Sunteți pe pagina 1din 72

Volumul transferurilor de la bugetul de stat către bugetele locale

Cod ORG1 Unitatea administrativ- Total general inclusiv transferuri


(Beneficiar) teritorială
cu destinație cu destinație inclusiv
generală specială
pentru învățămîntul pentru procurarea pentru școli pentru asistența socială
general utilajului școlar, sportive
mobilierului școlar și Total inclusiv
dotarea
laboratoarelor în compensarea indemnizații compensarea indemnizații și servicii sociale prestații sociale
cadrul proiectului cheltuielilor pentru pentru copiii diferenței de tarife compensații pentru copiii
„Reforma serviciile de transport adoptați și cei la energia electrică pentru absolvenții plasați în
învățământului în (pentru persoane cu aflați sub tutelă și la gazele instituțiilor de serviciile
Moldova” dizabilitate severă și (curatelă) naturale învățămînt sociale
accentuată, copii cu superior și
dizabilități, persoane postsecundar
care însoțesc o pedagogic
persoană cu
dizabilitate severă sau
un copil cu dizabilitate,
precum și pentru
persoane cu dizabilități
locomotorii)

5=6+7+8+9+16+1 9=10+11+12+13+1
1 2 3=4+5+20+21 4 6 7 8 10 11 12 13 14 15
7+18+19 4+15

Total general 13281062.6 2098599.5 11065092.8 9352406.2 47009.0 215255.5 252357.6 74249.9 65190.8 31929.4 50965.0 15722.2 14300.3
Total nivelul II 9615473.3 1154229.4 8377003.6 7066453.8 47009.0 189050.5 249668.1 74249.9 65190.8 31929.4 50965.0 13032.7 14300.3
Total nivelul I 3665589.3 944370.1 2688089.2 2285952.4 0.0 26205.0 2689.5 0.0 0.0 0.0 0.0 2689.5 0.0
0.0 0.0
mun. Bălți 439654.9 2042.0 434656.5 372249.5 0.0 25527.1 15782.2 4021.6 4865.5 0.0 2673.4 3089.2 1132.5
Total nivelul II 432341.1 0.0 429620.7 367967.7 0.0 25527.1 15782.2 4021.6 4865.5 0.0 2673.4 3089.2 1132.5
Total nivelul I 7313.8 2042.0 5035.8 4281.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1020 Consiliul municipal 432341.1 0.0 429620.7 367967.7 0.0 25527.1 15782.2 4021.6 4865.5 0.0 2673.4 3089.2 1132.5
1021 Elizaveta 4753.6 1259.6 3494.0 2897.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1022 Sadovoe 2560.2 782.4 1541.8 1384.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
mun. Chișinău 2666064.5 22999.1 2614237.3 2298326.6 0.0 66427.2 46372.0 22356.6 9620.1 0.0 11173.6 1782.6 1439.1
Total nivelul II 2488257.0 0.0 2460022.7 2162041.5 0.0 65008.3 46372.0 22356.6 9620.1 0.0 11173.6 1782.6 1439.1
Total nivelul I 177807.5 22999.1 154214.6 136285.1 0.0 1418.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1001 Consiliul municipal 2488257.0 0.0 2460022.7 2162041.5 0.0 65008.3 46372.0 22356.6 9620.1 0.0 11173.6 1782.6 1439.1
1002 Băcioi 15374.9 1735.9 13639.0 12334.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1003 Bubuieci 9528.9 1574.1 7954.8 6989.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1004 Budești 6440.6 1219.1 5221.5 4632.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1005 Ciorescu 11178.1 838.8 10339.3 9522.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1011 Codru 11227.4 1988.7 9238.7 7341.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1006 Colonița 9359.2 1106.5 8252.7 7822.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1007 Condrița 987.9 909.0 78.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

1
Cod ORG1 Unitatea administrativ- Total general inclusiv transferuri
(Beneficiar) teritorială
cu destinație cu destinație inclusiv
generală specială
pentru învățămîntul pentru procurarea pentru școli pentru asistența socială
general utilajului școlar, sportive
mobilierului școlar și Total inclusiv
dotarea
laboratoarelor în compensarea indemnizații compensarea indemnizații și servicii sociale prestații sociale
cadrul proiectului cheltuielilor pentru pentru copiii diferenței de tarife compensații pentru copiii
„Reforma serviciile de transport adoptați și cei la energia electrică pentru absolvenții plasați în
învățământului în (pentru persoane cu aflați sub tutelă și la gazele instituțiilor de serviciile
Moldova” dizabilitate severă și (curatelă) naturale învățămînt sociale
accentuată, copii cu superior și
dizabilități, persoane postsecundar
care însoțesc o pedagogic
persoană cu
dizabilitate severă sau
un copil cu dizabilitate,
precum și pentru
persoane cu dizabilități
locomotorii)

5=6+7+8+9+16+1 9=10+11+12+13+1
1 2 3=4+5+20+21 4 6 7 8 10 11 12 13 14 15
7+18+19 4+15
1012 Cricova 12476.4 1287.5 11188.9 9929.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1008 Cruzești 1201.1 984.6 216.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1013 Durlești 22648.9 2426.8 20222.1 17941.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1009 Ghidighici 8299.6 1202.4 7097.2 6484.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1010 Grătiești 10119.1 1185.6 8933.5 8142.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1014 Sângera 10672.3 1839.0 8833.3 7246.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1017 Stăuceni 16295.6 1159.0 15136.6 12652.2 0.0 1418.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1018 Tohatin 5123.8 867.9 3662.1 3329.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1019 Trușeni 12399.6 1522.4 10877.2 9652.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1015 Vadul lui Vodă 9829.2 687.0 9142.2 8504.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1016 Vatra 4644.9 464.8 4180.1 3759.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Anenii Noi 335041.4 63369.6 265396.4 221620.2 5685.0 3477.0 6113.6 1868.4 2065.8 0.0 968.7 932.1 278.6
Total nivelul II 215642.1 39509.5 170871.0 139068.2 5685.0 3477.0 6113.6 1868.4 2065.8 0.0 968.7 932.1 278.6
Total nivelul I 119399.3 23860.1 94525.4 82552.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1023 Consiliul raional 215642.1 39509.5 170871.0 139068.2 5685.0 3477.0 6113.6 1868.4 2065.8 0.0 968.7 932.1 278.6
1041 Anenii Noi 16472.5 1513.8 14958.7 13620.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1024 Botnărești 2419.9 411.8 2008.1 1686.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1025 Bulboaca 6477.1 994.6 5482.5 4566.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1026 Calfa 3226.0 997.4 1881.5 1690.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1027 Chetrosu 5552.0 950.5 4601.5 4145.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1028 Chirca 2655.7 501.1 2154.6 1439.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1029 Ciobanovca 3567.3 1037.5 2275.6 2071.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1030 Cobusca Nouă 3543.3 922.8 2620.5 2242.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1031 Cobusca Veche 4248.0 1196.1 3051.9 2668.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1032 Delacău 1332.0 1088.7 243.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1033 Floreni 5545.5 509.8 5035.7 4565.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1034 Geamăna 10251.5 1309.4 8923.9 8438.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1035 Gura Bâcului 4674.4 1105.1 3399.4 2794.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1036 Hârbovăț 7381.3 1237.6 6143.7 5412.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2
Cod ORG1 Unitatea administrativ- Total general inclusiv transferuri
(Beneficiar) teritorială
cu destinație cu destinație inclusiv
generală specială
pentru învățămîntul pentru procurarea pentru școli pentru asistența socială
general utilajului școlar, sportive
mobilierului școlar și Total inclusiv
dotarea
laboratoarelor în compensarea indemnizații compensarea indemnizații și servicii sociale prestații sociale
cadrul proiectului cheltuielilor pentru pentru copiii diferenței de tarife compensații pentru copiii
„Reforma serviciile de transport adoptați și cei la energia electrică pentru absolvenții plasați în
învățământului în (pentru persoane cu aflați sub tutelă și la gazele instituțiilor de serviciile
Moldova” dizabilitate severă și (curatelă) naturale învățămînt sociale
accentuată, copii cu superior și
dizabilități, persoane postsecundar
care însoțesc o pedagogic
persoană cu
dizabilitate severă sau
un copil cu dizabilitate,
precum și pentru
persoane cu dizabilități
locomotorii)

5=6+7+8+9+16+1 9=10+11+12+13+1
1 2 3=4+5+20+21 4 6 7 8 10 11 12 13 14 15
7+18+19 4+15
1037 Maximovca 2533.3 446.5 2086.8 1866.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1038 Mereni 7606.4 924.0 6682.4 5878.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1039 Merenii Noi 737.7 561.0 176.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1040 Ochiul Roș 976.6 935.8 40.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1042 Puhăceni 4917.1 1226.8 3690.3 3278.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1043 Roșcani 3481.1 358.6 3122.5 2618.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1045 Speia 3986.9 1080.0 2865.0 2415.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1044 Șerpeni 4266.2 1286.0 2980.2 2373.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1046 Telița 1081.4 949.7 131.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1047 Ţânţăreni 4500.9 770.4 3730.5 3350.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1048 Varnița 6298.1 746.4 5551.7 4839.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1049 Zolotievca 1667.1 798.7 685.9 589.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Basarabeasca 101226.5 21732.1 78609.4 68911.9 0.0 1055.8 1537.5 453.1 448.8 0.0 440.9 74.8 119.9
Total nivelul II 62745.0 13101.4 49176.5 43242.5 0.0 1055.8 1462.7 453.1 448.8 0.0 440.9 0.0 119.9
Total nivelul I 38481.5 8630.7 29432.9 25669.4 0.0 0.0 74.8 0.0 0.0 0.0 0.0 74.8 0.0
1050 Consiliul raional 62745.0 13101.4 49176.5 43242.5 0.0 1055.8 1462.7 453.1 448.8 0.0 440.9 0.0 119.9
1051 Abaclia 7909.0 1641.7 6267.3 5667.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1056 Basarabeasca 13122.0 1355.1 11766.9 10436.1 0.0 0.0 74.8 0.0 0.0 0.0 0.0 74.8 0.0
1052 Başcalia 4459.7 1485.8 2724.4 2205.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1053 Carabetovca 2802.9 1077.3 1725.6 1412.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1054 Iordanovca 2052.6 846.2 1078.2 869.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1055 Iserlia 2264.2 958.1 1265.9 940.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1057 Sadaclia 5871.1 1266.5 4604.6 4138.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Briceni 287921.0 66082.0 219846.9 181733.8 0.0 3805.0 3205.6 1422.0 851.7 0.0 627.0 17.1 287.8
Total nivelul II 178950.6 35808.9 143141.7 117624.3 0.0 3347.7 3188.5 1422.0 851.7 0.0 627.0 0.0 287.8
Total nivelul I 108970.4 30273.1 76705.2 64109.5 0.0 457.3 17.1 0.0 0.0 0.0 0.0 17.1 0.0
1058 Consiliul raional 178950.6 35808.9 143141.7 117624.3 0.0 3347.7 3188.5 1422.0 851.7 0.0 627.0 0.0 287.8
1060 Balasineşti 3480.2 1091.7 2284.1 1944.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3
Cod ORG1 Unitatea administrativ- Total general inclusiv transferuri
(Beneficiar) teritorială
cu destinație cu destinație inclusiv
generală specială
pentru învățămîntul pentru procurarea pentru școli pentru asistența socială
general utilajului școlar, sportive
mobilierului școlar și Total inclusiv
dotarea
laboratoarelor în compensarea indemnizații compensarea indemnizații și servicii sociale prestații sociale
cadrul proiectului cheltuielilor pentru pentru copiii diferenței de tarife compensații pentru copiii
„Reforma serviciile de transport adoptați și cei la energia electrică pentru absolvenții plasați în
învățământului în (pentru persoane cu aflați sub tutelă și la gazele instituțiilor de serviciile
Moldova” dizabilitate severă și (curatelă) naturale învățămînt sociale
accentuată, copii cu superior și
dizabilități, persoane postsecundar
care însoțesc o pedagogic
persoană cu
dizabilitate severă sau
un copil cu dizabilitate,
precum și pentru
persoane cu dizabilități
locomotorii)

5=6+7+8+9+16+1 9=10+11+12+13+1
1 2 3=4+5+20+21 4 6 7 8 10 11 12 13 14 15
7+18+19 4+15
1061 Bălcăuți 994.9 873.9 79.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1059 Beleavinţi 2744.9 848.0 1896.9 1637.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1062 Berlinţi 3345.2 1129.7 2121.7 1781.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1063 Bogdănești 2596.8 928.4 1668.4 1530.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1079 Briceni 16870.6 1004.5 15866.1 14375.8 0.0 0.0 17.1 0.0 0.0 0.0 0.0 17.1 0.0
1064 Bulboaca 1777.4 1043.2 734.2 526.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1065 Caracuşenii Vechi 4298.9 1479.9 2622.2 2037.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1066 Colicăuți 4697.8 1097.1 3565.6 3218.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1067 Corjeuți 5143.5 1784.0 3359.5 2477.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1068 Coteala 3068.7 1173.8 1894.9 1560.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1069 Cotiujeni 4163.8 1446.7 2717.1 2305.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1070 Criva 1698.1 366.5 1331.6 1043.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1071 Drepcăuți 3149.7 1303.7 1846.0 1285.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1072 Grimăncăuți 4429.4 1312.1 3117.3 2258.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1073 Halahora de Sus 2418.5 1046.2 1262.1 1082.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1074 Hlina 2701.8 814.7 1593.9 1371.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1075 Larga 8383.2 1282.2 6776.2 5804.8 0.0 457.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1080 Lipcani 6812.2 624.6 6187.6 5109.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1076 Mărcăuți 2662.8 964.9 1553.1 1181.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1077 Medveja 2218.9 963.3 1255.6 1087.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1078 Mihăileni 2162.4 983.6 993.3 713.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1081 Pererita 2774.6 995.9 1778.7 1467.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1083 Slobozia-Şirăuţi 2503.4 1025.4 1389.1 1073.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1082 Şirăuţi 3143.6 1219.1 1821.6 1439.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1084 Tabani 3216.5 1216.7 1999.8 1553.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1085 Tețcani 3874.0 1149.4 2724.6 2412.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1086 Trebisăuți 3638.6 1103.9 2264.6 1832.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Cahul 491310.3 101359.8 387454.3 327943.7 4259.0 6672.8 6315.3 1696.7 1700.0 0.0 1311.8 1122.1 484.7
Total nivelul II 300944.6 61009.0 239935.6 202832.4 4259.0 1078.4 6246.9 1696.7 1700.0 0.0 1311.8 1053.7 484.7
4
Cod ORG1 Unitatea administrativ- Total general inclusiv transferuri
(Beneficiar) teritorială
cu destinație cu destinație inclusiv
generală specială
pentru învățămîntul pentru procurarea pentru școli pentru asistența socială
general utilajului școlar, sportive
mobilierului școlar și Total inclusiv
dotarea
laboratoarelor în compensarea indemnizații compensarea indemnizații și servicii sociale prestații sociale
cadrul proiectului cheltuielilor pentru pentru copiii diferenței de tarife compensații pentru copiii
„Reforma serviciile de transport adoptați și cei la energia electrică pentru absolvenții plasați în
învățământului în (pentru persoane cu aflați sub tutelă și la gazele instituțiilor de serviciile
Moldova” dizabilitate severă și (curatelă) naturale învățămînt sociale
accentuată, copii cu superior și
dizabilități, persoane postsecundar
care însoțesc o pedagogic
persoană cu
dizabilitate severă sau
un copil cu dizabilitate,
precum și pentru
persoane cu dizabilități
locomotorii)

5=6+7+8+9+16+1 9=10+11+12+13+1
1 2 3=4+5+20+21 4 6 7 8 10 11 12 13 14 15
7+18+19 4+15
Total nivelul I 190365.7 40350.8 147518.7 125111.3 0.0 5594.4 68.4 0.0 0.0 0.0 0.0 68.4 0.0
1087 Consiliul raional 300944.6 61009.0 239935.6 202832.4 4259.0 1078.4 6246.9 1696.7 1700.0 0.0 1311.8 1053.7 484.7
1088 Alexanderfeld 2140.8 512.1 1628.7 1268.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1089 Alexandru Ioan Cuza 4381.5 1015.3 3366.2 2999.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1090 Andrușul de Jos 4609.9 1107.8 3389.4 2964.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1091 Andrușul de Sus 3489.8 1086.5 2403.3 2106.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1092 Badicul Moldovenesc 2512.7 1022.6 1344.8 1071.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1093 Baurci-Moldoveni 4135.2 1233.6 2838.9 2472.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1094 Borceag 3815.7 785.9 2648.5 2321.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1095 Brânza 4064.8 1283.8 2761.2 2400.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1096 Bucuria 838.6 581.4 201.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1098 Burlacu 3605.0 859.5 2745.5 2519.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1097 Burlăceni 3350.6 351.0 2999.6 2763.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1115 Cahul 60282.8 4468.6 55814.2 45773.2 0.0 5594.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1099 Chioselia Mare 1463.0 1136.2 326.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1100 Câşliţa-Prut 2249.1 1113.8 1135.3 998.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1101 Colibași 8808.5 1585.5 7223.0 6453.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1102 Crihana Veche 5426.5 1501.4 3925.1 3296.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1103 Cucoara 3053.2 1163.5 1736.5 1519.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1104 Doina 4019.8 980.9 2801.3 2609.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1105 Găvănoasa 1149.4 771.7 377.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1106 Giurgiulești 4110.9 496.9 3614.0 3275.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1107 Huluboaia 2173.4 998.6 1174.8 932.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1108 Iujnoe 2109.6 1062.5 1018.9 813.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1109 Larga Nouă 2331.9 779.5 1552.4 1255.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1110 Lebedenco 2640.3 759.8 1880.5 1610.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1111 Lopăţica 1049.8 853.2 73.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1112 Lucești 536.0 243.0 187.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1113 Manta 7352.4 1484.1 5790.4 5248.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1114 Moscovei 3937.5 1013.7 2923.8 2347.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5
Cod ORG1 Unitatea administrativ- Total general inclusiv transferuri
(Beneficiar) teritorială
cu destinație cu destinație inclusiv
generală specială
pentru învățămîntul pentru procurarea pentru școli pentru asistența socială
general utilajului școlar, sportive
mobilierului școlar și Total inclusiv
dotarea
laboratoarelor în compensarea indemnizații compensarea indemnizații și servicii sociale prestații sociale
cadrul proiectului cheltuielilor pentru pentru copiii diferenței de tarife compensații pentru copiii
„Reforma serviciile de transport adoptați și cei la energia electrică pentru absolvenții plasați în
învățământului în (pentru persoane cu aflați sub tutelă și la gazele instituțiilor de serviciile
Moldova” dizabilitate severă și (curatelă) naturale învățămînt sociale
accentuată, copii cu superior și
dizabilități, persoane postsecundar
care însoțesc o pedagogic
persoană cu
dizabilitate severă sau
un copil cu dizabilitate,
precum și pentru
persoane cu dizabilități
locomotorii)

5=6+7+8+9+16+1 9=10+11+12+13+1
1 2 3=4+5+20+21 4 6 7 8 10 11 12 13 14 15
7+18+19 4+15
1116 Pelinei 4765.8 1204.2 3333.8 2998.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1117 Roșu 4253.0 995.1 3257.9 2819.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1118 Slobozia Mare 10230.7 1506.1 8496.6 7714.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1119 Taraclia de Salcie 3212.9 1134.0 1952.2 1705.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1120 Tartaul de Salcie 2704.7 949.5 1755.2 1639.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1121 Tătărești 2107.2 1171.6 935.6 590.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1122 Vadul lui Isac 3909.8 1312.8 2505.8 2097.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1123 Văleni 6023.7 1361.7 4342.1 3908.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1124 Zârnești 3519.2 463.4 3055.8 2613.0 0.0 0.0 68.4 0.0 0.0 0.0 0.0 68.4 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Cantemir 271211.5 59230.8 211561.2 179814.5 0.0 3108.5 3745.6 847.9 1614.1 0.0 809.2 103.1 371.3
Total nivelul II 170822.6 31975.3 138847.3 116275.5 0.0 3108.5 3642.5 847.9 1614.1 0.0 809.2 0.0 371.3
Total nivelul I 100388.9 27255.5 72713.9 63539.0 0.0 0.0 103.1 0.0 0.0 0.0 0.0 103.1 0.0
1125 Consiliul raional 170822.6 31975.3 138847.3 116275.5 0.0 3108.5 3642.5 847.9 1614.1 0.0 809.2 0.0 371.3
1126 Antonești 3497.1 989.9 2201.8 1723.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1127 Baimaclia 6175.6 877.2 5298.4 4822.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1128 Cania 4121.9 1079.2 3042.7 2545.9 0.0 0.0 103.1 0.0 0.0 0.0 0.0 103.1 0.0
1142 Cantemir 8353.6 592.9 7760.7 7177.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1129 Capaclia 3532.4 1196.3 2336.1 2116.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1131 Chioselia 3594.4 1101.5 2492.9 2242.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1133 Ciobalaccia 4755.8 1072.3 3683.5 3250.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1130 Câietu 3286.7 949.3 2337.4 2042.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1134 Cârpești 3568.8 1299.9 2268.9 1883.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1132 Câşla 796.4 719.9 76.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1135 Cociulia 4965.7 1303.6 3635.2 3246.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1136 Coştangalia 2859.6 599.6 2260.0 2034.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1137 Enichioi 4133.8 841.9 3291.9 2879.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1138 Gotești 6976.5 1503.3 5435.5 4278.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1139 Haragâş 2705.5 937.8 1767.7 1537.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1140 Lărguța 4228.0 1288.5 2939.5 2507.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6
Cod ORG1 Unitatea administrativ- Total general inclusiv transferuri
(Beneficiar) teritorială
cu destinație cu destinație inclusiv
generală specială
pentru învățămîntul pentru procurarea pentru școli pentru asistența socială
general utilajului școlar, sportive
mobilierului școlar și Total inclusiv
dotarea
laboratoarelor în compensarea indemnizații compensarea indemnizații și servicii sociale prestații sociale
cadrul proiectului cheltuielilor pentru pentru copiii diferenței de tarife compensații pentru copiii
„Reforma serviciile de transport adoptați și cei la energia electrică pentru absolvenții plasați în
învățământului în (pentru persoane cu aflați sub tutelă și la gazele instituțiilor de serviciile
Moldova” dizabilitate severă și (curatelă) naturale învățămînt sociale
accentuată, copii cu superior și
dizabilități, persoane postsecundar
care însoțesc o pedagogic
persoană cu
dizabilitate severă sau
un copil cu dizabilitate,
precum și pentru
persoane cu dizabilități
locomotorii)

5=6+7+8+9+16+1 9=10+11+12+13+1
1 2 3=4+5+20+21 4 6 7 8 10 11 12 13 14 15
7+18+19 4+15
1141 Lingura 1167.6 935.8 182.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1143 Pleșeni 4551.3 524.3 4027.0 3673.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1144 Plopi 3793.4 1051.3 2742.1 2465.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1145 Porumbești 3031.9 988.1 2043.8 1802.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1146 Sadâc 3513.1 1288.5 2224.6 1973.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1148 Stoianovca 1906.7 929.5 977.2 832.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1147 Şamalia 1756.1 985.5 770.6 599.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1149 Tartaul 3546.6 1082.7 2463.9 2177.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1151 Toceni 2558.8 891.6 1667.2 1531.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1150 Țiganca 4195.1 1185.1 3010.0 2595.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1152 Vişniovca 2816.5 1040.0 1776.5 1599.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Călărași 296300.2 65874.4 228510.0 189890.4 0.0 5332.5 4385.6 1487.7 1502.6 0.0 707.5 278.9 408.9
Total nivelul II 173754.5 34289.7 138022.0 119933.7 0.0 0.0 4106.7 1487.7 1502.6 0.0 707.5 0.0 408.9
Total nivelul I 122545.7 31584.7 90488.0 69956.7 0.0 5332.5 278.9 0.0 0.0 0.0 0.0 278.9 0.0
1153 Consiliul raional 173754.5 34289.7 138022.0 119933.7 0.0 0.0 4106.7 1487.7 1502.6 0.0 707.5 0.0 408.9
1154 Bahmut 3994.1 1049.5 2944.6 2619.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1155 Bravicea 5812.0 1323.4 4251.3 3797.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1156 Buda 2309.9 1036.9 1273.0 1000.4 0.0 0.0 54.5 0.0 0.0 0.0 0.0 54.5 0.0
1157 Căbăiești 2440.8 1090.1 1350.7 1135.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1167 Călărași 21146.1 1850.0 19296.1 12073.8 0.0 5332.5 94.1 0.0 0.0 0.0 0.0 94.1 0.0
1158 Dereneu 2601.0 1145.8 1455.2 1180.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1159 Frumoasa 1845.7 1001.1 844.6 663.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1161 Hirova 2935.4 1052.3 1825.5 1564.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1160 Hârjauca 2949.5 426.6 2522.9 2053.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1162 Hoginești 3821.8 1108.3 2713.5 1975.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1163 Horodiște 4673.2 1193.7 3479.5 1687.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1164 Meleșeni 2585.6 1035.4 1550.2 1265.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1165 Nișcani 1121.1 853.4 267.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1166 Onișcani 3399.6 1052.0 2169.5 1823.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7
Cod ORG1 Unitatea administrativ- Total general inclusiv transferuri
(Beneficiar) teritorială
cu destinație cu destinație inclusiv
generală specială
pentru învățămîntul pentru procurarea pentru școli pentru asistența socială
general utilajului școlar, sportive
mobilierului școlar și Total inclusiv
dotarea
laboratoarelor în compensarea indemnizații compensarea indemnizații și servicii sociale prestații sociale
cadrul proiectului cheltuielilor pentru pentru copiii diferenței de tarife compensații pentru copiii
„Reforma serviciile de transport adoptați și cei la energia electrică pentru absolvenții plasați în
învățământului în (pentru persoane cu aflați sub tutelă și la gazele instituțiilor de serviciile
Moldova” dizabilitate severă și (curatelă) naturale învățămînt sociale
accentuată, copii cu superior și
dizabilități, persoane postsecundar
care însoțesc o pedagogic
persoană cu
dizabilitate severă sau
un copil cu dizabilitate,
precum și pentru
persoane cu dizabilități
locomotorii)

5=6+7+8+9+16+1 9=10+11+12+13+1
1 2 3=4+5+20+21 4 6 7 8 10 11 12 13 14 15
7+18+19 4+15
1168 Păulești 1817.9 878.8 939.1 833.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1169 Peticeni 2831.5 950.0 1881.5 1684.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1171 Pitușca 5211.6 1174.8 4036.8 3502.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1170 Pârjolteni 3279.8 916.9 2362.9 1670.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1172 Răciula 4696.7 1239.9 3456.8 3024.9 0.0 0.0 65.9 0.0 0.0 0.0 0.0 65.9 0.0
1173 Rădeni 2610.0 1140.4 1469.6 1140.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1174 Sadova 3904.7 1153.0 2751.7 2017.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1175 Săseni 2956.5 1142.6 1813.9 1449.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1176 Sipoteni 13976.1 1834.6 12141.5 11119.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1177 Temeleuți 3658.9 1050.9 2608.0 1703.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1179 Tuzara 4705.8 1252.8 3453.0 2637.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1178 Ţibirica 3868.8 1110.3 2758.5 2288.0 0.0 0.0 64.4 0.0 0.0 0.0 0.0 64.4 0.0
1180 Vălcineț 5170.9 1449.7 3721.2 3159.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1181 Vărzăreștii Noi 2220.7 1071.5 1149.2 887.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Căușeni 372732.5 77871.5 294765.3 237780.7 0.0 4319.5 17064.3 1149.5 2015.5 10887.2 779.6 1818.9 413.6
Total nivelul II 247495.9 45894.2 201601.7 159337.0 0.0 4319.5 17064.3 1149.5 2015.5 10887.2 779.6 1818.9 413.6
Total nivelul I 125236.6 31977.3 93163.6 78443.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1182 Consiliul raional 247495.9 45894.2 201601.7 159337.0 0.0 4319.5 17064.3 1149.5 2015.5 10887.2 779.6 1818.9 413.6
1183 Baccealia 3180.7 1143.9 2036.8 1790.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1184 Baimaclia 3445.6 1216.6 2229.0 1956.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1197 Căinari 5163.5 1066.3 4097.2 3510.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1198 Căușeni 25457.1 2346.3 23110.8 20745.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1185 Chircăiești 5050.8 1389.0 3661.8 3195.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1186 Chircăieștii Noi 3039.9 1136.7 1903.2 1557.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1189 Ciuflești 1888.9 792.2 1096.7 966.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1187 Cârnățeni 4338.8 1203.4 3135.4 2812.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1188 Cârnățenii Noi 2836.5 1107.2 1729.3 1548.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1190 Copanca 5608.5 1486.5 4122.0 3532.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1191 Coșcalia 3266.0 1240.4 2025.6 1787.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8
Cod ORG1 Unitatea administrativ- Total general inclusiv transferuri
(Beneficiar) teritorială
cu destinație cu destinație inclusiv
generală specială
pentru învățămîntul pentru procurarea pentru școli pentru asistența socială
general utilajului școlar, sportive
mobilierului școlar și Total inclusiv
dotarea
laboratoarelor în compensarea indemnizații compensarea indemnizații și servicii sociale prestații sociale
cadrul proiectului cheltuielilor pentru pentru copiii diferenței de tarife compensații pentru copiii
„Reforma serviciile de transport adoptați și cei la energia electrică pentru absolvenții plasați în
învățământului în (pentru persoane cu aflați sub tutelă și la gazele instituțiilor de serviciile
Moldova” dizabilitate severă și (curatelă) naturale învățămînt sociale
accentuată, copii cu superior și
dizabilități, persoane postsecundar
care însoțesc o pedagogic
persoană cu
dizabilitate severă sau
un copil cu dizabilitate,
precum și pentru
persoane cu dizabilități
locomotorii)

5=6+7+8+9+16+1 9=10+11+12+13+1
1 2 3=4+5+20+21 4 6 7 8 10 11 12 13 14 15
7+18+19 4+15
1192 Fârlădeni 4583.5 1524.2 3059.3 2539.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1193 Grădinița 2005.9 937.5 1068.4 937.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1194 Grigorievca 1910.8 787.0 1123.8 993.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1195 Hagimus 3713.3 1087.8 2625.5 2291.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1196 Opaci 5274.8 1458.5 3816.3 3429.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1199 Pervomaisc 2113.8 278.5 1835.3 1678.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1200 Plop-Știubei 3986.3 1154.1 2832.2 2131.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1201 Săiți 3631.7 905.3 2726.4 2324.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1202 Sălcuța 8127.7 1527.2 6600.5 3183.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1205 Taraclia 3835.3 1055.0 2780.3 2311.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1203 Tănătari 3474.7 1222.7 2252.0 1944.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1204 Tănătarii Noi 960.8 884.7 76.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1206 Tocuz 6860.1 1387.0 5473.1 4733.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1207 Ucrainca 2924.6 1156.9 1672.0 1485.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1208 Ursoaia 3859.8 1097.2 2762.6 2254.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1209 Zaim 4697.2 1385.2 3312.0 2800.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Cimișlia 235528.0 58261.3 175924.7 140381.2 4331.0 2944.2 2959.7 787.6 1249.3 0.0 592.3 67.3 263.2
Total nivelul II 155756.1 32260.5 123495.6 95841.9 4331.0 2944.2 2892.4 787.6 1249.3 0.0 592.3 0.0 263.2
Total nivelul I 79771.9 26000.8 52429.1 44539.3 0.0 0.0 67.3 0.0 0.0 0.0 0.0 67.3 0.0
1240 Consiliul raional 155756.1 32260.5 123495.6 95841.9 4331.0 2944.2 2892.4 787.6 1249.3 0.0 592.3 0.0 263.2
1241 Albina 3183.3 1039.0 2144.3 1921.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1242 Batâr 3259.2 1203.3 2055.9 1678.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1243 Cenac 2515.1 1210.4 1304.7 1085.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1255 Cimișlia 19223.6 2130.9 17092.7 15184.8 0.0 0.0 67.3 0.0 0.0 0.0 0.0 67.3 0.0
1244 Ciucur-Mingir 1298.4 1080.5 194.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1245 Codreni 530.4 340.0 190.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1246 Ecaterinovca 3380.9 1254.0 1750.6 1560.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1247 Gradişte 3716.2 1210.4 2469.7 2201.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1248 Gura Galbenei 5134.2 1601.4 3532.8 2932.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9
Cod ORG1 Unitatea administrativ- Total general inclusiv transferuri
(Beneficiar) teritorială
cu destinație cu destinație inclusiv
generală specială
pentru învățămîntul pentru procurarea pentru școli pentru asistența socială
general utilajului școlar, sportive
mobilierului școlar și Total inclusiv
dotarea
laboratoarelor în compensarea indemnizații compensarea indemnizații și servicii sociale prestații sociale
cadrul proiectului cheltuielilor pentru pentru copiii diferenței de tarife compensații pentru copiii
„Reforma serviciile de transport adoptați și cei la energia electrică pentru absolvenții plasați în
învățământului în (pentru persoane cu aflați sub tutelă și la gazele instituțiilor de serviciile
Moldova” dizabilitate severă și (curatelă) naturale învățămînt sociale
accentuată, copii cu superior și
dizabilități, persoane postsecundar
care însoțesc o pedagogic
persoană cu
dizabilitate severă sau
un copil cu dizabilitate,
precum și pentru
persoane cu dizabilități
locomotorii)

5=6+7+8+9+16+1 9=10+11+12+13+1
1 2 3=4+5+20+21 4 6 7 8 10 11 12 13 14 15
7+18+19 4+15
1249 Hârtop 3174.3 1196.9 1977.4 1616.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1250 Ialpujeni 2613.5 1180.7 1240.1 942.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1251 Ivanovca Nouă 1881.4 1089.7 791.7 700.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1252 Javgur 2730.0 1160.2 1569.8 1357.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1253 Lipoveni 2585.8 1083.1 1502.7 1171.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1254 Mihailovca 3238.9 1140.1 2057.7 1529.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1256 Porumbrei 2974.3 1052.5 1921.8 1595.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1257 Sagaidac 3572.2 1275.8 2065.7 1792.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1258 Satul Nou 2848.7 1155.7 1645.2 1413.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1259 Selemet 5186.9 1467.8 3324.9 2908.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1260 Suric 1729.7 1103.2 626.5 533.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1261 Topala 1933.3 1052.5 880.8 682.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1262 Troiţcoe 1828.4 830.2 998.2 875.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1263 Valea Perjei 1233.2 142.5 1090.7 857.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Criuleni 311088.6 59498.5 244004.0 208120.1 0.0 6505.6 4842.2 1236.6 1952.0 0.0 1023.1 57.2 573.3
Total nivelul II 186780.5 33824.0 146289.6 127893.4 0.0 2472.6 4785.0 1236.6 1952.0 0.0 1023.1 0.0 573.3
Total nivelul I 124308.1 25674.5 97714.4 80226.7 0.0 4033.0 57.2 0.0 0.0 0.0 0.0 57.2 0.0
1264 Consiliul raional 186780.5 33824.0 146289.6 127893.4 0.0 2472.6 4785.0 1236.6 1952.0 0.0 1023.1 0.0 573.3
1265 Bălăbănești 6883.5 1239.1 5644.4 5160.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1266 Bălțata 3006.6 991.1 1903.3 1566.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1267 Boşcana 5548.2 1265.6 4282.6 3768.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1268 Cimișeni 3416.4 632.5 2783.9 2352.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1269 Corjova 3662.1 1143.2 2518.9 2224.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1270 Coșernița 2397.2 948.2 1449.0 1142.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1284 Criuleni 12688.4 1114.1 11574.3 9996.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1271 Cruglic 5034.2 1101.6 3932.6 3556.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1272 Dolinnoe 2790.3 976.1 1814.2 1565.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1273 Drăsliceni 6309.7 647.9 5661.8 3259.2 0.0 1958.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1274 Dubăsarii Vechi 7685.4 1450.9 6234.5 5531.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10
Cod ORG1 Unitatea administrativ- Total general inclusiv transferuri
(Beneficiar) teritorială
cu destinație cu destinație inclusiv
generală specială
pentru învățămîntul pentru procurarea pentru școli pentru asistența socială
general utilajului școlar, sportive
mobilierului școlar și Total inclusiv
dotarea
laboratoarelor în compensarea indemnizații compensarea indemnizații și servicii sociale prestații sociale
cadrul proiectului cheltuielilor pentru pentru copiii diferenței de tarife compensații pentru copiii
„Reforma serviciile de transport adoptați și cei la energia electrică pentru absolvenții plasați în
învățământului în (pentru persoane cu aflați sub tutelă și la gazele instituțiilor de serviciile
Moldova” dizabilitate severă și (curatelă) naturale învățămînt sociale
accentuată, copii cu superior și
dizabilități, persoane postsecundar
care însoțesc o pedagogic
persoană cu
dizabilitate severă sau
un copil cu dizabilitate,
precum și pentru
persoane cu dizabilități
locomotorii)

5=6+7+8+9+16+1 9=10+11+12+13+1
1 2 3=4+5+20+21 4 6 7 8 10 11 12 13 14 15
7+18+19 4+15
1275 Hârtopul Mare 4981.9 1313.8 3668.1 3110.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1276 Hrușova 3358.0 939.4 2406.6 2038.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1277 Işnovăţ 2390.7 791.0 1599.7 1309.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1278 Izbiște 5073.8 1310.0 3722.5 3220.9 0.0 0.0 57.2 0.0 0.0 0.0 0.0 57.2 0.0
1279 Jevreni 2623.9 995.1 1602.4 1361.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1281 Maşcăuţi 5281.9 1502.3 3779.6 3201.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1280 Măgdăcești 12868.9 682.3 12186.6 6979.1 0.0 2075.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1282 Miclești 3898.0 1152.0 2746.0 2371.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1283 Onițcani 4186.5 1049.5 3137.0 2877.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1285 Pașcani 5724.9 380.8 5344.1 5048.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1286 Răculești 3591.4 1039.5 2551.9 2357.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1287 Rîșcova 3339.7 1006.0 1606.4 1408.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1288 Slobozia-Dușca 4598.3 987.0 3611.3 3152.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1289 Zăicana 2968.2 1015.5 1952.7 1668.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Dondușeni 170192.5 44635.3 122936.1 101103.4 0.0 2466.5 2233.4 844.5 876.5 0.0 259.7 32.0 220.7
Total nivelul II 111940.1 23142.0 86767.6 71307.7 0.0 2466.5 2201.4 844.5 876.5 0.0 259.7 0.0 220.7
Total nivelul I 58252.4 21493.3 36168.5 29795.7 0.0 0.0 32.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.0 0.0
1290 Consiliul raional 111940.1 23142.0 86767.6 71307.7 0.0 2466.5 2201.4 844.5 876.5 0.0 259.7 0.0 220.7
1291 Arionești 2642.4 1088.7 1477.8 1319.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1292 Baraboi 4798.2 1238.1 3560.1 3194.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1293 Briceni 1109.4 963.1 83.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1294 Cernoleuca 2206.3 1103.4 1102.9 904.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1295 Climăuți 1362.4 202.9 1159.5 938.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1296 Corbu 2108.5 937.6 1170.9 949.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1297 Crișcăuți 1992.3 987.3 914.6 786.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1298 Dondușeni 2801.5 1032.9 1645.7 1464.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1303 Dondușeni, orașul 9944.7 1097.3 8847.4 6925.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1299 Elizavetovca 1475.7 921.0 554.7 492.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1300 Frasin 2796.2 1170.8 1581.9 1279.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11
Cod ORG1 Unitatea administrativ- Total general inclusiv transferuri
(Beneficiar) teritorială
cu destinație cu destinație inclusiv
generală specială
pentru învățămîntul pentru procurarea pentru școli pentru asistența socială
general utilajului școlar, sportive
mobilierului școlar și Total inclusiv
dotarea
laboratoarelor în compensarea indemnizații compensarea indemnizații și servicii sociale prestații sociale
cadrul proiectului cheltuielilor pentru pentru copiii diferenței de tarife compensații pentru copiii
„Reforma serviciile de transport adoptați și cei la energia electrică pentru absolvenții plasați în
învățământului în (pentru persoane cu aflați sub tutelă și la gazele instituțiilor de serviciile
Moldova” dizabilitate severă și (curatelă) naturale învățămînt sociale
accentuată, copii cu superior și
dizabilități, persoane postsecundar
care însoțesc o pedagogic
persoană cu
dizabilitate severă sau
un copil cu dizabilitate,
precum și pentru
persoane cu dizabilități
locomotorii)

5=6+7+8+9+16+1 9=10+11+12+13+1
1 2 3=4+5+20+21 4 6 7 8 10 11 12 13 14 15
7+18+19 4+15
1301 Horodiște 1911.0 892.3 921.2 825.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1302 Moşana 3018.4 1076.2 1942.2 1747.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1304 Pivniceni 1547.3 934.4 612.9 443.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1305 Plop 2060.0 1059.8 1000.2 741.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1306 Pocrovca 2204.2 689.2 1445.2 1170.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1307 Rediul Mare 1183.3 972.8 210.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1308 Scăieni 2086.0 1133.8 952.2 757.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1309 Sudarca 3000.5 972.5 1999.8 1793.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1311 Teleșeuca 1453.0 810.4 642.6 570.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1312 Târnova 2769.5 1099.2 1670.3 1183.6 0.0 0.0 32.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.0 0.0
1310 Ţaul 3781.6 1109.6 2672.0 2306.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Drochia 335304.8 71911.0 258372.1 218431.5 0.0 2930.2 7766.0 1763.9 1957.1 0.0 1627.1 2018.4 399.5
Total nivelul II 211044.7 41228.9 166336.4 137697.6 0.0 2930.2 7420.8 1763.9 1957.1 0.0 1627.1 1673.2 399.5
Total nivelul I 124260.1 30682.1 92035.7 80733.9 0.0 0.0 345.2 0.0 0.0 0.0 0.0 345.2 0.0
1313 Consiliul raional 211044.7 41228.9 166336.4 137697.6 0.0 2930.2 7420.8 1763.9 1957.1 0.0 1627.1 1673.2 399.5
1314 Antoneuca 1490.3 737.9 752.4 695.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1315 Baroncea 2445.0 893.2 1531.7 1355.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1316 Chetrosu 5632.1 1511.4 4120.7 3464.6 0.0 0.0 84.8 0.0 0.0 0.0 0.0 84.8 0.0
1317 Cotova 3913.6 1398.4 2515.2 1854.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1318 Dominteni 2963.0 973.4 1956.2 1815.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1319 Drochia 3400.5 1231.8 2168.7 1795.9 0.0 0.0 56.4 0.0 0.0 0.0 0.0 56.4 0.0
1330 Drochia, orașul 29647.6 2053.9 27593.7 25458.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1320 Fântânița 2109.8 982.4 1038.8 900.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1321 Gribova 3457.9 1070.4 2258.7 1931.5 0.0 0.0 85.9 0.0 0.0 0.0 0.0 85.9 0.0
1322 Hăsnăşenii Mari 2239.3 980.6 1258.7 1073.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1323 Hăsnăşenii Noi 3001.1 895.7 2105.4 1914.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1324 Maramonovca 3445.8 1256.6 2189.2 1632.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1325 Miciurin 2261.9 1004.3 1257.6 956.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1326 Mândâc 3524.2 1154.7 2369.5 1888.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12
Cod ORG1 Unitatea administrativ- Total general inclusiv transferuri
(Beneficiar) teritorială
cu destinație cu destinație inclusiv
generală specială
pentru învățămîntul pentru procurarea pentru școli pentru asistența socială
general utilajului școlar, sportive
mobilierului școlar și Total inclusiv
dotarea
laboratoarelor în compensarea indemnizații compensarea indemnizații și servicii sociale prestații sociale
cadrul proiectului cheltuielilor pentru pentru copiii diferenței de tarife compensații pentru copiii
„Reforma serviciile de transport adoptați și cei la energia electrică pentru absolvenții plasați în
învățământului în (pentru persoane cu aflați sub tutelă și la gazele instituțiilor de serviciile
Moldova” dizabilitate severă și (curatelă) naturale învățămînt sociale
accentuată, copii cu superior și
dizabilități, persoane postsecundar
care însoțesc o pedagogic
persoană cu
dizabilitate severă sau
un copil cu dizabilitate,
precum și pentru
persoane cu dizabilități
locomotorii)

5=6+7+8+9+16+1 9=10+11+12+13+1
1 2 3=4+5+20+21 4 6 7 8 10 11 12 13 14 15
7+18+19 4+15
1327 Moara de Piatră 2680.6 1101.4 1151.2 991.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1328 Nicoreni 3647.9 1408.5 2193.4 1776.0 0.0 0.0 53.7 0.0 0.0 0.0 0.0 53.7 0.0
1329 Ochiul Alb 5783.6 1118.4 4220.2 3729.6 0.0 0.0 64.4 0.0 0.0 0.0 0.0 64.4 0.0
1331 Palanca 1983.1 1021.7 927.5 843.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1332 Pelinia 11018.7 1869.7 9149.0 8268.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1333 Pervomaiscoe 2055.4 881.2 1130.4 1029.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1334 Petreni 2213.0 449.9 1707.4 1464.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1335 Popeștii de Jos 2076.3 596.2 1480.1 972.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1336 Popeștii de Sus 2134.5 978.4 1156.1 980.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1338 Sofia 5966.6 1272.3 4694.3 4185.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1337 Şalvirii Vechi 1954.8 1007.0 947.8 853.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1339 Şuri 5848.6 1207.5 4641.1 4148.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1340 Țarigrad 4471.6 627.8 3843.8 3352.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1341 Zgurița 2893.3 997.4 1676.9 1400.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Dubăsari 160755.1 26200.7 131023.9 91475.0 0.0 1932.6 22501.9 590.7 395.0 21042.2 368.5 0.0 105.5
Total nivelul II 104487.0 16178.1 85660.9 50975.9 0.0 1932.6 22501.9 590.7 395.0 21042.2 368.5 0.0 105.5
Total nivelul I 56268.1 10022.6 45363.0 40499.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1342 Consiliul raional 104487.0 16178.1 85660.9 50975.9 0.0 1932.6 22501.9 590.7 395.0 21042.2 368.5 0.0 105.5
1343 Cocieri 8322.6 574.6 7748.0 7101.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1344 Corjova 1554.7 1107.6 447.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1345 Coșnița 10561.3 973.8 9587.5 8789.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1346 Doroţcaia 6767.9 1069.7 5047.2 4404.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1347 Holercani 4329.7 1015.4 3314.3 2924.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1348 Marcăuţi 1901.1 861.4 1039.7 956.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1349 Molovata 3497.3 870.4 2626.9 2317.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1350 Molovata Nouă 3226.4 986.8 2239.6 1869.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1351 Oxentea 4823.8 1021.3 3571.0 3263.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1352 Pârâta 6338.6 1026.5 5312.1 4855.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1353 Ustia 4944.7 515.1 4429.6 4017.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13
Cod ORG1 Unitatea administrativ- Total general inclusiv transferuri
(Beneficiar) teritorială
cu destinație cu destinație inclusiv
generală specială
pentru învățămîntul pentru procurarea pentru școli pentru asistența socială
general utilajului școlar, sportive
mobilierului școlar și Total inclusiv
dotarea
laboratoarelor în compensarea indemnizații compensarea indemnizații și servicii sociale prestații sociale
cadrul proiectului cheltuielilor pentru pentru copiii diferenței de tarife compensații pentru copiii
„Reforma serviciile de transport adoptați și cei la energia electrică pentru absolvenții plasați în
învățământului în (pentru persoane cu aflați sub tutelă și la gazele instituțiilor de serviciile
Moldova” dizabilitate severă și (curatelă) naturale învățămînt sociale
accentuată, copii cu superior și
dizabilități, persoane postsecundar
care însoțesc o pedagogic
persoană cu
dizabilitate severă sau
un copil cu dizabilitate,
precum și pentru
persoane cu dizabilități
locomotorii)

5=6+7+8+9+16+1 9=10+11+12+13+1
1 2 3=4+5+20+21 4 6 7 8 10 11 12 13 14 15
7+18+19 4+15
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Edineț 324746.3 72605.0 248186.6 205583.3 0.0 2781.2 4001.9 1978.6 900.8 0.0 889.4 68.6 164.5
Total nivelul II 194016.0 39444.8 152688.7 126103.5 0.0 0.0 3933.3 1978.6 900.8 0.0 889.4 0.0 164.5
Total nivelul I 130730.3 33160.2 95497.9 79479.8 0.0 2781.2 68.6 0.0 0.0 0.0 0.0 68.6 0.0
1354 Consiliul raional 194016.0 39444.8 152688.7 126103.5 0.0 0.0 3933.3 1978.6 900.8 0.0 889.4 0.0 164.5
1355 Alexeevca 1848.6 1034.5 677.6 603.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1356 Bădragii Noi 2146.5 949.6 1196.9 957.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1357 Bădragii Vechi 1420.4 507.4 688.8 498.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1358 Bleșteni 2008.0 832.9 1175.1 994.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1359 Brătușeni 8017.5 1316.2 6701.3 5029.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1360 Brânzeni 1397.3 260.3 1070.6 782.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1361 Burlănești 3671.7 1117.0 2382.0 1939.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1362 Cepeleuți 2235.0 1030.5 1180.6 925.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1363 Chetroșica Nouă 2073.0 953.0 1120.0 794.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1364 Constantinovca 1688.8 832.5 856.3 793.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1365 Corpaci 3157.7 979.9 1954.9 1708.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1366 Cuconeștii Noi 3199.1 1178.1 2021.0 1797.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1375 Cupcini 12821.0 1185.5 11635.5 10601.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1376 Edineț 31048.8 2550.5 28498.3 23991.8 0.0 2103.9 68.6 0.0 0.0 0.0 0.0 68.6 0.0
1367 Fetești 3955.2 1212.7 2552.4 2130.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1368 Gaşpar 2185.3 988.0 1162.2 1012.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1369 Goleni 1643.4 344.0 1235.0 819.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1370 Gordinești 4709.5 1308.3 3350.3 2636.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1371 Hancăuţi 2036.8 1024.2 1012.6 894.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1372 Hincăuţi 3436.6 1048.8 2356.0 2179.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1373 Hlinaia 2935.7 1080.2 1798.0 1593.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1374 Lopatnic 2554.6 1018.3 1536.3 1274.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1377 Parcova 3231.7 907.4 2126.7 1746.4 0.0 123.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1378 Rotunda 1914.3 928.6 985.7 842.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1379 Ruseni 3108.6 1178.4 1930.2 1438.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14
Cod ORG1 Unitatea administrativ- Total general inclusiv transferuri
(Beneficiar) teritorială
cu destinație cu destinație inclusiv
generală specială
pentru învățămîntul pentru procurarea pentru școli pentru asistența socială
general utilajului școlar, sportive
mobilierului școlar și Total inclusiv
dotarea
laboratoarelor în compensarea indemnizații compensarea indemnizații și servicii sociale prestații sociale
cadrul proiectului cheltuielilor pentru pentru copiii diferenței de tarife compensații pentru copiii
„Reforma serviciile de transport adoptați și cei la energia electrică pentru absolvenții plasați în
învățământului în (pentru persoane cu aflați sub tutelă și la gazele instituțiilor de serviciile
Moldova” dizabilitate severă și (curatelă) naturale învățămînt sociale
accentuată, copii cu superior și
dizabilități, persoane postsecundar
care însoțesc o pedagogic
persoană cu
dizabilitate severă sau
un copil cu dizabilitate,
precum și pentru
persoane cu dizabilități
locomotorii)

5=6+7+8+9+16+1 9=10+11+12+13+1
1 2 3=4+5+20+21 4 6 7 8 10 11 12 13 14 15
7+18+19 4+15
1381 Stolniceni 2104.8 849.1 1104.9 959.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1380 Şofrâncani 3529.9 1107.4 2422.5 2201.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1382 Terebna 2216.2 794.5 1396.9 842.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1383 Târnova 3737.2 1169.7 2403.4 2055.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1384 Trinca 4380.0 1283.2 3096.8 2089.8 0.0 554.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1385 Viișoara 3188.2 1031.0 2106.3 1948.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1386 Zăbriceni 3128.9 1158.5 1762.8 1399.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Fălești 358554.5 80309.7 273460.1 231065.7 0.0 3135.5 5430.8 1387.3 1895.1 0.0 1662.2 40.0 446.2
Total nivelul II 230309.9 43687.5 183307.9 153175.3 0.0 3135.5 5390.8 1387.3 1895.1 0.0 1662.2 0.0 446.2
Total nivelul I 128244.6 36622.2 90152.2 77890.4 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0
1387 Consiliul raional 230309.9 43687.5 183307.9 153175.3 0.0 3135.5 5390.8 1387.3 1895.1 0.0 1662.2 0.0 446.2
1388 Albinețul Vechi 3508.6 411.4 3097.2 2701.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1389 Bocani 2221.4 1048.5 1172.9 1030.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1392 Catranâc 2036.6 883.6 1153.0 1006.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1390 Călinești 4035.4 1258.3 2777.1 2475.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1391 Călugăr 3915.0 1071.0 2844.0 2525.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1393 Chetriș 2460.2 962.7 1497.5 1320.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1394 Ciolacu Nou 3915.7 1302.8 2612.9 2159.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1395 Egorovca 2897.1 1120.0 1777.1 1477.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1410 Fălești 20005.1 1997.3 18007.8 16046.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0
1396 Făleștii Noi 3384.4 785.5 2598.9 2343.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1397 Glinjeni 4022.6 1115.7 2906.9 2522.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1398 Hiliuți 2945.1 1143.0 1797.8 1460.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1399 Hâncești 2590.4 1166.4 1424.0 1203.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1400 Horești 2005.2 1032.9 972.3 842.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1401 Ilenuța 2989.4 863.9 1852.0 1680.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1402 Işcălău 4422.1 1301.5 3040.1 2750.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1403 Izvoare 3478.1 1099.9 2250.5 1958.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1404 Logofteni 2278.9 1005.6 1273.3 1130.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15
Cod ORG1 Unitatea administrativ- Total general inclusiv transferuri
(Beneficiar) teritorială
cu destinație cu destinație inclusiv
generală specială
pentru învățămîntul pentru procurarea pentru școli pentru asistența socială
general utilajului școlar, sportive
mobilierului școlar și Total inclusiv
dotarea
laboratoarelor în compensarea indemnizații compensarea indemnizații și servicii sociale prestații sociale
cadrul proiectului cheltuielilor pentru pentru copiii diferenței de tarife compensații pentru copiii
„Reforma serviciile de transport adoptați și cei la energia electrică pentru absolvenții plasați în
învățământului în (pentru persoane cu aflați sub tutelă și la gazele instituțiilor de serviciile
Moldova” dizabilitate severă și (curatelă) naturale învățămînt sociale
accentuată, copii cu superior și
dizabilități, persoane postsecundar
care însoțesc o pedagogic
persoană cu
dizabilitate severă sau
un copil cu dizabilitate,
precum și pentru
persoane cu dizabilități
locomotorii)

5=6+7+8+9+16+1 9=10+11+12+13+1
1 2 3=4+5+20+21 4 6 7 8 10 11 12 13 14 15
7+18+19 4+15
1405 Mărăndeni 3891.5 1023.8 2867.7 2570.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1406 Musteața 2987.7 1093.9 1893.8 1720.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1407 Natalievca 3185.4 1010.0 2077.0 1843.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1408 Năvârneţ 4289.9 1194.9 3095.0 2700.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1409 Obreja Veche 3785.1 1271.5 2513.6 2221.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1411 Pietrosu 2211.8 1114.3 1047.3 851.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1412 Pânzăreni 2556.4 1044.6 1367.3 1114.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1413 Pârlița 4740.9 1380.4 3360.5 1889.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1414 Pompa 1927.9 659.2 1268.7 1146.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1415 Pruteni 3475.5 1333.7 2141.8 1869.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1416 Răuțel 4311.5 863.5 3448.0 2976.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1417 Risipeni 3024.2 1025.1 1898.1 1672.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1418 Sărata Veche 6642.2 1535.6 4706.6 4184.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1419 Scumpia 5326.7 1430.8 3895.9 3154.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1420 Taxobeni 2776.6 1070.9 1515.6 1338.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Florești 337522.7 81020.8 251824.1 210838.6 0.0 2907.9 4589.4 1405.0 1568.4 0.0 1152.3 83.0 380.7
Total nivelul II 222808.5 43165.0 175990.4 147726.3 0.0 2907.9 4506.4 1405.0 1568.4 0.0 1152.3 0.0 380.7
Total nivelul I 114714.2 37855.8 75833.7 63112.3 0.0 0.0 83.0 0.0 0.0 0.0 0.0 83.0 0.0
1421 Consiliul raional 222808.5 43165.0 175990.4 147726.3 0.0 2907.9 4506.4 1405.0 1568.4 0.0 1152.3 0.0 380.7
1422 Alexeevca 2341.1 1062.7 1209.5 1062.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1423 Băhrinești 3465.4 1054.9 2410.5 1662.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1424 Caşunca 3210.9 1038.9 2172.0 1960.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1425 Cernița 1978.7 968.7 993.7 770.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1426 Ciripcău 1815.4 853.6 961.8 719.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1427 Ciutulești 3269.9 1351.4 1910.6 1444.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1428 Coșernița 2432.3 1102.7 1306.9 1124.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1429 Cuhureștii de Jos 3187.8 1179.9 1991.7 1256.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1430 Cuhureștii de Sus 3994.9 629.2 3365.7 3106.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1431 Cunicea 3605.2 1441.0 2055.8 1681.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16
Cod ORG1 Unitatea administrativ- Total general inclusiv transferuri
(Beneficiar) teritorială
cu destinație cu destinație inclusiv
generală specială
pentru învățămîntul pentru procurarea pentru școli pentru asistența socială
general utilajului școlar, sportive
mobilierului școlar și Total inclusiv
dotarea
laboratoarelor în compensarea indemnizații compensarea indemnizații și servicii sociale prestații sociale
cadrul proiectului cheltuielilor pentru pentru copiii diferenței de tarife compensații pentru copiii
„Reforma serviciile de transport adoptați și cei la energia electrică pentru absolvenții plasați în
învățământului în (pentru persoane cu aflați sub tutelă și la gazele instituțiilor de serviciile
Moldova” dizabilitate severă și (curatelă) naturale învățămînt sociale
accentuată, copii cu superior și
dizabilități, persoane postsecundar
care însoțesc o pedagogic
persoană cu
dizabilitate severă sau
un copil cu dizabilitate,
precum și pentru
persoane cu dizabilități
locomotorii)

5=6+7+8+9+16+1 9=10+11+12+13+1
1 2 3=4+5+20+21 4 6 7 8 10 11 12 13 14 15
7+18+19 4+15
1432 Domulgeni 1174.4 726.1 448.3 285.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1444 Florești 14085.6 1580.4 12505.2 10895.1 0.0 0.0 83.0 0.0 0.0 0.0 0.0 83.0 0.0
1433 Frumușica 2374.5 1120.2 1216.3 921.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1434 Ghindești 2569.6 983.1 1537.4 1162.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1445 Ghindești, orașul 2700.2 234.3 2465.9 2132.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1436 Gura Camencii 4841.7 916.7 3902.7 3414.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1435 Gura Căinarului 1846.7 296.6 1550.1 1232.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1437 Iliciovca 3042.8 933.2 2046.6 1878.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1438 Izvoare 2245.0 1039.0 1159.0 860.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1439 Japca 2504.4 1123.1 1298.8 1122.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1440 Lunga 1716.8 264.7 1452.1 1253.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1441 Mărculești 1903.8 743.7 1160.1 1059.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1446 Mărculești, orașul 2719.2 822.8 1865.9 1525.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1442 Napadova 2191.9 987.3 1204.6 1088.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1443 Nicolaevca 1715.6 923.8 791.8 675.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1447 Prajila 3684.5 1366.4 2314.2 1864.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1448 Prodănești 1912.7 630.5 1282.2 1068.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1449 Putinești 2693.4 853.4 1840.0 1535.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1450 Rădulenii Vechi 2266.8 1070.8 1196.0 925.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1451 Roșietici 2847.1 1108.3 1670.3 1412.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1452 Sănătăuca 3164.5 1018.9 2145.6 1725.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1453 Sevirova 2121.2 992.4 966.6 713.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1454 Ștefănești 2947.0 1161.8 1785.2 1398.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1455 Temeleuți 2199.3 1042.0 1135.3 893.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1456 Târgul Vertiujeni 1430.7 500.3 897.8 787.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1457 Trifănești 1996.1 1052.1 874.8 731.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1458 Vărvăreuca 3506.6 486.4 3020.2 2557.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1459 Văscăuţi 2051.0 1077.6 926.6 697.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1460 Vertiujeni 3275.1 1162.5 2065.9 1871.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1461 Zăluceni 1684.4 954.4 730.0 634.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17
Cod ORG1 Unitatea administrativ- Total general inclusiv transferuri
(Beneficiar) teritorială
cu destinație cu destinație inclusiv
generală specială
pentru învățămîntul pentru procurarea pentru școli pentru asistența socială
general utilajului școlar, sportive
mobilierului școlar și Total inclusiv
dotarea
laboratoarelor în compensarea indemnizații compensarea indemnizații și servicii sociale prestații sociale
cadrul proiectului cheltuielilor pentru pentru copiii diferenței de tarife compensații pentru copiii
„Reforma serviciile de transport adoptați și cei la energia electrică pentru absolvenții plasați în
învățământului în (pentru persoane cu aflați sub tutelă și la gazele instituțiilor de serviciile
Moldova” dizabilitate severă și (curatelă) naturale învățămînt sociale
accentuată, copii cu superior și
dizabilități, persoane postsecundar
care însoțesc o pedagogic
persoană cu
dizabilitate severă sau
un copil cu dizabilitate,
precum și pentru
persoane cu dizabilități
locomotorii)

5=6+7+8+9+16+1 9=10+11+12+13+1
1 2 3=4+5+20+21 4 6 7 8 10 11 12 13 14 15
7+18+19 4+15
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Glodeni 233207.0 51170.3 178640.4 149087.6 0.0 2189.9 2760.7 875.7 844.1 0.0 749.0 146.2 145.7
Total nivelul II 154798.8 29282.7 123146.5 101004.5 0.0 2189.9 2614.5 875.7 844.1 0.0 749.0 0.0 145.7
Total nivelul I 78408.2 21887.6 55493.9 48083.1 0.0 0.0 146.2 0.0 0.0 0.0 0.0 146.2 0.0
1462 Consiliul raional 154798.8 29282.7 123146.5 101004.5 0.0 2189.9 2614.5 875.7 844.1 0.0 749.0 0.0 145.7
1463 Balatina 6923.0 1492.8 5085.0 4492.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1464 Cajba 2680.3 1043.5 1475.1 1297.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1465 Camenca 2815.4 1038.5 1776.9 1483.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1466 Ciuciulea 3908.1 1235.5 2672.6 2214.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1467 Cobani 2760.5 775.5 1985.0 1706.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1468 Cuhnești 4523.6 1249.1 3217.6 2902.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1469 Danu 3739.7 1273.5 2436.6 1998.1 0.0 0.0 76.4 0.0 0.0 0.0 0.0 76.4 0.0
1470 Dușmani 2845.3 1065.9 1779.4 1563.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1471 Fundurii Noi 953.5 864.1 89.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1472 Fundurii Vechi 3835.4 1255.8 2579.6 2228.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1477 Glodeni 13522.3 1290.8 12231.5 10977.2 0.0 0.0 69.8 0.0 0.0 0.0 0.0 69.8 0.0
1473 Hâjdieni 5368.2 1212.4 4155.8 3663.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1474 Iabloana 4002.1 1156.1 2846.0 1954.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1475 Limbenii Noi 2846.0 1118.7 1548.4 1363.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1476 Limbenii Vechi 2755.8 1015.9 1730.9 1533.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1478 Petrunea 3699.9 1145.3 2424.6 2181.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1479 Sturzovca 5306.4 1352.1 3954.3 3450.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1480 Ustia 2883.5 1131.6 1636.5 1425.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1481 Viișoara 3039.2 1170.5 1868.7 1646.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Hâncești 438763.4 104946.5 332851.4 276702.6 4348.0 2998.3 7791.8 1725.7 2452.1 0.0 1711.3 1414.0 488.7
Total nivelul II 288826.9 58923.3 229903.6 192698.2 4348.0 2066.0 7602.7 1725.7 2452.1 0.0 1711.3 1224.9 488.7
Total nivelul I 149936.5 46023.2 102947.8 84004.4 0.0 932.3 189.1 0.0 0.0 0.0 0.0 189.1 0.0
1482 Consiliul raional 288826.9 58923.3 229903.6 192698.2 4348.0 2066.0 7602.7 1725.7 2452.1 0.0 1711.3 1224.9 488.7
1483 Bălceana 2819.7 1169.6 1650.1 1395.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18
Cod ORG1 Unitatea administrativ- Total general inclusiv transferuri
(Beneficiar) teritorială
cu destinație cu destinație inclusiv
generală specială
pentru învățămîntul pentru procurarea pentru școli pentru asistența socială
general utilajului școlar, sportive
mobilierului școlar și Total inclusiv
dotarea
laboratoarelor în compensarea indemnizații compensarea indemnizații și servicii sociale prestații sociale
cadrul proiectului cheltuielilor pentru pentru copiii diferenței de tarife compensații pentru copiii
„Reforma serviciile de transport adoptați și cei la energia electrică pentru absolvenții plasați în
învățământului în (pentru persoane cu aflați sub tutelă și la gazele instituțiilor de serviciile
Moldova” dizabilitate severă și (curatelă) naturale învățămînt sociale
accentuată, copii cu superior și
dizabilități, persoane postsecundar
care însoțesc o pedagogic
persoană cu
dizabilitate severă sau
un copil cu dizabilitate,
precum și pentru
persoane cu dizabilități
locomotorii)

5=6+7+8+9+16+1 9=10+11+12+13+1
1 2 3=4+5+20+21 4 6 7 8 10 11 12 13 14 15
7+18+19 4+15
1484 Bobeica 3631.6 1261.7 2359.1 1827.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1485 Boghiceni 3512.1 1284.9 2227.2 1853.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1486 Bozieni 3759.7 1090.1 2669.6 2263.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1487 Bujor 4149.9 1318.3 2831.6 2261.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1488 Buţeni 4182.3 1387.9 2794.4 2302.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1490 Caracui 3254.3 1313.6 1884.5 1490.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1489 Călmățui 2319.5 1128.4 1191.1 888.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1491 Cărpineni 8341.9 2311.0 6030.9 4687.3 0.0 0.0 64.6 0.0 0.0 0.0 0.0 64.6 0.0
1492 Cățeleni 2248.5 1025.8 1222.7 857.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1493 Cioara 3305.8 1194.6 2111.2 1787.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1494 Ciuciuleni 4197.7 1548.3 2649.4 2021.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1495 Cotul Morii 1399.6 1081.6 312.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1496 Crasnoarmeiscoe 5467.7 1512.7 3955.0 3346.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1497 Dancu 2688.7 1083.8 1553.8 1268.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1498 Drăgușenii Noi 2692.3 1090.8 1601.5 1258.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1499 Fârlădeni 886.6 675.4 211.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1500 Fundul Galbenei 3839.5 1213.9 2593.3 2227.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1512 Hâncești 20645.5 2006.7 18638.8 15775.0 0.0 932.3 56.7 0.0 0.0 0.0 0.0 56.7 0.0
1501 Ivanovca 1188.3 832.7 330.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1502 Lăpușna 5302.1 1479.8 3822.3 3167.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1503 Leușeni 2211.9 339.5 1872.4 1627.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1504 Logănești 4585.8 1438.4 3147.4 2623.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1505 Mereșeni 3376.4 1247.8 2128.6 1621.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1506 Mingir 7610.4 1630.4 5851.8 5101.0 0.0 0.0 67.8 0.0 0.0 0.0 0.0 67.8 0.0
1507 Mirești 2664.0 945.9 1718.1 1359.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1508 Negrea 3460.6 1122.6 2099.2 1773.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1509 Nemțeni 2489.1 747.6 1741.5 1438.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1510 Obileni 2143.4 337.4 1779.0 1390.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1511 Onești 2771.0 1002.5 1768.5 1441.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1513 Pașcani 3867.6 1241.8 2360.1 1965.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19
Cod ORG1 Unitatea administrativ- Total general inclusiv transferuri
(Beneficiar) teritorială
cu destinație cu destinație inclusiv
generală specială
pentru învățămîntul pentru procurarea pentru școli pentru asistența socială
general utilajului școlar, sportive
mobilierului școlar și Total inclusiv
dotarea
laboratoarelor în compensarea indemnizații compensarea indemnizații și servicii sociale prestații sociale
cadrul proiectului cheltuielilor pentru pentru copiii diferenței de tarife compensații pentru copiii
„Reforma serviciile de transport adoptați și cei la energia electrică pentru absolvenții plasați în
învățământului în (pentru persoane cu aflați sub tutelă și la gazele instituțiilor de serviciile
Moldova” dizabilitate severă și (curatelă) naturale învățămînt sociale
accentuată, copii cu superior și
dizabilități, persoane postsecundar
care însoțesc o pedagogic
persoană cu
dizabilitate severă sau
un copil cu dizabilitate,
precum și pentru
persoane cu dizabilități
locomotorii)

5=6+7+8+9+16+1 9=10+11+12+13+1
1 2 3=4+5+20+21 4 6 7 8 10 11 12 13 14 15
7+18+19 4+15
1514 Pervomaiscoe 875.0 683.0 192.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1515 Pogănești 3180.0 1017.1 2162.9 1875.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1516 Sărata-Galbenă 7119.6 1562.2 5557.4 4806.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1517 Secăreni 1573.3 1164.1 409.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1519 Sofia 2632.0 1052.8 1579.2 1190.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1520 Stolniceni 3253.9 1151.8 2001.1 1735.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1518 Șipoteni 1231.2 1053.3 153.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1521 Voinescu 5058.0 1273.4 3784.6 3376.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ialoveni 416119.8 73595.5 338242.6 288686.3 4788.0 2309.5 5688.3 1430.3 1689.7 0.0 2248.8 0.0 319.5
Total nivelul II 249670.9 43333.4 202895.0 173484.4 4788.0 2309.5 5688.3 1430.3 1689.7 0.0 2248.8 0.0 319.5
Total nivelul I 166448.9 30262.1 135347.6 115201.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1522 Consiliul raional 249670.9 43333.4 202895.0 173484.4 4788.0 2309.5 5688.3 1430.3 1689.7 0.0 2248.8 0.0 319.5
1523 Bardar 9109.0 1002.2 8106.8 7327.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1524 Cărbuna 3916.6 1146.4 2770.2 2452.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1525 Cigârleni 5316.9 1293.3 3987.1 3604.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1526 Costești 15916.2 2117.9 13798.3 12495.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1527 Dănceni 3489.9 946.8 2494.6 2117.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1528 Gangura 3709.3 1088.6 2620.7 2227.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1529 Hansca 3008.1 994.4 2013.7 1795.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1530 Horești 5775.7 1176.0 4319.8 3814.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1531 Horodca 1597.1 953.8 643.3 305.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1536 Ialoveni 25325.8 1955.4 23370.4 21524.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1532 Malcoci 4913.5 1208.9 3704.6 3338.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1533 Mileștii Mici 7647.8 1161.3 6486.5 5456.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1534 Molești 5511.3 1269.5 4155.1 3678.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1535 Nimoreni 3376.8 947.4 2309.0 1945.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1537 Pojăreni 1814.1 1063.9 750.2 512.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1538 Puhoi 9116.5 1365.3 7751.2 6995.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1539 Răzeni 10739.7 1728.4 9011.3 7930.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20
Cod ORG1 Unitatea administrativ- Total general inclusiv transferuri
(Beneficiar) teritorială
cu destinație cu destinație inclusiv
generală specială
pentru învățămîntul pentru procurarea pentru școli pentru asistența socială
general utilajului școlar, sportive
mobilierului școlar și Total inclusiv
dotarea
laboratoarelor în compensarea indemnizații compensarea indemnizații și servicii sociale prestații sociale
cadrul proiectului cheltuielilor pentru pentru copiii diferenței de tarife compensații pentru copiii
„Reforma serviciile de transport adoptați și cei la energia electrică pentru absolvenții plasați în
învățământului în (pentru persoane cu aflați sub tutelă și la gazele instituțiilor de serviciile
Moldova” dizabilitate severă și (curatelă) naturale învățămînt sociale
accentuată, copii cu superior și
dizabilități, persoane postsecundar
care însoțesc o pedagogic
persoană cu
dizabilitate severă sau
un copil cu dizabilitate,
precum și pentru
persoane cu dizabilități
locomotorii)

5=6+7+8+9+16+1 9=10+11+12+13+1
1 2 3=4+5+20+21 4 6 7 8 10 11 12 13 14 15
7+18+19 4+15
1540 Ruseștii Noi 7566.4 1620.8 5838.5 5179.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1541 Sociteni 2431.0 236.7 2194.3 1923.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1542 Suruceni 5745.1 1125.0 4460.0 3454.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1543 Ţipala 7014.1 1350.6 5663.5 5066.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1544 Ulmu 4566.0 1245.8 3320.2 2863.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1545 Văratic 2884.1 832.4 2051.7 1816.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1546 Văsieni 6153.9 1280.0 4873.9 4149.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1547 Zîmbreni 9804.0 1151.3 8652.7 3227.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Leova 207392.7 54006.2 152888.8 128673.9 0.0 2627.3 2400.8 738.8 692.7 0.0 771.4 30.0 167.9
Total nivelul II 128041.4 27856.8 100184.6 85182.8 0.0 1060.3 2400.8 738.8 692.7 0.0 771.4 30.0 167.9
Total nivelul I 79351.3 26149.4 52704.2 43491.1 0.0 1567.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1548 Consiliul raional 128041.4 27856.8 100184.6 85182.8 0.0 1060.3 2400.8 738.8 692.7 0.0 771.4 30.0 167.9
1549 Băiuș 2117.0 969.4 1147.6 952.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1550 Beştemac 1818.5 950.1 797.8 686.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1551 Borogani 5664.7 1535.8 4093.1 3371.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1552 Cazangic 2531.6 338.0 2193.6 1920.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1553 Ceadâr 2598.9 1080.6 1518.3 1379.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1554 Cneazevca 1740.6 886.3 835.2 720.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1555 Colibabovca 2473.8 1017.3 1391.5 1024.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1556 Covurlui 2859.1 1107.0 1752.1 1498.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1557 Cupcui 2636.0 1033.0 1603.0 1358.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1558 Filipeni 5191.5 1421.0 3744.5 3347.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1559 Hănăsenii Noi 2078.4 957.9 983.3 802.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1561 Iargara 5517.2 1202.0 4315.2 3346.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1562 Leova 12756.7 1280.0 11476.7 8745.7 0.0 1567.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1560 Orac 2178.7 1040.0 1138.7 998.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1563 Romanovca 1574.4 925.7 648.7 586.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1564 Sărata Nouă 2160.5 748.2 1412.3 1221.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1565 Sărata-Răzeși 2031.0 1121.2 909.8 696.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21
Cod ORG1 Unitatea administrativ- Total general inclusiv transferuri
(Beneficiar) teritorială
cu destinație cu destinație inclusiv
generală specială
pentru învățămîntul pentru procurarea pentru școli pentru asistența socială
general utilajului școlar, sportive
mobilierului școlar și Total inclusiv
dotarea
laboratoarelor în compensarea indemnizații compensarea indemnizații și servicii sociale prestații sociale
cadrul proiectului cheltuielilor pentru pentru copiii diferenței de tarife compensații pentru copiii
„Reforma serviciile de transport adoptați și cei la energia electrică pentru absolvenții plasați în
învățământului în (pentru persoane cu aflați sub tutelă și la gazele instituțiilor de serviciile
Moldova” dizabilitate severă și (curatelă) naturale învățămînt sociale
accentuată, copii cu superior și
dizabilități, persoane postsecundar
care însoțesc o pedagogic
persoană cu
dizabilitate severă sau
un copil cu dizabilitate,
precum și pentru
persoane cu dizabilități
locomotorii)

5=6+7+8+9+16+1 9=10+11+12+13+1
1 2 3=4+5+20+21 4 6 7 8 10 11 12 13 14 15
7+18+19 4+15
1566 Sărăteni 2008.3 868.3 1140.0 1024.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1567 Sărățica Nouă 2335.1 1048.1 1182.2 1066.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1568 Sârma 2537.7 1000.6 1537.1 1414.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1569 Tigheci 3706.4 1076.6 2629.8 2195.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1570 Tochile-Răducani 2361.8 1037.0 1285.6 1008.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1571 Tomai 4406.9 1415.2 2991.7 2532.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1572 Tomaiul Nou 1861.4 982.3 879.1 639.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1573 Vozneseni 2205.1 1107.8 1097.3 954.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Nisporeni 244505.4 54748.8 189144.6 159988.7 0.0 4218.9 3655.1 810.0 1724.7 0.0 824.2 65.9 230.3
Total nivelul II 162493.3 28312.2 134181.1 114575.5 0.0 4218.9 3589.2 810.0 1724.7 0.0 824.2 0.0 230.3
Total nivelul I 82012.1 26436.6 54963.5 45413.2 0.0 0.0 65.9 0.0 0.0 0.0 0.0 65.9 0.0
1574 Consiliul raional 162493.3 28312.2 134181.1 114575.5 0.0 4218.9 3589.2 810.0 1724.7 0.0 824.2 0.0 230.3
1575 Bălănești 3252.0 1272.1 1979.9 1541.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1576 Bălăureşti 3418.9 1219.3 2098.1 1833.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1577 Bărboieni 2159.6 952.7 1206.9 1006.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1578 Boldurești 4064.4 1495.5 2568.9 1991.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1579 Bolțun 2586.1 1042.9 1543.2 1326.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1580 Brătuleni 2839.7 1166.6 1648.7 1281.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1581 Bursuc 2097.7 1011.0 1086.7 774.3 0.0 0.0 65.9 0.0 0.0 0.0 0.0 65.9 0.0
1582 Călimănești 2154.8 987.5 1167.3 1000.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1583 Ciorești 4404.4 1406.5 2997.9 2538.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1584 Ciutești 2671.4 1158.2 1513.2 1254.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1585 Cristești 2062.9 480.6 1576.4 1351.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1586 Grozești 2856.2 1016.7 1839.5 1510.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1587 Iurceni 3245.8 1106.7 2139.1 1770.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1588 Marinici 3528.6 1194.4 2334.2 1906.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1589 Milești 4025.5 1353.6 2487.5 2073.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1590 Nisporeni 11932.6 1648.0 10284.6 8646.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1591 Seliște 3303.7 1235.6 2068.1 1569.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22
Cod ORG1 Unitatea administrativ- Total general inclusiv transferuri
(Beneficiar) teritorială
cu destinație cu destinație inclusiv
generală specială
pentru învățămîntul pentru procurarea pentru școli pentru asistența socială
general utilajului școlar, sportive
mobilierului școlar și Total inclusiv
dotarea
laboratoarelor în compensarea indemnizații compensarea indemnizații și servicii sociale prestații sociale
cadrul proiectului cheltuielilor pentru pentru copiii diferenței de tarife compensații pentru copiii
„Reforma serviciile de transport adoptați și cei la energia electrică pentru absolvenții plasați în
învățământului în (pentru persoane cu aflați sub tutelă și la gazele instituțiilor de serviciile
Moldova” dizabilitate severă și (curatelă) naturale învățămînt sociale
accentuată, copii cu superior și
dizabilități, persoane postsecundar
care însoțesc o pedagogic
persoană cu
dizabilitate severă sau
un copil cu dizabilitate,
precum și pentru
persoane cu dizabilități
locomotorii)

5=6+7+8+9+16+1 9=10+11+12+13+1
1 2 3=4+5+20+21 4 6 7 8 10 11 12 13 14 15
7+18+19 4+15
1593 Soltănești 2316.3 385.1 1931.2 1652.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1592 Șișcani 4656.8 1270.4 3107.8 2667.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1594 Valea-Trestieni 2168.9 1166.8 984.9 622.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1595 Vărzăreşti 7694.9 1716.9 5978.0 5077.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1596 Vânători 1915.8 1035.7 880.1 769.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1597 Zberoaia 2655.1 1113.8 1541.3 1249.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ocnița 192556.0 47114.2 143487.5 116949.4 0.0 2356.6 2924.9 1197.5 1146.4 0.0 285.6 107.4 188.0
Total nivelul II 128720.9 25777.8 101989.9 83117.0 0.0 2356.6 2817.5 1197.5 1146.4 0.0 285.6 0.0 188.0
Total nivelul I 63835.1 21336.4 41497.6 33832.4 0.0 0.0 107.4 0.0 0.0 0.0 0.0 107.4 0.0
1598 Consiliul raional 128720.9 25777.8 101989.9 83117.0 0.0 2356.6 2817.5 1197.5 1146.4 0.0 285.6 0.0 188.0
1599 Bârlădeni 3614.9 625.4 2987.5 2686.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1600 Bârnova 3177.2 1173.6 2003.6 1729.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1601 Calaraşovca 2212.1 988.4 1223.7 776.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1602 Clocușna 3271.6 1233.5 2038.1 1713.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1603 Corestăuți 2171.4 1028.3 956.3 739.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1604 Dângeni 2242.3 975.7 1266.6 1016.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1613 Frunză 1038.1 904.1 134.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1605 Gârbova 1987.4 870.5 1116.9 969.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1606 Grinăuţi-Moldova 2467.9 800.4 1530.1 1185.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1607 Hădărăuți 2492.8 972.5 1514.0 1186.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1608 Lencăuți 2851.7 1065.6 1786.1 1584.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1609 Lipnic 3599.9 1381.9 1918.4 1531.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1610 Mereșeuca 2429.3 985.1 1444.2 1316.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1611 Mihălășeni 2105.3 685.1 1420.2 1136.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1612 Naslavcea 1681.4 852.1 829.3 628.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1616 Ocnița 4425.2 1287.2 2945.0 2578.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1614 Ocnița, orașul 7854.2 1065.9 6788.3 5645.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1615 Otaci 5957.3 1320.2 4637.1 3580.5 0.0 0.0 107.4 0.0 0.0 0.0 0.0 107.4 0.0
1617 Sauca 3310.8 1137.9 2105.2 1712.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23
Cod ORG1 Unitatea administrativ- Total general inclusiv transferuri
(Beneficiar) teritorială
cu destinație cu destinație inclusiv
generală specială
pentru învățămîntul pentru procurarea pentru școli pentru asistența socială
general utilajului școlar, sportive
mobilierului școlar și Total inclusiv
dotarea
laboratoarelor în compensarea indemnizații compensarea indemnizații și servicii sociale prestații sociale
cadrul proiectului cheltuielilor pentru pentru copiii diferenței de tarife compensații pentru copiii
„Reforma serviciile de transport adoptați și cei la energia electrică pentru absolvenții plasați în
învățământului în (pentru persoane cu aflați sub tutelă și la gazele instituțiilor de serviciile
Moldova” dizabilitate severă și (curatelă) naturale învățămînt sociale
accentuată, copii cu superior și
dizabilități, persoane postsecundar
care însoțesc o pedagogic
persoană cu
dizabilitate severă sau
un copil cu dizabilitate,
precum și pentru
persoane cu dizabilități
locomotorii)

5=6+7+8+9+16+1 9=10+11+12+13+1
1 2 3=4+5+20+21 4 6 7 8 10 11 12 13 14 15
7+18+19 4+15
1618 Unguri 2368.9 1030.0 1308.7 949.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1619 Vălcineț 2575.4 953.0 1544.3 1167.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Orhei 462904.8 97262.1 359625.4 313571.8 0.0 3844.1 6544.1 2161.3 2253.3 0.0 1511.7 190.2 427.6
Total nivelul II 294320.0 53990.6 235667.4 203461.1 0.0 3844.1 6353.9 2161.3 2253.3 0.0 1511.7 0.0 427.6
Total nivelul I 168584.8 43271.5 123958.0 110110.7 0.0 0.0 190.2 0.0 0.0 0.0 0.0 190.2 0.0
1620 Consiliul raional 294320.0 53990.6 235667.4 203461.1 0.0 3844.1 6353.9 2161.3 2253.3 0.0 1511.7 0.0 427.6
1621 Berezlogi 2887.1 1106.1 1725.3 1499.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1622 Biești 3746.0 1314.8 2431.2 2123.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1623 Bolohan 2454.5 1002.4 1452.1 1281.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1624 Brăviceni 3141.3 1052.4 2088.9 1600.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1625 Bulăiești 2259.0 1019.8 1109.5 945.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1626 Chiperceni 4128.8 1302.5 2821.4 2442.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1627 Ciocâlteni 4271.9 1308.3 2789.0 2372.5 0.0 0.0 66.5 0.0 0.0 0.0 0.0 66.5 0.0
1628 Clişova 2017.6 1029.0 988.6 862.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1629 Crihana 1710.3 1025.7 684.6 567.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1630 Cucuruzeni 3013.0 1121.7 1734.1 1519.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1631 Donici 2982.2 1176.8 1722.2 1514.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1632 Ghetlova 3995.8 1264.9 2730.9 2432.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1633 Isacova 2323.5 893.1 1381.2 1182.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1634 Ivancea 5292.5 1027.0 4265.5 3639.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1635 Jora de Mijloc 5710.6 1351.7 4266.3 3836.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1636 Mălăiești 2626.9 769.0 1714.6 1556.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1638 Mitoc 3012.7 1248.4 1764.3 1440.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1637 Mârzești 2217.3 1052.1 1165.2 1019.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1639 Morozeni 2622.6 1129.6 1493.0 1272.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1640 Neculăieuca 2318.1 1103.4 1214.7 1058.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1641 Orhei 44319.3 3049.9 41269.4 38265.4 0.0 0.0 26.9 0.0 0.0 0.0 0.0 26.9 0.0
1642 Pelivan 4906.6 1100.5 3806.1 3382.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1643 Peresecina 9604.0 1637.5 7966.5 6920.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
24
Cod ORG1 Unitatea administrativ- Total general inclusiv transferuri
(Beneficiar) teritorială
cu destinație cu destinație inclusiv
generală specială
pentru învățămîntul pentru procurarea pentru școli pentru asistența socială
general utilajului școlar, sportive
mobilierului școlar și Total inclusiv
dotarea
laboratoarelor în compensarea indemnizații compensarea indemnizații și servicii sociale prestații sociale
cadrul proiectului cheltuielilor pentru pentru copiii diferenței de tarife compensații pentru copiii
„Reforma serviciile de transport adoptați și cei la energia electrică pentru absolvenții plasați în
învățământului în (pentru persoane cu aflați sub tutelă și la gazele instituțiilor de serviciile
Moldova” dizabilitate severă și (curatelă) naturale învățămînt sociale
accentuată, copii cu superior și
dizabilități, persoane postsecundar
care însoțesc o pedagogic
persoană cu
dizabilitate severă sau
un copil cu dizabilitate,
precum și pentru
persoane cu dizabilități
locomotorii)

5=6+7+8+9+16+1 9=10+11+12+13+1
1 2 3=4+5+20+21 4 6 7 8 10 11 12 13 14 15
7+18+19 4+15
1644 Piatra 3342.5 977.2 2365.3 2065.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1645 Podgoreni 2140.5 1077.8 1062.7 813.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1646 Pohorniceni 1722.4 533.2 1189.2 1083.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1647 Pohrebeni 4524.0 1159.6 3025.6 2705.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1648 Puțintei 3805.4 1200.4 2537.1 2274.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1649 Sămănanca 1851.8 799.2 1052.6 962.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1650 Seliște 5496.7 1130.8 4365.9 3843.9 0.0 0.0 30.2 0.0 0.0 0.0 0.0 30.2 0.0
1651 Step-Soci 2985.0 1207.9 1777.1 1515.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1652 Susleni 4801.6 1334.8 3466.8 2950.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1653 Teleșeu 2514.3 761.9 1752.4 1610.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1654 Trebujeni 2435.6 963.2 1472.4 1212.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1655 Vatici 3925.9 940.8 2985.1 2740.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1656 Vâşcăuţi 2699.1 1114.3 1584.8 1415.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1657 Zahoreni 2709.4 1054.8 1596.4 1152.7 0.0 0.0 66.6 0.0 0.0 0.0 0.0 66.6 0.0
1658 Zorile 2069.0 929.0 1140.0 1028.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Rezina 223538.5 50093.1 170849.0 142911.9 0.0 1948.3 4578.0 1109.5 1516.5 0.0 1447.9 71.7 432.4
Total nivelul II 146538.4 24653.6 120374.6 100047.1 0.0 1948.3 4506.3 1109.5 1516.5 0.0 1447.9 0.0 432.4
Total nivelul I 77000.1 25439.5 50474.4 42864.8 0.0 0.0 71.7 0.0 0.0 0.0 0.0 71.7 0.0
1659 Consiliul raional 146538.4 24653.6 120374.6 100047.1 0.0 1948.3 4506.3 1109.5 1516.5 0.0 1447.9 0.0 432.4
1660 Buşăuca 1110.0 992.2 117.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1661 Cinișeuți 4431.4 790.2 3641.2 3178.5 0.0 0.0 71.7 0.0 0.0 0.0 0.0 71.7 0.0
1662 Cogâlniceni 2178.6 1011.0 1114.8 1054.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1663 Cuizăuca 2701.1 792.9 1908.2 1582.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1664 Echimăuți 3231.9 1077.5 2154.4 1766.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1665 Ghiduleni 1234.6 1113.5 121.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1666 Gordinești 1651.6 1065.5 541.2 423.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1667 Horodiște 2393.1 971.3 1198.1 953.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1668 Ignăţei 3808.6 1034.2 2774.4 2427.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1669 Lalova 2282.8 1071.3 1088.7 915.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
25
Cod ORG1 Unitatea administrativ- Total general inclusiv transferuri
(Beneficiar) teritorială
cu destinație cu destinație inclusiv
generală specială
pentru învățămîntul pentru procurarea pentru școli pentru asistența socială
general utilajului școlar, sportive
mobilierului școlar și Total inclusiv
dotarea
laboratoarelor în compensarea indemnizații compensarea indemnizații și servicii sociale prestații sociale
cadrul proiectului cheltuielilor pentru pentru copiii diferenței de tarife compensații pentru copiii
„Reforma serviciile de transport adoptați și cei la energia electrică pentru absolvenții plasați în
învățământului în (pentru persoane cu aflați sub tutelă și la gazele instituțiilor de serviciile
Moldova” dizabilitate severă și (curatelă) naturale învățămînt sociale
accentuată, copii cu superior și
dizabilități, persoane postsecundar
care însoțesc o pedagogic
persoană cu
dizabilitate severă sau
un copil cu dizabilitate,
precum și pentru
persoane cu dizabilități
locomotorii)

5=6+7+8+9+16+1 9=10+11+12+13+1
1 2 3=4+5+20+21 4 6 7 8 10 11 12 13 14 15
7+18+19 4+15
1670 Lipceni 1658.7 1013.0 645.7 586.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1671 Mateuți 3294.4 1068.5 2089.0 1852.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1672 Meşeni 2327.5 997.5 1310.4 1051.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1673 Mincenii de Jos 782.5 687.8 77.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1675 Otac 1362.6 1076.9 285.7 221.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1676 Păpăuți 2594.2 1034.9 1559.3 1398.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1677 Peciște 3171.8 1166.2 1946.8 1746.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1678 Pereni 1727.9 875.0 852.9 785.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1679 Pripiceni-Răzeși 2626.4 822.9 1716.0 1426.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1674 Rezina 20437.4 1771.1 18666.3 16010.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1680 Saharna Nouă 1857.5 1070.2 787.3 620.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1681 Sârcova 3113.8 1225.6 1661.5 1420.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1682 Solonceni 2426.6 1147.4 1279.2 1084.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1684 Trifești 623.8 279.4 249.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1683 Ţareuca 3971.3 1283.5 2687.8 2361.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Râșcani 273678.9 61887.7 208643.4 171072.6 0.0 3850.7 3574.4 1258.0 1315.5 0.0 607.9 92.2 300.8
Total nivelul II 180214.9 34672.4 143173.1 116095.8 0.0 3850.7 3482.2 1258.0 1315.5 0.0 607.9 0.0 300.8
Total nivelul I 93464.0 27215.3 65470.3 54976.8 0.0 0.0 92.2 0.0 0.0 0.0 0.0 92.2 0.0
1685 Consiliul raional 180214.9 34672.4 143173.1 116095.8 0.0 3850.7 3482.2 1258.0 1315.5 0.0 607.9 0.0 300.8
1687 Alexăndrești 1132.5 181.1 951.4 682.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1688 Aluniș 3124.7 1138.9 1985.8 1640.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1689 Borosenii Noi 2323.6 1101.3 1153.2 832.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1690 Braniște 2141.3 1098.3 1043.0 892.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1691 Corlăteni 7146.3 1200.1 5946.2 5253.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1699 Costești 4440.6 692.7 3747.9 2956.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1692 Duruitoarea Nouă 2720.8 1025.4 1578.1 1408.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1686 Gălășeni 2556.8 1007.3 1525.3 1224.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1693 Grinăuți 2138.0 1006.6 1131.4 905.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1694 Hiliuți 2447.7 942.5 1505.2 1109.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
26
Cod ORG1 Unitatea administrativ- Total general inclusiv transferuri
(Beneficiar) teritorială
cu destinație cu destinație inclusiv
generală specială
pentru învățămîntul pentru procurarea pentru școli pentru asistența socială
general utilajului școlar, sportive
mobilierului școlar și Total inclusiv
dotarea
laboratoarelor în compensarea indemnizații compensarea indemnizații și servicii sociale prestații sociale
cadrul proiectului cheltuielilor pentru pentru copiii diferenței de tarife compensații pentru copiii
„Reforma serviciile de transport adoptați și cei la energia electrică pentru absolvenții plasați în
învățământului în (pentru persoane cu aflați sub tutelă și la gazele instituțiilor de serviciile
Moldova” dizabilitate severă și (curatelă) naturale învățămînt sociale
accentuată, copii cu superior și
dizabilități, persoane postsecundar
care însoțesc o pedagogic
persoană cu
dizabilitate severă sau
un copil cu dizabilitate,
precum și pentru
persoane cu dizabilități
locomotorii)

5=6+7+8+9+16+1 9=10+11+12+13+1
1 2 3=4+5+20+21 4 6 7 8 10 11 12 13 14 15
7+18+19 4+15
1695 Horodiște 1765.7 917.7 822.3 659.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1696 Malinovscoe 1531.2 736.4 794.8 637.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1697 Mihăileni 5489.2 1426.0 4063.2 3382.6 0.0 0.0 33.8 0.0 0.0 0.0 0.0 33.8 0.0
1698 Nihoreni 3818.8 1221.9 2522.4 2109.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1701 Petrușeni 1716.1 767.2 852.6 649.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1702 Pârjota 2140.3 946.4 1156.9 854.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1703 Pociumbăuți 1481.6 780.5 605.7 490.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1704 Pociumbeni 2578.1 885.7 1648.2 1422.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1705 Răcăria 3078.6 1130.8 1947.8 1699.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1706 Recea 4655.2 974.5 3680.7 3077.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1700 Râşcani 16985.4 1522.4 15463.0 14058.7 0.0 0.0 58.4 0.0 0.0 0.0 0.0 58.4 0.0
1708 Singureni 2513.3 748.1 1765.2 1490.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1709 Sturzeni 1798.6 927.5 871.1 623.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1707 Șaptebani 1638.0 450.6 1187.4 826.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1710 Şumna 1439.4 965.2 474.2 368.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1712 Vasileuți 3817.0 1278.0 2447.9 1982.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1711 Văratic 3415.7 1026.9 2388.8 2043.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1713 Zăicani 3429.5 1115.3 2210.6 1693.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sângerei 361708.7 73873.9 287100.0 238364.3 5172.0 3037.5 5683.4 2097.8 1510.5 0.0 1694.1 112.4 268.6
Total nivelul II 241070.7 42616.6 198278.8 161307.5 5172.0 3037.5 5571.0 2097.8 1510.5 0.0 1694.1 0.0 268.6
Total nivelul I 120638.0 31257.3 88821.2 77056.8 0.0 0.0 112.4 0.0 0.0 0.0 0.0 112.4 0.0
1714 Consiliul raional 241070.7 42616.6 198278.8 161307.5 5172.0 3037.5 5571.0 2097.8 1510.5 0.0 1694.1 0.0 268.6
1715 Alexăndreni 7822.4 1616.5 6205.9 5469.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1716 Bălășești 4496.6 1246.4 3157.2 2813.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1717 Bilicenii Noi 2767.8 1036.6 1661.9 1377.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1718 Bilicenii Vechi 5232.9 1258.4 3974.5 3285.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1733 Biruința 6134.6 544.5 5590.1 4783.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1719 Bursuceni 2184.8 1113.6 1071.2 916.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1720 Chișcăreni 6539.4 1572.7 4966.7 4136.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
27
Cod ORG1 Unitatea administrativ- Total general inclusiv transferuri
(Beneficiar) teritorială
cu destinație cu destinație inclusiv
generală specială
pentru învățămîntul pentru procurarea pentru școli pentru asistența socială
general utilajului școlar, sportive
mobilierului școlar și Total inclusiv
dotarea
laboratoarelor în compensarea indemnizații compensarea indemnizații și servicii sociale prestații sociale
cadrul proiectului cheltuielilor pentru pentru copiii diferenței de tarife compensații pentru copiii
„Reforma serviciile de transport adoptați și cei la energia electrică pentru absolvenții plasați în
învățământului în (pentru persoane cu aflați sub tutelă și la gazele instituțiilor de serviciile
Moldova” dizabilitate severă și (curatelă) naturale învățămînt sociale
accentuată, copii cu superior și
dizabilități, persoane postsecundar
care însoțesc o pedagogic
persoană cu
dizabilitate severă sau
un copil cu dizabilitate,
precum și pentru
persoane cu dizabilități
locomotorii)

5=6+7+8+9+16+1 9=10+11+12+13+1
1 2 3=4+5+20+21 4 6 7 8 10 11 12 13 14 15
7+18+19 4+15
1721 Ciuciuieni 2046.9 966.7 1080.2 880.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1722 Copăceni 3543.9 1254.6 2289.3 1881.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1723 Coșcodeni 3752.2 1173.2 2573.0 2207.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1724 Cotiujenii Mici 2073.6 1043.2 1030.4 766.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1725 Cubolta 3090.8 1084.8 2006.0 1688.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1726 Dobrogea Veche 2718.7 756.8 1961.9 1764.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1727 Drăgănești 4207.6 1110.7 3096.9 2743.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1728 Dumbrăvița 3543.4 1250.2 2236.6 1896.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1729 Grigorăuca 4247.6 1001.0 3246.6 2961.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1730 Heciul Nou 4649.0 1297.4 3278.7 2979.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1731 Iezărenii Vechi 3028.4 1201.1 1827.3 1616.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1732 Izvoare 2040.6 829.8 1010.6 909.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1735 Pepeni 7351.0 1628.3 5722.7 5038.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1736 Prepelița 4629.6 1397.0 3232.6 2831.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1737 Rădoaia 7013.4 1533.4 5480.0 4644.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1734 Sângerei 17307.0 1858.9 15448.1 13756.0 0.0 0.0 112.4 0.0 0.0 0.0 0.0 112.4 0.0
1738 Sângereii Noi 6475.6 1514.8 4960.8 4251.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1740 Tăura Veche 1769.2 1076.7 631.0 558.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1739 Ţambula 1971.0 890.0 1081.0 897.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Soroca 382291.6 84331.8 293895.3 235567.9 0.0 4584.2 4352.1 1749.0 1783.5 0.0 405.7 122.5 291.4
Total nivelul II 252279.0 45757.5 202926.3 160674.5 0.0 2455.0 4229.6 1749.0 1783.5 0.0 405.7 0.0 291.4
Total nivelul I 130012.6 38574.3 90969.0 74893.4 0.0 2129.2 122.5 0.0 0.0 0.0 0.0 122.5 0.0
1741 Consiliul raional 252279.0 45757.5 202926.3 160674.5 0.0 2455.0 4229.6 1749.0 1783.5 0.0 405.7 0.0 291.4
1742 Bădiceni 3657.1 1008.4 2648.7 2202.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1743 Băxani 2068.6 939.6 1050.0 896.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1744 Bulboci 3190.4 1225.7 1964.7 1629.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1745 Căinarii Vechi 3347.2 1254.6 2092.6 1668.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1746 Cosăuţi 3548.4 1040.8 2507.6 2010.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1747 Cremenciug 2121.1 898.4 1222.7 1006.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
28
Cod ORG1 Unitatea administrativ- Total general inclusiv transferuri
(Beneficiar) teritorială
cu destinație cu destinație inclusiv
generală specială
pentru învățămîntul pentru procurarea pentru școli pentru asistența socială
general utilajului școlar, sportive
mobilierului școlar și Total inclusiv
dotarea
laboratoarelor în compensarea indemnizații compensarea indemnizații și servicii sociale prestații sociale
cadrul proiectului cheltuielilor pentru pentru copiii diferenței de tarife compensații pentru copiii
„Reforma serviciile de transport adoptați și cei la energia electrică pentru absolvenții plasați în
învățământului în (pentru persoane cu aflați sub tutelă și la gazele instituțiilor de serviciile
Moldova” dizabilitate severă și (curatelă) naturale învățămînt sociale
accentuată, copii cu superior și
dizabilități, persoane postsecundar
care însoțesc o pedagogic
persoană cu
dizabilitate severă sau
un copil cu dizabilitate,
precum și pentru
persoane cu dizabilități
locomotorii)

5=6+7+8+9+16+1 9=10+11+12+13+1
1 2 3=4+5+20+21 4 6 7 8 10 11 12 13 14 15
7+18+19 4+15
1748 Dărcăuți 2871.4 1122.3 1749.1 1484.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1749 Dubna 948.6 754.4 194.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1750 Egoreni 2188.1 931.3 1256.8 1030.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1751 Holoșnița 2672.3 1131.8 1479.7 1328.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1752 Hristici 2191.5 1063.4 1128.1 966.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1753 Iarova 1739.1 948.9 790.2 694.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1754 Nimereuca 4285.7 1392.3 2790.9 2335.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1755 Oclanda 1404.7 746.4 658.3 535.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1756 Ocolina 3509.7 1185.7 2255.5 1945.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1758 Parcani 2427.1 1143.8 1283.3 967.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1759 Pârliţa 1738.7 811.9 876.3 679.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1760 Racovăț 4998.3 1348.8 3609.7 3211.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1761 Redi-Cereşnovăţ 1678.6 939.9 738.7 529.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1762 Regina Maria 2079.1 682.4 1396.7 1204.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1763 Rublenița 4360.9 1306.9 3054.0 2632.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1764 Rudi 2077.4 906.1 1171.3 941.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1765 Schineni 2998.6 1092.5 1884.7 1601.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1757 Soroca 37080.0 4168.9 32911.1 26442.0 0.0 2129.2 122.5 0.0 0.0 0.0 0.0 122.5 0.0
1768 Stoicani 2966.0 826.5 2105.7 1848.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1766 Șeptelici 2163.2 690.8 1472.4 1258.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1767 Şolcani 2633.4 806.5 1826.9 1546.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1769 Tătărăuca Veche 2513.0 1094.6 1418.4 1209.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1770 Trifăuți 2227.7 858.0 1369.7 1146.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1773 Vasilcău 3343.4 736.4 2607.0 2262.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1771 Vădeni 3289.0 1272.7 2003.3 1592.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1772 Vărăncău 4352.3 1224.9 3127.4 2632.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1774 Visoca 1182.9 973.8 209.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1775 Volovița 3157.7 952.5 2205.2 1903.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1776 Zastânca 3001.4 1092.4 1909.0 1547.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
29
Cod ORG1 Unitatea administrativ- Total general inclusiv transferuri
(Beneficiar) teritorială
cu destinație cu destinație inclusiv
generală specială
pentru învățămîntul pentru procurarea pentru școli pentru asistența socială
general utilajului școlar, sportive
mobilierului școlar și Total inclusiv
dotarea
laboratoarelor în compensarea indemnizații compensarea indemnizații și servicii sociale prestații sociale
cadrul proiectului cheltuielilor pentru pentru copiii diferenței de tarife compensații pentru copiii
„Reforma serviciile de transport adoptați și cei la energia electrică pentru absolvenții plasați în
învățământului în (pentru persoane cu aflați sub tutelă și la gazele instituțiilor de serviciile
Moldova” dizabilitate severă și (curatelă) naturale învățămînt sociale
accentuată, copii cu superior și
dizabilități, persoane postsecundar
care însoțesc o pedagogic
persoană cu
dizabilitate severă sau
un copil cu dizabilitate,
precum și pentru
persoane cu dizabilități
locomotorii)

5=6+7+8+9+16+1 9=10+11+12+13+1
1 2 3=4+5+20+21 4 6 7 8 10 11 12 13 14 15
7+18+19 4+15
Strășeni 379326.6 68539.5 307637.1 261364.3 5500.0 2759.8 5529.4 1888.6 1980.6 0.0 1226.7 57.5 376.0
Total nivelul II 241268.9 39016.8 199719.9 169960.7 5500.0 2759.8 5471.9 1888.6 1980.6 0.0 1226.7 0.0 376.0
Total nivelul I 138057.7 29522.7 107917.2 91403.6 0.0 0.0 57.5 0.0 0.0 0.0 0.0 57.5 0.0
1777 Consiliul raional 241268.9 39016.8 199719.9 169960.7 5500.0 2759.8 5471.9 1888.6 1980.6 0.0 1226.7 0.0 376.0
1791 Bucovăț 2041.7 841.2 1200.5 895.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1778 Căpriana 5116.5 1198.7 3917.8 3338.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1779 Chirianca 2185.9 1084.8 1101.1 983.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1780 Codreanca 3625.9 1201.6 2424.3 2151.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1781 Cojuşna 9526.2 927.1 8599.1 7724.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1782 Dolna 2283.5 997.5 1286.0 1158.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1783 Gălești 3323.4 1310.7 1996.6 1661.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1784 Ghelăuza 3142.9 1090.1 2052.8 1820.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1785 Greblești 3682.8 799.2 2883.6 798.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1786 Lozova 7048.2 1682.4 5013.6 4257.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1787 Micăuți 3992.6 424.4 3568.2 3219.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1788 Micleușeni 3350.8 1213.6 2137.2 1457.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1789 Negrești 2642.7 523.6 2119.1 1958.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1790 Onești 1660.3 411.0 1053.1 955.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1793 Pănășești 5228.4 1128.2 4046.9 3680.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1794 Rădeni 7846.3 1295.9 6550.4 3673.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1795 Recea 3617.7 1206.8 2410.9 2032.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1796 Romăneşti 2642.4 557.5 2084.9 1844.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1797 Roșcani 2615.0 998.6 1616.4 1418.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1798 Scoreni 4476.0 1466.0 3010.0 2566.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1799 Sireţi 7404.7 1431.2 5973.5 5172.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1792 Strășeni 32437.3 2558.7 29878.6 27469.6 0.0 0.0 57.5 0.0 0.0 0.0 0.0 57.5 0.0
1800 Tătărești 2996.1 1032.9 1963.2 1789.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1801 Țigănești 2598.8 863.6 1735.2 1290.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1802 Voinova 2719.8 1062.3 1657.5 1477.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1803 Vorniceni 5928.1 1173.1 4755.0 4166.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
30
Cod ORG1 Unitatea administrativ- Total general inclusiv transferuri
(Beneficiar) teritorială
cu destinație cu destinație inclusiv
generală specială
pentru învățămîntul pentru procurarea pentru școli pentru asistența socială
general utilajului școlar, sportive
mobilierului școlar și Total inclusiv
dotarea
laboratoarelor în compensarea indemnizații compensarea indemnizații și servicii sociale prestații sociale
cadrul proiectului cheltuielilor pentru pentru copiii diferenței de tarife compensații pentru copiii
„Reforma serviciile de transport adoptați și cei la energia electrică pentru absolvenții plasați în
învățământului în (pentru persoane cu aflați sub tutelă și la gazele instituțiilor de serviciile
Moldova” dizabilitate severă și (curatelă) naturale învățămînt sociale
accentuată, copii cu superior și
dizabilități, persoane postsecundar
care însoțesc o pedagogic
persoană cu
dizabilitate severă sau
un copil cu dizabilitate,
precum și pentru
persoane cu dizabilități
locomotorii)

5=6+7+8+9+16+1 9=10+11+12+13+1
1 2 3=4+5+20+21 4 6 7 8 10 11 12 13 14 15
7+18+19 4+15
1804 Zubrești 3923.7 1042.0 2881.7 2443.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Șoldănești 192942.4 44435.1 146365.9 121791.3 0.0 735.8 3744.3 1436.2 1187.2 0.0 680.4 64.5 376.0
Total nivelul II 121601.7 21631.6 99970.1 81710.2 0.0 735.8 3679.8 1436.2 1187.2 0.0 680.4 0.0 376.0
Total nivelul I 71340.7 22803.5 46395.8 40081.1 0.0 0.0 64.5 0.0 0.0 0.0 0.0 64.5 0.0
1805 Consiliul raional 121601.7 21631.6 99970.1 81710.2 0.0 735.8 3679.8 1436.2 1187.2 0.0 680.4 0.0 376.0
1806 Alcedar 2686.0 884.0 1660.3 1508.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1807 Chipeşca 2399.3 954.6 1444.7 1275.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1808 Climăuții de Jos 2668.1 1084.8 1320.9 1113.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1809 Cobâlea 3197.9 1337.9 1860.0 1444.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1810 Cotiujenii Mari 6759.2 1210.2 5549.0 5053.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1811 Cușmirca 3058.7 1201.0 1843.6 1483.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1812 Dobrușa 3203.8 1120.5 1881.4 1622.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1813 Fuzăuca 2050.0 1078.9 922.4 835.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1814 Găuzeni 3292.2 1119.1 2173.1 2019.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1815 Glinjeni 1281.6 1002.0 211.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1816 Mihuleni 2160.7 1039.4 1055.6 688.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1817 Olișcani 4321.7 1256.7 3065.0 2671.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1819 Parcani 2216.7 953.0 1202.2 1002.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1820 Pohoarna 3018.4 1049.8 1968.6 1649.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1821 Poiana 2121.0 984.5 1118.8 910.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1822 Răspopeni 4342.1 1177.6 3083.8 2609.8 0.0 0.0 64.5 0.0 0.0 0.0 0.0 64.5 0.0
1823 Rogojeni 468.9 121.1 183.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1824 Salcia 1082.6 940.6 114.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1825 Sămășcani 2674.2 1079.7 1594.5 1371.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1826 Şestaci 1676.0 449.2 1226.8 1040.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1827 Șipca 1008.9 815.6 182.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1818 Șoldănești 12510.2 768.0 11047.5 10344.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1828 Vadul-Raşcov 3142.5 1175.3 1685.7 1436.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
31
Cod ORG1 Unitatea administrativ- Total general inclusiv transferuri
(Beneficiar) teritorială
cu destinație cu destinație inclusiv
generală specială
pentru învățămîntul pentru procurarea pentru școli pentru asistența socială
general utilajului școlar, sportive
mobilierului școlar și Total inclusiv
dotarea
laboratoarelor în compensarea indemnizații compensarea indemnizații și servicii sociale prestații sociale
cadrul proiectului cheltuielilor pentru pentru copiii diferenței de tarife compensații pentru copiii
„Reforma serviciile de transport adoptați și cei la energia electrică pentru absolvenții plasați în
învățământului în (pentru persoane cu aflați sub tutelă și la gazele instituțiilor de serviciile
Moldova” dizabilitate severă și (curatelă) naturale învățămînt sociale
accentuată, copii cu superior și
dizabilități, persoane postsecundar
care însoțesc o pedagogic
persoană cu
dizabilitate severă sau
un copil cu dizabilitate,
precum și pentru
persoane cu dizabilități
locomotorii)

5=6+7+8+9+16+1 9=10+11+12+13+1
1 2 3=4+5+20+21 4 6 7 8 10 11 12 13 14 15
7+18+19 4+15
Ștefan Vodă 292250.6 60701.7 230899.9 189770.7 3841.0 3546.2 5489.2 1217.7 2330.5 0.0 591.6 61.8 1287.6
Total nivelul II 188935.4 36470.9 152464.5 120904.8 3841.0 3546.2 5427.4 1217.7 2330.5 0.0 591.6 0.0 1287.6
Total nivelul I 103315.2 24230.8 78435.4 68865.9 0.0 0.0 61.8 0.0 0.0 0.0 0.0 61.8 0.0
1829 Consiliul raional 188935.4 36470.9 152464.5 120904.8 3841.0 3546.2 5427.4 1217.7 2330.5 0.0 591.6 0.0 1287.6
1830 Alava 1923.6 824.0 1039.5 988.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1831 Antonești 3486.6 1209.0 2277.6 1973.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1832 Brezoaia 2576.6 892.7 1683.9 1275.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1834 Carahasani 4083.6 1224.3 2606.9 2039.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1833 Căplani 4375.3 1425.1 2931.7 2540.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1835 Cioburciu 6053.4 1151.4 4902.0 4592.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1836 Copceac 3696.7 999.2 2697.5 2424.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1837 Crocmaz 4514.3 1089.6 3284.4 2898.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1838 Ermoclia 5444.0 1358.2 4085.8 3520.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1839 Feștelița 5182.0 1286.2 3718.1 3221.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1840 Marianca de Jos 1262.9 491.2 771.7 655.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1841 Olănești 6688.2 1348.6 5339.6 4760.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1843 Palanca 2691.0 334.0 2357.0 2086.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1844 Popeasca 4434.0 758.7 3675.3 3382.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1845 Purcari 3874.4 436.9 3437.5 2625.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1846 Răscăieţi 4779.5 1223.9 3555.6 3172.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1847 Semionovca 1938.0 788.5 1149.5 1067.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1848 Slobozia 4939.0 1266.6 3672.4 3254.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1842 Ștefan Vodă 11526.5 935.8 10590.7 9732.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1849 Ștefănești 2793.2 973.4 1819.8 1630.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1850 Talmaza 9092.1 1911.4 7180.7 6167.7 0.0 0.0 61.8 0.0 0.0 0.0 0.0 61.8 0.0
1851 Tudora 3371.4 886.1 2485.3 2187.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1852 Volintiri 4588.9 1416.0 3172.9 2671.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Taraclia 174139.7 38497.4 134505.6 107786.2 0.0 1727.4 2736.9 1063.8 582.0 0.0 946.5 69.4 75.2
Total nivelul II 114500.2 23067.8 90935.7 70461.8 0.0 1727.4 2667.5 1063.8 582.0 0.0 946.5 0.0 75.2
32
Cod ORG1 Unitatea administrativ- Total general inclusiv transferuri
(Beneficiar) teritorială
cu destinație cu destinație inclusiv
generală specială
pentru învățămîntul pentru procurarea pentru școli pentru asistența socială
general utilajului școlar, sportive
mobilierului școlar și Total inclusiv
dotarea
laboratoarelor în compensarea indemnizații compensarea indemnizații și servicii sociale prestații sociale
cadrul proiectului cheltuielilor pentru pentru copiii diferenței de tarife compensații pentru copiii
„Reforma serviciile de transport adoptați și cei la energia electrică pentru absolvenții plasați în
învățământului în (pentru persoane cu aflați sub tutelă și la gazele instituțiilor de serviciile
Moldova” dizabilitate severă și (curatelă) naturale învățămînt sociale
accentuată, copii cu superior și
dizabilități, persoane postsecundar
care însoțesc o pedagogic
persoană cu
dizabilitate severă sau
un copil cu dizabilitate,
precum și pentru
persoane cu dizabilități
locomotorii)

5=6+7+8+9+16+1 9=10+11+12+13+1
1 2 3=4+5+20+21 4 6 7 8 10 11 12 13 14 15
7+18+19 4+15
Total nivelul I 59639.5 15429.6 43569.9 37324.4 0.0 0.0 69.4 0.0 0.0 0.0 0.0 69.4 0.0
1853 Consiliul raional 114500.2 23067.8 90935.7 70461.8 0.0 1727.4 2667.5 1063.8 582.0 0.0 946.5 0.0 75.2
1854 Albota de Jos 2765.5 958.7 1806.8 1630.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1855 Albota de Sus 4003.4 950.8 3052.6 2811.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1856 Aluatu 891.4 802.7 88.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1857 Balabanu 1999.7 804.9 1194.8 1086.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1858 Budăi 1952.4 972.2 980.2 877.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1859 Cairaclia 2294.1 1011.3 1282.8 1076.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1860 Cealâc 2213.9 1008.1 1205.8 1097.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1861 Corten 3547.6 1123.8 2423.8 2092.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1862 Musaitu 1535.2 936.6 98.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1863 Novosiolovca 2821.4 1039.3 1782.1 1615.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1865 Salcia 1110.2 823.3 146.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1864 Taraclia 18094.4 1917.7 16176.7 14567.2 0.0 0.0 69.4 0.0 0.0 0.0 0.0 69.4 0.0
1866 Tvardița 8446.2 1444.8 7001.4 5366.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1867 Valea Perjei 5351.6 1283.9 4067.7 3042.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1868 Vinogradovca 2612.5 351.5 2261.0 2061.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Telenești 288901.3 68299.6 218953.3 179570.3 4075.0 2349.3 4857.6 1676.5 1200.0 0.0 1285.9 103.1 592.1
Total nivelul II 183267.8 34035.4 149232.4 119707.4 4075.0 2349.3 4754.5 1676.5 1200.0 0.0 1285.9 0.0 592.1
Total nivelul I 105633.5 34264.2 69720.9 59862.9 0.0 0.0 103.1 0.0 0.0 0.0 0.0 103.1 0.0
1869 Consiliul raional 183267.8 34035.4 149232.4 119707.4 4075.0 2349.3 4754.5 1676.5 1200.0 0.0 1285.9 0.0 592.1
1870 Bănești 5017.7 1281.2 3670.0 3300.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1871 Bogzești 1707.0 817.1 889.9 710.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1872 Brânzenii Noi 3766.5 1194.3 2436.0 2033.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1873 Budăi 3557.9 692.2 2558.8 2339.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1874 Căzănești 4719.6 1064.1 3631.4 3287.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1876 Chiștelnița 5102.2 1340.6 3475.6 3101.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1877 Chițcanii Vechi 3552.3 1193.6 2106.4 1834.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1878 Ciulucani 3226.1 1039.6 2186.5 2016.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
33
Cod ORG1 Unitatea administrativ- Total general inclusiv transferuri
(Beneficiar) teritorială
cu destinație cu destinație inclusiv
generală specială
pentru învățămîntul pentru procurarea pentru școli pentru asistența socială
general utilajului școlar, sportive
mobilierului școlar și Total inclusiv
dotarea
laboratoarelor în compensarea indemnizații compensarea indemnizații și servicii sociale prestații sociale
cadrul proiectului cheltuielilor pentru pentru copiii diferenței de tarife compensații pentru copiii
„Reforma serviciile de transport adoptați și cei la energia electrică pentru absolvenții plasați în
învățământului în (pentru persoane cu aflați sub tutelă și la gazele instituțiilor de serviciile
Moldova” dizabilitate severă și (curatelă) naturale învățămînt sociale
accentuată, copii cu superior și
dizabilități, persoane postsecundar
care însoțesc o pedagogic
persoană cu
dizabilitate severă sau
un copil cu dizabilitate,
precum și pentru
persoane cu dizabilități
locomotorii)

5=6+7+8+9+16+1 9=10+11+12+13+1
1 2 3=4+5+20+21 4 6 7 8 10 11 12 13 14 15
7+18+19 4+15
1875 Câşla 2263.3 857.2 1406.1 801.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1879 Codrul Nou 2084.0 1015.0 1069.0 934.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1880 Coropceni 3154.7 956.3 2138.8 1917.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1881 Crăsnășeni 2734.2 1032.2 1685.5 1558.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1882 Ghiliceni 3520.4 1305.6 2214.8 1715.5 0.0 0.0 103.1 0.0 0.0 0.0 0.0 103.1 0.0
1883 Hirișeni 2627.7 1112.2 1445.6 1268.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1884 Inești 3392.0 1206.6 2136.3 1806.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1885 Leușeni 2716.4 1132.6 1542.8 1336.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1886 Mândrești 5219.0 1482.8 3736.2 3144.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1887 Negureni 4683.6 1220.9 3432.2 3042.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1888 Nucăreni 2262.7 1034.7 1178.8 956.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1890 Ordășei 1795.0 992.2 783.0 627.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1891 Pistruieni 1937.7 943.6 903.7 785.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1892 Ratuş 3056.8 1164.1 1892.7 1568.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1893 Sărătenii Vechi 3298.2 992.3 2246.4 1859.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1894 Scorțeni 3629.2 1262.4 2324.0 1979.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1895 Suhuluceni 2984.9 1147.3 1821.9 1505.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1889 Telenești 9635.2 1154.5 8480.7 7484.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1897 Târșiței 2689.3 1145.1 1544.2 1016.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1896 Țânțăreni 3036.9 1152.5 1852.0 1652.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1898 Văsieni 2314.0 1070.3 1243.7 1093.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1899 Verejeni 4206.3 1289.9 2916.4 2563.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1900 Zgărdești 1742.7 971.2 771.5 623.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ungheni 473077.2 90092.5 381991.0 325218.0 0.0 4113.6 7161.2 1715.5 3319.5 0.0 1598.5 0.0 527.7
Total nivelul II 302225.2 50311.2 251581.1 212957.8 0.0 2154.4 7161.2 1715.5 3319.5 0.0 1598.5 0.0 527.7
Total nivelul I 170852.0 39781.3 130409.9 112260.2 0.0 1959.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1901 Consiliul raional 302225.2 50311.2 251581.1 212957.8 0.0 2154.4 7161.2 1715.5 3319.5 0.0 1598.5 0.0 527.7
1902 Agronomovca 1883.8 946.7 937.1 669.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1903 Alexeevca 2225.0 1026.5 1165.9 886.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
34
Cod ORG1 Unitatea administrativ- Total general inclusiv transferuri
(Beneficiar) teritorială
cu destinație cu destinație inclusiv
generală specială
pentru învățămîntul pentru procurarea pentru școli pentru asistența socială
general utilajului școlar, sportive
mobilierului școlar și Total inclusiv
dotarea
laboratoarelor în compensarea indemnizații compensarea indemnizații și servicii sociale prestații sociale
cadrul proiectului cheltuielilor pentru pentru copiii diferenței de tarife compensații pentru copiii
„Reforma serviciile de transport adoptați și cei la energia electrică pentru absolvenții plasați în
învățământului în (pentru persoane cu aflați sub tutelă și la gazele instituțiilor de serviciile
Moldova” dizabilitate severă și (curatelă) naturale învățămînt sociale
accentuată, copii cu superior și
dizabilități, persoane postsecundar
care însoțesc o pedagogic
persoană cu
dizabilitate severă sau
un copil cu dizabilitate,
precum și pentru
persoane cu dizabilități
locomotorii)

5=6+7+8+9+16+1 9=10+11+12+13+1
1 2 3=4+5+20+21 4 6 7 8 10 11 12 13 14 15
7+18+19 4+15
1904 Boghenii Noi 3534.8 1073.7 2461.1 2184.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1905 Buciumeni 2251.7 1083.0 1168.7 888.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1906 Bumbăta 3052.1 1216.2 1835.9 1513.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1907 Buşila 3492.7 1045.0 2366.3 2091.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1908 Cetireni 2899.0 1042.0 1857.0 1536.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1909 Chirileni 3237.7 1147.2 1951.9 1676.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1910 Cioropcani 3065.8 1195.5 1848.0 1452.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1911 Condrăteşti 2273.1 1089.9 1098.9 862.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1912 Cornești 2981.3 1096.2 1764.5 1422.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1923 Cornești, orașul 4009.2 961.6 3047.6 2546.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1913 Cornova 2319.4 984.2 1335.2 1217.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1914 Costuleni 4259.6 1305.6 2954.0 2440.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1915 Florițoaia Veche 4207.7 1157.6 3050.1 2705.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1916 Hârcești 2116.5 1249.3 867.2 549.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1917 Măcărești 6396.4 1517.6 4878.8 4359.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1918 Măgurele 2878.7 984.8 1893.9 1194.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1919 Mănoilești 5851.8 1375.3 4458.9 3932.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1920 Morenii Noi 2164.1 911.8 1252.3 998.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1921 Năpădeni 1942.9 946.9 996.0 791.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1922 Negurenii Vechi 3781.7 1152.0 2466.3 2098.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1925 Petrești 5243.5 1427.6 3815.9 3221.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1926 Pârlița 7676.5 1370.2 6306.3 5498.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1927 Rădenii Vechi 2783.1 933.1 1850.0 1585.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1928 Sculeni 6699.1 896.0 5803.1 5207.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1929 Sinești 2372.5 1078.8 1293.7 1097.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1930 Teșcureni 2274.4 957.0 1317.4 1046.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1931 Todirești 6468.2 1381.8 5086.4 4476.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1924 Ungheni 53709.4 3906.9 49802.5 43998.3 0.0 1959.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1932 Unţeşti 2694.3 1024.0 1670.3 1281.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1933 Valea Mare 6117.8 1244.3 4873.5 4307.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
35
Cod ORG1 Unitatea administrativ- Total general inclusiv transferuri
(Beneficiar) teritorială
cu destinație cu destinație inclusiv
generală specială
pentru învățămîntul pentru procurarea pentru școli pentru asistența socială
general utilajului școlar, sportive
mobilierului școlar și Total inclusiv
dotarea
laboratoarelor în compensarea indemnizații compensarea indemnizații și servicii sociale prestații sociale
cadrul proiectului cheltuielilor pentru pentru copiii diferenței de tarife compensații pentru copiii
„Reforma serviciile de transport adoptați și cei la energia electrică pentru absolvenții plasați în
învățământului în (pentru persoane cu aflați sub tutelă și la gazele instituțiilor de serviciile
Moldova” dizabilitate severă și (curatelă) naturale învățămînt sociale
accentuată, copii cu superior și
dizabilități, persoane postsecundar
care însoțesc o pedagogic
persoană cu
dizabilitate severă sau
un copil cu dizabilitate,
precum și pentru
persoane cu dizabilități
locomotorii)

5=6+7+8+9+16+1 9=10+11+12+13+1
1 2 3=4+5+20+21 4 6 7 8 10 11 12 13 14 15
7+18+19 4+15
1934 Zagarancea 3988.2 1053.0 2935.2 2522.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1210 UTA Găgăuzia 548602.7 0.0 548602.7 460058.3 5010.0 20729.0 14038.4 4800.3 2183.7 0.0 5311.5 1428.1 314.8
* Volumul transferurilor cu destinație specială din Fondul rutier (pentru unitățile administrativ-teritoriale de nivelul II, în funcție de numărul kilometrilor echivalenți administrați) constituie 631919,2 mii de lei, inclusiv pentru munici
Găgăuzia ̶ 25196,4 mii de lei, iar volumul transferurilor cu destinație specială în cuantum de 50% din volumul total al taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova (pentru unitățile admini
teritoriul unității administrativ-teritoriale respectiv) constituie 390000,0 mii de lei, inclusiv municipiul Bălți ̶ 14410,3 mii de lei, municipiul Chișinău ̶ 75179,7 mii de lei și UTA Găgăuzia ̶ 17628,8 mii de lei.

36
Anexa nr. 7

getele locale Volumul transferurilor de la bugetul de stat către bugetele locale


- mii lei -
Unitatea administrativ-
teritorială
de compensare alte transferuri
curente cu
pentru compensarea pentru cheltuieli pentru din Fondul de destinație
scutirilor de la plata capitale infrastructura susținere a generală
impozitului funciar drumurilor publice populației pentru
(venituri ratate) ale locale* pachetul minim de
deținătorilor de servicii sociale
terenuri agricole
situate după traseul
Rîbnița ̶ Tiraspol

2 16 17 18 19 20 21

Total general 630.0 110813.4 1021919.2 64701.9 116323.4 1046.9


Total nivelul II 0.0 20982.3 739138.0 64701.9 84240.3 0.0
Total nivelul I 630.0 89831.1 282781.2 0.0 32083.1 1046.9

mun. Bălți 0.0 700.0 17641.7 2756.0 2956.4 0.0


Total nivelul II 0.0 500.0 17087.7 2756.0 2720.4 0.0
Total nivelul I 0.0 200.0 554.0 0.0 236.0 0.0
Consiliul municipal 0.0 500.0 17087.7 2756.0 2720.4 0.0
Elizaveta 0.0 200.0 396.4 0.0 0.0 0.0
Sadovoe 0.0 0.0 157.6 0.0 236.0 0.0
0.0 0.0 0.0
mun. Chișinău 0.0 2400.0 185761.4 14950.1 28828.1 0.0
Total nivelul II 0.0 2400.0 169250.8 14950.1 28234.3 0.0
Total nivelul I 0.0 0.0 16510.6 0.0 593.8 0.0
Consiliul municipal 0.0 2400.0 169250.8 14950.1 28234.3 0.0
Băcioi 0.0 0.0 1304.3 0.0 0.0 0.0
Bubuieci 0.0 0.0 965.7 0.0 0.0 0.0
Budești 0.0 0.0 588.6 0.0 0.0 0.0
Ciorescu 0.0 0.0 817.2 0.0 0.0 0.0
Codru 0.0 0.0 1897.2 0.0 0.0 0.0
Colonița 0.0 0.0 429.9 0.0 0.0 0.0
Condrița 0.0 0.0 78.9 0.0 0.0 0.0

37
Unitatea administrativ-
teritorială
de compensare alte transferuri
curente cu
pentru compensarea pentru cheltuieli pentru din Fondul de destinație
scutirilor de la plata capitale infrastructura susținere a generală
impozitului funciar drumurilor publice populației pentru
(venituri ratate) ale locale* pachetul minim de
deținătorilor de servicii sociale
terenuri agricole
situate după traseul
Rîbnița ̶ Tiraspol

2 16 17 18 19 20 21

Cricova 0.0 0.0 1259.6 0.0 0.0 0.0


Cruzești 0.0 0.0 216.5 0.0 0.0 0.0
Durlești 0.0 0.0 2280.3 0.0 0.0 0.0
Ghidighici 0.0 0.0 612.7 0.0 0.0 0.0
Grătiești 0.0 0.0 791.1 0.0 0.0 0.0
Sângera 0.0 0.0 1587.1 0.0 0.0 0.0
Stăuceni 0.0 0.0 1065.5 0.0 0.0 0.0
Tohatin 0.0 0.0 332.8 0.0 593.8 0.0
Trușeni 0.0 0.0 1225.2 0.0 0.0 0.0
Vadul lui Vodă 0.0 0.0 637.7 0.0 0.0 0.0
Vatra 0.0 0.0 420.3 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
Anenii Noi 0.0 2662.0 24318.5 1520.1 6275.4 0.0
Total nivelul II 0.0 200.0 14807.1 1520.1 5261.6 0.0
Total nivelul I 0.0 2462.0 9511.4 0.0 1013.8 0.0
Consiliul raional 0.0 200.0 14807.1 1520.1 5261.6 0.0
Anenii Noi 0.0 0.0 1338.2 0.0 0.0 0.0
Botnărești 0.0 200.0 121.4 0.0 0.0 0.0
Bulboaca 0.0 300.0 615.9 0.0 0.0 0.0
Calfa 0.0 0.0 190.9 0.0 347.1 0.0
Chetrosu 0.0 0.0 455.9 0.0 0.0 0.0
Chirca 0.0 500.0 215.4 0.0 0.0 0.0
Ciobanovca 0.0 0.0 204.1 0.0 254.2 0.0
Cobusca Nouă 0.0 200.0 177.8 0.0 0.0 0.0
Cobusca Veche 0.0 112.0 271.5 0.0 0.0 0.0
Delacău 0.0 0.0 243.3 0.0 0.0 0.0
Floreni 0.0 0.0 470.7 0.0 0.0 0.0
Geamăna 0.0 112.0 373.3 0.0 18.2 0.0
Gura Bâcului 0.0 200.0 404.6 0.0 169.9 0.0
Hârbovăț 0.0 112.0 619.3 0.0 0.0 0.0
38
Unitatea administrativ-
teritorială
de compensare alte transferuri
curente cu
pentru compensarea pentru cheltuieli pentru din Fondul de destinație
scutirilor de la plata capitale infrastructura susținere a generală
impozitului funciar drumurilor publice populației pentru
(venituri ratate) ale locale* pachetul minim de
deținătorilor de servicii sociale
terenuri agricole
situate după traseul
Rîbnița ̶ Tiraspol

2 16 17 18 19 20 21

Maximovca 0.0 0.0 220.4 0.0 0.0 0.0


Mereni 0.0 102.0 702.4 0.0 0.0 0.0
Merenii Noi 0.0 0.0 176.7 0.0 0.0 0.0
Ochiul Roș 0.0 0.0 40.8 0.0 0.0 0.0
Puhăceni 0.0 0.0 412.1 0.0 0.0 0.0
Roșcani 0.0 200.0 303.7 0.0 0.0 0.0
Speia 0.0 112.0 337.9 0.0 41.9 0.0
Șerpeni 0.0 200.0 406.7 0.0 0.0 0.0
Telița 0.0 0.0 131.7 0.0 0.0 0.0
Ţânţăreni 0.0 0.0 379.8 0.0 0.0 0.0
Varnița 0.0 112.0 600.4 0.0 0.0 0.0
Zolotievca 0.0 0.0 96.5 0.0 182.5 0.0
0.0 0.0 0.0
Basarabeasca 0.0 936.0 5653.4 514.8 885.0 0.0
Total nivelul II 0.0 400.0 2500.7 514.8 467.1 0.0
Total nivelul I 0.0 536.0 3152.7 0.0 417.9 0.0
Consiliul raional 0.0 400.0 2500.7 514.8 467.1 0.0
Abaclia 0.0 0.0 599.8 0.0 0.0 0.0
Basarabeasca 0.0 0.0 1256.0 0.0 0.0 0.0
Başcalia 0.0 112.0 407.1 0.0 249.5 0.0
Carabetovca 0.0 112.0 200.8 0.0 0.0 0.0
Iordanovca 0.0 112.0 96.9 0.0 128.2 0.0
Iserlia 0.0 200.0 125.8 0.0 40.2 0.0
Sadaclia 0.0 0.0 466.3 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
Briceni 0.0 3564.2 26218.2 1320.1 1992.1 0.0
Total nivelul II 0.0 0.0 17661.1 1320.1 0.0 0.0
Total nivelul I 0.0 3564.2 8557.1 0.0 1992.1 0.0
Consiliul raional 0.0 0.0 17661.1 1320.1 0.0 0.0
Balasineşti 0.0 70.0 270.0 0.0 104.4 0.0
39
Unitatea administrativ-
teritorială
de compensare alte transferuri
curente cu
pentru compensarea pentru cheltuieli pentru din Fondul de destinație
scutirilor de la plata capitale infrastructura susținere a generală
impozitului funciar drumurilor publice populației pentru
(venituri ratate) ale locale* pachetul minim de
deținătorilor de servicii sociale
terenuri agricole
situate după traseul
Rîbnița ̶ Tiraspol

2 16 17 18 19 20 21

Bălcăuți 0.0 0.0 79.4 0.0 41.6 0.0


Beleavinţi 0.0 0.0 259.8 0.0 0.0 0.0
Berlinţi 0.0 112.0 227.9 0.0 93.8 0.0
Bogdănești 0.0 0.0 137.6 0.0 0.0 0.0
Briceni 0.0 500.0 973.2 0.0 0.0 0.0
Bulboaca 0.0 112.0 95.8 0.0 0.0 0.0
Caracuşenii Vechi 0.0 112.0 472.6 0.0 196.8 0.0
Colicăuți 0.0 0.0 346.7 0.0 35.1 0.0
Corjeuți 0.0 0.0 882.5 0.0 0.0 0.0
Coteala 0.0 112.0 222.5 0.0 0.0 0.0
Cotiujeni 0.0 0.0 411.8 0.0 0.0 0.0
Criva 0.0 112.0 176.6 0.0 0.0 0.0
Drepcăuți 0.0 300.0 260.8 0.0 0.0 0.0
Grimăncăuți 0.0 386.2 473.0 0.0 0.0 0.0
Halahora de Sus 0.0 0.0 180.1 0.0 110.2 0.0
Hlina 0.0 112.0 110.6 0.0 293.2 0.0
Larga 0.0 0.0 514.1 0.0 324.8 0.0
Lipcani 0.0 500.0 577.9 0.0 0.0 0.0
Mărcăuți 0.0 200.0 171.7 0.0 144.8 0.0
Medveja 0.0 0.0 168.1 0.0 0.0 0.0
Mihăileni 0.0 200.0 80.2 0.0 185.5 0.0
Pererita 0.0 112.0 199.1 0.0 0.0 0.0
Slobozia-Şirăuţi 0.0 200.0 116.1 0.0 88.9 0.0
Şirăuţi 0.0 112.0 270.1 0.0 102.9 0.0
Tabani 0.0 112.0 334.0 0.0 0.0 0.0
Tețcani 0.0 0.0 312.5 0.0 0.0 0.0
Trebisăuți 0.0 200.0 232.4 0.0 270.1 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
Cahul 0.0 3368.8 36626.6 2268.1 2496.2 0.0
Total nivelul II 0.0 200.0 23050.8 2268.1 0.0 0.0
40
Unitatea administrativ-
teritorială
de compensare alte transferuri
curente cu
pentru compensarea pentru cheltuieli pentru din Fondul de destinație
scutirilor de la plata capitale infrastructura susținere a generală
impozitului funciar drumurilor publice populației pentru
(venituri ratate) ale locale* pachetul minim de
deținătorilor de servicii sociale
terenuri agricole
situate după traseul
Rîbnița ̶ Tiraspol

2 16 17 18 19 20 21

Total nivelul I 0.0 3168.8 13575.8 0.0 2496.2 0.0


Consiliul raional 0.0 200.0 23050.8 2268.1 0.0 0.0
Alexanderfeld 0.0 200.0 160.1 0.0 0.0 0.0
Alexandru Ioan Cuza 0.0 74.0 293.1 0.0 0.0 0.0
Andrușul de Jos 0.0 150.0 274.7 0.0 112.7 0.0
Andrușul de Sus 0.0 120.0 176.7 0.0 0.0 0.0
Badicul Moldovenesc 0.0 120.0 153.4 0.0 145.3 0.0
Baurci-Moldoveni 0.0 120.0 246.0 0.0 62.7 0.0
Borceag 0.0 150.0 176.6 0.0 381.3 0.0
Brânza 0.0 74.0 286.8 0.0 19.8 0.0
Bucuria 0.0 120.0 81.9 0.0 55.3 0.0
Burlacu 0.0 0.0 226.5 0.0 0.0 0.0
Burlăceni 0.0 0.0 235.7 0.0 0.0 0.0
Cahul 0.0 100.0 4346.6 0.0 0.0 0.0
Chioselia Mare 0.0 150.0 176.8 0.0 0.0 0.0
Câşliţa-Prut 0.0 0.0 136.8 0.0 0.0 0.0
Colibași 0.0 100.0 669.9 0.0 0.0 0.0
Crihana Veche 0.0 87.0 541.7 0.0 0.0 0.0
Cucoara 0.0 0.0 217.3 0.0 153.2 0.0
Doina 0.0 0.0 192.0 0.0 237.6 0.0
Găvănoasa 0.0 120.0 257.7 0.0 0.0 0.0
Giurgiulești 0.0 0.0 338.2 0.0 0.0 0.0
Huluboaia 0.0 144.0 98.5 0.0 0.0 0.0
Iujnoe 0.0 120.0 85.3 0.0 28.2 0.0
Larga Nouă 0.0 120.0 176.6 0.0 0.0 0.0
Lebedenco 0.0 0.0 269.9 0.0 0.0 0.0
Lopăţica 0.0 0.0 73.8 0.0 122.8 0.0
Lucești 0.0 120.0 67.2 0.0 105.8 0.0
Manta 0.0 75.8 465.7 0.0 77.9 0.0
Moscovei 0.0 200.0 376.0 0.0 0.0 0.0
41
Unitatea administrativ-
teritorială
de compensare alte transferuri
curente cu
pentru compensarea pentru cheltuieli pentru din Fondul de destinație
scutirilor de la plata capitale infrastructura susținere a generală
impozitului funciar drumurilor publice populației pentru
(venituri ratate) ale locale* pachetul minim de
deținătorilor de servicii sociale
terenuri agricole
situate după traseul
Rîbnița ̶ Tiraspol

2 16 17 18 19 20 21

Pelinei 0.0 70.5 265.3 0.0 227.8 0.0


Roșu 0.0 70.0 368.5 0.0 0.0 0.0
Slobozia Mare 0.0 105.1 676.6 0.0 228.0 0.0
Taraclia de Salcie 0.0 65.9 180.7 0.0 126.7 0.0
Tartaul de Salcie 0.0 0.0 115.3 0.0 0.0 0.0
Tătărești 0.0 120.0 224.7 0.0 0.0 0.0
Vadul lui Isac 0.0 76.0 332.1 0.0 91.2 0.0
Văleni 0.0 76.5 356.7 0.0 319.9 0.0
Zârnești 0.0 120.0 254.4 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
Cantemir 0.0 2325.4 21442.0 1125.2 419.5 0.0
Total nivelul II 0.0 0.0 14695.6 1125.2 0.0 0.0
Total nivelul I 0.0 2325.4 6746.4 0.0 419.5 0.0
Consiliul raional 0.0 0.0 14695.6 1125.2 0.0 0.0
Antonești 0.0 300.0 178.4 0.0 305.4 0.0
Baimaclia 0.0 112.0 363.9 0.0 0.0 0.0
Cania 0.0 0.0 393.7 0.0 0.0 0.0
Cantemir 0.0 0.0 583.6 0.0 0.0 0.0
Capaclia 0.0 0.0 219.9 0.0 0.0 0.0
Chioselia 0.0 0.0 250.4 0.0 0.0 0.0
Ciobalaccia 0.0 76.4 356.8 0.0 0.0 0.0
Câietu 0.0 150.0 144.9 0.0 0.0 0.0
Cârpești 0.0 112.0 273.5 0.0 0.0 0.0
Câşla 0.0 0.0 76.5 0.0 0.0 0.0
Cociulia 0.0 0.0 388.7 0.0 26.9 0.0
Coştangalia 0.0 112.0 113.2 0.0 0.0 0.0
Enichioi 0.0 200.0 212.6 0.0 0.0 0.0
Gotești 0.0 650.0 506.7 0.0 37.7 0.0
Haragâş 0.0 112.0 117.8 0.0 0.0 0.0
Lărguța 0.0 112.0 320.0 0.0 0.0 0.0
42
Unitatea administrativ-
teritorială
de compensare alte transferuri
curente cu
pentru compensarea pentru cheltuieli pentru din Fondul de destinație
scutirilor de la plata capitale infrastructura susținere a generală
impozitului funciar drumurilor publice populației pentru
(venituri ratate) ale locale* pachetul minim de
deținătorilor de servicii sociale
terenuri agricole
situate după traseul
Rîbnița ̶ Tiraspol

2 16 17 18 19 20 21

Lingura 0.0 0.0 182.3 0.0 49.5 0.0


Pleșeni 0.0 0.0 353.1 0.0 0.0 0.0
Plopi 0.0 100.0 176.6 0.0 0.0 0.0
Porumbești 0.0 62.3 179.2 0.0 0.0 0.0
Sadâc 0.0 0.0 251.5 0.0 0.0 0.0
Stoianovca 0.0 0.0 145.2 0.0 0.0 0.0
Şamalia 0.0 59.4 111.8 0.0 0.0 0.0
Tartaul 0.0 67.3 219.5 0.0 0.0 0.0
Toceni 0.0 0.0 135.5 0.0 0.0 0.0
Țiganca 0.0 100.0 314.5 0.0 0.0 0.0
Vişniovca 0.0 0.0 176.6 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
Călărași 0.0 6558.2 20932.5 1410.8 1915.8 0.0
Total nivelul II 0.0 0.0 12570.8 1410.8 1442.8 0.0
Total nivelul I 0.0 6558.2 8361.7 0.0 473.0 0.0
Consiliul raional 0.0 0.0 12570.8 1410.8 1442.8 0.0
Bahmut 0.0 115.0 209.8 0.0 0.0 0.0
Bravicea 0.0 77.2 377.1 0.0 237.3 0.0
Buda 0.0 100.0 118.1 0.0 0.0 0.0
Căbăiești 0.0 100.0 115.2 0.0 0.0 0.0
Călărași 0.0 90.0 1705.7 0.0 0.0 0.0
Dereneu 0.0 120.0 154.3 0.0 0.0 0.0
Frumoasa 0.0 100.0 81.2 0.0 0.0 0.0
Hirova 0.0 100.0 161.2 0.0 57.6 0.0
Hârjauca 0.0 170.0 299.2 0.0 0.0 0.0
Hoginești 0.0 540.0 198.5 0.0 0.0 0.0
Horodiște 0.0 1500.0 291.8 0.0 0.0 0.0
Meleșeni 0.0 100.0 184.9 0.0 0.0 0.0
Nișcani 0.0 80.0 187.7 0.0 0.0 0.0
Onișcani 0.0 120.0 226.5 0.0 178.1 0.0
43
Unitatea administrativ-
teritorială
de compensare alte transferuri
curente cu
pentru compensarea pentru cheltuieli pentru din Fondul de destinație
scutirilor de la plata capitale infrastructura susținere a generală
impozitului funciar drumurilor publice populației pentru
(venituri ratate) ale locale* pachetul minim de
deținătorilor de servicii sociale
terenuri agricole
situate după traseul
Rîbnița ̶ Tiraspol

2 16 17 18 19 20 21

Păulești 0.0 0.0 106.0 0.0 0.0 0.0


Peticeni 0.0 59.7 137.4 0.0 0.0 0.0
Pitușca 0.0 180.0 354.4 0.0 0.0 0.0
Pârjolteni 0.0 500.0 192.9 0.0 0.0 0.0
Răciula 0.0 69.9 296.1 0.0 0.0 0.0
Rădeni 0.0 140.0 189.2 0.0 0.0 0.0
Sadova 0.0 450.0 284.7 0.0 0.0 0.0
Săseni 0.0 100.0 264.8 0.0 0.0 0.0
Sipoteni 0.0 180.0 842.4 0.0 0.0 0.0
Temeleuți 0.0 740.0 164.1 0.0 0.0 0.0
Tuzara 0.0 500.0 315.9 0.0 0.0 0.0
Ţibirica 0.0 140.0 266.1 0.0 0.0 0.0
Vălcineț 0.0 86.4 475.1 0.0 0.0 0.0
Vărzăreștii Noi 0.0 100.0 161.4 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
Căușeni 0.0 6652.0 27305.9 1642.9 95.7 0.0
Total nivelul II 0.0 2000.0 17238.0 1642.9 0.0 0.0
Total nivelul I 0.0 4652.0 10067.9 0.0 95.7 0.0
Consiliul raional 0.0 2000.0 17238.0 1642.9 0.0 0.0
Baccealia 0.0 0.0 246.1 0.0 0.0 0.0
Baimaclia 0.0 0.0 272.7 0.0 0.0 0.0
Căinari 0.0 87.0 499.5 0.0 0.0 0.0
Căușeni 0.0 300.0 2065.1 0.0 0.0 0.0
Chircăiești 0.0 81.0 385.0 0.0 0.0 0.0
Chircăieștii Noi 0.0 160.0 185.7 0.0 0.0 0.0
Ciuflești 0.0 0.0 130.0 0.0 0.0 0.0
Cârnățeni 0.0 0.0 323.1 0.0 0.0 0.0
Cârnățenii Noi 0.0 0.0 181.1 0.0 0.0 0.0
Copanca 0.0 0.0 589.1 0.0 0.0 0.0
Coșcalia 0.0 0.0 238.0 0.0 0.0 0.0
44
Unitatea administrativ-
teritorială
de compensare alte transferuri
curente cu
pentru compensarea pentru cheltuieli pentru din Fondul de destinație
scutirilor de la plata capitale infrastructura susținere a generală
impozitului funciar drumurilor publice populației pentru
(venituri ratate) ale locale* pachetul minim de
deținătorilor de servicii sociale
terenuri agricole
situate după traseul
Rîbnița ̶ Tiraspol

2 16 17 18 19 20 21

Fârlădeni 0.0 0.0 520.0 0.0 0.0 0.0


Grădinița 0.0 0.0 130.6 0.0 0.0 0.0
Grigorievca 0.0 0.0 130.6 0.0 0.0 0.0
Hagimus 0.0 0.0 334.1 0.0 0.0 0.0
Opaci 0.0 0.0 386.4 0.0 0.0 0.0
Pervomaisc 0.0 0.0 156.9 0.0 0.0 0.0
Plop-Știubei 0.0 500.0 200.9 0.0 0.0 0.0
Săiți 0.0 160.0 241.5 0.0 0.0 0.0
Sălcuța 0.0 2900.0 517.3 0.0 0.0 0.0
Taraclia 0.0 0.0 468.5 0.0 0.0 0.0
Tănătari 0.0 0.0 307.4 0.0 0.0 0.0
Tănătarii Noi 0.0 0.0 76.1 0.0 0.0 0.0
Tocuz 0.0 250.0 489.5 0.0 0.0 0.0
Ucrainca 0.0 0.0 186.5 0.0 95.7 0.0
Ursoaia 0.0 214.0 294.2 0.0 0.0 0.0
Zaim 0.0 0.0 512.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
Cimișlia 0.0 1322.0 22901.5 1085.1 1342.0 0.0
Total nivelul II 0.0 0.0 16401.0 1085.1 0.0 0.0
Total nivelul I 0.0 1322.0 6500.5 0.0 1342.0 0.0
Consiliul raional 0.0 0.0 16401.0 1085.1 0.0 0.0
Albina 0.0 0.0 222.7 0.0 0.0 0.0
Batâr 0.0 112.0 265.2 0.0 0.0 0.0
Cenac 0.0 0.0 219.5 0.0 0.0 0.0
Cimișlia 0.0 200.0 1640.6 0.0 0.0 0.0
Ciucur-Mingir 0.0 0.0 194.8 0.0 23.1 0.0
Codreni 0.0 112.0 78.4 0.0 0.0 0.0
Ecaterinovca 0.0 0.0 189.9 0.0 376.3 0.0
Gradişte 0.0 0.0 268.2 0.0 36.1 0.0
Gura Galbenei 0.0 0.0 600.1 0.0 0.0 0.0
45
Unitatea administrativ-
teritorială
de compensare alte transferuri
curente cu
pentru compensarea pentru cheltuieli pentru din Fondul de destinație
scutirilor de la plata capitale infrastructura susținere a generală
impozitului funciar drumurilor publice populației pentru
(venituri ratate) ale locale* pachetul minim de
deținătorilor de servicii sociale
terenuri agricole
situate după traseul
Rîbnița ̶ Tiraspol

2 16 17 18 19 20 21

Hârtop 0.0 112.0 249.2 0.0 0.0 0.0


Ialpujeni 0.0 112.0 185.8 0.0 192.7 0.0
Ivanovca Nouă 0.0 0.0 91.1 0.0 0.0 0.0
Javgur 0.0 0.0 212.5 0.0 0.0 0.0
Lipoveni 0.0 112.0 219.7 0.0 0.0 0.0
Mihailovca 0.0 150.0 378.0 0.0 41.1 0.0
Porumbrei 0.0 150.0 176.7 0.0 0.0 0.0
Sagaidac 0.0 0.0 273.2 0.0 230.7 0.0
Satul Nou 0.0 0.0 231.8 0.0 47.8 0.0
Selemet 0.0 0.0 416.3 0.0 394.2 0.0
Suric 0.0 0.0 93.5 0.0 0.0 0.0
Topala 0.0 112.0 86.6 0.0 0.0 0.0
Troiţcoe 0.0 0.0 123.2 0.0 0.0 0.0
Valea Perjei 0.0 150.0 83.5 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
Criuleni 0.0 4927.1 18268.3 1340.7 7586.1 0.0
Total nivelul II 0.0 130.0 9667.9 1340.7 6666.9 0.0
Total nivelul I 0.0 4797.1 8600.4 0.0 919.2 0.0
Consiliul raional 0.0 130.0 9667.9 1340.7 6666.9 0.0
Bălăbănești 0.0 69.0 415.4 0.0 0.0 0.0
Bălțata 0.0 130.0 206.5 0.0 112.2 0.0
Boşcana 0.0 112.0 402.5 0.0 0.0 0.0
Cimișeni 0.0 112.0 319.0 0.0 0.0 0.0
Corjova 0.0 0.0 294.7 0.0 0.0 0.0
Coșernița 0.0 130.0 176.6 0.0 0.0 0.0
Criuleni 0.0 610.0 968.0 0.0 0.0 0.0
Cruglic 0.0 72.0 304.6 0.0 0.0 0.0
Dolinnoe 0.0 112.0 136.6 0.0 0.0 0.0
Drăsliceni 0.0 64.0 380.6 0.0 0.0 0.0
Dubăsarii Vechi 0.0 0.0 703.3 0.0 0.0 0.0
46
Unitatea administrativ-
teritorială
de compensare alte transferuri
curente cu
pentru compensarea pentru cheltuieli pentru din Fondul de destinație
scutirilor de la plata capitale infrastructura susținere a generală
impozitului funciar drumurilor publice populației pentru
(venituri ratate) ale locale* pachetul minim de
deținătorilor de servicii sociale
terenuri agricole
situate după traseul
Rîbnița ̶ Tiraspol

2 16 17 18 19 20 21

Hârtopul Mare 0.0 86.0 471.8 0.0 0.0 0.0


Hrușova 0.0 73.0 295.1 0.0 12.0 0.0
Işnovăţ 0.0 112.0 178.3 0.0 0.0 0.0
Izbiște 0.0 112.0 332.4 0.0 41.3 0.0
Jevreni 0.0 64.1 177.2 0.0 26.4 0.0
Maşcăuţi 0.0 88.0 489.9 0.0 0.0 0.0
Măgdăcești 0.0 2500.0 632.5 0.0 0.0 0.0
Miclești 0.0 112.0 262.9 0.0 0.0 0.0
Onițcani 0.0 0.0 259.7 0.0 0.0 0.0
Pașcani 0.0 0.0 295.5 0.0 0.0 0.0
Răculești 0.0 0.0 194.8 0.0 0.0 0.0
Rîșcova 0.0 60.0 137.9 0.0 727.3 0.0
Slobozia-Dușca 0.0 112.0 347.2 0.0 0.0 0.0
Zăicana 0.0 67.0 217.4 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
Dondușeni 0.0 1560.0 14798.9 773.9 2621.1 0.0
Total nivelul II 0.0 0.0 10018.1 773.9 2030.5 0.0
Total nivelul I 0.0 1560.0 4780.8 0.0 590.6 0.0
Consiliul raional 0.0 0.0 10018.1 773.9 2030.5 0.0
Arionești 0.0 0.0 158.7 0.0 75.9 0.0
Baraboi 0.0 0.0 365.4 0.0 0.0 0.0
Briceni 0.0 0.0 83.9 0.0 62.4 0.0
Cernoleuca 0.0 0.0 198.0 0.0 0.0 0.0
Climăuți 0.0 100.0 121.3 0.0 0.0 0.0
Corbu 0.0 60.0 161.3 0.0 0.0 0.0
Crișcăuți 0.0 0.0 127.9 0.0 90.4 0.0
Dondușeni 0.0 0.0 180.8 0.0 122.9 0.0
Dondușeni, orașul 0.0 850.0 1072.4 0.0 0.0 0.0
Elizavetovca 0.0 0.0 61.8 0.0 0.0 0.0
Frasin 0.0 100.0 202.2 0.0 43.5 0.0
47
Unitatea administrativ-
teritorială
de compensare alte transferuri
curente cu
pentru compensarea pentru cheltuieli pentru din Fondul de destinație
scutirilor de la plata capitale infrastructura susținere a generală
impozitului funciar drumurilor publice populației pentru
(venituri ratate) ale locale* pachetul minim de
deținătorilor de servicii sociale
terenuri agricole
situate după traseul
Rîbnița ̶ Tiraspol

2 16 17 18 19 20 21

Horodiște 0.0 0.0 95.5 0.0 97.5 0.0


Moşana 0.0 0.0 194.4 0.0 0.0 0.0
Pivniceni 0.0 100.0 69.2 0.0 0.0 0.0
Plop 0.0 100.0 158.9 0.0 0.0 0.0
Pocrovca 0.0 150.0 124.7 0.0 69.8 0.0
Rediul Mare 0.0 100.0 110.5 0.0 0.0 0.0
Scăieni 0.0 0.0 194.5 0.0 0.0 0.0
Sudarca 0.0 0.0 206.6 0.0 28.2 0.0
Teleșeuca 0.0 0.0 72.4 0.0 0.0 0.0
Târnova 0.0 0.0 454.7 0.0 0.0 0.0
Ţaul 0.0 0.0 365.7 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
Drochia 0.0 1500.0 26163.4 1581.0 5021.7 0.0
Total nivelul II 0.0 0.0 16706.8 1581.0 3479.4 0.0
Total nivelul I 0.0 1500.0 9456.6 0.0 1542.3 0.0
Consiliul raional 0.0 0.0 16706.8 1581.0 3479.4 0.0
Antoneuca 0.0 0.0 57.4 0.0 0.0 0.0
Baroncea 0.0 0.0 176.6 0.0 20.1 0.0
Chetrosu 0.0 0.0 571.3 0.0 0.0 0.0
Cotova 0.0 300.0 360.8 0.0 0.0 0.0
Dominteni 0.0 0.0 140.3 0.0 33.4 0.0
Drochia 0.0 0.0 316.4 0.0 0.0 0.0
Drochia, orașul 0.0 125.0 2010.4 0.0 0.0 0.0
Fântânița 0.0 0.0 138.2 0.0 88.6 0.0
Gribova 0.0 0.0 241.3 0.0 128.8 0.0
Hăsnăşenii Mari 0.0 0.0 184.8 0.0 0.0 0.0
Hăsnăşenii Noi 0.0 0.0 190.7 0.0 0.0 0.0
Maramonovca 0.0 300.0 257.2 0.0 0.0 0.0
Miciurin 0.0 125.0 176.6 0.0 0.0 0.0
Mândâc 0.0 125.0 355.8 0.0 0.0 0.0
48
Unitatea administrativ-
teritorială
de compensare alte transferuri
curente cu
pentru compensarea pentru cheltuieli pentru din Fondul de destinație
scutirilor de la plata capitale infrastructura susținere a generală
impozitului funciar drumurilor publice populației pentru
(venituri ratate) ale locale* pachetul minim de
deținătorilor de servicii sociale
terenuri agricole
situate după traseul
Rîbnița ̶ Tiraspol

2 16 17 18 19 20 21

Moara de Piatră 0.0 0.0 159.4 0.0 428.0 0.0


Nicoreni 0.0 0.0 363.7 0.0 46.0 0.0
Ochiul Alb 0.0 100.0 326.2 0.0 445.0 0.0
Palanca 0.0 0.0 83.8 0.0 33.9 0.0
Pelinia 0.0 0.0 880.9 0.0 0.0 0.0
Pervomaiscoe 0.0 0.0 101.2 0.0 43.8 0.0
Petreni 0.0 125.0 117.8 0.0 55.7 0.0
Popeștii de Jos 0.0 300.0 207.2 0.0 0.0 0.0
Popeștii de Sus 0.0 0.0 175.2 0.0 0.0 0.0
Sofia 0.0 0.0 508.4 0.0 0.0 0.0
Şalvirii Vechi 0.0 0.0 93.9 0.0 0.0 0.0
Şuri 0.0 0.0 493.0 0.0 0.0 0.0
Țarigrad 0.0 0.0 491.3 0.0 0.0 0.0
Zgurița 0.0 0.0 276.8 0.0 219.0 0.0
0.0 0.0 0.0
Dubăsari 630.0 612.0 13229.8 642.6 3530.5 0.0
Total nivelul II 0.0 500.0 9107.9 642.6 2648.0 0.0
Total nivelul I 630.0 112.0 4121.9 0.0 882.5 0.0
Consiliul raional 0.0 500.0 9107.9 642.6 2648.0 0.0
Cocieri 175.0 0.0 471.9 0.0 0.0 0.0
Corjova 0.0 0.0 447.1 0.0 0.0 0.0
Coșnița 105.0 0.0 693.1 0.0 0.0 0.0
Doroţcaia 258.0 0.0 384.5 0.0 651.0 0.0
Holercani 0.0 112.0 277.4 0.0 0.0 0.0
Marcăuţi 0.0 0.0 83.4 0.0 0.0 0.0
Molovata 0.0 0.0 309.8 0.0 0.0 0.0
Molovata Nouă 47.0 0.0 322.8 0.0 0.0 0.0
Oxentea 0.0 0.0 307.7 0.0 231.5 0.0
Pârâta 45.0 0.0 412.1 0.0 0.0 0.0
Ustia 0.0 0.0 412.1 0.0 0.0 0.0
49
Unitatea administrativ-
teritorială
de compensare alte transferuri
curente cu
pentru compensarea pentru cheltuieli pentru din Fondul de destinație
scutirilor de la plata capitale infrastructura susținere a generală
impozitului funciar drumurilor publice populației pentru
(venituri ratate) ale locale* pachetul minim de
deținătorilor de servicii sociale
terenuri agricole
situate după traseul
Rîbnița ̶ Tiraspol

2 16 17 18 19 20 21

0.0 0.0 0.0


Edineț 0.0 3970.0 30387.2 1463.0 3954.7 0.0
Total nivelul II 0.0 0.0 21188.9 1463.0 1882.5 0.0
Total nivelul I 0.0 3970.0 9198.3 0.0 2072.2 0.0
Consiliul raional 0.0 0.0 21188.9 1463.0 1882.5 0.0
Alexeevca 0.0 0.0 74.1 0.0 136.5 0.0
Bădragii Noi 0.0 112.0 127.1 0.0 0.0 0.0
Bădragii Vechi 0.0 112.0 78.6 0.0 224.2 0.0
Bleșteni 0.0 0.0 180.3 0.0 0.0 0.0
Brătușeni 0.0 1100.0 572.0 0.0 0.0 0.0
Brânzeni 0.0 112.0 176.6 0.0 66.4 0.0
Burlănești 0.0 250.0 192.1 0.0 172.7 0.0
Cepeleuți 0.0 112.0 143.5 0.0 23.9 0.0
Chetroșica Nouă 0.0 200.0 125.9 0.0 0.0 0.0
Constantinovca 0.0 0.0 63.3 0.0 0.0 0.0
Corpaci 0.0 112.0 134.5 0.0 222.9 0.0
Cuconeștii Noi 0.0 0.0 223.8 0.0 0.0 0.0
Cupcini 0.0 0.0 1033.7 0.0 0.0 0.0
Edineț 0.0 0.0 2334.0 0.0 0.0 0.0
Fetești 0.0 112.0 310.4 0.0 190.1 0.0
Gaşpar 0.0 0.0 149.4 0.0 35.1 0.0
Goleni 0.0 300.0 115.2 0.0 64.4 0.0
Gordinești 0.0 350.0 363.9 0.0 50.9 0.0
Hancăuţi 0.0 0.0 118.2 0.0 0.0 0.0
Hincăuţi 0.0 0.0 176.6 0.0 31.8 0.0
Hlinaia 0.0 0.0 204.8 0.0 57.5 0.0
Lopatnic 0.0 112.0 150.3 0.0 0.0 0.0
Parcova 0.0 0.0 257.0 0.0 197.6 0.0
Rotunda 0.0 0.0 143.6 0.0 0.0 0.0
Ruseni 0.0 250.0 241.9 0.0 0.0 0.0
50
Unitatea administrativ-
teritorială
de compensare alte transferuri
curente cu
pentru compensarea pentru cheltuieli pentru din Fondul de destinație
scutirilor de la plata capitale infrastructura susținere a generală
impozitului funciar drumurilor publice populației pentru
(venituri ratate) ale locale* pachetul minim de
deținătorilor de servicii sociale
terenuri agricole
situate după traseul
Rîbnița ̶ Tiraspol

2 16 17 18 19 20 21

Stolniceni 0.0 0.0 145.4 0.0 150.8 0.0


Şofrâncani 0.0 0.0 220.8 0.0 0.0 0.0
Terebna 0.0 400.0 154.6 0.0 24.8 0.0
Târnova 0.0 112.0 236.0 0.0 164.1 0.0
Trinca 0.0 112.0 341.0 0.0 0.0 0.0
Viișoara 0.0 0.0 158.0 0.0 50.9 0.0
Zăbriceni 0.0 112.0 251.7 0.0 207.6 0.0
0.0 0.0 0.0
Fălești 0.0 2484.4 29682.7 1661.0 4784.7 0.0
Total nivelul II 0.0 200.0 19745.3 1661.0 3314.5 0.0
Total nivelul I 0.0 2284.4 9937.4 0.0 1470.2 0.0
Consiliul raional 0.0 200.0 19745.3 1661.0 3314.5 0.0
Albinețul Vechi 0.0 100.0 295.5 0.0 0.0 0.0
Bocani 0.0 0.0 142.5 0.0 0.0 0.0
Catranâc 0.0 0.0 146.7 0.0 0.0 0.0
Călinești 0.0 0.0 301.4 0.0 0.0 0.0
Călugăr 0.0 0.0 318.7 0.0 0.0 0.0
Chetriș 0.0 0.0 176.6 0.0 0.0 0.0
Ciolacu Nou 0.0 100.0 353.1 0.0 0.0 0.0
Egorovca 0.0 100.0 199.8 0.0 0.0 0.0
Fălești 0.0 0.0 1921.8 0.0 0.0 0.0
Făleștii Noi 0.0 0.0 255.5 0.0 0.0 0.0
Glinjeni 0.0 0.0 384.0 0.0 0.0 0.0
Hiliuți 0.0 100.0 237.4 0.0 4.3 0.0
Hâncești 0.0 100.0 120.3 0.0 0.0 0.0
Horești 0.0 0.0 129.8 0.0 0.0 0.0
Ilenuța 0.0 0.0 171.8 0.0 273.5 0.0
Işcălău 0.0 0.0 289.2 0.0 80.5 0.0
Izvoare 0.0 63.9 228.4 0.0 127.7 0.0
Logofteni 0.0 0.0 143.3 0.0 0.0 0.0
51
Unitatea administrativ-
teritorială
de compensare alte transferuri
curente cu
pentru compensarea pentru cheltuieli pentru din Fondul de destinație
scutirilor de la plata capitale infrastructura susținere a generală
impozitului funciar drumurilor publice populației pentru
(venituri ratate) ale locale* pachetul minim de
deținătorilor de servicii sociale
terenuri agricole
situate după traseul
Rîbnița ̶ Tiraspol

2 16 17 18 19 20 21

Mărăndeni 0.0 0.0 296.8 0.0 0.0 0.0


Musteața 0.0 0.0 173.1 0.0 0.0 0.0
Natalievca 0.0 0.0 233.1 0.0 98.4 0.0
Năvârneţ 0.0 100.0 294.8 0.0 0.0 0.0
Obreja Veche 0.0 0.0 292.4 0.0 0.0 0.0
Pietrosu 0.0 100.0 95.4 0.0 50.2 0.0
Pânzăreni 0.0 100.0 153.1 0.0 144.5 0.0
Pârlița 0.0 1076.5 394.8 0.0 0.0 0.0
Pompa 0.0 0.0 121.8 0.0 0.0 0.0
Pruteni 0.0 0.0 272.6 0.0 0.0 0.0
Răuțel 0.0 0.0 471.5 0.0 0.0 0.0
Risipeni 0.0 0.0 226.0 0.0 101.0 0.0
Sărata Veche 0.0 0.0 521.7 0.0 400.0 0.0
Scumpia 0.0 344.0 397.8 0.0 0.0 0.0
Taxobeni 0.0 0.0 176.7 0.0 190.1 0.0
0.0 0.0 0.0
Florești 0.0 3128.0 28777.4 1582.8 4677.8 0.0
Total nivelul II 0.0 0.0 19267.0 1582.8 3653.1 0.0
Total nivelul I 0.0 3128.0 9510.4 0.0 1024.7 0.0
Consiliul raional 0.0 0.0 19267.0 1582.8 3653.1 0.0
Alexeevca 0.0 0.0 147.2 0.0 68.9 0.0
Băhrinești 0.0 500.0 247.7 0.0 0.0 0.0
Caşunca 0.0 0.0 211.7 0.0 0.0 0.0
Cernița 0.0 112.0 111.4 0.0 16.3 0.0
Ciripcău 0.0 112.0 130.1 0.0 0.0 0.0
Ciutulești 0.0 112.0 353.7 0.0 7.9 0.0
Coșernița 0.0 0.0 182.7 0.0 22.7 0.0
Cuhureștii de Jos 0.0 500.0 235.3 0.0 16.2 0.0
Cuhureștii de Sus 0.0 0.0 259.2 0.0 0.0 0.0
Cunicea 0.0 0.0 374.2 0.0 108.4 0.0
52
Unitatea administrativ-
teritorială
de compensare alte transferuri
curente cu
pentru compensarea pentru cheltuieli pentru din Fondul de destinație
scutirilor de la plata capitale infrastructura susținere a generală
impozitului funciar drumurilor publice populației pentru
(venituri ratate) ale locale* pachetul minim de
deținătorilor de servicii sociale
terenuri agricole
situate după traseul
Rîbnița ̶ Tiraspol

2 16 17 18 19 20 21

Domulgeni 0.0 0.0 162.7 0.0 0.0 0.0


Florești 0.0 0.0 1527.1 0.0 0.0 0.0
Frumușica 0.0 112.0 182.8 0.0 38.0 0.0
Ghindești 0.0 112.0 262.5 0.0 49.1 0.0
Ghindești, orașul 0.0 112.0 221.7 0.0 0.0 0.0
Gura Camencii 0.0 112.0 375.9 0.0 22.3 0.0
Gura Căinarului 0.0 112.0 206.1 0.0 0.0 0.0
Iliciovca 0.0 0.0 167.9 0.0 63.0 0.0
Izvoare 0.0 112.0 186.6 0.0 47.0 0.0
Japca 0.0 0.0 176.7 0.0 82.5 0.0
Lunga 0.0 0.0 198.5 0.0 0.0 0.0
Mărculești 0.0 0.0 100.2 0.0 0.0 0.0
Mărculești, orașul 0.0 112.0 228.9 0.0 30.5 0.0
Napadova 0.0 0.0 116.1 0.0 0.0 0.0
Nicolaevca 0.0 0.0 116.8 0.0 0.0 0.0
Prajila 0.0 112.0 337.7 0.0 3.9 0.0
Prodănești 0.0 0.0 213.3 0.0 0.0 0.0
Putinești 0.0 112.0 192.2 0.0 0.0 0.0
Rădulenii Vechi 0.0 112.0 158.5 0.0 0.0 0.0
Roșietici 0.0 0.0 258.0 0.0 68.5 0.0
Sănătăuca 0.0 112.0 308.4 0.0 0.0 0.0
Sevirova 0.0 112.0 140.8 0.0 162.2 0.0
Ștefănești 0.0 112.0 275.1 0.0 0.0 0.0
Temeleuți 0.0 112.0 130.1 0.0 22.0 0.0
Târgul Vertiujeni 0.0 0.0 110.8 0.0 32.6 0.0
Trifănești 0.0 0.0 143.5 0.0 69.2 0.0
Vărvăreuca 0.0 112.0 351.0 0.0 0.0 0.0
Văscăuţi 0.0 112.0 116.8 0.0 46.8 0.0
Vertiujeni 0.0 0.0 194.5 0.0 46.7 0.0
Zăluceni 0.0 0.0 96.0 0.0 0.0 0.0
53
Unitatea administrativ-
teritorială
de compensare alte transferuri
curente cu
pentru compensarea pentru cheltuieli pentru din Fondul de destinație
scutirilor de la plata capitale infrastructura susținere a generală
impozitului funciar drumurilor publice populației pentru
(venituri ratate) ale locale* pachetul minim de
deținătorilor de servicii sociale
terenuri agricole
situate după traseul
Rîbnița ̶ Tiraspol

2 16 17 18 19 20 21

0.0 0.0 0.0


Glodeni 0.0 2777.0 20743.8 1081.4 3396.3 0.0
Total nivelul II 0.0 1949.0 14307.2 1081.4 2369.6 0.0
Total nivelul I 0.0 828.0 6436.6 0.0 1026.7 0.0
Consiliul raional 0.0 1949.0 14307.2 1081.4 2369.6 0.0
Balatina 0.0 0.0 593.0 0.0 345.2 0.0
Cajba 0.0 0.0 177.3 0.0 161.7 0.0
Camenca 0.0 70.0 223.4 0.0 0.0 0.0
Ciuciulea 0.0 78.0 379.8 0.0 0.0 0.0
Cobani 0.0 0.0 278.4 0.0 0.0 0.0
Cuhnești 0.0 0.0 314.8 0.0 56.9 0.0
Danu 0.0 0.0 362.1 0.0 29.6 0.0
Dușmani 0.0 0.0 215.7 0.0 0.0 0.0
Fundurii Noi 0.0 0.0 89.4 0.0 0.0 0.0
Fundurii Vechi 0.0 0.0 351.2 0.0 0.0 0.0
Glodeni 0.0 0.0 1184.5 0.0 0.0 0.0
Hâjdieni 0.0 80.0 412.5 0.0 0.0 0.0
Iabloana 0.0 600.0 291.7 0.0 0.0 0.0
Limbenii Noi 0.0 0.0 184.8 0.0 178.9 0.0
Limbenii Vechi 0.0 0.0 197.3 0.0 9.0 0.0
Petrunea 0.0 0.0 243.5 0.0 130.0 0.0
Sturzovca 0.0 0.0 504.3 0.0 0.0 0.0
Ustia 0.0 0.0 210.8 0.0 115.4 0.0
Viișoara 0.0 0.0 222.1 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
Hâncești 0.0 4580.9 34248.9 2180.9 965.5 0.0
Total nivelul II 0.0 0.0 21007.8 2180.9 0.0 0.0
Total nivelul I 0.0 4580.9 13241.1 0.0 965.5 0.0
Consiliul raional 0.0 0.0 21007.8 2180.9 0.0 0.0
Bălceana 0.0 64.1 190.4 0.0 0.0 0.0
54
Unitatea administrativ-
teritorială
de compensare alte transferuri
curente cu
pentru compensarea pentru cheltuieli pentru din Fondul de destinație
scutirilor de la plata capitale infrastructura susținere a generală
impozitului funciar drumurilor publice populației pentru
(venituri ratate) ale locale* pachetul minim de
deținătorilor de servicii sociale
terenuri agricole
situate după traseul
Rîbnița ̶ Tiraspol

2 16 17 18 19 20 21

Bobeica 0.0 212.0 319.4 0.0 10.8 0.0


Boghiceni 0.0 70.8 303.4 0.0 0.0 0.0
Bozieni 0.0 112.0 294.2 0.0 0.0 0.0
Bujor 0.0 150.0 420.0 0.0 0.0 0.0
Buţeni 0.0 80.0 411.9 0.0 0.0 0.0
Caracui 0.0 112.0 281.7 0.0 56.2 0.0
Călmățui 0.0 112.0 190.9 0.0 0.0 0.0
Cărpineni 0.0 100.0 1179.0 0.0 0.0 0.0
Cățeleni 0.0 212.0 152.8 0.0 0.0 0.0
Cioara 0.0 69.0 254.8 0.0 0.0 0.0
Ciuciuleni 0.0 89.0 539.1 0.0 0.0 0.0
Cotul Morii 0.0 100.0 212.7 0.0 5.3 0.0
Crasnoarmeiscoe 0.0 112.0 497.0 0.0 0.0 0.0
Dancu 0.0 112.0 173.7 0.0 51.1 0.0
Drăgușenii Noi 0.0 112.0 231.3 0.0 0.0 0.0
Fârlădeni 0.0 100.0 111.2 0.0 0.0 0.0
Fundul Galbenei 0.0 71.8 294.5 0.0 32.3 0.0
Hâncești 0.0 112.0 1762.8 0.0 0.0 0.0
Ivanovca 0.0 212.0 118.6 0.0 25.0 0.0
Lăpușna 0.0 0.0 655.2 0.0 0.0 0.0
Leușeni 0.0 0.0 244.7 0.0 0.0 0.0
Logănești 0.0 81.1 443.0 0.0 0.0 0.0
Mereșeni 0.0 212.0 295.3 0.0 0.0 0.0
Mingir 0.0 94.5 588.5 0.0 128.2 0.0
Mirești 0.0 212.0 147.1 0.0 0.0 0.0
Negrea 0.0 112.0 213.4 0.0 238.8 0.0
Nemțeni 0.0 100.0 203.1 0.0 0.0 0.0
Obileni 0.0 212.0 176.6 0.0 27.0 0.0
Onești 0.0 150.0 176.7 0.0 0.0 0.0
Pașcani 0.0 100.0 294.2 0.0 265.7 0.0
55
Unitatea administrativ-
teritorială
de compensare alte transferuri
curente cu
pentru compensarea pentru cheltuieli pentru din Fondul de destinație
scutirilor de la plata capitale infrastructura susținere a generală
impozitului funciar drumurilor publice populației pentru
(venituri ratate) ale locale* pachetul minim de
deținătorilor de servicii sociale
terenuri agricole
situate după traseul
Rîbnița ̶ Tiraspol

2 16 17 18 19 20 21

Pervomaiscoe 0.0 112.0 80.0 0.0 0.0 0.0


Pogănești 0.0 112.0 175.1 0.0 0.0 0.0
Sărata-Galbenă 0.0 112.0 639.3 0.0 0.0 0.0
Secăreni 0.0 212.0 197.2 0.0 0.0 0.0
Sofia 0.0 212.0 176.6 0.0 0.0 0.0
Stolniceni 0.0 63.6 202.4 0.0 101.0 0.0
Șipoteni 0.0 57.0 96.8 0.0 24.1 0.0
Voinescu 0.0 112.0 296.5 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
Ialoveni 0.0 8504.6 26415.5 1850.4 4281.7 0.0
Total nivelul II 0.0 0.0 14774.4 1850.4 3442.5 0.0
Total nivelul I 0.0 8504.6 11641.1 0.0 839.2 0.0
Consiliul raional 0.0 0.0 14774.4 1850.4 3442.5 0.0
Bardar 0.0 200.0 579.6 0.0 0.0 0.0
Cărbuna 0.0 100.0 217.8 0.0 0.0 0.0
Cigârleni 0.0 100.0 283.1 0.0 36.5 0.0
Costești 0.0 0.0 1303.3 0.0 0.0 0.0
Dănceni 0.0 71.1 305.8 0.0 48.5 0.0
Gangura 0.0 137.0 256.6 0.0 0.0 0.0
Hansca 0.0 87.0 131.2 0.0 0.0 0.0
Horești 0.0 80.7 425.0 0.0 279.9 0.0
Horodca 0.0 200.0 137.4 0.0 0.0 0.0
Ialoveni 0.0 0.0 1846.4 0.0 0.0 0.0
Malcoci 0.0 72.0 294.2 0.0 0.0 0.0
Mileștii Mici 0.0 440.0 589.8 0.0 0.0 0.0
Molești 0.0 124.0 352.5 0.0 86.7 0.0
Nimoreni 0.0 97.0 266.6 0.0 120.4 0.0
Pojăreni 0.0 120.0 117.9 0.0 0.0 0.0
Puhoi 0.0 98.3 657.3 0.0 0.0 0.0
Răzeni 0.0 200.0 880.4 0.0 0.0 0.0
56
Unitatea administrativ-
teritorială
de compensare alte transferuri
curente cu
pentru compensarea pentru cheltuieli pentru din Fondul de destinație
scutirilor de la plata capitale infrastructura susținere a generală
impozitului funciar drumurilor publice populației pentru
(venituri ratate) ale locale* pachetul minim de
deținătorilor de servicii sociale
terenuri agricole
situate după traseul
Rîbnița ̶ Tiraspol

2 16 17 18 19 20 21

Ruseștii Noi 0.0 0.0 658.8 0.0 107.1 0.0


Sociteni 0.0 64.0 206.9 0.0 0.0 0.0
Suruceni 0.0 650.0 355.8 0.0 160.1 0.0
Ţipala 0.0 87.6 509.5 0.0 0.0 0.0
Ulmu 0.0 107.0 350.1 0.0 0.0 0.0
Văratic 0.0 97.0 138.0 0.0 0.0 0.0
Văsieni 0.0 255.9 468.3 0.0 0.0 0.0
Zîmbreni 0.0 5116.0 308.8 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
Leova 0.0 1823.9 16405.5 957.4 497.7 0.0
Total nivelul II 0.0 0.0 10583.3 957.4 0.0 0.0
Total nivelul I 0.0 1823.9 5822.2 0.0 497.7 0.0
Consiliul raional 0.0 0.0 10583.3 957.4 0.0 0.0
Băiuș 0.0 60.5 134.2 0.0 0.0 0.0
Beştemac 0.0 0.0 111.5 0.0 70.6 0.0
Borogani 0.0 250.0 472.0 0.0 35.8 0.0
Cazangic 0.0 75.0 198.1 0.0 0.0 0.0
Ceadâr 0.0 0.0 138.9 0.0 0.0 0.0
Cneazevca 0.0 0.0 115.1 0.0 19.1 0.0
Colibabovca 0.0 250.0 117.3 0.0 65.0 0.0
Covurlui 0.0 64.0 189.7 0.0 0.0 0.0
Cupcui 0.0 63.5 181.2 0.0 0.0 0.0
Filipeni 0.0 0.0 396.7 0.0 26.0 0.0
Hănăsenii Noi 0.0 59.3 121.1 0.0 137.2 0.0
Iargara 0.0 450.0 518.5 0.0 0.0 0.0
Leova 0.0 0.0 1164.0 0.0 0.0 0.0
Orac 0.0 0.0 140.4 0.0 0.0 0.0
Romanovca 0.0 0.0 62.6 0.0 0.0 0.0
Sărata Nouă 0.0 0.0 191.3 0.0 0.0 0.0
Sărata-Răzeși 0.0 75.0 138.8 0.0 0.0 0.0
57
Unitatea administrativ-
teritorială
de compensare alte transferuri
curente cu
pentru compensarea pentru cheltuieli pentru din Fondul de destinație
scutirilor de la plata capitale infrastructura susținere a generală
impozitului funciar drumurilor publice populației pentru
(venituri ratate) ale locale* pachetul minim de
deținătorilor de servicii sociale
terenuri agricole
situate după traseul
Rîbnița ̶ Tiraspol

2 16 17 18 19 20 21

Sărăteni 0.0 0.0 115.2 0.0 0.0 0.0


Sărățica Nouă 0.0 0.0 115.9 0.0 104.8 0.0
Sârma 0.0 0.0 122.9 0.0 0.0 0.0
Tigheci 0.0 150.0 284.8 0.0 0.0 0.0
Tochile-Răducani 0.0 100.0 176.9 0.0 39.2 0.0
Tomai 0.0 76.6 382.8 0.0 0.0 0.0
Tomaiul Nou 0.0 150.0 89.7 0.0 0.0 0.0
Vozneseni 0.0 0.0 142.6 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
Nisporeni 0.0 2624.0 17466.3 1191.6 612.0 0.0
Total nivelul II 0.0 0.0 10605.9 1191.6 0.0 0.0
Total nivelul I 0.0 2624.0 6860.4 0.0 612.0 0.0
Consiliul raional 0.0 0.0 10605.9 1191.6 0.0 0.0
Bălănești 0.0 150.0 288.4 0.0 0.0 0.0
Bălăureşti 0.0 0.0 264.5 0.0 101.5 0.0
Bărboieni 0.0 100.0 100.8 0.0 0.0 0.0
Boldurești 0.0 150.0 427.3 0.0 0.0 0.0
Bolțun 0.0 100.0 117.2 0.0 0.0 0.0
Brătuleni 0.0 150.0 217.4 0.0 24.4 0.0
Bursuc 0.0 100.0 146.5 0.0 0.0 0.0
Călimănești 0.0 60.0 107.1 0.0 0.0 0.0
Ciorești 0.0 0.0 459.3 0.0 0.0 0.0
Ciutești 0.0 64.0 194.7 0.0 0.0 0.0
Cristești 0.0 100.0 124.9 0.0 5.9 0.0
Grozești 0.0 100.0 229.5 0.0 0.0 0.0
Iurceni 0.0 150.0 218.8 0.0 0.0 0.0
Marinici 0.0 150.0 278.0 0.0 0.0 0.0
Milești 0.0 100.0 314.2 0.0 184.4 0.0
Nisporeni 0.0 300.0 1338.6 0.0 0.0 0.0
Seliște 0.0 150.0 348.2 0.0 0.0 0.0
58
Unitatea administrativ-
teritorială
de compensare alte transferuri
curente cu
pentru compensarea pentru cheltuieli pentru din Fondul de destinație
scutirilor de la plata capitale infrastructura susținere a generală
impozitului funciar drumurilor publice populației pentru
(venituri ratate) ale locale* pachetul minim de
deținătorilor de servicii sociale
terenuri agricole
situate după traseul
Rîbnița ̶ Tiraspol

2 16 17 18 19 20 21

Soltănești 0.0 100.0 178.9 0.0 0.0 0.0


Șișcani 0.0 150.0 290.4 0.0 278.6 0.0
Valea-Trestieni 0.0 150.0 212.7 0.0 17.2 0.0
Vărzăreşti 0.0 200.0 700.3 0.0 0.0 0.0
Vânători 0.0 0.0 110.5 0.0 0.0 0.0
Zberoaia 0.0 100.0 192.2 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
Ocnița 0.0 1469.0 18812.3 975.3 1954.3 0.0
Total nivelul II 0.0 0.0 12723.5 975.3 953.2 0.0
Total nivelul I 0.0 1469.0 6088.8 0.0 1001.1 0.0
Consiliul raional 0.0 0.0 12723.5 975.3 953.2 0.0
Bârlădeni 0.0 0.0 301.2 0.0 2.0 0.0
Bârnova 0.0 0.0 274.1 0.0 0.0 0.0
Calaraşovca 0.0 200.0 246.8 0.0 0.0 0.0
Clocușna 0.0 69.0 255.3 0.0 0.0 0.0
Corestăuți 0.0 100.0 116.9 0.0 186.8 0.0
Dângeni 0.0 64.0 186.1 0.0 0.0 0.0
Frunză 0.0 0.0 134.0 0.0 0.0 0.0
Gârbova 0.0 0.0 147.3 0.0 0.0 0.0
Grinăuţi-Moldova 0.0 100.0 244.6 0.0 137.4 0.0
Hădărăuți 0.0 112.0 215.9 0.0 6.3 0.0
Lencăuți 0.0 0.0 201.4 0.0 0.0 0.0
Lipnic 0.0 0.0 387.2 0.0 299.6 0.0
Mereșeuca 0.0 0.0 128.1 0.0 0.0 0.0
Mihălășeni 0.0 112.0 171.7 0.0 0.0 0.0
Naslavcea 0.0 112.0 89.3 0.0 0.0 0.0
Ocnița 0.0 0.0 366.6 0.0 193.0 0.0
Ocnița, orașul 0.0 100.0 1043.2 0.0 0.0 0.0
Otaci 0.0 0.0 949.2 0.0 0.0 0.0
Sauca 0.0 200.0 193.2 0.0 67.7 0.0
59
Unitatea administrativ-
teritorială
de compensare alte transferuri
curente cu
pentru compensarea pentru cheltuieli pentru din Fondul de destinație
scutirilor de la plata capitale infrastructura susținere a generală
impozitului funciar drumurilor publice populației pentru
(venituri ratate) ale locale* pachetul minim de
deținătorilor de servicii sociale
terenuri agricole
situate după traseul
Rîbnița ̶ Tiraspol

2 16 17 18 19 20 21

Unguri 0.0 200.0 159.5 0.0 30.2 0.0


Vălcineț 0.0 100.0 277.2 0.0 78.1 0.0
0.0 0.0 0.0
Orhei 0.0 2812.1 30579.2 2274.1 6017.3 0.0
Total nivelul II 0.0 2055.1 17679.1 2274.1 4662.0 0.0
Total nivelul I 0.0 757.0 12900.1 0.0 1355.3 0.0
Consiliul raional 0.0 2055.1 17679.1 2274.1 4662.0 0.0
Berezlogi 0.0 0.0 225.9 0.0 55.7 0.0
Biești 0.0 0.0 307.4 0.0 0.0 0.0
Bolohan 0.0 0.0 170.9 0.0 0.0 0.0
Brăviceni 0.0 262.0 226.6 0.0 0.0 0.0
Bulăiești 0.0 0.0 164.0 0.0 129.7 0.0
Chiperceni 0.0 0.0 379.1 0.0 4.9 0.0
Ciocâlteni 0.0 0.0 350.0 0.0 174.6 0.0
Clişova 0.0 0.0 126.5 0.0 0.0 0.0
Crihana 0.0 0.0 117.1 0.0 0.0 0.0
Cucuruzeni 0.0 0.0 214.6 0.0 157.2 0.0
Donici 0.0 0.0 207.8 0.0 83.2 0.0
Ghetlova 0.0 0.0 298.6 0.0 0.0 0.0
Isacova 0.0 0.0 199.1 0.0 49.2 0.0
Ivancea 0.0 0.0 625.7 0.0 0.0 0.0
Jora de Mijloc 0.0 0.0 429.8 0.0 92.6 0.0
Mălăiești 0.0 0.0 157.7 0.0 143.3 0.0
Mitoc 0.0 0.0 324.2 0.0 0.0 0.0
Mârzești 0.0 0.0 145.4 0.0 0.0 0.0
Morozeni 0.0 0.0 220.5 0.0 0.0 0.0
Neculăieuca 0.0 0.0 156.4 0.0 0.0 0.0
Orhei 0.0 0.0 2977.1 0.0 0.0 0.0
Pelivan 0.0 0.0 423.5 0.0 0.0 0.0
Peresecina 0.0 100.0 946.2 0.0 0.0 0.0
60
Unitatea administrativ-
teritorială
de compensare alte transferuri
curente cu
pentru compensarea pentru cheltuieli pentru din Fondul de destinație
scutirilor de la plata capitale infrastructura susținere a generală
impozitului funciar drumurilor publice populației pentru
(venituri ratate) ale locale* pachetul minim de
deținătorilor de servicii sociale
terenuri agricole
situate după traseul
Rîbnița ̶ Tiraspol

2 16 17 18 19 20 21

Piatra 0.0 0.0 299.7 0.0 0.0 0.0


Podgoreni 0.0 125.0 124.0 0.0 0.0 0.0
Pohorniceni 0.0 0.0 106.1 0.0 0.0 0.0
Pohrebeni 0.0 0.0 319.8 0.0 338.8 0.0
Puțintei 0.0 0.0 262.8 0.0 67.9 0.0
Sămănanca 0.0 0.0 90.6 0.0 0.0 0.0
Seliște 0.0 0.0 491.8 0.0 0.0 0.0
Step-Soci 0.0 0.0 261.5 0.0 0.0 0.0
Susleni 0.0 0.0 515.9 0.0 0.0 0.0
Teleșeu 0.0 0.0 141.7 0.0 0.0 0.0
Trebujeni 0.0 65.0 194.5 0.0 0.0 0.0
Vatici 0.0 0.0 245.1 0.0 0.0 0.0
Vâşcăuţi 0.0 0.0 169.3 0.0 0.0 0.0
Zahoreni 0.0 205.0 172.1 0.0 58.2 0.0
Zorile 0.0 0.0 111.1 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
Rezina 0.0 2035.0 18455.8 920.0 2596.4 0.0
Total nivelul II 0.0 0.0 12952.9 920.0 1510.2 0.0
Total nivelul I 0.0 2035.0 5502.9 0.0 1086.2 0.0
Consiliul raional 0.0 0.0 12952.9 920.0 1510.2 0.0
Buşăuca 0.0 0.0 117.8 0.0 0.0 0.0
Cinișeuți 0.0 85.0 306.0 0.0 0.0 0.0
Cogâlniceni 0.0 0.0 60.6 0.0 52.8 0.0
Cuizăuca 0.0 160.0 166.2 0.0 0.0 0.0
Echimăuți 0.0 160.0 228.4 0.0 0.0 0.0
Ghiduleni 0.0 0.0 121.1 0.0 0.0 0.0
Gordinești 0.0 0.0 117.8 0.0 44.9 0.0
Horodiște 0.0 65.0 180.0 0.0 223.7 0.0
Ignăţei 0.0 85.0 261.8 0.0 0.0 0.0
Lalova 0.0 0.0 173.3 0.0 122.8 0.0
61
Unitatea administrativ-
teritorială
de compensare alte transferuri
curente cu
pentru compensarea pentru cheltuieli pentru din Fondul de destinație
scutirilor de la plata capitale infrastructura susținere a generală
impozitului funciar drumurilor publice populației pentru
(venituri ratate) ale locale* pachetul minim de
deținătorilor de servicii sociale
terenuri agricole
situate după traseul
Rîbnița ̶ Tiraspol

2 16 17 18 19 20 21

Lipceni 0.0 0.0 59.6 0.0 0.0 0.0


Mateuți 0.0 0.0 236.2 0.0 136.9 0.0
Meşeni 0.0 160.0 99.4 0.0 19.6 0.0
Mincenii de Jos 0.0 0.0 77.1 0.0 17.6 0.0
Otac 0.0 0.0 64.6 0.0 0.0 0.0
Păpăuți 0.0 0.0 160.9 0.0 0.0 0.0
Peciște 0.0 0.0 200.5 0.0 58.8 0.0
Pereni 0.0 0.0 67.8 0.0 0.0 0.0
Pripiceni-Răzeși 0.0 160.0 129.5 0.0 87.5 0.0
Rezina 0.0 1000.0 1656.3 0.0 0.0 0.0
Saharna Nouă 0.0 0.0 166.7 0.0 0.0 0.0
Sârcova 0.0 0.0 241.0 0.0 226.7 0.0
Solonceni 0.0 0.0 194.4 0.0 0.0 0.0
Trifești 0.0 160.0 89.5 0.0 94.9 0.0
Ţareuca 0.0 0.0 326.4 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
Râșcani 0.0 3053.6 25862.8 1229.3 3147.8 0.0
Total nivelul II 0.0 0.0 18515.1 1229.3 2369.4 0.0
Total nivelul I 0.0 3053.6 7347.7 0.0 778.4 0.0
Consiliul raional 0.0 0.0 18515.1 1229.3 2369.4 0.0
Alexăndrești 0.0 170.0 99.1 0.0 0.0 0.0
Aluniș 0.0 140.0 204.9 0.0 0.0 0.0
Borosenii Noi 0.0 126.0 194.6 0.0 69.1 0.0
Braniște 0.0 0.0 150.1 0.0 0.0 0.0
Corlăteni 0.0 40.0 652.5 0.0 0.0 0.0
Costești 0.0 350.0 441.8 0.0 0.0 0.0
Duruitoarea Nouă 0.0 70.0 99.8 0.0 117.3 0.0
Gălășeni 0.0 120.0 180.4 0.0 24.2 0.0
Grinăuți 0.0 100.0 126.2 0.0 0.0 0.0
Hiliuți 0.0 141.4 254.8 0.0 0.0 0.0
62
Unitatea administrativ-
teritorială
de compensare alte transferuri
curente cu
pentru compensarea pentru cheltuieli pentru din Fondul de destinație
scutirilor de la plata capitale infrastructura susținere a generală
impozitului funciar drumurilor publice populației pentru
(venituri ratate) ale locale* pachetul minim de
deținătorilor de servicii sociale
terenuri agricole
situate după traseul
Rîbnița ̶ Tiraspol

2 16 17 18 19 20 21

Horodiște 0.0 70.0 92.5 0.0 25.7 0.0


Malinovscoe 0.0 30.0 127.1 0.0 0.0 0.0
Mihăileni 0.0 151.7 495.1 0.0 0.0 0.0
Nihoreni 0.0 60.0 353.2 0.0 74.5 0.0
Petrușeni 0.0 85.0 117.9 0.0 96.3 0.0
Pârjota 0.0 120.0 182.9 0.0 37.0 0.0
Pociumbăuți 0.0 45.0 69.8 0.0 95.4 0.0
Pociumbeni 0.0 90.0 135.3 0.0 44.2 0.0
Răcăria 0.0 60.0 188.6 0.0 0.0 0.0
Recea 0.0 250.0 353.0 0.0 0.0 0.0
Râşcani 0.0 0.0 1345.9 0.0 0.0 0.0
Singureni 0.0 60.0 215.2 0.0 0.0 0.0
Sturzeni 0.0 120.0 127.2 0.0 0.0 0.0
Șaptebani 0.0 184.5 176.6 0.0 0.0 0.0
Şumna 0.0 50.0 55.8 0.0 0.0 0.0
Vasileuți 0.0 130.0 335.1 0.0 91.1 0.0
Văratic 0.0 100.0 245.0 0.0 0.0 0.0
Zăicani 0.0 190.0 327.3 0.0 103.6 0.0
0.0 0.0 0.0
Sângerei 0.0 1878.0 31289.1 1675.7 734.8 0.0
Total nivelul II 0.0 0.0 21515.1 1675.7 175.3 0.0
Total nivelul I 0.0 1878.0 9774.0 0.0 559.5 0.0
Consiliul raional 0.0 0.0 21515.1 1675.7 175.3 0.0
Alexăndreni 0.0 65.0 671.0 0.0 0.0 0.0
Bălășești 0.0 66.0 278.0 0.0 93.0 0.0
Bilicenii Noi 0.0 70.0 214.5 0.0 69.3 0.0
Bilicenii Vechi 0.0 300.0 389.1 0.0 0.0 0.0
Biruința 0.0 450.0 356.5 0.0 0.0 0.0
Bursuceni 0.0 0.0 154.7 0.0 0.0 0.0
Chișcăreni 0.0 200.0 630.0 0.0 0.0 0.0
63
Unitatea administrativ-
teritorială
de compensare alte transferuri
curente cu
pentru compensarea pentru cheltuieli pentru din Fondul de destinație
scutirilor de la plata capitale infrastructura susținere a generală
impozitului funciar drumurilor publice populației pentru
(venituri ratate) ale locale* pachetul minim de
deținătorilor de servicii sociale
terenuri agricole
situate după traseul
Rîbnița ̶ Tiraspol

2 16 17 18 19 20 21

Ciuciuieni 0.0 60.0 139.8 0.0 0.0 0.0


Copăceni 0.0 72.0 335.4 0.0 0.0 0.0
Coșcodeni 0.0 60.0 305.3 0.0 6.0 0.0
Cotiujenii Mici 0.0 65.0 198.6 0.0 0.0 0.0
Cubolta 0.0 100.0 217.5 0.0 0.0 0.0
Dobrogea Veche 0.0 0.0 197.9 0.0 0.0 0.0
Drăgănești 0.0 0.0 353.1 0.0 0.0 0.0
Dumbrăvița 0.0 70.0 270.0 0.0 56.6 0.0
Grigorăuca 0.0 0.0 285.4 0.0 0.0 0.0
Heciul Nou 0.0 0.0 299.3 0.0 72.9 0.0
Iezărenii Vechi 0.0 0.0 210.6 0.0 0.0 0.0
Izvoare 0.0 0.0 101.3 0.0 200.2 0.0
Pepeni 0.0 0.0 684.1 0.0 0.0 0.0
Prepelița 0.0 0.0 401.3 0.0 0.0 0.0
Rădoaia 0.0 200.0 635.9 0.0 0.0 0.0
Sângerei 0.0 0.0 1579.7 0.0 0.0 0.0
Sângereii Noi 0.0 100.0 609.0 0.0 0.0 0.0
Tăura Veche 0.0 0.0 72.8 0.0 61.5 0.0
Ţambula 0.0 0.0 183.2 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
Soroca 0.0 7404.0 40164.8 1822.3 4064.5 0.0
Total nivelul II 0.0 4500.0 29244.9 1822.3 3595.2 0.0
Total nivelul I 0.0 2904.0 10919.9 0.0 469.3 0.0
Consiliul raional 0.0 4500.0 29244.9 1822.3 3595.2 0.0
Bădiceni 0.0 100.0 346.6 0.0 0.0 0.0
Băxani 0.0 60.0 93.1 0.0 79.0 0.0
Bulboci 0.0 100.0 235.5 0.0 0.0 0.0
Căinarii Vechi 0.0 100.0 324.4 0.0 0.0 0.0
Cosăuţi 0.0 112.0 385.4 0.0 0.0 0.0
Cremenciug 0.0 112.0 103.8 0.0 0.0 0.0
64
Unitatea administrativ-
teritorială
de compensare alte transferuri
curente cu
pentru compensarea pentru cheltuieli pentru din Fondul de destinație
scutirilor de la plata capitale infrastructura susținere a generală
impozitului funciar drumurilor publice populației pentru
(venituri ratate) ale locale* pachetul minim de
deținătorilor de servicii sociale
terenuri agricole
situate după traseul
Rîbnița ̶ Tiraspol

2 16 17 18 19 20 21

Dărcăuți 0.0 112.0 152.9 0.0 0.0 0.0


Dubna 0.0 112.0 82.2 0.0 0.0 0.0
Egoreni 0.0 112.0 114.0 0.0 0.0 0.0
Holoșnița 0.0 0.0 150.8 0.0 60.8 0.0
Hristici 0.0 30.0 131.8 0.0 0.0 0.0
Iarova 0.0 0.0 95.3 0.0 0.0 0.0
Nimereuca 0.0 80.0 375.5 0.0 102.5 0.0
Oclanda 0.0 60.0 62.8 0.0 0.0 0.0
Ocolina 0.0 112.0 198.5 0.0 68.5 0.0
Parcani 0.0 112.0 203.5 0.0 0.0 0.0
Pârliţa 0.0 112.0 84.5 0.0 50.5 0.0
Racovăț 0.0 0.0 398.6 0.0 39.8 0.0
Redi-Cereşnovăţ 0.0 112.0 97.5 0.0 0.0 0.0
Regina Maria 0.0 112.0 80.1 0.0 0.0 0.0
Rublenița 0.0 0.0 421.1 0.0 0.0 0.0
Rudi 0.0 112.0 117.8 0.0 0.0 0.0
Schineni 0.0 112.0 171.2 0.0 21.4 0.0
Soroca 0.0 100.0 4117.4 0.0 0.0 0.0
Stoicani 0.0 112.0 145.2 0.0 33.8 0.0
Șeptelici 0.0 100.0 114.4 0.0 0.0 0.0
Şolcani 0.0 112.0 168.9 0.0 0.0 0.0
Tătărăuca Veche 0.0 0.0 208.7 0.0 0.0 0.0
Trifăuți 0.0 112.0 110.8 0.0 0.0 0.0
Vasilcău 0.0 50.0 294.2 0.0 0.0 0.0
Vădeni 0.0 140.0 270.5 0.0 13.0 0.0
Vărăncău 0.0 112.0 383.1 0.0 0.0 0.0
Visoca 0.0 0.0 209.1 0.0 0.0 0.0
Volovița 0.0 80.0 221.3 0.0 0.0 0.0
Zastânca 0.0 112.0 249.4 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
65
Unitatea administrativ-
teritorială
de compensare alte transferuri
curente cu
pentru compensarea pentru cheltuieli pentru din Fondul de destinație
scutirilor de la plata capitale infrastructura susținere a generală
impozitului funciar drumurilor publice populației pentru
(venituri ratate) ale locale* pachetul minim de
deținătorilor de servicii sociale
terenuri agricole
situate după traseul
Rîbnița ̶ Tiraspol

2 16 17 18 19 20 21

Strășeni 0.0 6575.0 24225.7 1682.9 2797.8 352.2


Total nivelul II 0.0 450.0 13894.6 1682.9 2532.2 0.0
Total nivelul I 0.0 6125.0 10331.1 0.0 265.6 352.2
Consiliul raional 0.0 450.0 13894.6 1682.9 2532.2 0.0
Bucovăț 0.0 85.0 220.2 0.0 0.0 0.0
Căpriana 0.0 300.0 279.2 0.0 0.0 0.0
Chirianca 0.0 0.0 117.8 0.0 0.0 0.0
Codreanca 0.0 0.0 273.1 0.0 0.0 0.0
Cojuşna 0.0 100.0 774.3 0.0 0.0 0.0
Dolna 0.0 0.0 127.8 0.0 0.0 0.0
Gălești 0.0 0.0 335.1 0.0 16.1 0.0
Ghelăuza 0.0 85.0 147.7 0.0 0.0 0.0
Greblești 0.0 2000.0 85.2 0.0 0.0 0.0
Lozova 0.0 0.0 756.5 0.0 0.0 352.2
Micăuți 0.0 0.0 348.8 0.0 0.0 0.0
Micleușeni 0.0 400.0 280.0 0.0 0.0 0.0
Negrești 0.0 0.0 160.4 0.0 0.0 0.0
Onești 0.0 0.0 98.0 0.0 196.2 0.0
Pănășești 0.0 0.0 366.8 0.0 53.3 0.0
Rădeni 0.0 2500.0 377.3 0.0 0.0 0.0
Recea 0.0 85.0 293.3 0.0 0.0 0.0
Romăneşti 0.0 85.0 155.2 0.0 0.0 0.0
Roșcani 0.0 0.0 197.9 0.0 0.0 0.0
Scoreni 0.0 0.0 443.9 0.0 0.0 0.0
Sireţi 0.0 100.0 701.0 0.0 0.0 0.0
Strășeni 0.0 0.0 2351.5 0.0 0.0 0.0
Tătărești 0.0 0.0 173.7 0.0 0.0 0.0
Țigănești 0.0 300.0 144.6 0.0 0.0 0.0
Voinova 0.0 0.0 179.9 0.0 0.0 0.0
Vorniceni 0.0 0.0 588.7 0.0 0.0 0.0
66
Unitatea administrativ-
teritorială
de compensare alte transferuri
curente cu
pentru compensarea pentru cheltuieli pentru din Fondul de destinație
scutirilor de la plata capitale infrastructura susținere a generală
impozitului funciar drumurilor publice populației pentru
(venituri ratate) ale locale* pachetul minim de
deținătorilor de servicii sociale
terenuri agricole
situate după traseul
Rîbnița ̶ Tiraspol

2 16 17 18 19 20 21

Zubrești 0.0 85.0 353.2 0.0 0.0 0.0


0.0 0.0 0.0
Șoldănești 0.0 3316.1 16021.5 756.9 1446.7 694.7
Total nivelul II 0.0 1558.2 11529.2 756.9 0.0 0.0
Total nivelul I 0.0 1757.9 4492.3 0.0 1446.7 694.7
Consiliul raional 0.0 1558.2 11529.2 756.9 0.0 0.0
Alcedar 0.0 0.0 152.0 0.0 141.7 0.0
Chipeşca 0.0 0.0 169.1 0.0 0.0 0.0
Climăuții de Jos 0.0 59.7 148.2 0.0 262.4 0.0
Cobâlea 0.0 120.0 295.1 0.0 0.0 0.0
Cotiujenii Mari 0.0 110.0 385.8 0.0 0.0 0.0
Cușmirca 0.0 110.0 250.1 0.0 14.1 0.0
Dobrușa 0.0 100.0 158.8 0.0 201.9 0.0
Fuzăuca 0.0 0.0 86.7 0.0 48.7 0.0
Găuzeni 0.0 0.0 153.4 0.0 0.0 0.0
Glinjeni 0.0 110.0 101.3 0.0 68.3 0.0
Mihuleni 0.0 300.0 67.3 0.0 65.7 0.0
Olișcani 0.0 76.7 317.3 0.0 0.0 0.0
Parcani 0.0 110.0 89.7 0.0 61.5 0.0
Pohoarna 0.0 120.0 199.4 0.0 0.0 0.0
Poiana 0.0 110.0 98.2 0.0 17.7 0.0
Răspopeni 0.0 110.0 299.5 0.0 80.7 0.0
Rogojeni 0.0 100.0 83.8 0.0 164.0 0.0
Salcia 0.0 0.0 114.6 0.0 27.4 0.0
Sămășcani 0.0 62.0 161.3 0.0 0.0 0.0
Şestaci 0.0 59.5 126.5 0.0 0.0 0.0
Șipca 0.0 100.0 82.2 0.0 11.1 0.0
Șoldănești 0.0 0.0 702.6 0.0 0.0 694.7
Vadul-Raşcov 0.0 0.0 249.4 0.0 281.5 0.0
0.0 0.0 0.0
67
Unitatea administrativ-
teritorială
de compensare alte transferuri
curente cu
pentru compensarea pentru cheltuieli pentru din Fondul de destinație
scutirilor de la plata capitale infrastructura susținere a generală
impozitului funciar drumurilor publice populației pentru
(venituri ratate) ale locale* pachetul minim de
deținătorilor de servicii sociale
terenuri agricole
situate după traseul
Rîbnița ̶ Tiraspol

2 16 17 18 19 20 21

Ștefan Vodă 0.0 2317.0 24656.5 1279.3 649.0 0.0


Total nivelul II 0.0 450.0 17015.8 1279.3 0.0 0.0
Total nivelul I 0.0 1867.0 7640.7 0.0 649.0 0.0
Consiliul raional 0.0 450.0 17015.8 1279.3 0.0 0.0
Alava 0.0 0.0 50.9 0.0 60.1 0.0
Antonești 0.0 0.0 304.4 0.0 0.0 0.0
Brezoaia 0.0 300.0 108.4 0.0 0.0 0.0
Carahasani 0.0 250.0 317.8 0.0 252.4 0.0
Căplani 0.0 0.0 391.7 0.0 18.5 0.0
Cioburciu 0.0 0.0 309.8 0.0 0.0 0.0
Copceac 0.0 0.0 273.5 0.0 0.0 0.0
Crocmaz 0.0 73.0 313.3 0.0 140.3 0.0
Ermoclia 0.0 100.0 465.5 0.0 0.0 0.0
Feștelița 0.0 150.0 346.2 0.0 177.7 0.0
Marianca de Jos 0.0 54.0 62.5 0.0 0.0 0.0
Olănești 0.0 0.0 578.8 0.0 0.0 0.0
Palanca 0.0 65.0 205.7 0.0 0.0 0.0
Popeasca 0.0 0.0 293.3 0.0 0.0 0.0
Purcari 0.0 518.0 294.2 0.0 0.0 0.0
Răscăieţi 0.0 0.0 382.8 0.0 0.0 0.0
Semionovca 0.0 0.0 82.5 0.0 0.0 0.0
Slobozia 0.0 0.0 417.7 0.0 0.0 0.0
Ștefan Vodă 0.0 0.0 858.3 0.0 0.0 0.0
Ștefănești 0.0 60.0 129.4 0.0 0.0 0.0
Talmaza 0.0 150.0 801.2 0.0 0.0 0.0
Tudora 0.0 69.0 228.9 0.0 0.0 0.0
Volintiri 0.0 78.0 423.9 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
Taraclia 0.0 2112.0 19352.0 791.1 1136.7 0.0
Total nivelul II 0.0 500.0 14787.9 791.1 496.7 0.0
68
Unitatea administrativ-
teritorială
de compensare alte transferuri
curente cu
pentru compensarea pentru cheltuieli pentru din Fondul de destinație
scutirilor de la plata capitale infrastructura susținere a generală
impozitului funciar drumurilor publice populației pentru
(venituri ratate) ale locale* pachetul minim de
deținătorilor de servicii sociale
terenuri agricole
situate după traseul
Rîbnița ̶ Tiraspol

2 16 17 18 19 20 21

Total nivelul I 0.0 1612.0 4564.1 0.0 640.0 0.0


Consiliul raional 0.0 500.0 14787.9 791.1 496.7 0.0
Albota de Jos 0.0 0.0 176.4 0.0 0.0 0.0
Albota de Sus 0.0 0.0 241.3 0.0 0.0 0.0
Aluatu 0.0 0.0 88.7 0.0 0.0 0.0
Balabanu 0.0 0.0 108.4 0.0 0.0 0.0
Budăi 0.0 0.0 102.6 0.0 0.0 0.0
Cairaclia 0.0 0.0 206.5 0.0 0.0 0.0
Cealâc 0.0 0.0 108.2 0.0 0.0 0.0
Corten 0.0 0.0 331.5 0.0 0.0 0.0
Musaitu 0.0 0.0 98.8 0.0 499.8 0.0
Novosiolovca 0.0 0.0 166.9 0.0 0.0 0.0
Salcia 0.0 112.0 34.7 0.0 140.2 0.0
Taraclia 0.0 0.0 1540.1 0.0 0.0 0.0
Tvardița 0.0 1000.0 635.4 0.0 0.0 0.0
Valea Perjei 0.0 500.0 525.4 0.0 0.0 0.0
Vinogradovca 0.0 0.0 199.2 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
Telenești 0.0 2095.8 24695.0 1310.3 1648.4 0.0
Total nivelul II 0.0 0.0 17035.9 1310.3 0.0 0.0
Total nivelul I 0.0 2095.8 7659.1 0.0 1648.4 0.0
Consiliul raional 0.0 0.0 17035.9 1310.3 0.0 0.0
Bănești 0.0 0.0 370.0 0.0 66.5 0.0
Bogzești 0.0 112.0 67.4 0.0 0.0 0.0
Brânzenii Noi 0.0 81.2 321.4 0.0 136.2 0.0
Budăi 0.0 0.0 219.7 0.0 306.9 0.0
Căzănești 0.0 0.0 344.2 0.0 24.1 0.0
Chiștelnița 0.0 0.0 373.9 0.0 286.0 0.0
Chițcanii Vechi 0.0 0.0 271.9 0.0 252.3 0.0
Ciulucani 0.0 0.0 170.0 0.0 0.0 0.0
69
Unitatea administrativ-
teritorială
de compensare alte transferuri
curente cu
pentru compensarea pentru cheltuieli pentru din Fondul de destinație
scutirilor de la plata capitale infrastructura susținere a generală
impozitului funciar drumurilor publice populației pentru
(venituri ratate) ale locale* pachetul minim de
deținătorilor de servicii sociale
terenuri agricole
situate după traseul
Rîbnița ̶ Tiraspol

2 16 17 18 19 20 21

Câşla 0.0 508.3 96.6 0.0 0.0 0.0


Codrul Nou 0.0 56.9 78.1 0.0 0.0 0.0
Coropceni 0.0 63.2 158.2 0.0 59.6 0.0
Crăsnășeni 0.0 0.0 126.9 0.0 16.5 0.0
Ghiliceni 0.0 112.0 284.2 0.0 0.0 0.0
Hirișeni 0.0 0.0 177.2 0.0 69.9 0.0
Inești 0.0 70.5 259.5 0.0 49.1 0.0
Leușeni 0.0 0.0 206.4 0.0 41.0 0.0
Mândrești 0.0 80.0 512.0 0.0 0.0 0.0
Negureni 0.0 75.5 314.1 0.0 30.5 0.0
Nucăreni 0.0 112.0 110.2 0.0 49.2 0.0
Ordășei 0.0 59.0 96.1 0.0 19.8 0.0
Pistruieni 0.0 0.0 118.4 0.0 90.4 0.0
Ratuş 0.0 112.0 212.7 0.0 0.0 0.0
Sărătenii Vechi 0.0 75.7 311.0 0.0 59.5 0.0
Scorțeni 0.0 71.2 273.0 0.0 42.8 0.0
Suhuluceni 0.0 112.0 204.1 0.0 15.7 0.0
Telenești 0.0 0.0 996.2 0.0 0.0 0.0
Târșiței 0.0 335.0 193.2 0.0 0.0 0.0
Țânțăreni 0.0 0.0 199.5 0.0 32.4 0.0
Văsieni 0.0 0.0 150.6 0.0 0.0 0.0
Verejeni 0.0 0.0 353.2 0.0 0.0 0.0
Zgărdești 0.0 59.3 89.2 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
Ungheni 0.0 3775.3 39589.9 2133.0 993.7 0.0
Total nivelul II 0.0 0.0 27174.7 2133.0 332.9 0.0
Total nivelul I 0.0 3775.3 12415.2 0.0 660.8 0.0
Consiliul raional 0.0 0.0 27174.7 2133.0 332.9 0.0
Agronomovca 0.0 150.0 118.0 0.0 0.0 0.0
Alexeevca 0.0 150.0 129.8 0.0 32.6 0.0
70
Unitatea administrativ-
teritorială
de compensare alte transferuri
curente cu
pentru compensarea pentru cheltuieli pentru din Fondul de destinație
scutirilor de la plata capitale infrastructura susținere a generală
impozitului funciar drumurilor publice populației pentru
(venituri ratate) ale locale* pachetul minim de
deținătorilor de servicii sociale
terenuri agricole
situate după traseul
Rîbnița ̶ Tiraspol

2 16 17 18 19 20 21

Boghenii Noi 0.0 100.0 176.2 0.0 0.0 0.0


Buciumeni 0.0 130.0 150.6 0.0 0.0 0.0
Bumbăta 0.0 66.7 255.4 0.0 0.0 0.0
Buşila 0.0 66.0 209.1 0.0 81.4 0.0
Cetireni 0.0 100.0 220.9 0.0 0.0 0.0
Chirileni 0.0 65.8 209.4 0.0 138.6 0.0
Cioropcani 0.0 100.0 295.1 0.0 22.3 0.0
Condrăteşti 0.0 100.0 136.5 0.0 84.3 0.0
Cornești 0.0 100.0 241.7 0.0 120.6 0.0
Cornești, orașul 0.0 150.0 351.0 0.0 0.0 0.0
Cornova 0.0 0.0 117.3 0.0 0.0 0.0
Costuleni 0.0 150.0 364.0 0.0 0.0 0.0
Florițoaia Veche 0.0 100.0 244.8 0.0 0.0 0.0
Hârcești 0.0 100.0 217.5 0.0 0.0 0.0
Măcărești 0.0 0.0 519.0 0.0 0.0 0.0
Măgurele 0.0 600.0 99.9 0.0 0.0 0.0
Mănoilești 0.0 150.0 376.6 0.0 17.6 0.0
Morenii Noi 0.0 100.0 153.5 0.0 0.0 0.0
Năpădeni 0.0 100.0 104.7 0.0 0.0 0.0
Negurenii Vechi 0.0 150.0 218.1 0.0 163.4 0.0
Petrești 0.0 100.0 494.8 0.0 0.0 0.0
Pârlița 0.0 150.0 657.8 0.0 0.0 0.0
Rădenii Vechi 0.0 66.1 198.5 0.0 0.0 0.0
Sculeni 0.0 0.0 596.0 0.0 0.0 0.0
Sinești 0.0 60.7 135.7 0.0 0.0 0.0
Teșcureni 0.0 150.0 121.2 0.0 0.0 0.0
Todirești 0.0 120.0 489.8 0.0 0.0 0.0
Ungheni 0.0 0.0 3845.0 0.0 0.0 0.0
Unţeşti 0.0 200.0 188.5 0.0 0.0 0.0
Valea Mare 0.0 200.0 366.5 0.0 0.0 0.0
71
Unitatea administrativ-
teritorială
de compensare alte transferuri
curente cu
pentru compensarea pentru cheltuieli pentru din Fondul de destinație
scutirilor de la plata capitale infrastructura susținere a generală
impozitului funciar drumurilor publice populației pentru
(venituri ratate) ale locale* pachetul minim de
deținătorilor de servicii sociale
terenuri agricole
situate după traseul
Rîbnița ̶ Tiraspol

2 16 17 18 19 20 21

Zagarancea 0.0 0.0 412.3 0.0 0.0 0.0


0.0 0.0 0.0
UTA Găgăuzia 0.0 2990.0 42825.2 2951.8 0.0 0.0
e 631919,2 mii de lei,
* Volumul
inclusivtransferurilor
pentru municipiul Bălți ̶ specială
cu destinație 2677,4 mii
dinde
Fondul
lei, municipiul
rutier (pentru
Chișinău ̶ 94071,1
unitățile mii de lei și UTA de nivelul II, în funcție de numărul kilometrilor echivalenți administrați) constituie 631919,2 mii de lei, inclusiv pentru municipiul Bălți ̶ 2
administrativ-teritoriale
n Republica Moldova
Găgăuzia ̶ 25196,4
(pentru unitățile
mii administrativ-teritoriale
de lei, iar volumul transferurilor
de nivelulcuI,destinație
calculate specială
proporțional
în cuantum
numărului
de 50%
populației
din volumul
din total al taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova (pentru unitățile administrativ-terito
7628,8 mii deteritoriul
lei. unității administrativ-teritoriale respectiv) constituie 390000,0 mii de lei, inclusiv municipiul Bălți ̶ 14410,3 mii de lei, municipiul Chișinău ̶ 75179,7 mii de lei și UTA Găgăuzia ̶ 17628,8 mii de lei.

72