Sunteți pe pagina 1din 6

BREVIAR DE CALCUL

Plantația de nuc în sistem ecologic - SC AGRITOP EST SRL prezintă următoarele


capacități:
- personal propus spre angajare: 2
- personal sezonier: 8
- suprafața de irigat (ha): 6,8776
- număr de pomi fructiferi (aluni): 5352
- număr de udări/an: 16
- perioade de udare: 4
- numar udari/perioada: 4
- norma maximă de udare (m3/udare): 500
- norma minimă de udare (m3/udare): 300
- durata de udare prin picurare (h/zi): 9

Intervalul de timp intre udări depinde de textura solului si de condiţiile climatice. Pe


solurile grosiere, scheletice, pot fi administrate mai multe udări pe zi. În practică, acest
interval de timp variaza intre 1 - (4 - 5) zile.

Climat Textura solului

Nisipoase Lutoase si argiloase

1-2 2-3
Arid, cu temperaturi ridicate si
evapotranspiratie mare

Moderat 2-3 3-4

Rece, cu precipitaţii reduse 3-4 6-8


(de 2 ori pe saptamana) (o data pe saptamana)
Calculul necesarului de apă s-a executat in conformitate cu normele de udare
prezentate în literatura de specialitate, pentru un an cu precipitatii medii multianuală de 450 –
550 mm/an şi conform tehnologiei ce va fi utilizata.

Conform acestor cantitati rezulta:


a. Pentru un an secetos:
1. Norma de udare neta lunara:
Norma de udare lunara pe luna mai: mmai= 80 l/pom x 5352 pomi x 4= 3268,4 m3
Norma de udare lunara pe luna iunie: miunie= 46 l/pom x 2432 pomi x 2,5 x 3 x 5,4= 4555,9 m 3
Norma de udare lunara pe luna iulie: miulie = 46 l/pom x 2432 pomi x 2,5 x 3 x 5,4= 4555,9 m 3
Norma de udare lunara pe luna august: m august= 46 l/pom x 2432 pomi x 2,5 x 3 x 5,4=
4555,9 m3

2. Randamentul sistemului de irigatii

unde:
pc – pierderile de apa în camp (10 %);
pam – pierderi de apa in reteaua de irigatii (5%);
pad - pierderi de apa in conducta de aductiune (2%).

3. Hidromodulul net
Pentru investita propusa avand in vedere ca exista o singura cultura hidromodulul are
valoarea modulului de udare.
Modulul de udare se calculeaza utilizand formula:

unde:
qfc – debitul specific fictiv continuu;
Tl - timpul lunar (zile);
tudare - timpul de udare in decursul unei zile (ore);

Debitul specific fictiv continuu se calculeaza cu formula:

unde:
M80% - norma de asigurare lunara cu asigurarea de 80% si se considera norma de udare
maxim lunara.
În cazul de față, debitulul specific fictiv continuu se calculeaza:
m80% 4555,9 l
q fc    1,7 [  ha ]
86,4  31 86,4  31 s

Modulul de udare:
31 24 31 24
qm  q fc   1,7    4,53 [ l  ha ]
Tl tudare 31 9 s

s-a considerat:
Tl – durata unei luni - 31 de zile
tudare - timpul de udare - 9 ore

În consecinta, hidromodulul net va fi egal cu modulul de udare:


l
  qm  4,53 [  ha ]
s
4. Norma de irigare neta
Norma de irigare reprezinta suma normelor de udare:
Mnet = m lunar  maprilie  mmai  miunie  miulie  maugust  mseptembrie  moctombrie =

2773,2 + 3268,4 + 4555,9 + 4555,9 + 4555,9 + 3268,4 + 2773,2 = 25751,2 m3

5. Norma de udare si de irigare bruta


Norma de udare bruta lunara se obtine:
m brut aprilie =m net aprilie /ηsistem =2773,2/0,84 = 3301,4 m3
m brut mai =m net mai /ηsistem =3268,4/0,84 = 3891,0 m3
m brut iunie =m net iunie /ηsistem =4555,9/0,84 = 5423,8 m3
m brut iulie =m net iulie /ηsistem =4555,9/0,84 = 5423,8 m3
m brut august =m net august /ηsistem =4555,9/0,84 = 5423,8 m3
m brut septembrie =m net septembrie /ηsistem =3268,4/0,84 = 3891,0 m3
m brut octombrie =m net octombrie /ηsistem=2773,2/0,84= 3301,4 m3

Norma de irigare bruta se obtine prin insumarea normelor de udare:


mc
M brut = m lunarbrut  30656,2
ha

b. Pentru un an ploios
Norma de irigare neta pentru nuc intr-un an ploios se considera 700 m 3.
Respectand proportionalitatea pe lunile in care se aplica udarile la nuc vor rezulta:

maprilie = 2426,6 m3
mmai = 2859,9 m3
miunie = 3986,5 m3
miulie = 3986,5 m3
maugust = 3986,5 m3
mseptembrie = 2859,9 m3
moctombrie = 2426,6 m3

Hidromodulul net pentru anul ploios este:


- debitulul specific fictiv continuu se calculeaza:
m80% 3986,5 l
q fc    1,488 [  ha ]
86,4  31 86,4  31 s

Modulul de udare:
31 24 31 24
qm  q fc   1,488    3,96 [ l  ha ]
Tl t udare 31 9 s
l
  qm  3,96 [  ha ]
s
c. Volume anuale
Volumele anuale se obtin prin însumarea normelor bruta si neta pentru cele 10,7285
ha de livada:
Vanual net = Mnet= 25751,2 m3
Vanual brut = Mbrut = 30656,2 m3

d. Volume lunare
d.1. Volume lunare maxime
Aceste volume se inregistreaza in luna in care este consumul cel mai mare:

Vlunar maxim = Vlunar iulie = mbrut iulie= 4555,9 m3/luna

d.2. Volume lunare medii


Acestea se obtin prin medierea consumului lunar:

Vlunar mediu = mbrut mediu= 3678,7 m3/luna

d.3. Volume minime lunare


Se inregistreaza in luna cu cel mai mic consum de apa:

Vlunar minim = Vlunar aprilie =m brut aprilie = 2773,2 m3/luna

e. Volume zilnice
e.1. Volume zilnice maxime
Aceste volume se inregistreaza în luna in care este consumul cel mai mare.
Consumul zilnic net se obtine inmultind necesarul net al unui pom cu numarul
acestora (2432 bucati). Rezulta consumul zilnic net maxim (luna iulie):

Czilnic maxim = 46 l x 2432 pomi= 111,87 m3/zi


Vzilnic maxim = Vzinic iulie= (Czilnic maxim /ηsistem)= 111,87/0,84= 133,18 m3/zi

e.2. Volume zilnice medii


Acestea se obtin prin medierea consumului zilnic:
Consumul net mediu zilnic este:

Czilnic net mediu = (Czilnic aprilie + Czilnic mai + Czilnic iunie + Czilnic iulie + Czilnic august + Czilnic sept+ Czilnic octombrie)/7 x nr.
pomi= (28+33+46+46+46+33+28)/7 x 2432 pomi= 37,14 x 2432 = 90,3 m3/zi
Vzilnic mediu = C brut mediu= (C zilnic net mediu /ηsistem)= (90,3/0,84)= 107,5 m3/zi

e.3. Volume zilnice minime


Czilnic minim= 28 l x 2432 pomi= 68,09 m3
Vzilnic minim = Vzinic aprilie = (Czilnic minim /ηsistem)= 68,09/0,84= 81,05 m3/zi

Determinarea necesarului de apă de consum s-a facut in conformitate cu


SR 1343 -1/2006, STAS 1478/90, Normativ 9/2015, NP133-2013 si a nomogramelor uzuale
de calcul, în funcţie de destinaţia clădirii, numărul de persoane şi consumul specific maxim.
Pentru pesonalul ce deserveşte plantaţia se foloseşte apa potabila îmbuteliată pentru
baut, iar pentru nevoile igienico - sanitare este montată o toaleta ecologică ce va fi vidanjată
de o firmă specializată.