Sunteți pe pagina 1din 11

UTILIZAREA

RESPONSABILĂ
A RESURSELOR
EDUCAȚIONALE
DIGITALE
Modulul 3 
Utilizarea și crearea de
Resurse educaționale digitale
MODULUL 3 – UTILIZAREA ȘI CREAREA DE
RESURSE EDUCAȚIONALE DIGITALE
02

Resursele Educaționale Deschise sunt tipuri digitale care pot fi create folosind
software specializat și adaptat fiecăreia.

Sunt câteva repere de care trebuie ținut cont atunci când se trece la etapa de
elaborare a unei resurse. Acestea depind de legătura formată între pachetul
software și resursă. Ideal ar fi ca resursa creată să depindă cât mai puțin de
instrumentele utilizate la crearea acesteia.
 
O bună practică este ca fiecare creator, premergător asamblării finale a
resursei, să aibă părțile componente atunci când vorbim despre o agregare și
resursa ca fișier separat atunci când vorbim despre una singură (imagine, video
sau chiar text). Abia după ce avem părțile componente separate, se vor
asambla, fie că această agregare înseamnă constituirea unui fișier utilizând un
procesor de text așa cum sunt Word de la Microsoft Office sau Writer de la
LibreOffice.
 
Această separare a părților componente de formatul prin care facem agregarea
este recomandabilă pentru că asigură o portabilitate a conținuturilor.
Portabilitatea conținuturilor, indiferent de formate și independent de
platformele folosite pentru a disemina, conduce către un deziderat al
Resurselor Educaționale Deschise: reutilizarea facilă.
 
Software-ul pe ce îl folosiți, de preferat ar fi să fie cu sursă deschisă pentru că
astfel se asigură cel mai ridicat nivel de compatibilitate și deschidere. În
momentul în care faceți o alegere, asigurați-vă că respectivul pachet software
are o comunitate de dezvoltatori solidă, care este vie prin numărul și frecvența
actualizărilor făcute.
MODULUL 3 – UTILIZAREA ȘI CREAREA DE 03
RESURSE EDUCAȚIONALE DIGITALE

UTILIZAREA RED-URILOR

Există două scenarii în care vă puteți găsi raportat la folosirea RED-urilor.


Primul este cel al creatorului, care pornește de la zero construind atent
resursele digitale de care are nevoie.
Cel de-al doilea scenariu poate fi legat strict de primul, atunci când se
preia o resursă creată de altcineva, în baza unei licențe deschise cu
scopul de a o dezvolta sau integra în propria agregare, sau pur și simplu
luăm resursa creată de altcineva cu scopul de a o folosi, cu respectarea
deplină a licenței.  
Cel de-al doilea scenariu este cel al utilizării și reutilizării.

COMPETENȚELE DIGITALE

Competențele digitale sunt necesare pentru a crea resurse digitale și sunt


considerate de către Consiliul European competențe-cheie pentru
învățarea pe tot parcursul vieții[44]. Preocuparea Comisiei Europene
privind realizarea de Resurse Educaționale Deschise este strâns legată de
necesitatea inovării, iar în centru este profesorul, al cărui potențial trebuie
stimulat prin a-l sprijinii în achiziționarea de materiale ale căror licențe să
aparțină autorităților publice[45].
Un astfel de demers ar stimula reutilizarea.

[44] RECOMANDAREA CONSILIULUI din 22 mai 2018 privind competențele-


cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=EN
[45] Deschiderea educației: Metode inovatoare de predare și învățare pentru
toți, facilitate de noile tehnologii și de resursele educaționale deschise /*
COM/2013/0654 final */ https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52013DC0654&from=EN
MODULUL 3 – UTILIZAREA ȘI CREAREA DE
RESURSE EDUCAȚIONALE DIGITALE
04

Relevant pentru competențele digitale necesare pentru a intra pe calea


inovării este și Cadrul Competențelor Digitale (DigiComp 2.1[46]), din care
reținem următoarele arii de competență relevante:
 
1. Cultura informației și a datelor, incluzând următoarele competențe:
1.1 Browsing, căutare și alegere a informațiilor, a datelor relevante și a
conținuturilor digitale.
1.2 Evaluarea informațiilor, a datelor relevante și a conținuturilor digitale.
1.3 Gestionarea datelor, a informației și a conținuturilor digitale.

2. Crearea conținutului digital, care include următoarele competențe:


2.1 Dezvoltarea de conținut digital.
2.2 Integrarea și re-modelarea de conținut digital.
2.3 Copyright și licențiere.
2.4 Programare.
 
Pentru a avea o imagine de ansamblu a inițiativelor europene, mai trebuie să
privim și la Planul de acțiune pentru Educație Digitală[47] ale cărui 11
acțiuni[48] de sprijin pentru utilizarea tehnologiei și dezvoltarea
competențelor digitale în educație completează imaginea unei schimbări de
profunzime.
 
Profesorii și toți cei care elaborează materiale necesare educației au deja
propriile obișnuințe în operarea și crearea de resurse digitale. Tot ce se
adaugă, în contextul celor prezentate, este un nivel al responsabilității față de
propria creație și din aceasta derivă libertățile de care se bucură și pe care le
oferă copiilor, studenților și propriilor lor colegi.

[46] https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-
research-reports/digcomp-21-digital-competence-framework-citizens-eight-
proficiency-levels-and-examples-use
[47] COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN
PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL
COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS on
the Digital Education Action Plan {SWD(2018) 12 final} https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2018:22:FIN
[48] https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-
action-plan_en
MODULUL 3 – UTILIZAREA ȘI CREAREA DE
RESURSE EDUCAȚIONALE DIGITALE
05

SCENARIUL OPEREI ORIGINALE

Acest scenariu implică asumarea rolului de creator de resurse, fie de la


zero, fie preluând una sau mai multe, dintr-un depozit specializat.
Creatorul de resurse educaționale poate privi părțile componente ale unei
resurse precum blocurile constructive ale unui conținut care poate fi privit
unitar. Asamblarea unui material care are capacitatea să explice mai bine
anumite aspecte reprezintă o agregare de fragmente, cum ar fi textele cu
imaginile. În cazul în care o astfel de asamblare se face cu ajutorul unui
editor de text, rezultatul este un fișier care poate fi considerat un conținut
unitar.
 
Pentru a crea resursele necesare, autorul va opera cu diferite pachete
software, va face diferite prelucrări și va investi creativitate în linia
discursivă și argumentativă a conținutului creat. Licențierea rezultatului
final este o necesitate fără de care cei ce vor dori să utilizeze respectivul
conținut nu vor cunoaște termenele și condițiile, înțelegând că este
protejat prin drepturile de autor cu toate drepturile rezervate. Ținta
declarată a Resurselor Educaționale Deschise este aceea de a permite
reutilizarea conținutului. Acest lucru este foarte util pentru a crește
valoarea operelor create sau pentru adaptarea lor ca răspuns la anumite
cerințe. Acest concept de reutilizare poate fi considerat limita superioară a
înțelegerii funcției Resurselor Educaționale Deschise.
 
În cazul în care se folosesc anumite platforme care permit agregarea
conținuturilor direct, prin intermediul instrumentelor puse la dispoziție,
trebuie ținut cont ca respectivele platforme să fie capabile să exporte
rezultatul. Un bun exemplu este al LMS-ului Moodle care poate exporta un
curs, ușor de încadrat ca o resursă educațională deschisă, întrupat ca
pachet SCORM. În cazul în care conținutul este o aplicație software,
aceasta trebuie însoțită de o licență specifică pentru software[49].

[49] Puteți consulta detaliile câtorva de la următoarea resursă online:


https://choosealicense.com/licenses/
MODULUL 3 – UTILIZAREA ȘI CREAREA DE
RESURSE EDUCAȚIONALE DIGITALE
06

Pentru a crea o Resursă Educațională Deschisă, la start se poate concepe un


adevărat plan de lucru personal. Acesta ar putea conține întrebări precum:
 
Ce tip de resursă digitală aleg sau creez? Vor fi implicate mai multe tipuri?
Dacă sunt mai multe resurse digitale, cum le voi asambla? Folosești o
platformă sau un pachet software?      
Dacă folosesc o platformă, voi putea exporta conținutul într-un format
digital care respectă un standard deschis?      
Care sunt nevoile pentru care răspunde/ răspund resursa/ resursele?      
Dacă scriu software, ce licență voi folosi pentru a mă asigura de
compatibilitatea cu alte pachete folosite și cu cea a întregului material /
resursei?       
Care sunt pachetele software care vor fi utilizate?       
Formatul resursei digitale pe care o creez este unul ”deschis” sau
”proprietar”?      
Cum voi licenția opera mea la final? Care sunt libertățile pe care le voi
oferi?
Unde voi pune resursele create pentru a le crește vizibilitatea și, implicit,
potențialul de a fi reutilizate?
MODULUL 3 – UTILIZAREA ȘI CREAREA DE
RESURSE EDUCAȚIONALE DIGITALE
07

SCENARIUL UTILIZĂRII ȘI REUTILIZĂRII

Acest scenariu este legat în primul rând de căutarea resurselor necesare.


Din start, trebuie să facem o precizare. Uneori ne vom confrunta cu
necesitatea de a găsi resurse digitale care să fie compatibile între ele
pentru a putea fi introduse într-o agregare.
 
În cazul licențelor Creative Commons, beneficiem de un tabel de verificare.

Tabelul 2 - Adaptare după tabelul „License compatibility chart for combining


or mixing two CC licensed works”, prezentat la
https://en.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons_license
 
MODULUL 3 – UTILIZAREA ȘI CREAREA DE
RESURSE EDUCAȚIONALE DIGITALE
08

DE UNDE LUĂM RESURSE DIGITALE LIBERE?

Cel mai adesea, resursele digitale găsite prin accesarea motoarelor de


căutare sunt luate, prelucrate sau integrate de-a dreptul în conținuturile
create. În cazul în care sunt folosite motoarele de căutare generale pentru
căutarea resurselor, pentru a ne asigura că acestea aduc doar pe cele care
au licențe ce permit utilizarea sau reutilizarea, se vor căuta filtrele
existente.

În cazul motorului de căutare Google, o căutare a unei imagini poate returna


mii de rezultate. Selectarea celor care pot fi utilizate în siguranță se face prin
folosirea instrumentelor de filtrare disponibile prin Tools. Meniul Usage Rights
oferă o filtrare după mai multe criterii. 
MODULUL 3 – UTILIZAREA ȘI CREAREA DE
RESURSE EDUCAȚIONALE DIGITALE
09

Aceleași mecanisme pot fi accesate și la alte motoare de căutare. De exemplu,


o segregare asemănătoare cu cea oferită de Google este cea oferită de motorul
de căutare Bing.

Acesta este cazul imaginilor, dar aceleași instrumente sunt oferite și în cazul
platformelor care oferă conținut video.
MODULUL 3 – UTILIZAREA ȘI CREAREA DE
RESURSE EDUCAȚIONALE DIGITALE
10

DE UNDE LUĂM RESURSE EDUCAȚIONALE DESCHISE EXISTENTE

De cele mai multe ori, datorită specificității unei abordări pedagogice sau
pentru că o resursă existentă are o valoare care poate fi îmbunătățită sau
pur și simplu pentru a lua contact cu RED-urile existente, cei interesați
accesează depozite digitale care deja le oferă.

OER Commons
Un punct de pornire demn de urmat este OER Commons -
https://www.oercommons.org/, care oferă posibilitatea de a crea resurse
câtă vreme este creat un cont. Valoarea sa este una ce ține de numărul
impresionant de Resurse Educaționale Deschise. Atunci când se dorește
reutilizarea celor care există deja, un bun punct de căutare este OER
Commons.

Merlot
Este una dintre cele mai vechi platforme dedicate RED-urilor -
https://www.merlot.org/merlot/. Precum OER Commons, această platformă
oferă posibilitatea de a crea resursele.
MODULUL 3 – UTILIZAREA ȘI CREAREA DE
RESURSE EDUCAȚIONALE DIGITALE
11

ÎNCHEIERE

Ideile principale pe care ar trebui să le înmagazinați în propriile practici


sunt strâns legate de valorificarea resurselor digitale care vă stau deja la
dispoziție și care se află deja în Domeniul Public, precum și angajarea în
creșterea valorii RED-urilor existente, cu deplina respectare a licenței sub
care sunt oferite.
 
Multe din subiectele atinse necesită o abordare însoțită de cel mai deschis
spirit al curiozității pentru că odată lămurite limitele și libertățile,
creativitatea își poate intra în rol. Valoarea rezultatelor depinde cel mai
adesea de competențele digitale dobândite sau stimulate de necesitatea
de a accesa un RED, de exemplu, de a rula un pachet software pentru a
explica vizual concepte abstracte.
 
În încheiere, vă invit să reflectați la propriile creații, indiferent de
întinderea sau valoarea lor, ca la blocuri constructive într-un nesfârșit
lego al cunoașterii. Nu veți ști niciodată cine va fi inspirat de abordarea pe
care ați înmagazinat-o într-un anumit conținut, dar dacă respectiva creație
va fi sprijinită și de libertățile necesare, veți putea da aripi celor care au
nevoie de ele.