Sunteți pe pagina 1din 5

Evaluare sumativă

la matematică CES
Data: ____________________________NP elevului _______________________________

1.Ordonează crescător numerele: 1,9, 2, 6, 4, 3,5, 8 L0 2

2.Pune în casete semnul potrivit ( =, >, < ) L0123456


10 3 5 10 8 8 5 1 4 5 9 0

3. Colorează: L01234

pătratul cu verde, cercul cu galben, dreptunghiul cu albastru, triunghiul


cu violet;

4.Află numărul necunoscut. L123


4 + =8 5- =4 +8 = 10

5.Colorează steaua cu cel mai mare număr L 01

7 10 9
6. Scrie numărul potrivit. L0123
7. Colorează atâtea ghinde câţi ani ai tu ! L01

8.Taie elementele care sunt în plus sau mai adaugă acolo unde lipsesc:
L01234

9.Alcătuieşte prin încercuire mulţimi cu câte 8 elemente L01

10. Completează renii și sania lui Moș Crăciun: L01


11.Calculează:

L01234567 L01234567

Suficient Bine Foarte bine

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Total: 40 p.
Evaluare sumativă CES
Clasa: a IV-a
Disciplina:Matematica
Unități de competență:
Identificarea, citirea şi scrierea numerelor naturale 0 – 10
Compararea şi ordonarea numerelor naturale 0 – 10
Explorarea modalităţilor de compunere, descompunere a numerelor naturale 0– 1 0. ▪
Efectuarea adunării şi scăderii în concentrul 0 - 1 0, fără şi cu treceri peste ordin.
Aplicarea adunării, scăderii şi a proprietăţilor acestora pentru aflarea unor numere
necunoscute în exerciţii
Obiective evaluate:
Elevul va demonstra că este capabil:
Să ordoneze crescător numerele datei
Să compare numere naturale
Să identifice numărul figurilor geometrice date
Să afle numărul necunoscut într-un exercițiu dat
Să identifice cel mai mare număr dintr-un șir dat
Să identifice numărul de obiecte într-o imagine
Să stabilească numărul de obiecte conform sarcinii
Să completeze imaginea cu obiecte conform regulei date
Să alcătuiască mulțimi de 8 elemente
Să completeze cu elementul grafic dat desenul
Să realizeze adunarea și scăderea numerelor în concentrul 0-10
Barem de convertire

Calificativ Foarte bine Bine Suficient Rcuperare


Punctaj 40-33 32-25 24-16 15-4

Barem de corectare
Itemul 1
2p. – pentru șirul scris corect;
Itemul 2
1p. – pentru semnul scris corect;
Itemul 3:
1p. – pentru selectarea corectă a figurilor geometrice;
Item 4
1p-pentru fiercare număr identificat corect
Itemul 5:
1p. – pentru selectarea celui mai mare număr din șirul dat
Itemul 6
1p. - pentru cifra scrisă corect sub mulțime
Itemul7:
1p. –pentru colorarea numărului de ghinde corect;
Itemul8:
1p. – pentru completarea mulțimilor;
Itemul 9:
1p. – pentru crearea mulțimilor de 8 elemente
Itemul 10:
1p. – pentru completarea cu grijă a elementelor date;
Itemul 11:
1p. – pentru fiecare calcul corect;
Matrice de specificații

Conținut Unități de competență Total


de

învățare
Domenii
cognitive
Ordoneze crescător numerele datei
Cunoaștere și Compararea numerelor naturale
înțelegere Identificarea figurilor geometrice date
Identificarea celui mai mare număr dintr-un șir 4 itemi
dat 25%

Scrierea cifrei corespunzătoare numărul de


Aplicare obiecte într-o imagine
Stabilirea numărul de obiecte conform
sarcinii 5 itemi
Completeze imaginea cu obiecte conform 42%
regulei date
Alcătuirea mulțimilor de 8 elemente
Completarea cu elementul grafic dat desenul

Identificarea numărului necunoscut într-un 2 itemi


exercițiu dat 33%
Integrare Realizarea operațiilor de adunarea și
scăderea a numerelor în concentrul 0-10

Total 11 itemi 100%

S-ar putea să vă placă și