Sunteți pe pagina 1din 13
pEZGUSTUL SI DISPRETUL Ma privea cum mancam hrana americana la conserva. Oluasem cu mine in satul indepartat din Papua Noua Guinee unde traia populatia fore. Cand i-am remarcat expresia cu care ma privea, am pus jos furculita si am ridicat aparatul de fotografiat pe care-] purtam mereu lagat. (Din fericire, bagtinagii nu stiau inca ce era un aparat de fotografiat si se obignuisera cu mine tinand la ochi acest obiect ciudat fara niciun motiv evident, asa cinu a devenit constient de sine gi nici nu mi-a intors spatele inainte sa-] fotografiez). Pe langa expresia clasica a dezgustului, povestea din spatele acestei fotografii scoate in evidenta, in generarea dezgustului, importanta actului de a manca ceva repugnant. El nici macar nu manca respectivul aliment; doar vazdndu-ma pe mint “a mananc, a fost suficient pentru a-i trezi aversiunea. ———__ i ‘Desi de-a lungul timpului am adunat zeci de fotografiide sti’ infatisand fiecare emotie, nu am gasit niciuna care © firma de cercetari media pe care am angajato aN ale dezgustului mimat, desi nu au fost probleme "ey. der arati toate celelalte emofii. Nici nue de mirarcs gasirea imaginilo® care sgustatoare AU 249 4 Scriing astiel; "| 8S¥™ treizcci de ani, am definit dezgustul fi fe el um sentiment de averse. Gustul a ceva pe care singy} it aproape ssn ec 2) grenat aoA gust sarbos te poate decgusta. Un miro caren cae grcetarea pe de2B¥s ‘84 tmpiedict sa imere tm oath rgul Paul Rozin, Solon cial de matin SP* om pasiorpuna, crede c& st dezgustu const in ‘ngurgitam ia cA ingurgitam ce seo erat dezagreabil si coritor; dupa mine, aceasta 5 ori jezgustului. In orice caz, exista diferente mari ne a ont tego, Le a cee ake entre, imagine suretelene proc dager jnae cul Fem Pe Sie eure Iota ween toes Shtitereantnpceble he Sect ai poate f oat stros. Une pry sederea si mirosul unei manciri pe care eu 0 co fimtdezgut atic cin ido pnoana ore dpetsanta. Exist diferente sin aceeasicltur, Sofia handicapatd sau urdtd.Opersoandranita poor, fi na jubeste stridiile crude, dar mie mi se par dezgus- dcoustoare Vederea sngeu su paricpare ag ‘stoare in anumite zone ale Chine, cin sunt o del operafiechirurgicala le genereazd dezgustamumitor cates suculenta, in timp ce majoritatii occidentalilor cament Unleacfuntumane sunt deatennen gr, perspectiva le declangeaz dezgustul. sustdtoare vd pute rade un her pecan ee Rozin a descoperit cA cei mai putemiei declangatori © persoand. Cineva care tora reazd sau iyi bate jo de ln ine poate fun obec al dezgustul O peroond are practedceea ce ali consdert perversitate seal oate A dexgustdtoare. Un mod de a trata oameni sau 0 filosofieconsideratatnjsivoare fi face pe units se simta dezgustagi%# sunt produsele corpului: fecalele, voma, urna si single 1n1955, marele psiholog american Gordon Allport on {egera un sexperiment mental” impicing des SReriment destagurat in mint, penta wef i 2 atl Tu sunt adevirate. angina inl TAIREMIHG saliva din gurd sau chiar ing. AP! ‘maginati-va cum o scuipafi intr-un a ee nu lear vinde produsele. Ceea ce prea natural si «al meu» dintr- ot eae ‘Ekman, P.& Friesen, W.V. 1975. the Face:A Guide to ‘ezgustitor si strain." Rozin reali Fear izing Emotions fom Facial Cues. Upper Sade Rive We Peat all Vea! paginile 6-67, ae rte: Presa file de publica wa des cal dca rug coi Ma SHAG ler, W997. Te nao of Narva University Press, Vel poi 2502, 21 acct experiment, eran OOMENHOE Shea Seer ce au scuipat ck a descopert e an eaht suarsdur Sharda aveau supa in alee yh nance, subieeti mu aU YrUt si bea apa gy ae ca sy ain spune en prods devine ee rence ce ne pisses corpul USttor Tpeapustul nu apare ca oemotie dist paw an Exist antipatie,Fespingeres acne Noms neplcut, darn exit dergae nate cerut copiilor $i adultilors& atinga sau si guste ‘modelath in forma unorfecalcle de caine. cong oe patra si opt ani nu au fost deranjat, dar majoritaen Adultlor au rfuzat sfacd acest uct, In mot daci adjugim o lacusta sterilizata int-un pangs cnusuccopi eb pu an beac ga! ae Copii adoescenfi sun fascnati de des ze aminteste c& prin bazaruri se vand imitatit reine” ale vomei, mucoztaflr si fecalelor, irc umpira acesteobiecte sunt in marca los mat gee baiefi Exista un intreg gen de glume in jurul dezgue cult, Seralul de televiziuine Beavis Butt heat ee a fost atat de popular printre adolescent, hance pentru pusti Capitanul lzmana si Copiti din tomberon folosescfrecvent situafiidezgustatoare 35 "Ronin explicadiferena in felul umitor:copi ny aucapacaten ‘ognitiva necesara pentru ai provoca dexgustal~ de exemple, ita ‘dea recunoagte cd aparengeledifera de tealitatea obec, eatact ‘locolatel eu aspect de fecal Acestlucu spins opinia colors ‘irela animalele nu simt dezgust. Dupspareres mea arfextondine ‘o modaitate atit de primara dea reacfionalalume fe wich cumea, [Lam cerutparerea gt expertul in comportament ania Frans de Ws care mi-a raspuns:,Emofiatrebuie 4 apars ln alte primate Dezpsta, luebuie #8 apirut ea o respingere a hrane i cusigurats, prinate sunt capabile de aga ceva. E mai greu de dat un rispuns inceea cept ‘expresille specifice". Momentan problema ramanedeschis find ‘almeni nua cecetat daca oexpresie unica pent respngerea min apare la alte primate gi, tm cazUl in care apare, dachexpresa efosth {ays de actele sociale respingatoare 252 Fin sul de drept William Miller, in fascinanta sa “anatomy of Disgust (Anatomia dezgustului), he Ay ed nu doar copili sunt atrag de lucruile red AP eegustul... are un farmec, o fascinatie nant: jificultatea de a ne feri ochi dela acc- rmgeroase... sau prin atracfia fai de filmele SCC) Musi, fecalele gi urina sunt toxice igare pentru noi, (dar suntem).. fascinatig aangeeaturd cu ele... ne uitam la materile noastre sig Njecat vem s4 Fecunoastem... ct de abisnit fn dptra oameni sis verifice gervefelele saubatistele ae Pees suf nasul."* Succesul de cash al filmelor spare precum Mary cea cu vino-ncoa nua fostalimentat imal de adolescenti. ovina distins ceea ce el numeste dezgust inter gensonal de dezgustul de baz. El enumera patru fpupuri de factori declansatori interpersonali invajai: freworl bizar, factorul de boala, factorul accidental gifactorul de viciere moral. Cercetarea mea gi lui Maureen O'Sullivan susfin propunerea Iui Rozin. Am «erut studentilor s& povesteasc’ in seris cea mai dez- ustitoare experienfai pe care isi imaginau cd cineva de peplaneta noastra ar putea-o indura. Tema ingurgitiil inci substante toxice, descrisa si de Rozin (de exemplu, atuncicAnd esti forfat s& mandnci voma altcuiva), a fost pomenita, dar numai in proportie de 1196. Cel mai ffecvent factor declangator pentru dezgustul extrem (mentionat in 629 din cazuri) a constat in reactia la comportamentele morale inacceptabile, cum ar fimodal ‘AGare sau simfit soldatii americani cind au descoperit ‘rosie din lagarele de concentrare nite. AP ‘= ARGS W997. The Anatomy of Diggs Ver page 22 “forage de 1 Theda Eaton Tek: ation a na rome (ey Han ome “Snstin Chichester, Marea Brita on Wiley & Sone. Ye 0" 153 (Q am compere morale asept, rteiccansnsansent pee Sidrihdgnracae beg eee, Sinton Uma sene deem neal iin erento ert cna nce he trades erm Rca Sreseye ai onchange te Seve aeoralintempersonah a fspingioare, mal dem doen ea de ingurgitarea a ceva ‘scarbos, tl fay Decorate meee "¥reme c& dezgustul dj -motionala gi, 1 de dezgust i ice culturs, Miller scoate in evidenta cum culturil tnd mai esrabi s& clasifice lucruri sau actiuni in omen] Sezsustitorului decat si le excluda din acesta Coace #4 Incare am argumentat ci bazele de date ss slaele SS Frocenclen sume a culate na mai putin de 10 din caua unr punsun neces pn qo 25455, eum nu st chs deh ale ale cam (impreuna cu programele care ne enolate de date (ie aiverse cmoti) nu sunt goate sags At acer ltise Cemerigar cand ne Pee; modalitatile noastre de rispuns, ca esrusti¥l PET ja care reacfiondm. Asa cum eviden: pr ies it de Schdowbas ar pea {Guam 2c054 om invaja nol decangitod nn sunt ses onal. Fa ra dt cl i japoneni reacjonesza raspunsercamericanii, cit $i jap. Deal aa gunoaie i Ingurgitari, Rozin a gisi cu dente a nivelul dezgustului social. O persoans care se ope bo octane 0h tonears Hehe ire eriveste in 0 sus Poustificat pe ceilaltii-a dezgustat pe japoneri, ino pcan au fost dezgustati de rasigti sau de perso ie een on epee Rea nigniatnrery ee Shared in mai multe culeur oameni sun deagustt de ™fmpls fa de cele patra tipuri de dergut iterper- sonal deserise de Rozin, un alt fel de dergust ~ come eeamnumit deegustal din saturate sugeratde