitate națională 03
Cheltuieli și active nefinanciare, total 442113,3
Organizare a sistemului judecătoresc 4002 15511,2
Înfăptuirea justiției 4018 426602,1

Consiliul Superior al Procurorilor 0302


Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 13272,7
Ordine publică și securitate națională 03
Cheltuieli și active nefinanciare, total 13272,7
Organizarea activităţii sistemului Procuraturii 4019 13272,7

Procuratura Generală 0303


Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 361751,9
Ordine publică și securitate națională 03
Cheltuieli și active nefinanciare, total 361751,9
Implementarea politicii penale a statului 4006 361751,9

Oficiul Avocatului Poporului 0401


Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 13390,1
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 13390,1
Respectarea drepturilor și libertăților omului 0402 13390,1

Comisia Electorală Centrală 0402


Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 222422,1
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 222422,1
Sistemul electoral 2202 222422,1

Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter


0403
Personal
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 7907,9
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 7907,9
Protecția datelor personale 1503 7907,9
11
Anexa nr. 3 (continuare)

Denumirea Cod Suma, mii lei


Consiliul Audiovizualului 0404
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 10826,5
Cultură, sport, tineret, culte și odihnă 08
Cheltuieli și active nefinanciare, total 10826,5
Asigurarea controlului asupra instituțiilor în domeniul
audiovizualului 8509 10826,5

Consiliul Concurenței 0405


Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 24311,9
Servicii în domeniul economiei 04
Cheltuieli și active nefinanciare, total 24311,9
Protecția concurenței 5005 24311,9

Serviciul de Informații și Securitate 0406


Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 362010,9
Ordine publică și securitate națională 03
Cheltuieli și active nefinanciare, total 351555,5
Politici și management în domeniul securității naționale 3601 296857,8
Asigurarea securității de stat 3602 54697,7
Servicii în domeniul economiei 04
Cheltuieli și active nefinanciare, total 10455,4
Sistemul de curierat 6502 10455,4

Autoritatea Națională de Integritate 0407


Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 29962,5
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 29962,5
Controlul și soluționarea conflictelor de interese 0702 29962,5

Serviciul de Protecție și Pază de Stat 0408


Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 149423,2
Ordine publică și securitate națională 03
Cheltuieli și active nefinanciare, total 149423,2
Cercetări științifice aplicate în domeniul afacerilor interne 3507 1934,2
Asigurarea securității de stat 3602 147489,0

Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și


asigurarea egalității 0409
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 4294,7
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 4294,7
Protecția împotriva discriminării 0403 4294,7

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor 0410


Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 6503,7
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 6503,7
12
Anexa nr. 3 (continuare)

Denumirea Cod Suma, mii lei


Administrarea achizițiilor publice 0508 6503,7

Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor 0411


Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 13702,8
Ordine publică și securitate națională 03
Cheltuieli și active nefinanciare, total 13702,8
Prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării
terorismului 4803 13702,8

Centrul Național Anticorupție 0412


Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 125300,2
Ordine publică și securitate națională 03
Cheltuieli și active nefinanciare, total 125300,2
Prevenire, cercetare și combaterea contravențiilor
corupționale 4802 125300,2

Academia de Științe a Moldovei 0501


Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 22525,0
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 22525,0
Politici și management în domeniul cercetărilor științifice 1901 8849,4
Servicii de suport pentru sfera științei și inovării 1907 13675,6

Institutul Național al Justiției 0502


Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 17845,5
Ordine publică și securitate națională 03
Cheltuieli și active nefinanciare, total 17845,5
Instruire inițială și continuă în domeniul justiției 4012 17845,5

Instituția publică națională a audiovizualului Compania


„Teleradio-Moldova” 0503
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 126260,5
Cultură, sport, tineret, culte și odihnă 08
Cheltuieli și active nefinanciare, total 126260,5
Susținerea televiziunii și radiodifuziunii publice 8505 126260,5

Fondul de Investiții Sociale 0504


Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 169368,5
Învățământ 09
Cheltuieli și active nefinanciare, total 169368,5
Educație timpurie 8802 43096,5
Învățământ primar 8803 1000,0
Învățământ gimnazial 8804 3000,0
Învățământ liceal 8806 122272,0

Fondul de Dezvoltare Durabilă Moldova 0505


Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 49025,1
13
Anexa nr. 3 (continuare)

Denumirea Cod Suma, mii lei


Servicii în domeniul economiei 04
Cheltuieli și active nefinanciare, total 49025,1
Sisteme de irigare și desecare 5108 49025,1

Acțiuni generale 0799


Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 27174050,1
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 4534451,3
Politici şi management în domeniul bugetar-fiscal 0501 21936,0
Cooperare externă 0604 65600,9
Gestionarea fondurilor de rezervă și de intervenție 0802 88000,0
Reintegrarea țării 0803 15000,0
Reforma administrației publice 0804 40000,0
Acțiuni cu caracter general 0808 29000,0
Raporturi interbugetare pentru nivelarea posibilităților
financiare 1101 2099646,4
Raporturi interbugetare cu destinație specială 1102 111443,4
Raporturi interbugetare de compensare 1103 116323,4
Datoria de stat internă 1701 1445500,0
Datoria de stat externă 1702 502001,2
Servicii în domeniul economiei 04
Cheltuieli și active nefinanciare, total 1104799,2
Susținerea întreprinderilor mici și mijlocii 5004 82880,0
Dezvoltarea drumurilor 6402 1021919,2
Ocrotirea sănătății 07
Cheltuieli și active nefinanciare, total 3005692,2
Programe naționale și speciale în domeniul ocrotirii
sănătății 8018 76398,2
Dezvoltarea și modernizarea instituțiilor în domeniul
ocrotirii sănătății 8019 76821,1
Asigurarea obligatorie de asistență medicală din partea
statului 8020 2852472,9
Cultură, sport, tineret, culte și odihnă 08
Cheltuieli și active nefinanciare, total 216755,5
Tineret 8603 1500,0
Asigurarea de către stat a școlilor sportive la nivel local 8604 215255,5
Învățământ 09
Cheltuieli și active nefinanciare, total 9404415,2
Învățământ gimnazial 8804 4075,0
Învățământ liceal 8806 42934,0
Asigurarea de către stat a învățământului la nivel local 8817 9357406,2
Protecție socială 10
Cheltuieli și active nefinanciare, total 8907936,7
Protecție în domeniul asigurării cu locuințe 9009 21695,1
Susținerea suplimentară a unor categorii de populație 9011 1012373,2
Compensarea pierderilor pentru depunerile bănești ale
cetățenilor în Banca de Economii 9014 64000,0
14
Anexa nr. 3 (continuare)

Denumirea Cod Suma, mii lei


Protecția socială a persoanelor în situații de risc 9015 5672139,4
Susținerea sistemului public de asigurări sociale 9016 1875966,4
Protecție socială a unor categorii de cetățeni 9019 9400,0
Subvenționarea dobânzilor la creditele bancare
preferențiale acordate cooperativelor de construcții 9023 5,0
Compensarea diferenței de tarife la energia electrică și
gazele naturale pentru populația din unele localități din
raioanele Dubăsari și Căușeni și din satul Varnița din
raionul Anenii Noi 9030 31929,4
Asistența socială de către stat a unor categorii de cetățeni la
nivel local 9032 220428,2
TOTAL 51551945,0

3.2. Resurse

– mii lei –
Denumirea Cod Total inclusiv
resurse venituri resurse ale
generale colectate proiectelor
finanțate
din surse
externe
Secretariatul Parlamentului 0101 164442,8 163327,8 1115,0
Aparatul Președintelui
Republicii Moldova 0102 35262,1 34962,1 300,0
Curtea Constituțională 0103 18138,5 18138,5
Curtea de Conturi 0104 54151,8 54151,8
Cancelaria de Stat 0201 636501,7 279512,7 50118,0 306871,0
Ministerul Finanțelor 0203 1400607,5 1276459,1 29755,9 94392,5
Ministerul Justiției 0204 1196219,9 842630,3 12966,0 340623,6
Ministerul Afacerilor Interne 0205 2914012,9 2739117,0 118896,4 55999,5
Ministerul Afacerilor Externe
și Integrării Europene 0206 505689,5 477925,4 27764,1
Ministerul Apărării 0207 769886,4 725852,9 33858,5 10175,0
Ministerul Economiei și
Infrastructurii 0218 5923893,7 2233807,5 86350,0 3603736,2
Ministerul Agriculturii,
Dezvoltării Regionale și
Mediului 0219 2628103,5 2121871,4 73402,9 432829,2
Ministerul Educației, Culturii
și Cercetării 0220 3033123,4 2727601,0 46321,1 259201,3
Ministerul Sănătății, Muncii
și Protecției Sociale 0221 2316772,4 1766650,1 209574,9 340547,4
Biroul Național de Statistică 0241 107053,2 99580,9 3800,0 3672,3
15
Anexa nr. 3 (continuare)

– mii lei –
Denumirea Cod Total inclusiv
resurse venituri resurse ale
generale colectate proiectelor
finanțate
din surse
externe
Agenția Relații Funciare și
Cadastru 0242 46363,8 46193,8 170,0
Agenția Relații Interetnice 0243 4228,2 3728,2 500,0
Agenția „Moldsilva” 0244 14571,9 13571,9 1000,0
Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale 0248 39504,2 39504,2
Agenția Proprietății Publice 0249 26020,0 25170,0 850,0
Agenția Națională pentru
Cercetare și Dezvoltare 0250 31721,3 29791,3 598,0 1332,0
Agenția de Investiții 0251 41258,3 24997,5 16260,8
Agenţia de Stat pentru
Proprietate Intelectuală 0252 64706,0 18300,0 46100,0 306,0
Agenția Națională pentru
Siguranța Alimentelor 0275 229404,2 184308,2 45000,0 96,0
Agenția Națională
Antidoping 0277 2458,3 2386,3 72,0
Centrul Serviciului Civil 0279 1580,4 1580,4
Consiliul Superior al
Magistraturii 0301 442113,3 441303,8 809,5
Consiliul Superior al
Procurorilor 0302 13272,7 13272,7
Procuratura Generală 0303 361751,9 361600,9 151,0
Oficiul Avocatului Poporului 0401 13390,1 13390,1
Comisia Electorală Centrală 0402 222422,1 222222,1 200,0
Centrul Național pentru
Protecția Datelor cu Caracter
Personal 0403 7907,9 7907,9
Consiliul Audiovizualului 0404 10826,5 10626,5 200,0
Consiliul Concurenței 0405 24311,9 23961,9 350,0
Serviciul de Informații și
Securitate 0406 362010,9 356159,4 5851,5
Autoritatea Națională de
Integritate 0407 29962,5 29962,5
Serviciul de Protecție și Pază
de Stat 0408 149423,2 147422,5 66,5 1934,2
Consiliul pentru prevenirea și
eliminarea discriminării și
asigurarea egalității 0409 4294,7 4294,7
16
Anexa nr. 3 (continuare)

– mii lei –
Denumirea Cod Total inclusiv
resurse venituri resurse ale
generale colectate proiectelor
finanțate
din surse
externe
Agenția Națională pentru
Soluționarea Contestațiilor 0410 6503,7 6503,7
Serviciul Prevenirea și
Combaterea Spălării Banilor 0411 13702,8 13702,8
Centrul Național Anticorupție 0412 125300,2 123960,2 1340,0
Academia de Științe a
Moldovei 0501 22525,0 20225,0 2100,0 200,0
Institutul Național al Justiției 0502 17845,5 17641,0 204,5
Instituția publică națională a
audiovizualului Compania
„Teleradio-Moldova” 0503 126260,5 126260,5
Fondul de Investiții Sociale 0504 169368,5 7700,0 161668,5
Fondul de Dezvoltare
Durabilă Moldova 0505 49025,1 49025,1
Acțiuni generale 0799 27174050,1 27174050,1

TOTAL 51551945,0 45033784,4 839290,0 5678870,6

S-ar putea să vă placă și