Sunteți pe pagina 1din 20

Grădinița cu P.P. „Primii Pasi” Nr.

10 Brașov
Studenti: Beteringhe Andreea
Cernat Elena Geanina
Grupa: Mijlocie

„Împreună cu Scufița Roșie”

PROIECT DIDACTIC DE ACTIVITATE INTEGRATĂ


PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ
Data: 12/11/2019
Nivel: I
Grupa: Mijlocie
Studente: Beteringhe Andreea
Cernat Elena Geanina
Tema anuală de studiu: „Cum este, a fost și va fi aici pe pământ?”
Tema proiectului: „Cufărul cu povești”
Subtema: Povești colorate
Tema zilei: „Scufița Roșie ”
Forma de realizare: Activitate integrată de o zi: ADP+ALA+ADE(DȘ2+DOS1)
Tipul activității: Formarea de priceperi și deprinderi
Activități de învățare implicate:
 Activități de dezvoltare personală
 Activități experențiale- domeniu științe (DȘ2)
Activitate matematică: „Așază-mă la căsuța mea”
-domeniul om și societate
Lipire: „Scufița Roșie”
 Activități liber alese
Forma de organizare: frontal, individual, pe grupe
Durata: O zi

Scopul activității:
 Consolidarea cunoștințelor privind denumirile formelor geometrice și a
atributelor acestora, precumși a unor abilități practice specifice nivelului de
dezvoltare motrică.
Bibliotecă: Științe: Artă: Joc de rol:
„Scufița Roșie” „Lipește în ordinea „Cutiuța muzicală” „De-a Scufița
întâmplărilor,
Roșie”
(vizionare film) povestea” (audiție)
(siluete)

„Împreună cu Scufița Roșie”

Domeniulomșisocietate Domeniul științe

(activitate practică) „Așază-mă la căsuța


mea”
„Scufița Roșie”
-Joc logic-
-lipire-
(ALA1 + DȘ2 + DOS + ALA2)

Joc de mișcare

„Am o căsuță mică”


Elemente componente ale activității integrate

I. Activități de dezvoltare personală (ADP)


1. Rutine
Întâlnire de dimineață
Salutul: „Bună dimineața, prichindei!”
Prezența: Se va face prezența, copiii prezenți vor trebui să lipească
jetonul ce le corespunde, respectiv de fetiță sau băiețel, iar cei absenți vor fi
trecuți la rubrica „Absenți”
Calendarul naturii: Copiii fac referiri la : ziua săptămânii, luna curentă,
anotimpul în care ne aflăm, starea vremii, aspecte ale anotimpului,
comunicând atât verbal cât și cu ajutorul imaginilor. Noutatea zilei: Le
voi comunica copiilor că astăzi avem ca invitată pe frumoasa Scufiță
Roșie, din povestea „Scufița Roșie” de Frații Grimm. Aceasta a lăsat
pentru copii două mesaje, iar daca vor fi cuminti si vor realiza ceea ce
scrie pe bilețel, vor primi un premiu la sfârșit.
Activitatea pe grup: Vom povesti și ne vom aminti împreună
întâmplările din povestea „Scufița Roșie”, de Frații Grimm.

2. Tranziții
 „Azi la grădiniță noi vom face sport”- joc cu text și cânt
 „Câte unul, cate doi” – joc de atenție
II. Activități liber alese (ALA 1)- centre de interes
 Biblioteca: „Scufița Roșie”(vizionare film)
 Științe: „Lipește în ordinea întâmplărilorpovestea”
 Artă: „Cutiuța muzicală”(audiție)
 Joc de rol: „De-a Scufița Roșie”(siluete)
III. Activități pe domenii experențiale (ADE)
Domenii integrate
 DȘ 2- Activitate matematică
 „Așază-mă la căsuța mea”- identificarea și clasificarea
figurilor geometrice, folosind conjuncția logică.

 DOS 1- Activitate practică


 „Scufița Roșie” –asamblarea și lipirea formelor geometrice (
cerc, triunghi, pătrat) pentru a forma silueta Scufiței Roșii.
IV. Activitate complementară/ ALA II
„Am o căsuță mică” – joc de mișcare

Obiective operaționale
 ALA 1
 Bibliotecă: „Scufița Roșie” (vizionare film)
o Să vizioneze în liniște filmul
 Științe: „Lipește în ordinea întâmplărilor, povestea”
o Să utilizeze corect instrumentele de Să respecte poziția
de lucru față de suportul de lucru

 Artă: „Cutiuța muzicală”(audiție)


o Să asculte cu atenție și în liniște cântecelele
 Joc de rol: „De-a Scufița Roșie” (siluete)
o Să recunoască personajele poveștii prin intermediul
măștilor
o Să reproducă mici dialoguri din poveste
 ADE
DȘ- Activitate matematică
„Așază-mă la căsuța mea”- identificarea și clasificarea
figurilor geometrice, folosind conjuncția logică.
Cognitiv-informaționale:
- să recunoască formele geometrice: cerc, pătrat și triunghi în
cadrul jocului, denumindu-le corect
- să efectueze deducții logice, în cadrul jocurilor cu piesele
geometrice
- să grupeze piesele de aceeași formă și culoare, folosind trusa
existentă la centru

Psiho-motorii:
-Să mânuiască corect și cu atenție materialul de lucru
- Să adopte o poziți corectă a corpului în timpul activității

Afectiv-motivaționale
-Să participe cu interes la activitate și cu bucuria de a învața

DOS 1- Activitate practică


„Scufița Roșie” –lipirea formelor geometrice ( cerc, triunghi,
pătrat) pentru a forma silueta Scufiței Roșii.

Cognitiv-informaționale
-să se dezvolte capacitatea de orientare prin lipirea figuriloe
geometrice în spațiul dat, valorizând modelul decorativ
-Să cunoască și să denumească materialele și instrumentele de
lucru
Psiho-motorii:
-Să execute corect exercițiile de încălzire a mușchilor fini ai
mâinii
-Să respecte poziția corectă corectă a corpului în timpul de
lucru
Afectiv-motivaționale:
-Să manifeste interes și stabilitate emoțională pe tot parcursul
activității
-Să exprime aprecieri cu privire la propria lucrare cât și a
colegilor

 Activitate complementară ALA II- „Am o căsuță


mică”
-Să respecte mișcările cântecului
-Să se implice activ în activitate

Strategii didactice
a) Resurse umane: copiii grupei mijlocii, doamna educatoare
b) Metode și resurse proceduale: expunerea, conversația,
explicația, observația, munca în echipă, munca independentă,
demonstrația, exercițiul, jocul.
c) Resurse materiale: săculețul cu piese, lipici, șervețele, forme
geometrice- plăcuțe, șablon „Scufița Roșie”, piese (cerc,
triunghi, pătrat), culori, planșe.
d) Modalități de evaluare:
-Continuă (prin observarea comportamentului, analiză asupra
corectitudinii îndeplinirii sarcinilor)
-Finală (aprecieri verbale asupra întregii activități desfășurate)

Bibliografie

M.E.C.T „Curriculum pentru învățământul preșcolar 3-6/7 ani”, septembrie


2008, București;
Piramida cunoaşterii : repere metodice în aplicarea curriculumului preşcolar /
coord .: Ad ina Glava, Lolica Tătaru, Olga Chiş ; referent şti inţific: praf. univ.
dr. Vasile Chiş. - Piteşti : Diamant, 2014
SCENARIUL ZILEI
Activitatea debutează cu Întâlnirea de dimineață. Copiii sunt
așezați pe scăunele în semicerc pentru a stabili contact vizual cu
toți membrii grupei.
Salutul are loc cu ajutorul următoarelor versuri; " Dimineaţa a
sosit,! La grădiniţă am venit. / Mâinile le adunăm/ Şi frumos noi
salutăm ¡
Prezența se realizează cu ajutorul șabloanelor (fetițe și băieței) pe care copiii le vor lipi
pe tablă, moment în care aceștia spun „prezent”.
Calendarul naturii se realizează cu ajutorul elevului de serviciu din ziua respectivă.
Acesta va privi pe geam să vadă cum este vremea, va spune în ce anotimp ne aflăm, în
ce lună și în ce zi a săptămânii. De asemenea ne vom aminti ce zi a fost ieri și vom
descoperi ce zi va urma.
Noutatea zilei: Le voi comunica copiilor că astăzi avem ca invitată pe frumoasa
Scufița Roșie, din povestea „Scufița Roșie” de Frații Grimm.
Activitatea pe grup: Vom povesti și ne vom aminti împreună întâmplările din
povestea „Scufița Roșie”, de Frații Grimm.
Tranziție: Aceasta se va realiza pe cântecelul „Azi la grădiniță noi vom face sport”, joc
cu text și cânt
La centrul „Bibliotecă”, copiii vor viziona filmul „Scufița Roșie”
La centrul „Științe”, copiii vor trebui să lipească figuri geometrice pentru a crea
silueta Scufiței.
La centrul „Artă”, copiii vor asculta cântecele.
La centrul „Joc de rol”, copiii vor face teatru cu ajutorul siluetelor, și vor reprezenta
mici momente pe care ei și le amintesc din poveste.
Tranziție către domeniile experențiale: „Câte unul, câte doi”- joc de atenție.
ADE- Atenția copiilor se îndreaptă înspre următoarele activități DȘ 2+DOS 1.
Captarea atenției pentru activitățile de învățare
Discuțiile privind noutățile zilei sunt întrerupte de vizita frumoasei Scufițe care ne-a
adus două bilețele în care le cere ajutorul copiilor, explicându-le de ce anume are
nevoie pentru a-și salva bunicuța.
Anunțarea temei și a obiectivelor activității didactice
Observând bilețelele primite de la Scufița Roșie, copiii constată că acestea sunt
decorate numai cu figuri geometrice, pe care ea nu le cunoaște. Copiii îi propun întâi
să învețe figurile geometrice (cerc, pătrat, triunghi), după care promit că o vor ajuta.
La activitatea practică, copiii vor trebui să lipească formele geometrice pe silueta
Scufiței.
ALA II- Joc de mișcare. „Am o căsuță mică”
Se trece la analiza întregii activități. Copiii descriu cum s-au jucat și ce anume au
realizat pentru a o ajuta pe Scufița Roșie.
DEMERS DIDACTIC
Nr. Eventimentul Conținut științific Strategii didactice Evaluare
Crt. didactic (instrumente
Metode și Mijloace Forma de și Indicatorii)
procedee de organizare
învățământ

1. Moment Asigurarea condițiilor


organizatoric optime pentru buna
desfășurare a activității:
-amenajarea sălii de grupă Observarea
Conversația Scaune Frontal comportamentului
-amenajarea centrelor de
Măsuțe copiilor
interes
-pregătirea materialelor
didactice
-așezarea copiilor pe
scăunele în formă de
semicerc
2. Introducerea Se începe activitatea prin
în activitate întâlnirea de dimineață,
copiii sunt așezați în
semicerc pe scăunele:
-salutul Observarea
-prezența Frontal comportamentului
-calendarul naturii copiilor
Salutul
Copiii se așază pe scăunele
în formație de semicerc,
pentru a stabili contact
vizual cu toți membrii
grupului. Salutul începe de
la doamna educatoare și se Explicația Frontal
termină tot cu ea. Apreciereași
Prezența Exercițiul stimularea
Se realizează cu ajutorul verbală
șabloanelor (fetițe și
băieței) pecarecopiiile
vor lipi pe tablă, moment
în care aceștia spun
„prezent”. De asemenea,
copiii care lipsesc vor fi Conversația Apreciereași
trecuți la rubrica stimularea
Exercițiul Simblouri Frontal verbală
„Absenți”.Sevornumăra
individuale
câți copii sunt azi la
grădiniță.
Calendarul naturii
Calendarul va fi completat
de către elevul de serviciu.
Educatoarea va adresa
întrebări:
-Cum este vremea afară?
Sunt nori? Este soare?
Ninge?
-În ce anotimp suntem
noi?
-În ce lună ne aflăm noi
acum? Calendarul
-Ce zi a săptămânii e azi? naturii Frontal Aprecierea și
Ieri ce zi a fost? Dar mâine, Conversația stimularea
ce zi va fi? Jetoane verbală

3. Captarea Noutatea zilei: le voi Expunerea


atenției comunica copiilor că astăzi
avem ca invitată pe
frumoasa Scufițe Roșie, din
povestea „Scufița Roșie”
de Frații Grimm.
Aceasta a lăsat pentru copii
două mesaje, iar daca vor fi Observația Păpușa de pluș Frontal Observarea
cuminti si vor realiza ceea Gretel comportamentului
ce scrie pe bilețel, vor copiilor
primi un premiu la sfârșit. Conversația
4. Anunțarea Astăzi o vom ajuta noi pe
temei și Scufiță să-și găsească
bunicuța, dar îinainte de Conversația planșe de
enunțarea toate vom realiza împreună
obiectivelor colorat
câteva activități. Vom
activității viziona un film, vom face Observația umbre Observarea
teatru de păpuși, vom cânta Frontal
comportamentului
și vom lipi. măsți copiilor
Tranziție: „Az i la Explicația
grădiniță noi vom face cutie teatru
sport”- joc cu text și cânt
planșe labirint

5. Reactualizarea ALA 1 (Anexa 1)


cunoștințelor Copiii se vor grupa în
cadrul sectoarelor ajutați de Explicația
Observarea
către doamna educatoare, Frontal comportamentului
ei au voie să se schimbe de
copiilor
la un centru la altul fără a-
și deranja colegii.
La centrul „Bibliotecă”,
copiii vor viziona filmul Conversația
„Scufița Roșie”
La centrul „Științe”, copiiivor
trebui să lipească figuri Individual
geometrice pentru a crea
silueta Scufiței.
La centrul „Artă”, copiii Exercițiul fișe Aprecieri verbale
vor asculta cântecele.
La centrul „Joc de rol”, lipici
copiii vor face teatru cu
ajutorul siluetelor, și vor
reprezenta mici momente
pe care ei și le amintesc din
poveste.
Dragii mei, am reușit să Exercițiul laptop Individual Aprecieri verbale
realizăm atâtea lucruri. Am
lipit foarte frumos, ne-am
jucat cumniți la teatru, am
cântatși am văzutchiar și un
film.. Felicitări!
Tranziție: „Câteunul, câte
doi”- joc de atenție Aprecieri verbale
boxe
Exercițiul Individual

cutie pentru
teartru
Aprecieri verbale
Conversația siluete Pe grupe
personaje

Aprecieri verbale
6. Prezentarea DȘ- activitatea
conținutului matematică
Captarea atenției pentru Observarea
activitățile de învățare Biletul cu comportamentului
Discuțiile privind noutățile Explicația
mesaj copiilor
zilei sunt întrerupte de
vizita frumoasei Gretel
care ne-a adus două
bilețele în care le cere
ajutorul copiilor, Frontal
explicându-le de ce anume
arenevoie pentru a-și găsi
căsuța.
Anunțarea temei și a
obiectivelor activității
didactice
Observând bilețelele
primitedela Scufița, copiii
constată că acestea sunt
decorate numai cu figuri
geometrice, pe care Gretel
nu le cunoaște. Copiii îi
propun întâi să învețe Frontal
figurile geometrice (cerc,
pătrat, triunghi), după care Conversația
Observarea
promit că o vor ajuta. comportamentului
Este inițiat jocul logic copiilor
„Așază-mă la culoarea
mea”. Jocul este condus
conform următoarelor
secvențe didactice:

Explicarea jocului:
Un cub va fi dat din mână
în mână. La semnalul
educatoarei, copilul la care
se oprește cubul va lua din
săculeț opiesăgeometrică, o
va denumi , va spune
culoarea, și ova așeza la
căsuța ei.

Prezentarea regulilor Explicația


jocului
Jocul are câteva reguli care
trebuie respectate: se
păstrează linișteaîn timpul
jocului, cubul se dă din
mână în mână cât mai
repede, va veni să aleagă o
piesă logică doar copilul la Explicația Frontal
care s-a oprit cubul.
Cub Observarea
Jocul de probă: comportamentului
Jocul de probă se copiilor
desfășoară pentru a ne
asiguracatoțicopiii au
înțeles modul de Săculeț
desfășurareaactivității. Se
desfășoară o rundă de joc, Forme
fără a se consemna sau geometrice
ierarhiza rezultatele. Se vor
sublinia regulile și
comportamentele specifice
jocului.
Explicația
Desfășurarea jocului: Frontal
Se va desfășura jocul Plăcuțe Observarea
propriu zis, urmărindu-se comportamentului
antrenarea tuturor copiilor. copiilor
Fiecare răspuns corect este
aplaudat. Jocul se va
continua până când toate
formele geometrice vor fi
așezate la căsuța lor. După
terminarea jocului, copiilor
li se va da o fișă de colorat
cu anumite forme
geometrice, ce vor fi
colorate după un anumit
model. (Anexa 2)

Tranziție: Exercitțiul Frontal


Pentru aranjarea Aprecieri verbale
mobilierului şi pregătirea
materialelor pentru
activitatea următoare,
copiii vor părăsi sala de
grupă pe u rmătoarea
tranzitie: " Bat din palme,
clap, clap, clap
Din picioare trap, trap,
trap,
Ne-nvârtim, ne răsucim
Si spre baie noi pornim !"
Exercițiul
Individual Aprecieri verbale

Observarea
comportamentului
copiilor
7. Obținerea Domeniul Om și
performanței
Societate- activitate
practică (anexa 3)
După ce Scufișa, este
ajutată să învețe formele
geometrice și să le așeze la
Explicația Biletul cu Frontal Aprecieri verbale
casuța lor, aceasta mai are
mesajul
încăunbilețelpentru copii,
în care le cere să îi
construiască din formele
geometrice precizate
anterior, chiar silueta ei
Activitatea de învățare va
fi ghidată conform
următoarelor secvențe
didactice:

Intuirea materialelor:
Copiii vor fi solicitați să
observe și să enumere castronel Observarea
Conversația Frontal comportamentului
materialul didactic. Pe
copiilor
fiecare măsuță se află
castronașe ce au în interior
forme
un tip de forme geometrice geometrice
(cerculețe, pătrate sau
triunghiuri), lipici, planșă.
lipici

Prezentarea modelului:
planșă
Se analizează planșa, cu
silueta, model.
Ce reprezintă, cum a fost
Conversația Frontal
decorată, ce culori și ce Observarea
comportamentului
forme geometrice s-au
copiilor
folosit.

Explicarea și
demonstrarea modului de
lucru
Se explică şi se
demonstrează modul de
real izare a lucrărilor.
Explicația Frontal Observarea
Copiii vor fi organ izaţi comportamentului
copiilor
în trei grupuri şi vor decora
după următoarele cerinţe:
Grupul I - decorarea cu
cercuri roşii;
Grupul II - decorarea cu
pătrate albastre;
Grupul III - decorarea cu
triunghiuri galbene;
Se amintește modul de
aplicare al lipiciului, care
se întinde pe spatele formei
geometrice, iar apoi se
Explicația Pe grupe Observarea
presează ușor pe planșa de
comportamentului
lucru. copiilor

Exerciţii pentru încălzirea


musculaturii
Se execută câteva exerciţii
pentru încălzirea mâinilor.

Observarea
Realizarea lucrărilor de comportamentului
copiilor
către copii
Copiii încep să lucreze În
linişte . Acolo unde este
Exercițiul
nevoie, se oferă indicaţii şi Pe grupe
ajutor.

Analiza lucrărilor
Se va realiza turul galeriei
Turul galeriei
pentru a analiza lucrările.
Individual
Conversația

8. Asigurarea Se trece la analiza întregii Explicația


retenției și a activități. Copiii descriu
transferului Frontal Stimularea
cum s-au jucat și ce anume
Conversația verbală
au relizat pentru Scufiță.
9. Evaluarea și ALA 2. – Joc de
încheierea
mișcare „Am o căsuță
activității
,mică”
Acestjocsedesfășoară În grup
Explicația Recompense
astfel: Copiii fac un
semicerc și trebuie să
asculte instrucțiunile din
caântecel. Li se poate pune Jocul
Frontal
și vidoclipul pe laptop,
pentru ca aceștia sa poată
urmări și în video Conversația
mișcarile.
Anexa 1